Tag Archive | "Κρανιά"

Tags: , ,

Πανηγυρίζει ο Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους

Posted on 25 Απριλίου 2019 by admin

Την Δευτέρα 29 Απριλίου εορτάζει και Πανηγυρίζει ο Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας καθώς και η Εφέστιος Εικόνα της Παναγίας Βασιλίσσης με το εξής πρόγραμμα:

Κυριακή του Πάσχα

7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγάπης-Παραδοσιακά Δρώμενα.

Δευτέρα του Πάσχα

7:00-10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία-Περιφορά εικόνων Αγίου Γεωργίου & Παναγίας Βασιλίσσης.

7:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκληση Αγίου Γεωργίου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επιμνημόσυνη δέηση για τους κεκοιμημένους ενορίτες στην Κρανιά

Posted on 16 Απριλίου 2019 by admin

Επιμνημόσυνη δέηση για όλους τους κεκοιμημένους ενορίτες τελέστηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου, όπου στο τέλος το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τίμησε το απερχόμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τον κο Βραντζα Χρήστο και τον Κο Κουτσιανα Ματθαίο, προσφέροντας μία Εικόνα τις Παναγίας Βασίλισσας ευχαριστώντας για την διακονία τους στην Εκκλησία και Ενορία των Αγίων Αναργύρων.  Τέλος ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προσέφερε Δίπλωμα Ευχαριστίας στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κρανέας κον Θωμα Κοτρωτσιο, ο οποίος δεν θα υποβάλλει εκ νέου υποψηφιότητα στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές.

«Η Ενορία των Αγίων Αναργύρων και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου απονέμει το παρόν δίπλωμα ίνα ευχαριστήσωμεν τον αξιώτιμον Πρόεδρον της Τ.Κ. Κρανέας Θωμαν Κοτρωτσιον τω συμβάλλοντι τα μέγιστα εις την Ενορία των Αγίων Αναργύρων κατά την θητείαν του ως Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρανέας-Αγίων Αναργύρων και συγχαίροντες Υμάς επί τη πολυσημάντω κοινοφελή και ευγενή προσφορά, επιδαψιλεύομεν Υμίν πλουσίαν τη χάριν του Θεού δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων και της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Βασιλίσσης.»

Comments (0)

Tags: , ,

6η Ορθόδοξη Συνάντηση στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς

Posted on 08 Μαρτίου 2019 by admin

Την Κυριακή 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 6η Ορθόδοξη Συνάντηση στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας, με θέμα: «Τι συγγένεια έχεις με τον Χριστό;».

Αφορμή το χωρίω από το 12ο κεφ. του Ματθαίου: «έτι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω ζητούντες αυτώ˙ λαλήσαι είπεν δε τις αυτώ «ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω εστήκασιν ζητούντες σοι λαλήσαι». Ο δε αποκριθείς είπεν τω ειπόντι αυτώ˙ «τις εστίν η μητηρ μου; και τίνες εισίν οι αδελφοί μου;» και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν˙ «ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου˙ όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν»»

Ο Κύριος εδώ εισάγει μία νέα συγγένεια:  «την ακρόαση του λόγου του Θεού και την εφαρμογή του στην ζωή μας». Ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός σχολιάζοντας το ανωτέρω χωρίω,  λέγει ότι ο Χριστός όταν λέγει «μητηρ μου και αδελφοί μου…» στην ουσία λέγει ότι ήρθαν οι συγγενείς μου… ας περιμένουν… προέχει η διδασκαλία.  Ιεραρχεί δηλαδή τα πράγματα και τοποθετεί κορωνίδα την πνευματική ωφέλεια του ανθρώπου και έπειτα την συγγένεια.  Πρώτα δηλαδή εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και έπειτα δείχνουμε την αγάπη προς τους συγγενείς μας. Αυτό είναι και το νόημα της πρώτης μεγάλης εντολής: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ’ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου…».  Γι’ αυτό αναφέρει ο Χριστός την σχέση που πρέπει να έχουμε με Τον Θεό και με τους συγγενείς λέγοντας:  «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ο φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος.»

Γιατί οι άνθρωποι ονομάζονται μητέρες του Χριστού;

Όποιος εφαρμόζει τον νόμο του Θεού τον βάζει ο Χριστός στην θέση της Μητέρας Του. Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει ότι ο Χριστός γεννήθηκε μία φορά από την Υπεραγία Θεοτόκο, όμως γεννιέται άπειρες φορές στις καρδιές των ανθρώπων.  Όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού είναι σα να γεννάμε τον Χριστό μέσα μας. Η Καρδιά του ανθρώπου γίνεται μια νοητή κοιλία που κυοφορεί τα σπέρματα της Χάριτος του Θεού και οι άνθρωποι γεννούν τον Υιόν του Θεού. Ο δε Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος λέγει: «ευτυχισμένος είναι εκείνος που πήρε το φως του Χριστού μέσα του, γιατί αυτός θα λογιστή σαν Μητέρα του Χριστού» Αυτός δηλαδή που δέχθηκε τον Λόγο του Θεού και δεν τον απέρριψε είναι Γεννήτωρ του Χριστού, γίνεται δηλαδή η Μητέρα του Χριστού.

Αυτήν την νέα συγγένεια, την ακρόαση του λόγου του Θεού και την εφαρμογή του, την εκδήλωσε ο Κύριός μας όντας στο σπίτι του Λαζάρου διδάσκων. Στα πόδια η Μαρία είχε αφήσει τα πάντα και άκουγε με προσοχή ενώ η Μάρθα αποσπούσε την προσοχή της από τον Κύριο λαμβάνοντας την απάντηση: «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζ περί πολλά·  ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ᾿ αυτής».

Εμείς τι συγγένεια έχουμε με τον Χριστό;

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει:  «Εάν δεν είμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου, μπορεί να είμαστε παιδιά του διαβόλου». Για να μπορέσουμε να έχουμε συγγένεια με τον Χριστό  και όχι με τον διάβολο, θα πρέπει πρακτικά να ζούμε όπως θέλει ο Καλός Θεός, με τον Θεοφιλή βίος μας, τον βίο δηλαδή που είναι αρεστός στον Θεό και όχι όπως μας αρέσει, με την ευσεβή και ενάρετη ζωή μας.

Αδελφοί μου, είμαστε εν Χριστώ Αδελφοί όταν κοινωνούμε όλοι από το Ποτήριο της Ζωής τον Χριστό, έχοντας Θεοφιλή βίο, και ενάρετη ζωή.  Έχουμε την ύψιστη Τιμή να έχουμε αδελφό μας τον Χριστό κι Εκείνος με την σειρά του να μας αναβιβάζει στη θέση της Μητέρας Του.  Άραγε το αξίζουμε;  Άραγε το θέλουμε; Εάν πραγματικά το επιθυμούμε, αυτήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αλλάζουμε πορεια ζωης.

 

Του Πρεσβυτέρου Νικολάου Δαλαγιώργου

 

Comments (0)

Tags: , ,

5η Ορθόδοξη Συνάντηση για Νέους & Γονείς

Posted on 01 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας η 5η Ορθόδοξη Συνάντηση για Νέους & Γονείς με θέμα: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» η οποία θα είναι αφιερωμένη στις Μητέρες σε ειδικό Αφιέρωμα από την πλούσια Ελληνορθόδοξη Παράδοση του τόπου μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Αγιασμός επί τη Ενάρξη των Ορθοδόξων Συναντήσεων

Posted on 09 Οκτωβρίου 2018 by admin

Αγιασμός επί τη Ενάρξη των Ορθοδόξων Συναντήσεων τελέσθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας, όπου συζητήθηκε το θέμα: «Η έννομη Συζυγία χωρίς Διαζύγιο».  Αφορμή ήταν τα στατιστικά διαζυγίων μέσα σε ένα έτος τα οποία ανέρχονται σε 71 διαζύγια, από τα οποία  τα 17 βγήκαν σε βάρος της γυναίκας, τα 26 σε βάρος του άνδρα και τα 28 «κοινή υπαιτιότητι». Αρκετοί γάμοι διαλύθηκαν όντος μιας πενταετίας (22), άλλοι μετά από επτά-οκτώ χρόνια (21), μερικοί είχαν διάρκεια ενός έως δύο ετών. Δεκατρία διαζύγια (13) εκδόθηκαν μετά από κοινή συζυγική ζωή 15-18 ετών…  Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γενική παρατήρηση και να πούμε πως οι περισσότεροι γάμοι δεν διαρκούν ούτε μία πενταετία. Τώρα μάλιστα που ισχύει και το συναινετικό διαζύγιο, η διάλυση του γάμου είναι ακόμα πιο εύκολη.

Ποια τα αίτια;

Ο υπερβολικός και αυξανόμενος αριθμός των διαζυγίων έχει ως βασικούς λόγους τον εγωισμό, την σαρκολατρεία των ανθρώπων και την απομάκρυνση από το θέλημα (τις εντολές) του Θεού, τα οποία προκαλούν δυστυχία, φαυλότητα, ψυχολογικές ανισορροπίες. Ο εγωπαθής άνθρωπος δεν προστρέχει στον Θεό, ώστε με απλό και σίγουρο τρόπο να λύσει τα προβλήματά του, παρά αναζητά εντός των ορίων της λογικής του θεραπείες, δηλαδή στην ουσία θέλει να τα υπερβεί μόνος του. Τόσο πολύ έχουμε τυφλωθεί από την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας ώστε να μην ανεχόμαστε την παραμικρή προσβολή ή διαφωνία ούτε αυτού που επιλέξαμε ως αιώνιο σύντροφο! Τοποθετούμε (άσχετα εάν το αρνούμαστε στα λόγια) ως κέντρο του κόσμου το άτομό μας και έτσι είναι αδύνατον να αγαπήσουμε κάτι ή κάποιον. Ίσως φαίνονται βαριά τα λόγια αυτά όμως είναι η σκληρή πραγματικότης. Διότι τι είδους αγάπη έχει ένας άνθρωπος που διαλύει το γάμο του και δεν σκέφτεται ούτε τα παιδιά του, τα οποία στην κυριολεξία διχοτομούνται; Πόσο πιο υψηλά μπορεί να φτάσει ο δείκτης της φιλαυτίας;

Ο δεύτερος Γάμος

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πρώτος Γάμος είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ενώ (παρότι απαγορεύεται) ο δεύτερος και ο Τρίτος ακολουθία. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και το γενικότερο πνεύμα της Ορθοδοξίας, ο δεύτερος γάμος είναι συγχώρηση και συγκατάβαση λόγο της πνευματικής αδυναμίας και της δυσκολίας ως προς την εγκράτεια. Για τον λόγο αυτό οι Ιεροί Κανόνες που περιλαμβάνονται στο Πηδάλιο ακολουθούντες το πνεύμα αυτό ορίζουν διάφορα θέματα σχετικά με τον δεύτερο γάμο:

1) Ο Α´ Κανών της Συνόδου της Λαοδικείας λέγει ότι όσοι τελέσουν 2ο γάμο, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων σαρκική μίξη, αφού περάσει λίγος χρόνος με κάποιο κανόνα νηστείας και προσευχής, μπορούν κατ’  οικονομίαν να μεταλαμβάνουν.

2) Ο Μ. Βασίλειος στον Δ´ Κανόνα του επιβάλλει στούς διγάμους ( δηλαδή όσους τελούν β´ γάμο)  ένα η δύο χρόνια αποχή από τη Θ. Κοινωνία.

3) Συμφωνα με τον Β´ Κανόνα του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού οι δίγαμοι κατά την τέλεση του γάμου τους δεν στεφανώνονται, ενώ κατά τον Ζ´ Κανόνα της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου ο ιερεύς αν και ευλογεί τον δεύτερο γάμο δεν πρέπει να παραμένει και να συντρώγει στο γαμήλιο τραπέζι των διγάμων.

4) Επίσης όσοι ετέλεσαν δεύτερο γάμο δεν μπορούν να χειροτονηθούν κληρικοί, σύμφωνα με τον ΙΖ´ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων και τον ΙΒ´ του Μ. Βασιλείου. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να παντρευτούν για δεύτερη φορά οι χήροι κληρικοί αφού επί πλέον γάμος μετά τη χειροτονία απαγορεύεται σύμφωνα με τον Γ´ Κανόνα της ΣΤ´ Οικ. Συνόδου.

Ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται πρωτοφανή κρίση. Συνέβαλαν όμως σ’ αυτή οι νέες, «προοδευτικές» ιδέες για τη ζωή. Και ιδίως οι εσφαλμένες αντιλήψεις για τον έρωτα και την αγάπη της πανσεξουαλικής εποχής μας. Δεν διακρίνεται η αγάπη, που είναι θυσιαστική, από τον έρωτα που είναι ιδιοτελής και εγωπαθής. Έτσι φθάσαμε στο σημείο να υποστηρίζεται η άποψη ότι ένας καλός γάμος διαρκεί το πολύ πέντε χρόνια. Μετά δεν έχει νόημα, αφού «εξατμίζεται» η αγάπη των συζύγων.

Η γενικότερη κρίση της εποχής μας και ιδίως η προσπάθεια αποϊεροποίησης της ζωής έφεραν τη μεγάλη κρίση και στον γάμο και στην οικογένεια με το λεγόμενο αυτόματο διαζύγιο, τα σύμφωνα συμβίωσης, ακόμη και ομοφυλοφίλων κ.α. Κάθε τόσο γινόμαστε μάρτυρες μιας λυσσαλέας επίθεσης προς κάθε τι το παραδοσιακό, το Ελληνορθόδοξο. Να φύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Όχι ιερέας μεταξύ μας. Να αλλάξουμε τον πνευματικό χαρακτήρα και προσανατολισμό του Έθνους. Αν δεν εγκαταλείψουμε τον ολισθηρό δρόμο, που ακολουθούμε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν προτάξουμε την αξία του νόμου Του Θεού και τη συμμόρφωσή μας προς Αυτόν, δύσκολα ένα Γάμος θα έχει διάρκεια ζωής έως τα βαθιά Γεράματα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ιερά Αγρυπνία επί τη Εορτή του Γενεθλίου της Παναγίας

Posted on 06 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Την Παρασκευή 07-08 Σεπτεμβρίου 2018 εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου – Αγίων Αναργύρων Μουζακίου Καρδίτσης, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη Θεομητορική Εορτή του Γενεθλίου της Παναγίας από 8:30 έως 12:30 βραδινή, προς ενίσχυση πάντων ημών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ιερά Αγρυπνία επί τη Προόδου του Τιμίου Σταυρού

Posted on 30 Ιουλίου 2018 by admin

Την Tρίτη 31 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου Καρδίτσης, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επι τη Προόδου του Τιμίου Σταυρού & της Παναγίας Βασίλισσας, από 20:30 έως 00:30 βραδινὴ δια την έναρξη των λατρευτικών εκδηλώσεων για την εορτή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Βασίλισσας, η οποία θα τίθεται σε Προσκύνηση για την περίοδο των Παρακλήσεων και της Θεομητορικής Εορτής του Δεκαπενταυγούστου όπου και εορτάζει, προς ενίσχυση πάντων ημών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πανηγύρισαν οι Άγιοι Ανάργυροι Καρδίτσας τους Προστάτες τους

Posted on 04 Ιουλίου 2018 by admin

Όπως κάθε χρόνο, το χωριό των Αγίων Αναργύρων  εόρτασε με λαμπρότητα και πνευματική μεγαλοπρέπεια την εορτή των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων του ομώνυμου χωριού, όπου τα Ιερά τους λείψανα είχα την ευκαιρία να προσκυνήσουν οι εκαντοντάδες προσκυνητές που προσήλθαν στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, του Δήμου Μουζακίου.

Στον Εσπερινό, πλειάδα χωρεία των Ιερών Πατέρων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγναντερού, προσήλθαν να τιμήσουν τους Αγίους Αναργύρους, με προεξάρχοντα τον π. Βασίλειο Χαντζή, Αρχιερατικό Επίτροπο Αγναντερού, καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γεώργιος Κωτσός πλαισιωμένος από συνεργάτες του Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους.   Το Θείο λόγο κήρυξε ο π. Βασίλεος Καραστέργιος, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, όπου ιστόρησε το λόγο που τα Ιερά Λείψανα βρέθηκαν στον Ναό.

Στην Θεία Λειτουργία, ο Εφημέριος του Ναού π. Νικόλαος Δαλαγιώργος, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν ανιδιοτελώς στην φετινή Ιερά Πανήγυρη και έδωσε το πνεύμα της διακονίας στον άνθρωπο που μαστίζεται από πολλές ασθένειες στην σημερινή εποχή και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην Διακονία Αγάπης, όχι ως άτομα, αλλά ως μία μεγάλη Χριστιανική Οικογένεια, μέσα στην Εκκλησία, με Πατέρα μας τον Ζωοδότη και Κύριο Ιησού Χριστό και μέλη όλους εμάς που αγαπούμε τον Χριστό και φροντίζουμε για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Τέλος να αναφερθεί ότι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς καιΔαμιανός οι Ρωμαίοι, που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους την 1η Ιουλίου, ζούσαν στη Ρώμη τον 3ο αιώνα και ήταν αδέλφια. Γαλουχημένοι με τα νάματα της χριστιανικής πίστης, έχοντας τις ίδιες κλήσεις και ικανότητες, σπούδασαν την ιατρική επιστήμη, την οποία ασκούσαν ως διακόνημα και αγάπη «νθρώποις κα κτήνεσι τς άσεις παρέχοντες» ( Συναξάρι 1ης Ιουλίου), δηλαδή θεραπεύοντας ανθρώπους και άρρωστα ζώα, δείχνοντας ιδιαίτερηευαισθησία «κοπιντας κα πεφορτισμένους,» ( Ματθ. 11:28 ) .   Γι’ αυτό το λόγο το χωριό μετονομάστηκε από Παλιούρι (παλαιά ονομασία) με Προεδρικό Διάταγμα σε Άγιοι Ανάργυροι (νέα ονομασία), από τα αναρίθμητα θαύματα που έχουν επιτελεστεί, ακόμα και σε ζώα που ήταν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των ανθρώπων, και γι’ αυτό αναβιώθηκε αυτή την χρονιά το έθιμο των προβάτων, όπου τα πρόσφεραν στους Αγίους Αναργύρους, για την πανηγυρική τράπεζα προς τιμήν των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και προς Δόξαν Θεού.

Comments (0)

Tags: , ,

Ιερά Πανήγυρις Αγίων Αναργύρων

Posted on 29 Ιουνίου 2018 by admin

Την Κυριακή 1η Ιουλίου εορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός των εκ Ρώμης, όπου τα Ιερά Λείψανα φυλάσσονται τεθησαυρισμένα στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου Καρδίτσας .  Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 30 Ιουνίου

Ώρα 07:00 μ.μ.  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός- Περιφορά Εικόνος και Ιερών Λειψάνων Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων.

Κυριακή 1 Ιουλίου

Ώρα 07:00-10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ώρα 07:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός- Παράκληση Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Λατρευτικές εκδηλώσεις για τους Αγίους Αναργύρους

Posted on 26 Ιουνίου 2018 by admin

Ξεκινούν την Τετάρτη οι λατρευτικές εκδηλώσεις στους προς τιμήν των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, που θα λάβουν χώρα στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου από την Τετάρτη 27 Ιουνίου και θα κορυφωθούν την 1η Ιουλίου.  Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη 27 Ιουνίου

Ώρα 7:00 μ.μ. Μυστήριον του Ιερού Ευχαιλέου

Πέμπτη 28 Ιουνίου

Ώρα 7:00 μ.μ.  Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Παύλου Προστάτου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Παρασκευή 29 Ιουνίου

Ώρα 07:00-09:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία-Αγιασμός Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων.

Ώρα 07:00 μ.μ.  Εσπερινός Αγίων Αποστόλων

Σάββατο 30 Ιουνίου

Ώρα 07:00-09:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Ώρα 07:00 μ.μ.  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός- Περιφορά Εικόνος και Ιερών Λειψάνων Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων.

Κυριακή 1 Ιουλίου

Ώρα 07:00-10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ώρα 07:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός- Παράκληση Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων.

Οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, κατάγονταν από την Ρώμη και ήταν αδέλφια κατά σάρκα.  Έζησαν στα χρόνια του Βασιλέως Καρίνου (284 μ.Χ.) και σπούδασαν και  οι δύο την ιατρική επιστήμη, καθώς είχαν κοινές κλίσεις και ικανότητες, κάτι που τους έκανε να συσφίξουν ακόμη περισσότερο την μεταξύ τους αδελφική αγάπη.  Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, καθώς αναφέρεται, τα χρόνια των σπουδών τους, οι νεαροί Κοσμάς και Δαμιανός γνώρισαν μόνο δύο δρόμους, έναν που πήγαινε στην Εκκλησία και έναν που οδηγούσε στο Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.  Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής, ήταν να γίνουν καλοί επιστήμονες και προ παντός αληθινοί Χριστιανοί.

Γι’  αυτό επιδόθηκαν στην εξάσκηση της επιστήμης τους όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία.  Χρήματα δεν δεχόντουσαν ούτε από τους πτωχούς ούτε και από τους πλουσίους.  Εφάρμοζαν την εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους και δι’  αυτών προς όλους τους μαθητές Του «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε»  (Ματθ. 10,9).  Έτσι οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, θεράπευαν τους ανθρώπους, μαζί δε με την σωματική θεραπεία, θεράπευαν και τις ψυχές τους, διδάσκοντας σ’  αυτούς την πίστη στον αληθινό Θεό, σύμφωνα πάντα με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του «πορευόμενοι δε, κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών»  (Ματθ. 10,7).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προσκύνημα στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου

Posted on 25 Ιουνίου 2018 by admin

Όταν ο ήλιος αρχίζει να καίει των κάμπο, προβάλει η μνήμη δύο ξεχωριστών Αγίων, όπου τα Ιερά τους Λείψανα θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό που άλλαξε το όνομά του σε Άγιοι Ανάργυροι από τα πολλά θαύματα των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, που κατάγονταν από την Ρώμη και ήταν αδέλφια κατά σάρκα.  Έζησαν στα χρόνια του Βασιλέως Καρίνου (284 μ.Χ.) και σπούδασαν και  οι δύο την ιατρική επιστήμη, καθώς είχαν κοινές κλίσεις και ικανότητες, κάτι που τους έκανε να συσφίξουν ακόμη περισσότερο την μεταξύ τους αδελφική αγάπη.  Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, καθώς αναφέρεται, τα χρόνια των σπουδών τους, οι νεαροί Κοσμάς και Δαμιανός γνώρισαν μόνο δύο δρόμους, έναν που πήγαινε στην Εκκλησία και έναν που οδηγούσε στο Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.  Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής, ήταν να γίνουν καλοί επιστήμονες και προ παντός αληθινοί Χριστιανοί.

Γι’  αυτό επιδόθηκαν στην εξάσκηση της επιστήμης τους όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία.  Χρήματα δεν δεχόντουσαν ούτε από τους πτωχούς ούτε και από τους πλουσίους.  Εφάρμοζαν την εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους και δι’  αυτών προς όλους τους μαθητές Του «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε»  (Ματθ. 10,9).  Έτσι οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, θεράπευαν τους ανθρώπους, μαζί δε με την σωματική θεραπεία, θεράπευαν και τις ψυχές τους, διδάσκοντας σ’  αυτούς την πίστη στον αληθινό Θεό, σύμφωνα πάντα με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του «πορευόμενοι δε, κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών»  (Ματθ. 10,7).
Σε αυτό λοιπόν το μικρό χωριό των Αγίων Αναργύρων, στην καρδιά της Θεσσαλικής γης, προβάλλει αυτός ο Ιερός Ναός σαν μία όαση στην ασθένεια του κόσμου.  Γίνεται ένα μικρό πνευματικό Νοσοκομείο όπου ο Εφημέριος π. Νικόλαος, αγωνίζεται για να δωρίζει την πνευματική βακτηρία στους πονεμένους, στους καρκινοπαθής, στους έχοντας ανάγκη, οι οποίοι καταφεύγουν στους Αγίους Αναργύρους για να ανακουφιστούν από τους πόνους και τις δυσκολίες αυτής της ζωής.

«-Είναι μεγάλη ευθύνη να οδηγείς τους ανθρώπους στο Χριστό» τόνισε ο π. Νικόλαος.
«-Συνήθως οι άνθρωποι έρχονται στους Αγίους όταν όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν.  Θυμάμαι έναν κύριο όπου θα πήγαινε στην Κρήτη για εγχείρηση στο μάτι.  Τον παρακαλούσα διαρκώς να έρθει να του διαβάσω ευχή, αλλά εκείνος αρνούνταν πεισματικά. Το αποτέλεσμα η εγχείρηση απέτυχε και ο άνθρωπος υποφέρει.  Όπως και μία Κα η οποία είχε καρκίνο στο στήθος, δεν ήρθε για ευχή, έψαξε, βρήκε τους καλύτερους γιατρούς, έκανε μαστεκτομή και πέτυχε.  Όμως ένα χρόνο μετά έκανε μετάσταση… «-Τώρα, μου λέει, πες μου που αλλού να τρέξω να προσκυνήσω, για να σωθώ!»

«-Ο Θεός δεν ξέρουμε πως εργάζεται για την σωτηρία μας.  Εμείς ως ενσυνείδητοι Χριστιανοί, πρέπει να εκμεταλευόμαστε  κάθε πνευματικό εφόδιο που δίνει η Αγιοτόκος Εκκλησία μας και έχοντας δεδομένη την αγάπη μας για τον Χριστό, να περιμένουμε το Έλεος Του Κυρίου μας.  Και θα συμβεί το θαύμα όταν πραγματικά πιστεύουμε… ενθυμούμε έναν Κο με Καρκίνο, θα πήγαινε στην Λάρισα να δει τι θεραπεία θα ακολουθήσει.  Πριν πάει ήθελε την βοήθεια των Αγίων Αναργύρων.  Ήρθε έκανε Λειτουργία, πρόσφερε τα δώρα Του στον Χριστό, κοινώνησε γεμίζοντας με δύναμη και ξεκίνησε για τον Γολγοθά.  Όμως τα αποτελέσματα στο Νοσοκομείο ήταν Αρνητικά…. ο Καρκίνος είχε εξαλειφθεί!   Όπως επίσης και μία Κα η οποία «εκαθαρίσθει» μπροστά στα λείψανα των Αγίων Αναργύρων με τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν χειρουργήθηκε για αφαίρεση του καρκίνου, μας είπε «-Τέσσερις ώρες χειρουργείο, και οι Γιατροί δεν έβλεπαν τον καρκίνο διότι ήδη καθαρισθεί».  Γι’  αυτό η πίστη παίζει μεγάλο ρόλο στην Θεϊκή επέμβαση της θεραπείας.  Θυμάστε την αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου και την απάντηση Του Κυρίου «θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε- πορεύου εις είρήνην» (Λουκ. Ζ΄-50) .  Είναι κάτι που βρίσκουμε συχνά στο Ευαγγέλιο και ζητά από εμάς ο ίδιος ο Κύριος, την πίστη, η οποία όταν είναι δεδομένη μετακινεί όρους και βουνά ολόκληρα.  Βέβαια η Αγάπη του Θεού και η Ευσπλαχνία Του δεν έχουν όρια.  Γι’  αυτό βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και επεμβαίνει πολλές φορές από Αγάπη, κάτι το οποίο συναντούμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή στην θεραπεία πολλών ασθενών ανθρώπων ακόμα και της αναστάσεως του μονάκριβου υιού της χήρας της Ναΐν, όπου βλέπουμε να θεραπεύει ο θεός με κριτήριο την αγάπη προς τον άνθρωπο.  Κι αυτός ο κανόνας επιβεβαιώνεται με τον Στέλιο που έμεινε παράλυτος από την μέση και κάτω, συνεπεία τροχαίου με μηχανή, και μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία δεν κατάφεραν οι Γιατροί να θεραπεύσουν την παραλυσία.  Εκεί ο Καλός Θεός με κριτήρια Θεϊκής αγάπης στέλνει τους Αγίους Αναργύρους. Και όπως λέγει ο Συναξαριστής, εκεί που οι Άγιοι Ανάργυροι έκαναν το χρέος τους ως γιατροί με βάση την γνώση που απέκτησαν σπουδάζοντας την ιατρική τέχνη, συνέχιζαν την θεραπεία στον ασθενή με την βοήθεια του Θεού, με την βέβαιη πίστη.  Έτσι ο Στέλιος είδε τους Αγίους Αναργύρους να τον χειρουργούν και ήρθε με τις πατερίτσες στο Ναό να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα, περπατώντας, και να αφήσει στην Χάρη τους παπούτσια από βελούδο για να θυμίζουν το θαύμα. Ο Καλός Θεός βραβεύει την καλή διάθεση των πιστών δούλων Του, τους ευλογεί και τους θεραπεύει, μόνον όταν ο άνθρωπος ΜΕΤΑΝΟΕΙ και αλλάζει ζωή. Η κατά Χριστόν ζωή δεν δόθηκε από τον Χριστό μόνον ως πρότυπον,  αλλά όσοι ακολουθήσουν αυτήν την πνευματική ζωή, θα αποκαλούν τον Θεό και Πατέρα και Μητέρα και Φίλο και Αδελφό και τα πάντα, αφού ο Χριστός γίνετε ότι εμείς έχουμε ανάγκη, όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Χρυσόστομος .  Γι’  αυτό έρχονται εδώ άνθρωποι, η ζωή των οποίων είναι άστατη και ζητούν την ευλογία των Αγίων μας.  Πρώτα τους διδάσκουμε να διορθώσουν την ζωή τους, από την αμαρτία, και τους παροτρύνουμε στην πνευματική ζωή, ώστε η Χάρις των Ιερών Λειψάνων από τις ευχές που διαβάζουμε, να ενεργούν πάνω τους.»

Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων είναι τεθησαυρισμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Κρανιάς Μουζακίου, όπου μαζί με την Θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας Βασίλισσας, σκορπούν την άφθονη Χάρη και Ευλογία στους Προσκυνητές που Ελπίζουν στο Έλεος του Θεού και στην Αγάπη των Ιατρών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ιερά Αγρυπνία για την Εορτή του Ευαγγελισμού

Posted on 23 Μαρτίου 2017 by admin

Την Παρασκευή 24 προς Σάββατο 25 Μαρτίου και από ώρα  20:30 έως 24:30 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου  Γεωργίου-Αγίων Αναργύρων Κρανιάς Μουζακίου Ιερά Αγρυπνία για την Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι Δ΄  Χαιρετισμοί  στην Θαυματουργώ Εφέστιο Εικόνα της Παναγίας Βασίλισσας, θα τελεσθούν στο τέλος του Εσπερινού.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

Comments (0)

Tags: , , ,

5η Ορθόδοξη Συνάντηση στους Αγ. Αναργύρους Κρανιάς

Posted on 07 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Την Βασιλόπιτα έκοψαν οι Ορθόδοξες Συναντήσεις Νέων & Γονέων στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Μουζακίου την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το απόγευμα, όπου Βασίλεψαν δύο προσκυνήτριες οι οποίες η πρώτη πήρε ως δώρο το βιβλίο «Αγάπησέ με» για τον Άγιο των λεπρών, τον Ιερέα στο νησί της Σπιναλόγκας και η δεύτερη ένα DVD με τα Ιερά Προσκυνήματα των Ιεροσολύμων.

Πριν από την κοπή της πίτας, προηγήθηκε η καθιερωμένη ομιλία με θέμα «Ο πνευματικός στη ζωή του ανθρώπου». Ο π. Νικόλαος αναφέρθηκε στους λόγους του Αγίου Νεκταρίου κατά την Θ΄ Ομιλία για την Εξομολόγηση ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εξομολόγηση είναι αναγκαία α) γιατί είναι Εντολή του Θεού, β) γιατί επαναφέρει και αποκαθιστά την Ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου και γ) γιατί ηθικά και πνευματικά ωφελεί τον άνθρωπο.  Επομένως για να μας παραδώσει ο Θεός στους Πνευματικούς Πατέρας, μέσω των Αποστόλων λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα άγιον· αν τινων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.» (Ιω. Κ΄ 22-23) το Μυστήριο της Μετανοίας, όπως ακριβώς ονομάζεται η εξομολόγηση, πάει να πει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την Εξομολόγηση για να μπορέσει να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών.

img_2018Το έργο του Πνευματικού Πατέρα κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι «Η επιμέλεια ψυχών αίματι Χριστού εξηγορασμένων» δηλαδή να θεραπεύει τα πάθη και να βοηθά το πνευματικό του παιδί να αποκτήσει την εν Χριστώ υγεία: ζωντανή πίστη και σταθερή πνευματική ζωή.  Για να υπηρετήσει όμως ένας ποιμένας το τόσο υψηλό και υπεύθυνο έργο οφείλει να είναι πράγματι πνευματικός, όργανο «τω Πνεύματι αρμοζόμενον και κρουόμενον», όπως γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

img_2019Η σημασία που έχει ο πνευματικός πατέρας στο δρόμο της εν Χριστώ τελειώσεώς μας αποδεικνύει ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα να έχουμε, να βρούμε όλοι έμπειρο και ασφαλή πνευματικό οδηγό. Αυτό αποτελεί και καθήκον και δικαίωμά μας. Και σε μας ανήκει η ευθύνη της εκλογής. Μια εκλογή που πρέπει να κάνουμε με πολλή προσοχή αφού, καθώς παρατηρεί ο άγιος Συμεών, «σπάνιοι ως αληθώς και μάλιστα άρτι οι καλώς ποιμαίνειν και ιατρεύειν ψυχάς λογικάς επιστάμενοι» (Κατηχ. 20, SC 104, 346). Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή. Ούτε μόνοι να μείνουμε, διότι κινδυνεύουμε είτε να γίνουμε θηριάλωτοι υπό του ψυχοφθόρου, λύκου -του διαβόλου δηλαδή- είτε πέφτοντας να μην έχουμε κάποιον που θα μας βοηθήσει να σηκωθούμε από την πτώση της αμαρτίας.

img_2021Ένας πρακτικός τρόπος για να βρούμε έναν καλό πνευματικό όπως αναφέρει ο Όσιος Πορφύριος, είναι να δούμε πως λειτουργεί και πως στέκεται στο Άγιο Θυσιαστήριο διότι κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη ο πνευματικός τελεί το λειτούργημά του, «εν Πνεύματι Αγίω», που σημαίνει ότι αναγνωρίζει τον Χριστό ως Αληθινό Υιό του Θεού, αγαπά τον Κύριον, γνωρίζει δι’ αυτού την αιώνιον και ουράνιον ζωήν, ποθεί την σωτηρία του κόσμου και την δική του και βλέπει πως ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία. Γι’ αυτό λέγει ο Άγιος Σιλουανός, πρέπει να είναι ταπεινός, να μην προσβάλλει και ασχημονεί, να μην συκοφαντεί και εκδιώκει, αλλά να κινείται πνευματικώς ώστε εν τη ταπεινώση αυτού να τον καθοδηγεί το Άγιον Πνεύμα.  Εάν αυτό δεν υφίσταται τότε το Άγιον Πνεύμα μας εγκαταλείπει, δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, δεν προοδεύουμε και γινόμαστε ανυπάκουοι του θελήματος του Θεού. Επίσης, λέγει χαρακτηριστικά ότι ο ιερεύς είναι «Μέγαν πρόσωπον» και όποιος προσβάλλει αυτόν, προσβάλλει το Άγιον Πνεύμα.

5-2-17Σήμερα, αδελφοί μου, το ότι οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι, είναι συγχυσμένοι και δεν έχουν την ειρήνη του Χριστού μέσα τους, είναι γιατί δεν εργάζονται, κατά τρόπο Πατερικό, την πνευματική ζωή, αλλά, την εργάζονται κατά τρόπον ιδιόρρυθμο, δηλ. όπως ο καθένας νομίζει και εκτιμήσει τι είναι η πνευματική ζωή και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Όταν μέσα μας, αρχίζει να κατασκηνώνει το Πνεύμα το Άγιον, το πρώτο που μας διδάσκει και μας κατηχεί, είναι να γνωρίσουμε τη δική μας ασθένεια, να γνωρίσουμε τα δικά μας λάθη, να γνωρίσουμε, με πάσα ακρίβεια, τις απροσεξίες που κάναμε και που κάνουμε, και να προσπαθούμε να είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας και επιεικείς στους άλλους.

Ο π. Νικόλαος ευχήθηκε να έχουμε Καλή κι Ευλογημένη Χρονιά και ενημέρωσε την επόμενη συνάντηση που θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 .

Comments (0)

Tags: , , ,

Ιερά αγρυπνία για την Υπαπαντή

Posted on 27 Ιανουαρίου 2017 by admin

Την Tετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου – Αγίων Αναργύρων Κρανιάς Μουζακίου Καρδίτσης, θα τελεσθή Ιερά Αγρυπνία από 20:30 έως 00:30 βραδινή, δια την Δεσποτικήν Εορτή της Υπαπαντής, τιμώντας το πάνσεπτον πρόσωπον της Παναγίας Βασίλισσας.

Το απόγευμα ΔΕΝ θα τελεσθεί Εσπερινός και Παράκληση.  

Comments (0)

Tags: , ,

Παρόχθια συστήματα άρδευσης εγκατέστησε στην Κρανιά ο Δ. Μουζακίου

Posted on 05 Ιουλίου 2016 by admin

Στην εγκατάσταση παρόχθιων συστημάτων άρδευσης προχώρησε ο Δήμος Μουζακίου στο αγρόκτημα της Κρανιάς με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών.

Ήδη η άρδευση στην Κρανιά γίνεται μέσω παρόχθιων συσημάτων με προφανές το όφελος για τους αγρότες καθώς το κόστος άρδευσης είναι κατά πολύ μικρότερο όταν αυτή γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα παρά με πετρέλαιο.

Το ζήτημα για την τοποθέτηση των παρόχθιων συστημάτων άρδευσης είναι μία δράση του Δήμου Μουζακίου η οποία άρχισε με την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας χρήσης νερού για το αρδευτικό δίκτυο και ολοκληρώθηκε με την καταβολή στη ΔΕΗ του απαιτούμενου ποσού. Είναι γεγονός πως το όλο εγχείρημα ήταν χρονοβόρο, αλλά η επιμονή και η πίστη του Δημάρχου κ. Κωτσού και της Δημοτικής Αρχής στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία με τον νεοσυσταθέντα ΤΟΕΒ Κρανιάς έφερε σε πέρας το έργο και πλέον η φθηνή άρδευση στην Κρανιά είναι πραγματικότητα.

«Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο μας. Έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα αυτή και έχουμε δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση ιδρύοντας την Αντιδημαρχία Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να συμβάλουμε στην ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι χρειάζονται αλλαγές και διαφορετική φιλοσοφία για να γίνει αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Στο ζήτημα της Κρανιάς προχωρήσαμε στην υλοποίηση μίας δέσμευσή μας προς τους παραγωγούς του χωριού καθώς  με την εγκατάσταση των παρόχθιων συστημάτων άρδευσης θα μειωθεί κατακόρυφα το κόστος παραγωγής. Επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για τη Δημοτική μας Αρχή ήταν η ίδρυση και λειτουργία ΤΟΕΒ στην Κρανιάς και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031