Tag Archive | "Πλαστήρα"

Tags: , ,

Ποσό 12 εκ. ευρώ για τον Βιολογικό της Λ. Πλαστήρα

Posted on 26 Νοεμβρίου 2018 by admin

Εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα» στο πρόγραμμα ’Φιλόδημος Ι’, έπειτα από αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και  σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. (ΑΔΑΨΑΤ9465ΧΘ7-ΦΑΨ)

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 9.419.130,74€ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

Η ένταξη επιτεύχθηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Είχε προηγηθεί κοινή επιστολή στις 20/06/2017 προς την ειδική γραμματεία διαχείρισης τομεακών  ΕΠ του ΕΤΠΑ  η οποίασυνυπογράφηκε από όλους τουςΔημάρχους του νομού Καρδίτσας και τον Αντιπεριφερειάρχη  Καρδίτσας. Επίσης  σε σύσκεψη του Δ.Σ. στα γραφεία της ΠΑΔΥΘ την Τετάρτη 4/10/2017 στα Τρίκαλα στην οποία παραβρίσκονταν και ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάμελλος, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτριος Τσιαντής είχε θέσει ξανά στον Υπουργό το θέμα του Βιολογικού Λίμνης Πλαστήρα ως κοινό αίτημα του συνόλου των Αυτοδιοικητικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, για άμεση συνέχισή του στο νέο ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος στην σύσκεψη αυτή είχε δώσει όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του έργουστον Υπουργό και το αίτημα του για επανένταξη και ολοκλήρωση του έργου στηρίχθηκε και πάλι από το σύνολο των παρευρισκομένων Αιρετών.

Επίσης υπήρξαν δύο συναντήσεις του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα στην Αθήνα τόσο με το τ. Υπουργό Εσωτερικών κ Σκουρλέτη όσο και με τον νυν κ. Χαρίτση όπου και προφορικά αιτιολόγησε το αίτημα προς αυτούς ο Δήμαρχος.

Το αντικείμενο της πράξης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 12.085.163,01€, περιλαμβάνειτην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Νεοχωρίου, Φυλακτής, Πεζούλας, ΚαλυβίωνΦυλακτής, Κρυονερίου, Κουτσοδήμου,Αγίου Αθανασίου και Νέου Αγίου Αθανασίου καθώς και την κατασκευή των συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς των λυμάτων, τις δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) και των αγωγών απαγωγής των εκροών από τις εγκαταστάσεις στους αποδέκτες.

Η προτεινόμενη πράξη ολοκληρώνεται με την υλοποίηση 7 υποέργων. Τo‘’υποέργο 1’’το οποίο είναι σε εξέλιξη, δημοπρατήθηκε με μειοδοτικό διαγωνισμό, βάσει των εγκεκριμένων οριστικών μελετών κατά τα οριζόμενα στο Ν3669/2008.

Υποέργο 1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα. Προβλέπεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Νεοχωρίου, Φυλακτής, Πεζούλας, ΚαλυβίωνΦυλακτής, Κρυονερίου, Κουτσοδήμου, Αγίου Αθανασίου και Νέου Αγίου Αθανασίου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε 68.470 μ αγωγών προυπ. 7.364.741,44. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί φυσικό αντικείμενο ποσού    2.693.577,09  ευρώ (4477/21.03.17 Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης)

Υποέργο 2. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ράχης Κρυονερίου και Αγίου Αθανασίου Λαμπερού. Η πρώτη Εγκατάσταση, δυναμικότητας 12.000 ικ (20ετία) χωροθετήθηκε στην θέση Ράχες για να εξυπηρετεί τους οικισμούς Νεοχώρι, Καλύβια, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή, Κουτσοδήμος, Κρυονέρι . Η δεύτερη, δυναμικότητας 1.400 ικ (20ετία) χωροθετείται πλησίον του οικισμού Αγ. Αθανασίου και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Αγίου Αθανασίου, Νέου Αγίου Αθανασίου.). Προυπ. 4.315.000,00.

Υποέργο 3. Αγορά γής. Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη αγόρά γης για την κατασκευή των έργων (ΕΕΛ και αντλιοστάσια). Προυπ.. 50.000,00€

Υποέργο 4.  Συνδέσεις ΟΚΩ. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. με τις ΕΕΛ και τα αντλιοστάσια. Προυπ. 125.000,00€

Υποέργο 5. Μελέτη επικαιροποίησης ΕΕΛ. Περιλαμβάνεται μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, για επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Προυπ. 35.670,00€

Υποέργο 6. Δαπάνες Αρχαιλογίας. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτεπιστασίας της Αρχαιολογίας για την κατασκευή των έργων. Προυπ. 20.000,00

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλει οριστικά  στην περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Ν. Πλαστήρα (περιοχή NATURA 2000) από ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων που προκύπτουν από τους παραλίμνιους οικισμούς. Αποτελεί δε ένα έργο τεράστιας σημασίας για ολόκληρο  το Νομό Καρδίτσας  αφού η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί ταμιευτήρα πόσιμου νερού από τον οποίο υδρεύονται 100.000 άτομα στους Δήμους  Καρδίτσας, Παλαμά, Σοφάδων, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα.

