Tag Archive | "Συνεταιριστική"

Tags: , ,

Κερδοφόρο και το 2017 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Posted on 26 Ιουνίου 2018 by admin

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Τρίτη ο Πρόεδρος ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Μπούκης Γεώργιος. Στην τοποθέτηση του ο κ. Μπούκης δήλωσε: «Μία ακόμη κερδοφόρα χρήση σημείωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Αν και το 2017 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία χρονιά σταθεροποίησης των μεγεθών της τράπεζας, η Τράπεζα του Νομού μας συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της παρά την ύφεση που συνεχίζει να πλήττει την πραγματική οικονομία. Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφθασαν το 1.044.000 €. Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας μας, ενισχυμένα σημαντικά λόγω της ορθής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου και από την έλλειψη ανάγκης δημιουργίας νέων υψηλών προβλέψεων, μετά από φόρους και ζημίες απομειώσεων (προβλέψεις) σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 93,7% σε σχέση με το 2016.

Οι καταθέσεις -μετά την σημαντική μείωση που παρουσίασαν το 2015- συνέχισαν την αυξητική πορεία που σημείωσαν το 2016. Στο τέλος του 2017 ξεπέρασαν τα 81 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 8,8%. Οι χορηγήσεις έφθασαν τα 65,3 εκ., αυξημένες κατά 1,7 εκ. Ο συνεχής ρυθμός θετικής πιστωτικής επέκτασης (2,7% το 2017) επιβεβαιώνει την πρόθεση της Τράπεζας μας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να στηρίζει στην πράξη την τοπική οικονομία.

Τα μέλη της Τράπεζας μας αυξήθηκαν σημαντικά. 851 νέοι συνεταίροι προστέθηκαν και πλέον έφθασαν τους 8354 στο τέλος του 2017. Παράλληλα αυξήθηκαν και τα κεφάλαια της Τράπεζας, δείγμα της εμπιστοσύνης που με τα χρόνια και τις επιτυχίες έχει κτίσει η Τράπεζα  του τόπου μας. Στόχος για το 2018 είναι ξεπεράσουμε τις 9.000 μέλη

Υψηλός παραμένει και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνάει το 18%, καθιστώντας την Τράπεζα της Καρδίτσας από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά σε όλο το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υπερδιπλάσια της απαιτούμενης παραμένει και η ρευστότητα μας. Η Τράπεζα μας λοιπόν, διαθέτει υπερεπαρκή κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία.

Η σταθερότητα, η πορεία και η προοπτική της Τράπεζας είναι πλέον προφανής και παρά τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, αισθανόμαστε περισσότερο από ποτέ εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της. Στα πλαίσια λοιπόν, της πολύ καλής αυτής πορείας και των δυνατοτήτων που μας δίνονται από τα οικονομικά της αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί φέτος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος. Η Τράπεζα  μας επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο προς τους συνεταίρους της, που την στήριξαν και την στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, μέρος των κερδών της με μια πολύ καλή απόδοση που αγγίζει το 1.5%.

Πέρα όμως από τα οικονομικά μεγέθη και τις δικές της δυνατότητες η Συνεταιριστική Τράπεζα  Καρδίτσας, συνεχώς αναπτύσσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς αλλά και Ελληνικούς φορείς, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να διοχετεύσει κεφάλαια στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας.

Αξίζει να αναφερθούμε ειδικότερα στην συνεργασία της Τράπεζάς μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την συμφωνία που ως πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα ήδη από το 2016 υπογράψαμε και αφορά την δημιουργία εγγυημένου χαρτοφυλακίου μικροπιστώσεων, δανείων δηλαδή ως 25.000€. Τα αποτελέσματα του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς μέχρι σήμερα έχουμε εντάξει σε αυτό δάνεια αξίας σχεδόν 3εκ €, διευκολύνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση νέων, αγροτών, ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και επιχειρήσεων.

Το τοπίο όμως, στον τραπεζικό χώρο θα αλλάξει σημαντικά στα επόμενα χρόνια. Νέες προκλήσεις θα έχει να αντιμετωπίσει και η Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε την τράπεζα έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και στο νέο τραπεζικό περιβάλλον. Το ΔΣ έχει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την εξέλιξη και τη θέση της τράπεζας στην επόμενη μέρα.

Αυτές και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν οι μέτοχοι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη 28.06.2018 στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝστις 8:00 μ.μ. το απόγευμα (ώρα προσέλευσης 7:30 μ.μ.)».

