Tag Archive | "Σμόκοβος"

Tags: , ,

Στις 17 Σεπτεμβρίου η μελέτη για τα αρδευτικά Σμοκόβου

Posted on 16 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Στις 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάθεση σύμβασης για την μελέτη των αρδευτικών δικτύων της περιοχής Σμοκόβου με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, όπως προκύπτει από την απάντηση στον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος που έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, που είχε αποδέκτης παραπόνων κατοίκων του Σταύρου για τη μη ολοκλήρωση του έργου που θα δώσει λύση στο αρδευτικό πρόβλημα του χωριού με νερό από το Σμόκοβο, αλλά και για την απουσία υπεύθυνης ενημέρωσης, με ερώτησή του ζήτησε να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να υπάρξει κλειστό κύκλωμα υπόγειων αγωγών από το Ν. Ικόνιο Καρδίτσας στον Σταυρό Φαρσάλων, που θα επιτρέψει την άρδευση με νερό από το φράγμα Σμοκόβου.

Στην απάντησή του ο κ. Καραμανλής σημειώνει ότι το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» έχει χαρακτηριστεί «ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό» και «εγκρίθηκε η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», ενώ «εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ”».

Επίσης γνωστοποιεί ότι με Απόφαση του Υπουργού στις 31-05-2019:

 • Εγκρίθηκε η προσφυγή στην Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τον τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
 • Εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης μελέτης.
 • Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 1. Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη των αρδευτικών δικτύων της περιοχής Σμοκόβου, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, καθώς και οι κτηματολογικές μελέτες, η εκπόνηση τευχών δημοπράτησης και οι οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να υπάρχει πληρότητα φακέλου δημοπράτησης.

Αναλυτικότερα, η προς δημοπράτηση μελέτη θα περιλαμβάνει:

 • Υδρολογική διερεύνηση των δυνατοτήτων του ταμιευτήρα Σμοκόβου – διαχείριση υδατικού δυναμικού.
 • Έργα ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Σμοκόβου από γειτονικές λεκάνες.
 • Επικαιροποίηση της προμελέτης και της οριστικής μελέτης των αρδευτικών δικτύων των ζωνών ΣΙ έως Σ8 και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Μελέτη των έργων υδροληψίας-ρύθμισης, για την τροφοδότηση όλων των δικτύων των ζωνών ΣΙ έως Σ8.
 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών την 11.09.2019 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 17.09.2019».

Comments (0)

Tags: , ,

Νερό από το Σμόκοβο στον Σταυρό Φαρσάλων

Posted on 21 Αυγούστου 2019 by admin

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να υπάρξει κλειστό κύκλωμα υπόγειων αγωγών από το Ν. Ικόνιο Καρδίτσας στον Σταυρό Φαρσάλων, που θα επιτρέψει την άρδευση με νερό από το φράγμα Σμοκόβου;». Το ερώτημα αυτό απευθύνει ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη. 

Ο Θεσσαλός πολιτικός, κατά την προεκλογική περίοδο έγινε αποδέκτης παραπόνων κατοίκων του Σταύρου για τη μη ολοκλήρωση του έργου που θα δώσει λύση στο αρδευτικό πρόβλημα του χωριού με νερό από το Σμόκοβο, αλλά και για την απουσία υπεύθυνης ενημέρωσης για το ζήτημα. Ασκώντας, λοιπόν, κοινοβουλευτικό έλεγχο -όπως είχε δεσμευτεί- καλεί τους συναρμόδιους υπουργούς να δώσουν απαντήσεις και κυρίως λύση στο πρόβλημα.

Όπως επισημαίνει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος «η ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού με σύγχρονα συστήματα άρδευσης είναι προϋπόθεση για την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, άλλα και για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι επιβεβλημένη η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων μεγάλων έργων που δυστυχώς, για διάφορους λόγους δεν λειτουργούν στο 100% των δυνατοτήτων τους, αφού δεν πλαισιώθηκαν από ολοκληρωμένα συνοδά έργα. Ένα από αυτά είναι και το φράγμα του Σμοκόβου στο νομό Καρδίτσας, από το οποίο με τα συνοδά αρδευτικά έργα θα αρδεύονταν 252.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης αγροτικής γης, μέρος της οποίας ανήκει και στο νομό Λάρισας, στην περιοχή του Σταυρού Φαρσάλων.

Ωστόσο, οι αγρότες του Σταυρού διαμαρτύρονται για την απουσία σύγχρονων αρδευτικών έργων και πρακτικών που θα τους βοηθούσαν να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους αρτιότερα, με λογικότερο κόστος και με μέριμνα για την αειφορία του νερού. Χωρίς το τελευταίο δεν υπάρχει μέλλον στην γεωργία, ενώ όπως επισημαίνουν εδώ και χρόνια, χρησιμοποιούν κοστοβόρες και ξεπερασμένες μεθόδους άρδευσης. Είτε αντλώντας νερό από τον Φαρσαλίτη ποταμό, στον οποίο χύνεται με αντλιοστάσια ανεπαρκής ποσότητα νερού προερχόμενη από το φράγμα του Σμοκόβου με δίκτυο αρδευτικών καναλιών, είτε χρησιμοποιώντας αρδευτικές γεωτρήσεις. Ευλόγως  υποστηρίζουν ότι η άρδευση με κλειστό κύκλωμα υπόγειων αγωγών θα ήταν πολύ πιο αποδοτική, και θα μείωνε αισθητά το κόστος άρδευσης, θα περιόριζε τη σπατάλη νερού και θα είχε θετικότατο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο οποίος είναι ζητούμενο σε μια περιοχή που είναι γνωστό ότι ταλαιπωρείται από γεωλογικά ρήγματα».

Ο κυβερνητικός βουλευτής καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «προκειμένου να υπάρξουν αυτά τα οφέλη, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση έργων που θα επιτρέψουν την άρδευση 11.000 περίπου στρεμμάτων με κλειστό σύστημα αγωγών και θα συνδέονται με τον κλειστό αγωγό που μεταφέρει νερό από το Φράγμα του Σμοκόβου και σταματάει στο Νέο Ικόνιο της Καρδίτσας».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιορτή Αντιφωνικού τραγουδιού στους Σοφάδες

Posted on 02 Αυγούστου 2019 by admin

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Σοφάδων – Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. φιλοξενεί τη Γιορτή Αντιφωνικού τραγουδιού, ενός θεσμού μοναδικού στην Ελλάδα που φέτος μέτρα τον 12ο χρόνο της πορείας του.

Ξεκίνησε στα 2008 από το Μορφοβούνι του σημερινού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και υποστηρίχθηκε από Συλλόγους των περιοχών Αργιθέας και Αγράφων που αγαπούν το ιδιαίτερο αυτό είδος τραγουδιού και που πίστεψαν ότι πρέπει να διασωθεί μέσα στο χρόνο.

Το Αντιφωνικό τραγούδι αποδίδεται μόνο με το στόμα, χωρίς τη χρήση μουσικών οργάνων. Πρόκειται , δηλαδή, για τραγούδι της παρέας και του γλεντιού με πρωτογενή, ανεπιτήδευτη μορφή έκφρασης . Η αυθεντικότητά του το καθιστά μοναδικό . Γι’ αυτό το λόγο τα δύο πρώτα χρόνια της διοργάνωσής του έγινε ψηφιακη καταγραφή των εκδηλώσεων και εκδόθηκαν αντίστοιχα cd.

Να θυμίσουμε ότι η Γιορτή Αντιφωνικού τραγουδιού πραγματοποιούνταν εναλλάξ στα χωριά προέλευσης των Συλλόγων που μετείχαν σε αυτή.

Φέτος ο Δήμος Σοφάδων-ΔΟΠΑΠΣ ανταποκρινόμενος στο αίτημα των συμμετεχόντων φορέων υποδέχεται την ξεχωριστή αυτή Γιορτή στον υπαίθριο χώρο του Αϊ Γιάννη στο Σμόκοβο μετά από πρόταση του τοπικού Συλλόγου ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια ανάδειξής του ως χώρου πολλών μελλοντικών δράσεων των Σμοκοβιτών και όχι μόνο.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν αντιφωνικά σχήματα από τους Συλλόγους της Οξυάς, του Αηδονοχωρίου και του Σμοκόβου . Ο τελευταίος ανέλαβε και την υποδοχή των προσκεκλημένων , καθώς και την επιμέλεια της βραδιάς.  Τα τραγούδια θα καταγραφούν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωσή τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 και ώρα 20.00 στον υπαίθριο χώρο του Αϊ Γιάννη στο Σμόκοβο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Βραδιά αντιφωνικού δημοτικού τραγουδιού

Posted on 01 Αυγούστου 2019 by admin

Mια ξεχωριστή βραδιά για το χωριό μας η οργάνωση και παρουσίαση την Κυριακή 4/8 του αντιφωνικού δημοτικού τραγουδιού στην τοποθεσία Αϊ Γιάννης  και ώρα 20.00  Συμμετέχουν οι σύλλογοι: Αηδονοχωρίου , Οξυάς, Σμοκόβου και Σοφάδων

Είσοδος ελεύθερη σας περιμένουμε να χαρούμε και να απολαύσουμε τον πολιτιστικό μας χώρο όπου  όλοι οι Σμοκοβίτες δημιουργήσαμε με πολύ αγάπη και μεράκι.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κούλουμα στον Σμόκοβο

Posted on 13 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Ο Χορευτικός Μορφωτικός Όμιλος Σμοκόβου και το Κ.Α.Π.Η υπηρετώντας  την παράδοση σας καλούν την καθαρή δευτέρα να γιορτάσετε μαζί τους τα κούλουμα στο Σμόκοβο Αγράφων  εκεί που  η φιλοξενία, η φύση, οι γεύσεις συνταιριάζουν με τον ερχομό της σαρακοστής, θα προσφερθούν : παραδοσιακή φασολάδα, νηστίσιμα εδέσματα, λαγάνα , κρασί και άφθονο γλέντι, σας περιμένουμε με τους φίλους σας

 

Χορευτικός Μορφωτικός Όμιλος Σμοκόβου  Κ.ΑΠ.Η

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διαβεβαίωση για ένταξη της μελέτης Λαζαρίδη στο ΠΔΕ

Posted on 15 Ιανουαρίου 2018 by admin

Tην διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργου Δέδε  για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της αναθεώρησης και επικαιροποίησης της μελέτης Λαζαρίδη σε ότι αφορά τα αρδευτικά Σμοκόβου, μετέφερε στο Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Σε συνάντηση που είχαν οι κκ Αγοραστός και Σκάρλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την περιοχή του Δήμου Σοφάδων καθώς και η συνεργασία του περιφερειάρχη με τον κ. Δέδε για ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι υπήρξε η διαβεβαίωση από πλευράς υπουργείου για ένταξη του έργου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο ΠΔΕ.

Για το συγκεκριμένο έργο άλλωστε υπήρξε διπλή δέσμευση από την ηγεσία του υπουργείου καθώς ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  κ. Χρήστος Σπίρτζης τόσο από τα Τρίκαλα όσο και πρόσφατα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Λάρισα, διαβεβαίωσε για την ένταξη της αναθεώρησης και επικαιροποίησης της μελέτης Λαζαρίδη στο ΠΔΕ.

Όπως σημείωσαν οι κκ Αγοραστός και Σκάρλος το έργο που θα δώσει «ανάσα» στον αγροτικό πληθυσμό είναι η ολοκλήρωση των κλειστών δικτύων άρδευσης από τη λίμνη Σμοκόβου, καθώς θα ν μειωθούν σημαντικά τα έξοδα των παραγωγών.

Comments (0)

Tags: , ,

Το νέο Δ.Σ. του Χορευτικού Μορφωτικού Ομίλου Σμοκόβου

Posted on 02 Ιανουαρίου 2018 by admin

Μετά την  συνεδρίαση του νέου συμβουλίου  του Χορευτικού Μορφωτικού Ομίλου Σμοκόβου εκλέχτηκαν οι:

 Πρόεδρος: Κατσίφας Γεώργιος του Στυλιανού

Γραμματέας: Στέφος Σταύρος του Νικολάου

Ταμίας: Κομπογιάννης Αλέξανδρος του Ηλία

Έφορος-Αντιπρόεδρος: Κατσαρός Δημήτριος του Βασιλείου

Δημόσιες σχέσεις: Ζαχαράκης Ηλίας του  Σταύρου

Χορευτικό: Κομπογιάννη Ασημίνα  του Αποστόλου

Φροντιστής: Ντουράκης Γεώργιος του  Κων/νου

 Ως εκπρόσωπος στην Ένωση πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας παραμένει ο Καραντάνας Ιωάννης του Βαϊου.

 Το νέο δ.σ ευχαριστεί όλους  τους συγχωριανούς και φίλους για την μέχρι τώρα υποστήριξη τους

 Εύχεται να έχουμε ένα καλό και δημιουργικό 2018 για το καλό του χωριού μας του πολιτισμού και της πατρίδος μας

Στην νέα προσπάθεια  δεν περισσεύει κανένας όλοι είναι πολύτιμοι

Comments (0)

Tags: , ,

Καθυστερεί το έργο Ύδρευσης από τη λίμνη Σμοκόβου

Posted on 20 Οκτωβρίου 2017 by admin

Επίσκεψη στο εργοτάξιο του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού από τη λίμνη Σμοκόβου πραγματοποίησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο Δήμαρχος Σοφάδων και πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου κ. Θάνος Σκάρλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρης Κουτρομάνος και υπηρεσιακά στελέχη.

smokovos-3

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο πνοής, που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η υλοποίηση του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού και των έργων κεφαλής, προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ αποτελούν υποέργο του συνολικού έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου» προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, που με την ολοκλήρωσή του θα υδρευθούν περίπου 55.000 κάτοικοι 42 χωριών.

Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί περίπου το 17% των προβλεπόμενων εργασιών – ποσοστό που δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο- καθώς το έργο «έμπλεξε στα γραφειοκρατικά γρανάζια» αρχικά της Διεύθυνσης Δασών (λύθηκε με παρέμβαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ν. Ντίτορα) και ακολούθως της ΔΕΗ η οποία αδυνατεί να προβεί στην απαραίτητη μετακίνηση του δικτύου διανομής (μεταφορά στύλων). Οι κ.κ. Αγοραστός, Τσιάκος και Σκάρλος εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται και ζήτησαν επιτάχυνση των διαδικασιών και εργασιών.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα στη Θεσσαλία. Είναι ένα έργο πνοής, καθώς στο σύνολό του, θα δώσει λύση στο πρόβλημα υδροδότησης 40 οικισμών των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά. Με το έργο αυτό πρόκειται να παρέχεται καλής ποιότητας πόσιμο νερό για τους πολίτες, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά  περιβαλλοντικά οφέλη. Πρόκειται για παρέμβαση που αφορά 55.000 κατοίκους η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Πρέπει όμως οι εμπλεκόμενοι φορείς να επιδείξουν ταχύτητα, ειλικρίνεια και σοβαρότητα καθώς οι καθυστερήσεις που υπάρχουν είναι εις βάρος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας και του περιβάλλοντος. Παράλληλα με το έργο αυτό, δημιουργούνται – στηρίζονται θέσεις εργασίας».

Απ’ την πλευρά του ο κ. Β. Τσιάκος σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που βελτιώνει το επίπεδο ζωής πολλών χιλιάδων Καρδιτσιωτών. Είναι γνωστό ότι σήμερα η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων υδρεύεται από υπόγειες πηγές, οι οποίες όμως ίσως είναι επιβαρυμένες με νιτρικά ή και άλλες δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ουσίες. Για να πετύχουμε την υλοποίηση του έργου, απαιτήθηκε μια σειρά από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να συνδράμουν αποφασιστικά στην προώθηση του. Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν και εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου πρέπει άμεσα να αρθούν και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θ. Σκάρλος τόνισε: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο της αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Για να φτάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, απαιτήθηκε μια σειρά από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να συνδράμουν αποφασιστικά. Καλούμε την πολιτεία να πράξει το ίδιο, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που χρονοτριβούν ένα έργο τεράστιας σημασίας για την υγεία των κατοίκων. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό τίποτα λιγότερο από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα ώστε να παραδώσουμε ένα έργο κατασκευαστικά και λειτουργικά άρτιο.

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

 • Ολοκληρώθηκαν οι γενικές εκσκαφές στο χώρο του Διυλιστηρίου.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές θεμελίωσης στις δεξαμενές καθίζησης, καθαρών, αντλιοστασίου ιλύος και δεξαμενής εξισορρόπησης στραγγιδίων.
 • Ολοκληρώθηκε το 50% των γενικών εκσκαφών της λιμνοδεξαμενής και υπάρχει αδυναμία στην παρούσα φάση εκτέλεσης του υπολοίπου 50%, λόγω μη μετατόπισης καλωδίων της ΔΕΗ.
 • Εξυγιάνθηκε και επιχώθηκε με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής.
 • Ολοκληρώνεται η σκυροδέτηση της δεξαμενής καθίζησης.
 • Ξεκινάει η σκυροδέτηση της δεξαμενής καθαρών.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Με μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισμός ψαρέματος στη λίμνη Σμοκόβου

Posted on 27 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες ο διαγωνισμός ψαρέματος στη λίμνη Σμοκόβου. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καρδίτσας, με τη συνδρομή του Δήμου Σοφάδων και ανταποκρίθηκαν συνολικά 21 ομάδες με τον αριθμό των ψαράδων να φτάνει στους 45.

Τα καλάμια έπεσαν στα νερά της λίμνης στις 15.00 το μεσημέρι της Πέμπτης 21/9, ενώ η θέση της κάθε ομάδας επιλέχτηκε με κλήρωση. Η λήξη του διαγωνισμού σήμανε τρεις ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 15.00 το μεσημέρι της Κυριακής 24/9 με τους συμμετέχοντες ψαράδες να πιάνουν πάνω από 200 κιλά ψάρια.

Στην κατηγορία των συνολικών κιλών οι τρεις πρώτες ομάδες ήταν:

1)Φιλίππου Κ. Υπερήφανος Απ., Κουτρούλιας Παν. με 47,5 κιλά

2)Καρατζούλας Αθ, Πανούσης με 44,5 κιλά

3)Κυριτσόπουλος Στ., Αντάρας Αθ.  με 34,5 κιλά

Στην κατηγορία του μεγαλύτερου ψαριού πρώτευσε η ομάδα των Αγορογιάννη, Χρήστου με ψάρι 5,5 κιλών

Όλα τα ψάρια που αλιεύτηκαν απελευθερώθηκαν στη λίμνη Σμοκόβου

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες από πολλές γωνιές της χώρας, ακόμη και το εξωτερικό κάτι που δείχνει την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει.

Μεταξύ άλλων ψάρεψαν ομάδες από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τα Γρεβενά, τα Γιαννιτσά, τη Φλώρινα, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία.

Εν τω μεταξύ συζήτηση τόσο με τους αλιείς όσο και με τον πρόεδρο του ΣΥλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Καρδίτσας κ. Κώστα Αρχοντή είχε ο Δήμαρχος Σοφάδων  κ. Θάνος Σκάρλος και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σπύρος Εκίζογλου και Παναγιώτης Τουλιάς.

Ο κ. Αρχοντής αφού ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο για το αμέριστο ενδιαφέρον του σημείωσε:

«Είμαστε ερασιτέχνες αλιείς. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Η διοίκηση του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Καρδίτσας προσπαθεί να προωθήσει μια σειρά ζητημάτων, έχοντας συναντήσεις και με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. Κύριο μέλημά μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη περιφρούρηση της λίμνης από το παράνομο ψάρεμα για να προστατέψουμε αυτό το στολίδι της περιοχής.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Σκάρλος δεσμεύθηκε να συνδράμει σε κάθε προσπάθεια που αφενός αναδεικνύει τη λίμνη Σμοκόβου ως προορισμό και αφετέρου προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά δήλωσε:

Οι τρόποι ανάδειξης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της λίμνης, η αναπτυξιακή προοπτική και η δυναμική της αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημ. Αρχή.  Η ανάπτυξη της λίμνης θα φέρει προστιθέμενη αξία ενώ είναι συγχρόνως το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό απόθεμα όλης της περιοχής. Με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων η αξιοποίηση της λίμνης θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Comments (0)

Tags: , ,

Μεγάλη οικολογική καταστροφή από τον ΤΟΕΒ Σοφάδων

Posted on 27 Απριλίου 2017 by admin

Μεγάλη οικολογική καταστροφή για μια φορά ακόμα από τον ΤΟΕΒ Σοφάδων μετά την ελευθέρωση υδάτων στην λίμνη Σμοκόβου όπου αυτή την περίοδο τα ψάρια ρίχνουν τα αυγά.

Συγκεκριμένα από την Δευτέρα 24 Απρίλιου έως σήμερα η στάθμη του νερού να έχει κατέβει 40 cm τα αυγά βρέθηκαν εγκλωβισμένα στην χλωρίδα  εκτός νερών και δημιουργήθηκε  ολοκληρωτική καταστροφή του γόνου

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ

ΣΜΟΚΟΒΟ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επιτάχυνση των εργασιών στα Διυλιστήρια Σμοκόβου ζήτησαν Αγοραστός-Σκάρλος

Posted on 21 Απριλίου 2017 by admin

Ένα έργο πνοής, που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, πέρασε πλέον στη φάση της κατασκευής. Η υλοποίηση του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού και των έργων κεφαλής, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ που αποτελούν υποέργο του συνολικού έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου» προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε στα τέλη του φθινοπώρου και με την ολοκλήρωσή του θα υδρευθούν περίπου 55.000 κάτοικοι 42 χωριών.

Ήδη άλλωστε το υποέργο των δικτύων ύδρευσης είναι έτοιμο σε ποσοστό 90% και σε λιγότερο ίσως από 1,5 χρόνο στα σπίτια των κατοίκων θα φτάσει το νερό της λίμνης Σμοκόβου από το νέο δίκτυο. Επίσκεψη στον χώρο των εργασιών πραγματοποίησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Σοφάδων και πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου κ. Θάνος Σκάρλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρης Κουτρομάνος καθώς και οι πρόεδροι των Τ.Κ Λεονταρίου και Αχλαδιάς κκ. Αντώνης Σαλαγιάννης και Ιωάννης Επισκόπου αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης συζήτησαν και ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και τους μηχανικούς της για τεχνικά θέματα του έργου. Αναλύθηκε η προβλεπόμενη πορεία εκτέλεσης καθώς και ζητήματα που αφορούν την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του, προκειμένου το σύνολο του έργου της να λειτουργήσει το ταχύτερο και απρόσκοπτα ώστε να ωφεληθούν οι δημότες.

Τόσο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός όσο και ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Σκάρλος, αφού υπογράμμισαν πως είναι το μεγαλύτερο έργο της αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, απαίτησαν επιτάχυνση των εργασιών και παράδοση του έργου ακόμη και πριν τις συμβατικές ημερομηνίες.

Όπως ανέφερε κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα στη Θεσσαλία. Είναι ένα έργο πνοής, καθώς στο σύνολό του, θα δώσει λύση στο πρόβλημα υδροδότησης 40 οικισμών των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά. Με το έργο αυτό παρέχεται πλέον καλής ποιότητας πόσιμο νερό για τους πολίτες, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά  περιβαλλοντικά οφέλη. Πρόκειται για παρέμβαση που αφορά 55.000 κατοίκους η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.  Η ύδρευση ολόκληρης της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου είναι ένα έργο μείζονος σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, να πίνουν καθαρό και ασφαλές νερό, από τον ταμιευτήρα του Σμοκόβου».

Παράλληλα ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν διαχρονικά ώστε να φτάσει το έργο στη διαδικασία της υλοποίησης ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σημαντικά οφέλη, που προκύπτουν στην τοπική οικονομία και κοινωνία, με τη διάχυση κοινοτικών κονδυλίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Απ’ την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που βελτιώνει το επίπεδο ζωής πολλών χιλιάδων Καρδιτσιωτών. Είναι γνωστό ότι σήμερα η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων υδρεύεται από υπόγειες πηγές, οι οποίες όμως ίσως είναι επιβαρυμένες με νιτρικά ή και άλλες δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ουσίες. Για να πετύχουμε την υλοποίηση του έργου, απαιτήθηκε μια σειρά από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να συνδράμουν αποφασιστικά στην προώθηση του. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα στον Περιφερειάρχη κ Αγοραστό, αμέσως το υιοθέτησε και αγωνίστηκε μέχρι τέλους για να φτάσουμε στο αίσιο αποτέλεσμα. Επίσης καθοριστικός ήταν ο ρόλος των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, που παρενέβησαν, όπου αυτό χρειάστηκε. Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε στην αρίστη συνεργασία που είχαμε με τη δημοτική αρχή Σοφάδων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περ. Ενότητας Καρδίτσας, για να ετοιμαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μελέτες, που μας οδήγησαν σε θετική κατάληξη».

 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θ. Σκάρλος τόνισε: «Μέριμνά μας και τελικός μας στόχος, είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποπεράτωση του συνόλου του έργου, το οποίο θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των δημοτών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή που θα δώσει προστιθέμενη αξία και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θωρακίζοντας παράλληλα το οικιστικό περιβάλλον. Για έργα τέτοιας εμβέλειας απαιτείται σύλληψη, σχεδιασμός, συνέπεια, υπευθυνότητα και σκληρή προσπάθεια. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη παρέμβαση και το μεγαλύτερο υδρευτικό έργο που εκτελείται σήμερα στην χώρα».
Καλώ τέλος την ανάδοχο εταιρεία όχι απλώς να παραμείνει προσηλωμένη στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, αλλά να επιτύχει σύντμηση αυτών και να παραδοθεί το ταχύτερο δυνατό ένα κατασκευαστικά και λειτουργικά άρτιο έργο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το συγκεκριμένο υποέργο έχει προϋπολογισμό 12.177.000,00 και περιλαμβάνει τα Έργα Κεφαλής και το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ).

 

Έργα Κεφαλής

Η ύδρευση των οικισμών της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας προβλέπεται από την τεχνητή λίμνη του φράγματος Σμοκόβου, η οποία έχει ήδη κατασκευασθεί. Η υδροληψία θα γίνεται από το έργο καταστροφής ενεργείας της σήραγγας Λεονταρίου. Το νερό θα μεταφέρεται σε νέα λιμνοδεξαμενή με συνολική χωρητικότητα 80.000 m3 περίπου. Αναλυτικότερα τα έργα κεφαλής αποτελούνται από την λιμνοδεξαμενή, τα έργα υδροληψίας και εκκενώσεως αυτής, το έργο υπερχείλισης, τα έργα εκτροπής καθώς και τα έργα οδοποιίας για την προσπέλαση στην στέψη της λιμνοδεξαμενής.

 

Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ)

Το ΔΠΝ θα καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας, ήτοι θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας για μέγιστη παροχή 16.875m3/d. Η μέθοδος επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνει τη διύλιση και την απολύμανση με χλώριο, καθώς και την προχωρημένη και εντατική επεξεργασία με όζον και ενεργό άνθρακα. Το ΔΠΝ θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα :

– Τα έργα άφιξης και προεπεξεργασίας (εσχάρωση, μέτρηση παροχής).

– Το φρεάτιο προσθήκης διαλύματος θειικού οξέως, για ρύθμιση του pH.

– Το φρεάτιο μερισμού.

– Την ταχεία ανάμιξη, όπου θα γίνεται προσθήκη διαλύματος θειικού αργιλίου ή εναλλακτικά χλωριούχου πολυαργιλικού υδροξειδίου.

– Την μονάδα κροκίδωσης, όπουθαγίνεται προσθήκη πολυηλεκτρολύτη.

– Τις δεξαμενές καθίζησης. Στην Α΄ Φάση θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές και στη Β΄ Φάση θα προστεθεί μια όμοια.

– Την μονάδα διύλισης, η οποία αποτελείται από ταχυδιυλιστήρια διστρωματικού διυλιστικού μέσου.Για τη διύλιση προβλέπεται η κατασκευή έξι κλινών διύλισης, εκ των οποίων θα εξοπλιστούν στην Α΄ Φάση οι πέντε και μελλοντικά η έκτη.

– Τη μονάδα προσθήκης όζοντος και τη μονάδα ενεργού άνθρακα.

– Τη μονάδα απολύμανσηςτου νερούμε χλώριο, σε δύο σημεία του έργου (προχλωρίωση και μεταχλωρίωση).

– Την τελική δεξαμενή αποθήκευσης ενεργού όγκου 5.000m3..

– Τα έργα διαχείρισης λάσπης (αντλιοστάσιο λάσπης, πάχυνση & αφυδάτωση).

– Τα απαιτούμενα βοηθητικά έργα και έργα υποδομής (Κτίριο Διοίκησης, Υποσταθμός, δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης, δίκτυο στραγγιδίων, εσωτερική οδοποιία, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.)

Το σύνολο έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στον Ευρωπαϊκό χάρτη μπαίνουν τα Λουτρά Σμοκόβου

Posted on 01 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Στην πόλη Jáchymov της Τσεχίας βρέθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων και Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Ιαματικών Πηγών κ. Θάνος Σκάρλος, προκειμένου να συμμετάσχει στη Συνέλευση της Ένωσης Ιαματικών Πηγών της Τσεχίας (Association of the Spa places of the Czech Republic) και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΔΙΑΜ για εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δυο δικτύων. Ο κ. Σκάρλος ζήτησε πολυεπίπεδη σύμπραξη των Δικτύων, αναφέρθηκε στην αδελφοποίηση πόλεων με κοινά χαρακτηριστικά, συζήτησε την κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, ενώ παράλληλα ανέδειξε τα Λουτρά Σμοκόβου ως έναν εκ των κορυφαίων ιαματικό προορισμό.

Ο Δήμαρχος Σοφάδων παρουσίασε εκτενώς τον τρέχοντα αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΔΙΑΜ και συγχρόνως είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την συνέλευση της Ένωσης Ιαματικών Πηγών της Τσεχίας (αποτελείται από 37 πόλεις-μέλη) που διαθέτει αυξημένη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η Τσεχία άλλωστε είναι αναμφισβήτητα μία από τις υπερδυνάμεις στα ιαματικά λουτρά παγκοσμίως. Η Ένωση Ιαματικών Πηγών της Τσεχικής Δημοκρατίας (Association of the Spa places of the Czech Republic) είναι μία εθελοντική, μη-κυβερνητική οργάνωση ιαματικών πηγών.

Επιπλέον, η ένωση επιδιώκει να αναδείξει τις πόλεις όχι μόνο ως μοναδικούς προορισμούς για όσους αναζητούν τον ιαματικό τουρισμό, αλλά και ως τουριστικούς προορισμούς εξαιρετικού ενδιαφέροντος για όλους τους επισκέπτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σκάρλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη λουτρόπολη του Σμοκόβου, τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής και να προετοιμάσει το έδαφος για αδελφοποίηση με πιθανή πόλη την Luhačovice.

Μάλιστα, τον Φεβρουάριο αναμένεται οι εκπρόσωποι της Τσεχικής Ενωσης να επισκεφτούν την Ελλάδα, αποδεχόμενοι την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο κ. Σκάρλος.

Στην διάρκεια της συνέλευσης ο Δήμαρχος Σοφάδων μίλησε για τις προοπτικές συνεργασίας των δυο δικτύων. Μεταξύ άλλων σημείωσε:

Εκ μέρους όλων των μελών του Δικτύου μας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου αφενός για την πρόσκληση να παραβρεθώ στη συνέλευση του Συμβουλίου σας και αφετέρου για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το Δίκτυο της ΔΙΑΜ καθώς και τις προτάσεις μας για συνεργασία.

Το «Δίκτυο των Ιαματικών Πηγών» με το διακριτικό «ΔΙΑΜ» αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 και έχει ως έδρα τη διάσημη λουτρόπολη της Αιδηψού. Τα επτά ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι εγκατεστημένα γεωγραφικά στην Κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλίας, σε μία περιοχή που περιλαμβάνει το 30% των επίσημα αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών όλης της επικράτειας.

Οι Δήμοι – Μέλη του δικτύου αποτελούν, μέσω των ιαματικών πηγών, κατάλληλους προορισμούς για την πρόληψη και αποκατάσταση πολλών παθήσεων.

Ο λόγος που ζητήσαμε την υποστήριξη της Τσέχικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για να έρθουμε σε επαφή με τον οργανισμό σας είναι γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως μοιραζόμαστε κοινά οράματα και στόχους, τόσο ως Δίκτυο όσο και ατομικά ως μέλη του.

Aναγνωρίζοντας την τεράστια εμπειρία του οργανισμού σας, αλλά και

τη σπουδαία εμπειρία σας στο πεδίο του ιαματικού θερμαλισμού ανυπομονούμε να αναπτύξουμε αμοιβαία συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αποτελεσματική τεχνική και εμπορική εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών των μελών του δικτύου μας, η γνώση και εμπειρία σας θα έχει ιδιαίτερη αξία.

Επιπρόσθετα, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει εσάς και κάποια από τα μέλη σας, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την αδελφοποίηση μεταξύ των μελών – πόλεων μας με αντίστοιχα δικά σας μέλη.

Ηδη, έχουμε ολοκληρώσει με κριτήριο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και τα χαρακτηριστικά των ιαματικών πόρων τις εν δυνάμει αδελφοποιημένες πόλεις.

Άλλη μια σημαντική συνεργασία την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού αφορά στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προώθηση του ιαματικού τουρισμού, την ανάπτυξη της υγείας και της ποιότητα ζωής όπως και τη διερεύνηση άλλων πιθανών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων.

Καθώς είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε συστηματικά για την ανάπτυξη, αναγνώριση και προώθηση του Δικτύου και των μελών μας, κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, είμαστε πεπεισμένοι πως η συνεργασία μαζί σας θα οδηγήσει σε αμοιβαία και εποικοδομητικά συμπεράσματα για όλους μας.

Εκ μέρους όλων των μελών μας θα ήθελα να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε τους Δήμους μας το Φεβρουάριο, όπου με μεγάλη χαρά θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ξεναγήσουμε στις ιαματικές πηγές και στα αξιοθέατα των περιοχών μας ώστε να δείτε από κοντά τους φυσικούς μας πόρους.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ψήφισμα για την ίδρυση του νέου Δήμου Λίμνης Σμοκόβου

Posted on 30 Ιανουαρίου 2017 by admin

Οι εκπρόσωποι των δώδεκα ημιορεινών και ορεινών χωριών των νοτιοανατολικών Θεσσαλικών Αγράφων (Άνω-Κάτω Κτημένης – Ρεντίνας – Αηδονοχωρίου – Λουτροπηγής – Βαθυλάκκου – Θραψιμίου – Κέδρου – Λουτρού – Ανάβρας – Αχλαδιάς – Λεονταρίου – Ασημοχωρίου) και οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων αυτών και των Αγραφιωτών της διασποράς που κατάγονται από αυτά τα χωριά και που παραβρέθηκαν στην εξαγγελθείσα συνδιάσκεψη με πρωτοβουλία της Συντονιστικής τους Επιτροπής, αποφάσισαν την 30.1.2017 να αποστείλουν το ομόφωνο ψήφισμά τους προς την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς και όργανα για την σύσταση του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου.

Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στην αίθουσα του Συλλόγου των Απανταχού Ρεντινιωτών με ευρύτατη συμμετοχή και από τα δώδεκα χωριά και από τους συλλογικούς φορείς (Συλλόγους, οργανώσεις κ.ά.) των ξενιτεμένων κατοίκων αυτών των χωριών που εδρεύουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και που επιδιώκουν την ίδρυση του νέου αυτού Δήμου, κατά το πρότυπο του Δήμου της λίμνης Πλαστήρα.

Στην συνδιάσκεψη τονίστηκε η ιδιαιτερότητα της λίμνης Σμοκόβου και η αξιοποίησή της που με το νέο Δήμο θα γίνει γνωστή και θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, όπως έγινε με τη λίμνη Πλαστήρα και τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή των δυτικών Αγράφων.

Το ψήφισμα με ολόκληρο φάκελο μελετών για την ίδρυση του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου θα προωθηθεί άμεσα προς την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και τους αρμόδιους φορείς και όργανα και έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα, 30.1.2017, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα του Συλλόγου των Απανταχού Ρεντινιωτών επί της οδού Στουρνάρη αρ. 45, μετά από πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τη σύσταση νέου ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, συνήλθαν σε συνδιάσκεψη και λήψη αποφάσεων οι εκπρόσωποι των δώδεκα ημιορεινών και ορεινών χωριών του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Άνω-Κάτω Κτημένης – Ρεντίνας – Αηδονοχωρίου – Λουτροπηγής – Βαθυλάκκου – Θραψιμίου – Κέδρου – Λουτρού – Ανάβρας – Αχλαδιάς – Λεονταρίου – Ασημοχωρίου) που βρίσκονται κοντά και γύρω από την τεχνητή ορεινή λίμνη Σμοκόβου στον νοτιοανατολικό όγκο των Θεσσαλικών Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων της περιοχής αυτής καθώς και των συλλογικών φορέων των Αγραφιωτών της διασποράς (Συλλόγων – Οργανώσεων), προκειμένου να ανταλλάξουν γνώμες και να συζητήσουν για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που τους απασχολεί από χρόνια και τελικά να λάβουν σχετικές αποφάσεις για την προώθηση του αιτήματός τους σύστασης αυτόνομου ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ με περιφέρεια τα παραπάνω χωριά, κατά το πρότυπο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που βρίσκεται στο δυτικό σημείο των Θεσσαλικών Αγράφων.

