Tag Archive | "Μπαζάνης"

Tags: , ,

Ερευνώντας το DNA – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 27 Νοεμβρίου 2017 by admin

Tα γράμματα «DNA» είναι η συντομία της αγγλικής μετάφρασης της λέξης «δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ», αν και μια τέτοια εξήγηση ελάχιστα βοηθάει το μέσο αναγνώστη. Ουσιαστικά το DNA είναι ένα μόριο. Μία οντότητα δηλαδή που είναι φτιαγμένη από άτομα χημικών στοιχείων ενωμένα μεταξύ τους, όπως ένα μόριο νερού ξέρουμε ότι είναι φτιαγμένο από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Το DNA όμως δεν φτιάχνεται από άτομα 2 χημικών στοιχείων, αλλά από 5: Υδρογόνο (Η), Άνθρακα (C), Άζωτο (N), Οξυγόνο (O) και Φώσφορο (P).

mpazanis

Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε, όπως για το νερό, να πούμε και για ένα μόριο DNA ότι έχει ακριβώς τόσα άτομα, όπως για παράδειγμα υδρογόνου.

Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάμε για το DNA του «Α», του «Κ» του σκύλου του ή το DNA της πιπεριάς: Σε όλους αυτούς τους ζωντανούς οργανισμούς, η ακριβής σύσταση του DNA είναι διαφορετική.

«Η ανακάλυψη ότι το DNA είναι ο φορέας της γενετικής πληροφορίας, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς επιστημονικών ερευνών που διήρκεσε πολλά χρόνια».

Το DNA λοιπόν, υπάρχει με διαφορετικό τρόπο σε οτιδήποτε έχει ζωή. Και αν αυτό το οτιδήποτε έχει ζωή αποτελείται από πολλά κύτταρα, τότε κάθε ένα κύτταρο του ξεχωριστά διαθέτει μια περιοχή του στην οποία βρίσκεται το DNA του.

Πρόκειται για την περιοχή που αποκαλούμε πυρήνα. Το θέμα είναι ότι αν διαφορετικό DNA υπάρχει σε κάθε τι ζωντανό, τότε εύλογα προκύπτει το ερώτημα: «τι κοινό υπάρχει στους διαφορετικούς τύπους DNA του πλανήτη»;

Μάλιστα, κάθε μελωδία του DNA αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη λειτουργία για παράδειγμα στην κατασκευή ινσουλίνης, είτε αυτό το DNA βρίσκεται σε μία μύγα είτε σε έναν άνθρωπο. Ο τρόπος που διαβάζεται το DNA είναι ίδιος σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς! Αυτός είναι και ο λόγος που μπορούμε να μεταφέρουμε κομμάτια του DNA από τον ένα ζωντανό οργανισμό στον άλλο.

Σχετικά με τα πιο διαδεδομένα τεστ DNA που πραγματοποιούνται αναλύσεις είναι το τεστ εξακρίβωσης βιολογικής συγγένειας 1ου, 2ου ,3ου  έως 6ου βαθμού. Οι δικαστικές αίθουσες έχουν πλέον την δυνατότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, με αλάνθαστη ισχύ.

Comments (0)

Tags: , ,

Φιλοσοφημένες ανταποκρίσεις – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 20 Νοεμβρίου 2017 by admin

Η ηθική, η αισθητική, η μεταφυσική, η λογική και η πολιτική φιλοσοφία είναι μερικοί κλάδοι της Φιλοσοφίας που συχνά εμπλέκονται μεταξύ τους και που αφορούν ανέκαθεν την ανθρωπότητα, με διαφορετική ίσως βαρύτητα ανά εποχή.

mpazanis

Εδώ, ας αναφερθεί πως η Παγκόσμια Οργάνωση Φιλοσοφικών Εταιριών είχε αποφασίσει και πρότεινε στην UNESCO η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας να εορτάζεται την ημέρα θανάτου του Σωκράτη, στις 5 Μαρτίου του 399 π.Χ.  Για αδιευκρίνιστους λόγους αποφασίστηκε τελικά η ημέρα εορτασμού της Φιλοσοφίας να είναι την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Ως προς το επίκαιρο ερώτημα αν υπάρχει χώρος για φιλοσοφία σε θέματα επικαιρότητας, αυτό το ζήτημα έχει νόημα μόνο για ανθρώπους που είναι φιλοσοφημένοι, που έχουν δηλαδή διδαχθεί την ελληνική φιλοσοφία, που την έχουν δεχθεί ως διδασκαλία, έρευνα, τρόπο ζωής. Για ανθρώπους που έχουν μάθει να προσφέρουν στα κοινά και να προστατεύουν τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας. Για αυτούς τους ανθρώπους η φιλοσοφία έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

«Σήμερα, άλλωστε, δεν είναι ο φιλόσοφος που παίρνει αποφάσεις για τον λαό, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα, αλλά κάποιες πολιτικές ομάδες στις οποίες ζητήθηκε από τον λαό να το κάνουν». Συνεπώς η φιλοσοφία δε θα μπορούσε να απαντήσει στη σημερινή κρίση, αφενός γιατί δεν είναι ειδική να απαντήσει στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, αφετέρου γιατί δεν ζητιέται ποτέ από τους πολιτικούς η γνώμη των σύγχρονων φιλοσόφων. Αν ζητιόταν, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες προτάσεις, είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες.

Ωστόσο, τελικός σκοπός του φιλοσόφου οφείλει να είναι η δημιουργία προτάσεων για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, για το πώς θα μπορούσαν να δοθούν απαντήσεις. Και για να δημιουργηθεί η πρόταση, όπως συμβαίνει με όλες τις επιστήμες, θα πρέπει να προηγηθούν η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείραμα, η απόδειξη και η επανάληψη.

«Φιλοσοφίες υπάρχουν αμέτρητες σε όλον τον κόσμο, πόσο μάλλον στην Ελλάδα που είναι η μητέρα της επιστήμης αυτής»! Έτσι, στην Ελληνική κοινωνία θα έπρεπε να πορευόμαστε σύμφωνα με την Ελληνική φιλοσοφία, με τις αρχές και τα ήθη της, η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία σύμφωνα με τεχνικές που υπάρχουν ήδη από την εποχή του Πλάτωνα.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι αδικημένοι… ξεχρεώνονται!!! – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 13 Νοεμβρίου 2017 by admin

Υπάρχουν κάποιοι νόμοι και διατάξεις που ευνοούν εκείνους τους ανθρώπους, που βρέθηκαν (προ εκπλήξεως) δίχως στήριγμα και χωρίς καταφύγιο στη ζωή. Βέβαια οι προϋποθέσεις είναι λίγο απαιτητικές, όσο και η πραγματικότητα που βιώνει ο κάθε ευάλωτος πολίτης.

mpazanis

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, παρόλο που το κράτος πασχίζει για εισπράξεις, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και για διαγραφή χρεών! Πιο συγκεκριμένα, (1): Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υπόχρεου μέχρι «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». (2): Πάνω από το ποσό των (1.500) ευρώ, αν αποδείξει ο χρεωμένος πως τα ποσά αυτά οφείλονται από διαθέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και ο κληρονόμος αποποιήθηκε την εν λόγω κληρονομιά. (3): Από άπορους οφειλέτες, των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της Δ.Ο.Υ. όπου βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή και η είσπραξη του χρέους δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων είσπραξης.

(4): Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από παρέλευση πέντε (5) ετών από τη βεβαίωση του χρέους, η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι ακόμη και να ληφθούν όλα τα λοιπά μέτρα, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή του.
(6): Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρουσιάζουν μερική φοροδοτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιοριστούν ολικά ή μερικά οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή.

Η αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή χρεών τίθεται υπόψη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ο τολμών, νικά.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νοέμβριος ο Αρχαγγελιάτης – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 06 Νοεμβρίου 2017 by admin

Ο μήνας Νοέμβριος που έχει τριάντα ημέρες θυμίζει πότε καλοκαίρι και πότε τον επερχόμενο χειμώνα. Δανείστηκε την ονομασία του από το λατινικό «nonem» δηλαδή 9, γιατί ήταν στη σειρά ο ένατος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Ουσιαστικά είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, αλλά και με αισιόδοξες νότες για τη συγκομιδή, που θα βοηθήσει σε εύκολο ξεχειμώνιασμα.

Το εξ’ ουρανού σημάδι που σιγοντάρει τον μήνα Νοέμβριο και οργανώνει τις εργασίες των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι ο αστερισμός της Πλειάδας, δηλαδή η Πούλια, όπως την ονομάζει ο λαός μας. Κάτι που το μαρτυρά και η παροιμία: «Η Πούλια βασιλεύοντας, το μήνυμά της στέλνει. Ούτε τσοπάνος στα βουνά, ούτε ζευγάς στους κάμπους».

Η ανατολή της Πούλιας στα τέλη Μαΐου και η δύση της στα μέσα Νοεμβρίου, σηματοδοτούν αντίστοιχα την αρχή του καλοκαιριού και την αρχή του χειμώνα, με τη δύση της να τοποθετείται στις 14 Νοεμβρίου ανήμερα της γιορτής του Αγίου Φιλίππου, γι’ αυτό και τον βαπτίσαν οι πιστοί «Φιλιππιάτη». Βέβαια, δεν λείπουν και άλλες ονομασίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Ο λαός τον αποκαλεί «Βροχάρη» (γιατί έχει πολλές βροχές),

«Χαμένο» (γιατί έχει τις μικρότερες σε διάρκεια ημέρες),

«Σκιγιάτης ή Νυκτιάτης (έχει πολύ σκιά και μεγάλη νύχτα),

«Ανακατεμένο» (από τον άστατο καιρό),

«Παχνιστής» (εξαιτίας της πάχνης),

«Κρασομηνάς» (επειδή τότε άνοιγαν τα καινούρια κρασιά),

«Μεθυστής» (επειδή όσοι δοκιμάζουν τα νέα κρασιά μεθάνε),

«Σποριάς» (είναι ο καταλληλότερος μήνας για τη σπορά στα σιτάρια και τα όσπρια),

«Ξυλευτής» (τον μήνα αυτό οι αγρότες κόβουν ξύλα και τα αποθηκεύουν για να ζεσταίνονται και να κάνουν τοις δουλειές τους, τις μέρες του χειμώνα). Παρομοίως, οι μελισσοκόμοι μεταφέρουν και τοποθετούν τις κυψέλες σε μόνιμες χειμωνιάτικες θέσεις.

Τέλος, ο Νοέμβρης ονομάζεται και «Αρχαγγελιάτης» από την γιορτή στις 8 του μήνα των Ταξιαρχών. Την μέρα αυτή πιστεύει ο λαός ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ γράφει στο τεφτέρι τις ψυχές που θα πάρει μέσα στο χρόνο. Γι’ αυτό έλεγαν: «Σήμερα μην κοιτάζεις δουλειές. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος σε γράφει στο χαρτί του και παίρνει την ψυχή σου».
 

Comments (0)

Tags: , ,

Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 30 Οκτωβρίου 2017 by admin

Η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 1924 Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης, ως ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτο Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο.

mpazanis

Το πνεύμα που διέπει την ημέρα αυτή είναι: «Η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό». Το μήνυμα του εορτασμού είναι η ηθική και υλική ωφέλεια για αυτόν που αποταμιεύει.

Σκέψεις και γνώμες όπως πρέπει να καταργηθεί αυτή η μέρα λόγω της οικονομικής κρίσης, πώς να κάνω οικονομία με μηδενικό εισόδημα ή εδώ δεν μπορώ να καλύψω τις πάγιες ανάγκες, πώς να κάνω αποταμίευση, είναι απολύτως κατανοητές και λογικές στις μέρες μας. Ωστόσο, λόγω της ημέρας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την αποταμίευσή λίγο πιο εφικτή, με μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Οργανώστε τα έσοδα και τα έξοδα σας: Υπολογίστε πόσο είναι το μηνιαίο σας εισόδημα και στη συνέχεια ποια είναι τα πάγια έξοδα σας, για παράδειγμα το ενοίκιο σας, λογαριασμούς ή αν έχετε κάποιο δάνειο. Αφού καλύψετε τις μηνιαίες σας υποχρεώσεις, τότε θέστε προτεραιότητες για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών σας και αφήστε στην άκρη ένα μικρό ποσό.

Ορίστε ένα στόχο: Βάλτε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο π.χ. να πάτε ένα ταξίδι ή πιο μακροπρόθεσμους στόχους όπως μία μεγάλη αγορά. Εκτιμήστε το κόστος του και δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να αφήνετε στην άκρη για αυτό το σκοπό. Τα χρήματα αυτά ξεχάστε τα, σαν να μην υπάρχουν.

Αλλάξτε τις συνήθειες σας περιορίζοντας τα έξοδα: Μην χρησιμοποιείται το αμάξι στις κοντινές αποστάσεις, αντί αυτού περπατήστε ή πάρτε το ποδήλατο. Έτσι, κάνετε καλό όχι μόνο στην τσέπη, ή στην υγεία σας άλλα και στο περιβάλλον.

Αποταμίευση σημαίνει να περιορίζουμε την κατανάλωση του σήμερα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του αύριο. Άλλωστε, ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε στη γη, είχε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και αυτό τον οδήγησε στην αποταμίευση για να επιβιώσει.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ και των Ακτών – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 23 Οκτωβρίου 2017 by admin

Ο όρος «Ηνωμένα Έθνη» είναι αμερικανικής εμπνεύσεως και συγκεκριμένα του προέδρου Ρούζβελτ, ο οποίος αναφερόταν κατ’ αρχάς στις συμμαχικές δυνάμεις κατά του Άξονα. Έπειτα από διαβουλεύσεις τριών ετών, στις 24 Οκτωβρίου του 1945, τα Ηνωμένα Έθνη μετεξελίχθηκαν σε μια «Παγκόσμια Ένωση Κρατών ταγμένη στην προώθηση της συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα».

mpazanis-1

mpazanis-2

Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού με έδρα τη Νέα Υόρκη ήταν 51, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. (Σήμερα φθάνουν τα 194). Ο ΟΗΕ εκείνης της περιόδου αντανακλούσε τους συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώθηκαν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο ΟΗΕ παρουσιάζει κτυπητές αδυναμίες στην επίλυση των διεθνών διαφορών, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων των μεγάλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στα καθ’ ημάς, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Μεγαλονήσου. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί το μοναδικό εργαλείο στα χέρια της διεθνούς κοινότητας για την εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης.

Επίσης, η 24η Οκτωβρίου έχει ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Ημέρα αφιερωμένη στις ακτές. Η Ημέρα των Ακτών είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Μεσόγειο. Σκοπός της είναι να ενημερωθεί ο κόσμος περισσότερο καθώς και οι ιθύνοντες για την αξία των ακτών. Είναι μια γιορτή για τη ζωή που υπάρχει στις παραλίες.

Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών της αλληλεπίδρασής τους με τον ανθρώπινο πολιτισμό και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες σ’ αυτές.

Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στην ομορφιά των ακτών, η ακτή ως μέρος κατοικίας του μισού παγκόσμιου πληθυσμού και ως προορισμός διακοπών για τους περισσότερους τουρίστες, η πλαζ ως πηγή εμπνεύσεως και δημιουργίας.

Τέλος, η ημέρα των ακτών είναι αφιερωμένη στο πως θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις ακτές μας, περισσότερο πλέον για το μέλλον των απογόνων μας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η εξάλειψη της φτώχειας – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 16 Οκτωβρίου 2017 by admin

Σύμφωνα με τη UNICEF, σχεδόν το ήμισυ των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που ζουν σε ακραία φτώχεια, είναι παιδιά. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παγκοσμίως, τεράστια πρόοδος για τη μείωση της φτώχειας. Μέσα από την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, τα ποσοστά της φτώχειας έχουν μειωθεί στο μισό από το 1990. Παρόλα αυτά, τεράστιες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται, ιδιαίτερα για τους πιο φτωχούς και ευάλωτους.

mpazanis

Πιο συγκεκριμένα: 836 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Περίπου 1 στα 5 άτομα στις αναπτυσσόμενες περιοχές, ζουν με λιγότερα από $1.25 δολάρια την ημέρα, η πλειοψηφία τους στη Νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική. Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, συνήθως συναντώνται σε μικρές, ευάλωτες και σε εμπόλεμη κατάσταση χώρες. Σε καθημερινή βάση το 2014, 42.000 άτομα, αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συρράξεων. Η φτώχεια μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια ζημιά στα παιδιά και τις κοινωνίες. «Η φτώχεια στην παιδική ηλικία είναι μια βασική αιτία για τη φτώχεια στην ενήλικη ζωή». Εξαθλιωμένα παιδιά συχνά μεγαλώνουν για να καταλήξουν φτωχοί γονείς που με τη σειρά τους αναγκάζονται να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σε συνθήκες φτώχειας. Αν και το κόστος του να μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια βαρύνει περισσότερο τα ίδια τα παιδιά, οι κοινωνίες πληρώνουν ένα εξίσου σημαντικό τίμημα: «χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και υγείας και μειωμένη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη».

Για να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και ελπιδοφόρο μέλλον, η UNICEF θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικούς τους τρεις πρώτους στόχους που υιοθετήθηκαν για την εξάλειψη της φτώχειας:

1)Εξάλειψη, μέχρι το 2030, της φτώχειας για κάθε άνθρωπο, παντού.

2)Μείωση τουλάχιστον στο μισό, μέχρι το 2030, του πληθυσμού των ανδρών, γυναικών και παιδιών κάθε ηλικίας που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

3)Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο κατάλληλων μέτρων και δημιουργία συστημάτων κοινωνικής προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στα κατώτατα όρια, καθώς και επίτευξη ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων, μέχρι το 2030.

Η Γενική συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε την 17η Οκτωβρίου «Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας» το έτος 1993.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τα απόκρυφα της θανατικής ποινής στην Ελλάδα – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 09 Οκτωβρίου 2017 by admin

Ως παραδειγματισμό, η θανατική ποινή στη χώρα μας υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Τα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τη θανατική ποινή δείχνουν πως από τα πρώτα χρόνια μ.Χ. μέχρι και την επανάσταση του 1821 είναι ελάχιστα, ή σχεδόν ανύπαρκτα. Μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι γινόντουσαν πολλές εκτελέσεις, όπως και σε άλλα κράτη, αλλά και πάλι, η Ελλάδα δεν ήταν από τις χώρες με έντονη δράση σε αυτό τον τομέα, σε αντίθεση με την Βρετανία, ή με την Αμερική.

mpazanis

Στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, υπάρχουν πηγές που μελετάνε το θέμα της θανατικής ποινής γύρω στο 1830, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Τούρκους. Σε γενικές γραμμές, η υποδοχή της θανατικής ποινής στην Ελλάδα δεν ήταν μεγάλη ούτε εκτεταμένη. Οι εκτελέσεις γινόντουσαν στο Ναύπλιο (την τότε πρωτεύουσα της χώρας) και ήταν ελάχιστες σε σχέση με τη δράση άλλων χωρών την ίδια χρονολογική περίοδο.

Το σκηνικό άλλαξε με την έλευση του Όθωνα. Η θανατική ποινή άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως για διάφορα εγκλήματα. Η αντίθεση είναι τεράστια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι αρχές προσπαθούσαν να βρουν ελαφρυντικά υπέρ των εγκληματιών. Οι τοπικές εφημερίδες υιοθετούν αντιφατικές θέσεις. Σε άλλες περιπτώσεις τάσσονται υπέρ της θανατικής ποινής, ενώ κάποιες φορές εκδίδουν ένα δριμύ κατηγορώ ενάντια στους δημίους της εποχής.

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σε σχέση με τη μετέπειτα χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η θανατική ποινή ήταν σε ισχύ μέχρι το 1973 οπότε και έγινε η τελευταία εκτέλεση. Σε ισχύ παρέμεινε τυπικά μέχρι το 1993 οπότε και χρησιμοποιούταν μόνο για περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας και τελικά καταργήθηκε πλήρως για όλα τα εγκλήματα ανεξαιρέτως το 2004 με την επικύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κρυφές αλήθειες πέμπτης γενιάς – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 02 Οκτωβρίου 2017 by admin

Ο κόσμος βρίσκεται σε μία χαοτική κατάσταση. Η ολοκλήρωση ενός σχεδίου πλησιάζει από ισχυρά τα κέντρα εξουσίας, που επωφελούνται κυριαρχικά όσο η αδράνεια και η άγνοια κρατούν κλειστή την ομπρέλα της άμυνας. Οι συντονισμένες ενέργειες των μεγάλων και εκσυγχρονισμένων  κρατών, (που για άλλο σκοπό δημιουργούν νέες τεχνολογίες και για άλλο λόγο κατασκευάζονται για να εξυπηρετούνε αυτές), αρχίζει να γεννά πολλά ερωτηματικά.

mpazanis

Ένα από αυτά τα τεχνολογικά μέσα είναι και το καταιγιστικό δίκτυο 5G, το οποίο είναι μια τεραστίων διαστάσεων ψηφιακή σύνδεση των πραγμάτων ή αλλιώς το ιντερνέτ των πραγμάτων. Πολλοί δεν το έχουν αντιληφθεί, αλλά το δίκτυο αυτό μας περικυκλώνει επικίνδυνα και αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, που ήδη άρχισε να κυριαρχεί στην ψηφιακή μας επικοινωνία με αναβαθμίσεις 5ης γενιάς. Μέσω αυτού του νέου είδους επικοινωνίας ερχόμαστε σε επαφή, όχι μόνο με φυσικά πρόσωπα, με ταχύτητες που τώρα φαντάζουν εξωπραγματικές, αλλά και με αντικείμενα, όπως με συσκευές του λεγόμενου «έξυπνου» σπιτιού, με το «έξυπνο» αυτοκίνητό μας και φυσικά, με το «έξυπνο» κινητό μας.

Αυτού του είδους η «εξυπνάδα» προωθείται ως κάτι πρωτοποριακό και καλό για την εύκολη και άνετη ζωή της ανθρωπότητας, ώστε να το αναμένουν με μεγαλύτερη προσμονή οι ψηφιακοί καταναλωτές. Κανείς όμως δεν μας λέει, σε τι είδους ακτινοβολία θα εκτίθεται ο καθένας από εμάς με τη χρήση του και ποιες συχνότητες θα σκοτώνουν το σώμα μας. Διότι αποδεδειγμένα, αυτές τις συχνότητες επικοινωνιών που ήδη χρησιμοποιούνται στον στρατό, προκαλούν ζημιά στους ζωντανούς οργανισμούς, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά στα φυτά και τα ζώα, αλλάζοντας την κυτταρική τους δομή. Κάτι παραπλήσιο με αυτό που κάνει η ακτινοβολία του φούρνου μικροκυμάτων στη δομή των τροφίμων.

Πέρα από την ακτινοβολία και τις επικίνδυνες συχνότητες, ο στρατός χρησιμοποιεί αυτό το δίκτυο νέας γενιάς, για να αναπτύξει θανατηφόρα όπλα ψηφιακής τεχνολογίας, που θα χρησιμοποιούνται είτε για παρακολούθηση, είτε για καταστολή κι επίθεση.

Τίποτα δε θα μένει κρυφό ή ιδιωτικό. Ακόμα και μέσα από τους τοίχους μπορεί να σε δει το 5G και να σε ακινητοποιήσει, χρησιμοποιώντας επιθετικά drones ή ακόμα και θανατηφόρες συχνότητες πάνω στο σώμα σου, αν σε θεωρήσει απειλή! Προσοχή.

Comments (0)

Tags: , ,

Κρίσεις και πραγματικότητα – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 25 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Όσο παράλογο κι αν δείχνει αυτό σε πρώτη ματιά, πολλοί άνθρωποι θυματοποιούνται γιατί στηρίζονται περισσότερο στις πεποιθήσεις τους και τις στάσεις τους απέναντι στην πραγματικότητα, παρά στην ίδια την πραγματικότητα.

Εξετάζοντας τα φαινόμενα – το γεγονός δηλαδή ότι όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά λέξεις και προτάσεις, που αποτελούν κρίσεις πάνω στην πραγματικότητα, σαν να ήταν αντανακλάσεις της ίδιας της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, λέμε συχνά: «Σήμερα είναι απαίσια μέρα». Η φράση αυτή μπορεί να φαίνεται εντελώς φυσική και ασήμαντη, ωστόσο δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Η μέρα είναι «απαίσια» ή «όμορφη» ανάλογα με την κρίση του κάθε ανθρώπου πάνω σ’ αυτήν.

Αν παραδεχτεί κανείς ότι βροχερός ίσον απαίσιος καιρός, τότε θα εκφράζει την κρίση αυτή κάθε βροχερή μέρα.

Στην πραγματικότητα, όμως, η μέρα απλώς υπάρχει – και το να θέλει κανείς να την χαρακτηρίσει απαίσια ή όχι δεν έχει καμία σημασία για την ίδια την μέρα, που θα συνεχίσει να είναι αυτό που είναι, όπως κι αν την έχει ονομάσει ο καθένας. Όλοι αυτοί οι διάλογοι περί κρίσεων και πραγματικότητας μπορεί να φαίνονται άσχετοι με τα πρακτικά προβλήματα της θυματοποίησης και να βρίσκουν σχολαστική ασημαντολογία την αναφορά σε τόσο ανώδυνες εκφράσεις, όπως είναι «η απαίσια μέρα».

Το ίδιο σχήμα όμως γίνεται κρίσιμο, όταν εφαρμόζεται σε περιοχές της ζωής όπου η σύγχυση ανάμεσα στις κρίσεις και στην πραγματικότητα μπορεί να θυματοποιήσει. Αν ζούμε τη ζωή σύμφωνα με την άποψη ότι κρίσεις και πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα, έχουμε φορτωθεί -χωρίς να το καταλάβουμε- ένα σωρό άχρηστα βάσανα. Η σύγκρουση δημιουργείται όταν περιμένουμε από τον κόσμο να είναι όπως τον θέλουμε εμείς και ενοχλούμαστε που δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε ή όπως ήταν παλιά ή, ακόμη χειρότερα, όπως επιμένουμε πως πρέπει να είναι!

Η σύγκρουση λύνεται μόνο όταν δούμε την πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι και πάψουμε να πληγώνουμε τους εαυτούς μας, μόνο και μόνο γιατί η γη γυρίζει όπως περιστρέφεται.

Ιδού ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα του Στέφεν Κρέην Ο πόλεμος είναι καλός, που γράφτηκε το 1899:

Ένας άνθρωπος είπε στο Σύμπαν:

 

«Κύριε, υπάρχω».

«Παρ’ όλα αυτά», απάντησε το Σύμπαν.

«Το γεγονός αυτό δεν μου δημιουργεί

καμιά αίσθηση υποχρέωσης».

Comments (0)

Tags: , ,

Οι αθέατες κατευθύνσεις – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Εκεί που πιστεύει ένας νοήμων άνθρωπος πως βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση, ξαφνικά τον διακατέχουν μύρια σκέψεις αμφιβολιών με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται μερικώς ή ολικώς και να χάνει τον προορισμό του, συνεπώς. Και όπως λέει μια σοφή ρήση: «Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι’ αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει». Αυτή είναι η αλήθεια και την παραδέχονται ουκ ολίγοι! Στη πραγματικότητα που φέρνουμε σε αφύπνιση τους εαυτούς μας, ύστερα από ένα βαθύ νυχτερινό ύπνο, στην αρχή όπου όλα δείχνουν θολά (ώσπου να ανοίξει το μάτι) όπως ομολογεί η πλειοψηφία των ζώντων, ξυπνάνε διαδοχικά όλες οι αισθήσεις.

mpazanis

Εδώ να διευκρινιστεί πως η παράλληλη λέξη για τις αισθήσεις είναι οι κατευθύνσεις, με βασικό χαρακτηριστικό την περιπλάνηση!
Ένας Γάλλος στρατιωτικός προς τα τέλη του 17ου αιώνα είχε πει σχετικά, πως: «Λένε ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Μα από τη στιγμή που ο Κολόμβος σαλπάρισε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τι θα μπορούσε να είχε κάνει η Αμερική για να τον αποφύγει;» Μεγάλη αλήθεια, που φανερώνει τον προσδιορισμό μίας αθέατης κατεύθυνσης.
Πολλά ζωντανά παραδείγματα μαρτυρούν την επιθυμία του αγνώστου προορισμού, που φαινομενικά η ιστορία μας δείχνει πως οι περιπλανώμενοι ταξιδευτές ως οδηγό και σύμβουλο μαζί τους είχαν μόνο μία πυξίδα ή μία διαίσθηση. Φτάνανε δηλαδή όπου βάζανε στόχο και είχανε κάποιους εύλογους σκοπούς. Με την πιο βαθειά έννοια, όλες οι εναλλακτικές λύσεις οδηγούν συνήθως στο ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όπως ο άνεμος, που ξέρει πότε και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να φυσήξει, έτσι και το ανθρώπινο γένος ψάχνει, αναζητά και στο τέλος βρίσκει την αθέατη πλευρά. Ανεμπόδιστα, ελάχιστοι κατάφεραν να βρουν τον δρόμο που χαράξανε και ανήκουν στους ευνοημένους.
Ορθά λοιπόν και ο σκοπός που λένε πως αγιάζει τα μέσα, αφού συμβάλλει συμμαχικά καθ’ όλη την διάρκεια μιας εξερεύνησης.
Ουσιαστικά, όποιος δεν ξέρει τον Σκοπό, δεν μπορεί να ξέρει τον Δρόμο.

Comments (0)

Tags: , ,

Σεπτέμβρης εστί – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Ο Σεπτέμβρης, ή , Σεπτέμβριος ή Σταυρίτες (ποντιακά), είναι ο ένατος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Περιλαμβάνει 30 ημέρες.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου εξ ου και η ονομασία του. Ο λαός μας συνηθίζει να λέει πως: «Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνας». Oι καιρικές, όμως, συνθήκες που επικρατούν συνήθως τον Σεπτέμβριο δεν μας επιτρέπουν να το πιστέψουμε! Γιατί, παρ’ όλο που υποτίθεται ότι με την έλευση του Σεπτεμβρίου αρχίζει το φθινόπωρο, κάθε χρόνο φαίνεται ότι ακόμη και σε όλη τη διάρκεια του μήνα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Ο καιρός όμως σιγά-σιγά αρχίζει ν’ αλλάζει και να μας προετοιμάζει για τον επερχόμενο χειμώνα.

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, άλλωστε, ξεκινάει επίσημα και το φθινόπωρο, με την άφιξη του Ήλιου στο φθινοπωρινό ισημερινό σημείο της τροχιάς του στις 22 του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης και ο μήνας της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία για μια νέα χρονιά. Από τις αρχές, άλλωστε, του 4ου αιώνα μ.Χ. ο Σεπτέμβριος καθιερώθηκε ως η αρχή του εκκλησιαστικού αλλά και του πολιτικού έτους, επειδή η 1η Σεπτεμβρίου συνέπιπτε με την αρχή της Ινδικτιώνος. Ακόμη και σήμερα, άλλωστε, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως «αρχή της ινδίκτου». Γι’ αυτό, άλλωστε, σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας η 31η Αυγούστου ονομάζεται «κλειδοχρονιά» επειδή «κλειδώνει» (τελειώνει) ο προηγούμενος χρόνος, ενώ η 1η Σεπτεμβρίου ονομάζεται «αρχιχρονιά».

Ο Σεπτέμβριος, όμως, έχει κι άλλες ονομασίες, όπως «Σταυριάτης» ή «Σταυρίτης» λόγω της μεγάλης γιορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Κυρίως, όμως, ο Σεπτέμβριος είναι γνωστός με την ονομασία «Τρυγομηνάς» ή «Τρυγητής». Ο τρυγητός των αμπελιών και η δημιουργία του κρασιού είναι, άλλωστε, μια πανάρχαια διαδικασία που ανάγεται στην περίοδο της γεωργικής επανάστασης πριν από περίπου 7.000 χρόνια, ενώ και οι  αρχαίοι Έλληνες  ασχολήθηκαν με την οινοποιία τουλάχιστον από το 1700 π.Χ.

Η σχετική μάλιστα μυθολογία για το κρασί, και η σύνδεσή του με το θεό Διόνυσο, είναι ιδιαίτερα πλούσια. Γιατί το κρασί αντιμετωπιζόταν ανέκαθεν όχι μόνο ως βασικό συστατικό της διατροφής, αλλά και της θρησκείας, αφού οι Έλληνες πίστευαν ότι το αίμα του σταφυλιού είναι αίμα του θεού Διονύσου και ότι πίνοντας κρασί μεταλαμβάνουν από το αίμα του θεού.

 

Πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Comments (0)

Tags: , ,

Η Δικαιοσύνη ως αγαθό! – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 04 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που δεν στοχεύει στην «ευδαιμονία» όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλον άνθρωπο. Κατά συνέπεια είναι η κρατίστη των αρετών γιατί δεν ασκείται για ίδιο όφελος, αλλά προς χάριν τρίτου.

mpazanis

Η πιο μεγάλη και η πιο όμορφη φρόνηση είναι η κυβέρνηση της πολιτείας, δηλαδή η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως έχει την πηγή της μέσα στην ανιδιοτέλεια και στην ελευθερία της ψυχής, που πάντα βέβαια την ενεδρεύει η ανάγκη και η νομοτέλεια.

Ο μοναδικός «Αριστοτέλης» διακρίνει τρία είδη δικαιοσύνης:

1)Τη διανεμητική που απονέμεται με βάση την αξία του ανθρώπου. Για τους δημοκρατικούς όμως αξία αποτελεί η ελευθερία, για τους ολιγαρχικούς ο πλούτος ή η καταγωγή και για τους αριστοκρατικούς η αρετή.

Το διανεμητικό δίκαιο δεν περιορίζεται στην αναγνώριση των δικαιωμάτων τους ενός ή του άλλου, όπως κάνει η ιδιωτική ηθική και η καντιανή δικαιοσύνη, αλλά συνιστά εφαρμογή, πραγματοποιήσιμη της δικαιοσύνης. Προϋποθέτει επομένως την ύπαρξη δημοσίων αρχών που πρέπει να κυριαρχούνται από την ιδέα της δικαιοσύνης και τη θέληση να την κάνουν να επικρατήσει σε κάθε περίπτωση.

2)Τη διορθωτική που απονέμεται με βάση την αρχή όλα τα άτομα είναι ίσα μεταξύ τους. Η άνιση μεταχείριση όμως των ίσων είναι εξίσου άδικη της ίσης μεταχείρισης των ανίσων. H επιείκεια, ως μέρος της πρωτογενούς πραγμάτωσης της δικαιοσύνης καλύπτει το κενό και την έλλειψη που εμφανίζει ο νόμος που δεν διακρίνεται για την πληρότητα και την ακρίβεια που παρατηρείται στο χώρο των θετικών επιστημών.

3)Της αμοιβαιότητας που οφείλεται στην ελεύθερη βούληση των μελών της κοινωνίας και είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί συντελεί στην ενότητά της.

Ο Θουκυδίδης τεκμηρίωσε την έννοια της δικαιοσύνης με εύστοχα παραδείγματα, όπως: «Σε περιόδους πολιτικών και πολεμικών αναστατώσεων οι παρατάξεις σκόπιμα αλλάζουν τη σημασία των λέξεων. Την ασυλλόγιστη τόλμη την ονομάζουν ανδρεία, την επιφυλακτικότητα δειλία, τη σύνεση ανανδρία, την περίσκεψη αδράνεια και ατολμία, την παράφορη ορμή ανδρική αρετή, την κακουργία καπατσοσύνη, την τιμιότητα βλακεία».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο αποχαιρετιστήριος μήνας που θρέφει τους έντεκα – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 28 Αυγούστου 2017 by admin

Κατά τους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους ο Αύγουστος ονομαζόταν «Sextilis», δηλαδή έκτος, επειδή κατείχε την έκτη θέση στο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Την ονομασία αυτή διατήρησε και αργότερα, όταν προστέθηκαν δύο ακόμη μήνες, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, και ο «Σεξτίλις» κατείχε την όγδοη θέση στο δωδεκάμηνο, πλέον, ρωμαϊκό ημερολόγιο.
Το 8 π.Χ. ο Sextilis μετονομάστηκε σε Αουγκούστους (=σεβαστός), από την τιμητική προσφώνηση στον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο, στον οποίο αφιερώθηκε, επειδή τον μήνα αυτό ο Οκταβιανός ανήλθε για πρώτη φορά στα υψηλά αξιώματα και σημείωσε μεγάλες επιτυχίες σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο (τερματισμός Εμφυλίου Πολέμου, κατάληψη της Αιγύπτου κ.ά.).

mpazanis
Το 4 π.Χ. ο Οκταβιανός προσέθεσε αυθαίρετα μία επιπλέον ημέρα στον Αύγουστο, που ως τότε είχε τριάντα ημέρες, την οποία απέσπασε από τον Φεβρουάριο, ώστε να μην υστερεί σε διάρκεια από τον Ιούλιο, που ήταν αφιερωμένος στον Ιούλιο Καίσαρα.
Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Αύγουστος αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβαιώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μεταγειτνιώνα.

Η Αθήνα ήταν στο πόδι για τον εορτασμό των Παναθηναίων, τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Τον ίδιο μήνα η θεά της Σοφίας είχε την τιμητική της και στην εορτή των Συνοικίων.

Στην χριστιανική εποχή, ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία, με τις Παρακλήσεις, τη Νηστεία, την Κοίμησή της (15 Αυγούστου), τα Μεθεόρτια, τα Εννιάμερα και την κατάθεση της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου, οπότε τελειώνει το εκκλησιαστικό έτος.

Άλλες ξεχωριστές θρησκευτικές γιορτές του μήνα είναι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος (6 Αυγούστου) και του Αγίου Φανουρίου (27 Αυγούστου) με τις φανουρόπιτες των πιστών για την εύρεση χαμένων αντικειμένων και η μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αυγούστου), που συνοδεύεται από ημερήσια νηστεία.

Με τον Δεκαπενταύγουστο συνδέεται και ο τορπιλισμός του καταδρομικού Έλλη στο λιμάνι της Τήνου (15 Αυγούστου 1940) από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, που αποτέλεσε το προανάκρουσμα της επίθεσης της φασιστικής Ιταλίας κατά της χώρας μας στις 28 Οκτωβρίου 1940.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χωρίς χρήματα λαοί – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)

Posted on 21 Αυγούστου 2017 by admin

Μια κοινωνία χωρίς μετρητά φαίνεται πως είναι το μελλοντικό δρομολόγιο της σχεδιαζόμενης κατάργησης των μετρητών, που αποβλέπει στην καταστρατήγηση της προσωπικής μας ελευθερίας με μια «έξυπνη κάρτα», με τον ολοκληρωτικής αντίληψης έλεγχο της προσωπικότητας. Το δίκτυο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εδώ και είναι ισχυρό, ενώ ο ρόλος που μας ετοιμάζουν στο πλανητικό χωριό είναι αυτός του δουλοπάροικου, που δεν θα μας ανήκει τίποτε!

mpazanis

Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία σήμερα, πράττει το σχέδιο αυτό για την μετάβαση μας σε μια «αχρήματη κοινωνία», απόλυτα εφικτό και για τον λόγο αυτό συστηματικά προωθείται η σταδιακή αποδέσμευση του σύγχρονου ανθρώπου από το χρήμα με την κλασσική του μορφή.

Φαίνεται λοιπόν ότι η ώρα που το χρήμα θα καταργηθεί και μαζί ο παραδοσιακός τρόπος δοσοληψίας είναι πάρα πολύ κοντά. Οι κλασικές φράσεις κατά την στιγμή μιας αγοράς «Πόσο κάνει;», «τόσο», «πάρε», «δώσε ρέστα», «δεν έχω τόσα» κλπ, θα ξεχαστούν μια για πάντα!

Παλαιότερα ίσως αυτό φάνταζε υπερβολικά απίθανο, κάτι που δεν μπορούσε ανθρώπινο μυαλό να συλλάβει. Σήμερα όμως είναι ξεκάθαρο, ότι απλά είναι θέμα χρόνου η κατάργηση με την κλασική του μορφή. Όλοι πάντως στις μέρες μας μιλούν για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι λίγοι προνομιούχοι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών, μα περισσότερο οι χρήστες των προπληρωμένων καρτών (η αρχή έγινε με τις τηλεκάρτες) και η πλειοψηφία συναλλαγών των χρεωστικών καρτών και οι αγορές μέσω του διαδικτύου – φέρνει πιο κοντά τον σκοπό της οριστικής κατάργησης του χρήματος.

Οι ειδικοί λένε ότι πλησιάζει η ώρα που οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου θα αντικαταστήσουν αυτές που γίνονται μέσω τραπεζών. Για παράδειγμα στην Κένυα, οι πελάτες μπορούν να δανειστούν και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά, καθώς και να πληρώσουν μέσω μηνυμάτων SMS. Στην Αγγλία, μπορείς να πας στο μανάβη ή στο εστιατόριο και να πληρώσεις απλώς πληκτρολογώντας το PIN σου στο κινητό τους και πατώντας «αποστολή».

Όπως λοιπόν καλά αντιλαμβανόμαστε, τα πλοκάμια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χτυπάει πιο δυνατά το κουδούνι μας.

 

Comments (0)

Πυξ Λαξ - Μπορεί
Κώστας Μακεδόνας - Γι΄ αυτό που είσαι
Μελίνα Ασλανίδου - Το λάθος
Παναγιώτης Τσαφαράς - Οι καλύτερες μου μέρες
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Που πεθαίνουν τόσα πουλιά
Γιάννης Βαρδής - Τα καλύτερα μας χρόνια
Γιώτα Νέγκα - Το δίκιο μου
Μανώλης Λιδάκης - Γιατί πολύ σ΄ αγάπησα
Γιάννης Πάριος - Μη με ρωτάς
Μπλε - Μ΄ αρέσεις γιατί

 


Sandra - Maria Magdalena
Ed Sheeran - Shape of you
Kool + The Gang - Ladies night
UB40 - Where did I go wrong
Guisi Ferreri - Novembre
Rednex - Hold me for a while
Bad Boys Blue - Save your love
Bronski Beat - Small town boy
Yves Larock - Rise up
Randall Breneman - Bad sometimes

 


Ιούνιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930