Tag Archive | "Πίνδος"

Tags: , ,

Ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δικτύου Πίνδος στο Πετρίλο Αργιθέας

Posted on 14 Ιουλίου 2020 by admin

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πίνδος. Η συνεδρίαση έγινε στη κοινότητα Πετρίλου του δήμου Αργιθέας και φιλοξενήθηκε στο ιστορικό κτίριο του δημοτικού σχολείου, έδρα της κυβέρνησης του Βουνού. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής: δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου πρόεδρος του ΔΣ, Περικλής Μίγδος, δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη αντιπρόεδρος, Καρδαμπίκης Αλέξανδρος, δήμαρχος Αγράφων Γ. Γραμματέας, Παναγιώτης Νάνος, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Ιωάννης Σεντελές, δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Ροζίνα Βαβέτση, δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Γεώργιος Κατσούλας, δήμαρχος Αμφιλοχίας, Κανής Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Κερασοβίτης Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος Μετεώρων και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Τσιτσιρίγκος Βασίλειος. Για τη διαδικασία της συνεδρίασης μερίμνησε ο Συντονιστής του ΔΙΚΤΥΟΥ Χρήστος Γκρέκος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν στην ενημέρωση των μελών για ενέργειες που έγιναν το διάστημα της περιόδου περιορισμού λόγω του ιού και σε προγραμματισμό νέων δράσεων.

Έγινε ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Smart Rural 21”, με την οποία ζητείται η τεχνική στήριξη της περιοχής, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και ευρυζωνικών δικτύων. Στη δράση θα επιλέγουν 12 περιοχές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ για τη υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ERASMUS+. Η περιοχή της Κεντρικής Πίνδου, έχει επιλεγεί από ομάδα 7 Πανεπιστήμιων ((Ελλάδα, Γαλλία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουμανία), ως χώρος πιλοτικής εφαρμογής, για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Σε αυτό το σχήμα, συμμετέχει και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ ως συνεργάτης (associated partner) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, σε μια συνέχεια της ήδη πετυχημένης συνεργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON2000- Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα ERASMUS, με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση ορεινών κοινοτήτων». Στόχος της πρότασης είναι η ανταλλαγή καινοτόμων τρόπων δημιουργίας πιο ζωντανών, βιώσιμων και ελκυστικών αγροτικών και ορεινών περιοχών. Στην παρούσα πρόταση για κατάρτιση, θα συμμετέχουν 20 μέλη του Δικτύου Πίνδος (αιρετοί, προσωπικό των ΟΤΑ και των αναπτυξιακών φορέων). Η κατάρτιση θα αποτελείται από διακριτές ενότητες που σχεδίασε ο φορέας υποδοχής Inercia Digital.

            Το ΔΙΚΤΥΟ συμμετέχει στην ερευνητική πρόταση της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία – Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», στη θεματική ενότητα Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση”, με τίτλο: «Φυσικοί και εικονικοί κόμβοι εκλαϊκευμένης διαδραστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών μη αστικών περιοχών Ανατολικού Ολύμπου και Πίνδου, με έμφαση στους υδατικούς πόρους». Φορέας Υποδοχής είναι το Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

            Έγινε ενημέρωση για την έγκριση του διατοπικού προγράμματος LEADER προϋπολογισμού 105.000,00 €, με εταίρους το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ΑΝΚΑ ΑΕ, ΟΑΣΕ ΑΕ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ. Μετά τις 15 Ιουλίου θα γίνει η συνάντηση των εταίρων ώστε να καθορισθεί το ακριβές αντικείμενο της συνεργασίας.

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ για την προγραμματισμένη για τις 10 Ιουλίου υπογραφή το συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ, της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ.

Αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης στην ΚΕΔΕ στη οποία προβλέπεται να γίνει η καταγραφή των δικτύων των δήμων της χώρας, η δημιουργία βάσης διαχείρισης των κοινών ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και η λειτουργία παρατηρητηρίου λειτουργίας και συντονισμού των δικτύων.

Εκτός ημερησίας διάταξης τέθηκαν δύο θέματα: Το πρώτο αφορά στην επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στη μαζική αντίδραση των περιβαλλοντικών φορέων και κινήσεων ως προς αυτές.

Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση τονίσθηκε ότι: οι προγραμματισμοί και οι σχεδιασμοί του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ορεινές περιοχές στοχεύουν μεταξύ άλλων:

 • Στην Ανάδειξη της Ταυτότητας της Ορεινής ζώνης της Πίνδου.
 • Στο Σεβασμό, την προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες χρειαζόμαστε επειγόντως την παραγωγή καθαρής ενέργειας για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Χρειαζόμαστε την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους. Ωστόσο η αξιοποίηση των φυσικών πόρων ειδικά σε περιοχές που σηματοδοτούν το περιβάλλον της χώρας μας (όπως η ΠΙΝΔΟΣ) δεν μπορεί  να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος, που ανήκει στις τωρινές και τις επόμενες γενιές.

Η Θεσμοθετημένη πολιτεία και τα όργανα Δημοκρατικού Προγραμματισμού, οφείλουν να συνεκτιμήσουν τη βούληση των συλλογικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Συμβούλια, Δημοτικά Συμβούλια, τις αποφάσεις των ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, κ.λ.π.) να σεβαστούν και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις που θα εναρμονίζονται με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης, αναθεωρώντας – όπου απαιτείται – τους χωροταξικούς σχεδιασμούς για τις ΑΠΕ. Όλοι μαζί, οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε τις αναπτυξιακές πολιτικές, σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική ανάπτυξη στην ορεινή ζώνη. Τοιουτοτρόπως οφείλουμε να εναρμονίσουμε την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής.

Το δεύτερο θέμα τέθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και αφορούσε στην καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας των Πέτρινων Γεφυριών. Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφάσισαν τη διερεύνηση του θέματος ως προς την υποβολή φακέλου αρμοδίως για την αναγνώριση της παγκόσμιας Ημέρας Πέτρινων Γεφυριών και συγκεκριμένα την 28 Μαρτίου.

Μετά τη συνεδρίαση ακολούθησε φιλοξενία και είχαν την ευκαιρία, τα μέλη του ΔΣ καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες να απολαύσουν τις ομορφιές της Πίνδου.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου

Posted on 13 Ιουλίου 2020 by admin

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου επισημοποιήθηκε η συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δικτυου δημων περιοχης Πινδου, με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας έγινε στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση, που διοργάνωσε η κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο αμφιθέατρο «Παναγής Παναγιωτόπουλος» της σχολής.

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο  πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου Δημήτριος, δήμαρχος Τρικκαίων, ο κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής καθηγητής κ. Κατσιφαράκης Κων/νος και ο πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Πινδος κ. Στεργίου Ανδρέας, δήμαρχος Αργιθέας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν χαιρετισμοί – τοποθετήσεις από τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Κατσιφαράκη Κων/νο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου Δημήτριο και τον πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ κ. Στεργίου Ανδρέα και τον Αντιδήμαρχο έργων Θεσσαλονίκης κ. Μάκη Κυριζίδη.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις προτάσεις συνεργασίας από τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Παπαϊωάννου Νικόλαο, τον Αντιπρύτανη ανάπτυξης, του κοσμήτορες της νομικής σχολής κα Ελισάβετ Συμεωνίδου, Επιστημών Υγείας κ. Θεόδωρο Δαρδαβέκη και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κ.   Γρηγόριο Ζαρουπάκη.

Σημαντικές ήταν οι προτάσεις των προέδρων των Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών κ. Τοκμακίδη Κων/νου, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ κ. Παπαγιάννη Γρηγορίου, Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σεφερλή Παναγιώτη, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης κας Ελένη Παπαδοπούλου.

Από πλευράς του Δικτύου έγινε η παρουσίαση του ΔΙΚΤΥΟΥ από τον συντονιστή κ. Χρήστο Γκρέκο και τοποθετήσεις – προτάσεις από τους Δημάρχους Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνο Παναγιώτη, Αγράφων κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο.

Η συνεργασία που ξεκίνησε ανοίγει νέους ορίζοντες, που καλύπτουν ένα ευρύτατο επιστημονικό αντικείμενο με πολλές και ποικίλες εφαρμογές. Συνιστά επί της ουσίας την συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και καθιστά τους μικρούς και όχι μόνο δήμους, άμεσους κοινωνούς της επιστημονικής γνώσης και έρευνας. Η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ αλλά και τους δήμους μέλη του μεμονωμένα,στον σχεδιασμό και τη μελέτη διάφορων αναπτυξιακών στρατηγικών για τον πολιτισμό και την τοπική αρχιτεκτονική, όπως τα πέτρινα γεφύρια, μοναστήρια, παραδοσιακοί οικισμοί, για την αξιοποίηση των φυσικών πόρωνγια παραγωγή ενέργειας (Υδροκίνηση, Νερόμυλοι, Ενεργειακές Κοινότητες), αναβάθμιση διατήρηση τοπίων, μέσω της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της δημιουργίας αναβαθμίδων στα επικλινή σημεία και του προγραμματισμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει και θα επιταχύνει την προσπάθεια μας να επανατοποθετήσουμε την περιοχή της ΠΙΝΔΟΥ στο εξωτερικό της περιβάλλον και να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε την ταυτότητά της μέσα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ώστε η ορεινότητα της περιοχής από σημερινό μειονέκτημα να αποτελέσει το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του αύριο.

