Tag Archive | "Δασολογία"

Tags: , ,

14 λόγοι για να επιλέξω το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Posted on 10 Ιουλίου 2020 by admin

Ως Διοίκηση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους φοιτητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και τη βαθμολογία που έλαβαν προκειμένου να επιλέξουν και να εισαχθούν στα Τμήματα που επιθυμούν.

Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τους φοιτητές που θα επιλέξουν και θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Τμήμα  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Ενημερώνουμε τόσο τους υποψηφίους φοιτητές όσο και τους γονείς τους, ορισμένους από τους λόγους που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη ώστε να το Τμήμα ΔΕΞΥΣ να συμπεριλαμβάνεται μέσα στις πρώτες επιλογές τους.

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019. Βασικός σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) είναι να καλύπτει με επάρκεια όλα τα γνωστικά πεδία των δύο πυλώνων του νέου Τμήματος, δηλαδή της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ θα επωφεληθούν διαφόρων πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με:

Α) Το ΠρόγραμμαΠροπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

 1. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν ένα πρωτοποριακό ΠΠΣ, διάρκειας 5 ετών ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη γνώση, από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος έως την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στο σχεδιασμό προϊόντων.
 2. Προσφέρονται δύο επιλογές καθώς οι φοιτητές από το 7ο εξάμηνο και μετά θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο (2) κατευθύνσεωνσπουδών, της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων.
 3. Στους πτυχιούχουςαπονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων.
 4. Οι πτυχιούχοι αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί επαγγελματίες με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, την απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και την ολοκληρωμένη σκέψη πάνω στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ξύλου. Υπάρχει σήμερα μεγάλη προσφορά εργασίας σε αποφοίτους του Τμήματος σε αρκετά επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος.
 5. Οι φοιτητές θα βιώσουν ένα περιβάλλον που διακρίνεται για την υποδειγματική καθαριότητα, τάξη, οργάνωση, το «φιλικό» κλίμα, τη συμπεριφορά και επικοινωνία των καθηγητών, γεγονός που επισημάνθηκε και τονίστηκε από τον ίδιο Πρωθυπουργό της Χώρας και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στις 20.12.2020.

Β) Τις υποδομές του Τμήματος

 1. Tο Τμήμα διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στο campus της Καρδίτσας, ήτοι: 3 Αμφιθέατρα, 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας, 45 γραφεία, συνολικού εμβαδού επιφάνειας άνω των 6000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση 48 στρεμμάτων.
 2. Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
 3. Στοcampusτου Τμήματος στεγάζεται Φοιτητική Λέσχη (σίτιση περισσότερων των 500 φοιτητών), Φοιτητική Εστία (διαμονή 100 φοιτητών) και σύγχρονη Βιβλιοθήκη.

Γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα

 1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχουν προωθηθεί και στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και συνδυάζουν ταυφιστάμενα του δασολόγου (ΠΔ 344/2000) και του σχεδιαστή & τεχνολόγου ξύλου & επίπλου (ΠΔ 97/2006).

Δ) Τις Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές/Μεταδιδακτορικές Σπουδές

 1. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλους: α)«Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και β) «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία». Οι απόφοιτοι του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής αυτών των δύο σύγχρονων μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
 2. Στο Τμήμα πραγματοποιούνται διδακτορικές σπουδές για του κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε θέματα αιχμής της έρευνας.
 3. Αντίστοιχα στο Τμήμα οργανώνονται μεταδιδακτορικές σπουδές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Ε) Την έρευνα

 1. Οι Καθηγητές του Τμήματοςοργανώνουν ή συμμετέχουν σε προηγμένη έρευνα σχετική με τα γνωστικά του αντικείμενα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών.

ΣΤ) Τη ζωή στην Καρδίτσα

 1. Η Καρδίτσα, μία πόλη 45.000 κατοίκων, είναι υποδειγματική για σπουδές, παρέχοντας όλες τις ανέσεις για τις σπουδές. Στην πόλη λειτουργεί οργανωμένο φοιτητικόcampusγια τους 2000 περίπου φοιτητές που σπουδάζουν στα 4 Πανεπιστημιακά Τμήματα. Η εγγύτητα της πόλης τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα (2,5 ώρες απόσταση με λεωφορείο η Θεσσαλονίκη, 3,5 ώρες η Αθήνα), όσο και σε περιοχές με υψηλή φυσική αξία (λίμνη Πλαστήρα, ορεινός όγκος Αγράφων κ.ά.) διασφαλίζουν μία άνεση τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών. Σημειωτέο ότι η Καρδίτσα έχει ανακηρυχθεί η πόλη του ποδηλάτου με μήκος ποδηλατοδρόμων 7,5 χλμ στον αστικό ιστό που συνδέει τόσο τα αστικά σημεία της πόλη όσο και τις 21 πλατείες της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://fwsd.uth.gr/ και να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος: e-mail: g-fwsd@uth.grκαι τα τηλέφωνα: 24410-64730 και 64750.

 

Γράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος,      Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Αντιπροσωπεία του Τμήματος Δασολογίας επισκέφθηκε το Δήμο Αργιθέας

Posted on 18 Ιουνίου 2020 by admin

Πολυμελής αντιπροσωπεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισκέφθηκε το Δήμο Αργιθέας προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων σε πολλά επίπεδα.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, ο Αντιδήμαρχος Μπάμπης Πούλιος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Γραμμένος υποδέχθηκαν τους καθηγητές και τους ξενάγησαν σε πολλά σημεία με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, στην ορεινή περιοχή παρευρέθηκαν τα εξής κορυφαία στελέχη του πρωτότυπου για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας Τμήματος: ο κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης – Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, ο κ. Νταλός Γεώργιος – Καθηγητής & Αντιπρόεδρος Τμήματος, ο κ. Βραχνάκης Μιχαήλ – Καθηγητής, ο κ. Καραστεργίου Σωτήριος – Καθηγητής, ο κ. Αρέτος Βασίλειος – ΕΤΕΠ και ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος – Δρ. Δασολόγος.

Η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται ενδεχομένως για προγραμματισμό εκπαιδευτικών επισκέψεων και για πρακτική άσκηση φοιτητών, το πλαίσιο συνεργασίας στο ερευνητικό πεδίο αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση των δασών, η εκπόνηση σχετικών μελετών, η άντληση ευκαιριών χρηματοδότησης δράσεων από καινοτόμες συμπράξεις, η ενίσχυση της προβολής της ορεινής Αργιθέας μέσα από τα μνημεία φυσικού κάλλους που διαθέτει και η ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσα από την τόνωση της επισκεψιμότητας ήταν ορισμένοι από τους θεματικούς άξονες στους οποίους εστίασαν και οι δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό κλίμα και η βούληση για αποδοτική αλληλοϋποστήριξη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δυναμική αρχή για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Posted on 03 Ιουνίου 2020 by admin

Από τις 23.2.2020 ο λειτουργεί το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αυτοδύναμο με εκλεγμένο Πρόεδρο και συγκρότηση της Συνέλευσης από τα ενταγμένα σε αυτό μέλη του.

Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες (23.2.2020 – 31.5.2020) και μάλιστα εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα μέλη του Τμήματος δεν σταμάτησαν να προσπαθούν για την οργάνωσή του και την ομαλή κατά το δυνατόν υλοποίηση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού τους έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Με τη θέσπιση των βασικών αρχών, οράματος και δεοντολογίας, τη σύσταση δέκα (10) νέων εργαστηρίωνκαι τη σύνταξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, το Τμήμα ΔΕΞΥΣ έθεσε στερεές βάσεις για μια ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για υποβολή πρότασης για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) για τους αποφοίτους του, ως Τμήμα 5ετούς διάρκειας σπουδών.

Το Τμήμα έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με τους επτά (7) πρώτους υποψήφιους διδάκτορες, ενώ εκπόνησε προτάσεις επανίδρυσης και ίδρυσης δύο (2) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συγκεκριμένα των: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β) και «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Πόρων &Βιο-οικονομίας», τα οποία θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Στο διάστημα αυτό έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ένας σημαντικός αριθμός οργανωτικών και ακαδημαϊκών ενεργειών όπως: περαιτέρω στελέχωσης του Τμήματος(μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 11 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, 4 μέλη ΕΤΕΠ, 2 Διοικητικοί υπάλληλοι και αναμένεται η ένταξη 2-3 νέων μελών ΔΕΠ μέσα στους επόμενους μήνες!), έχουν καθοριστεί τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του προσωπικού, έχει συσταθεί επιτροπή και κανονισμός  λειτουργίαςΓραφείου Προβολής & Επικοινωνίαςτου Τμήματος, ενώ έχουν οριστεί μέλη του ως συνδετικοί κρίκοι για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΦμεΑ), δηλ. για να επιμεληθούν θεμάτων φοιτητών με ειδικές ανάγκες,ενώμετά από ενέργειες του Τμήματος αναμένεται πολύ σύντομα η παραλαβή πενήντα (50) νέων σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των μελών του Τμήματος.

Πολλές ακόμη σημαντικές ενέργειες, επικοινωνίες, συνεργασίες κ.λπ. επιτεύχθηκαν κατά το διάστημα αυτό των 100 πρώτων ημερών, καθώς η προσπάθεια για την επίτευξη του οράματος και των στόχων του Τμήματος συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για το γενικότερο καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα! Αξίζει να αναφερθεί πως το Τμήμα αναγνωρίζει την στήριξη και υποστήριξη των Πρυτανικών αρχών, συναδέλφων άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φορέων, επιχειρήσεων, διεθνών συνεργατών, της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και τη στήριξη της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στα πρώτα και ιδιαίτερα σημαντικά βήματα της ζωής του και τους ευχαριστεί όλους θερμά!

Το Τμήμα προβάλλεται μέσα από την σύγχρονη και ενημερωμένη ιστοσελίδα http://fwsd.uth.gr/, ενώ έχει δημιουργηθεί και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) https://www.facebook.com/Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-108838467477009, τις οποίες και το Τμήμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν.

«…..είναι ένα Τμήμα (το ΔΕΞΥΣ) το οποίο σήμερα έχει κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκε και η Νίκη (Κεραμέως) και τα οποία νομίζω ότι είναι εμφανή με το που περνάει κανείς τις πόρτες του κτιρίου αυτού, για τα οποία είχα ήδη ενημερωθεί. Καθηγητές με μεράκι, φοιτητές με μεράκι και μια πολύ καλή στήριξη από την ηγεσία του πανεπιστημίου, συνθέτουν νομίζω την πρώτη ύλη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ουσιαστικό».  (Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα με την ΥπουργόΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως στις 20.12.2020).

Ευελπιστούμε σε ακόμη καλύτερες μέρες!

 

Γράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Οι πρώτοι επτά υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Posted on 18 Μαΐου 2020 by admin

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/24.4.2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε η εισαγωγή των επτά (7) πρώτων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Πραγματοποιήθηκε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτούντων που είχαν υποβάλλει τις προτεινόμενες ερευνητικές τους προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τη σχετική προκήρυξη 68/6.3.2020 του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού είναι το πρώτο από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που πολύ έγκαιρα υπέβαλε σχετική πρόταση και εγκρίθηκε ο κανονισμός των διδακτορικών του σπουδών (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’), ένα από τα δύο πρώτα νέα Τμήματα που απέκτησε αυτοδυναμία στο Παν/μιο Θεσσαλίας (υπ’ αριθμ. 31756/19/ΓΠ/23-12-2019 Πρυτανική Πράξη), και το πρώτο από τα νέα Τμήματα που προχώρησε σε δημόσια σχετική προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020.

Οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι διδάκτορες είναι οι εξής με αλφαβητική σειρά: Βασιλείου Ελένη, Ζαφείρη Βασιλική, Καραδόντα Αντιγόνη, Ματσουκά Μαρία, Μπόθος Ιωάννης, Παππάς Μιλτιάδης, Χαϊδάς Δημήτριος.

Καλωσορίζουμε τους νέους υποψήφιους διδάκτορες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, αλλά και στις νέες προκλήσεις και εμπειρίες τους. Ανάλογες ευκαιρίες θα δοθούν και σε αρκετούς ακόμη προσοντούχους υποψήφιους επιστήμονες στο εγγύς μέλλον.

Οι προκλήσεις για το Τμήμα είναι πολλές και μεγάλες γι’ αυτή την περίοδο, αλλά μέσα από συστηματική και ομαδική προσπάθεια και συνεργασία, όλοι επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε το όραμά μας «Να αποτελέσει το Τμήμα ΔΕΞΥΣ νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».

Αξίζει κάποιος να επισκεφτεί και τη νέα μας ιστοσελίδα http://fwsd.uth.gr/

 

Comments (0)

Tags: , ,

Άμεση παρέμβαση Γ. Κωτσού στο Τμήμα ΑΕΙ Δασοπονίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Βουλευτή Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού στο νεοσύστατο Τμήμα ΑΕΙ Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του στην περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων και όχι στον δασοσκέπαστο ορεινό όγκο του Νομού μας!

Ο Βουλευτής συζήτησε το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε με τον πρόεδρο του Τμήματος κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τις προθέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση η πρακτική των φοιτητών να γίνεται στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα όπου ο Δήμος ήδη έχει συνάψει Σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Άλλωστε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα παραχωρεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο σημαντικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του όπως: Βοτανικός Κήπος – Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου για ανάπτυξη εργαστηρίων. Πολιτιστικό Κέντρο Κερασιάς, Συνεδριακό Κέντρο Μορφοβουνίου για μαζικές εκδηλώσεις, Μουσείο Οίνου και Αμπέλου και Γυμνάσιο Μεσενικόλα, Σχολεία Δάσους, κατασκηνώσεις Νεράϊδας, αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις.

Συμπληρωματικά και εφόσον στην περιοχή της Λίμνης δεν καλύπτονται σε όλη την έκτασή τους οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, ο κ. Κωτσός πρότεινε ως πρόσφορο για πρακτική άσκηση και το «Αισθητικό Δάσος» Μουζακίου όπου εδώ και χρόνια υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια το τοπικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ εκεί υπάρχει και το Κέντρο Νεότητας με δυνατότητα φιλοξενίας δεκάδων σπουδαστών.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι δεν έχει παρθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση για την πρακτική άσκηση των φοιτητών από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τη Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου υπάγεται. Δεσμεύτηκε δε ότι για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας τίθεται πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα η χρήση – αξιοποίηση των πράγματι πολλών προσφερόμενων εκπαιδευτικών υποδομών και των πλούσιων δασικών εκτάσεων του Νομού Καρδίτσας και έπονται αυτές άλλων Νομών.

Κλείνοντας ο Βουλευτής, υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η πρακτική άσκηση των φοιτητών, όχι μόνο του Τμήματος Δασολογίας, αλλά και των άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της Καρδίτσας να εκτελείται εκτός του Νομού μας, διότι αυτός διαθέτει και παρέχει πάντα στην τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα τις απαιτούμενες υποδομές, τα επιστημονικά εχέγγυα και όλες τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών τους.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διευκρινήσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Δημοσίευση  της 13ης Απριλίου 2020 σε τοπικά μέσα ενημέρωσης της Καρδίτσας αναφέρεται σε «Σκανδαλο»  εκπόνησης  πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (λανθασμένα αναφέρεται το δημοσίευμα σε φοιτητές Δασοπονίας) στα Τρίκαλα. Η ασαφής και αόριστη αυτή είδηση προξένησε αναστάτωση και παρερμηνείες στην κοινωνία του Ν. Καρδίτσας, αλλά και την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές, καθώς στο δημοσίευμα δεν αναφέρονταν όλα τα δεδομένα, οι προθέσεις και το σκεπτικό της Ακαδημαϊκής Κοινότητας προς λήψη σχετικής απόφασης για το εν λόγω ζήτημα.

Για το θέμα,  η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) έχει να δηλώσει τα εξής:

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και το ειλικρινές ενδιαφέρον των τοπικών αρχών του Νομού Καρδίτσας να συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του.

Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ προτίθεται να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρονται στον ορεινό όγκο του Ν. Καρδίτσας και ιδιαίτερα στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, αλλά και σε άλλους Δήμους του Νομού Καρδίτσας, για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Η ανταπόκριση του Τμήματος ήταν άμεση και αποτελεσματική στο κάλεσμα του Δημάρχου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κ. Π. Νάνου στη διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης των φυσικών πόρων και υποδομών του Δήμου και να αναπτυχθεί μια αξιόλογη συνεργασία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την αμεσότατη επίσκεψη αντιπροσωπείας Καθηγητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ (στις 19.2.2020) και όχι μόνον, στην έδρα του Δήμου για να διαμορφώσει ίδια αντίληψη για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις του κ. Δημάρχου.

Για τη συνεργασία αυτή έχει ήδη ενημερωθεί προφορικά η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να δρομολογηθεί η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας για το οποίο είναι αρχικά θετική.

Για το θέμα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του, το Τμήμα ΔΕΞΥΣ φροντίζει και οργανώνεται από τώρα ώστε να προσφέρει ό,τι το καλύτερο και τα περισσότερα δυνατά εφόδια στους φοιτητές του προκειμένου να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία.

Αν και η διενέργεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΔΕΞΥΣ θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) χρόνια από σήμερα, ωστόσο το Τμήμα και το Παν/μιο Θεσσαλίας σε αυτή τη χρονική περίοδο διερευνά στη Θεσσαλία με προτεραιότητα στο Ν. Καρδίτσας, πιθανούς προορισμούς και προσφερόμενες εγκαταστάσεις και δασικά συμπλέγματα, ώστε να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Πέραν των διαθέσιμων πόρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ένας από αυτούς τους πιθανούς προορισμούς που προτάθηκαν ήταν η αξιοποίηση των μη χρησιμοποιούμενων πλέον από τη Δασική Υπηρεσία εγκαταστάσεων του δασικού συμπλέγματος Ασπροποτάμου. Παράλληλα εξετάζεται με ενδιαφέρον η αξιοποίηση και επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς το Τμήμα ΔΕΞΥΣ διαθέτει πολύ αξιόλογους καθηγητές με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία διαχείρισης τέτοιου είδους δασικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων.

Μέχρι σήμερα το Τμήμα δεν έχει λάβει κάποια οριστική απόφαση για τις λεπτομέρειες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, και συνεχίζει τη σχετική διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων για το θέμα αυτό. Ένα αρχικό σκεπτικό από τη διοίκηση του Τμήματος είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο διενέργειας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ που έχει τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό (πάνω 83 χρόνια). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα του ΑΠΘ έχει στη διάθεσή του δύο (2) Πανεπιστημιακά Δάση στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής που έχουν παραχωρηθεί από την Πολιτεία από το 1934 για σκοπούς πρότυπης έρευνας, διαχείρισης και πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του. Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ επιδιώκει να διερευνήσει και δημιουργήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτύχει ένα αντίστοιχα πολύ μεγάλο στόχο!

Από τις παραπάνω προθέσεις και ενέργειες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ζημιώνεται κάποιος; Η απάντηση είναι προφανής: ΚΑΝΕΝΑΣ!

Για το ανώτατο όργανο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, τη Συνέλευση, αυτή την περίοδο προέχουν άλλα τρέχοντα ζητήματα ως νέο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προς το παρόν φαίνεται να πρωτοπορεί και να τυγχάνει της αναγνώρισης και της επιβράβευσης των προσπάθειών από τη Διοίκηση του Παν/μίου Θεσσαλίας. Πολύ σύντομα θα γίνει σχετική αναφορά και απολογισμός για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα ΔΕΞΥΣ ως νέο Τμήμα του Παν/μίου Θεσσαλίας είναι μέσα στα 2 πρώτα (Τμήματα) που έγιναν αυτοδύναμα, είναι το πρώτο τμήμα που έχει προκηρύξει τη διενέργεια διδακτορικών σπουδών, έχει υποβάλλει  προς έγκριση δύο (2) νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι το Τμήμα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον και τα πολύ θετικά σχόλια του ίδιου του Πρωθυπουργού της Χώρας και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις μας. Εί ναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που έχει καθορίσει το όραμα του, έχει θεσπίσει αρχές και αξίες, προχωρά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, δημιουργεί και οργανώνει νέα εργαστήρια, αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, που αυξάνεται συνεχώς. Αντίστοιχα, έχει εμφυσήσει στους φοιτητές του την αγάπη και το ενδιαφέρον για συνειδητή απόκτηση γνώσεων μέσα από υπεύθυνη και διαρκή προσπάθεια.

Ως Τμήμα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι εργαζόμαστε με ζήλο, πάθος και υπευθυνότητα. Οι πράξεις μας έχουν στόχο την ειλικρινή προσφορά έτσι ώστε να αποτελέσουμε «νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».

Στο όραμα και την προσπάθειά μας αυτή εκτιμούμε την ύπαρξη αρωγών και συνεργατών με καλή διάθεση και πρόθεση ουσιαστικής προσφοράς ενώ όλες οι προτάσεις είναι καλοδεχούμενες και εξετάζονται με προσοχή.

Comments (0)

Tags: , ,

Το ΕΒΕ σχετικά με πιθανή μετακίνηση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας για πρακτική άσκηση

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Κύριε Πρόεδρε, Με έκπληξη και προβληματισμό πληροφορηθήκαμε την πρόθεση σας οι φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού να μετακινηθούν στα Τρίκαλα, στην περιοχή του Ασπροποτάμου,  για την πρακτική τους εξάσκηση.

Κύριε Πρόεδρε, η τοπική κοινωνία και το σύνολο των φορέων του Νομού μας, έχουν αγκαλιάσει και στηρίξει με κάθε τρόπο τη διατήρηση και τη λειτουργία των τμημάτων των Τ.Ε.Ι στην πόλη μας.

Στα διάφορα αιτήματά σας , η ανταπόκριση ήταν καθολική και άμεση.

Εξάλλου υπάρχει , αν δεν απατόμεθα, συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λ. Πλαστήρα και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με την οποία τέθηκαν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς κόστος, υποδομές όπως ο Βοτανικός Κήπος, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου, το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου και άλλες υποδομές, προκειμένου να φιλοξενηθούν φοιτητές για πρακτική άσκηση και επιστημονικές μελέτες.

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας δηλώνει ότι μια τέτοια κίνηση μας βρίσκει αντίθετους, ιδιαίτερα μετά τους αγώνες μας , μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, για τη διάσωση του Τμήματος στην Καρδίτσα.

Ειδικά  αυτή τη  δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας και τη χώρα μας,  που πανδημία ανέδειξε τον covid 19 στο Νο 1 εχθρό κατά της ανθρωπότητας , που όλοι οι φορείς του Νομού , πασχίζουν  , αφενός να περιορίσουν τις ανθρώπινες απώλειες, αφετέρου να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό της κοινωνίας με τα απαραίτητα αγαθά και να περιορίσουν όσο μπορούν τις οικονομικές  απώλειες των επιχειρήσεων του Νομού ,έρχεστε εσείς με μια απαράδεκτη     ενέργεια να απεμπολήσετε ολες αυτές τις προσπάθειες .

Σας εγκαλούμε και   καλούμε το ΔΣ να επανεξετάσει το θέμα , θέτοντας υπόψη του όχι μόνο τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, αλλά και τις γενικότερες συνέπειες που θα έχει μια τέτοια κίνηση για το μέλλον του Τμήματος στην Καρδίτσα και για τον αντίκτυπό της στην τοπική κοινωνία .

Σίγουροι ότι θα επανεξετάσετε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Δ. Πλαστήρα για το θέμα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών Δασολογίας

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο, ότι το Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εισηγείται … να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές στο Περτούλι Τρικάλων!

Θυμίζουμε ότι με δική μας πρωτοβουλία, αρχές Φλεβάρη του 2020, έγινε σύσκεψη στο τμήμα Δασολογίας, παρουσία όλων των προέδρων, του αντιπρύτανη κ. Χ. Μπιλίνη, του δημάρχου και αντιδημάρχου Λίμνης Πλαστήρα και αποφασίστηκε η συνεργασία.

Απόρροια της συμφωνίας συνεργασίας ήταν η επίσκεψη των καθηγητών στις παραχωρούμενες για χρήση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εγκαταστάσεις, (ιδιοκτησίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα), όπως: Βοτανικός Κήπος – Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου για ανάπτυξη εργαστηρίων. Πολιτιστικό Κέντρο Κερασιάς, Συνεδριακό Κέντρο Μορφοβουνίου για μαζικές εκδηλώσεις, Μουσείο Οίνου και Αμπέλου και Γυμνάσιο Μεσενικόλα, Σχολεία Δάσους, κατασκηνώσεις Νεράϊδας, αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, τα πάντα στη διάθεση των Σχολών του Πανεπιστημίου! Πλέον αυτών, ο ίδιος πρότεινα την επαναφορά παλαιότερης πρότασης για δημιουργία Πανεπιστημιακού Δάσους στο Μπελοκομίτη

Ο Δήμος παραχωρεί για χρήση αυτές τις υποδομές με στόχο να καταστεί η Λίμνη Πλαστήρα εκπαιδευτικός προορισμός και τόπος  φιλοξενίας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Θα απουσιάζει το Τμήμα Δασολογίας Καρδίτσας; Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε πως όχι. Είμαστε βέβαιοι ότι στη σημερινή συζήτηση θα πρυτανεύσει η λογική και το Τμήμα Δασολογίας θα αποφασίσει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στην Καρδίτσα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιβεβαιωθεί η διάθεση συνεργασίας που συμφωνήθηκε με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.  Στο τέλος, ο καθένας θα αναλάβει το κόστος των επιλογών του.

Comments (0)

Tags: , ,

14 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας

Posted on 09 Μαρτίου 2020 by admin

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/4.3.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα τέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικάπεδία από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων μελών ΔΕΠ του Π.Θ.:

 1. Διοίκηση Δασικών Υπηρεσιών (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
 2. Σύγχρονο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
 3. Ποιοτικός έλεγχος σε σύγχρονα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου &ξυλοκατασκευές (Καθηγητής Γεώργιος Νταλός)
 4. Μελέτη ξύλινων συνδεσμολογιών (Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου)
 5. Παραγωγή επίπλων για άτομα τρίτης ηλικίας (Καθηγητής Μιχαήλ Σκαρβέλης)
 6. Οικολογία λιβαδιών (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
 7. Περιβαλλοντική ηθική (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
 8. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Αποκεντρικοποιημένη Νοημοσύνη (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
 9. Ευφυή Συστήματα και Μικτή Πραγματικότητα (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
 10. Βιοοικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
 11. Κυκλική οικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
 12. Πυκνοποίηση ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
 13. Aνακύκλωση προϊόντων ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
 14. Μοντελοποίησητρισδιάστης εκτύπωσης – (Αναπλ. Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)

 

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC