Posts in tag

Αποστόλου


Ειδήσεις

Ως ζιζάνιο, μπορούμε να θέσουμε κάθε φυτό που αναπτύσσεται σε έναν χώρο όταν αυτό δεν είναι επιθυμητό. Ουσιαστικά θεωρούνται όλα εκείνα τα αυτοφυή καλλιεργούμενα φυτά που μπορούν να αναπτυχθούν σε χώρους και χρονικά διαστήματα όπου ο άνθρωπος δεν επιθυμεί. Για παράδειγμα, ο δρόμος, οι γραμμές τρένων, αποστραγγιστικά και αρδευτικά κανάλια ή βιομηχανικούς χώρους. Τέτοια φυτά …

17
Ειδήσεις

Η έννοια της ποιότητας είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, του οποίου η τιμή έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ τους. Τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά για την εμπορική διακίνηση ενός προϊόντος στην αγορά και για την εξαγωγή του έρχεται σε απόλυτη συνάρτηση με την ποιότητα του αρωματικού φαρμακευτικού φυτού καθώς και την τελική χρήση …

17
Ειδήσεις

Η καλλιέργεια της Αμπέλου και η τέχνη της οινοποίησης αποτελούν συστατικό στοιχείο των σπουδαιότερων αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου. Σήμερα η αμπελοκαλλιέργεια έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και το φυτό αυτό μπορεί να επιβιώσει και να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο σε αρκετές περιοχές. Η άμπελος είναι από τα πρώτα είδη που προσέλκυσε την προσοχή …

41
Ειδήσεις

Η εφαρμογή Natage (βρίσκεται   στο  PlayStore  με   την   αναζήτηση   του ονόματος ‘natage’) βγαίνει από το NationalHeritage δηλαδή, εθνική κληρονομιά. Η εφαρμογή έχει ως στόχο την συσσώρευση πληροφοριών σε σχέση με την εθνική κληρονομιά της άγριας φύσης. Είναι   η   πρώτη   εφαρμογή   ολοκληρωμένης εγκυκλοπαίδειας της Ελληνικής φύσης. Έχει δημιουργηθεί(και ενημερώνετε) μία μεγάλη βάση δεδομένων από φωτογραφικό υλικό …

22
Ειδήσεις

Η εφαρμογή Counter Agriculture (βρίσκεται στο Play Store με το όνομα “counter agriculture”) έχει ως στόχο να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους Γεωπόνους όσο και για τους παραγωγούς. Είναι η πρώτη εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας των αγροτών και των Γεωπόνων σχετικά με την πλήρης φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής μπορεί …

4
Ειδήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τα οποία η ζωή υπάρχει, είναι λόγω του άνθρακα. Αν το καλοσκεφτούμε κάθε οργανικό υλικό από τα ορυκτά καύσιμα έως και τα σύνθετα μόρια του DNA και του RNA αποτελούνται από το χημικό στοιχείο άνθρακα. Υπάρχουν αρκετά αποθέματα άνθρακα που βρίσκονται αποθηκευμένα ‘παντού’, όπως μόρια στο σώμα διαφόρων οργανισμών, …

20
Ειδήσεις

Η εφαρμογή Counter Agriculture (βρίσκεται στο Play Store με το όνομα “counter agriculture”) έχει ως στόχο να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους Γεωπόνους όσο και για τους παραγωγούς. Είναι η πρώτη εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας των αγροτών και των Γεωπόνων σχετικά με την πλήρης φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής μπορεί …

11
Ειδήσεις

Έχει καταγραφεί ότι από όλο το σύνολο των φυτικών ειδών μόνο 50 περίπου καλλιεργούνται παγκοσμίως, για την παραγωγή προϊόντων, ενώ μόνο 17 από αυτά καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου άμεσα ή έμμεσα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα σιτηρά, όπως το σιτάρι, το ρύζι, το καλαμπόκι, το κριθάρι, η βρώμη, η σίκαλη και άλλα. Παρόλο που …

33
Ειδήσεις

Η εφαρμογή Counter Agriculture (βρίσκεται στο Play Storeμε το όνομα “counter agriculture”) έχει ως στόχο να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους Γεωπόνους όσο και για τους παραγωγούς. Είναι η πρώτη εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας των αγροτών και των Γεωπόνων σχετικά με την πλήρης φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής μπορεί ένας …

20
Ειδήσεις

Τα φυτά έχουν τη μοναδική δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον και αντιδρούν σε αυτά, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αντιστοιχήσουμε τις αισθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού με τις αισθήσεις των φυτών. Οι άνθρωποι μυρίζουν και γεύονται, αντίστοιχα τα φυτά αντιλαμβάνονται τα θρεπτικά που έχουν στην διαθεσιμότητα τους εντός του εδάφους, οι …

15
Ειδήσεις

Μετά από αρκετές έρευνες αναπτύχθηκε ένα σύστημα για την απολύμανση του εδάφους που δεν παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα χρησιμοποιώντας τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία για την απολύμανση του εδάφους εντός μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Με τον όρο ηλιοαπολύμανση εννοούμε την παγίδευση της ηλιακής ενέργειας στην επιφάνεια του εδάφους κάτω από ένα πολύ λεπτό …

34
Ειδήσεις

Η λέξη οικολογία προήλθε από την Ελληνική λέξη οίκος.Η οικολογία δηλώνει το σύνολο των σχέσεων ενός ζώου με το οργανικό και ανόργανο περιβάλλον. Ως οργανικό περιβάλλον θεωρούμε εκείνους τους οργανισμούς που αλληλοεπιδρούν με τον υπό μελέτη οργανισμό ενώ ως ανόργανο θεωρούμε όλα αυτά που καθορίζουν το βιοτικό περιβάλλον, δηλαδή τα συστατικά του χώρου, όπως είναι …

79
Ειδήσεις

Θα μπορούσε να ακουστεί παράλογο αλλά κάποτε η Αφρική με τη νότια Αμερική αποτελούσαν μία Ήπειρο. Μπορεί ένας σεισμός να χωρίσει στα δύο τον κόσμο; Οι περισσότεροι θα μπορούσαν να πουν ότι ένας σεισμός αποτελεί τη σύγκρουση μιας ηπειρωτικής πλάκας με μία άλλη, βέβαια πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τα είδη των πλακών. Έχουμε την Ηπειρωτική …

30
Ειδήσεις

Οι διάφοροι οργανισμοί κατάρτισης προδιαγραφών όπως είναι η ISO, επιβάλλουν συνεχώς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία σε αιθέρια έλαια και σε αρωματικά φαρμακευτικά φυτά έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει εμπορικά το παραγόμενο προϊόν. Κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζεται το αρωματικό προφίλ που απαιτείται από τις αντίστοιχες βιομηχανίες. Γενικά το αιθέριο έλαιο επηρεάζεται αρκετά από τη θερμοκρασία ξήρανσης …

89
Ειδήσεις

Μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο παραγωγός πριν ξεκινήσει την καλλιέργεια του είναι να αναλύσει αρκετά το έδαφος, που θα αποτελεί την οικογένεια των φυτών, για τους επόμενους μήνες. Η εδαφολογική ανάλυση πρέπει να εξετασθεί για να δει ο παραγωγός τι ελλείψεις και τι περίσσιες θρεπτικών στοιχείων υπάρχουν έτσι ώστε να …

50
Ειδήσεις

Η γήινη ακτινοβολία αποτελεί όλο το σύνολο των ακτινοβολιών που εκπέμπονται από την επιφάνεια της γης καθώς και από την ατμόσφαιρα. Η ακτινοβολία ωστόσο  που χαρακτηρίζεται με μεγάλο μήκος κύματος απορροφάτε πολύ έντονα από το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό. Οπότε μέσα στιςσημαντικότερες επιπτώσεις από την πλευρά του πλανήτη μας είναι η θέρμανση της …

61
Ειδήσεις

“Είναι βαθιά η θλίψη μου για την απώλεια του Βαγγέλη Μπούτα, του αγρότη με την τεράστια συμβολή στον αγώνα του αγροτικού κόσμου, του στελέχους του ΚΚΕ με συγκρότηση και άποψη στην υπεράσπιση των δικαίων των αγροτών, του συνδικαλιστή που βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή μαχόμενος για τις αξίες που υπηρετούσε. Με το Βαγγέλη συναντηθήκαμε πολλές …

32
Ειδήσεις

Κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο  Παππά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, θα επισκεφθεί την Πέμπτη την περιοχή της Καρδίτσας, προκειμένου 1) να παραχωρηθεί ακίνητο 35 στρεμμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Άθλησης Πόλης και Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και …

31
Ειδήσεις

Τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ Ε. Αποστόλου υποδέχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος, για να τον ενημερώσει για αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα που απασχολούν το Νομό. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης μετά το καλωσόρισμα υπογράμμισε πως είναι θετικό για την Καρδίτσα ότι την …

26
Ειδήσεις

Το Δημαρχείο Καρδίτσας επισκέφθηκε τη Δευτέρα 2/10 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου, όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Καρδίτσας κ.Φωτ. Αλεξάκο. Τον Υπουργό συνόδευαν οι βουλευτές κ.κ. Χρ. Κατσιαβριά Σιωροπούλου και Παν. Βράντζα, ο Γραμματέας της ΝΕ Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηλ. Αντωνίου και στελέχη του Υπουργείου και της Ν.Ε., ενώ παρόντες …

34
Ειδήσεις

Τον πρωταγωνιστικό  ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει  η κτηνοτροφία στην παραγωγική  ανασυγκρότηση της υπαίθρου εξήρε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά τη χθεσινή επίσκεψη του σε μεγάλες κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της Καρδίτσας. Συγκεκριμένα ο υπουργός επισκέφθηκε το τυροκομείο «Κίσσας», στη συνέχεια την προβατοτροφική μονάδα  του Κ. Κωφού στο Μουζάκι και ακολούθως …

56
Πρωτοσέλιδο

Τη βεβαιότητά του ότι η χώρα μπαίνει σε μια νέα διαδρομή εξόδου από την κρίση αλλά και ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας εξέφρασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου από την Καρδίτσα όπου περιόδευσε τη Δευτέρα. Ο κ. Αποστόλου το πρωί είχε επισκέψεις σε παραγωγικές …

72
Ειδήσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου θα επισκεφτεί την Π.Ε. Καρδίτσας, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς του αγροτικού χώρου. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός από το πρωί μέχρι και νωρίς το μεσημέρι θα επισκεφτεί μεγάλες κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Το μεσημέρι, θα επισκεφτεί την Αντιπεριφέρεια …

53
Ειδήσεις

Την Καρδίτσα θα επισκεφθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψής του στην περιοχή μας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι ο κ. Αποστόλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 14:00 μ.μ., στα γραφεία του …

47
Ειδήσεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου θα μετάσχει την Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 14.00 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος. Στη συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθεί η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και άλλα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη …

7
Πρωτοσέλιδο

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου συνάντησε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΕΘΕΜ κ. Καλλέ και συζήτησαν μαζί του κρίσιμα ζητήματα για την Θεσσαλία όπως είναι ο Αχελώος, τα Φράγματα στη Λεκάνη απορροής του Πηνειού και η διαχείριση τη υδατικών πόρων στη …

51
Ειδήσεις

Δύο είναι οι βασικοί άξονες της πρότασης που θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ: Η αναθεώρηση της διανομής των ιστορικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα που δυσκολεύουν την εγκατάσταση των νέων στη γεωργία. Η στήριξη με Συνδεδεμένες Ενισχύσεις των  στρατηγικής σημασίας και  …

51
Ειδήσεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, στα πλαίσια της περιοδείας του στις περιφέρειες της χώρας, θα βρίσκεται στη Λάρισα την Τρίτη 12/7/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του Υπουργείου με θέμα ‘Πολιτικές στον αγροτικό χώρο της Θεσσαλίας’ Όσοι πολίτες και φορείς του νομού μας επιθυμούν …

83
Ειδήσεις

Συνεδρίασε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου ελήφθη η απόφαση να σταλεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ζητείται άμεσα συνάντηση με τα παρακάτω θέματα: «1) Σε επιστολή όπου σας είχαμε στείλει στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 καθώς επίσης και στην συνάντηση που …

33