Δήλωση για το θέμα έκανε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρακαι μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ:

« Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίηση μου, για το ότι ο Υπ. Εσωτ. κ. Χαρίτσης έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σύσσωμης της Τοπ. Αυτ. του Ν. Καρδίτσας Α’ και ‘Β Βαθμού και ενέταξε το σημαντικότατο έργο του βιολογικού καθαρισμού του δήμου μας, στο πρόγραμμα ‘Φιλόδημος Ι’, υπερβατικά του πλαφόν που είχε οριστεί.

Το έργο είναι μακρόπνοης στόχευσης τόσο για την περιβαλλοντική  προστασία της Λίμνης Πλαστήρα και την καθαρότητα του πόσιμου νερού της, όσο και για την τουριστική ανάπτυξη και υγειονομία της περιοχής μας.

Είναι από τα μεγαλύτερα έργα που υλοποιεί φορέας Τοπ. Αυτ. Α’ Βαθμού πανελλαδικά.

Σε ότι αφορά τα υποέργα, να τονίσω ότι κατανοούμε τις όποιες ανησυχίες δημοτών μας  για την χωροθέτηση των κτιριακών  εγκαταστάσεων η οποία έγινε από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Προφανώς θα υπάρξει με ρεαλιστική λογική, η όποια δυνατή προσπάθεια διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των λυμάτων με βάση τα παρόντα δεδομένα.

Με πίστη στους στόχους μας, με πολύ δουλειά και μεθοδευμένα, συνεχίζουμε….»

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ημέρα Περιβάλλοντος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 12 Ιουνίου 2018 by admin

  Με κεντρικό σύνθημα ότι στηρίζουμε το περιβάλλον με έργα, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα διοργάνωσε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στο Βοτανικό κήπο Νεοχωρίου, εκδήλωση  στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας περιβάλλοντος.

   Στόχος η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών και των μαθητών   σε  περιβαλλοντικά θέματα. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο  Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ  Τιμόθεος τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα οι νέοι. Έμεινε κατενθουσιασμένος από το χώρο του βοτανικού κήπου Νεοχωρίου και ευχήθηκε η εκδήλωση αυτή του Δήμου να διευρυνθεί, διότι έχει να προσφέρει πολλά προς όφελος της περιοχής.

    Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Τσιαντής τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κυρίαρχη προτεραιότητα του κάθε πολίτη, και η οικολογική  συνείδηση  πρέπει να καλλιεργείται και να χτίζεται στα σχολεία με ενέργειες και εκδηλώσεις της Τοπική Αυτοδιοίκησης  και της Πολιτεία ώστε μελλοντικά τα παιδιά σήμερα να αποκτήσουν κανόνες υπευθυνότητας ως ενήλικοι πολίτες πλέον. Όταν υπάρχει αυτή η  συνεργασία  τότε έχουμε και τα ανάλογα  αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στα σημαντικά έργα που θα εκτελεστούν στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ,όπως η αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου  προϋπολογισμού 430 Χιλ.  Ευρώ ,του χώρου του βοτανικού κήπου  25 χιλ ευρώ, με σκοπό αυτό το δίπολο να γίνει κέντρο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πανελλαδικά. Ευχαρίστησε τέλος τους Αντιδημάρχους κ. Γεώργιο Αργύρη και κα. Ελένη Θυμιοπούλου που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια  για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης  καθώς και όλους τους δημότες, γονείς, μαθητές και καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο διευθυντής του Δημοτικού σχολείου Κρυονερίου  κ.Βασίλης Παπουτσής. Ομιλία στα παιδιά έγινε από τον   σχολικό σύμβουλο κ. Θωμά Κοτοπούλη και τον υπεύθυνο της ΑΝΚΑ κ. Θεόφιλο Μπρουζιώτη. Έγινε ξενάγηση στον χώρο του Βοτανικού από τον υπεύθυνό  κ. Δημήτρη Παπαντώνη. Επίσης παρευρέθησαν οι διευθυντές του Δημ.  Σχολείου Μεσενικόλα κ. Θωμάς Ξάφης  και του Δημ.  Σχολείου Σταυρού κ. Ιωάννης Λέτσιος  με τους  εκπαιδευτικούς, καθώς δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί πρόεδροι , εκπρόσωποι φορέων και πολλοί δημότες. Τέλος προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα στα παιδιά των σχολείων και σε όλους τους παρευρισκομένους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενωτική Πρωτοβουλία Δ. Μουζακίου: Για το δρόμο Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα

Posted on 16 Ιανουαρίου 2018 by admin

Η οδική σύνδεση Μουζάκι-Λίμνης Πλαστήρα είναι ένα έργο πνοής , για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής .Τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν  πολλές προσπάθειες για την υλοποίηση του . Στο πρόσφατο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο στη Λάρισα , αποφασίστηκε  η υλοποίηση  και η ένταξη του στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου παραβρέθηκε  στο συνέδριο χωρίς καμία πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής του. Δεν πρότεινε κανένα έργο για τον τόπο του ούτε ασχολήθηκε με την τόσο σημαντική οδική σύνδεση. Έβγαλε μια πομπώδη  ανακοίνωση ότι αυτά τα συνέδρια είναι επικοινωνιακές φιέστες της κυβέρνησης και τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από αυτά .Για άλλη μια φορά έβαλε το προσωπικό κομματικό του συμφέρον πάνω από το καλό του τόπου. Όταν αντιλήφθηκε ότι το έργο θα γίνει, φρόντισε να σφετεριστεί τις προσπάθειες των ανθρώπων της περιφέρειας, των βουλευτών του νομού και τόσων άλλων, ώστε να παρουσιάσει τη δέσμευση του Υπουργού κ Σπίρτζη ως προσωπική του επιτυχία. Είναι μια προσφιλής τακτική ενός παλαιοκομματικού Δημάρχου ,η προσωπική προβολή πάνω από όλους και από όλα.  H συνεχής ενασχόληση του   με τις επόμενες βουλευτικές   εκλογές όταν αυτές πραγματοποιηθούν   και η προσωπική του φιλοδοξία να συμμετάσχει σε αυτές, ως υποψήφιος βουλευτής, στοιχίζουν ακριβά στο δήμο μας   με τον οποίο δυστυχώς δεν ασχολείται καθόλου.

Ο κόσμος αρνείται να κατανοήσει ότι ένας πολιτικός με τέτοιες φιλοδοξίες, όπως εν προκειμένω ο κ Κωτσός, έχει γραμμένα στα παλαιά του υποδήματα και τα κόμματα και τους οπαδούς τους και τις ιστορικές σκοπιμότητες του «καλού» του τόπου. Τα κόμματα γι΄αυτόν είναι οχήματα ατομικής ανάδειξης και οι πρόθυμοι οπαδοί τους ανυποψίαστα υποζύγια, που τα σέρνει   για να εξυπηρετήσει  τους προσωπικούς του σκοπούς. Και σκοπός του κ Κωτσού  είναι να γίνει μια μέρα βουλευτής , όχι να σώσει το τόπο. Αν μάλιστα για να το πετύχει  θα πρέπει να καταστρέψει το Μουζάκι  δε θα διστάσει να το κάνει.

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Μουζακίου

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

1ο Αντάμωμα Αναβίωσης ηθών και εθίμων των Συλλόγων της Λ. Πλαστήρα

Posted on 12 Ιανουαρίου 2018 by admin

Εντατικά έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το 1ο Αντάμωμα Αναβίωσης ηθών και εθίμων των Συλλόγων της Λίμνης Πλαστήρα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας.

Ήδη έχει συμφωνηθεί στο 1ο αυτό Αντάμωμα, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να γίνει η αναβίωση του τρύγου και του θερισμού που αποτελούν δύο από τα πιο γνωστά και παλαιότερα έθιμα μέσα από τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Μην ξεχνάμε εξάλλου το γνωστό σε όλους «Θέρος-τρύγος-πόλεμος» που έλεγαν οι παλιοί αμπελουργοί για να περιγράψουν και να εκφράσουν την κοπιαστική προσπάθεια ολόκληρης της αγροτικής οικογένειας να ασχοληθεί με τον θερισμό και τον τρύγο.

Αυτά τα δύο σημαντικά έθιμα πρόκειται να αναβιώσουν κατά τη διάρκεια του 1ου Ανταμώματος και μάλιστα με πιστή αναπαράσταση και αναλυτική περιγραφή όλης της διαδικασίας που ακολουθούνταν ώστε να θυμηθούν οι παλιότεροι και να γνωρίσουν και οι νεότεροι την τοπική μας παράδοση που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους με φαγητό, ποτό, αλλά και με ζωντανή μουσική από καταξιωμένους ντόπιους μουσικούς.

Παράλληλα θα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα να συναντηθούν και συμπράξουν σε μια τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση που προάγει τον πολιτισμό μας.

Άλλωστε ήταν και δική τους ανάγκη να διοργανωθεί κάτι τόσο σημαντικό και ξεχωριστό στην περιοχή τους και οι σχετικές συζητήσεις και επαφές που είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με πρωτοβουλία της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων ήρθε η ώρα να γίνουν τώρα πράξη.

Αυτά ακριβώς, όπως και μια σειρά από άλλα οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα, απασχόλησαν και τη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιανουαρίου στα γραφεία της Ένωσης.

Ήδη συστάθηκε μία Γραμματεία στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μορφοβουνιωτών κ. Τάσος Τσάβαλος ως Γραμματέας καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων κ. Μανώλης Στεργιόπουλος, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού, Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λαμπεριωτών «Το Λαμπερό» κ. Γιάννης Κουτής, ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού, Μορφωτικού Συλλόγου Μεσενικόλα κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος και ο κ. Χρήστος Σκόνδρας από τον Μορφωτικό Σύλλογο Μοσχάτου ως μέλη, που θα συντονίζουν το έργο προετοιμασίας της εκδήλωσης.

Ο ακριβής τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης όπως επίσης και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση που έχει οριστεί για την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Να ανοίξουν οι κρουνοί χρηματοδότησης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 24 Νοεμβρίου 2017 by admin

Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Λίμνη Πλαστήρα ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας.

Στο κείμενο της ερώτησής του ο Θεσσαλός πολιτικός επισημαίνει ότι«οι κρουνοί της χρηματοδότησης ενός κομβικής σημασίας έργου παρέμειναν ερμητικά κλειστοί κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως«η ολοκλήρωση του έργουθα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ύδρευση 100.000 πολιτών του Νομού Καρδίτσας καθώς η λίμνη αποτελεί ταμιευτήρα πόσιμου νερού από τον οποίο υδρεύονται οι Δήμοι Καρδίτσας, Παλαμά, Σοφάδων, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα».

Ο κ. Τσιάρας τονίζει ακόμη ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ είχε ενημερωθεί έγκαιρα για την σημασία του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης Πλαστήρα ήδη από τον Μάϊο του 2015 με την κοινή επιστολή 5 Δημάρχων προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Παράλληλα, υπενθυμίζειστους συναρμόδιους Υπουργούς πως«με υπόμνημα της προς την Ειδική Γραμματεία Διαχειριστικής Αρχής του έργου, τον Ιούνιο του 2017 η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας επαναφέρει το αίτημα στις πολιτικές ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων για την επανένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του».

«Στο περιβόητο «Περιφερειακό Συνέδριο Θεσσαλίας» ο κ. Τσίπρας “ξέχασε” για μια ακόμα φορά τα αναγκαία έργα υποδομής του Νομού Καρδίτσας”, κατέληξε ο Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε τους συναρμόδιους υπουργούς να διασαφηνίσουν αν προτίθενται να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση του έργου.

Comments (0)

Tags: , ,

Λίφτινγκ στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα

Posted on 16 Οκτωβρίου 2017 by admin

Στην αποκατάσταση ζημιών του οδικού κυκλώματος της λίμνης Πλαστήρα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, μετά από συνεργασία με το Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο, υπέγραψε την έγκριση των πιστώσεων του έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα έργο ουσίας σε μια περιοχή, τη Λίμνη Πλαστήρα, που έχει ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για την Π.Ε. Καρδίτσας αλλά για όλη τη Θεσσαλία. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο κατασκευάσθηκε το 1960 και δέχεται, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Παρ’ όλα αυτά και με τους περιορισμένος πόρους που διαθέτουμε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση της ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπινων κοινοτήτων και των εμπορευμάτων».

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο έχει σκοπό την βελτίωση – συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί.

Οι εργασίες που προβλέπονται θα γίνουν στους οδικούς άξονες της ευρύτερης περιοχής  Λίμνης Ν. Πλαστήρα, καθώς και σε άλλες θέσεις του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων
 • Καθαρισμός οχετών
 • Άρση Καταπτώσεων
 • Προμήθεια δανείων και κατασκευή επιχωμάτων
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των οποίων οι θέσεις και οι διαστάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
 • Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου
 • Κατασκευή σωληνωτών οχετών
 • Εργασίες οδοστρωσίας
 • Φρεζάρισμα του τάπητα στα τμήματα του οδικού δικτύου που κρίνεται απαραίτητο
 • Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου
 • Διαγράμμιση οδοστρώματος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αγροτικής Αειφορίας στη Λ. Πλαστήρα

Posted on 25 Μαΐου 2017 by admin

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Μαΐου στη Λ. Πλαστήρα  η  Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αγροτικής Αειφορίας του Forum Synergies, η οποία έλαβε χώρα στην Καρδίτσα το διάστημα από 17-21 Μαΐου 2017.

Το κεντρικό σημείο του φετινού φόρουμ ήταν  η κοινωνική οικονομία, οι συνεταιρισμοί και οι από τη βάση πρωτοβουλίες και δίκτυα στις γεωργικές περιοχές της Ελλάδας.

Η τριήμερη συνάντηση ήταν  μια ευκαιρία να συνεβρεθούν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, με κοινό πνεύμα στην συνεργασία και δράση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.

Έγιναν επισκέψεις σε  επιτυχημένες προσπάθειες αειφόρων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, σε μια περιοχή με έντονο το αίσθημα κοινωνικών δράσεων. Οι συναντήσεις αγροτικής αειφορίας που διοργανώθηκαν  από το Forum Synergies, είναι μια ζωντανή ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικής γνώσης μεταξύ τοπικών παραγόντων, κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές και υπόβαθρα, ενημερώθηκαν και  έμαθαν επί τόπου, για αειφόρες πρακτικές στη γεωργία, στις οικονομικές δραστηριότητες και παράλληλα δόθηκε  η δυνατότητα για διεύρυνση του δικτύου ανθρώπων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε την σκιαγράφηση του τοπίου της αειφόρου ανάπτυξης στα χρόνια της κρίσης ,την κατάσταση στην  Ελλάδα και την Ευρώπη, την εξερεύνηση των γεωργικών δραστηριοτήτων στη Λ.Πλαστήρα και το νομό Καρδίτσας με εκδρομές και περιηγήσεις σε τοπικά εγχειρήματα όπως τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, τον ΑΣ Στέβιας, την ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ, τον ΑΣ ΕΥΚΑΡΠΟΝ, την Οικόσφαιρα και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα του κ.Βασιλάκου και τέλος  έγινε παρουσίαση  των ιδρυμάτων της πόλης της Καρδίτσας(Αλεξόπουλου, Βαλταδώρου, Αλαμανή)

Συνδιοργανωτές της φετινής συνάντησης ήταν:

 1. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.), είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας των τοπικών αρχών, που δρα ως βασικός παράγοντας σε θέματα ανάπτυξης. Μια εκ των δραστηριοτήτων της είναι η διαμόρφωση νέων συνεργατικών μοτίβων, όπως συνεταιρισμοί, δίκτυα επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και λοιπά.
 2. Το δίκτυο Ηλιόσποροι. Μερικές από το πλήθος δραστηριότητων των Ηλιόσπορων είναι η έρευνα και δράση σε ζητήματα εναλλακτικών δομών εκπαίδευσης, πρόσβασης στη γη και ομάδων μετάβασης. Καθώς η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από μια βαθειά οικονομική κρίση, η οποία έθεσε σχεδόν το 60% των νέων χωρίς εργασία, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναδειχθούν τέτοια σημάδια ελπίδας.
 3. Το δίκτυο σπόρων Πελίτι είναι ένα κίνημα διατήρησης, ανταλλαγής και χρήσης παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, τοπικών φυλών κτηνοτροφικών ζώων, διατήρησης τοπικών οικοσυστημάτων και κυκλικών οικονομιών. Φέτος τον Απρίλη οργανώνει το πρώτο Ολυμπιακό φεστιβάλ σπόρων.
 4. Ο οργανισμός Euracademy είναι μια μη κερδοσκοπική Ευρωπαϊκή οργάνωση η οποία δρα από το 2003 με έδρα την Αθήνα. Το όραμα του οργανισμού είναι η προώθηση πλαισίων και βάσεων για τη δια βίου μάθηση σε αγροτικές περιοχές και η μετάδοση καλών πρακτικών και συνεργασιών μεταξύ διάφορων παραγόντων για την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο οργανισμός συνδέει φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς από όλη την Ευρώπη. Έχει διοργανώσει 15 ετήσιες καλοκαιρινές ακαδημίες με διαφορετικές θεματικές στην αγροτική ανάπτυξη σε 12 χώρες, ενισχυμένες με ερευνητικό και πρακτικό έργο, το οποίο έχει δημιοσιευθεί ευρέως.

 

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μανιτάρι-γίγας στην Λίμνη Πλαστήρα

Posted on 18 Απριλίου 2017 by admin

Ο Κωνσταντίνος Βολοτόπουλος είναι υπεύθυνος ξενοδοχειακής μονάδας και στον ελεύθερό του χρόνο συλλέγει μανιτάρια.

Την ώρα, λοιπόν, που ασκούσε το χόμπι του στη λίμνη Πλαστήρα, εντόπισε ένα μανιτάρι οκτώ κιλών.

Oπως δήλωσε στο kozanilife.gr, ο κ. Βολοτόπουλος, πρόκειται για μανιτάρι που ανήκει στην οικογένεια «Πολύπορος ο λεπιδωτός», ενώ ο ίδιος το εντόπισε σε κορμό πλατάνου.

Το συγκεκριμένο μανιτάρι τρώγεται σε νεαρή ηλικία.

Comments (0)

Tags: , ,

Αγώνας Ορεινού Δρόμου στη Λίμνη Πλαστήρα στις 9 Απριλίου

Posted on 22 Μαρτίου 2017 by admin

Η Λίμνη Πλαστήρα είναι σε όλους γνωστή για την ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλοντος, την άγρια ομορφιά των βουνών αλλά και τα παρθένα απόκρημνα μονοπάτια της με την καταπληκτική θέα στην λίμνη. Για όλους εμάς, που αγαπάμε την φύση και θέλουμε να δοκιμάζουμε τα πραγματικά όρια της αντοχής μας, διοργανώνουμε 2 αγώνες δρόμου, με στόχο να δώσουμε στον καθένα την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μια μοναδική εμπειρία!

Ο Αγώνας Ορεινού Δρόμου που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Πλαστήρα στις 9 Απριλίου  περιλαμβάνει 2 διαδρομές,  μήκους 20χλμ. και 10χλμ. με αφετηρία και τερματισμό το παραλίμνιο χωριό Καλύβια Πεζούλας.

 

Περιγραφή διαδρομής 20km

Η διαδρομή χαρακτηρίζεται από μέτριο βαθμό δυσκολίας, και κινείται στο μεγαλύτερο μέρος σε δασικούς δρόμους, χωρίς ιδιαίτερα δύσκολα τεχνικά κομμάτια. Η εκκίνηση δίνεται από τα Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 830μ.  Μετά από 800μ ασφάλτου δρόμου μπαίνουμε σε δασικό ανηφορικό μονοπάτι προς τον οικισμό Νεραϊδα. 5 χιλιόμετρα μετά φτάνουμε στο μέγιστο υψόμετρο της διαδρομής στα 1165μ.  Στη συνέχεια και μέχρι το 7.7. χλμ της διαδρομής, κινούμαστε σε δασικό δρόμο με μικρές υψομετρικές διακυμάνσεις.  Από το 7.5 χλμ μέχρι το 15 χλμ η διαδρομή είναι κατηφορική κυρίως σε δασικό δρόμο.  Τα τελευταία 5 χλμ. του αγώνα η διαδρομή είναι παραλίμνια σε δασικό δρόμο, χωρίς αξιόλογες υψομετρικές διαφορές.

 

Περιγραφή διαδρομής 10km

Η εκκίνηση γίνεται από το χωριό Καλύβια Πεζούλας. Μετά από λίγα μέτρα ασφάλτου, μπαίνουμε σε δασικό δρόμο και εύκολα μονοπάτια. Σε 5 χλμ συναντάμε τον βοτανικό κήπο Νεοχωρίου όπου κάνουμε κυκλική αναστροφή και επιστρέφουμε στα Καλύβια Πεζούλας όπου είναι και ο τερματισμός. Η διαδρομή είναι παραλίμνια, με πολύ  μικρές υψομετρικές διαφορές και χαρακτηρίζετε από χαμηλό βαθμό δυσκολίας.

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Οι Απανταχού Καρδιτσιώτες τιμούν τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ Τίκα και τον Πρωθυπουργό-Στρατηγό, Νικόλαο Πλαστήρα

Posted on 23 Νοεμβρίου 2016 by admin

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών ανακοινώνει ότι την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00′ μ.μ. στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελέσει με την δέουσα επισημότητα την καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους των επιφανών συμπατριωτών Καρδιτσιωτών, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ Τίκα (καταγόταν από το Αρτεσιανό Καρδίτσας) και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου Πλαστήρα (καταγόταν από το Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα).

Θα χοροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού, κ.κ. Θεοδώρητος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου Β’.

Για τη ζωή και το έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, θα ομιλήσει η φιλόλογος, κ. Νέλλη Παναγοπούλου-Τσαγανού και για τη ζωή και το έργο του Πρωθυπουργού και Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα θα ομιλήσει η εγγονή του και πρώην Υπουργός, κ. Ελισάβετ Παπαζώη.

Έχουν κληθεί να παραστούν οι πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές, καθώς και όλα τα Καρδιτσιώτικα, Θεσσαλικά, Μικρασιατικά και Χιακά σωματεία.

Όποιος φορέας ή σύλλογος επιθυμεί να καταθέσει στεφάνι στους τάφους των τιμωμένων προσώπων ή επιθυμεί να αποστείλει τιμητικό χορευτικό άγημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει ο εκπρόσωπός του με τον διοργανωτή Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών {210.3301370 – e-mail: s.a.karditsiwtwn@gmail.com}.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ

Comments (0)

Tags: , ,

57 χρόνια από τον τραγικό πνιγμό 20 ανθρώπων στα έργα της Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 23 Νοεμβρίου 2016 by admin

Συμπληρώνονται 57 χρόνια από τον τραγικό πνιγμό 20 ανθρώπων (5/12/1959) οι οποίοι αποτέλεσαν και την πρώτη θυσία, όταν στο οροπέδιο της Νεβρόπολης μια τεχνητή λίμνη γεννιόταν, η λίμνη του Ταυρωπού ή Μέγδοβα ή όπως σήμερα ονομάζεται η Λίμνη Πλαστήρα,  και η Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου σε συνεργασία με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα πραγματοποίησε  την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη τους στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής   στο   Νεοχώρι, και ακολούθησε το τρισάγιο και το ¨προσκλητήριο πνιγέντων¨ στο χώρο του μνημείου θέση ¨Τσέρνος¨.

Το φοβερό αυτό γεγονός που συντάραξε το Δεκέμβρη του ΄59 όλη την Καρδίτσα και κυρίως το χωριό Νεοχώρι απ’ όπου κατάγονταν οι περισσότεροι, συνέβη όταν οι πνιγέντες, 20 άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στα έργα της Λίμνης οι περισσότεροι, στη θέση ¨τσαρδάκι¨, θέλησαν να πάνε με τη μοναδική βάρκα που υπήρχε, στο Νεοχώρι, στην άλλη πλευρά της λίμνης,  να γιορτάσουν την γιορτή του Αγίου Νικολάου. Και θέλησαν να πάνε με βάρκα γιατί μόλις είχε γεμίσει η λίμνη η οποία κατάπιε όλα τα παλιά μονοπάτια και τους αμαξιτούς δρόμους και οι καινούργιοι δεν είχαν ακόμη διαμορφωθεί. Όμως αυτή η διαδρομή δεν θα έφτανε ποτέ στο τέλος της. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη δεκάδων οικογενειών και χιλιάδων συμπατριωτών μας.

Στη τελετή παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα , αντιδήμαρχοι , ο πρόεδρος και εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας και του πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοχωρίου και πλήθος κόσμου.

Για να τους θυμόμαστε αναφέρουμε τα ονόματα των αδικοχαμένων συγγενών και συμπατριωτών μας.

Καταγόμενοι από το Νεοχώρι:

Αγρογιάννης Βασίλειος, Αγρογιάννης Γεώργιος, Αγρογιάννης Νικόλαος, Καρακώστας Δημήτριος, Καρακώστας Ευάγγελος, Καραντώνης Βασίλειος, Καραντώνης Γεώργιος, Κελεπούρης Κων/νος, Κορκοντσέλος Αστέριος, Μητσογιάννης Αναστάσιος, Μητσογιάννης Αριστ., Μητσογιάννης Ηρακλής, Μήτσιου Βασίλειος, Νίκου Ιωάννης, Σάλτης Αθανάσιος, Τέκος Σωτήριος, Φώτας Κων/νος

 

Καταγόμενος από το Μορφοβούνι: Μπαλτάς Βάιος

Καταγόμενοι από την Καρίτσα: Κερασιώτης Νικόλαος, Ντζιός Γεώργιος.

Comments (0)

Tags: , ,

Να χρηματοδοτηθεί ο δρόμος Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα – Κοινή επιστολή των δημάρχων

Posted on 12 Οκτωβρίου 2016 by admin

Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Δέδε απέστειλαν από κοινού οι Δήμαρχοι Μουζακίου κ. Κωτσός και Πλαστήρα κ. Τσιαντής εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για τα έργα που ανακοίνωσε στην Καρδίτσα από τα οποία απουσιάζει ο άξονας Μουζακίου Λίμνης Πλαστήρα, παρότι υπάρχει έτοιμη μελέτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η επιστολή των δύο δημάρχων είναι η παρακάτω:

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρονδιαβάσαμε τα έργα που ανακοινώσατε και αφορούν  το Νομό Καρδίτσας, αλλά δυστυχώς για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε την παντελή απουσία διαβούλευσης με τους τοπικούς εταίρους αναφορικά μ’ αυτά και όπως είναι φυσικό σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο σχεδιασμός γίνεται από το κέντρο, να αγνοούνται βασικά ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνίακαι την τοπική ανάπτυξη.

Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι σ’ αυτά δεν περιλαμβάνεται ένα σοβαρό έργο που αφορά όχι μόνο το Νομό Καρδίτσας, αλλά ολόκληρη τη Θεσσαλία

Αναφερόμαστε στον οδικό άξοναΜουζακίου Λίμνης Πλαστήρα που ενδιαφέρει το σύνολο της Δυτικής Θεσσαλίας και όχι μόνο, καθώς ενώνει τρεις υψηλού επιπέδου τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Μετέωρα, το Περτούλι και η Λίμνη Πλαστήρα.

Ο κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου θα πυροδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη των προαναφερόμενων περιοχών καθώς θα επιτρέψει τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση των ενδιαφερομένων τουριστών.

Εδώ να επισημάνουμε ότι ο τωρινός δρόμος που συνδέει το Μουζάκι με τη Λίμνη Πλαστήρα είναι άκρως επικίνδυνος λόγω στενότητας του οδοστρώματος και κυρίως λόγων των μεγάλων κατολισθητικών φαινομένων που μονίμως διακόπτουν την κυκλοφορία στο ύψος της Κερασιάς.

Η επικινδυνότητα, λόγω κατολισθήσεων και στενότητας του υπάρχοντος δρόμου, αλλά και η τεράστια σημασία που έχει ο άξονας στην ανάπτυξη του τουρισμού στη Δυτική Θεσσαλία επιβάλλουν την άμεση ένταξη και χρηματοδότηση της κατασκευής του δρόμου.

Παράλληλα να θυμίσουμε ότι στη  διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκεται η ολοκληρωμένη μελέτη για τον οδικό άξονα Μουζακίου Λίμνης Πλαστήρα η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠΝΑ 2 με συνολικό προϋπολογισμό έργου τα 8.500.000 ΕΥΡΩ

Είμαστε βέβαιοι ότι και εσείς κατανοείτε τη σπουδαιότητα του οδικού άξονα Μουζακίου Λίμνης Πλαστήρα και θα μεριμνήσετε για την υλοποίηση της μελέτης  που έχει πλήρη ωριμότητα διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλίας.

 

 

                              ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Δήλωση Δ. Τσιαντή σχετικά με την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 22 Αυγούστου 2016 by admin

Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Τσιαντής έκανε την εξής δήλωση, σε σχέση με την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα:

«Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου σε σχέση με την πρόταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δια του Υπουργού κ. Τόσκα και του Γενικού Γραμματέα κ. Αναγνωστάκη, που αφορά την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εκτιμώντας την επιχειρηματολογία μας για την ανάγκη αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης της τουριστικής μας περιοχής και τις όποιες άλλες διοικητικές ανάγκες των δημοτών μας, αλλά και των  επισκεπτών, που αφορούν αυτούς και την ΕΛ.ΑΣ.

Να εκφράσω, επίσης, και την εκτίμησή μου προς τα ανώτατα επιχειρησιακά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στην Καρδίτσα, όσο και στη Λάρισα, για τη δική τους συμβολή στην πρόταση»

Comments (0)

Tags: , , ,

Μαγική βραδιά η Πρώτη Συνάντηση Καλλιτεχνών Παραδοσιακής Μουσικής στην Λίμνη Πλαστήρα

Posted on 10 Αυγούστου 2016 by admin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μια μαγική βραδιά με δημοτική μουσική χάρισαν στο κοινό  οι εν ενεργεία ντόπιοι καλλιτέχνες (μουσικοί – ερμηνευτές) , οι εκφραστές της Δημοτικής παράδοσης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου  Λίμνης Πλαστήρα στην «1η Συνάντηση Καλλιτεχνών Παραδοσιακής Μουσικής».

Μια ωραία ιδέα που έγινε πράξη  την Πέμπτη 4.8.2016 στον αύλειο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και στα πλαίσια των γενικότερων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος και αυτό το καλοκαίρι.

Η ανταπόκρισή τόσο των μουσικών, όσο και των δημοτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία  και η εκδήλωση απέσπασε τα θετικότερα σχόλια από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι τραγούδησαν μαζί με τους καλλιτέχνες, χόρεψαν και είχαν την ευκαιρία να παραμερίσουν για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμαρχος Δημ. Τσιαντής στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη βαρύτητα που δίνει η Δημοτική αρχή σε δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την ανάδειξη και διατήρηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και της Δημοτικής μας Παράδοσης. Ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες που τίμησαν με την συμμετοχή τους αυτή τη διοργάνωση, το κοινό που με την παρουσία του στηρίζει μαζικά αυτές τις πρωτοβουλίες και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοχωρίου που σε συνεργασία με το Δήμο συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια αφού έγινε η παρουσίαση στο κοινό όλων των καλλιτεχνών ακολούθησε η ανάγνωση των βιογραφικών και η βράβευση των τεσσάρων μεγαλυτέρων σε ηλικία μουσικών «τιμής ένεκεν» στην προσφορά τους στη διατήρηση της Δημοτικής παράδοσης της περιοχής μας.

Οι καλλιτέχνες που Βραβεύτηκαν ήταν οι:  Ζώτος Κώστας (λαούτο), Ζώτος Γιάννης (βιολί). Αποστολακούλης Ηλίας (βιολί) και Αποστολακούλης Στέφανος (τραγούδι).

Ακολούθησε η απονομή τιμητικών μεταλλίων στους υπόλοιπους μουσικούς, και δόθηκε ραντεβού των καλλιτεχνών για την επόμενη συνάντησή τους.

Οι ντόπιοι μουσικοί που αφιλοκερδώς τίμησαν την εκδήλωση με τη συμμετοχή τους ήταν οι:

Ακρίβος Δημήτρης (τραγούδι), ( Καρίτσα)

Αποστολακούλης Ηλίας (βιολί), (Φυλακτή)

Αποστολακούλης Στέφανος (τραγούδι – κιθάρα), (Φυλακτή)

Γακιόπουλος Δημήτρης (τραγούδι), (Μεσενικόλας)

Ζώτος  Γιάννης  (βιολί), (Νεοχώρι)

Ζώτος Κώστας (λαούτο), (Νεοχώρι)

Κασιούρας Ηλίας (τραγούδι), (Νεοχώρι)

Κρομμύδας Κώστας (τραγούδι), (Νεοχώρι)

Μιαρίτης Νίκος (κλαρίνο), (Κερασιά)

Μιαρίτης Νικ. Δημήτρης (κλαρίνο), (Κερασιά)

Μιαρίτης Στεφ. Δημήτρης (αρμόνιο), (Κερασιά)

Μπουραζάς Πέτρος  (κλαρίνο), (Κερασιά)

Παλαπέλας Άγγελος (αρμόνιο), (Μορφοβούνι)

Παλαπέλας Γιώργιος (κρουστά), (Μορφοβούνι)

Παπαθανασίου Κώστας (Αρμόνιο), (Πεζούλα)

Πρασσάς Γιώργιος (αρμόνιο), (Κρυονέρι)

Σατραζέμης Λάζαρος (τραγούδι), (Νεοχώρι)

Σταύρου Πάναγιώτης (κλαρίνο), (Νεοχώρι)

Τσίτρας Αντώνης (κιθάρα), (Νεοχώρι)

Comments (0)

Tags: , ,

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο ποδηλατικός γύρος του Δ. Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 08 Αυγούστου 2016 by admin

GIROS2Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο ποδηλατικός γύρος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που έγινε το Κυριακή 7 Αυγούστου στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο πλάζ Πεζούλας – Βοτανικός κήπος Νεοχωρίου με επιστροφή και τερματισμό στην πλαζ Πεζούλας. Οι φίλοι του ορεινού ποδηλάτου έδωσαν το παρών στην αφετηρία και χάρηκαν μια διαδρομή μέσα στο δάσος και δίπλα από την πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πήραν μέρος πολλές οικογένειες με τα παιδία τους που ήρθαν από όλη σχεδόν την Θεσσαλία, καθώς και αρκετοί επισκέπτες που βρέθηκαν για τις διακοπές τους στην περιοχή μας. Πρώτοι τερμάτισαν στους άντρες : Μπαλατσός Γιάννης, στις γυναίκες: Κλειδωνάρη Αννα και στα παιδία: Ψήφης Γεώργιος κ  Ψηφή Ελευθερία.

GIROS3Οι τυχεροί της εκδήλωσης μετά από κλήρωση που έγινε με έπαθλο από ένα ποδήλατο βουνού ήταν ο Κολάγγης Βασίλειος και ο Παπαδημητρίου Αδάμος . Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτρης Τσιαντής και η οργανωτική επιτροπή ευχαριστούν τους  μικρούς και μεγάλους φίλους του ποδηλάτου βουνού για τη συμμετοχή τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον ποδηλατικό γύρο του 2017.

Comments (0)

Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC