Tag Archive | "Προάστιο"

Tags: , ,

Διδακτική επίσκεψη του ΓΕΛ Προαστίου στο Γυμν.-Λ.Τ. Μαγούλας

Posted on 22 Απριλίου 2019 by admin

Οι μαθητές και οι καθηγητές του ΓΕΛ Προαστίου επισκέφτηκαν το νεοσύστατο Μουσείο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Μαγούλας και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την αξιέπαινη προσπάθεια των εκπαιδευτικών και μαθητών για συντήρηση, αποκατάσταση και επαναλειτουργία παλαιών συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, παρακολούθησαν πειράματα, συνδυάζοντας γνώσεις και εφαρμογές της επιστήμης της Φυσικής. Κατά γενική ομολογία, το μουσείο Γυμν.-Λ.Τ. Μαγούλας είναι ένας χώρος που αξίζει να επισκεφτούν τα σχολεία.

Στη συνέχεια, ομάδα μαθητών του ΓΕΛ Προαστίου με υπεύθυνους τους καθηγητές της παιδαγωγικής ομάδας του Ευρωπαϊκού προγράμματος ErasmusE-saved(ο διευθυντής κ ΒλάστοςΑιμ, κΚρικώνηΑθ., κΚόκκοβα Ελ., κΤάμπακος, κΒλάχος) παρουσίασαν στους μαθητές και των δύο σχολείων και στους εκπαιδευτικούς δύο διδακτικά σενάρια που αφορούσαν τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα. Τα πρότυπα μαθήματα βασίστηκαν σε μεθόδους Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ακολούθως, το ΓΕΛ Προαστίου συνέχισε τη διδακτική του επίσκεψη στο Φρούριο Φαναρίου και στο Λαογραφικό Μουσείο Καναλίων, όπου και έγιναν οι σχετικές ξεναγήσεις από τους υπεύθυνους των χώρων. Τέλος οι μαθητές έκαναν πεζοπορία, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς .

Ο διευθυντής και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Προαστίου ευχαριστούνε  ιδιαίτερα τον διευθυντή του Γυμν.-Λ.Τ. Μαγούλας κΜόρφο Χρήστο και τον σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου για την εγκάρδια υποδοχή και ξενάγηση, καθώς και τους μαθητές του σχολείου για τη συμμετοχή τους στις δράσεις μας. Ακόμαευχαριστούνε, τους κυρίους Απόστολο Φλωρίδη, Χατζή Χρήστο και Λάσδα Αντώνη για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσαν.

Η επίσκεψη στο σύνολό της είχε ιδιαίτερη εκπαιδευτική, πολιτιστική,  αρχαιολογική, ιστορική και περιβαλλοντική αξία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έργα αποκατάστασης του ρέματος Προαστίου στον Παλαμά

Posted on 22 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Ένα έργο ύψιστης σημασίας για την Τ.Κ. Προαστίου, τη διευθέτηση του ρέματος Βελά, προϋπολογισμού 110.260,00 € από πρόγραμμα ΣΑΤΑ, δημοπρατεί ο Δήμος Παλαμά.

Το ρέμα Βελά διαμορφώνεται δυτικά της Τ.Κ. Προαστίου, διέρχεται εντός του οικισμού του Προαστίου και μετά από μια διαδρομή περίπου 6,50 χιλιομέτρων καταλήγει στον ποταμό Μέγα. Εντός του οικισμού, το μήκος του ρέματος είναι 1.300 μ. εκ των οποίων τα 630 μ. διέρχονται μέσα από πλακοσκεπή αγωγό, ενώ τα 670 μ. είναι  ανοικτή χωμάτινη τάφρος.Κατά μήκος του ρέματος υπάρχουν εδαφικές ανωμαλίες στον πυθμένα,που οφείλονται στη μη σωστή διαμόρφωση, στην απόθεση φερτών υλικών αλλά και σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ομαλή απορροή του νερού, αλλάπαραμονή του και συγκέντρωση στάσιμωνυδάτων, που αποτελούν περιβαλλοντικήρύπανση για την περιοχή, προκαλώντας έντονη δυσοσμία ιδίως το καλοκαίρι.

Το έργο που δημοπρατείται αφορά στην αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος, με εξάλειψη των αντίθετων κλίσεων και των εδαφικών ανωμαλιών κατά μήκος του ρέματος. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, στην πρώτη φάση θα διαμορφωθεί η  χωμάτινη διατομή του ρέματος και στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπιστούν τα στάσιμα ύδατα εντός του κλειστού τμήματος.

Στην πρώτη φάση του έργου, θα επαναδιαμορφωθεί η κοίτη και τα πρανή του ρέματος, με αφαίρεση των πλεοναζόντων υλικών ή θα γίνει προσθήκη υλικών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίση για την ομαλή και συνεχή ροήτων υδάτων, διατηρώντας τα απαραίτητα πλάτη των διατομών του ρέματος. Για τη διασφάλιση της επαναδιαμόρφωσης του ρέματος, θα κατασκευαστούν λωρίδες συρματοκιβωτίων πλάτους  ενός (1) μέτρου και  βάθους μισού (0,50) μέτρου, σε αποστάσεις τριάντα (30)  μέτρων.

Η δεύτερη φάση του έργου, αφορά στην αντιμετώπιση των αντίθετων κλίσεων εντός του κλειστού τμήματος του ρέματος, λόγω των οποίων έχουν δημιουργηθεί δύο βαθιά σημείαστα οποία συγκεντρώνονται ύδατα.Για να επιτευχθεί η ομαλή ροή των υδάτων,θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια συγκέντρωσης υδάτων όπου θα τοποθετηθούν δύο υποβρύχιες αντλίεςγια να τα μεταφέρουν μέχρι το σημείο που θα είναι δυνατή η φυσική ροή μέσω της κλίσης του ρέματος, υποστηρίζονταςπαράλληλατην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από  τον Δήμο  Παλαμά. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο το μικρό σχετικά μέγεθος του προϋπολογισμού του, η σημαντικότητά του είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Λόγω δε της φύσης του έργου και της παρέμβασης στην κοίτη ρέματος, ήταν σημαντικές σε αριθμό οι αδειοδοτήσεις που απαιτήθηκε να ληφθούν, και που απαίτησαν χρόνο περί τα 2 έτη, μετά την εξ αρχής αναγνώριση της αναγκαιότητας και επιμονή της Δημοτικής Αρχής του Παλαμά για την υλοποίηση του έργου.

Με την ολοκλήρωσή του, αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό και μακροχρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο Προάστιο, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και ποιότητα ζωής των κατοίκων του.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο ΓΕΛ Προαστίου

Posted on 23 Ιανουαρίου 2019 by admin

Τη Δευτέρα 21-1-2019, συνεχίστηκε στο ΓΕΛ Προαστίου η διάχυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης πέντε εκπαιδευτικών του σχολείου στο Ταλίν της Εσθονίας ( 6-13/ 10/ 2018)  σχετικά με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία(“Digitalturn: Howtomake yours choolmoredigital” ) , στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+ KA1 “E-SAVED :Europeans choolsaddingvariableselectronically and digitally”.Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές, μετέδωσαν στους συναδέρφους τους στο σχολείο τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ώστε να πραγματοποιηθεί η «ψηφιακή στροφή του σχολείου» σε μια συνολική βάση , συνεργατικά και συντεταγμένα. Πιο συγκεκριμένα , ο Διευθυντής του Σχολείου, κος Βλάστος Αιμίλιος (ΠΕ03) παρουσίασε  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με βιωματικό τρόπο,  την εφαρμογή Plickers, που διευκολύνει την αξιολόγηση στην τάξη και ενισχύει την αυτενέργεια και τη συμμετοχή των μαθητών. Χρησιμοποιήθηκαν Η-Υ, κινητό και εκτυπώσιμες κάρτες. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός του σχολείου  κα Κρικώνη Αθανασία (ΠΕ06)  , βιωματικά επίσης, έκανε τη δική της πρόταση για ετεροαξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των μαθητών  με βάση την εφαρμογή kahoot, που μετατρέπει την εκπαιδευτική διαδικασία σε παιχνίδι(κουίζ) σε ένα ευχάριστο περιβάλλον γραφικών, συνδυάζοντας τα πολυμέσα  και ενεργοποιώντας τους μαθητές Χρησιμοποιήθηκαν Η-Υ, κινητά τηλέφωνα.
Ακολούθησε συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο χρήσης αυτών των εφαρμογών στην διδακτική διαδικασία.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το ΓΕΛ Προαστίου σε Διαγωνισμό αγγλικής γλώσσας

Posted on 30 Νοεμβρίου 2018 by admin

Την Παρασκευή 30-11-2018, το σχολείο μας πήρε μέρος με 17 μαθητές στον Online Διαγωνισμό αγγλικής γλώσσας BESTINENGLISH από το «InstituteforCompetenciesDevelopment» και το πρακτορείο «Czech-usstudentagency» με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσέχικης Δημοκρατίας για μαθητές/τριες Δ.Ε.

Η διαδικασία των ερωταπαντήσεων διήρκεσε μια ωρα και χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολειου και των μαθητών. Η εμπειρία για τους μαθητές ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην όλη διαδικασία.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο E-Saved: EuropeanSchoolsAddingVariablesElectronically&Digitally, με στόχο την ψηφιακή στροφή του σχολείου

Comments (0)

Tags: , ,

Σε Μαθητικό Συνέδριο το ΓΕΛ Προαστίου

Posted on 09 Νοεμβρίου 2018 by admin

Στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων πραγματοποιήθηκε το 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό  Συνέδριο υπο την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας & με οργάνωση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Γ. Μπεχράκης. Το θέμα ήταν  «Παιδεία για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα». Οι μαθητές του ΓΕΛ Προαστίου Καρδίτσας ήταν εκεί ως σύνεδροι & ως θεατές/ακροατές. Η συμμετοχή τους περιελάμβανε 1)τραγούδι με τη συνοδεία κιθάρας και 2) προβολή video που δημιουργήθηκε απο τους μαθητές με τη βοήθεια καθηγητών τους. Επρόκειτο για μια πολύ χρήσιμη & ευχάριστη εμπειρία. Η ενημέρωση & η πρόληψη Κατά του καπνίσματος και ειδικά μέσω τέτοιων βιωματικών δράσεων είναι αναγκαία για τους εφήβους
Συμμετείχαν οι μαθητές/τριες Ρ.Γκιώμπρη, Γ. Λιάκου, Α. Θωμόπουλος ,Λ. Καργυώτη, Δ. Βασιλάκου, Β. Αλεξανδρή , Β. Νταλούμη , Κ. Τυροδήμος , Σ. Παπαλίτσας, και οι εκπαιδευτικοί Μπεχράκη Φιλιώ , Βλάχος Στέφανος

Comments (0)

Tags: , ,

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Προαστίου

Posted on 15 Οκτωβρίου 2018 by admin

Oλοκληρώθηκε το στάδιο της κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Προαστίου Καρδίτσας  στο Ταλίν της Εσθονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος   Erasmus+ KA1 “E-SAVED :European schools adding variables electronically and digitally”, πρόγραμμα που  συντονίζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι εκπαιδευτικοί  του ΓΕΛ Προαστίου επιμορφώθηκαν για μια εβδομάδα (7-13/10/18) στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν της Εσθονίας από τον Οργανισμό Euneos στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (υπολογιστές, tablet , κινητά τηλέφωνα, σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές και λογισμικά). Το πρόγραμμα του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο « Digital turn: How to make your school more digital” περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και καθιέρωση καινοτομιών  στο σχολείο ως σύνολο και την τάξη, με βάση το τρίπτυχο Παιδαγωγική (Pedagogical) – Διαχείριση (Management) – Υποδομές (Infrastructure). Περιελάμβανε επίσης επισκέψεις σε τρία σχολεία ενδεικτικά του εκπαιδευτικού συστήματος της Εσθονίας  και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ως δέκτες (users) των καινοτομιών. Η ομάδα των εκπαιδευτικών μας εκπόνησε και παρουσίασε Project με θέματα τις πρακτικές, τις πιθανές δυσκολίες και τις προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός σχολείου με ψηφιακό προσανατολισμό και βασικό στόχο οι καινοτομίες του να κάνουν  ευτυχισμένους και δημιουργικούς  τους μαθητές και τους δασκάλους.

Στην κινητικότητα συμμετείχαν ο συντονιστής του προγράμματος και Διευθυντής του ΓΕΛ κ. Βλάστος Αιμίλιος (ΠΕ03), η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Κρικώνη Αθανασία (ΠΕ06), και οι εκπαιδευτικοί κ. Ηλιάδης Αργύρης (ΠΕ04), Ταμπάκος Κων/νος ( ΠΕ03)  και Σκαμπαρδώνη  Αγορίτσα (ΠΕ02).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σ.Ε.Α.Π. στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια δημιουργίας τράπεζας αίματος στο Προάστιο

Posted on 20 Αυγούστου 2018 by admin

Στο Προάστιο βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του αντιδημάρχου Παλαμά κ. Αποστόλη Μοσχόπουλου.

Η πρόσκληση αφορούσε στην ενημέρωση των ανθρώπων του Προαστίου σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Παλαμιώτικου συλλόγου, καθώς έχει καταφέρει -με τη στήριξη και την εθελοντική προσφορά των κατοίκων του Παλαμά-  να έχει μια διάρκεια ζωής δέκα (10) χρόνων!.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα σε ταβέρνα του Προαστίου και το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά εκπροσώπησαν οι : Αλέξανδρος Γκαζούνης (πρόεδρος), Ευάγγελος Τρουβάς (γενικός γραμματέας), Στράτος Πέτρου (έφορος αίματος) και Σπύρος Τζιβένης (μέλος).

Από την πλευρά του Προαστίου παραβρέθηκαν οι : Τυροδήμος  Αθανάσιος (πρόεδρος Τ.Κ. Προαστίου), Ασημιανάκης Μανώλης (πρόεδρος Φ.Λ.Ε.Σ. Προαστίου), Παππάς Βάιος (μέλος Φ.Ε.Λ.Σ.Π), Βαϊόπουλος Γεώργιος (πρόεδρος αγροτικού συλλόγου ), Κουβαρά φωτεινή (νοσηλεύτρια Γ.Ν. Καρδίτσας), Τσαπουρνή Ευαγγελία (νοσηλεύτρια βοήθεια στο σπίτι Δ.Δ. Σελλάνων), Απόστολος Καμινιώτης,Τασιόπουλος Κωνσταντίνος,ΤσαπουρνήςΚωστας, και Αποστόλης Μοσχόπουλος (αντιδήμαρχος Παλαμά).

Την αρχή στην κουβέντα έκανε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Π. κ. Αλέξανδρος Γκαζούνης αναφερόμενος περιληπτικά στην οργάνωση, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου του Παλαμά. Εισήγηση που άκουσαν με πολύ ενδιαφέρον όλοι οι παρευρισκόμενοι και ακολούθησε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης από την οποία στο τέλος προέκυψαν πολλά θετικά συμπεράσματα.

Ο Σ.Ε.Α.Π. είναι δίπλα στην αξιέπαινη πρωτοβουλία των ανθρώπων του Προαστίου για δημιουργία τράπεζας αίματος και τους στηρίζει έμπρακτα. Ήδη η πρώτη τους προσπάθεια  στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τηρουμένων των αναλογιών, καθώς συγκεντρώθηκαν 18 μονάδες αίματος. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μόνο με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα μπορέσει η χώρα μας να έχει αυτάρκεια σε αίμα και να αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε περιστατικό προκύπτει.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το ΓΕΛ Προαστίου στη μαθηματική εβδομάδα

Posted on 09 Μαΐου 2018 by admin

Στη 10η μαθηματική εβδομάδα στη Θεσσαλονικη συμμετείχε το Σχολείο μας. Ομάδα μαθητών της Β λυκειου παρουσίασε μαθηματικά παιγνίδια και δραστηριότητες τα οποία αφορούσαν το παραγόμενο έργο του προγράμματος #Informath που υλοποιεί η Διεύθυνση Βθμιας εκπαίδευσης Καρδίτσας.

Οι μαθητές εκτός απο εισηγητες έγιναν σύνεδροι, έδωσαν συνέντευξη σε ραδιοφωνο, συμμετείχαν σε κυνήγι κρυμμένου θησαυρού (λογική αναζήτηση), επαιξαν σε αλλες κατάλληλες δραστηριότητες στο χώρο της Διεθνούς εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε επίσης η δυνατότητα για επίσκεψη σε σχολές του ΑΠΘ καθώς και στην έκθεση του λευκού πύργου. Τους μαθητές συνόδεψαν οι μαθηματικοί του σχολείου Αιμιλιος Βλαστος και Κωνσταντίνος Ταμπάκος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σ.Ε.Α. Παλαμά στηρίζει την τράπεζα αίματος Προαστίου

Posted on 26 Μαρτίου 2018 by admin

Μια αξιέπαινη προσπάθεια ξεκίνησαν την Πέμπτη 22/03/2018 οι άνθρωποι του Προαστίου όσον αφορά τη δημιουργία τράπεζας αίματος. Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τηρουμένων των αναλογιών. Σε αυτή την πρώτη εξόρμηση το παρών έδωσε και το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. Παλαμά, με εκπροσώπους την ταμία Ευαγγελία Ράγια και τον Γεν. Γραμματέα Ευάγγελο Τρουβά, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του κ. Απόστολου Μοσχόπουλου (Αντιδήμαρχου Παλαμά).

Οι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση :

» Άκρως ενθαρρυντική ήταν η πρώτη προσπάθεια εθελοντικής αιμοδοσίας που έγινε στο Προάστιο την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, σε μια μέρα μάλιστα που πολλοί ήταν απασχολημένοι και δεν μπόρεσαν λόγω έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου να προσέλθουν. Η Αντιδημαρχία Δ.Ε. Σελλάνων, η Τ.Κ. Προαστίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου και ο Α.Ο. Σελλάνων ως πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι έσπευσαν να προσφέρουν «ζωή», το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά για τις πολύτιμες συμβουλές τους καθώς και το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρδίτσας για την πολύτιμη αρωγή τους και ιδιαίτερα τους κ. Αθανασίου Δ/ντη αιμοδοσίας, κα. Παπαδημητρίου, κα. Τσαρούχα και κα. Βουλγαράκη. Ευελπιστούμε για ανάλογη και ακόμα καλύτερη συνέχεια.»

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά συγχαίρει τούς αιμοδότες του Προαστίου και τον ιδιαίτερα τον Αποστόλη Μοσχόπουλο , για την ενεργοποίηση της τράπεζας αίματος στο Δ.Δ. Σελλάνων. Μια ολιγοήμερη προσπάθεια που έφερε τις πρώτες 18 μονάδες αίματος. Η αρχή έγινε και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Εμείς στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και ευχόμαστε να βρεθούν και άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα στο Νομό Καρδίτσας που δεν έχουν οργανωμένη αιμοδοσία,να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Προαστίου. Το πρόβλημα της έλλειψης αίματος θα λυθεί μόνο μέσα από οργανωμένες αιμοληψίες. Εμείς σαν Σ.Ε.Α.Π. συγκεντρώνουμε αίμα και καλύπτουμε όλα τα περιστατικά του Παλαμά και στηρίζουμε τη λειτουργία του Νοσοκομείου Καρδίτσας -ειδικά τώρα με το πρόβλημα που υπάρχει με το κρούσμα ελονοσίας- ώστε να μη μείνει κανένα περιστατικό ακάλυπτο. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε δίπλα μας τον Δ/ντή της αιμοδοσίας του Ν. Καρδίτσας κ. Κ. Αθανασίου και το προσωπικό του τμήματος με τους οποίους έχουμε άριστη συνεργασία. Συγχαρητήρια λοιπόν και καλή συνέχεια .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  Σ.Ε.ΑΠ.

-Ο-                                                         -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΒΑΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Ενεργοποίηση Τράπεζας Αίματος Προαστίου

Posted on 23 Μαρτίου 2018 by admin

Άκρως ενθαρρυντική ήταν η πρώτη προσπάθεια εθελοντικής αιμοδοσίας που έγινε στο Προάστιο την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, σε μια μέρα μάλιστα που πολλοί ήταν απασχολημένοι και δεν μπόρεσαν λόγω έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου να προσέλθουν. Η Αντιδημαρχία Δ.Ε. Σελλάνων, η Τ.Κ. Προαστίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου και ο Α.Ο. Σελλάνων ως πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι έσπευσαν να προσφέρουν «ζωή», το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά για τις πολύτιμες συμβουλές τους καθώς και το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρδίτσας για την πολύτιμη αρωγή τους και ιδιαίτερα τους κ. Αθανασίου Δ/ντη αιμοδοσίας, κα. Παπαδημητρίου, κα. Τσαρούχα και κα. Βουλγαράκη.

Ευελπιστούμε για ανάλογη και ακόμα καλύτερη συνέχεια.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6978994460 Μοσχόπουλος Απόστολος,                                                                                   Αντιδήμαρχος Σελλάνων

6947126701 Τυροδήμος Αθανάσιος,                                                                                    Πρόεδρος Τ.Κ. Προαστίου

6944726978 Ασημιανάκης Μανώλης,                                                                                    Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου                                                                                    Προαστίου

Comments (0)

Tags: , ,

Άρχισαν οι δραστηριότητες του informath

Posted on 19 Μαρτίου 2018 by admin

Η Β/θμια εκπαίδευση Ν. Καρδίτσας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Informath. Συμμετέχουν έξη χώρες και έχει σα σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού μαθηματικού υλικού με μορφή δραστηριοτήτων η παιχνιδιών. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια κατασκευάστηκαν με φύλλα εργασίας , ψηφιακές εφαρμογές, εκτυπώσεις καρτών και ταμπλό σε τυπογραφεία.
Για δύο από αυτά απαιτήθηκε κατασκευή με φυσικό υλικο (ξύλο, χρώμα κλπ). Το Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας αγκάλιασε την προσπάθεια της ομάδας των Μαθηματικών του προγράμματος και κατασκεύασε το φυσικό υλικο που χρειάστηκε για δύο μαθηματικά παιχνίδια: 1. SAVE, 2. ΖΑΡΙΑ μη μεταβατικά. Την περίοδο αυτή οι δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται σε σχολικές αίθουσες του Νομού μας

Comments (0)

Tags: , ,

Ημέρα Μαθηματικών στο ΓΕΛ Προαστίου

Posted on 16 Μαρτίου 2018 by admin

Την Τετάρτη 14-3 πραγματοποιήθηκαν στο ΓΕΛ Προαστίου δραστηριότητες που αφορούσαν τα Μαθηματικά. Η σχολική χρόνια που διανύουμε έχει οριστεί απο το Υπουργείο ως έτος των μαθηματικών και το σχολείο μας όρισε την μέρα αυτή ως μέρα των μαθηματικών.

Τις δραστηριότητες επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνδυάζοντας τα Μαθηματικά μέσα στο μαθημα τους.

Έγιναν παρεμβασεις στα : Μαθηματικά και Φιλοσοφια, η Γεωμετρία στην Αρχαία Ελλάδα

Μαθηματικά και αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ημέρα αυτή η παγκόσμια Μαθηματική κοινότητα γιορτάζει την μαθηματική σταθερά π. Έτσι οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν με δραστηριότητες σε αυτή την κατεύθυνση:

Η ιστορική πορεία της αναζήτησης των ψηφίων του π από την Αρχαία Ελλάδα ως τους σύγχρονους μελετητές.

Στα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών και Αγγλικών οι μαθητές επιδόθηκαν στην συγγραφή κειμένων που οι λέξεις αντιστοιχούσαν στα ψηφία του π=3,14

Ενδεικτικό είναι το παρακάτω κείμενο: «Εσύ ο νέος ο άξιος στοχαστής να ξεχνάς μόνον τον πόνον. Στοχάσου μεθοδικώς αριθμόν αμέτρητον».

Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην απομνημόνευση ψηφίων του π

Στο μάθημα της φυσικής Αγωγής οι μαθητές σχημάτισαν κύκλο, τετράγωνο και με μπάλες ψυχαγωγήθηκαν με φυσικό τρόπο στην ιδέα του π.

Οι δραστηριότητες της μέρας τελείωσαν με Μαθηματικά παιγνίδια που ετοίμασε η ομάδα μαθηματικών του #informath (πρόγραμμα Erasmus + που υλοποιεί η διεύθυνση Βθμιας εκπαίδευσης Καρδίτσας).

Ο Σύλλογος διδασκόντων με ιδιαίτερη χαρά » αγκάλιασε » την προσπάθεια αυτή και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, στην οποία συμμετείχαν με ενθουσιασμό

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εκπαιδευτικές επισκέψεις του ΓΕΛ Προαστίου

Posted on 06 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Την περασμένη Πέμπτη, ομάδα μαθητών της Α’ και Γ’ τάξης του ΓΕΛ Προαστίου πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο τυπογραφείο ‘Δημιουργία’ και την  Γ. Παπαντώνης-Εκτυπωτική Α.Ε.’Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ιστορία Τέχνης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο των εγκαταστάσεων, ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του τυπογραφείου και της εκτυπωτικής, παρακολούθησαν λεπτομερώς τη διαδικασία εκτύπωσης και διερεύνησαν τη λειτουργία των μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της  περιήγησης στο χώρο, τα παιδιά εξέφρασαν απορίες σχετικές με την αλλαγή και εξέλιξη της αντίστοιχης τεχνολογίας, ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τα χρώματα, την επεξεργασία του χαρτιού, τη μετατροπή των υλικών και το κόστος επένδυσης και παραγωγής. Παράλληλα, εξέφρασαν οικολογικές ανησυχίες. Στην πορεία της συζήτησης, ανακάλυψαν επαγγέλματα που δεν είχαν υπόψη τους και διαπίστωσαν τη χρησιμότητα των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές Κρικώνη Αθανασία ΠΕ 06 και Ταμπάκος Κωνσταντίνο ΠΕ 03.

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος καθηγητών ευχαριστείτους Νίκου Θωμά, Καβαλάρη Αντώνη και Δεμερλιώτη Ιωάννη από το τυπογραφείο ‘Δημιουργία’ και την Γ. Παπαντώνης ‘Εκτυπωτική Α.Ε.’ για τη φιλοξενία στο χώρο τους και ιδιαίτερα τους Καβαλάρη Αντώνη, Γονιτσιώτη Χαρά, Κολοβού ‘Αννα και Χαντζή Ιωάννη  για την εγκάρδια υποδοχή και την λεπτομερή ενημέρωση των μαθητών μας.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Προάστιο σε Φεστιβάλ γαστρονομίας στη Σίφνο

Posted on 13 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Το Προάστιο εκπροσώπησε με μεγάλη επιτυχία την Καρδίτσα στο 11ο Φεστιβάλ γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» που πραγματοποιήθηκε στις 7,8,9 Σεπτεμβρίου στη Σίφνο. Παρότι πρωτάρηδες στο θεσμό και παρά τα λιγοστά μέσα και ανεπαρκή υποστήριξη, οι Προαστιώτες αποδείξαμε για μια ακόμα φορά πως όταν θέλουμε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πρέπει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ της Ευρώπης, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο και σημασίας του. Μάλιστα φέτος έγινε και διεθνές μιας και υπήρχαν για πρώτη φορά και συμμετοχές από το εξωτερικό.

Εκεί κάθε αποστολή που συμμετέχει παρουσιάζει ένα παραδοσιακό φαγητό του τόπου της, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα αλλά και την πολιτιστική της παράδοση.

Εμείς παρουσιάσαμε την παραδοσιακή «κολοκυθομπατζίνα», η παρουσίαση της οποίας χωρίς καμία διάθεση υπερβολής προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων παρευρισκομένων.

Παράλληλα στο περίπτερο που μας παραχωρήθηκε κεράσαμε όλο των κόσμο λιχουδιές του τόπου μας και φυσικά άφθονο τσίπουρο που ομολογουμένως έγινε ανάρπαστο.

Το Φεστιβάλ βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στη γαστρονομία αλλά πλαισιώνεται και από πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό με τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Προαστίου παρουσιάσαμε τραγούδια και χορούς της περιοχής μας που κέρδισαν το ζεστό και ενθουσιώδες χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών. Επιπλέον με ένα ζευγάρι χορευτών συμμετείχαμε στην αναπαράσταση του σιφνέικου γάμου.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις Καραγκούνες μας, οι οποίες φορώντας αυθεντικά κομμάτια εντυπωσίασαν με την παρουσία τους και χωρίς ίχνος υπερβολής αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και φωτογραφήθηκαν όσο κανένα άλλο τμήμα, τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους εκατοντάδες ξένους τουρίστες.

Φυσικά για την επιτυχία του εγχειρήματός μας, πολύτιμη υπήρξε η αρωγή κάποιων φορέων και προσώπων. Γι αυτό η Τ.Κ. Προαστίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκο και το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας με τον πρόεδρο του κ. Λάμπρο Σιατήρα για την βοήθειά τους στη μετακίνηση της δεκαπενταμελούς αποστολής μας στην Αθήνα και επιστροφής της. Επίσης το Επιμελητήριο Καρδίτσας και τις επιχειρήσεις που πρόσφεραν τα προϊόντα τους: Οινοποιείο Γ. Καραμήτρου, Οινοποιείο Διόνυσος, τον οινοποιό Ιωάννη Κρικώνη από το Αγναντερό, τα λουκάνικα «Πρίτσα», την αλλαντοποιεία «Τσιανάβα», τη λουκουμοποιεία « Λέμμα», τη βιοτεχνία ζυμαρικών « Η καραγκούνα» και τα σούπερ μάρκετ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΦΑΛΑΡΑ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ και ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ στο Προάστιο.

Τέλος ευχαριστούμε όλους τους υπεύθυνους του φεστιβάλ και τους φιλόξενους κατοίκους της Σίφνου που μας υποδέχτηκαν με πολλή αγάπη και μας πρόσφεραν κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των εκδηλώσεών τους και τους υποσχόμαστε ότι του χρόνου η παρουσία μας θα είναι πιο δυνατή.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα για το Καραγκούνικο πρόβατο

Posted on 18 Οκτωβρίου 2016 by admin

Ο Δήμος Παλαμά και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Καραγκούνικων προβάτων διοργανώνουν την Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό κατάστημα Προαστίου Καρδίτσας ημερίδα με θέμα:«ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ».

Οι ομιλητές της ημερίδας και τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι:

  1. ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Προϊστάμενος Κ.Γ.Β.Ζ. Καρδίτσας, ΥΠ.Α.Α.Τ-

Πιλοτικό έργο γενετικής βελτίωσης προβάτων καραγκούνικης φυλής.

  1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας-

Αναπαραγωγική διαχείριση εκτροφής καραγκούνικου προβάτου.

  1. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τμήμα Κτηνιατρικής, Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας- Υποχρεώσεις υπευθύνων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  2. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ: Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής, Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας-Πρόγραμμα αντιμετώπισης Βρουκέλωσης προβάτων.
  3. ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ανασκόπηση μελετών σε πρόβατα καραγκούνικης φυλής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μαιευτικής και αναπαραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC