Tag Archive | "Παπαδόπουλος"

Tags: , ,

14 λόγοι για να επιλέξω το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Posted on 10 Ιουλίου 2020 by admin

Ως Διοίκηση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους φοιτητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και τη βαθμολογία που έλαβαν προκειμένου να επιλέξουν και να εισαχθούν στα Τμήματα που επιθυμούν.

Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τους φοιτητές που θα επιλέξουν και θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Τμήμα  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Ενημερώνουμε τόσο τους υποψηφίους φοιτητές όσο και τους γονείς τους, ορισμένους από τους λόγους που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη ώστε να το Τμήμα ΔΕΞΥΣ να συμπεριλαμβάνεται μέσα στις πρώτες επιλογές τους.

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019. Βασικός σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) είναι να καλύπτει με επάρκεια όλα τα γνωστικά πεδία των δύο πυλώνων του νέου Τμήματος, δηλαδή της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ θα επωφεληθούν διαφόρων πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με:

Α) Το ΠρόγραμμαΠροπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

 1. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν ένα πρωτοποριακό ΠΠΣ, διάρκειας 5 ετών ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη γνώση, από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος έως την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στο σχεδιασμό προϊόντων.
 2. Προσφέρονται δύο επιλογές καθώς οι φοιτητές από το 7ο εξάμηνο και μετά θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο (2) κατευθύνσεωνσπουδών, της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων.
 3. Στους πτυχιούχουςαπονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων.
 4. Οι πτυχιούχοι αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί επαγγελματίες με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, την απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και την ολοκληρωμένη σκέψη πάνω στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ξύλου. Υπάρχει σήμερα μεγάλη προσφορά εργασίας σε αποφοίτους του Τμήματος σε αρκετά επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος.
 5. Οι φοιτητές θα βιώσουν ένα περιβάλλον που διακρίνεται για την υποδειγματική καθαριότητα, τάξη, οργάνωση, το «φιλικό» κλίμα, τη συμπεριφορά και επικοινωνία των καθηγητών, γεγονός που επισημάνθηκε και τονίστηκε από τον ίδιο Πρωθυπουργό της Χώρας και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στις 20.12.2020.

Β) Τις υποδομές του Τμήματος

 1. Tο Τμήμα διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στο campus της Καρδίτσας, ήτοι: 3 Αμφιθέατρα, 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας, 45 γραφεία, συνολικού εμβαδού επιφάνειας άνω των 6000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση 48 στρεμμάτων.
 2. Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
 3. Στοcampusτου Τμήματος στεγάζεται Φοιτητική Λέσχη (σίτιση περισσότερων των 500 φοιτητών), Φοιτητική Εστία (διαμονή 100 φοιτητών) και σύγχρονη Βιβλιοθήκη.

Γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα

 1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχουν προωθηθεί και στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και συνδυάζουν ταυφιστάμενα του δασολόγου (ΠΔ 344/2000) και του σχεδιαστή & τεχνολόγου ξύλου & επίπλου (ΠΔ 97/2006).

Δ) Τις Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές/Μεταδιδακτορικές Σπουδές

 1. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλους: α)«Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και β) «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία». Οι απόφοιτοι του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής αυτών των δύο σύγχρονων μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
 2. Στο Τμήμα πραγματοποιούνται διδακτορικές σπουδές για του κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε θέματα αιχμής της έρευνας.
 3. Αντίστοιχα στο Τμήμα οργανώνονται μεταδιδακτορικές σπουδές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Ε) Την έρευνα

 1. Οι Καθηγητές του Τμήματοςοργανώνουν ή συμμετέχουν σε προηγμένη έρευνα σχετική με τα γνωστικά του αντικείμενα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών.

ΣΤ) Τη ζωή στην Καρδίτσα

 1. Η Καρδίτσα, μία πόλη 45.000 κατοίκων, είναι υποδειγματική για σπουδές, παρέχοντας όλες τις ανέσεις για τις σπουδές. Στην πόλη λειτουργεί οργανωμένο φοιτητικόcampusγια τους 2000 περίπου φοιτητές που σπουδάζουν στα 4 Πανεπιστημιακά Τμήματα. Η εγγύτητα της πόλης τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα (2,5 ώρες απόσταση με λεωφορείο η Θεσσαλονίκη, 3,5 ώρες η Αθήνα), όσο και σε περιοχές με υψηλή φυσική αξία (λίμνη Πλαστήρα, ορεινός όγκος Αγράφων κ.ά.) διασφαλίζουν μία άνεση τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών. Σημειωτέο ότι η Καρδίτσα έχει ανακηρυχθεί η πόλη του ποδηλάτου με μήκος ποδηλατοδρόμων 7,5 χλμ στον αστικό ιστό που συνδέει τόσο τα αστικά σημεία της πόλη όσο και τις 21 πλατείες της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://fwsd.uth.gr/ και να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος: e-mail: g-fwsd@uth.grκαι τα τηλέφωνα: 24410-64730 και 64750.

 

Γράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος,      Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Δυναμική αρχή για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Posted on 03 Ιουνίου 2020 by admin

Από τις 23.2.2020 ο λειτουργεί το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αυτοδύναμο με εκλεγμένο Πρόεδρο και συγκρότηση της Συνέλευσης από τα ενταγμένα σε αυτό μέλη του.

Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες (23.2.2020 – 31.5.2020) και μάλιστα εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα μέλη του Τμήματος δεν σταμάτησαν να προσπαθούν για την οργάνωσή του και την ομαλή κατά το δυνατόν υλοποίηση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού τους έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Με τη θέσπιση των βασικών αρχών, οράματος και δεοντολογίας, τη σύσταση δέκα (10) νέων εργαστηρίωνκαι τη σύνταξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, το Τμήμα ΔΕΞΥΣ έθεσε στερεές βάσεις για μια ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για υποβολή πρότασης για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) για τους αποφοίτους του, ως Τμήμα 5ετούς διάρκειας σπουδών.

Το Τμήμα έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με τους επτά (7) πρώτους υποψήφιους διδάκτορες, ενώ εκπόνησε προτάσεις επανίδρυσης και ίδρυσης δύο (2) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συγκεκριμένα των: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β) και «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Πόρων &Βιο-οικονομίας», τα οποία θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Στο διάστημα αυτό έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ένας σημαντικός αριθμός οργανωτικών και ακαδημαϊκών ενεργειών όπως: περαιτέρω στελέχωσης του Τμήματος(μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 11 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, 4 μέλη ΕΤΕΠ, 2 Διοικητικοί υπάλληλοι και αναμένεται η ένταξη 2-3 νέων μελών ΔΕΠ μέσα στους επόμενους μήνες!), έχουν καθοριστεί τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του προσωπικού, έχει συσταθεί επιτροπή και κανονισμός  λειτουργίαςΓραφείου Προβολής & Επικοινωνίαςτου Τμήματος, ενώ έχουν οριστεί μέλη του ως συνδετικοί κρίκοι για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΦμεΑ), δηλ. για να επιμεληθούν θεμάτων φοιτητών με ειδικές ανάγκες,ενώμετά από ενέργειες του Τμήματος αναμένεται πολύ σύντομα η παραλαβή πενήντα (50) νέων σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των μελών του Τμήματος.

Πολλές ακόμη σημαντικές ενέργειες, επικοινωνίες, συνεργασίες κ.λπ. επιτεύχθηκαν κατά το διάστημα αυτό των 100 πρώτων ημερών, καθώς η προσπάθεια για την επίτευξη του οράματος και των στόχων του Τμήματος συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για το γενικότερο καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα! Αξίζει να αναφερθεί πως το Τμήμα αναγνωρίζει την στήριξη και υποστήριξη των Πρυτανικών αρχών, συναδέλφων άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φορέων, επιχειρήσεων, διεθνών συνεργατών, της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και τη στήριξη της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στα πρώτα και ιδιαίτερα σημαντικά βήματα της ζωής του και τους ευχαριστεί όλους θερμά!

Το Τμήμα προβάλλεται μέσα από την σύγχρονη και ενημερωμένη ιστοσελίδα http://fwsd.uth.gr/, ενώ έχει δημιουργηθεί και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) https://www.facebook.com/Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-108838467477009, τις οποίες και το Τμήμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν.

«…..είναι ένα Τμήμα (το ΔΕΞΥΣ) το οποίο σήμερα έχει κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκε και η Νίκη (Κεραμέως) και τα οποία νομίζω ότι είναι εμφανή με το που περνάει κανείς τις πόρτες του κτιρίου αυτού, για τα οποία είχα ήδη ενημερωθεί. Καθηγητές με μεράκι, φοιτητές με μεράκι και μια πολύ καλή στήριξη από την ηγεσία του πανεπιστημίου, συνθέτουν νομίζω την πρώτη ύλη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ουσιαστικό».  (Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα με την ΥπουργόΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως στις 20.12.2020).

Ευελπιστούμε σε ακόμη καλύτερες μέρες!

 

Γράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Μπάμπης Παπαδόπουλος: Εμπαίζουν ανέργους και Δήμους

Posted on 19 Μαΐου 2020 by admin

Απ’ τον Σεπτέμβριο του 2019 η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 36.500 θέσεων εργασίας οχτάμηνης διάρκειας στα πλαίσια νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οι προβλεπόμενες θέσεις για φορείς του Ν. Καρδίτσας είναι 514.

Είναι περιττή επανάληψη η αναφορά των ωφελειών του προγράμματος καθώς με επιτυχία έχουν υλοποιηθεί αρκετά ανάλογα προγράμματα τα τελευταία χρόνια δίνοντας πρόσκαιρη ανάσα, οικονομική και ψυχολογική, σε χιλιάδες άνεργους νέους αλλά και μια σημαντική διέξοδο για την επιχειρησιακή θωράκιση των Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων.

Πέρασαν όμως από τότε 9 μήνες κι ακόμα βλέπουμε ανακοινώσεις!

Κάθε μήνα ανακοινώνεται, δηλώνεται, και διαχέονται πληροφορίες ότι «τον επόμενο μήνα βγαίνει η προκήρυξη»…

Ήρθε ο Απρίλης και στις 9/4/2020  δημοσιεύθηκε, επιτέλους, η υπουργική απόφαση για τους όρους και τα κριτήρια πρόσληψης δημιουργώντας πλέον σε κάθε ενδιαφερόμενο την ελπίδα ότι «όπου να ναι» θα αρχίσουν και οι αιτήσεις.

Κι όμως! Πέρασε άλλος ενάμιση μήνα, βαδίζουμε προς το τέλος Μάη και ακόμα βρίσκονται όλοι σε θέση αναμονής.

Εύλογη η αγανάκτηση και οι απορίες όλων.

Όταν χρειάζεται πάνω από ένας χρόνος για να υλοποιηθεί μια απόφαση που βοηθάει, και μάλιστα όχι μόνιμα αλλά προσωρινά, το 3% των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας τότε για ποιο αποτελεσματικό κράτος μιλάνε όσοι επαίρονται γι αυτό; Και τι βοήθεια έχει να προσδοκά, και πότε, το υπόλοιπο 97% των ανέργων;

Τι είδους κράτος είναι αυτό που όταν προσπαθεί να λύσει προσωρινά το πρόβλημα ανεργίας 36.500 νέων ανθρώπων να το πάει από μήνα σε μήνα επί ένα σχεδόν χρόνο ενώ όταν πρόκειται να προσλάβει, για παράδειγμα, 1500 μόνιμους ειδικούς φρουρούς να χρειάζονται μόνο 3 μήνες;

Επιτέλους, δεν έχουμε να κάνουμε με το «έργο του ελληνικού» ούτε για με τεράστιο έργο της χώρας όπου ασφαλώς απαιτείται προετοιμασία μηνών και χρόνων. Για μια απλή προκήρυξη πρόσληψης ανέργων πρόκειται όπως τόσες άλλες, πανομοιότυπες σχεδόν, που υλοποιήθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια.

Ας σταματήσει επιτέλους ο εμπαιγμός ανέργων και δήμων.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Να μπει τέλος στις συνεδριάσει των Δημοτικών Συμβουλίων με τον …. ταχυδρόμο

Posted on 18 Μαΐου 2020 by admin

Επιστολή με αποδέκτες την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τα κοινοβουλευτικά κόμματα έστειλε ο τέως Δήμαρχος Σοφάδων Μπάμπης Παπαδόπουλος σχετικά με το καθεστώς των «δια περιφοράς» συνεδριάσεων που συνεχίζεται σε πολλούς Δήμους. Ο κ. Παπαδόπουλος ζητάει τη δραστηριοποίηση της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Θεσσαλίας και την απαίτηση της κατάργησης «των συνεδριάσεων με τον … ταχυδρόμο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και να εφαρμοστεί η εναλλακτική επιλογή της συνεδρίασης είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών είτε με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει:

«Κύριοι Πρόεδροι και Διοικητικοί Σύμβουλοι της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Θεσσαλίας,

η απρόσμενη εξέλιξη της πανδημίας και η εσπευσμένη ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων ήταν λογικό να βρει τους Δήμους σε πολλά σημεία απροετοίμαστους όσον αφορά την προσαρμογή της λειτουργίας τους στα δεδομένα που προέκυψαν. Ένα απ’ αυτά ήταν και ο τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών τους οργάνων.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες (άρθρο 10 της ΠΝΠ 11/3/2020 ΦΕΚ 55/Α/2020 και υπ’ αρ. 18318/13-3-2020 σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) προκρίθηκαν εναλλακτικά τρεις τύποι συνεδριάσεων που πληρούσαν τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και προστασίας:

 1. Η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών
 2. Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
 3. Η συνεδρίαση δια περιφοράς

Η αρχικά δικαιολογημένη και απολύτως κατανοητή επιλογή της συνεδρίασης δια περιφοράς από το σύνολο σχεδόν των Δήμων είναι πλέον αδικαιολόγητη και καταχρηστική καθώς είναι απαράδεκτο μέσα στο δίμηνο που παρήλθε τα συλλογικά όργανα πολλών δήμων να συνεδριάζουν ακόμα με τον αντιδημοκρατικό και αντιαυτοδιοικητικό «δι’ αλληλογραφίας» τρόπο!

Παρόλο, που εξασφαλίστηκαν άμεσα οι αναγκαίες προϋποθέσεις έτσι ώστε τα συλλογικά όργανα να μπορούν να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη, που εν προκειμένω αποτελεί το μικρότερο αναγκαίο κακό. Εν τούτοις όμως, υπάρχουν πολλοί δήμοι, που οι συνεδριάσεις γίνονται ακόμα με τον…. ταχυδρόμο κι όχι με τις πλατφόρμες τηλεπικοινωνίας που πρότειναν τόσο η ΚΕΔΕ όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όσο συνεχίζεται πλέον αυτή η κατάσταση, με τα αρμόδια αυτοδιοικητικά (ΠΕΔ, ΚΕΔΕ) και πολιτειακά (Υπουργείο Εσωτερικών) όργανα να παρακολουθούν αμέτοχοι και αδρανείς αυτή την απαράδεκτη φίμωση των Δημοτικών Συμβουλίων και των άλλων συλλογικών οργάνων, τόσο θα γίνεται πιο φανερό ότι η αυτοδιοίκηση συνεχίζει ορμητικά τον ολισθηρό δρόμο που ακολουθεί εδώ και 10 μήνες για τη δημιουργία μονοπρόσωπων, ουσιαστικά, διοικήσεων, που καμιά σχέση δεν έχουν με το πνεύμα της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατικής της λειτουργίας, έτσι όπως χτίστηκε βήμα βήμα τα τελευταία 40 χρόνια.

Απαιτείται το άμεσο φρενάρισμα αυτής της κατάπτωση απαιτώντας απ’ την πολιτεία να απαγορεύσει τις «επιστολικές συνεδριάσεις» δια περιφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, η εξακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης θα δημιουργεί την ψευδαίσθηση σε μάς (στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων) ότι ασκούμε τα αυτοδιοικητικά μας καθήκοντα και σε σας (ηγεσία αυτοδιοίκησης) ότι ασκείτε τον ηγετικό σας ρόλο».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Αδήριτη ανάγκη η τήρηση κανόνων στην λήψη των αυτοδιοικητικών αποφάσεων

Posted on 13 Απριλίου 2020 by admin

Μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των κανόνων λειτουργίας τους με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα λήφθηκαν και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για το κλείσιμο ή το άνοιγμα λαϊκών αγορών.

Η ακροβασία ανάμεσα στα βασικά ζητήματα της λήψης μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού από τη διάδοση του κορωνοϊού και της εισοδηματικής προστασίας των μικροπαραγωγών αποτελεί τον ουσιαστικό προβληματισμό και την κύρια στόχευση των όποιων αποφάσεων λαμβάνονται. Για να είναι αποτελεσματικές όμως αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι νομικά ισχυρές.

Δυστυχώς όμως η κουβέντα που γίνεται στα Δημοτικά Συμβούλια είναι «ελλαττωματική»  για δυο λόγους:

 1. Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αρ. 73 παρ. 1Β περ. v του N. 3852/2010 και άρ. 79 παρ. 1 περ. δ1 του Ν. 3463/1996). Συνεπώς για να έχει νομική ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που ανέστειλε τη λειτουργία της λαϊκή αγοράς θα πρέπει να υπάρχει προηγουμένως σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση πάσχει και μπορεί να προσβληθεί από όποιον θίγεται από την εν λόγω απόφαση
 2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για άνοιγμα των λαϊκών αγορών είναι άνευ λόγου αφού οι λαϊκές αγορές εκτός από το Σάββατο 21/3/2020 που έκλεισαν σε όλη τη χώρα με Υπουργική Απόφαση όλες τις άλλες μέρες λειτουργούν κανονικά, με τους περιοριστικούς όρους που προβλέπονται (αποστάσεις πάγκων, αποστάσεις καταναλωτών κλπ). Με απλά λόγια, λαμβάνονται αποφάσεις για άνοιγμα των λαϊκών αγορών που είναι ήδη ανοιχτές αφού αυτές δεν έκλεισαν.

Είναι περιττό βέβαια να αναφερθεί ότι οι Δήμαρχοι είναι αναρμόδιοι για τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και συνεπώς οι αποφάσεις τους δεν έχουν καμία ισχύ. Θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να δικαιολογηθούν μόνο στα πλαίσια του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπου ορίζεται ότι «όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

Πέραν τούτων οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής οφείλουν να αποφασίσουν και για την ανάγκη νέας χωροθέτησης των λαϊκών αγορών που δημιουργεί ηη Υπουργική Απόφαση με την οποία επιβλήθηκε η απόσταση 5 μέτρων ανάμεσα στους πάγκους αλλά και για την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας λαϊκών αγορών συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν αποφασιστεί από όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες.

Επειδή τους τελευταίους μήνες, και όχι απαραίτητα εξαιτίας του κορωνοϊού, ζούμε ιδιότυπες καταστάσεις στην αυτοδιοίκηση που μας γυρνάνε ολοταχώς δεκαετίες πίσω είναι αδήριτη ανάγκη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και οι εποπτεύουσες υπηρεσίες να διασφαλίσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο την τήρηση της νομιμότητας και την αποτροπή επικράτησης του χάους.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παπαδόπουλος Ιωάννης: Ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας

Posted on 04 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Ο Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος αναδείχθηκε ως ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προσεχή περίοδο μέχρι 31.8.2021, κατά την εκλογική διαδικασία που διεξάχθηκε με υποδειγματικό τρόπο σήμερα στις 4.2.2020 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καρδίτσα, λαμβάνοντας ως μοναδικός υποψήφιος το σύνολο των ψήφων όλων των ψηφισάντωνμελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Δρ. Γεώργιος Νταλός, λαμβάνοντας κι αυτός το σύνολο των ψήφων όλων των ψηφισάντωνμελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ.

Σύντομο βιογραφικό Ι. Παπαδόπουλου

Ο Δρ. Ιωάννης Ι. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας σε οργανική θέση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων Ξύλου και στο Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου».

Είναι από το 2015 έως σήμερα ο ιδρυτής και Δ/ντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο», Δ/ντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας από το έτος 2006, μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος διοίκησης του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου & Συσκευασίας του Παν/μίου Θεσσαλίας.

Έχει διατελέσει προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (2006-2008) και Δ/ντής του πρώην Παραρτήματος Καρδίτσας (2011-2013), ενώ έχει αναλάβει και αρκετές διοικητικές θέσεις στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2006 μέχρι το 2018.

Διαθέτει 30ετή εμπειρία(επαγγελματική – 18 έτηκαι 22 έτη διδακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση)σε θέματα πρότυπης οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, διάθεσης προϊόντων, εμπορίας και ερευνών αγοράς. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι: Έρευνες αγοράς, εφαρμοσμένο μάρκετινγκ επιχειρήσεων, οικονομικές αναλύσεις, οικονομική επιχειρήσεων, συμπεριφορά καταναλωτών, διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων, καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, κυκλική οικονομία, βιοικονομίακά.

Σήμερα διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Παν/μιο Θεσσαλίας τα μαθήματα: Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου – επίπλου, Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου, Διοίκηση επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Μάρκετινγκ νέων προϊόντων, Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης Παραγωγής, Ερευνητική Μεθοδολογία, Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν (συνδιδασκαλία).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 συνολικά εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά, άρθρα κλπ., όπως π.χ διεθνή περιοδικά: EuroMed Journal of Business, International Journal of Technology Marketing, European Jour nal of Innovation Management, Competitiveness Review, International Journal of Globalisation and Small Business, International Journal of Markets and Business Systems, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Australian Academy of Accounting and Finance Review, PRIME Journal, MIBES Transactionsκά.

Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια στις χώρες: Ελλάδα, Αμερική (N.Y. LosAngeles), Ιαπωνία, Νορβηγία, Ιταλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Κύπρο, κά.Έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, όπως: ως TrackChair στη θεματική ενότητα Europeanandglobalbusinessinnovationsystempolicy, analysisandmanagementtechniques, σε Διεθνή Συνέδρια της EuroMedAcademyofBusiness, στην Επιστημονική ομάδα RIC – Marketing της EuroMedAcademyofBusiness, στην Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, στα διεθνή συνέδρια ICCMI, κά. Είναι κριτής αρκετών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, καθώς και μέλος ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτροπών περιοδικών.ΜεβάσητοScholarGoogle έχουν γίνει >310 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του Ι. Παπαδόπουλου (h-index 8).

Έχει συντονίσει με επιτυχία ως επιστημονικά υπεύθυνος πάνω από δέκαπέντε (15) ερευνητικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά ή εθνικά, ανταγωνιστικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα πέντε (35) άλλα αντίστοιχα προγράμματα ως μέλος ερευνητικών ομάδων.

Υπήρξεεκπαιδευτήςσεπολλάεθνικάκαιδιεθνήσεμινάριαεπιχειρηματιώνσεθέματαμάρκετινγκ, κοστολόγησης, διοίκησης επιχειρήσεων, βελτίωσης της παραγωγικότητας κά, ενώ είναι σύμβουλος σε αρκετές επιχειρήσεις.

Έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, συμμετέχοντας με πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου» (Εκδόσεις Σταμούλη), ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των βιβλίων: «Τεχνολογία Ξύλου – Μετρήσεις» (έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας – Μελέτες Περίπτωσης» (εκδόσεις Κλειδάριθμος), καθώς και στους ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Δεν ζητάμε κομματικά χρίσματα. Δύναμη μας δίνουν οι δημότες

Posted on 08 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ο τέως Δήμαρχος Σοφάδων και εκ νέου υποψήφιος Μπάμπης Παπαδόπουλος με δήλωσή του για τα δημοσιεύματα έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με διάφορες κομματικές στηρίξεις τόνισε τα εξής:

«Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 σε εκδήλωση της παράταξής μας και μπροστά σε εκατοντάδες συνδημότες μας αλλά και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανακοινώσαμε με Δύναμη Ευθύνης την υποψηφιότητά μας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Θέλω να επαναλάβω για να καταστήσω απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η υποψηφιότητά μας είναι ανεξάρτητη, δεν στηρίζεται σε πολιτικά κόμματα και δεν ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει  κομματικές ευλογίες.

Βέβαια είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η διαπίστωση της διαρκώς αυξανόμενης αποδοχής της παράταξής μας από κάθε κατεύθυνση, όμως παραμένουμε σταθεροί και πιστοί στη διακήρυξή μας: δεν ζητήσαμε και δεν θα ζητήσουμε στηρίξεις και κομματικά χρίσματα. Ζητάμε την ενεργοποίηση των συμπολιτών μας, την σύμπλευση με κάθε συνδημότη που είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο και κόπο για την προκοπή του τόπου.

Πηγή της Δύναμής μας είναι οι συνδημότες μας προς τους οποίους απευθυνόμαστε αποκλειστικά.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολιτικά κόμματα, και ιδιαίτερα τα κοινοβουλευτικά, έχουν πολύ σοβαρότερο ρόλο να επιτελέσουν ο οποίος είναι κρίσιμος για το μέλλον της χώρας. Για την πορεία του Δ. Σοφάδων αποκλειστικά αρμόδιοι είναι οι δημότες του και κανένας άλλος.

Η περαιτέρω αναπαραγωγή και διακίνηση είδησης περί κομματικής στήριξης της παράταξής μας αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων που δεν αφορούν ούτε την παράταξή μας ούτε τον τόπο μας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το Δ. Σοφάδων

Posted on 17 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Σε εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 14/12/2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία εκατοντάδων δημοτών, ο τέως Δήμαρχος Σοφάδων και νυν επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας Μπάμπης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και παρουσίασε τις προγραμματικές δεσμεύσεις, στόχους και προτεραιότητας για την «επανεκκίνηση της δημιουργίας και της προόδου» όπως τόνισε ο ίδιος στην ομιλία του.

Μια υποψηφιότητα ανεξάρτητη που, όπως τόνισε, «δεν στηρίζεται σε μεγάλα πολιτικά ονόματα, ούτε σε πολιτικές καρέκλες, ούτε σε πολιτικούς σωτήρες, ούτε και τρέχει εναγωνίως να εξασφαλίσει  χρίσματα». Αλλά, «έχοντας κληρονομιά τα πολιτικά εφόδια της Δυναμης Ανανεωσης ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με Δυναμη ευθυνης».

Ο κ. Παπαδόπουλος με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του έδωσε και το στίγμα της στρατηγικής του ζητώντας την εμπιστοσύνη των δημοτών και την ενεργή στήριξη και συμμετοχή τους. Παρουσίασε τους έξι βασικούς άξονες μέσα απ’ τους οποίους η δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ θα αναπτύξει τη δραστηριότητά της για «να μπει τέλος στα λόγια και να προχωρήσουμε σε πράξεις και έργα», όπως επεσήμανε, «που θα χτίσουν:

 • Έναν δήμο υποστηρικτή και καθοδηγητή των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής
 • Έναν δήμο πρωτοπόρο και καινοτόμο
 • Έναν δήμο μπροστάρη και μαχητή στα κοινωνικά και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας και όχι απλό θεατή των πεπραγμένων.
 • Έναν δήμο διεκδικητή όλων εκείνων των δομών, των υπηρεσιών και των έργων υποδομής που ο τόπος μας δικαιούται και αξίζει
 • Έναν δήμο καθημερινά κοντά και δίπλα στους πολίτες
 • Έναν δήμο απαλλαγμένο από τη λογική των ρουσφετιών, των αυλικών, των κολλητών.»

Οι άξονες αυτοί είναι:

1οςΑΞΟΝΑΣ: είναι το Τσιγγάνικο ζήτημα που ανέκαθεν αποτελούσε για μας κυρίαρχη προτεραιότητα. Παραμένουμε σταθεροί στην πρότασή μας για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος ως πρόβλημα όλης της πόλης και όχι αποσπασματικά και μονόπλευρα. Ζητάμε λύση για το πρόβλημα της πόλης των Σοφάδων συνολικά κι όχι μόνο για τον τσιγγάνικο οικισμό. Απαιτείται άμεση παρέμβαση της Πολιτείας με γενναίες και μελετημένες αποφάσεις, ισχυρά κίνητρα και επωφελείς προτάσεις για ολόκληρη την Σοφαδίτικη κοινωνία (τους επαγγελματίες, τους νέους, τους άνεργους, τα νέα ζευγάρια…). Το ζήτημα αυτό απαιτεί κουβέντα με ανοιχτά χαρτιά, καθαρές διαδικασίες και στόχους, κι όχι μυστικές συσκέψεις και συμφωνίες, ερήμην των κατοίκων της πόλης και του δήμου.

2ος ΑΞΟΝΑΣ: είναι οι αγροτικές υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και θα βοηθήσουν ενδεχόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες αλλά και μεταποιητικές προσπάθειες.

3ος ΑΞΟΝΑΣ: είναι η δημοτική επιχείρηση των Λουτρών Σμοκόβου. Στόχος μας δεν είναι απλά να βάλουμε φρένο στην κατηφόρα και την απαξίωση των τελευταίων ετών. Επιδιώκουμε την ανάδειξη και καθιέρωση της επιχείρηση σε leader (οδηγό) του Θεσσαλικού Ιαματικού Τουρισμού αλλά και εργαλείο προώθησης και υλοποίησης περισσότερων τουριστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων

4ος ΑΞΟΝΑΣ: είναι η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός του κοινωνικού έργου και ρόλου των δημοτικών υπηρεσιών και η στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη.

5ος  ΑΞΟΝΑΣ: είναι η διοικητική ανάταση του υπηρεσιακού μηχανισμού, και η επαναφορά του κλίματος ασφάλειας, δικαιοσύνης, και συνεργασίας μεταξύ των πολύπειρων και ικανών στελεχών του Δήμου.

6ος  ΑΞΟΝΑΣ: είναι η ενδυνάμωση της δημοτικής συνείδησης των πολιτών μας μέσα από την αξιοποίηση των πολιτιστικών εργαλείων κα κοινών δράσεων της περιοχής μας.

Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει ο Δ. Σοφάδων τα τελευταία χρόνια δεν πτοούν την παράταξή μας γιατί ξέρει να δουλεύει και ν’ αγωνίζεται. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε χαρακτηριστικά κ. Παπαδόπουλος τελειώνοντας την ομιλία του και πρόσθεσε: «δώστε μας τη δυναμη κι αναλαμβάνουμε την ευθυνη να πάμε το Δήμο μας ψηλά» αποσπώντας το θερμό συγκαταβατικό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Το Δ.Σ. Σοφάδων έβαλε φρένο στην επιμονή του δημάρχου να μας αλλάξει τα φώτα

Posted on 03 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Η κατάληξη του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στο δημοτικό φωτισμό προϋπολογισμού 1.438.052 δικαίωσε απόλυτα τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή προώθησε ένα σημαντικό για το δήμο μας έργο. Δυστυχώς για τον τόπο μας, και πάλι η δημοτική αρχή δεν κατόρθωσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων οδηγώντας σε παταγώδη αποτυχία το διαγωνισμό ενός πολυδάπανου έργου ύψους 1,5 εκ. ευρώ περίπου με δανειακή χρηματοδότηση κυμαινόμενου επιτοκίου 4%.

Οι προβλέψεις μας τις οποίες είχαμε επισημάνει πολύν καιρό πριν το διαγωνισμό, τόσο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και με δημοσιεύσεις μας στα ΜΜΕ, επαληθεύθηκαν με ακρίβεια:

 1. Οι υπερβολικοί όροι και οι ακραίες προϋποθέσεις του διαγωνισμού εξαφάνισαν σχεδόν τον ανταγωνισμό
 2. Το αποτέλεσμα ήταν η υποβολή προσφορών από δύο μόνο εταιρείες.
 3. Η μία εκ των δύο εταιρειών αποκλείστηκε χωρίς να εξεταστεί η οικονομική της προσφορά αφού τελικά δεν προσκόμισε δικαιολογητικά.
 4. Η μοναδική προσφορά που αξιολογήθηκε έδωσε έκπτωση 8,69% όταν ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του «έταζαν» με βεβαιότητα εκπτώσεις 20%, 30% και μεγαλύτερες !!!

Τα παράδοξα που έφερε ο διαγωνισμός αυτός αποδεικνύονται αρκετά επιζήμια για το δήμο και τους δημότες:

 1. Κάναμε διαγωνισμό για να πληρώσουμε ένα έργο 1.315.000 ευρώ ενώ χωρίς διαγωνισμό (με τιμές ελεύθερης αγοράς) θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε με 647.000 (έως 815.000 ευρώ).
 2. Με διαγωνισμό θα πληρώσουμε μία λάμπα 741 ευρώ ενώ χωρίς διαγωνισμό, στην ελεύθερη αγορά, θα μπορούσαμε να τη βρούμε με 150 ευρώ
 3. Μετά τον διαγωνισμό ο δήμος θα έπρεπε για τα επόμενα 12 χρόνια να πληρώνει για δάνειο 1.315.000 ευρώ τόκους που θα έφταναν τις 365.000 ευρώ ή και περισσότερα στην περίπτωση που το επιτόκιο μελλοντικά μεγάλωνε. Για δάνειο όμως 647.000 ευρώ ο Δήμος θα πλήρωνε τους μισούς τόκους (180.000 ευρώ).

Η ζημιά για το Δήμο είναι προφανής αφού με το διαγωνισμό το έργο θα κοστίσει 1.680.000 ευρώ (1.315.000 ευρώ κεφάλαιο και 365.000 ευρώ τόκοι δανείου) ενώ, αντίστοιχα, με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς το έργο μπορεί να γίνει με 827.000 ευρώ (647.000 ευρώ κεφάλαιο και 180.000 ευρώ τόκοι δανείου). Η οικονομική διαφορά που προκύπτει απ’ το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε βάρος του Δήμου οδήγησε την παράταξή μας στην ανάληψη της ευθύνης εισήγησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρόταση για:

 1. Τη ματαίωση υπογραφής της σύμβασης
 2. Την επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους και προϋποθέσεις που θα προσελκύσουν περισσότερες εταιρείες για την υποβολή προσφορών, όπως έγινε και σε άλλους δήμους, προκειμένου η υλοποίηση αυτού του απαραίτητου έργου για το Δήμο να είναι επωφελής για τους δημότες.

Η σπουδαιότητα του έργου και του διαγωνισμού δημιουργούσε μέγιστη ηθική υποχρέωση στη δημοτική αρχή να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απέφυγε όμως να δώσει τέτοια διάσταση αρκούμενη στις αποφάσεις του «στενού κύκλου» της Οικονομικής Επιτροπής γιατί από τη συζήτηση αποδείχτηκε ότι δεν είχε απαντήσεις και εξηγήσεις στις ερωτήσεις και τα επιχειρήματα, που προέβαλε τόσο η παράταξή μας όσο και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  για την αποτυχία του διαγωνισμού.

Γι αυτό και τελικά η πρόταση της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε δεκτή με 13 θετικές ψήφους έναντι 7 αρνητικών και 2 παρόντων βάζοντας φρένο στην επιμονή του δημάρχου να μας «αλλάξει τα φώτα» με ασύμφορο τρόπο και άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση του έργου με όρους που θα φέρουν πολλαπλάσια οφέλη στο Δήμο.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στο Δ. Σοφάδων υπονομεύει το μέλλον του

Posted on 14 Νοεμβρίου 2018 by admin

Το πρόβλημα της ελλιπούς αστυνόμευσης τονίζει με επιστολή του ο τέως Δήμαρχος Σοφάδων προς τους βουλευτές του νομού, την Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας, και το Νοσοκομείο Καρδίτσας, με αφορμή τις φθορές που προκλήθηκαν για μία ακόμα φορά αναίτια στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων και τον προπηλακισμό του προσωπικού το βράδυ της 12ης/11/2018 από δράστες υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Πάμπολλες φορές στο παρελθόν είχα γίνει «τσιμπούρι» σε κρατούντες και αρμόδιους για την ελλιπέστατη αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Σοφάδων.

Αν και άλλοι είναι στον Δήμο μας εκείνοι που πρέπει να παίρνουν καθημερινά πρωτοβουλίες και να προχωρούν σε ενέργειες για την αδιάκοπη ανάδειξη αυτού του τόσο σοβαρού θέματος που ταλαιπωρεί όσους ζουν στο Δήμο μας και κυρίως τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης των Σοφάδων, εν τούτοις, δεν μπορώ να στέκομαι κι εγώ σιωπηλός βλέποντας την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί, παίρνοντας αφορμή από το νέο, θρασύτατο, περιστατικό που διαδραματίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων.

Για μια ακόμα φορά νταήδες, ανενόχλητα και ατιμώρητα, το βράδυ της 12ης/11/2018 τα έκαναν γυαλιά καρφιά ξυλοκοπώντας και το προσωπικό.

Είναι περήφανη η Πολιτεία που δεν παίρνει μέτρα για την αποκατάσταση του κλίματος τρόμου που επικρατεί στην πόλη μας μόλις ο ήλιος δύσει; Ποιος πολιτειακός άρχοντας και υπηρεσιακός παράγοντας αισθάνεται ότι εκπληρώνει το καθήκον του όταν γνωρίζει ότι στους Σοφάδες:

 • Καθημερινά οι τοπικές ειδήσεις ξεκινάνε με το «πόσα και ποια σπίτια ή καταστήματα «άνοιξαν» και λεηλάτησαν το βράδυ ή και τα πρωινά πολλές φορές»
 • Καθημερινά οι επαγγελματίες τρέμουν τα χειρότερα μόλις πέσει το σκοτάδι
 • Καθημερινά οι ηλικιωμένοι αποτελούν τον εύκολο στόχο, με τραγικά αποτελέσματα κάποιες φορές, όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
 • Καθημερινά οι γονείς δεν διανοούνται πλέον να αφήσουν τα παιδιά τους να κυκλοφορήσουν μόνα τους.
 • Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες απύθμενου θράσους ανενόχλητων και ατιμώρητων νταήδων οδηγών – παραβατών
 • Καθημερινά τα βράδια, οι παραποτάμιοι κυρίως κάτοικοι αλλά και όλοι οι άλλοι, ξενυχτάμε απ’ τα ακούσια ακούσματα ανενόχλητων και ατιμώρητων ηχορυπαντών
 • Καθημερινά κανένας συμπολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής ακόμα και την ημέρα όταν βρίσκεται μόνος σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης (π.χ. δημοτικό στάδιο Σοφάδων, νεκροταφείο κλπ)
 • Καθημερινά λεηλατούνται ή εξαφανίζονται οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ
 • Και καθημερινά το ΑΤ Σοφάδων αδυνατεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το τσουνάμι που έχει μπροστά του. Ο λόγος δεν είναι η αδιαφορία αλλά οι λιγοστές δυνάμεις του σε σχέση με τα μεγέθη και τα ιδιαίτερα δεδομένα που ισχύουν στην περιοχή μας.

Είναι προφανές πλέον ότι μαζί με τον τόπο μας που αφέθηκε στο έλεος του Θεού έγινε το ίδιο και με το ΑΤ Σοφάδων.

Ως που θα πάει όμως αυτή η κατάσταση;

Ως πότε θα ανεχόμαστε το καθεστώς άβατου που επικρατεί σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου;

Ως πότε θα συνεχίσει η Πολιτεία να κλείνει τα μάτια σ ένα πρόβλημα που διαρκώς διογκώνεται βυθίζοντας τον τόπο μας;

Του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μπάμπη Παπαδόπουλου

Comments (0)

Tags: , ,

Αειφορικό πρότυπο βιο-οικονομίας – Του Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

Posted on 02 Ιανουαρίου 2018 by admin

Μετά την ύφεση των τελευταίων ετών οιεξελίξεις οδηγούν τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης σε μια αναπτυξιακή πορεία, υλοποιώντας τους στόχους της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020». Η Ελλάδα ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)θα πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει τις μεγάλες ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρει ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα και επενδύοντας σε μια σχετικά νέα έννοια, βασικό όμως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, τη βιο-οικονομία. Ως βιο-οικονομία θα μπορούσε να οριστεί ένα σύνολο από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγή, την αξιοποίηση και την χρήση βιολογικών πόρων, προϊόντων και διαδικασιών. Αυτή βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία, αλιεία, ορυκτά) και σε πολλούς της δευτερογενούς παραγωγής και τις κατασκευές.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ε.Ε. (2017) το 2013 η Ευρωπαϊκή βιο-οικονομία δημιούργησε έναν κύκλο εργασιών 2,1 τρισεκατομμυρίων €, ενώ απασχολούνται σε αυτήν 10,6 εκατομμύρια άτομα. Ειδικότερα, στις Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία) ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών της βιο-οικονομίας ξεπέρασε τα 180 δισεκατομμύρια €, στη Μ. Βρετανία τα £36,1 δισεκατομμύρια,και στη γειτονική μας Ιταλία τα 250 δισεκατομμύρια € με 1.850.000 θέσεις εργασίας! Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, η ειδική χρηματοδότηση της ΕΕ για τη βιο-οικονομία έχει υπερδιπλασιαστεί, από 1,9 δισ. ευρώ στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) σε 4,52 δισ. ευρώ στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Η υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής σε επιλεγμένους τομείς της βιο-οικονομίας στη Χώρα μας, μπορεί να δρομολογήσει μια ιδιαίτερα σημαντική ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία ανάμεσα στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ειδικότερα, η υιοθέτηση και εφαρμογή της βιο-οικονομίας σε διεργασίες που αφορούν στον δασικό πλούτο, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών σε όλη την αλυσίδα αξίας αυτών, και να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας αλλά και της γενικότερης ευημερίας τόσο στην Χώρα μας όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει αξιόλογους ορεινούς όγκους (Νότια Πίνδος, Όλυμπος, Όσσα, Πήλιο, Άγραφα, Χάσια, Αντιχάσια, κ.α.) με πλούσια βιοποικιλότητα και παραγωγικά δάση, τα οποία αποτελούν ιδανικό τομέα για της βιο-οικονομίας. Με βάση τα προαναφερόμενα, προτείνεται η δημιουργία ενός πιλοτικού «Αειφορικού Προτύπου Βιο-οικονομίας για τα Δάση και τις Ορεινές Περιοχές της Θεσσαλίας». Το πρότυπο αυτό θεωρείται ότι θα δημιουργήσει ένα σύνολο δυναμικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις πολύ σημαντικές δυνατότητες των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κεντρικός στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία υλοποιήσιμων πολιτικών και πρωτοβουλιών για μια διαρθρωτική μετάβαση σε ένα μοντέλο βιο-οικονομίας που θα αφορά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, ώστε να καταστεί αυτή καινοτόμα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική. Ενδεικτικοί άξονες ανάπτυξης είναι:

 • Επενδύσεις σε δημιουργία νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε ορεινές περιοχές και ειδικότερα κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Προώθηση της χρήσης της ξυλείας και άλλων παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
 • Πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των δασικών προϊόντων αυτών και την εξασφάλιση της αειφόρου διακίνησής τους.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση το ξύλο (π.χ ξύλινες συσκευασίες) αλλά και μη ξυλωδών προϊόντων (αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, μανιτάρια, μέλι, φρούτα του δάσους, κτηνοτροφικά φυτά, θήρα,νερό, κλπ).
 • Αξιοποίηση της δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, ακόμη και για παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ενίσχυση του ρόλου των δασικών συνεταιρισμών στην αειφορική διαχείριση των δασών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, (ειδικότερα υπό το πρίσμα του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου που θεσπίστηκε για τη λειτουργία τους).
 • Εισαγωγή και ανάπτυξη της αγροδασοπονίας.
 • Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση υφιστάμενων δομών ή ώριμων έργων (π.χ. Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας, Ορεινό Φυσικό Κτηνοτροφικό Πάρκο ΔΑΓΡΙΛΑ, κά).
 • Ανάπτυξη ολιστικών συνεργειών / δικτυώσεων με τον αγροτικό τομέα, τον τομέα των τροφίμων, τον ορεινό τουρισμό, αξιοποίηση δασικών μονοπατιών, δημιουργία διαδρομών του ξύλου, αλλά και επιμέρους κλάδων σε όλα τα παραπάνω θέματα.
 • Εφαρμογή αποτελεσματικού μάρκετινγκ & επικοινωνίας, καθώς και των νέων έξυπνων εργαλείων της τεχνολογίας (π.χ. ευφυή συστήματα, internet κλπ).
 • Δημιουργία ταυτότητας – εικόνας – εθνικού σήματος δασικών προϊόντων, κ.α.

Στην πρότυπη αυτή πρόταση είναι δυνατόν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς με τα δάση και τις ορεινές περιοχές όπως: Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ Θεσσαλίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Α.Π.Θ.), η Δασική Υπηρεσία, Υπουργεία, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικοί φορείς, Δήμοι, φορείς του Χρηματοπιστωτικούσυστήματος, επιχειρήσεις, καταναλωτές, προμηθευτές, επιμέρους κλάδοι, κανάλια επικοινωνίας κλπ), σε μια νομική μορφή που θα προκύψει μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη.

Με δεδομένη τη βούληση της Πολιτείας για την υιοθέτηση και τη δέσμευση εφαρμογής της εν λόγω καινοτόμου πρότασης, θα πρέπει να ακολουθήσει από τη νέα χρονιά, μια συστηματική προσπάθεια για την ορθή, διαφανή και αποτελεσματική μετάδοση του μηνύματος της βιο-οικονομίας στην κοινωνία και τους πολίτες, προκειμένου να συνειδητοποιηθούν τα πολλαπλά οφέλη, οι συνέργειες win-win και οι απαιτήσεις των αρχών αυτής και των προϊόντων της.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη να οραματιζόμαστε, να βλέπουμε μπροστά, να δουλεύουμε με πάθος, να εμπνέουμε, να αξιοποιούμε το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που έχει θετική διάθεση, να υιοθετούμε καλές πρακτικές και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που μας αξίζει, και να τα αφήσουμε ως «προίκα» και παρακαταθήκη στα παιδιά και τα εγγόνια μας!

 

 

Του Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, Καθηγητή Οικονομικής Επιχειρήσεων Ξύλου & Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου – ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Email: papad@teithessaly.gr

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Ο δήμαρχος Σοφάδων επιμένει να μας αλλάξει τα φώτα με δανεισμό

Posted on 22 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Την κάθετη άρνηση του δημάρχου συνάντησε η πρόταση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του έργου της τοποθέτησης λαμπτήρων και φωτιστικών LED ύψους 2,5 εκ. ευρώ χωρίς τους τόκους των 500.000 ευρώ τουλάχιστον που θα πληρώσει ο Δ. Σοφάδων στην περίπτωση που πάρει δάνειο.

Συγκεκριμένα, η παράταξή μας πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου με δύο τρόπους:

Α. την υποβολή αίτησης στην Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα του Ν. 3389/2005.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό και κάτω από την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για να βρεθεί η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών η οποία θα υλοποιήσει το έργο με δικά της κεφάλαια και θα έχει την ευθύνη και τη συντήρηση της λειτουργίας του δικτύου φωτισμού για 12 χρόνια. Η αποζημίωση της εταιρείας θα γίνεται κάθε χρόνο από το όφελος που θα εξοικονομηθεί από την κατανάλωση ενέργειας και εφόσον επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι δείκτες απόδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι:

 • Το έργο θα γίνει τσάμπα, χωρίς ο Δήμος και οι δημότες να πληρώσουν 500.000 ευρώ τόκους που προωθεί η δημοτική αρχή.
 • Ο Δήμος και δημότες δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο που γεννά το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου αλλά και η κυμαινόμενη τιμή της κιλοβατώρας που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 4% ετησίως κατά μέσο όρο
 • Η επιστροφή οφέλους στους δημότες είναι εγγυημένη αφού η ετήσια αποπληρωμή θα γίνεται ποσοστιαία επί του εξοικονομούμενου οφέλους.
 • Η διάρκεια εγγύησης της λειτουργίας του δικτύου θα είναι 12 χρόνια κι όχι 10 χρόνια όπως προωθεί η δημοτική αρχή.
 • το έργο μπορεί να εκτελεστεί στο σύνολό του και όχι κολοβό όπως προωθεί η δημοτική αρχή.
 • Η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αυξάνει το κύρος του διαγωνισμού προσελκύοντας μεγάλες και σοβαρές εταιρείες γεγονός που θα εντείνει τον ανταγωνισμό.

Όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ήταν που δελέασαν δεκάδες ΟΤΑ της χώρας παίρνοντας ήδη αποφάσεις (τις οποίες παραδώσαμε στη δημοτική αρχή) για υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τέτοια παραδείγματα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειάρχης Τζιτζικώστας Απ), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειάρχης Μπακογιάννης Κ), Δ. Αμαρουσίου (Δήμαρχος Πατούλης Γ), Δ. Πειραιά, Δ. Ερέτριας, Δ. Μεσσήνης, Δ. Καλαμάτας κλπ

Αρκετά έργα απ’ αυτά έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου και δημοπρατήθηκαν όπως για παράδειγμα του Δ. Σαρωνικού, του Δ. Καλαμάτας και του Δ. Μεγαλόπολης.

 

Β. Ίδιους πόρους του Δήμου

Προτείναμε επίσης την υλοποίηση μέρους του έργου με ίδιους πόρους, μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018. Συγκεκριμένα προτείναμε τις 5.600 λάμπες LED των 11watt που προβλέπει η μελέτη με κόστος 18 ευρώ την κάθε μία και συνολικό κόστος 100.000 ευρώ, να τις αγοράσει άμεσα με δικά του χρήματα αφού η τιμή αγοράς σύμφωνα με έρευνα που κάναμε δεν ξεπερνάει τα 3 ευρώ για την κάθε μία και συνολικό κόστος 17.000 ευρώ. Σε πρόσφατο μάλιστα διαγωνισμό που έκανε ο Δ. Καρδίτσας η τιμή αγοράς για λάμπες LED των 15watt ήταν 1,8 ευρώ η κάθε μία.

Η σθεναρή άρνηση και η απόρριψη όλων των επιχειρημάτων μας α εκ μέρους του δημάρχου όπως και των παλιότερων προτάσεών μας για την προσπάθεια χρηματοδότησης του έργου μέσα από το ΕΣΠΑ, αποδεικνύει με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο εκείνο που απ’ την αρχή πιστεύαμε ότι ο δήμαρχος καίγεται να μας αλλάξει τα φώτα γιατί τον ενδιαφέρει περισσότερο το δάνειο. Υποθηκεύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτικά το μέλλον του Δήμου

 

Για την παράταξη της Μείζονος Μειοψηφίας

Ο τέως Δήμαρχος Σοφάδων

Μπάμπης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Φωτοτυπία του περσινού είναι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δ. Σοφάδων για το 2018

Posted on 28 Νοεμβρίου 2017 by admin

Χωρίς εκπλήξεις, η δημοτική αρχή παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δ. Σοφάδων για το 2018. Δεν περιμέναμε κάτι σπουδαίο και μας δικαίωσε η φτώχεια της εισήγησης και η απαξίωση της συζήτησης λόγω των αναπάντητων ερωτημάτων και του ελάχιστου χρόνου που δόθηκε για τις τοποθετήσεις μας.

Φέτος κατόρθωσε να μην κάνει μπάχαλο τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η μετριότητα των δυνατοτήτων της στάθηκε και πάλι ανυπέρβλητο εμπόδιο για να μπορέσει ανταποκριθεί στη σοβαρότητα του θέματος. Μας παρουσίασε λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δ. Σοφάδων για το 2018 τα οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απλή «φωτοτυπία» των αντίστοιχων περσινών. Η μόνη αλλαγή, είναι η χρονιά στον τίτλο.

Το προεκλογικά πολυδιαφημισμένο «όραμα του δημάρχου» σμίκρυνε πλέον τόσο πολύ που «χωράει» μέσα σε μια φωτοτυπική μηχανή. Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα μιας ανεπαρκούς κι ακίνητης δημοτικής αρχής, η οποία μετά από τρεισήμισι χρόνια διοίκησης:

 1. Κατόρθωσε να δημοπρατήσει μόνο 8 έργα κι απ’ αυτά να τελειώσει μόνο το ένα.
 2. Κατόρθωσε να πάρει δάνεια που το ύψος τους φτάνει και ξεπερνάει όλα όσα χρωστάει ο Δήμος για τα δάνεια που πήρε τα προηγούμενα 20 χρόνια
 3. Κατόρθωσε να διπλασιάσει τις οφειλές των δημοτών προς το Δήμο. Από 1,8 εκ. ευρώ που ήταν οι οφειλές το 2015 έγιναν πλέον 3,5 εκ. ευρώ και η δημοτική αρχή δεν κάνει τίποτα για να εισπράξει τα ενοίκια των χωραφιών, τα τέλη ύδρευσης, τα τέλη άρδευσης, τα πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ
 4. Κατόρθωσε να κάνει χειρότερες τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος στους δημότες (π.χ. σε πολλές κοινότητες η αποκομιδή απορριμμάτων γίνεται πλέον μία φορά την εβδομάδα αντί δύο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια).
 5. Κατόρθωσε να συμπεριλάβει μόνο 250.000 ευρώ περίπου για έργα στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής μας μέσα σ έναν προϋπολογισμό που προβλέπει έργα ύψους 3,7 εκ. ευρώ.
 6. Κατόρθωσε να απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε δραστηριότητα προώθησης των τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου με αιχμή του δόρατος τον ιαματικό τουρισμό αλλά και άλλες εναλλακτικές μορφές.

Η μόνη κινητικότητα της δημοτικής αρχής παρατηρείται όταν χτυπάει παλαμάκια στον εαυτό της για όσες δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα υλοποιούν άλλοι φορείς στην περιοχή μας: Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως οι ανάγκες του τόπου μας μέρα με τη μέρα διογκώνονται χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός αντιμετώπισής τους. Δυστυχώς, οι «φιέστες» που κατά καιρούς διοργανώνονται καλύπτουν μόνο τις επικοινωνιακές ανάγκες του δημάρχου, χωρίς να οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο δήμαρχος ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι μπήκαμε στην τέταρτη χρονιά κι ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας συνεχίζουν να μένουν «ακροατές των έργων και θεατές των λόγων» του!!!

 

Για την Μείζονα Μειοψηφία του Δ. Σοφάδων

ο τέως Δήμαρχος

 

Μπάμπης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Μπ. Παπαδόπουλος: Η δημοτική αρχή Σοφάδων επιμένει να μας αλλάξει τα φώτα

Posted on 25 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Εδώ κι ένα χρόνο η δημοτική αρχή κι ο δήμαρχος προσωπικά επιδεικνύουν «ιδιαίτερο ζήλο» στη λήψη δανείου για την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων φωτισμού με αντίστοιχους LED. Παράτησαν όλα τα καυτά προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους δημότες μας και δίνουν ρέστα για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο δάνειο.

Η ανεκδιήγητη όμως προχειρότητα αλλά και η ασύγκριτη ανικανότητα που τους διακρίνει σε κάθε τους κίνηση δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη για την ορθότητα των επιλογών τους. Είναι πλέον γνωστή άλλωστε η άγνοια που τους διακατείχε όταν πέρυσι έφεραν για έγκριση  στο ΔΣ μελέτη ύψους 2,5 εκ χωρίς να ξέρουν ότι για τη λήψη ενός τόσο μεγάλου δανείου χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 18 ψήφων.

Κι αφού ναυάγησε αυτή η προσπάθεια αναγκάστηκαν τώρα να εφαρμόσουν μεθόδους Χουντίνι. Σμίκρυναν τη μελέτη «στα μέτρα που έπρεπε». Την κατέβασαν στο 1,5 εκ. ευρώ και την πέρασαν από το ΔΣ με μειοψηφία 13 ψήφων.

Και πάλι όμως δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν απ’ τον πρόχειρο εαυτό τους και να σταθούν στο ύψος της περίστασης. Όταν γύρω μας τρέχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους άνεργους, τους νέους και όλους τους συνδημότες μας, εκείνοι επιμένουν να χρεώσουν το Δήμο για «να μας αλλάξουν τα φώτα».

Το τραγικότερο όλων όμως είναι ότι η μελέτη για την κατασκευή του έργου είναι αντιγραφή αντίστοιχης μελέτης του Δ. Θάσου. Κι αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά η ίδια η μελέτη όπου στην πρώτη της σελίδα που περιγράφονται ο δικαιούχος, ο τίτλος του έργου και η περιγραφή αναγράφεται ότι «κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών – επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου Θάσου……..»

Μπροστά σε τέτοιου είδους ταχυδακτυλουργικές μεθοδεύσεις που οδηγεί με τόση ελαφρότητα κι απερισκεψία στο φέσωμα του Δήμου για τα επόμενα δέκα χρόνια, η παράταξή μας αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή.

Η αποχώρησή μας ανέδειξε, εκτός των άλλων, τη γύμνια της δημοτικής αρχής η οποία αδυνατεί πλέον να πείσει ακόμα και τους δικούς της Δημοτικούς Συμβούλους και  έτρεχε την τελευταία στιγμή με τηλεφωνήματα και παρακάλια να εξασφαλίσει την απαραίτητη απαρτία των 14 Συμβούλων που απαιτείται για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κι αντί η συνεδρίαση να αναβληθεί, όπως ορίζει ο νόμος, λόγω έλλειψης απαρτίας, τελικά ξεκίνησε με 22 λεπτά καθυστέρηση απ’ την προγραμματισμένη ώρα έναρξης αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν πτοούνται από κανέναν ηθικό και νομικό φραγμό…!!!

 

 

Για τη Μείζονα Μειοψηφία του Δ. Σοφάδων

Ο επικεφαλής

Μπάμπης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Μπάμπης Παπαδόπουλος: Με το τσουβάλι οι απευθείας αναθέσεις έργων στο Δ. Σοφάδων

Posted on 14 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Καθημερινά η δημοτική αρχή αποδεικνύει ότι πολλά απ’ αυτά που έλεγε προεκλογικά σταμάτησε να τα πιστεύει μετεκλογικά. Άλλωστε το βασικό της χαρακτηριστικό γνώρισμα απ’ την πρώτη στιγμή της τρίχρονης παρουσίας της στη διοίκηση του Δήμου είναι ότι άλλα λέει το πρωί κι άλλα κάνει τα βράδια.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (8/9/2017) η δημοτική αρχή εισηγήθηκε την απευθείας ανάθεση εφτά συνολικά έργων σε εργολάβους συνολικού προϋπολογισμού 45.850 ευρώ:

 1. Ανακατασκευή οδού στην ΤΚ Άνω Κτιμένης, 7.250 ευρώ
 2. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Ρεντίνας, 7.200 ευρώ
 3. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Ανάβρας, 5.000 ευρώ
 4. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Πασχαλίτσας, 7.200 ευρώ
 5. Πλακοστρώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Ερμητσίου, 6.000 ευρώ
 6. Πλακοστρώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Κυψέλης, 6.000 ευρώ
 7. Συντήρηση πεζοδρόμου 28ης Οκτωβρίου, 7.200 ευρώ

Εκτός αυτών με προηγούμενες αποφάσεις τους τελευταίους 2 μήνες δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις έργα συνολικού προϋπολογισμού 46.484,40 ευρώ:

 1. Η «συντήρηση του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Λεονταρίου», 7.250 ευρώ
 2. Η «συντήρηση και καθαρισμός δασικών δρόμων ΔΕ Ταμασίου», 12.000 ευρώ
 3. Η «συντήρηση και καθαρισμός δασικών δρόμων ΔΕ Μενελαΐδας», 10.000 ευρώ
 4. Η «συντήρηση και καθαρισμός δασικών δρόμων ΔΕ Ρεντίνας», 6.000 ευρώ
 5. Ο «καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών Καρποχωρίου», 818,40 ευρώ
 6. Ο «καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών Μελισσοχωρίου και Γεφυρίων», 4699,60 ευρώ
 7. Ο «καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών Μαυραχάδων», 535,80 ευρώ
 8. Ο «καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών Μασχολουρίου», 180,60 ευρώ

Στο παρελθόν ο νυν δήμαρχος ήταν μονίμως αρνητικός και επικριτικός επί της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων. Πολύ συχνά μάλιστα δεν δίσταζε να τις αναθεματίζει μετά βδελυγμίας:

«ένα έργο το οποίο το κομματιάζουμε ενώ μπορούμε να το κάνουμε σε ένα, ανεξαρτήτου δημοτικής κοινότητας θα είναι καλύτερα να το κάνουμε σε ένα. Γιατί και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έρχονται να μειοδοτήσουν για το έργο και είναι προς το συμφέρον του Δήμου, κερδίζει ο Δήμος περισσότερα χρήματα. Για αυτό λοιπόν, εγώ ούτως ή άλλως θα καταψηφίσω…..».

Αυτά έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/5/2012 ο νυν δήμαρχος τα οποία υποστήριζε μαζί με τους συνεργάτες του σε κάθε συνεδρίαση. Τώρα όμως όλοι μαζί παραβλέπουν το «συμφέρον του Δήμου» και φέρνουν τις απευθείας αναθέσεις με το τσουβάλι υπερψηφίζοντας με χέρια και με πόδια.

Άλλαξαν άποψη; Έλεγαν τότε ψέματα;

Η αλήθεια είναι ότι η δημοτική αρχή μας έχει συνηθίσει σε διάφορες και ποικίλες κωλοτούμπες. Η παράταξή μας όμως επιδιώκοντας την εξέλιξη των πραγμάτων προς όφελος των δημοτών προσπερνάει κάθε φτηνό αντιπολιτευτικό πειρασμό μπαίνοντας στην ουσία και στην πραγματικότητα.

Στα τρία και πλέον χρόνια που διένυσε η παρούσα δημοτική αρχή στο τιμόνι του Δήμου απέδειξε περίτρανα την πλήρη ανικανότητά της (ή μήπως απροθυμία;) στη δημοπράτηση έργων. Μέσα σε τρία χρόνια «κατόρθωσε» να δημοπρατήσει μόνο 8 έργα αφήνοντας για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανεκμετάλλευτα τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Γι αυτό και η παράταξή μας συμφώνησε με τις προτεινόμενες απευθείας αναθέσεις έτσι ώστε να προχωρήσει η εκτέλεση κάποιων μικροέργων, έστω και μ αυτόν τον τρόπο. Αρκεί βέβαια όλες αυτές οι μικροεργολαβίες να υλοποιούνται στην πράξη κι όχι μόνο στα χαρτιά, γεγονός που η παράταξή μας ήδη ερευνά.

Αν περιμένουμε απ τη δημοτική αρχή  να προχωρήσει σε δημοπρασίες τότε …. «ζήτω που καήκαμε».

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC