Πρωτοσέλιδο

Tags: , ,

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 259 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καρδίτσας

14 Δεκεμβρίου 2017

Ξεκίνησε την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10η πρωινή και συνεχίζεται μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Ο αριθμός των ωφελούμενων στον Δήμο Καρδίτσας είναι 259.

Η δράση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 16/2017 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου
 9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες  ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Tags: , ,

Με τα τρακτέρ στην πλατεία οι αγρότες του Νομού

12 Δεκεμβρίου 2017

Με τα τρακτέρ τους θα συμμετέχουν στα απεργιακά συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 14 Δεκέμβρη οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας στο δρόμο της συμμαχίας με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Στην Καρδίτσα, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, οι αγρότες από τα χωριά θα συγκεντρωθούν με τρακτέρ στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Στη Λάρισα, το απεργιακό συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Στον Βόλο, η απεργιακή συγκέντρωση που οργανώνουν τα ταξικά σωματεία θα γίνει στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Πανεπιστημίου.

Στα Τρίκαλα, σε κοινή συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων «Η Άνοιξη» με τα ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων του νομού, αποφασίστηκε οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής να πάνε με τρακτέρ στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Παράλληλα, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα της περιοχής ετοιμάζεται για τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, για την οργάνωση και το συντονισμό της πάλης της μικρομεσαίας αγροτιάς. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, στη Λάρισα.

 

Tags: , ,

Ανακατασκευάζονται το 5Χ5 και το γήπεδο μπάσκετ στο Μουζάκι

11 Δεκεμβρίου 2017

Καινούριο τεχνητό χλοοτάπητα απόκτησε το γήπεδο 5Χ5 του Δημοτικού Σταδίου Μουζακίου καθώς ο προηγούμενος είχε αλλοιωθεί σημαντικά δημιουργώντας προβλήματα στους αθλούμενους.

mouzaki

Ο χλοοτάπητας έχει ήδη τοποθετηθεί και είναι συνθετικός  νέας γενιάς προδιαγραφών FIFA με πάχος πέλους 60 χιλιοστών και σύντομα θα τοποθετηθούν νέες μεταλλικές εστίες διαστάσεων 3μ Χ 2μ. ενώ θα ενισχυθεί και η υφιστάμενη περίφραξη.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Μουζακίου κάνει παρεμβάσεις και στο γήπεδο μπάσκετ επιδιορθώνοντας το δάπεδο, ενώ η διαγράμμιση θα δίνει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο γήπεδο να χρησιμοποιείται και ως αγωνιστικός χώρος τένις.

Τέλος με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα δημιουργηθεί στίβος με ελαστικό τάπητα προδιαγραφών IAAF πάχους 13-15 χιλιοστών, κατά μήκος της βόρειας πλευρά του γηπέδου ποδοσφαίρου που θα περιλαμβάνει 6 διαδρομές των 1,22μ  και συνολικού μήκους 126 μέτρων. Στο γήπεδο μπάσκετ θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας (ακρυλικός) πάχους 2,5-3,0 χιλιοστών  προδιαγραφών ITF και θα τοποθετηθούν 4 μεταλλικά παγκάκια.      Στο χώρο του στίβου και του γηπέδου του μπάσκετ πριν την τοποθέτηση του τάπητα θα γίνει επίστρωση αρχικά με ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση για εξομάλυνση του δαπέδου και εν συνεχεία επίστρωση με ασφαλτική στρώση πάχους 50 χιλιοστών για την διαμόρφωση του τελικού δαπέδου με τις αναγκαίες κλίσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί ο συνθετικός τάπητας.

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες

7 Δεκεμβρίου 2017

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωράει ακάθεκτα στην εφαρμογή της αντιαγροτικής – φιλομονοπωλιακής πολιτικής. Από μέρα σε μέρα καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε πιο φτωχοί, όλο και πιο δύσκολα τα βγάζουμε πέρα, όλο και περισσότεροι αγρότες δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε τους μεγάλους φόρους και τα πολλά χαράτσια, με αποτέλεσμα τα χρέη μας σε εφορίες, τράπεζες και σε τρίτους (προμηθευτές κλπ) να μεγαλώνουν και μαζί να μεγαλώνει ο κίνδυνος κατασχέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, σπιτιών και χωραφιών.

Στόχο έχουν, μέσα από αυτή την πολιτική Ε.Ε. και ελληνικών κυβερνήσεων, την συγκέντρωση της γης και της παραγωγής.

Η αντιαγροτική πολιτική Ε.Ε. και κυβερνήσεων εκφράζεται στην μείωση του εισοδήματός μας από την ελεύθερη δράση των βιομηχάνων, μεγαλεμπόρων και πολυεθνικών που μας πουλούν πανάκριβα τα μέσα και εφόδια (σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα κλπ), ενώ από την άλλη παίρνουν πάμφθηνα τα προϊόντα μας και πολλές φορές (σχεδόν πάντα) με ανοιχτές τιμές, αφού φρόντισαν τα προηγούμενα χρόνια να διαλύσουν ό,τι «εργαλεία» είχαν δημιουργηθεί  (αποθηκευτικοί χώροι, οργανισμοί, οργανώσεις κλπ).

Από την άλλη μεριά, έχουν πετσοκόψει τις ενισχύσεις την τριετία που πέρασε: 2015 -2017, μειώνοντάς τις πάνω από 50 %.

Μας αύξησαν τις εισφορές στον ΟΓΑ (ΕΦΚΑ), μας επέβαλαν φόρους από το πρώτο ευρώ, που φτάνουν 22 % στο καθαρό εισόδημα, αύξησαν τις εισφορές στον ΕΛΓΑ και πολλά άλλα που θα μπουν σε εφαρμογή τα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση στοχευμένα προπαγανδίζει και παίζει ψηφοθηρικά παιχνίδια με τις ενισχύσεις, πάντα με τον ίδιο στόχο – το ξεκλήρισμα.

Η προπαγάνδα για τα ψίχουλα που διαφημίζει και τάζει η κυβέρνηση, για τα διάφορα προγράμματα, καλύπτει τα χοντρά λεφτά που δίνει απλόχερα στο μεγάλο κεφάλαιο και στις καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις, γιατί η πολιτική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης έχει το δόγμα «όποιος έχει λεφτά, θα πάρει λεφτά».

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το νέο ξεκίνημα και η δήθεν δίκαιη ανάπτυξη, που επικαλείται η κυβέρνηση, δεν αφορά τη μικρομεσαία αγροτιά, αλλά τους μεγαλοαγρότες, τους καπιταλιστές αγρότες και βασικά τους επιχειρηματίες και βιομήχανους που τους τροφοδοτεί με τζάμπα πρώτη ύλη για επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία, για να τους εξασφαλίσει μεγάλα κέρδη.

Δεν έχουμε άλλο δρόμο, από τον δρόμο του αγώνα μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα, που είναι οι φυσικούς μας συμμάχους. Μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα μπορούμε σήμερα να αντισταθούμε, να διεκδικήσουμε ανάσες και να συγκεντρώσουμε δυνάμεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Οι σκληροί αγώνες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποτελέσματα, μικρά μεν, (πχ το αφορολόγητο), είναι όμως απάντηση στην προπαγάνδα του «δεν γίνεται τίποτα», στην μοιρολατρία και την απογοήτευση.

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να δυναμώσει παραπέρα η οργάνωση του αγροτικού κινήματος με συγκρότηση νέων Αγροτικών Συλλόγων σε χωριά και ομάδες χωριών, την ουσιαστική λειτουργία τους με συνεδριάσεις, ενημέρωση των αγροτοκτηνοτρόφων μέσα από συσκέψεις, την οργάνωση αγωνιστικών διεκδικήσεων, για την ανατροπή μέτρων και πολιτικών που μας αφανίζουν.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των μικρομεσαίων αγροτών, όπως καθορίστηκε στις συσκέψεις της  Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, καθώς και της ΕΟΑΣΚ με τους Αγροτικούς Συλλόγους, που διεκδικούμε και σε αυτή την κινητοποίηση περιλαμβάνει:

 • Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.
 • Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλοαγρότες και τους επιχειρηματίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο έως 40.000 ευρώ.
 • Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. Συντάξεις αξιοπρέπειας. Να ανακληθεί άμεσα η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2014-2020 της ΕΕ, να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις – ενισχύσεις, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
 • ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ’ όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
 • Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων. Ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών στο ύψος του αφορολόγητου (12.000 ευρώ + 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).
 • Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές – Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους
 • Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ (επιστροφή όλων όσων κρατήθηκαν μέχρι τώρα), πιστοποίησης ψεκαστικών κ.ά., του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, στα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.
 • Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε αγρότες, καθώς και οι δικαιούχοι εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών κ.α. Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων προϊόντων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομήχανους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
 • Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
 •  Να μην επιστραφούν οι  αποζημιώσεις, (“πακέτο Χατζηγάκη”), που κέρδισαν με τους σκληρούς αγώνες τους οι αγρότες το 2008 – 2009  όπως ζήτησε η ΕΕ και ψήφισε σχετικό νόμο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
 • Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η οδηγία 60/2000 της ΕΕ. Όχι στην επιβολή πρόσθετου «περιβαλλοντικού» τέλους στο νερό άρδευσης και ύδρευσης.
 • Κατάργηση του φόρου στο κρασί. Να αποσυρθούν τα σχέδια για αύξηση φορολογίας στο τσίπουρο.

ΤΟ ΔΣ της ΕΟΑΣΚ

 

Tags: , ,

Δύο νέα έργα 1,6 εκατ. ευρώ ξεκινούν στην Π.Ε. Καρδίτσας

4 Δεκεμβρίου 2017

Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τα έργα:

– Αποκατάσταση βατότητας – αποχιονισμοί – Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018, προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ

– Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

 

Tags: , ,

Ε65: Έτοιμο το Ξυνιάδα-Τρίκαλα, εν αναμονή του νότιου τμήματος

1 Δεκεμβρίου 2017

Εμπόδιο για τα εγκαίνια του μεσαίου τμήματος Ξυνιάδα-Τρίκαλα αποτελεί σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη η καθυστέρηση από την Κομισιόν της έγκρισης του Νότιου τμήματος (Λαμία-Ξυνιάδα).

Σε ερώτηση του ypodomes.com στα περιθώρια της άφιξης του Μετροπόντικα στο εργοτάξιο σταθμού του Μετρό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο κος Σπίρτζης χαρακτήρισε τον Ε65 «διεθνής πρωτοτυπία, περιμένουμε τη γραφειοκρατική έγκριση πλέον του Νότιου τμήματος, προκειμένου να εγκαινιάσουμε τις εργασίες ενός τμήματος που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί μαζί με το μεσαίο τμήμα. Και να δώσουμε το μεσαίο τμήμα στους πολίτες, για να το χρησιμοποιούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι το τμήμα που έχει ήδη κατασκευαστεί ενώ είναι λειτουργικό από μόνο του, δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα».

Όπως τόνισε κατασκευαστικά το έργο είνια ολοκληρωμένο για χρήση από τα ι.χ. αλλά όχι για τα φορτηγά μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί ο συνδετήριος κλάδος που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο. Ο Υπουργός είπε εμφατικά πως «Από εκεί και πέρα, καλό είναι να πιεστούν και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Στο προκείμενο πάντως δημιουργείται μία μικρή σύγχυση για το αν τελικά δοθεί το έτοιμο τμήμα των 80χλμ του αυτοκινητόδρομου μέσα στο Δεκέμβριο όπως έχει διαρρεύσει ή αν η αναμονή για την έγκριση από την Κομισιόν για την έναρξη των έργων στο νότιο τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα, συμπαρασύρει για άγνωστο χρονικό διάστημα και τα προβλεπόμενα εγκαίνια του Ξυνιάδα-Τρίκαλα.

 

Tags: , ,

Ολοκληρώνεται η δυτική Παράκαμψη της Καρδίτσας

30 Νοεμβρίου 2017

Ολοκληρώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή του οδικού τμήματος της δυτικής παράκαμψης της πόλεως Καρδίτσας από την οδό Φαναρίου μετά τον ισόπεδο κόμβο Χ.Θ. 2+450 έως τη συμβολή της οδού με την οδό Ταυρωπού Χ.Θ. 4+263. Ειδικότερα δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 έργου «Διαπλάτυνση τμήματος Ι/Κ Ταυρωπού, τροποποίηση – συμπλήρωση – προσαρμογή υφιστάμενου δρύφακτου Α.Σ.Ι.Δ)», προϋπολογισμού 235.000,00 € με το ΦΠΑ. Μετά τον έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αναμένεται πλέον η υπογραφή της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Πρόκειται για ακόμα ένα έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας που βοηθά στην ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά η δυτική παράκαμψη της Καρδίτσας και βελτιώνεται η προασβασιμότητα. Με προγραμματισμό, σχέδιο και σκληρή δουλειά, υλοποιούμε χρήσιμα έργα για την Θεσσαλία τα οποία στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στην κατασκευή στην διαπλάτυνση τμήματος του Ι/Κ Ταυρωπού και συμπλήρωση -προσαρμογή του υφιστάμενου μηχανισμού ΑΣΙΔ επί της οδού Ταυρωπού

H πράξη συμβάλλει σημαντικά στην ασφαλέστερη και συντομότερη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, συνδέοντας παραγωγικά και τουριστικά κέντρα με το διεθνές δίκτυο μεταφορών. Η χάραξη της οδού επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων και την αύξηση του διατιθέμενου χρόνου εργασίας. Επίσης, η μείωση των διερχόμενων –κυρίως βαρέων– οχημάτων από τη συνοικία την πόλη της Καρδίτσας αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, μειώνοντας ατυχήματα, οχλήσεις, θορύβους και ρύπανση. Η υφισταμένη Εθνική Οδός (30 – Δευτερεύον Δίκτυο) «Νέο Μοναστήρι – Σοφάδες μέσω παράκαμψης – Καρδίτσα μέσω ανατολικής παράκαμψης – Τρίκαλα» γίνεται ασφαλέστερη και συντομότερη, αποσυμφορείται η πόλη της Καρδίτσας και βελτιώνεται – συμπληρώνεται η ενδοπεριφερειακή οδική σύνδεση της Καρδίτσας με την Ε65 που αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ΔΕΔ-Μ .

 

 

Tags: , ,

Η Καρδίτσα κατέκτησε το Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη νουγκατίνα

29 Νοεμβρίου 2017

Το πιο … γλυκό Ρεκόρ Γκίνες κατέκτησε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου η Καρδίτσα που βρέθηκε στο επίκεντρο του πανελλαδικού ενδιαφέροντος αλλά και παγκόσμια παρασκευάζοντας μία τεράστια Νουγκατίνα σοκολάτα 100,20 μέτρων συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45 μέτρων που κατείχε η γειτονική Ιταλία.

rekor-2

rekor-3

rekor-5

Το εγχείρημα του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας, που έγινε με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, τη στήριξη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος που συμμετείχε με 350 συνολικά ζαχαροπλάστες και 100 μαθητών από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης και Λάρισας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και στεγαζόμενο χώρο ώστε να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές και μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία οι κριτές του Ρεκόρ Γκίνες με επικεφαλής τον Jack Brockbank, που ήρθαν από το Λονδίνο, ξεκίνησαν τις μετρήσεις τους.

Λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι έγινε και η επίσημη ανακοίνωση ότι η Καρδίτσα κατέκτησε το Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη Νουγκατίνα σοκολάτα στον κόσμο, γεγονός το οποίο καταχειροκροτήθηκε από ντόπιους και επισκέπτες.

Η Νουγκατίνα που παρασκευάστηκε ζύγιζε δύο τόνους οι οποίοι αντιστοιχούσαν σε 10.000 μερίδες οι οποίες μοιράστηκαν στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο αλλά και σε ιδρύματα της περιοχής σε ειδικά χάρτινα σκεύη.

Παρόντες στο όλο εγχείρημα, το οποίο εξελίχθηκε σε μια πανηγυρική εκδήλωση, ήταν άπαντες οι συνδιοργανωτές, όλοι οι υποστηρικτές όπως εξάλλου και οι χορηγοί των οποίων η στήριξη υπήρξε πολύτιμη.

Πιο συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μπουτίνας και Μάττας, , ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, η περιφερειακή σύμβουλος κ. Κατερίνα Θωμά, ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Γιάννης Σβάρνας, οι δημοτικοί σύμβουλοι κα. Μπακαλάκου και κ. Καπράνας, Ψημμένος, και Αραμπατζής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Βύρων Παππάς, η πολιτευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.

Όλοι τους έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στο Σύλλογο Ζαχαροπλαστών για την πολύπλευρα σημαντική αυτή προσπάθεια αφού όχι μόνο έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την Καρδίτσα αλλά συνέβαλε και στην προβολή των τοπικών προϊόντων.

Σε όλους τους παραπάνω η Οργανωτική Επιτροπή απένειμε και από ένα αναμνηστικό της εκδήλωσης ευχαριστώντας τους για τη συνεργασία και τη βοήθειά τους.

Αξίζει να αναφέρουμε πως για το σκοπό αυτό έφθασε κόσμος στην Καρδίτσα από διάφορες γωνιές της χώρας, από τους γειτονικούς Νομούς Τρικάλων, Λαρίσης και Μαγνησίας μέχρι την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τα Γιάννενα και την Κοζάνη.

Όπως επίσης θα πρέπει να τονίσουμε πως πολλοί  ήταν και οι πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί που έκαναν συνδέσεις από την Καρδίτσα, την καρδιά της Ελλάδας, για να προβάλουν όλη αυτή την αξιόλογη προσπάθεια η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Μια προσπάθεια για την οποία ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας εργάστηκε εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο και τελικά τα κατάφερε και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη συγκυρία αφού φέτος ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας.

Το εγχείρημα λοιπόν πέτυχε και πλέον όλοι θα μιλούν για τη Νουγκατίνα σοκολάτα της Καρδίτσας, για το παραδοσιακό αυτό γλυκό της που εδώ και πέρα θα είναι και πιστοποιημένο.

Μετά από αυτή τη διαδικασία του Γκίνες, ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών θα διαθέσει σε όλα τα ζαχαροπλαστεία του Νομού το σήμα της νουγκατίνας με την πιστοποίηση του Ρεκόρ ώστε ο κάθε πελάτης να γνωρίζει στο εξής ότι πρόκειται για ένα πιστοποιημένο παραδοσιακό γλυκό του τόπου μας που αναγνωρίζεται παντού και με όλες τις προδιαγραφές.

Κλείνοντας, η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα και συγκεκριμένα:

-Την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για τη συνδιοργάνωση

-Την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

-Το Επιμελητήριο Καρδίτσας

-Τον Δήμο Καρδίτσας

Τους χορηγούς

-Τους μαθητές του 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας για τη συμμετοχή τους σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας

Όπως επίσης:

-Τις Αστυνομικές Δ/νσεις Καρδίτσας και Λάρισας και το Α.Τ. Τεμπών

-Την Τροχαία Καρδίτσας

-Το Πυροσβεστικό Σώμα Καρδίτσας

-Το Νοσοκομείο Καρδίτσας

-Το ΕΚΑΒ

-Τη Δημοτική Αστυνομία Καρδίτσας και την Ομάδα ΔΙΑΣ

-Το προσωπικό του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καρδίτσας

-Την Υπηρεσία Καθαριότητας και τους εργάτες του Δήμου Καρδίτσας

-Τη συνεργάτιδα Πολιτισμού-Τουρισμού της Π.Ε.  Καρδίτσας κ. Μαρία Τσουρή -Καραμπινά για τον συντονισμό και την επιμέλεια της όλης διοργάνωσης

-Τη Σταρ Ελληνική Ομορφιά Κωνσταντίνα Σοφιανού για την  παρουσίαση της εκδήλωσης

-Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

-Τη Δημοτική Φιλαρμονική Καρδίτσας

-Τη διακοσμήτρια-σχεδιάστρια Σωτηρία Φιρφιρή για την επιμέλεια της χωροθέτησης του χώρου της εκδήλωσης

-Την ΕΡΤ ως χορηγό επικοινωνίας

-Όλα τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα τοπικά για όλη την προβολή και τη στήριξη της εκδήλωσης

 

Tags: , ,

Η νουγκατίνα φέρνει την Καρδίτσα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

28 Νοεμβρίου 2017

Για ένα πολύπλευρα σημαντικό γεγονός που θα κάνει την Καρδίτσα γνωστή όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και παγκόσμια έκαναν λόγο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, οι διοργανωτές της εκδήλωσης για την κατάκτηση του Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη νουγκατίνα του κόσμου που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 29/11 και ώρα 12.00μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τον Σύλλογο Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας και γίνεται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, τη στήριξη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας καθώς επίσης και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Στόχος είναι να παρασκευαστεί μία τεράστια Νουγκατίνα σοκολάτα 100 μέτρων συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45 μέτρων που κατέχει η γειτονική Ιταλία. Η Νουγκατίνα θα ζυγίζει δύο τόνους και υπολογίζεται ότι θα προσφερθούν 10.000 μερίδες σε όλο τον κόσμο και τους επισκέπτες που θα βρίσκονται στο χώρο της κεντρικής πλατείας, όπως επίσης και σε ιδρύματα της περιοχής.

Στη συνέντευξη τύπου της Τρίτης συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Μάττας, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κ. Ορέστης Ψαχούλας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας κ. Γιάννης Κουφόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Θωμάς Μητσιόπουλος.

 

Ο κ. Αγοραστός

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που μπορεί να ακούγεται εύκολο αλλά είναι πολύ δύσκολο. «Αυτή η προσπάθεια έχει πολλαπλά οφέλη για την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία. Θα κάνει την Καρδίτσα γνωστή παντού ενώ παράλληλα βγάζε μπροστά τα τοπικά προϊόντα. Βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, γι ΄ αυτό και θέλω να εξάρω τους ζαχαροπλάστες του Νομού για την ιδέα τους και να τους ένα μεγάλο μπράβο. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους 350 ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα που θα συμμετάσχουν και όλους τους χορηγούς που βοήθησαν. Η καρδιά του γλυκού, η καρδιά της νουγκατίνας χτυπάει στην Καρδίτσα και χτυπάει με ελληνική ψυχή» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

 

Ο κ. Τσιάκος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος σημείωσε πως «Η Καρδίτσα ετοιμάζεται να μπει στον παγκόσμιο χάρτη της ζαχαροπλαστικής. Ευχαριστούμε το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών που αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα και την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να έχουμε μια άψογη διοργάνωση που επιπλέον δείχνει και την εξωστρέφεια. Τα γλυκά της Καρδίτσας είναι εξαιρετικά».

 

Ο κ. Κουφόπουλος

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας κ. Γιάννης Κουφόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο για τη μεγάλη στήριξή τους ώστε να μπορέσουμε να συνδιοργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την παρασκευή της μεγαλύτερης νουγκατίνας σοκολάτας του κόσμου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και ώρα 12.00μ. στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας με σκοπό την κατάκτηση του Ρεκόρ Γκίνες παρουσία κριτή από το Λονδίνο.

Η νουγκατίνα θα παρασκευαστεί με τα πιο αγνά υλικά και θα διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο σε ειδικά χάρτινα σκεύη σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο ΕΦΕΤ. Όλη η διαδικασία του γλυκού θα είναι στεγαζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις των κανόνων του Βιβλίου Γκίνες.

Οι προετοιμασίες της διοργάνωσης έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο μαζί με τους συναδέλφους ζαχαροπλάστες του Νομού και ανθρώπους της Περιφέρειας ώστε να γίνει πραγματικότητα η κατάκτηση του Ρεκόρ και με ένα στόχο ακόμα. Την προβολή του παραδοσιακού γλυκού του τόπου μας. Αυτό το διήμερο θα παραβρεθούν ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα ενώ θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα της Τετάρτης και 100 μαθητές των ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ώστε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία παρασκευής της μεγαλύτερης νουγκατίνας σοκολάτας στον κόσμο και στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε την πιο νόστιμη παραδοσιακή Νουγκατίνα σοκολάτα των Ζαχαροπλαστών του Νομού».

 

Ο κ. Μητσιόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών κ. Θωμάς Μητσιόπουλος τόνισε τα ακόλουθα:

«Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου μας αποφασίσαμε την παρασκευή της μεγαλύτερης νουγκατίνας Σοκολάτα στον κόσμο 100 μέτρων που αντιστοιχούν σε 10.000 μερίδες για το ρεκόρ Γκίνες.

Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη των χορηγών και των φορέων τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη.

Ευχαριστούμε:

-Την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

-Το Επιμελητήριο Καρδίτσας

-Τον Δήμο Καρδίτσας

Τους χορηγούς

Όπως επίσης:

-Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

-Τη Δημοτική Φιλαρμονική Καρδίτσας

-Την ΕΡΤ ως χορηγό επικοινωνίας

-Όλα τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα τοπικά ΜΜΕ για όλη την προβολή και τη στήριξη.

Μετά από αυτή τη διαδικασία του Γκίνες, ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών θα διαθέσει σε όλα τα ζαχαροπλαστεία του Νομού το σήμα της νουγκατίνας με την πιστοποίηση του Ρεκόρ ώστε ο κάθε πελάτης να γνωρίζει στο εξής ότι πρόκειται για ένα πιστοποιημένο παραδοσιακό γλυκό του τόπου μας που αναγνωρίζεται παντού και με όλες τις προδιαγραφές».

 

Πόλος έλξης η Καρδίτσα

Ήδη, εξάλλου, έχουν δρομολογηθεί πολλά λεωφορεία που θα μεταφέρουν κόσμο από διάφορες γωνιές της χώρας, από τους γειτονικούς Νομούς Τρικάλων, Λαρίσης και Μαγνησίας μέχρι την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τα Γιάννενα και την Κοζάνη.

Η Καρδίτσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με μία πολύπλευρα σημαντική διοργάνωση, γι ΄ αυτό και ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας καλεί όλο τον κόσμο να επισκεφθεί την περιοχή μας για να ζήσει από κοντά την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση και να γευτεί την υπέροχη Νουγκατίνα.

Στις 29 Νοεμβρίου δίνουμε όλοι ραντεβού στις 12.00 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας για την κατάκτηση του ρεκόρ Γκίνες για την μεγαλύτερη Νουγκατίνα σοκολάτα στον κόσμο.

Tags: , ,

Σχέδιο ανάπτυξης της ορεινής Δυτικής Θεσσαλίας

27 Νοεμβρίου 2017

Στα πλαίσια της συνεργασίας για τον σχεδιασμό πρότασης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» του ΠΕΠ Θεσσαλίας μέσα από δημιουργία σύμπραξης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των πέντε δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, που συμμετέχουν στη σύμπραξη και το σχεδιασμό της πρότασης.

Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Μουζακίου, με την συμμετοχή των πέντε ορεινών Δήμων των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων.Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Μουζακίου κ. Κωτσός Γεώργιος, Αργιθέας κ. Τσιβόλας Λάμπρος, Πύλης κ. Μαράβας Κων/νος, εκπρόσωποι των δήμων Καλαμπάκας και Λίμνης Πλαστήρα και οι τεχνικοί σύμβουλοι κ. Χρήστος Γκρέκος και Νίκος Μαστοράκης.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι παρουσίασαν στους εκπροσώπους των δήμων το τελικό σχέδιο της πρότασης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με τίτλο: «Σχέδιο Ο.Χ.Ε. για την Ανασυγκρότηση της Ορεινής Δυτικής Θεσσαλίας – Νότιας Πίνδου».

Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ορεινής Περιοχής της Δυτικής Θεσσαλίας, είναι ο επαναπροσδιορισμός της Δυτικής Θεσσαλίας, ως ενός ισότιμου τμήματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με υπέρβαση της δομικά δυσμενέστερης θέσης, που είχε η περιοχή και ανάταξη των διαχρονικών δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Το προτεινόμενο σχέδιο έχει προϋπολογισμό περίπου 28.000.000 €, που αναλύεται σε 13.500.000 € σε δημόσια έργα, 13.000.000 € ιδιωτικές επενδύσεις και 1.500.000 € σε υποστηρικτικές ενέργειες και υπηρεσίες.

Μετά από ανάλυση του σχεδίου από τους τεχνικούς συμβούλους και τις τοποθετήσεις και προτάσεις των εκπροσώπων των συμμετεχόντων δήμων, αποφασίσθηκε το αμέσως προσεχές διάστημα, να τεθεί το εν λόγω σχέδιο υπόψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του.

 

 

Tags: , ,

Στο μικροσκόπιο το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α.

24 Νοεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥ Λάρισας το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Μετά από πρόταση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσού Γεώργιου στο Συνέδριο προέδρευσε ο κ. Σακελλαρίου Δημήτριος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ και Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Καλαμπάκας ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τα οικονομικά έτη 2016-2017 ,με ανάγνωση των τριμηνιαίων αναφορών ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω ετών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσός Γ. ανέπτυξε τις θέσεις του που αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις επικείμενες αλλαγές στον Καλλικράτη καθώς και στις ενέργειες της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη σχέση της με το κράτος και το Β’βαθμό Αυτοδιοίκησης τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι χωρίς να υπάρχουν ιεραρχικές εξαρτήσεις.

Ο κ. Τσαντής Δημήτριος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο ρόλο της ΠΕΔ Θεσσαλίας αλλά και στη θεματολογία του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Τόνισε ότι καμία μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα έχει επιτυχία εάν δεν υπάρξει η αντίστοιχη μεταφορά πόρων στους ΟΤΑ.

Ο κ. Καΐκης, δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τρικκαίωναναφέρθηκε στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις πενιχρές χρηματοδοτήσεις και στο  ρόλο της Τοπικής Διοίκησης στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.

Κλείνοντας , ο πρόεδρος της ΠΕΔΘ κ. Κωτσός τόνισε ότι τις  θέσειςκαι τις απόψεις των μελών σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τις διατυπώσεις και στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθείστις 30/11 , 1/12 και 2/12 στα Ιωάννινα.

 

 

 

Tags: , ,

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας υλοποιεί ο Δ. Καρδίτσας

23 Νοεμβρίου 2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την οδική ασφάλεια θα υλοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”. Το πρόγραμμα “ Καν’ το σωστά” το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική, αλλά και βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτών και άλλων ειδικών μηχανημάτων θα το παρακολουθήσουν μαθητές της Β’ Λυκείου των σχολείων του Δήμου, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης 29/11, από τις 5.00 μ.μ. μέχρι και τις 8.00 μ.μ. στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου θα βρίσκονται οι προσομοιωτές θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ανοικτή για το κοινό.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ.Φωτ. Αλεξάκος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωαν. Σβάρνας και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου κ. Νατ. Τζέλλου παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο Δήμος.

Ειδικότερα ο κ. Αλεξάκος τόνισε τα εξής:

“Η Ελλάδα κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ε.Ε. στα ποσοστά των θανάτων από τροχαία συμβάντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 2 άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους στο δρόμο, ενώ τουλάχιστον 3 μένουν ανάπηροι.

      Μάλιστα στις ηλικίες 15-29 ετών τα τροχαία συμβάντα αποτελούν στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως την 1η αιτία θανάτου.

      Θέλοντας ως Δήμος Καρδίτσας να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μαθητών και αυριανών οδηγών, για τη σημασία της οδικής ασφάλειας με σκοπό την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αποφασίσαμε  την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Καν΄ το Σωστά»για τα παιδιά της Β Λυκείου, με θέμα την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

            Το πρόγραμμα του Ι.Ο.Α.Σ. που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας από 27/11 έως 30/11 στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση και  έχει σχεδιαστεί από έμπειρους εκπαιδευτικούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους και υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ι.Ο.ΑΣ.

            Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” για τη συνεργασία, καθώς και την εταιρεία “Κεντρική Οδός ΑΕ” που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του Ε-65 , η οποία κάλυψε με χορηγία της το μεγαλύτερο μέρος τους κόστους του προγράμματος.

            Πιστεύουμε οτι οι μαθητές, που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν καλύτεροι οδηγοί από μας στο μέλλον.

            Καλούμε και όλους τους πολίτες στην ανοικτή βιωματική εκδήλωση της Τετάρτης 29/11 από 5.00 έως 8.00 το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία”

            Με τη σειρά του ο κ. Σβάρνας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επισημαίνοντας οτι η εφαρμογή του θεωρητικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ημερήσιου ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει προβολή παρουσίασης με τη μέθοδο ενημέρωση και συζήτηση και στη συνέχεια, με την προβολή videos. Στο τέλος οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στο Online  ερωτηματολόγιο με στόχο την αξιολόγηση των γνώσεών τους. Η διάρκεια του θεωρητικού προγράμματος είναι 2 διδακτικές ώρες.

Όσον αφορά τη βιωματική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί σε στεγασμένο χώρο που μας παραχωρείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας, οι μαθητές αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό του Ινστιτούτου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από  βιωματικές διαδικασίες τους κινδύνους των δρόμων, τις συνέπειες λανθασμένων αποφάσεων και κακής συμπεριφοράς, τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί στο δρόμο και τους κινδύνους που μπορούν αυτά να προκαλέσουν.

Ειδικότερα θα υπάρχουν: Προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, Προσομοιωτής πρόσκρουσης, Γυαλιά προσομοίωσης μέθης, και Ζυγαριά συσχέτισης βάρους – ταχύτητας.

Θέλω να καλέσω κι εγώ με τη σειρά μου τους μαθητές τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους πολίτες στην ανοιχτή εκδήλωση της Τετάρτης.”

Tags: , ,

Έργα 4,1 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

22 Νοεμβρίου 2017

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.177.200,00 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά τα έργα:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας εντός ορίων Δήμου Καρδίτσας και Δήμου λίμνης Πλαστήρα»,

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης το έργου: Βελτίωση-συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών οδικού κυκλώματος λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας», Προϋπολογισμός: 600.000,00 €,

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση-συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δυτικής Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας (2017-2018)», Προϋπολογισμός: 400.000,00 €,

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2017», Προϋπολογισμός: 140.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια υλικών οδοποιίας για συντηρήσεις χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 37.200,00 €

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Αναβαθμίζονται κτίρια και σχολεία στην Καρδίτσα

21 Νοεμβρίου 2017

Εργασίες βελτίωσης  και αναβάθμισης, λειτουργικής και ενεργειακής, σε κτίρια και χώρους σχολικών συγκροτημάτων στην πόλη, καθώς και σε Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας αναμένεται να εκτελεστούν το επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ.Φωτ. Αλεξάκος, παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Ξυλομένου υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου: “Βελτίωση και αναβάθμιση κτιρίων και χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας”.

Ειδικότερα οι σχολικές μονάδες, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι:

6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού, 10o Δημ. Σχολείο Καρδίτσας, 5o Δημ. Σχολείο Καρδίτσας, 9o Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας,  Δημ. Σχολείο Μητρόπολης,  Δημ. Σχολείο Αγ Θεοδώρου,  Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας,  Δημοτικό Σχολείο Καλλιφωνίου, 8ο Δημοτικό Καρδίτσας- 3& 13ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, 1ο ΕΠΑΛ, 4ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο,  3ο Λύκειο, Γυμνάσιο Μητρόπολης, Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο, Κλειστό Γυμναστήριο, 3ο Γυμνάσιο.

Οι εργασίες  που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι:

– Κουφώματα Αλουμινίου( αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, αλουμινίου παλαιού τύπου με

απλούς υαλοπίνακες)

– Αντικατάσταση σποραδική υαλοπινάκων

– Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών

– Επισκευή ξύλινης στέγης

– Επισκευή – αποκατάσταση επικεράμωσης

– Σιδηρά κιγκλιδώματα προστατευτικά (παραθύρων,σκάλας)

– Σποραδικοί ελαιοχρωματισμοί

– Κάλυψη & Στεγάνωση αρμών μεταξύ διαφορετικών κτιρίων

– Αποκατάσταση φθαρμένων εξωτερικών επιχρισμάτων

– Στεγανοποίηση οροφών

– Στέγαστρα-πέργκολες

-Παγκάκια

Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 230.000€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου.

Tags: , ,

Έργα πνοής διεκδικεί ο Δήμος Σοφάδων για τον αγροτικό τομέα

20 Νοεμβρίου 2017

Στην κορυφή της διεκδικητικής ατζέντας που αφορά τους άξονες του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) 2014-2020» τοποθετεί ο Δήμος Σοφάδων την ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου αλλά και την ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης.  Παράλληλα, πέραν άλλων προτάσεων που θα κατατεθούν, θα διεκδικηθεί ο εμπλουτισμός της Λίμνης Σμοκόβου με την εκτροπή του Βαθυλακιώτη-Σμοκοβίτη αλλά και η ένταξη των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων που συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής σε μια κατάμεστη αίθουσα με μοναδικό θέμα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, παρουσία του βουλευτή Καρδίτσας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κ. Κώστα Τσιάρα και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ορέστη Ψαχούλα. Το παρόν επίσης έδωσαν πρόεδροι κοινοτήτων, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και δεκάδες αγρότες της περιοχής.

Μάλιστα οι προτάσεις θα κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ομόφωνη πλέον απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος έκανε αρχικά αναφορά στα γεωγραφικά-οικονομικά δεδομένα του Δήμου Σοφάδων ενώ ακολούθως παρουσίασε αναλυτικά τους άξονες του ΠΑΑ 2014-2020 στους οποίους θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Σκάρλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικών δικτύων τονίζοντας πως αφορά 200.000 στρέμματα το οποίο πέραν από τα περιβαλλοντικά οφέλη, μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής. Το χαρακτήρισε ως έργο που θα προσφέρει βιωσιμότητα και κίνητρα για να παραμείνουν οι νέοι στην περιοχή.

Εκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, τονίζοντας ότι η ένταξη του Δήμου Σοφάδων είναι «επιτακτική ανάγκη» καθώς πέραν της μείωσης των νιτρικών αποτελεί και ενίσχυση για τους παραγωγούς.

Όπως είπε η  Δημοτική Αρχή αφουγκραζόμενη τις ανάγκες που δημιουργούνται, δίνει έμφαση στον πρωτογενή τομέα διότι θεωρεί πως μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για πολλούς καθώς και να προσφέρει πολλά στην οικονομία της περιοχής.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του νομού και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κ. Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε ως «πρωτοβουλία συγχαρητηρίων» την διεξαγωγή Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καμιά σχέση με το παρελθόν, σημειώνοντας πως όλοι οι φορείς οφείλουν να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό.

Επισήμανε ότι ο ρόλος της Τοπ. Αυτοδιοίκησης πρέπει να αναβαθμιστεί και να είναι αυτή που θα καθορίσει τις βασικές δομές της καθημερινότητας του πολίτη.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό απορροφήσεων και πλέον είναι ζητούμενο το κατά πόσο μπορεί ο αγροτικός κόσμος να επιβιώσει.

Αναφερόμενος στη διεκδίκηση προγραμμάτων, επανέλαβε την χρησιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως όποια Δημοτική Αρχή διεκδικεί με τεκμηριωμένες προτάσεις θα βγει κερδισμένη.

Μιλώντας για τον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε πως δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο και στρατηγική. Μίλησε μάλιστα για αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικού Φορέας διαχείρισης του νερού, εκτιμώντας ότι το ζήτημα του νερού θα ταλαιπωρήσει και τη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε με έμφαση ότι απατούνται τολμηρές και διαρθρωτικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα και όχι λαϊκισμός.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ψαχούλας τόνισε μεταξύ άλλων:

Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ την Περιφέρεια σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε δίπλα τόσο στο Δήμο Σοφάδων όσο και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα με την παραγωγή. Υπάρχει αγαστή συνεργασία επιδιώκοντας το καλύτερο.

Ακολούθως τον λόγο πήραν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και παραγωγοί.

Αναλυτικά τα τέσσερα έργα που ομοφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο και άμεσα θα προωθηθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

-Ολοκλήρωση κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου

-Ενταξη της περιοχής Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης

– Εκτροπή Βαθυλακιώτη-Σμοκοβίτη στη Λίμνη Σμοκόβου

– Ενταξη των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και πληρωμή αυτών

 
Karditsa – Thessaly – Greece


Κίτρινα ποδήλατα - Το μπαράκι
Γιάννης Πάριος - Έρχονται στιγμές
Μάνος Ξυδούς - Γοργόνα
Ελευθερία Ελευθερίου - Σώμα βλέμμα και ψυχή
Σταμάτης Κόκκοτας - Σ΄ ευχαριστώ
Παναγιώτης Τσαφαράς - Οι καλύτερές μου μέρες
Μιχάλης Χατζηγιάννης - Ποιός είμαι εγώ
Μανώλης Λιδάκης - Στο ίδιο βαγόνι
Αφού Κατσιμίχα - Λουλούδι του δάσους
Γιάννης Χαρούλης - Έλα πάρε με

 


Red Hot Chili Peppers - Dani California
Queen - Another bites to dust
Modern Talking - Let΄s talk
Ace of Bass - The sign
Rick Astley - Take me to your heart
Blue System - Vampire
OMD - Enola gay
Anastasia - Pieces of a dream
Police - Every breath you take
Anggun - Saviour

 


Δεκέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ligo-gelio