Όλοι μαζί Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τοπικές κοινωνίες να αφήσουμε το αποτύπωμά μας, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας, πρόσβασης, λειτουργικότητας και ανάδειξης της περιοχής μας.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ορεινά Χωριά της Πίνδου: Mια πρόταση στα Smart Rural

Posted on 13 Μαΐου 2020 by admin

Το Δίκτυο ΟΤΑ Πίνδος υπέβαλλε πρόταση στο έργο «Smart Rural», που συντονίζεται από την Ομάδα 40 και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεκδικώντας να είναι η περιοχή ευθύνης του Δικτυου, μία από τις 12 περιοχές που πρόκειται να επιλεγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το έργο έχει στόχο να προωθήσει και να εμπνεύσει τα Χωριά-Τοπικές Κοινότητες προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές έξυπνων χωριών σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του έργου είναι επίσης να εξαχθούν συμπεράσματα για υποστήριξη μελλοντικών παρεμβάσεων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική σε έξυπνα χωριά.

Η πρόταση του Δικτυου Πινδος αφορά σε ένα σύμπλεγμα τριάντα πέντε (35) Χωριών – Τοπικών Κοινοτήτων των έντεκα (11) Δήμων που συμμετέχουν στο Δικτυο. Επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν οι έδρες των Δήμων και 2-3 χωριά από κάθε Δήμο, όπου παρουσιάζουν πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό και ενεργειακό απόθεμα και έχουν αναπτύξει μια εξαιρετική τεχνική κατά το παρελθόν.
Το έργο στις περιοχές που θα επιλεγούν παρέχει:
· Ειδική υποστήριξη εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής.
· Επισκέψεις σε άλλες επιλεγμένες περιοχές.
· Ανταλλαγές και ανάπτυξη ικανοτήτων με άλλα συμμετέχοντα χωριά μέσω των εκδηλώσεων Smart Village Academy.
· Προβολή σε συζητήσεις και ανταλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

H πρόταση για το έργο «Smart Rural», σχεδιάστηκε μετά από τις προτάσεις των Δημάρχων του Δικτυου Πινδος και την επεξεργασία των στελεχών της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτυου.

Να βγούμε από την απομόνωση 
Η στρατηγική που επιλέχθηκε για την ανάδειξη των Ορεινών Χωριών της Πίνδου, είναι αυτή η οποία διαμορφώθηκε όλα τα τελευταία χρόνια σε μια «εκ των κάτω προσέγγιση» με τους τοπικούς φορείς και ως αποτέλεσμα εφαρμογής προγραμμάτων LEADER : «Η επανενεργοποίηση των Χωριών – Κοινοτήτων της Πίνδου και η τοποθέτηση της περιοχής στο εξωτερικό της περιβάλλον».
Οι τομείς για τους οποίους αιτείται το ΔΙΚΤΥΟ τη στήριξη είναι οι εξής:
· Η ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος, που αποτελεί πυλώνα στήριξης της τοπικής ταυτότητας και πόλος έλξης για την τοπική οικονομία.

 • Η ανασυγκρότηση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας της περιοχής.
  · Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ανάδειξη της ταυτότητας και των καλών-μεταβιβάσιμων πρακτικών της περιοχής.
  · Η επικοινωνία στο εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής, την ανάγκη προστασίας της παράδοσης και του εύθραυστου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος των Χωριών Κοινοτήτων.

Για τη στήριξη της στρατηγικής απαιτούνται ειδικότερα:
• Η ανταλλαγή εμπειριών-τεχνογνωσίας από υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης άλλων Ορεινών Χωριών-Κοινοτήτων.
• Η απόκτηση εμπειριών από έξυπνες εφαρμογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στην αξιοποίηση φυσικών πόρων για παραγωγή ενέργειας (Υδροκίνηση, Νερόμυλοι, Ενεργειακές
Κοινότητες).
· Η αναβάθμιση διατήρηση τοπίων, αναβαθμίδων για την καλλιεργητική αξιοποίηση εκτάσεων, διατήρηση βιοποικιλότητας.
· Η εμπειρογνωμοσύνη για Δημιουργία Θεματικών Κοινοτήτων Πρακτικής (των επονομαζόμενων Communities of Practice) σε θέματα ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, ανάπτυξης
συγκεκριμένης τουριστικής πολιτικής, πολιτικής περιβάλλοντος, marketing περιοχής, επιχειρηματικότητας (Work Shops, e-Communities of Practice).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Δίκτυο Πίνδος ζητάει την αναβολή συζήτησης του σ/ν για την περιβαλλοντική νομοθεσία

Posted on 04 Μαΐου 2020 by admin

Ως «Δίκτυο Πίνδος» ζητούμε την αναβολή της συζήτησης και της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» καθώς θεωρούμε πως, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, απαιτείται δίχως καμία αμφιβολία, η μέγιστη συμμετοχικότητα και μία πολύπλευρη διαβούλευση.

Κατά την άποψή μας, η χρονική στιγμή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες εν μέσω πανδημίας δεν είναι εκείνες οι οποίες θα επέτρεπαν να αναπτυχθεί ένας ευρύς, ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος. Διάλογος που ήδη καταμαρτυρείται από την απόσπαση πολλών σχολίων κατά τη φάση της αρχικής αλλά εξαιρετικά σύντομης περιόδου όπου αναρτήθηκε το νομοσχέδιο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης.

Αντιθέτως, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες ώστε να προσμετρηθεί εν τοις πράγμασι και μάλιστα με ξεχωριστή βαρύτητα, ως αρμόζει, η γνώμη και η επιχειρηματολογία των αυτοδιοικητικών οργανισμών, της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Διατάξεις που ενδεικτικά αφορούν στην τροποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ, στην κατάργηση της αυτοτέλειας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Εθνικών Πάρκων, στις αλλαγές που προτείνονται στις χρήσεις γης των περιοχών αυτών και σε πολλά ακόμα υψηλής σπουδαιότητας ζητήματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με το μέλλον της περιοχής μας, δεν είναι δυνατό να δρομολογούνται και να αποφασίζονται σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα το περιθώριο βελτιωτικών παρεμβάσεων, καταγραφής διαφορετικών απόψεων, συζήτησης ενδεχόμενων αντιρρήσεων, αναγνώρισης πιθανών σημείων σύγκλισης ή κατάθεσης προτάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα αναφορικά με το κρίσιμο αυτό θέμα πρέπει να συνεχιστεί. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η προστασία του οικοσυστήματος, η βιοποικιλότητα ως βασικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης, η προώθηση της πράσινης ενέργειας χωρίς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και η χάραξη «bottom up» στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν για το «Δίκτυο Πίνδος» αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες.

Εξάλλου, η κεντρική και νότια Πίνδος – η καρδιά της Ηπειρωτικής Ελλάδος – δέχεται πιέσεις χωροθετήσεων έργων και δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα οφείλει να διαφυλαχτεί από όλους εμάς, τους εταίρους του Δικτύου και τους εκπροσώπους των ορεινών και μειονεκτικών Δήμων μας, το περιβάλλον ως κεφάλαιο αλλά και κληρονομούμενο στοιχείο. Το τελευταίο, αποδεικνύει, τη σημασία που θα έχει η οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στη μελλοντική ευημερία του τόπου μας και των κατοίκων μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόεδρος στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου ο Δήμαρχος Αργιθέας

Posted on 17 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00, στο δημαρχείο της Πύλης, η 2η Γενική Συνέλευση του «Δικτυου δημων περιοχης Πινδου».

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων κος Παπαστεργίου Δημήτριος και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των δήμων Πύλης, Καλαμπάκας. Μουζακίου, Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Αγράφων, Αμφιλοχίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων, της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ΑΚΝΑ ΑΕ, ΟΑΣΕ ΑΕ και ΚΕΚ Σταγων.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων απερχομένου Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού φορέα για τα έτη 2018 και 2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού φορέα για το έτος 2020 και Έκθεσης Προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση καταστατικού

ΘΕΜΑ 5o: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 6ο: Περί συμμετοχής νέων μελών στο Δίκτυο

ΘΕΜΑ 7o: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Σε όλα τα θέματα αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και ψηφίσθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την δημοτική περίοδο 2020 – 2023, τα μέλη του οποίου συγκροτήθηκαν σε σώμα. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν οι παρακάτω:

 1. Στεργίου Ανδρέας, δήμαρχος Αργιθέας, Πρόεδρος
 2. Μίγδος Περικλής, δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη, Αντιπρόεδρος
 3. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος, δήμαρχος Αγράφων, Γραμματέας
 4. Μαράβας Κων/νος, δήμαρχος Πύλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 5. Στάθης Θεοφάνης, δήμαρχος Μουζακίου, Μέλος
 6. Κατσούλας Γεώργιος, δήμαρχος Αμφιλοχίας, Μέλος
 7. Σεντελές Ιωάννης, δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Μέλος
 8. Νάνος Παναγιώτης, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Μέλος
 9. Κανής Δημήτριος, εκπρόσωπος δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Μέλος
 10. Κερασοβίτης Βασίλειος, εκπρόσωπος δήμου Μετεώρων, Μέλος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στήριξη ΚΕΔΕ στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου

Posted on 14 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Στήριξη στους Δήμους που συγκροτούν το ομώνυμο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου, δίνει η ΚΕΔΕ. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου κλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνάντηση του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στην έδρα του Δικτύου, την Πύλη του νομού Τρικάλων.
Η ουσιαστική συζήτηση περιστράφηκε σε όλα τα θέματα που αφορούν στη ζωή, διαβίωση, εξυπηρέτηση και σύγχρονες ανάγκες των ορεινών Δήμων της Πίνδου.
Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι ορεινοί αυτοί Δήμοι, μέσω της συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, στα θέματα που τους αφορούν, όπως τα αναπτυξιακά, ενεργειακά και άλλα σημαντικά.
Τα μέλη του Δικτύου συζήτησαν επίσης θέματα επέκτασής του και ενίσχυσης των δράσεών του.
Στη συνάντηση παρέστησαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων Πύλης, Μετεώρων, Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Αγράφων, Αμφιλοχίας, Μουζακίου, Κεντρικών Τζουμέρκων, Βόρειων Τζουμέρκων

 

Comments (0)

Tags: ,

Μουσικές της Πίνδου στην Καρδίτσα

Posted on 16 Ιανουαρίου 2020 by admin

«Μουσικές της Πίνδου» είναι ο τίτλος του νέου cd, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, όσοι παραβρεθούν την Κυριακή 19  Ιανουαρίου 2020 στις 13.00, “στο Κοσμικόν” (πρώην Φιλύρα). Στο εν λόγω cd πρωταγωνιστούν οι ήχοι της παραδοσιακής κομπανίας του Φώτη Καραβιώτη και Γιάννη Λίτσιου και περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια από το Πωγώνι, τα Γρεβενά και την Κόνιτσα.

Την παρουσίαση του CD θα προλογίσουν, ο συντοπίτης μας Γιώργος Βόλας, οι μουσικοί Φώτης Καραβιώτης & Γιάννης Λίτσιος και ο συντονιστής της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής προσπάθειας Κώστας Τρικαλιώτης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παίξει η κομπανία των Φώτη Καραβιώτη & Γιάννη Λίτσιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λίγα λόγια για την κομπανία

Ακολουθώντας τα βήματα των παλιών μουσικών της Ηπείρου, ο Φώτης Καραβιώτης της βλάχικης πολυφωνίας και των Γρεβενών, ο Γιάννης Λίτσιος της Δερόπολης, ο Θάνος Ρούμπος της καλαρρύτικης μουσικής παράδοσης, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ο Αντώνης Παπαδόπουλος κατάφεραν  να παντρέψουν τα νεανικά τους μουσικά βιώματα και να δημιουργήσουν έναν συμπαγή ήχο, φρέσκο αλλά και παλιακό, “κανακαιρίσιο” που λένε (από κανάν καιρό). Όλοι τους είναι στην ηλικία 35-45 ετών και αποτελούν την ελπίδα, για όλους εκείνους που ψάχνουν για αυθεντικούς μουσικούς, καθώς ζούνε γι’ αυτό που παίζουν και παίζουν για να ζουν.

 

Comments (0)

Tags: , ,

14o Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου

Posted on 29 Ιουλίου 2019 by admin

Η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας μαζί με την Κοινότητα και το Μορφωτικό Σύλλογο Λαμπερού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τους Δήμους Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα και υπό την αιγίδα της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων διοργανώνουν την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 και ώρα 8.00 μμ στην πλαζ Λαμπερού το 14ο Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου που θα πλαισιωθεί από την παραδοσιακή εκδήλωση: “Κάμπος και Άγραφα” και θα ολοκληρωθεί με τη “Βραδιά πυροτεχνημάτων”.

Το πρόγραμμα

8 μ.μ. Προσέλευση – Έναρξη

– Καλωσόρισμα από Διοργανωτές

– Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

– Ένωση Αγραφιώτικων χωριών Ν. Καρδίτσας: 35 Χρόνια Προσφοράς. Αναγκαία έργα για την περιοχή Άγραφων». Από τον Βασίλη Τσαντήλα, Πρόεδρο ΕΑ.Χ.

– 9 μ.μ. Τοπικά Τραγούδια: Νευροπολίτισσα – Νιάλα

– Έναρξη της εκδήλωσης » Κάμπος και Άγραφα”, με την συμμετοχή χορευτικών ομίλων από τον Θεσσαλικό Κάμπο και την ορεινή ζώνη της Πίνδου.

– Χορός – διασκέδαση με παραδοσιακούς μουσικούς.

– 11 μ.μ. Βραδιά Πυροτεχνημάτων στην Λίμνη Πλαστήρα, ένα μοναδικό υπερθέαμα με στόχο να γίνει θεσμός για όλη την Ελλάδα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

14o Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου

Posted on 23 Ιουλίου 2019 by admin

Η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας μαζί με την  Κοινότητα και το Μορφωτικό Σύλλογο Λαμπερού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τους Δήμους Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα και υπό την αιγίδα της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων διοργανώνουν  την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 και ώρα 8.00 μμ στην πλαζ Λαμπερού το 14ο Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου που θα πλαισιωθεί από την παραδοσιακή εκδήλωση: “Κάμπος και Άγραφα” και θα ολοκληρωθεί με τη “Βραδιά πυροτεχνημάτων”.

Το πρόγραμμα

8 μ.μ. Προσέλευση – Έναρξη

– Καλωσόρισμα από Διοργανωτές

– Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

– Ένωση Αγραφιώτικων χωριών Ν. Καρδίτσας: 35 Χρόνια Προσφοράς. Αναγκαία έργα για την περιοχή Άγραφων». Από τον Βασίλη Τσαντήλα, Πρόεδρο ΕΑ.Χ.

– 9 μ.μ. Τοπικά Τραγούδια: Νευροπολίτισσα – Νιάλα

– Έναρξη της εκδήλωσης » Κάμπος και Άγραφα”, με την συμμετοχή χορευτικών ομίλων από τον Θεσσαλικό Κάμπο και την ορεινή ζώνη της Πίνδου.

– Χορός – διασκέδαση με παραδοσιακούς μουσικούς.

– 11 μ.μ. Βραδιά Πυροτεχνημάτων στην Λίμνη Πλαστήρα, ένα μοναδικό υπερθέαμα με στόχο να γίνει θεσμός για όλη την Ελλάδα.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δίκτυο δήμων περιοχής Πίνδου

Posted on 15 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ «Δίκτυο δήμων περιοχής Πίνδου» την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00, σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Kazarma του δήμου Λίμνης Πλαστήρα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θεμα 1ο: Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού του Δικτύου για το έτος 2018 και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

Θεμα 2ο: Ενημέρωση για την έναρξη συνεργασίας και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Θεμα 3o: Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου 2019.

Θεμα 4ο: Προσδιορισμός θεματολογίας της Γενικής Συνέλευσης.

Θεμα 5o: Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπίας του Δικτύου στις Βρυξέλες τον Φεβρουάριο 2019 και έγκριση των εξόδων ταξιδιού.

Θεμα 6o: Ενημέρωση για τη συμμετοχή σε δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν στο μέτρο 16.1 του Π.Α.Α.

Θεμα 7o: Διάφορα θέματα

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αξιοποίηση της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας της Πίνδου

Posted on 11 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Την  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στο Μουζάκι, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο: «ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών για τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας της Πίνδου και Χασίων» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 HNV-LINK και είχε ως κεντρικό στόχο την υποστήριξη των αγροτών που ασχολούνται με εκτατικά παραγωγικά συστήματα στην Πίνδου και στα Χάσια. Σ’αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης διακρατικών συνεργασιών με φορείς του ευρωπαϊκού δικτύου ΗNV-LINK. Παράλληλα, οι τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες Καρδίτσας και Τρικάλων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου αναλαμβάνουν την υποστήριξη του υπό διαμόρφωση άτυπου δικτύου αγροτώνεκτατικών καλλιεργειών και εκτροφών σε μια προσπάθεια ανάδειξης και στήριξης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν:

 • Ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίαςκος Γ. Κωτσός, Αργιθέας, κος Τσιβόλας Λ.,  οι Αντιδήμαρχοι Μετεώρων κος Βουρλίτσης Δ., Πύλης Τόλιας Ν., και ο Πειριφερειακός σύμβουλος κος Γακόπουλος Χρ.,
 • Εκπρόσωποι του Δικτύου Πίνδος, ο ειδικός.συνεργάτης του Δήμου Γ Καραϊσκάκη Οικονόμου Γ.,
 • Εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο κος Φελέκης Σ. Πρόεδρος Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλ. Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων καικος Μιχαλάκης Δ. από Εθνικό Πάρκο Κάρλας
 • Γεωπόνος – Λιβαδοπόνος, Καζόγλου Ι., μαζί με ομάδα παραγωγών από τη περιοχή Μουζακίου και Μετεώρων.
 • Αναπτυξιακές Εταιρείες Καρδίτσας και Τρικάλων

Comments (0)

Tags: , ,

Τα Δίκτυα Πόλεων με Λίμνες και Δήμων Περιοχής Πίνδου σε μια στρατηγική συνεργασία

Posted on 13 Ιουνίου 2018 by admin

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου σε μια στρατηγική συνεργασία για την ανάδειξη του ρόλου και των επιπτώσεων των υδροηλεκτρικών έργων στις τοπικές κοινωνίες.

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου. Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες κ. Γεώργιος Καπεντζώνης και ο Πρόεδρος του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου, κ. Λάμπρος Τσιβόλας συμφώνησαν στη δημιουργία μιας σταθερής και μόνιμης συνεργασίας με βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της επίδρασης των υδροηλεκτρικών έργων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες βρίσκονται. Η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης μεταξύ των δύο φορέων.

Σε δηλώσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων επισήμαναν την ανάγκη για δημιουργία ευρύτερων συνεργατικών σχημάτων και συντονισμένων προσπαθειών για τη διεκδίκηση από μέρους των ελληνικών δήμων, αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη λειτουργία των μεγαλων υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο κ. Καπεντζώνης, ανέφερε ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, έχει ήδη παρουσιάσει το θέμα διεκδίκησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μελών του με μεγάλη αποδοχή, τονίζοντας τη σημασία της ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη τόσο για τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τους κατοίκους των δήμων εντός οποίων βρίσκονται τα υδροηλεκτρικά έργα.

Ο κ. Τσιβόλας επισήμανε, ότι το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου, αποτελείται από 11 ορεινούς ελληνικούς δήμους, στους οποίους υπάρχουν υδροηλεκτρικά έργα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Αυτό σε συνδυασμό με τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες των δήμων αυτών δυσχεραίνει την περαιτέρω ανάπτυξη, καταλήγοντας ότι η παραπάνω συνεργασία θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους δήμους μέλη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στο Κερασοχώρι η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων περιοχής Πίνδου

Posted on 06 Ιουνίου 2018 by admin

Την 1η Ιουνίου 2018 στο Κερασοχώρι του δήμου Αγράφων Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των εταίρων του Δικτυου δημων περιοχης Πίνδου.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι δήμου Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής, Βόρειων Τζουμέρκων Ιωάννης Σεντελές, Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός, Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, Πύλης Κων/νος Μαράβας, ο αντιδήμαρχος δήμου Αμφιλοχίας Νικόλαος Χούτας εκπρόσωπος του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και οι εκπρόσωποι του ΚΕΚ Σταγων Χρήστος Γκρέκος, της ΑΝΚΑ ΑΕ Βασίλειος Μπέλης, του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Βάιος Κουτής, και του ΟΑΣΕ ΑΕ Βασίλειος Τσιτσιρίγκος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση ήταν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού φορέα για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού φορέα για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 4o: Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 5o: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών της Γ.Σ., που αφορούσε στην συμπλήρωση του προγραμματισμού δράσεων του Δικτύου για το έτος 2018, καθώς και την διεκδίκηση πόρων από διάφορες πηγές της κεντρικής διοίκησης για την υλοποίηση έργων στους δήμους της περιοχής ευθύνης των δήμων του Δικτύου.

Συγκεκριμένα μετά από προτάσεις των παρισταμένων δημάρχων έγινε αποδεκτό να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα οι παρακάτω δράσεις:

 1. Η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων που θα αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία της περιοχής και θα προωθούν θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ. Τέτοιες ενδεικτικά είναι διοργανώσεις με θέμα την ενέργεια, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, την κτηνοτροφία και γεωργία, τον τουρισμό κ.α.

Η επόμενη εκδήλωση αποφασίσθηκε να είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πίνδου και να υλοποιηθεί στο δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, τον προσεχή Αύγουστο, παράλληλα με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που προγραμματίζεται να γίνουν εκεί.

 1. Αποφασίσθηκε η σύνταξη και αποστολή υπομνήματος στον υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, με το οποίο θα ζητείται:
 • Η χρηματοδότηση του muster plan για την περιοχή παρέμβασης του Δικτύου.
 • Η χρηματοδότηση ενός έργου ανάδειξης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε κάθε δήμο, π.χ. πλατείες με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον.
 1. Επίσης έγινε συζήτηση και για τα ενεργειακά έργα ανεμογεννήτριες, υδατοπτώσεις, φωτοβολταϊκά και επισημάνθηκε η μη καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τη ΔΕΗ στους ΟΤΑ που θα αποτελούσε σημαντικό έσοδο γι΄ αυτούς.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου το πρωί πραγματοποιήθηκε ημερίδα με αντικείμενο «Πολιτικές για την ανάπτυξη των Ορεινών Δήμων της ΠΙΝΔΟΥ», με εισηγητές:

 • Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο,
  Με θέμα «Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και μηχανισμοί στήριξης των ορεινών ΟΤΑ»
 • Τον Αντιδήμαρχο Αμφιλοχίας και μέλος του ΔΣ του Δικτύου δήμων με λίμνες κ. Νικόλαο Χούτα,
  Με θέμα «Η συμβολή των υδάτινων πόρων στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου»
 • Το δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή με θέμα,
  Με θέμα «Δήμος Αγράφων – Τοπικές ανάγκες».

Στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις από τους παρισταμένους, κυρίως για θέματα στήριξης των ορεινών ΟΤΑ και μέσω μηχανισμών υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.α.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν και απευθύναν χαιρετισμό ο περιφερειακός σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Τσιτσάνης Λάμπρος, η συντονίστρια του δικτύου δήμων με λίμνες κα Έλενα Μουρελάτου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης του πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων κ. Σεραφείμ Φελέκης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κοινό μέτωπο για την ανάπτυξη της Πίνδου

Posted on 27 Μαρτίου 2018 by admin

Πραγματοποιήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στο Μορφοβούνι του δήμου Λίμνης Πλαστήρα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Δήμων περιοχής Πίνδου».

Στο συμβούλιο συμμετείχαν ο δήμαρχος δήμου Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας, ο δήμαρχος δήμου Αγράφων Μπαμπαλής Θεόδωρος, ο δήμαρχος δήμου Λίμνης Πλαστήρα Δημήτριος Τσιαντής, ο δήμαρχος δήμου Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Κωτσός Γεώργιος, εκπρόσωποι του δήμου Καλαμπάκας και δήμου Πύλης καθώς και οι εκπρόσωποι του ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ Χρήστος Γκρέκος, του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος Τσιτσιρίγκος Βασίλειος και του ΚΕΝΑΚΑΠ  Βάιος Κουτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε με χαιρετισμό του φιλοξενούντος δημάρχου κ. Τσιαντή Δημητρίου και συνεχίστηκε με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που ήταν:

 • Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2017 και του προϋπολογισμού έτους 2018.
 • Η έγκριση για συμμετοχή του δικτύου σε διατοπικό πρόγραμμα LEADER με εταίρους τις αναπτυξιακές εταιρείες ΑΝΚΑ ΑΕ του νομού Καρδίτσας, ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ του νομού Τρικάλων, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ του νομού Ιωαννίνων, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ των νομών Θεσπρωτίας και Άρτης και , ΟΑΣΕ ΑΕ που δραστηριοποιείται και στο νομό Ευρυτανίας

Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι καταρχάς η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης με την καταγραφή των ιδιαίτερων φυσικών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, αλλά και των προβλημάτων και απειλών που υπάρχουν. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο για τον μετέπειτα σχεδιασμό στρατηγικών που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης με δράσεις προβολής-προώθησης θα υπάρξει ανάδειξη των σημαντικότερων τοπικών προϊόντων, αλλά και πολιτιστικών δρώμενων. Παράλληλα, σκοπός της πρότασης είναι η υποστήριξη συλλογικών δράσεων των κτηνοτρόφων και γενικότερα των επιχειρηματιών της περιοχής, μέσω της υιοθέτησης καλών πρακτικών παραγωγής και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 • Η εξουσιοδότηση για τη διερεύνηση συμμετοχής του δικτύου σε συμπράξεις με  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας.
 • Η δημιουργία ιστοσελίδας και η φιλοξενία της στο διαδίκτυο.
 • Ο καθορισμός ετήσιας συνδρομής των μελών του δικτύου ώστε να αποκτήσει μια οικονομική βιωσιμότητα για τους πρώτους μήνες λειτουργίας του.
 • Ο καθορισμός εξειδικευμένων κριτηρίων για τη συμμετοχή νέων μελών στο Δίκτυο.

Στη συνέχεια με πρωτοβουλία του φιλοξενούντος δημάρχου Τσιαντή Δημητρίου, ακολούθησε συνάντηση εργασίας με παρόντες τον δήμαρχο Μουζακίου και Πρόεδρο της ΠΕΔ κ. Γιώργο Κωτσό, τον δήµαρχο ΑργιΘέας κ. Λάμπρο Τσιβόλα, τον Δήµαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο, τον Δήμαρχο Αγράφων κ Μπαμπαλή Θεόδωρο, τον Δήµαρχο Θέρµου κ. Κωνσταντάρα, τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας κ. Γεωργακό, τον δήμαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κουτσάφτηςς Παν. τον πρόεδρο της ΜΟΔ ΑΕ κ. Πόντο, τον Διευθυντής ΕΕΤΑΑ κ. Γούπιο, στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ, της ΕΕΤΤΑ, της ΚΕΔΕ, Αντιδημάρχους και µηχανικούς των υπηρεσιών των Δήµων.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επίλυση χρόνιων προβλημάτων των ορεινών δήμων και η δημιουργία μηχανισμών στήριξής τους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση Δημάρχων της Νότιας Πίνδου

Posted on 20 Μαρτίου 2018 by admin

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιοχής της Νότιας Πίνδου πρόκειται να συζητηθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Χαλκιόπουλο (πρώην Δημαρχείο Ινάχου) στις 11:00 την Τετάρτη 21 Μαρτίου μεταξύ των Δημάρχων Αμφιλοχίας Απόστολου Κοιμήση, Αγράφων Θεόδωρου Μπαμπαλή και Αργιθέας Λάμπρου Τσιβόλα με την συμμετοχή των Προέδρων των Τ.Κ. των τριών Δήμων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από σχετική πρόσκληση του Α. Κοιμήση και αφορά στον συντονισμό των τριών Δήμων, που ταυτόχρονα αποτελούν μέλη του Δικτύου Πίνδος, ώστε να προγραμματιστεί η εξέταση των δυνατοτήτων οδικής σύνδεσης της Νότιας Πίνδου με την Ιόνια. Ο εγκάρσιος αυτός άξονας θα διευρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης αφού αποβλέπει στην σύνδεση περιοχών υψηλού παραγωγικού ενδιαφέροντος με τις νέες και αναπτυσσόμενες αγορές. Στην συνάντηση θα συμμετάσχουν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός.

 

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031