Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Tags |

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 5,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 362 Γραμματικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Περί κοπής δέντρων στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής Λουτρού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

6. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Σοφάδων εν όψει της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης νέας παροχής ισχύος 55 KVA (Νο 4) 38 kw με αριθμό παροχής 41605626 -01 για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του/ της ακινήτου / εγκατάστασης αντλιοστάσιο – παρόχθιο στην Αγ. Παρασκευή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

 

Επίσης την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20.30 θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση, με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.