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πρόγραμμα EaSI

Posted on 13 Ιουνίου 2018 by admin

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ανακοινώνει τη σημαντική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στα πλαίσια του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Το Πρόγραμμα αφορά μικροχρηματοδοτήσεις ύψους έως 25.000 ευρώ η οποίες είναι εγγυημένες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ποσοστό 80%

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην είσοδο ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση σε πιστώσεις και επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν ή αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Επίσης δικαιούχοι είναι και μικροεπιχειρήσεις υπό ίδρυση ή λειτουργία που απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ.

Τα πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους αφορούν αφενός στο μειωμένο τουλάχιστο κατά 1,5% επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων με ανώτατο όριο το 8% και αφετέρου στο μειωμένο ποσό καλυμμάτων που δεν θα ξεπερνούν το 50% του δανείου.

Επίσης στους δικαιούχους του προγράμματος θα παρέχονταιαν το επιθυμούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματική τους δράση από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι χορηγήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ανέλθουν μέχρι το ποσό των 7.500.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα ανέλθει σε ποσοστό 20%

Στο αμέσως χρονικό διάστημα θα διαμορφωθούν τα προϊόντα δανείου που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την υλοποίηση τουπρογράμματος εγγυήσεων EaSI

 

Τι είναι το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI),η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την μικροχρηματοδήτηση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με συνολικό κονδύλιο ύψους 193 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2014-2020.Στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση, δηλαδή τα δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 ευρώ. Το πρώτο βήμα για τη στήριξη της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSI,χάρη στο οποίο οι πάροχοιμικροπιστώσεων και οι επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων θα μπορέσουν να προσφέρουν στήριξη σε επιχειρηματίες στους οποίους δεν θα μπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να χορηγήσουν χρηματοδότηση λόγω των εκτιμήσεων κινδύνου.

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el,

http://ec.europa.eu/social/microfinance,

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

Comments (0)

Tags: , ,

Αγροτικά χρηματοδοτικά προϊόντα

Posted on 18 Μαΐου 2018 by admin

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας παραδοσιακά προσανατολισμένη στην ουσιαστική και άμεση στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει  από την έμπρακτη στήριξη της αγροτικήςοικονομίας.Αναγνωρίζοντας την αυξημένη σημαντικότητα για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, προωθεί συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των αγροτώνσε συνδυασμόμε την τρέχουσα Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ).

Οι παραπάνω δράσεις ενισχύουν επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα,τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων δύναται  να προβεί:

 • σεχρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής
 • σεέκδοση εγγυητικής επιστολήςγια την προκαταβολική λήψη έως και 50% της δημόσιας δαπάνης ή και
 • σεπροεξόφλησης της δημόσια δαπάνης

με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και  τιμολόγηση.

Σημειώνεται η συνεργασία με αξιόλογες τοπικές εταιρείεςχρηματοοικονομικών συμβούλωνκαι επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών μηχανημάτων.

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του αγροτικού τομέα παρέχονται :

 • Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών για την διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών και της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,
 • Χρηματοδοτικά προϊόντα για την αγορά αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού, γεωργικής γης, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, ζωϊκού κεφαλαίου και διαφόρων αναγκών του αγροτικού κλάδου.
 • Ασφαλιστικά προϊόντα σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίου, φυτικής παραγωγής, μηχανημάτων, μεταφορών, αγροτικών οχημάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα αγροτικά χρηματοδοτικά προϊόντα, τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα κατά τόπους καταστήματα της Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΣΘΕΒ και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Posted on 02 Απριλίου 2018 by admin

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεργασίας του Enterprise Europe Network-Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, με φορείς που υποστηρίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2018,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κα Ε. Κολιοπούλου και του Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Αν Λάππα.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενδυναμώσει τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους, ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων, και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Την προώθηση της προσβασιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών και ΜμΕ) στα προϊόντα των Εθνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα.
 • Τη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.
 • Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.
 • Την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Τη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του EnterpriseEuropeNetwork, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Λάππας, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν με στόχο τη  δημιουργία σταθερών προϋποθέσεων υποστήριξης της νεοφυούς και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας, που διαθέτει χαρακτηριστικά καινοτομίας,  εξωστρεφή προσανατολισμό, και αναπτυξιακή δυναμική.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Posted on 01 Μαρτίου 2018 by admin

Συγκροτήθηκε την 27.02.2018 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ύστερα από την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών και κατένειμε με μυστική ψηφοφορία τα αξιώματα ως ακολούθως:

Λάππας Αναστάσιος Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος Καλογερομήτρος Δημήτριος

Α ́ Αντιπρόεδρος Δημοβέλης Γεώργιος

Β ́ Αντιπρόεδρος Αλιάγας Αθανάσιος

Γραμματέας Ταμπακιώτης Ευάγγελος

Ταμίας Τσιώνας Ιωάννης

Αναπληρωτής Γραμματέας Πλησιώτης Σωτήριος

Αναπληρωτής Ταμίας Γάτος Δημήτριος

Μέλος –Εκτελεστικό Μέλος Λέντζας Σοφοκλής

Μέλος Μπαλατσός Σπυρίδων

Μέλος Νάκης Βασίλειος

Comments (0)

Tags: , ,

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Posted on 16 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στην προσπάθειά της να ενισχύσει την πραγματική οικονομία και συγκεκριμένα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι», με σκοπό την από κοινού συνεπένδυση των ιδίων κεφαλαίων της με τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, με ευνοϊκούς όρους και με μειωμένο κόστος για τις επιχειρήσεις.  Η ΕΤΕΑΝ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, διαθέτει πόρους συνολικού ύψους 192 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τον δανεισμό των επιχειρήσεων, θα ανέλθει σε 384 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμες για ένταξη στη Δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις, υπό σύσταση – νέες – υφιστάμενες, όλων των κλάδων της οικονομίας.

Η Δράση περιλαμβάνει, (α) Δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και (β) Δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως ειδικού σκοπού.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι:

 • Υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως 800.000€ για τα επενδυτικά δάνεια και έως 300.000€ για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.
 • Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 50% από τα ισχύοντα (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, για το μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από την Τράπεζα).
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη για τα επενδυτικά δάνεια και έως 48 μήνες για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.

Ο χαμηλότοκος δανεισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεπενδύσεως κεφαλαίων (1:1) με προνομιακό επιτόκιο από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και με μηδενικό επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ, για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης παρέχει λύσεις χρηματοδότησης , άμεσα και ευέλικτα καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση– Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι», τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στοδίκτυο των  Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο Προϊόν Προθεσμιακής Κατάθεσης από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Posted on 07 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Τοποθετήστε τα χρήματα σας σε μια νέα προθεσμιακή κατάθεση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και επωφεληθείτε από ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Προθεσμιακή Κατάθεση FREE

Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 έως 12 μηνών με επιτόκιο έως 1,95% για νέες καταθέσεις σε μετρητά  και εισερχόμενα εμβάσματα εξωτερικού.

Αφορά νέες καταθέσεις μετρητών και μπορούν να αναληφθούν στο 100 % από τους δικαιούχους χωρίς τους περιορισμούς των capitalcontrols.

Τα εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό δύναται να αναληφθούν από τους δικαιούχους μέχρι το 50 % σύμφωνα με τα capitalcontrols.

Τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος αναλύονται παρακάτω:

 

 • Δημιουργία αξίας στον αποταμιευτή, ενισχύοντας το εισόδημά του.
 • Διάρκεια κατάθεσης από 1 έως 12 μήνες.
 • Απόδοση τόκων στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.
 • Στα παραπάνω επιτόκια περιλαμβάνεται και η φορολόγηση των τόκων 15%.
 • Επιλέγει ο πελάτης την απόδοση που θέλει και τη διάρκεια του προϊόντος.
 • Προϊόν μηδενικού ρίσκου με εγγυημένη απόδοση.

 

 

Απευθυνθείτε στο δίκτυο των Καταστημάτων μας για να ενημερωθείτε για όλες τις δυνατές επιλογές σας.

 

Δίκτυο Καταστημάτων:

 1. Κεντρικό Κατάστημα, Κονδύλη 61 – 63, τηλ. 24310-76962
 2. Κατάστημα Καλαμπάκας, τηλ. 24320-24416
 3. Κατάστημα Μιαούλη, τηλ. 24310-21427
 4. Κατάστημα Ελάτης, τηλ. 24340-71724
 5. Κατάστημα Λάρισας Βενιζέλου, τηλ. 2410-251088
 6. Κατάστημα Φαρκαδόνας, τηλ. 24330-23103
 7. Κατάστημα Βόλου Δημητριάδος, τηλ. 24210-76674
 8. Κατάστημα Λάρισας Ηρ. Πολυτεχνείου, τηλ. 2410-669112
 9. Κατάστημα Καρδίτσας, τηλ. 24410-41430
 10. Κατάστημα Βόλου Ιωλκού, τηλ. 24210-76802

 

Γραφείο Τύπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρουσίαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στην Αθήνα

Posted on 28 Νοεμβρίου 2017 by admin

Μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών.

Στο συνεδριακό αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος (οδός Νίκης 4), ο δραστήριος Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών παρουσίασε στους συμπατριώτες μας της διασποράς και ιδίως στους επιχειρηματίες Καρδιτσιώτες που δραστηριοποιούνται στην Αττική, Πειραιά και περίχωρα, την τοπική μας τράπεζα, που οι διακρίσεις της, την ανέβασαν στις πρώτες θέσεις των ομοειδών τραπεζών στο Πανελλήνιο.

Η άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων-ομιλιών, σε συνδυασμό με ένα απαιτητικό ακροατήριο, δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που κατέληξε σε έναν παραγωγικό διάλογο μεταξύ των ακροατών και των εκπροσώπων της τράπεζας που πλαισίωναν το πάνελ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του διοργανωτή Συλλόγου και συντονιστής της εκδήλωσης, Κωνσταντίνος Κουσαής, στον χαιρετισμό του και κατά την ομιλία του τόνισε ιδιαίτερα την ανοδική πορεία της τοπικής μας τράπεζας σημειώνοντας ότι «με ορθή και ιδιαίτερα συνετή διαχείριση, με σύντομα αλλά και σταθερά βήματα και με σύμμαχο την σταδιακή εμπιστοσύνη που έδειξαν και δείχνουν μέχρι και σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας στην Καρδίτσα και όχι μόνο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εξελίχθηκε σε σημαντικότατο οικονομικό παράγοντα και μοχλό ανάπτυξης της τοπικής και της ευρύτερης, κυρίως, Θεσσαλικής οικονομίας». Και δείχνοντας το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας της διασποράς που εκπροσωπούνται από τον κεντρικό Σύλλογο, τον Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών, επεσήμανε ότι «Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών με την σημερινή αυτή εκδήλωση στοχεύει στην κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων του Τόπου μας και των Καρδιτσιωτών της διασποράς και όχι μόνο, προκειμένου η ιδιαίτερη πατρίδα μας, ως μία από τις περιοχές της Ελλάδας, που δυστυχώς, πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την ανεργία και τα οικονομικά, κοινωνικά και λοιπά προβλήματα, να βγει από το τέλμα της οικονομικής κρίσης».

Εντυπωσιακή ήταν η ομιλία του ιδρυτικού και πρώτου Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, Τάσου Παλάσκα, ο οποίος έκανε μία ιστορική αναδρομή σχετικά με την ίδρυσή της και την φιλοσοφία της ομάδας που δούλεψε για το στήσιμο αυτού του σημαντικότατου οικονομικού φορέα για την περιφέρεια της Καρδίτσας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Γεώργιος Μπούκης, στον σύντομο χαιρετισμό του και στη εισήγησή του αναφέρθηκε στην ομάδα των Καρδιτσιωτών με επικεφαλής τον Τάσο Παλάσκα, τότε Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, που ίδρυσαν το 1994 τον πιστωτικό συνεταιρισμό που αποτέλεσε την βάση για την συγκέντρωση των αναγκαίων κεφαλαίων και που υπήρξε ο πρόδρομος για την επιτυχία του εγχειρήματος της ίδρυσης της τράπεζας. Αναφέρθηκε στους εντυπωσιακούς δείκτες της ανοδικής πορείας της τράπεζας και απευθυνόμενος προς τους Καρδιτσιώτες επιχειρηματίες που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, τους προέτρεψε να γνωρίσουν και να εμπιστευτούν το τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα της Καρδίτσας.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας, Παναγιώτης Τουρναβίτης και Χαράλαμπος Φύλλος, στις εισηγήσεις τους, αναφέρθηκαν αναλυτικά στα τραπεζικά προγράμματα (αποταμιεύσεις, δανειακά προγράμματα, e-banking κλπ) και στους τομείς στους οποίους οι απόδημοι Καρδιτσιώτες μπορούν να συνεργαστούν με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Χαρακτηριστικό της σημασίας αυτής της εκδήλωσης, τόσο για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας όσο και για τους απόδημους συμπατριώτες μας ήταν η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκου, ο οποίος στον χαιρετισμό του επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της τράπεζας για την οικονομία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και παρότρυνε κι εκείνος με την σειρά του τους συντοπίτες επιχειρηματίες της Αττικής να συνεργαστούν μαζί της.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γεώργιος Στασινός, ο οποίος παρακολούθησε ολόκληρη την εκδήλωση και συνεχάρη τον διοργανωτή Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών για την άρτια οργάνωσή της και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για την επιτυχημένη πορεία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προς όλους όσους παρευρέθησαν διανεμήθηκε πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε ειδικό φάκελο της εκδήλωσης. Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η ενημερωτική ιστοσελίδα www.katafylli.gr και η διαφημιστική-φορολογιστική εταιρία L KIN GROUP.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ του πλήθους των Καρδιτσιωτών, ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Δημ. Σιούφας, η Βουλευτής Β’ Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Χρ. Καφαντάρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Βασ. Τσιάκος, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γ. Στασινός, ο Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., Ευθ. Λέκκας, ο πρ. Δήμαρχος Ρεντίνας, Κ. Κούτρας, εκπρόσωποι Καρδιτσιώτικων και Θεσσαλικών σωματείων, καθώς και πλήθος εκπροσώπων τραπεζικών και επιχειρηματικών φορέων.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απέστειλαν η Υφυπουργός Οικονομίας, Κ. Παπανάτσιου, η Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Μ. Τσαρουχά-Κόλλια, οι Βουλευτές Καρδίτσας, Χρ. Κατσαβριά και Π. Βράντζα, ο πρ. Βουλευτής Καρδίτσας, Βασ. Μπρακατσούλας, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Π. Ραβάνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Μ. Στεργιόπουλος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών Βορείου Ελλάδος, Ι. Νασιώκα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του διοργανωτή Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών δεξιώθηκε σε κεντρικό Καρδιτσιώτικο εστιατόριο της Αθήνας τα στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.

Οι Απανταχού Καρδιτσιώτες δίνουν πλέον ραντεβού την Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00’ στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί με την δέουσα επισημότητα η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση προς τιμή των επιφανών Καρδιτσιωτών, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου Πλαστήρα.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών παρουσιάζει την Συνεταιριστική Τράπεζα

Posted on 17 Νοεμβρίου 2017 by admin

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών οργανώνει εκδήλωση παρουσίασης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τίτλο «Γνωρίζουμε την Τράπεζα του Τόπου μας – Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.30’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στην Αθήνα {οδός Νίκης αρ. 4, Σύνταγμα – 1ος όροφος  (στάση μετρό/λεωφορείων/τρόλευ «Σύνταγμα»}.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύντομος χαιρετισμός

 • Βασίλειος Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας

Εισαγωγική τοποθέτηση (Ιστορική αναδρομή και φιλοσοφία ίδρυσης της Τράπεζας)

 • Αναστάσιος Κ. Παλάσκας, Ιδρυτικός Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Εισηγητές

 • Γεώργιος Μπούκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
 • Παναγιώτης Τουρναβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
 • Χαράλαμπος Φύλλος, Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Στο τέλος των εισηγήσεων το ακροατήριο θα έχει την δυνατότητα να θέσει ερωτήματα αλλά και να κάνει σύντομες παρεμβάσεις-τοποθετήσεις.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του διοργανωτή Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών, Κων/νος Κουσαής.

Σε όλους όσους παρευρεθούν θα διανεμηθεί από τον διοργανωτή Σύλλογό φάκελος της εκδήλωσης με έντυπο ενημερωτικό υλικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Η εκδήλωση αφορά όλους τους Καρδιτσιώτες και τους Θεσσαλούς ως φυσικά πρόσωπα αλλά και τους επιχειρηματίες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες (μηχανικούς, λογιστές κλπ), οικονομολόγους κλπ, διότι θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την συνεργασία των αποδήμων Καρδιτσιωτών με την Τράπεζα του Τόπου τους και ειδικότερα:

 • Η λειτουργία, η φιλοσοφία και το μοντέλο της συνεταιριστικής τράπεζας και η συμβολή της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας
 • Τα αποταμιευτικά, δανειακά, επενδυτικά και λοιπά προγράμματα της τράπεζας (μερίδες τράπεζας, ebanking, καταθετικοί λογαριασμοί, δανειακά προϊόντα κλπ)
 • Η χρήση μέσω της Τράπεζας Ευρωπαϊκών και λοιπών οικονομικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΞ-ΟΙΚΟΝΟΜΩ κλπ)

Πληροφορίες: Τηλ. 210.3301370 / www.karditsiwtes.gr

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρουσίαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στην Αθήνα

Posted on 09 Νοεμβρίου 2017 by admin

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών ανακοινώνει ότι οργανώνει εκδήλωση παρουσίασης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στην  Αθήνα με τίτλο «Γνωρίζουμε την Τράπεζα του Τόπου μας: Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.30’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος {Τ.Ε.Ε. – οδός Νίκης 4, Σύνταγμα – 1ος όροφος-πλησίον κεντρικού σταθμού μετρό «Σύνταγμα»}.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι απόδημοι Καρδιτσιώτες αλλά και οι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, οικονομικοί φορείς κλπ του Λεκανοπεδίου της Αττικής και του Πειραιά, την λειτουργία, την φιλοσοφία και τα προγράμματα της παρουσιαζόμενης συνεταιριστικής τράπεζας και την συμβολή της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Θα διανεμηθεί από τον διοργανωτή Σύλλογο ενημερωτικό υλικό, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης το κοινό θα έχει την δυνατότητα να απευθύνει και ερωτήματα προς τα στελέχη της τράπεζας.

Για πληροφορίες για την εκδήλωση μπορεί οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών στο τηλέφωνο 210.3301370 και στο e-mail: s.a.karditsiwtwn@gmail.com.

 

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και της Συνεταιριστικής

Posted on 07 Νοεμβρίου 2017 by admin

Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει το Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020) για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με την υπογραφή, σήμερα της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε.

Η επιλογή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. ως Τράπεζας Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και αφορά την τραπεζική διαχείριση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ #6.300.000,00 €# σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3206/2016 απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER θα υλοποιηθεί από την Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (με εξαίρεση το εντός σχεδίου πόλεως τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας).

Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD/LEADER αποτελείται από 144 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες που ανήκουν στους 6 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με μόνιμο πληθυσμό 76.488 κατοίκους (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011), έκταση 2.630,36 km2 και πληθυσμιακή πυκνότητα 29,08 κάτοικοι/km2.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης η ΟΤΔ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα βασιστεί στην εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προγραμμάτων του Άξονα 3 & 4 του ΠΑΑ 2007-2013, των ΟΠΑΑΧ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER ΙΙ και LEADER+.

Στην πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ LEADER 2014-2020), η οποία αποτελεί το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος, συμμετέχουν με εκπροσώπους οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού :

κ. Αλεξάκος Φώτιος – Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας

κ. Μάττας Γεώργιος – Γραμματέας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

και ο ιδιωτικός τομέας της περιοχής με:

κ. Ψαχούλας Ορέστης – Αντιπρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,

κ. Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και της επιχειρηματικότητας

κ. Αγραφιώτης Βασίλειος, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας.

Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων αναμένεται στις αρχές του 2018 με την ολοκλήρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου από το ΥπΑΑΤ και το συνολικό ύψος της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, θα κατατίθεται σταδιακά, με τη μορφή προκαταβολών και μερικών πληρωμών, από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα διατηρεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για το σκοπό αυτό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και από τους οποίους θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος.

θα αφορά επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) στις δράσεις:

 • Στήριξη της μεταφοράς γνώσεων, της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και των ανταλλαγών για απόκτηση δεξιοτήτων,
 • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων,
 • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία αφορά επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
 • Βασικές υπηρεσίες, ανάπλαση χωριών και διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς,
 • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας του δασοκομικού τομέα,
 • Ανάπτυξη συνεργασιών, δικτυώσεων, συνεργατικών σχημάτων και εφοδιαστικών αλυσίδων αξίας,
 • Σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας

Ως δικαιούχοι του προγράμματος προβλέπονται φυσικά και νομικά πρόσωπα (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), συλλογικά σχήματα αλλά και δημόσιοι φορείς της περιοχής.

Τα ποσοστά χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα είναι 45, 50 ή 65% για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού, την κατηγορία και τον τύπο της επένδυσης) και από 80% έως 100% για τα δημόσιου χαρακτήρα έργα και τις συλλογικές ενέργειες.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με τη συμμετοχή της στην μετοχική σύνθεση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και την εκπροσώπησή της στην ΕΔΠ LEADER 2014-2020 αποτελεί τον σταθερό αναπτυξιακό βραχίονα της περιοχής παρέμβασης και διασφαλίζει επαρκή κρίσιμη μάζα χρηματοοικονομικών πόρων για την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με πάνω από 8.000 μέλη, έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του συνόλου των κατοίκων του νομού, εξελίσσεται συνεχώς δίνοντας δυναμικά το παρόν της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αποτελώντας έτσι ένα σταθερό αναπτυξιακό βραχίονα.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι κατόπιν αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αποτέλεσε την Τράπεζα Συνεργασίας και στο πλαίσιο υλοποίησης του προηγούμενου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την Περίοδο 2007-2013, στο οποίο εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 71 επενδυτικά σχέδια με το ποσό των 3.364.871,41€. Η Τράπεζα υποστήριξε την τοπική επιχειρηματικότητα με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και την χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι της επιχορήγησης σε πλήθος δικαιούχων του προγράμματος.

Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Αλεξάκος Φώτιος

Πρόεδρος Δ.Σ & ΕΔΠ LEADER

  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε.

Μπούκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΤΕΑΝ

Posted on 03 Οκτωβρίου 2017 by admin

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία και προγράμματα του ΕΤΕΑΝ (Εξοικονομώ, ΤΕΠΙΧ και άλλα) πραγματοποίησε με επιτυχία, το απόγευμα της Τρίτης, στο ξενοδοχείο Κιέριον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

synetairistiki-2

synetairistiki-3

synetairistiki-4

Στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της περιοχής, η Συνεταιριστική Τράπεζα οργάνωσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση του κοινού  ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΑΝ και πως ακριβώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Γιώργος Μπούκης.

Σε δηλώσεις τους αναφορικά με την εκδήλωση τόνισαν τα εξής:

 

Ο κ. Μπούκης

«Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανακοινωθούν σύντομα η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διοργανώνει σήμερα μια πολύ σημαντική εκδήλωση, στην οποία είναι καλεσμένος και βασικός ομιλητής ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ ο κος Γαλιάτσος. Θα μας ανακοινώσει τα νέα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, που είναι το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, το ΤΕΠΙΧ 2, οι Εγγυοδοσίες και πολλά άλλα προγράμματα, στα οποία θα συμμετέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Είμαστε η Τράπεζα η οποία είναι πρωτοπόρος σε όλα αυτά τα προγράμματα. Πάντα κοιτάμε ό,τι εργαλείο υπάρχει να το φέρνουμε στην τοπική αγορά και στην τοπική οικονομία προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Αυτό κάνουμε και τώρα και έχουμε να ανακοινώσουμε και άλλα σημαντικά πράγματα στο μέλλον»

 

Ο κ. Γαλιάτσος

«Ήρθαμε εδώ μετά από πρόσκληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύξουμε τη μέχρι τώρα ήδη άριστη συνεργασία μας με την Τράπεζα. Να την αναπτύξουμε σε πολύ περισσότερους τομείς από αυτούς που είχαμε μέχρι τώρα. Στο νέο πρόγραμμα σίγουρα θα συμμετέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Πέρα από τη συνεργασία που έχουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα διευρύνουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους τομείς και θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για εμάς και την Τράπεζα, όσο και για τις τοπικές επιχειρήσεις.»

Ερωτηθείς για το πότε θα υπάρξει η ανακοίνωση των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, απάντησε τα ακόλουθα: «Νομίζω ότι πιθανόν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να προχωρήσουμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει προς το τέλος Οκτωβρίου. Αναφορικά με τα υπόλοιπα προγράμματα, δεν θα βραδύνουν, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινώσουμε πολλές νέες συνεργασίες».

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεργασία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Posted on 25 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με τίτλο «WEGO! Women Economic independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, επικύρωσαν την συνεργασία τους με την υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας.

Η Διευθύντρια και project manager του προγράμματος για τις δράσεις του ΚΓΚ, κ. Αικατερίνη Βελεσιώτου, η Σύμβουλος Απασχόλησης κ. Κωνσταντινιά Καραγεώργου και ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης συναντήθηκαν και συζήτησαν διεξοδικά τη συνεργασία των δύο οργανισμών, αρχικά στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος WE GO!

Ειδικότερα η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αξιοποιώντας την συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκούς όρους, σε γυναίκες οι οποίες είναι ή ήταν θύματα συντροφικής βίας, στο πλαίσιο του WEGO! H χρηματοδότηση θα επωφελείται από την εγγύηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Το πρόγραμμα WeGo! χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018) και υλοποιείται από μια σύμπραξη 15 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.) από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Βουλγαρία με επικεφαλής εταίρο την ActionAid Italia Onlus. Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας είναι το μοναδικό Συμβουλευτικό Κέντρο για γυναίκες θύματα βίας που συμμετέχει από την Ελλάδα.

Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Στήριξης Γυναικών, τα  Καταφύγια και οι Ξενώνες, στις γυναίκες θύματα συντροφικής βίας και κυρίως στον τομέα της ενδυνάμωσης μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, με τελικό στόχο την οικονομική τους ανεξαρτησία.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ισχυρή και χρήσιμη η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Posted on 12 Ιουλίου 2017 by admin

Διεξήχθη την 11.07.2017 η Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη εισήγηση του ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Τράπεζά μας το 2016 έδωσε τη μάχη για τη συνεχή βελτίωση της θέσης  της σε αυτό το δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας ως προτεραιότητες

 

1ον) την κεφαλαιακή της ενίσχυση και

 

2ον) την επανάκτηση της ρευστότητάς της μέσω της επιστροφής των καταθέσεων.

 

Για την κεφαλαιακή της ενίσχυση προχώρησε σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό κεφάλαιο κατηγορίας 2 αυξάνοντας το δείκτη από το οριακό 8% στο  11%. Η έκδοση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής αφού παρά το ότι το ποσό που ζητήθηκε ανέρχονταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που συγκεντρώθηκε τελικά ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ. Για την ενίσχυση της ρευστότητας, οι έντονες προσπάθειες για την επιστροφή των καταθέσεων έφεραν θετικά αποτελέσματα αφού οι καταθέσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Απόρροια αυτής της αύξησης ήταν ο μηδενισμός σχεδόν της πιστωτικής γραμμής που είχε ληφθεί από συστημική τράπεζα και η υπερκάλυψη των αναγκών του νέου δείκτη κάλυψης ρευστότητας ο οποίος παρακολουθείται συστηματικά από τις εποπτικές αρχές.


Πέραν όμως αυτών των προτεραιοτήτων για την Εποπτική Λειτουργία η Τράπεζα συνέχισε τη δραστηριότητά της κατορθώνοντας να επανέλθει σε κερδοφορία, η οποία ανήλθε προ φόρων στα 630 χιλιάδες ευρώ περίπου και μετά τους φόρους στα 510 χιλιάδες ευρώ. Με βάση την κερδοφορία αυτή η συνεταιριστική μας μερίδα αυξάνει κατά 1,55 ευρώ στα 39,68 ευρώ. Επίσης η κερδοφορία ενισχύει ακόμη περισσότερο τα εποπτικά μας κεφάλαια και με την προσθήκη των κερδών αυτών ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο τέλος του 2016 στο 11,35%. (Δείκτης SREP για το 2017 10,25%, το καλύτερο μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών).

 

Ένα σημαντικό μέρος των κερδών προ προβλέψεων, τα οποία ανέρχονται στα 3,6 εκατομμύρια, κατευθύνθηκε πάλι σε  προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, γιατί πέραν των δυσκολιών που προκύπτουν από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, υπάρχει ανάγκη σχετικής προετοιμασίας λόγω διαφοροποίησης προς το αυστηρότερο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το επόμενο έτος. Σε όλη τη διάρκεια του 2016, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας εργάστηκαν συστηματικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονομικού και τραπεζικού περιβάλλοντος. Το υπόλοιπο των χορηγήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το 2015.

 

 

 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι καταθέσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παρά τη στασιμότητα της οικονομίας οι προμήθειες αυξήθηκαν ελαφρά και τα λειτουργικά έξοδα έστω και οριακά μειώθηκαν».

 

Τελειώνοντας, διαβεβαίωσε του συνεταίρους ότι:

 

«Η τράπεζα είναι εδώ, ισχυρή και χρήσιμη πάντα δίπλα στους συνεταίρους πελάτες της, μοχλός και  εργαλείο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Θεσσαλίας».

 

Ως προς τα θέματα της ΓΣ:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2016.

 

πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία όπου ψήφισαν 163 συνεταίροι με 722 ψήφους εκ των οποίων οι 662 ενέκριναν τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης,  οι 57 δεν τα ενέκριναν, 2 λευκά και 1 άκυρο.

 

 

Ως προς τα θέματα:

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2017.
 2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 3. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.
 4. Τροποποίηση Καταστατικού.
 5. Έγκριση για συμμετοχή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο των α) Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με το ποσό των 40.000€ και β) TERRA THESSALIA LACTIS με το ποσό των 200€.

πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

 

 

Για το 7ο θέμα: Έγκριση Επιτροπής Ελέγχου, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία δια

ανατάσεως της χειρός και εγκρίθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία.

 

 

Γραφείο Τύπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Posted on 28 Ιουνίου 2017 by admin

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 933/8.06.2017 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.
 • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2016.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2017.
 • Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 • Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.
 • Έγκριση Επιτροπής Ελέγχου.
 • Τροποποίηση Καταστατικού.
 • Έγκριση για συμμετοχή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο α) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με το ποσό των 40.000 ευρώ και β) της TERRA THESSALIA LACTIS με το ποσό των 200 ευρώ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 4.07.2017, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 11.07.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2016 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Ο Απολογισμός της Τράπεζας θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr στις 30 Ιουνίου 2017.

 

 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λάππας

 

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031