Πρωτοσέλιδο

Tags: , ,

Κοινό αίτημα για τον Βιολογικό Λίμνης Πλαστήρα

26 Ιουνίου 2017

Κοινό υπόμνημα πέντε Δημάρχων του Ν. Καρδίτσας και του Αντ/ρχη παρέδωσε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτρης Τσιαντής (Φορέας Υλοποίησης) στη Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων (ΕΠ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ) κ. Ευγενία Φωτονιάτα.

Το υπόμνημα αφορά, αίτημα για την ένταξη του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού Λίμνης Πλαστήρα ως έργο ‘’γέφυρα’’ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για συνέχιση της χρηματοδότησης του από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Το υπόμνημα κοινοποιήθηκε και στους 4 βουλευτές του νομού Καρδίτσας.

Το υπόμνημα υπογράφουν:

α. Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτρης Τσιαντής

β. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος

γ. Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θανάσης Σκάρλος

δ. Ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου

ε. Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κώτσος

στ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος

Το υπόμνημα έχει ως εξής:

Με την υπ΄αριθ. οικ 172902/26-10-2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (1η τροποποίηση 14921/9-11-15) )εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΡΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013) η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ», κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε σχετική πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Στο αντικείμενο της πράξης αυτής συνολικού προϋπολογισμού 12.085.163,01€), περιλαμβάνεται η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Νεοχωρίου, Φυλακτής, Πεζούλας, Καλυβίων Φυλακτής, Κρυονερίου, Κουτσοδήμου,Αγίου Αθανασίου και Νέου Αγίου Αθανασίου καθώς και την κατασκευή των συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς των λυμάτων , τις δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) και των αγωγών απαγωγής των εκροών από τις εγκαταστάσεις στους αποδέκτες.

Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 7 υποέργων. Τo υποέργο 1 δημοπρατήθηκε με μειοδοτικό διαγωνισμό, βάσει των εγκεκριμένων οριστικών μελετών κατά τα οριζόμενα στο Ν3669/2008.

 

Υποέργο 1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα. Προβλέπεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των οικισμών

Νεοχωρίου, Φυλακτής, Πεζούλας, Καλυβίων Φυλακτής, Κρυονερίου, Κουτσοδήμου, Αγίου Αθανασίου και Νέου Αγίου Αθανασίου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε 68.470 μ αγωγών προυπ 7.364.741,44. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί φυσικό αντικείμενο ποσού    2.693.577,09  ευρώ (4477/21.03.17 Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης)

Υποέργο 2. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ράχης Κρυονερίου και Αγίου Αθανασίου. Η πρώτη Εγκατάσταση, δυναμικότητας 12.000 ικ (20ετία) χωροθετείται στην θέση Ράχες και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νεοχώρι, Καλύβια, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή, Κουτσοδήμος, Κρυονέρι . Η δεύτερη, δυναμικότητας 1.400 ικ (20ετία) χωροθετείται πλησίον του οικισμού Αγ. Αθανασίου και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Αγίου Αθανασίου, Νέου Αγίου Αθανασίου.). Προυπ. 4.315.000,00. Το υποέργο 2 θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή κατά τα οριζόμενα στο Ν4412/16 ως ισχύει, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Υποέργο 3. Αγορά γής. Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη αγόρά γης για την κατασκευή των έργων (ΕΕΛ και αντλιοστάσια). Προυπ.. 50.000,00€

Υποέργο 4.  Συνδέσεις ΟΚΩ. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. με τις ΕΕΛ και τα αντλιοστάσια. Προυπ. 125.000,00€

Υποέργο 5. Τεχνικός Σύμβουλος. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες ΤΣ για την δημοπράτηση και κατασκευή των έργων. Προυπ .174.751,57€

Υποέργο 6. Μελέτη επικαιροποίησης ΕΕΛ. Περιλαμβάνεται μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, για επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Προυπ. 35.670,00€

Υποέργο 7. Δαπάνες Αρχαιλογίας. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτεπιστασίας της Αρχαιολογίας για την κατασκευή των έργων. Προυπ. 20.000,00

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλει οριστικά  στην περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Ν. Πλαστήρα (περιοχή NATURA 2000) από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμάτων που προκύπτουν από τους παραλίμνιους οικισμούς. Αποτελεί δε ένα έργο μεγάλης σημασίας για ολόκληρο  το Νομό Καρδίτσας  αφού η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί ταμιευτήρα πόσιμου νερού από τον οποίο υδρεύονται 100.000 άτομα στους Δήμους  Καρδίτσας, Παλαμά, Σοφάδων, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα.

Ζητούμε τη συμβολή σας σε σχέση με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έτσι ώστε να συνεχισθεί η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση της πράξης.

 

Tags: , ,

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η ανάπλαση της Παλιάς Ηλεκτρικής

23 Ιουνίου 2017

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το έργο “Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος της «Παλιάς Ηλεκτρικής» Καρδίτσας και μετατροπή του σε πνευματικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου” έπειτα από τη συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκου με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Παν Κορκολή, η οποία κανονίστηκε σε συνεργασία με την βουλευτή κ. Παν. Βράντζα.

Η συνάντηση – στην οποία συμμετείχε επίσης και ο κ.Τσοπάνογλου, συνεργάτης της βουλευτού κ. Χρυσ. Κατσιαβριά- Σιωροπούλου, η οποία έχει επιδείξει έντονο  ενδιαφέρον για το έργο και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για θετική έκβαση του αιτήματος – πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/6 στα γραφεία της Γενικής Γραμματεία Επενδύσεων  και ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς ο κ. Κορκολής δεσμεύθηκε για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, απόφαση που αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται οτι τη μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος της  «Παλιάς Ηλεκτρικής» Καρδίτσας και μετατροπής του σε εκθεσιακό χώρο -πνευματικό κέντρο,  χρηματοδότησαν εξ’ ολοκλήρου ως δωρεά τους προς το Δήμο Καρδίτσας οι αδελφοί Βασίλης και Αθανάσιος Μπρακατσούλας και πριν λίγες ημέρες το βασικό τμήμα της, ώστε να μπορεί να διεκδικηθεί η ένταξή της σε κάποιο πρόγραμμα   παραδόθηκε σε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

 

Θετικός και για το έργο κατασκευής δικτύων υποδομής της πόλης

Ο Δήμαρχος έθεσε προς τον κ. Κορκολή και το αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ του έργου την “Κατασκευή δικτύων υποδομής και κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας”. Το προτεινόμενο έργο, προϋπολογισμού 4.000.000 €, περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων  αποχέτευσης ακαβάρτων και ομβρίων, καθώς και εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης σε περιοχές εντός του σχεδίου πόλης  στην Καρδίτσα. Ο κ. Κορκολής είδε κατ’ αρχήν θετικά την πρόταση και θα την προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Δήλωση του Δημάρχου

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ο κ. Φ. Αλεξάκος δήλωσε: “Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλουμε ως Δημοτική Αρχή για την προώθηση έργων υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος μας αποδίδει καρπούς. Έπειτα από την κατ’ αρχήν θετική ανταπόκριση του πρώην υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιου για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλεξ. Χαρίτση, σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο αίτημα που του υποβάλαμε πριν από λίγους μήνες να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος μας, για να ολοκληρώσουμε βασικές υποδομές μας προετοιμάσαμε με τις υπηρεσίες μας προτάσεις ώριμων έργων για ένταξη στο ΠΔΕ συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 €.  Έθεσα υπόψη του κ Κορκολή κατά τη συνάντησή μας, το αίτημα χρηματοδότησης του έργου ανάπλασης της παλιάς Ηλεκτρικής, για το οποίο θα υπογραφεί άμεσα σχετική απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ, καθώς και το έργο των δικτύων της πόλης της Καρδίτσας, το οποίο αντιμετωπίζεται κατ’ αρχήν θετικά.

            Στην προσπάθειά μας αυτή ως Δήμος είμαστε σε στενή συνεργασία και έχουμε την αμέριστη στήριξη και των τριών κυβερνητικών βουλευτών που με συνεχείς παρεμβάσεις τους στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες προωθούν τα αιτήματά μας.

            Οφείλω τέλος για μία ακόμα φορά να εξάρω την μεγάλη προσφορά των αδελφών Θανάση και Βασίλη Μπρακατσούλα που με τη δωρεά της μελέτης αποκατάστασης της παλιάς Ηλεκτρικής, έδωσαν τη δυνατότητα στο Δήμο μας να διεκδικήσει τεκμηριωμένα ένα πολύ σημαντικό έργο πολιτιστικής υποδομής για την πόλη μας.”        

 

Tags: , ,

Επίσκεψη κλιμακίου στις χαλαζόπληκτες περιοχές της λίμνης Πλαστήρα

22 Ιουνίου 2017

Μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών στις εκτάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που επλήγησαν από τις χαλαζοπτώσεις  των τελευταίων ημερών πραγματοποίησε ο προϊστάμενος ΕΛΓΑ Λάρισας κ. Μιχάλης Λιόντος  και ο Προϊστάμενο Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας κ. Δημήτριος Κωστής.  Το κλιμάκιο   πραγματοποίησε  την επίσκεψη του έπειτα από αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και στον έλεγχο των πληγέντων περιοχών παρόντες ήταν αρκετοί παραγωγοί καθώς και  οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κκ Ελένη Θυμιοπούλου και  Δημήτρης Τσιαμαντάς .

Από την επιτόπου αξιολόγηση και καταγραφή των ζημιών από το κλιμάκιο , αποτυπώθηκε η εικόνα της  ολοκληρωτικής καταστροφής από τις έντονες χαλαζοπτώσεις  σε καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και στα οπωροφόρα δέντρα και οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

 

Tags: , ,

Μόνιμα πυροσβεστικό όχημα στα Καλύβια Πεζούλας

21 Ιουνίου 2017

Επίσκεψη στα Καλύβια Πεζούλας πραγματοποίησαν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Καρδίτσας, Πύραρχος κ. Σωτήρης Κορέλας και ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ Δημήτρης Τσιαντής, στο τόπο εγκατάστασης του πυροσβεστικού οχήματος στο πρώην Δημαρχείο της Νεβρόπολης Αγράφων. Παρόντες στην επίσκεψη ήταν η Τοπική Αντιδήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Ελένη Θυμιοπούλου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πεζούλας κ. Λάμπρος Λιάπης.

Ο κ. Κορέλας ενημέρωσε εγγράφως τον κ .Τσιαντή ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την μόνιμη παρουσία στην περιοχή πυροσβεστικού οχήματος στα πλαίσια της αμεσότερης και καλύτερης πυροπροστασίας.

Ο κ. Τσιαντής προέβη στην παρακάτω δήλωση:

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα μας εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ως γνωστόν η συγκεκριμένη  ιδέα, προέκυψε μετά από συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου στην Διοίκηση Καρδίτσας για ζητήματα δασοπυρόσβεσης .

Να ευχαριστήσω τόσο τους υπηρεσιακούς παράγοντες, το Διοικητή Καρδίτσας   Πύραρχο Κορέλα και τον Διοικητή Θεσσαλίας Αρχιπύραρχοκ.Τζουβάρα, όσο και τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου, το συντονιστή κ. ΑντωνίουΗλίακαι τους τρεις Βουλευτές του Νομού.

Η υλοποίηση της πρότασης πράγματι είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

Tags: , ,

Στον τουρισμό επενδύει η Π.Ε. Καρδίτσας – Ινδοί τουριστικοί πράκτορες επισκέφθηκαν την περιοχή

20 Ιουνίου 2017

Ινδοί τουριστικοί πράκτορες μεγάλων τουριστικών γραφείων (Chrysalis Holidays, DMC Representations κ.α) επισκέφθηκαν την Παρασκευή την ευρύτερη περιοχή   της Λίμνης Πλαστήρα στα πλαίσια ταξιδίου εξοικείωσης (fam – trip)  που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας το διάστημα 14 έως 20 Ιουνίου.

Οι Ινδοί πράκτορες ξεναγήθηκαν στα κυριότερα σημεία της περιοχής από την εντεταλμένη σύμβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κόκκαλη Γεωργία, την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Ελένη Θυμιοπούλου καθώς και την υπεύθυνη τουρισμού του Δημου Λ. Πλαστήρα κ. Μαρίνα Θέου.

Οι ίδιοι δήλωσαν πραγματικά ενθουσιασμένοι από το φυσικό κάλλος της περιοχής, τις δυνατότητες που παρέχει στην άσκηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και για τις άρτιες ξενοδοχειακές υποδομές.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε  σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής με τη συνάντηση των πρακτόρων και των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής, παρουσία του Δημάρχου Λ. Πλαστήρα κ. Τσιαντή  Δημήτριου.

Κατά τη συνάντηση έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τη διοργάνωση τουριστικών πακέτων όπου θα περιλαμβάνουν και την επίσκεψη στη περιοχή των Μετεώρων θα μπορούσαν να προσελκύσουν ομοεθνείς τους και κυρίως μαθητές ιδιωτικών κολεγίων της χώρας τους, οι οποίοι ταξιδεύουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην Ευρώπη στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών καθώς επίσης και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι διοργανώσεις γάμων κάτι που αποτελεί σύνηθες για τη φίλη χώρα πέραν των τυπικών τουριστικών πακέτων.

Ένδειξη του εντυπωσιασμού τους και της άριστης φιλοξενίας ήταν η διανυκτέρευση τους σε ξενοδοχείο της περιοχής – παρεκκλίνοντας του προγράμματος όπου προέβλεπε επιστροφή στην Καλαμπάκα – θέλοντας να απολαύσουν και το επόμενο πρωί την ομορφιά του τοπίου πριν αποχωρήσουν.

 

Tags: , ,

Έρχεται το φυσικό αέριο στους Σοφάδες

16 Ιουνίου 2017

Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα πνοής για το δήμο Σοφάδων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και μειώνουν το κόστος της καθημερινότητας των δημοτών, παίρνει σάρκα και οστά.

Όπως πιστοποιήθηκε σε σύσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ-ΘΕΣΣ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ιμπέριαλ» στη Λάρισα, παρουσία μεταξύ άλλων του Δημάρχου Σοφάδων κ. Θάνου Σκάρλου, του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου και του γενικού διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα, ο Δήμος Σοφάδων εντάσσεται στο πρόγραμμα των επεκτάσεων του δικτύου φυσικού αερίου την πενταετία 2017 – 2021.

Η εξέλιξη αυτή είναι το θετικό αποτύπωμα ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής Σοφάδων που ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΕΔΑΘΕΣΣ.

Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και στους Σοφάδες ήταν το αποτέλεσμα πολλών και επίμονων προσπαθειών όλο το προηγούμενο διάστημα καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το φυσικό αέριο ως οικονομικότερο, φιλικό προς το περιβάλλον και καλύτερης ποιότητας θα είναι ευπρόσδεκτο όχι μόνο για τους δημότες αλλά και για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ωφεληθούν πολλαπλά από την χρήση του.

 

Δίκτυα 7,5 χιλιομέτρων

 

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται η έλευση στην πόλη των Σοφάδων του γενικού διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα, για τη διευθέτηση σημαντικών παραμέτρων αλλά και για τις… επίσημες ανακοινώσεις.

Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία θα φέρει αναμφίβολα σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη στο Δήμο Σοφάδων, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες άμεσες ενέργειες προκειμένου να επισπευσθούν οι ενδιάμεσες διαδικασίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό στον αρχικό σχεδιασμό εντάσσεται η δημιουργία δικτύου 7,5 χιλιομέτρων στην πόλη των Σοφάδων με δυνατότητα επέκτασης αναλόγως των αναγκών και του ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του ο Δήμος θα παραχωρήσει με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου έκταση περίπου δύο στρεμμάτων όπου θα τοποθετηθεί η απαραίτητη δεξαμενή φυσικού αερίου. Υπολογίζεται ότι σύντομα θα ξεκινήσει η καταγραφή των ενδιαφερομένων ενώ ο στόχος είναι να τακτοποιηθούν όλα εντός του 2017 και με την έναρξη της νέας χρονιάς να ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων.

 

Θάνος Σκάρλος: «Δημιουργεί τις προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης»

 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος τονίζει σχετικά:

 

«Η επέκταση του φυσικού αερίου στην πόλη των Σοφάδων αποτελεί μια δικαίωση της Δημ. Αρχής που με συνέπεια διεκδικεί και υλοποιεί τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει. Προετοιμαστήκαμε σωστά, οργανωμένα, μεθοδικά για να ανταμειφθούν οι δημότες μας. Η έλευση του φυσικού αερίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης στο δήμο μας. Το φυσικό αέριο είναι ευπρόσδεκτο τόσο για τους δημότες όσο και για τις επιχειρήσεις του δήμου μας οι οποίες θα ωφεληθούν πολλαπλά από την χρήση του. Είναι ισχυρό κίνητρο για όλους καθώς θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα αλλά και θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, όσο και για να αναπτύξουμε την ίδια την αστική περιοχή. Πρόκειται για μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που όλοι μαζί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε καταλλήλως.

Ο Δήμος Σοφάδων συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς ,όπως από την αρχή έχουμε δεσμευτεί, διεκδικώντας κι εκτελώντας με σχέδιο και αποτέλεσμα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την τοπική κοινωνία, αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες της και απαντάμε σε αυτές με έργα και δράσεις.»

Tags: , ,

Αντιδράσεις στην Αργιθέα για το Κτηματολογικό Γραφείο

15 Ιουνίου 2017

Στο Μαυρομμάτι, στο κτήριο του Παλαιού Κοινοτικού Γραφείου, ορίστηκε το κτηματολογικό γραφείο για τις κοινότητες του Δήμου Αργιθέας από το «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.».

Άμεση αντίδραση από τον δήμαρχο Αργιθέας κ. Λάμπρο Τσιβόλα, ο οποίος ζήτησε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να καλέσει σε κατεπείγουσα σύγκλιση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας με θέμα  «Ανακοίνωση κτηματολογίου για το κτηματολογικό γραφείο του δήμου Αργιθέας – προτάσεις και αντιδράσεις του δήμου».

Αναλυτικότερα πως καταλήξαμε στο Μαυρομμάτι:

Α. Τελευταίο έγγραφο της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

Mε το έγγραφο της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» (Αθήνα 09.06.2017 – Οικ.ΠΡ. 588/11.01 –PD: 1719728) μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με τη με αριθμ. 738/6/30-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές:

Στους Καλλικρατικούς Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφερείας
Θεσσαλίας :

 1. Αργιθέας (στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες: ΑΝΘΗΡΟΥ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΒΛΑΣΙΟΥ, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΙΝΟΥ, ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΤΑΦΥΛΑ ΙΟΥ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΥ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΙΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΟΣ, ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ).

Πίνακας  Γραφείων Κτηματογράφησης

 1. Για τον Καλλικρατικό Δήμο Μουζακίου και για τον Καλλικρατικό Δήμο Αργιθέας και συγκεκριμένα για τους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες ΑΝΘΗΡΟΥ, κλπ.

Γραφείο κτηματογράφησης με έδρα το Μαυρομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Μουζακίου (Παλαιό Κοινοτικό Γραφείο), ΤΚ 43060, τηλ.: 2445097230.

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.

Η παραπάνω επιστολή έφτασε μέσω email στο Δήμο την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 12:05 μ.μ.

Β. Απόφαση 218/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας

Με το υπ’ αριθ. ΓΔ1326/22.01/1617881/21-07-2016 έγγραφο η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. μας ενημέρωσε πως από τον Ιανουάριο 2017 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατάρτιση του κτηματολογίου στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αργιθέας. Στο ίδιο έγγραφο η εταιρεία αιτείται την παραχώρηση κατάλληλου χώρου για την στέγαση του τοπικού Γραφείου Κτηματογράφησης με εμβαδόν περίπου 60 τ.μ. για διάστημα περίπου τρεισήμισι ετών, αρχής γενομένης από την 1ηΙανουάριο 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2019.

Μετά από συζήτηση  το Δημοτικό Συμβούλιο Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Εγκρίνει την δωρεά παραχώρηση τμήματος αίθουσας συνολικού εμβαδού 60 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση «Αγορασιά» της Τ.Κ. Ανθηρού, του Δήμου Αργιθέας στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου Κτηματογράφησης για το Δήμο Αργιθέας, για διάστημα περίπου τρεισήμισι ετών αρχής γενομένης από την 1ηΙανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2019.

Γ. Εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με την υπ΄αριθμό 2964/226492-23.12.2016 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ενέκρινε ως προς τη νομιμότητα την ως άνω απόφαση 218/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας.

 

Tags: , ,

Κερδοφόρο το 2016 για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

14 Ιουνίου 2017

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε, το πρωί της Τετάρτης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Μπούκης Γεώργιος, πλαισιωμένος από τους εκτελεστικούς Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας κ. Τουρναβίτη Παναγιώτη και κ. Φύλλο Χαράλαμπο.

Η συνέντευξη, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Τράπεζας, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αυριανή (Πέμπτη) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 7.00 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κιέριον.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Μπούκης δήλωσε: «Κερδοφόρα ήταν η χρήση 2016 για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η Τράπεζα του Νομού μας συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της παρά την οκταετή ύφεση της Ελληνικής οικονομίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι υψηλότερο από αυτό του 2015. Ανοδικά είναι και όλα τα μεγέθη της Τράπεζα ς όπως το ενεργητικό, οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις.

Τα μέλη της Τράπεζας αυξήθηκαν σημαντικά. Νέοι συνεταίροι προστέθηκαν και πλέον έφθασαν τους 7554 στο τέλος του 2016. Παράλληλα αυξήθηκαν και τα κεφάλαια της Τράπεζα ς, δείγμα της εμπιστοσύνης που με τα χρόνια και τις επιτυχίες έχει κτίσει η Τράπεζα του τόπου μας.

Υψηλός παραμένει και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που αγγίζει το 18 %, καθιστώντας την Τράπεζα της Καρδίτσας την ισχυρότερη κεφαλαιακά σε όλο το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υπερδιπλάσια της απαιτούμενης παραμένει και η ρευστότητα, με δείκτη στο 233%. Η Τράπεζα μας λοιπόν, διαθέτει υπερεπαρκή κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία.

Η σταθερότητα, η πορεία και η προοπτική της Τράπεζα ς είναι πλέον προφανής και παρά τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, αισθανόμαστε περισσότερο από ποτέ εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της. Στα πλαίσια λοιπόν, της πολύ καλής αυτής πορείας και των δυνατοτήτων που μας δίνονται από τα οικονομικά της αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί φέτος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος. Η Τράπεζα μας επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο προς τους συνεταίρους της, που την στήριξαν και την στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, μέρος των κερδών της με μια πολύ καλή απόδοση που αγγίζει το 2%.

Πέρα όμως από τα οικονομικά μεγέθη και τις δικές της δυνατότητες η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συνεχώς αναπτύσσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς φορείς προκειμένου να διοχετεύσει κεφάλαια στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας.

Τέτοια εργαλεία είναι οι χρηματοδοτήσεις μέχρι 25.000 € μέσω του προγράμματος EaSI που δίνονται από διαθέσιμα της Τράπεζα ς μας με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και μέχρι στιγμής έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και αρκετά μεγάλη απήχηση.

Επιπλέον, πριν από λίγες ημέρες η Τράπεζα μας υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με το Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μέσω της οποίας μπορούν οι επιχειρήσεις του Νομού μας να ασφαλίζουν και να χρηματοδοτούνται για τις εξαγωγές τους, χωρίς επιπλέον εξασφαλίσεις και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Αυτές και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν οι μέτοχοι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη 15.06.2017 στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ στις 7 το απόγευμα».

 

 

Tags: , ,

Χέρι-χέρι ο Ε65 με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή

13 Ιουνίου 2017

Στην αναμονή παραμένει το θέμα της λειτουργίας του πέμπτου νέου οδικού άξονα της χώρας, του Αυτοκινητόδρομου Ε65 που είναι ο μοναδικός που δεν έχει παραδώσει κανένα τμήμα στην κυκλοφορία. Τα έργα συνεχίζονται και μάλιστα στα πρώτα χιλιόμετρα δεν έχει ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com από την παραχωρησιούχο εταιρεία τα εναπομείναντα προς ασφαλτόστρωση χιλιόμετρα είναι συνολικά έξι, όλα στο νότιο άκρο. Αυτά μένουν έτσι προκειμένου να πάρει το οδόστρωμα φυσικές καθιζήσεις και να γίνει συνολικά η ασφαλτόστρωση.

Το πρόβλημα με τις ανεκπλήρωτες απαλλοτριώσεις παραμένει και αφορά όπως σας είχε αποκαλύψει το ypodomes.com τον συνδετήριο δρόμο μεταξύ του υπάρχοντος δικτύου και της αρχής του νέου άξονα στην περιοχή της Ξυνιάδας.

Οι απαλλοτριώσεις εκτείνονται σε μήκος 8,5χλμ και στον ορίζοντα αν δεν βρεθεί άμεση λύση θα έχουμε την γνωστή τακτική της ενοικίασης.

Από το Υπουργείo Υποδομών τώρα αυτό που λέγεται είναι ότι ο δρόμος θα παραδοθεί στις προθεσμίες που έχει συμφωνηθεί, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου, στο σύνολο του από την Ξυνιάδα μέχρι τα Τρίκαλα. Το τμήμα που κατασκευάζεται είναι περίπου 80χλμ.

ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ Ε65 ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Σχετικά με τον Ε65 ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παράλληλη όδευση του σε πολλά χιλιόμετρα (στο νότιο τμήμα) με τη νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή του σιδηρόδρομου.

Επί της ουσίας μετά τη Λαμία και ειδικότερα στο νέο τμήμα από την Ξυνιάδα και για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι τον Δομοκό, ο αυτοκινητόδρομος πάει παρέα με τη γραμμή του τρένου και όταν λειτουργήσουν και τα δύο θα αποτελέσουν ένα νέο σήμα κατατεθέν για την περιοχή.

Το ωραιότερο σημείο σύγκλισης δρόμου-τρένου είναι στην περιοχή της Ομβρυακής (στο 46χλμ του Ε65), όπου το συναντάμε σε τρία επίπεδα και με δύο συνεχόμενες σήραγγες (σήραγγες Τ3 και Τ3Α).

Συγκεκριμένα στο τρίτο επίπεδο είναι το ρεύμα του αυτοκινητόδρομου προς Ξυνιάδα, στο μεσαίο επίπεδο είναι το ρεύμα του αυτοκινητόδρομου προς Τρίκαλα και στο πρώτο επίπεδο είναι η διπλή γραμμή του σιδηρόδρομου.

Σχεδόν παράλληλα, λίγο πιο πέρα, περνά και η παλιά γραμμή του τρένου, που πιθανότατα θα παραμείνει ως τουριστική γραμμή καθώς περνά από περιοχές με μεγάλο φυσικό κάλλος.

Να σημειώσουμε ότι το τμήμα που πηγαίνει παράλληλα με τον Ε65 είναι το Λιανοκλάδι-Δομοκός, το οποίο δεν προβλέπεται να λειτουργήσει νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2018.

ΠΗΓΗ: ypodomes.com

Tags: , ,

Εγκαινιάστηκε ο νέος αξονικός τομογράφος στο Γ.Ν. Καρδίτσας

12 Ιουνίου 2017

Εγκαινιάστηκε ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και προϋπολογισμό 446.400 ευρώ. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος ενώ κατά τον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής:

ajonikos-1

«Είναι μια σημαντική μέρα γιατί παραδίδεται ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι ανθρώπινες επιθυμίες. Για να υλοποιηθεί το έργο αυτό συνεργαστήκαμε, 5η Υ.Π.Ε, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως χρηματοδότης του έργου και με σωστά βήματα φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Εμείς έχουμε θέσει ένα στόχο. Την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος χρειάζεται η προσπάθεια της καθεμιάς και του καθενός. Αν κάνει ο καθένας σωστά αυτό που πρέπει να κάνει, τότε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Στόχος μας είναι οι εύποροι να έρχονται να περιθάλπονται στα δημόσια νοσοκομεία και όχι οι άποροι να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται σοβαρή και υπεύθυνη συνεργασία απ’ όλους και σεβασμός και ενδιαφέρον απέναντι στον συμπάσχοντα συνάνθρωπό μας. Μπορούμε να κάνουμε μια αντίσταση ποιότητας. Να προσφέρουμε δηλαδή ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες».

Στα εγκαίνια παρέστησαν μεταξύ άλλων, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπύρος Λάππας, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου και η κ.Παναγιώτα Βράντζα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνίου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Βαρελάς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το έργο αφορά στην προμήθεια αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Το νέο συγκρότημα του αξονικού τομογράφου είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας 20 τομών ανά περιστροφή, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση διαγνωστικές εξετάσεις ολόκληρου του σώματος, με δυνατότητα για εξετάσεις, τόσο ρουτίνας απλές όσο και ειδικές. Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών με συνέπεια την βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη – ασθενή).

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Σημεία ομιλίας Διοικητή Νοσοκομείου Καρδίτσας Β. Βαρελά

Ο νέος σύγχρονος Αξονικός Τομογράφος βρίσκεται εγκατεστημένος και εν λειτουργία σε ένα νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, δίνοντας ελπίδα ζωής στους συμπολίτες μας.

Από το βήμα αυτό, οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ, την Κα Σαραφίδου, την Κα Γραββάνη και την Κα Σοφολόγη, που συνέβαλλαν ως διαχειριστική αρχή ώστε να υλοποιηθεί ομαλά αυτό το έργο, και να μνημονεύσω την ευγενική χειρονομία δωρεάς του Κου Καραγιαννάκη και της Αναδόχου Εταιρείας που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση και στην προμήθεια του απαιτούμενου πρόσθετου εξοπλισμού του χώρου εγκατάστασης του νέου Αξονικού Τομογράφου.

Γι’ αυτό και η υγεία ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ανάπτυξης, οι σημαντικότεροι στρατηγικοί στόχοι του οποίου είναι:

 • 1ος στόχος: Η ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας μέσω των μονάδων οικογενειακής φροντίδας υγείας.

Όπως γνωρίζετε το σχετικό νομοσχέδιο στοχεύει στην καθολική κάλυψη των αναγκών, στην ισότιμη πρόσβαση και στην μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών – διευκολύνοντας και όχι αποκλείοντάς τους από το ΕΣΥ – και αντικαθιστώντας ένα πλαίσιο χωρίς μηχανισμούς ελέγχου και τεκμηριωμένης ιατρικής πράξης, που ευνοούσε την προκλητή ζήτηση, την υπερσυνταγογράφηση και τη διαφθορά, με έλλειμμα στην ποιοτική φροντίδα υγείας για τους πολίτες.

Συστατικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ο οικογενειακός γιατρός, που είναι γενικός γιατρός ή παθολόγος και παιδίατρος. Κάθε Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) θα διαθέτει οικογενειακό γιατρό, με πληθυσμό ευθύνης περίπου 2.000 ατόμων, που θα παραπέμπει τον πολίτη, εάν χρειαστεί, σε εξειδικευμένο γιατρό και σε νοσοκομείο. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, ακόμα και για τις κατ’ οίκον επισκέψεις των γιατρών.

Στην Πόλη μας προβλέπονται σε πρώτη φάση δύο ΤΟΜΥ και αναζητούνται οι χώροι για την στέγασή τους.

 

 • 2ος στόχος: Η βελτίωση της ποιότητας, η ενίσχυση της ασφάλειας και ο εξορθολογισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο.

 

Το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όχι μόνο δεν πρέπει να επιδράσει αρνητικά στην νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά επιβάλλεται πριν την εφαρμογή του να την ενισχύσει.

Το Γ.Ν. Καρδίτσας δεν ανήκει στη γενιά των νέων νοσοκομείων αφού κατασκευάστηκε και δόθηκε σε λειτουργία πριν από 30 και πλέον χρόνια.

Η εγκατάλειψη στο χρόνο, χωρίς ουσιαστική συντήρηση τόσον των ΗΛΜ εγκαταστάσεων όσον του φέροντος οργανισμού και των δομικών στοιχείων του κτηρίου έχει σαν αποτέλεσμα την μόνιμη ύπαρξη προβλημάτων που καθιστούν την λειτουργία του ενίοτε προβληματική.

Επί προσθέτως ο Ιατρικός εξοπλισμός χρειάζεται ανανέωση και αντικατάστασή του σε μεγάλο βαθμό με νέο,  ώστε οι παρεχόμενες στους ασθενείς υπηρεσίες να είναι αναβαθμισμένες. Δεν μας ικανοποιεί Κε Υπεάρχα η κατανομή των ποσών του ΕΣΠΑ για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού που αντιστοιχεί στο Νοσοκομείο μας. Γνωρίζουμε τα προβλήματα χρηματοδότησης και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και την παραμικρή μας δυνατότητα, όπως π.χ. τα εισοδήματα του Νοσοκομείου από τα κληροδοτήματα, που μέχρι τώρα ήταν στα αζήτητα, όμως τα ποσά δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες μας.

Στα χειρουργεία του ΓΝΚ γίνονται πάνω από 3500 κατ’ έτος, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις όλων των ειδικοτήτων και ο χειρουργικός τομέας του Νοσοκομείου μας είναι πανελληνίως καταξιωμένος. Για να διατηρήσει την καταξίωσή του αυτή ο χειρουργικός τομέας και να συνεχίσει να σώζει ζωές, απαιτείται άμεσα ο εκσυχρονισμός των χειρουργείων του ΓΝΚ. Υπάρχει σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και  αν δεν υλοποιηθεί από το ίδρυμα Νιάρχος όπου έχει κατατεθεί και σχετικό αίτημα, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε την συνδρομή του Υπουργείου. Σημαντικό ρόλο στην περίπτωση αυτή πρέπει να παίξουν οι Βουλευτές μας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν.Κ., θα επιφέρει μείωση των λειτουργικών δαπανών για θέρμανση και ψύξη της τάξης άνω του 70% και κατά συνέπεια άμεση απόσβεση της δαπάνης. Προϋπόθεση, η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών με το οποίο βρισκόμαστε σε επικοινωνία χρειαζόμαστε όμως την συντονισμένη προσπάθεια όλων και κυρίως των Βουλευτών για την θετική εξέλιξη στην προσπάθειά μας αυτή.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η σύνδεση του ΓΝΚ με το Φυσικό Αέριο, η ένταξη του οποίου στο ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας αναμένεται, μας ανησυχεί όμως η μέχρι τώρα καθυστέρηση.

Στα αιτήματά μας δεν μπορούμε να αφήσουμε στο απυρόβλητο την Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, την υποστήριξη της οποίας, στο μέτρο του δυνατού, είχαμε μέχρι σήμερα και από την οποία πρόσφατα ζητήσαμε μικρή χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του Τηλεφωνικού μας Κέντρου, που βρίσκεται στα όριά του και την υγρομόνωση του δώματος της ΜΕΘ για την αποφυγή δυσάρεστων στο μέλλον καταστάσεων. Κύριε Υπεάρχα ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.

 

 • 3ος στόχος: Η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας και της Αγωγής Προαγωγής Υγείας

 

Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α/28-03-2017) Περί Μεταρρύθμισης της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δεν λειτουργεί όμως πλήρως η δομή στο ΓΝΚ της Ψυχιατρικής Κλινικής, που για λόγους νομοθετικού κενού δεν έχει ακόμη θέση Διευθυντή – αν και η θέση έχει προκηρυχθεί.

Σημειωτέον ότι κρίθηκε άγονη η μία από τις δύο θέσεις Ψυχιάτρων Επιμελητών Β, που είχαν προκηρυχθεί, θέση που όμως επαναπροκηρύχθηκε.

Εγκαίνια για την λειτουργία της Ψυχιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκαν, επί πλέον χρήματα για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών και προμηθειών που ζητήθηκαν από το ΔΣ δόθηκαν, μόνο που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί επίκειται τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2015 που χρονίζει στα συρτάρια του Υπουργείου.

 

Tags: , ,

Χαλάζι έπληξε το Δήμο Σοφάδων – Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες

9 Ιουνίου 2017

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση σε περιοχές του Δήμου Σοφάδων (Γεφύρια – Ερμήτσι)  πραγματοποίησε την Πέμπτη ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Φιλίππου, μετά την άμεση κινητοποίηση της Δημ. Αρχής.

xalazi-1

Τον κ. Φιλίππου συνόδευσαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Κούλπας, ο προϊστάμενος του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Παν. Καμινιώτης, ο πρόεδρος της Τ.Κ Γεφυρίων κ. Σπύρος Αναγνωστόπουλος και αγρότες που είδαν τις καλλιέργειές τους να δέχονται ισχυρό πλήγμα, σε μια κρίσιμη περίοδο.

Από την αυτοψία παρατηρήθηκαν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει το 100%. Υπολογίζεται ότι από την χαλαζόπτωση επλήγησαν περισσότερα από 3.000 στρέμματα.

Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Κούλπας σημείωσε μεταξύ άλλων:

Οι πρόσφατες ακραίες καιρικές συνθήκες έπληξαν σημαντικά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα δεκάδες παραγωγοί να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς το παραμικρό εισόδημα. Πλέον, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, τίθεται θέμα επιβίωσης. Είναι επομένως, επιτακτική η ανάγκη να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες τους.

Tags: , ,

Στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης η Θεσσαλία

8 Ιουνίου 2017

Μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Association des Régions Européennes des Produits d’ Origine – AREPO) είναι πλέον η Θεσσαλία καθώς έγινε δεκτή η αίτηση που υπέβαλε ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός.

«Είναι θαυμάσιο νέο για την AREPO να υποδεχθεί στους κόλπους της τη Θεσσαλία, μία από τις πιο όμορφες περιφέρειες του κόσμου με ιδιαίτερα σημαντική κληρονομιά στον πολιτιστικό, τον ιστορικό και τον αγροτικό τομέα», επισημαίνει η Ένωση σε ανακοίνωσή της και αναδεικνύει τα 31 Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Θεσσαλίας στους τομείς των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των φρούτων, της ελιάς, των ξηρών καρπών και του κρασιού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

«Η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για ενίσχυση της εξωστρέφειαςτου  αγροδιατροφικού τομέα, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του κεντρικού στόχου μας που είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην τοπική οικονομία», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και πρόσθεσε:

«Σε μεγάλο μέρος του πλανήτη  αυξάνεται η ζήτηση για υγιεινά προϊόντα και τα λεγόμενα προϊόντα ταυτότητας, που συνδέεται με την ποιότητα, τη γεωγραφική ένδειξη, τα βιολογικά-οργανικά χαρακτηριστικά τους, το «δίκαιο εμπόριο».

Η Θεσσαλία, που είναι η καρδιά της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων τα οποία  απευθύνονται κυρίως σε εκείνα τα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού που τα ζητούν κι είναι διατεθειμένα να πληρώσουν γι’ αυτά.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση, να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το brandname των Θεσσαλικών προϊόντων και κυρίως να τα προωθήσουμε με συστηματικό, επίμονο και οργανωμένο τρόπο στις διεθνείς αγορές.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εργαζόμαστε μεθοδικά σε συνεργασία με τους παραγωγούς αλλά και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά όπως αποδεικνύει για παράδειγμα ο 5πλασιασμός των εξαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών, ωστόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας».

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης είναι δίκτυο περιφερειακών κυβερνήσεων/αρχών και ενώσεων παραγωγών που ασχολούνται με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η AREPO ιδρύθηκε το 2004 στο Μπορντώ της Γαλλίας από 16 περιφέρειες έξι ευρωπαϊκών χωρών και τώρα εκπροσωπεί 27 περιφέρειες της ΕΕ και περισσότερες από 400 ενώσεις παραγωγών που καλύπτουν πάνω από το 40% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

-Η ανάπτυξη των Προϊόντων ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης ως εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό επίσης προϋποθέτει την ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

-Η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.

– Lobbyingγια επαρκή προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και αγορές τρίτων χωρών.

-Lobbyingγια να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα θα είναι κυρίαρχο στοιχείο στις πολιτικές προώθησης προϊόντων.

-Η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης και πληροφόρησης στο καταναλωτικό κοινό.

Tags: , ,

Ομαλά ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Νομό Καρδίτσας

7 Ιουνίου 2017

Ομαλά και χωρίς το παραμικρό απρόοπτο πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Τετάρτης, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στο Νομό Καρδίτσας.

Το πρώτο μάθημα με το οποίο διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ήταν αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας και το θέμα το οποίο κλήθηκαν να αναπτύξουν κρίθηκε από όλους βατό.

Πιο συγκεκριμένα, είχε να κάνει με τον ρόλο της Επιστήμης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και τα ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα τον βοηθήσουν να πετύχει αυτό το στόχο.

Στο Νομό Καρδίτσας, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ανέρχονται σε 776. Όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Μιχάλης Παπανούσκας οι απόντες ήταν μόλις 19, ενώ τα θέματα δόθηκαν στην ώρα τους (στις 8.33 για την ακρίβεια) και στις 9.00 ξεκίνησαν να γράφουν.

Και στα 9 Εξεταστικά Κέντρα που λειτουργούν στο Νομό μας (4 στην πόλη της Καρδίτσας και 5 στην περιφέρεια) όλοι και όλα λειτούργησαν άψογα και δεν προέκυψε τίποτα το ιδιαίτερο.

Όπως μας τονίζει ο κ. Παπανούσκας: «Όλα λειτούργησαν πολύ καλά και χωρίς κανένα απρόοπτο. Το θέμα το οποίο δόθηκε ήταν βατό αφού αφορά τόσο τους ενήλικες όσο και τους μαθητές. Υπήρχε πεδίο για ανάπτυξη. Ως Εξεταστική Επιτροπή Ν. Καρδίτσας θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την άψογη οργάνωση και συνεργασία».

 Πως συνεχίζονται οι Πανελλήνιες

Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται την Πέμπτη 8 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ με το μάθημα Μαθηματικά. Την Παρασκευή 9 Ιουνίου σειρά έχουν η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) και τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν πάνω από 100.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθήματα προσανατολισμού και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτά θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις. Έτσι, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη Βιολογία από τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τις ιατρικές σχολές, στην Ιστορία, για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και τα Μαθηματικά και η Φυσική, για τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει τον προσανατολισμό των Θετικών Σπουδών και εκείνον της Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι εξεταζόμενοι για τις Πανελλήνιες 2017 πρέπει να έχουν μαζί τους:

 • Το δελτίο του εξεταζόμενου.
 • Την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Δυο στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρο), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα, μολύβι, γομολάστιχα.
 • Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει μαζί του ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό.
 • Στα εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα-«κόφτες» για τα κινητά. Αν εντοπιστεί μαθητής με κινητό τηλέφωνο, ακόμη και απενεργοποιημένο, το πιθανότερο είναι να μηδενιστεί το γραπτό του.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών και διορθωτικού (blanco).

Τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου.

Για τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις ξεκινούν στις 22 Ιουνίου, με τα Αγγλικά, ακολουθούν Αρμονία (23/6), έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων και Ισπανικά (24/6), ελεύθερο (26/6) και γραμμικό σχέδιο (27/6). Στη συνέχεια, εξετάζονται τα Γερμανικά (28/6), τα Γαλλικά (29/6) και, τέλος, τα Ιταλικά (30/6).

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Αν ο υποψήφιος φέρει στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή κινητό ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο αλλού εξεταζόμενου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και το γραπτό του μηδενίζεται.
Εξάλλου, όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου για σοβαρούς λόγους, θα μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, εξεταζόμενοι στο σύνολο των μαθημάτων που είχαν δηλώσει.
Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο (4468/2017) και σχετική Υπουργική Απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εξαιτίας είτε σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.

 

Tags: , ,

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας

6 Ιουνίου 2017

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας και η πρόοδος του έργου είναι εμφανής, καθώς έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος του φυσικού αντικειμένου.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Ξυλομένο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασ. Κουρκούνα επισκέφθηκε το εργοτάξιο, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες του έργου για την πορεία των εργασιών .

Κοινή ήταν η εκτίμηση οτι οι ρυθμοί του έργου, χάρη στην απρόσκοπτη χρηματοδότησή του την τελευταία διετία, έχουν επιταχυνθεί με συνέπεια οι επιφυλάξεις που εκφράζονταν τα προηγούμενα χρόνια για την ολοκλήρωσή του να έχουν αρθεί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός οτι μόνο μέσα στο 2017 έχουν απορροφηθεί για εργασίες πιστώσεις 880.000 € μέσω του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από το οποίο χρηματοδοτείται.

Να σημειωθεί οτι μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του έργου του Κλειστού Γυμναστηρίου έχουν ολοκληρωθεί:

– Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

– Ο προκατασκευασμένες κερκίδες

– Οι τοιχοποιίες από οπτόπλινθους και στις τρεις στάθμες του κτιρίου.

– Η τοποθέτηση των αντιρρίδων του σκελετού της στέγης.

Αυτές τις ημέρες το διάστημα εγκαθιστάται το σύστημα αεραγωγών για τον εξαερισμό και τον κλιματισμό του κτηρίου, προκειμένου στη συνέχεια να σκεπαστεί η στέγη με τα πετάσματα. Ταυτόχρονα συνεργεία τοποθετούν και τα πλαινά του κτηρίου.

Το γεγονός οτι οι βασικές υποδομές έχουν κατασκευαστεί και όλα τα υλικά για την ολοκλήρωση του έργου βρίσκονται στη διάθεση της κατασκευάστριας κοινοπραξίας επιτρέπει να εργάζονται παράλληλα περισσότερα του ενός συνεργεία και οι ρυθμοί του έργου να επιταχύνονται με αποτέλεσμα ο στόχος της ολοκλήρωσης εντός των υφιστάμενων χρονοδιαγραμμάτων να θεωρείται εφικτός.

Ο κ. Αλεξάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών, ζήτησε την περαιτέρω επιτάχυνσή τους και κάλεσε τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας να έχουν συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα, ώστε το έργο πνοής που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη του Αθλητισμού στην περιοχή μας να αποδοθεί για χρήση στην αθλούμενη νεολαία της από τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Tags: , ,

Παραδόθηκε η μελέτη της Παλιάς Ηλεκτρικής

2 Ιουνίου 2017

Τη μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος της  «Παλιάς Ηλεκτρικής» Καρδίτσας και μετατροπής του σε εκθεσιακό χώρο -πνευματικό κέντρο, την οποία χρηματοδότησαν εξ’ ολοκλήρου ως δωρεά τους προς το Δήμο Καρδίτσας οι αδελφοί Βασίλης και Αθανάσιος Μπρακατσούλας παρέδωσε στις 2/6 σε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου ο κ.Αναστάσιος Βασ. Μπρακατσούλας μαζί με τις εκπροσώπους της μελετητικής ομάδας στην οποία οι δωρητές ανέθεσαν την εκπόνηση.

Στη συνάντηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Ξυλομένος, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου προς τους δωρητές – ο Αθανάσιος Μπρακατσούλας δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή- υπογραμμίζοντας οτι αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στη συνάντηση κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μπρακατσούλα παραβρέθηκε και η βουλευτής κ. Χρ. Κατσιαβριά.

 

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της μελέτης

Το συγκρότημα της Παλιάς Ηλεκτρικής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας σε οικόπεδο επιφάνειας 1388,74 μ2, ανεγέρθηκε το 1910, αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα βιομηχανικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης στην πόλη και λειτούργησε μέχρι το 1957, οπότε η επιχείρηση εξαγοράστηκε από τη ΔΕΗ και το οικόπεδο μαζί με τα κτίρια επέστρεψε στην κυριότητα του Δήμου.

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 κτίρια. Το πρώτο κτίριο που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αβέρωφ και Πλαστήρα, είναι διώροφο και στεγασμένο με ξύλινη στέγη και το δεύτερο κτίριο που είναι ισόγειο και  αποτελεί προσθήκη κατ΄επέκταση στη νότια πλευρά του πρώτου με κοινό μεσότοιχο, είχε αρχικά ξύλινη στέγη που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Το τρίτο ισόγειο κτίσμα είναι ανεξάρτητο, βρίσκεται νότια του δεύτερου και αποτελεί κτίριο συνοδείας και δεν θα διατηρηθεί, επειδή δεν έχει αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Η συνολική επιφάνεια του πρώτου και δεύτερου κτιρίου είναι 419,15 μ2.

Με την απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/14942/240 ΦΕΚ107/ΑΑΠ/04.04.2012 της Διεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς: «Χαρακτηρισμός ως μνημείου, του κτηριακού συγκροτήματος της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Καρδίτσας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας», το συγκρότημα αποτελεί ιστορικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Η κήρυξη αφορά όλο το κτίριο Α και το αρχικό τμήμα του κτιρίου Β.

Η πρόταση αφορά τη λειτουργία του συγκροτήματος ως πολιτιστικό κέντρο- εκθεσιακό χώρο και για την καλύτερη οργάνωση και διάταξη των χώρων του συγκροτήματος θα κατασκευαστεί προσθήκη με όψη από υαλοπετάσματα που θα αποτελέσει τον χώρο υποδοχής, με διαστάσεις 6,3Χ7,1Χ8,25 μ. Επίσης θα αντιμετωπιστεί η παθογένεια των κτιρίων με κατάλληλες ενέργειες στατικής αποκατάστασης και κατασκευής στέγης για το κτίριο Β. Έτσι το νέο πολιτιστικό κέντρο θα περιλαμβάνει μια κεντρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δύο πολυλειτουργικές μικρότερες αίθουσες, κυλικείο, κεντρική είσοδο – foyer, χώρους διοίκησης, χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους κυκλοφορίας.

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου αναδεικνύεται και απελευθερώνεται με σκοπό να λειτουργήσει ως δημόσιος χώρος και συνδέεται με το αστικό δίκτυο πεζοδρόμων, πάρκων και πλατειών του κέντρου της πόλης. Η διαμόρφωσή του είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει ο καλοκαίρι την ανάπτυξη μικρών θεατρικών και μουσικών  παραστάσεων αλλά και κινηματογραφικών προβολών.
Karditsa – Thessaly – Greece


Ελεονώρα Ζουγανέλη - Δύσκολη σιωπή
Δημητρης Μπάσης - Μαλώνω την καρδιά
Ελευθερία Ελευθερίου - Σώμα βλέμμα και ψυχή
Γιώργος Νταλάρας & Μαριάννα Πολυχρονίδη - Ρώτα να σου πουν
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Στέλιος Ρόκκος - Σε μονοπάτια ξένα
Γιώργος Νταλάρας & Μελίνα Ασλανίδου - Παραμύθια
Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Μελίνα Ασλανίδου - Με φωνάζουνε με το μικρό μου
Stavento - Μάτια μου όμορφα

 


The Revivalist - Wish I knew you
Zedd & Alessia Cary - Stay
Zedd & Alessia Cary - Stay
Bruno Mars - That΄s what I like
Lana Del Ray vs The Weeknd - Lust for life
Postmodern Jukebox ft Nicole Atkins - Heroes
Kygo & Selena Gomez - It ain΄t me
Robbie Williams - Love my life
Ed Sheeran - Shape of you
LP - Other people

 


Ιούνιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC

ligo-gelio