Εγένετο ευρεία συζήτηση με κατάληξη την ομόφωνη απόφαση των παρευρεθέντων στη συνδιάσκεψη να προωθηθεί άμεσα το θέμα αυτό προς την Κυβέρνηση και κυρίως προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και προς κάθε σχετικό φορέα με σκοπό στην επικείμενη μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτη» που εισήχθη και ισχύει με το νόμο 3852/2010 να περιληφθεί και η δημιουργία ενός νέου ορεινού αυτόνομου Δήμου για την παραπάνω περιοχή των δώδεκα χωριών μας δι’ απόσπασης από τον πεδινό Δήμο Σοφάδων. Κατόπιν αυτών εξέδωσαν το παρακάτω

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την αποτροπή της ερήμωσης και της περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής μας των νοτιοανατολικών Αγράφων που υπάγεται στον πεδινό Δήμο Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, αλλά και για την αξιοποίηση της λίμνης Σμοκόβου και της ιδιαιτερότητάς της ως μίας θαυμάσιας τεχνητής ορεινής λίμνης που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των δώδεκα χωριών μας (Άνω-Κάτω Κτημένης – Ρεντίνας – Αηδονοχωρίου – Λουτροπηγής – Βαθύλακκου – Θραψιμίου – Κέδρου – Λουτρού – Ανάβρας – Αχλαδιάς – Λεονταρίου – Ασημοχωρίου) που την περιβάλλουν (κατά το πρότυπο της λίμνης Πλαστήρα και του ομώνυμου Δήμου) ΖΗΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς και όργανα να αποδεχτούν το αίτημά μας και να περιλάβουν στην αναγγελθείσα μεταρρύθμιση του υπάρχοντος χωροταξικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση την ίδρυση αυτόνομου Δήμου για τα δώδεκα χωριά μας, του ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ανοιχτή επιστολή της Επιτροπής Αγώνα για τη σύσταση Δήμου Λίμνης Σμοκόβου

Posted on 04 Ιανουαρίου 2017 by admin

Με σεβασμό και ευλάβεια προς τη γιορτή των Αγίων Θεοφανείων του Σωτήρος Χριστού, προσκυνητές και εμείς της βάφτισης και φανέρωσης του Χριστού, προσερχόμαστε στον αγιασμό των υδάτων της λίμνης μας, της λίμνης Σμοκόβου, με την ευχή ο καινούργιος χρόνος να φέρει καλύτερες ημέρες σε όλους.

Καλύτερες μέρες να φέρει και στους κατοίκους των δώδεκα παραλίμνιων χωριών και της περιοχής τους (Κτημένης-Αηδονοχωρίου-Λουτροπηγής-Βαθύλακκου-Θραψιμίου-Κέδρου-Λουτρού-Ανάβρας-Αχλαδιάς-Λεονταρίου-Ασημοχωρίου) με την ίδρυση του δικού τους δήμου, του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου.

Με την ειρηνική αυτή συγκέντρωση, διερμηνεύοντας και μεταφέροντας την καθολική επιθυμία των κατοίκων των ημιορεινών και ορεινών παραλίμνιων χωριών, απευθυνόμαστε προς όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και όργανα, με την παράκληση να συμπαρασταθούν στον αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής μας για τη σύσταση του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου.

Ευχαριστούμε και δημόσια τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της περιφέρειάς μας που με τη δυναμική παρουσία τους την 20.09.2016 στήριξαν το αίτημά μας αυτό ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και ενίσχυσαν ουσιαστικά την παρουσίαση των προτάσεων των εκπροσώπων μας κατά τη συνάντηση αυτή.

Τώρα με τις διεργασίες που άρχισαν και συνεχίζονται σε Κυβερνητικό επίπεδο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού μοντέλου για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο κρίσιμος χρόνος και ίσως η μοναδική ευκαιρία για την άρση της αδικίας που έγινε σε βάρος των κατοίκων των δώδεκα παραλίμνιων χωριών με την μη αποδοχή του αιτήματός τους για τη δημιουργία του δικού τους Δήμου κατά το πρότυπο του Δήμου της λίμνης Πλαστήρα και του Δήμου Αργιθέας.

Απευθυνόμαστε προς τους Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της περιφέρειάς μας, προς τον Αντιπεριφερειάρχη μας, προς τον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή Σοφάδων, προς την ΚΕΔΚ, προς την Ένωση Αγραφιώτικων χωριών, προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προς όλους τους αρμόδιους φορείς να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στην Επιτροπή μας για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματός μας.

Η επιβίωση των κατοίκων των δώδεκα αυτών χωριών αλλά και η ανάπτυξη της παραλίμνιας ημιορεινής και ορεινής περιοχής των νοτιοανατολικών Θεσσαλικών Αγράφων εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδρυση του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα–κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα για τη σύσταση Δήμου Λίμνης Σμοκόβου

Posted on 03 Ιανουαρίου 2017 by admin

Στη φετινή θρησκευτική γιορτή των Αγίων Θεοφανείων του Σωτήρος Χριστού, που θα γίνεις τη λίμνη ,ας, τη λίμνη Σμοκόβου, η προσέλευση όλων μας, όλων των κατοίκων των δώδεκα παραλιμνίων χωριών (Ασημοχώρι-Αχλαδιά-Ανάβτα-Λουτρό-Κέδρος-Θραψίμι-Βαθύλακκος-Λουτροπηγή-Αηδονοχώρι-Ρεντίνβα-Κτημένη) για το ευλαβικό προσκύνημα στο Χριστό μας, θα αποτελέσει και την εναρκτήρια ημέρα του μαζικού αγώνα μας για τη σύσταση του δικούς μας Δήμου, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Η σύσταση αυτή του νέου Δήμου στην περιφέρεια της Καρδίτσας αποτελεί πάγιο αίτημα μας πολλών χρόνων. Γιατί θέλουμε, μπορούμε και πρέπει να αυτοδιοικηθούμε. Θέλουμε να δουλέψουμε στο δικό μας και για το δικό μας σπίτι, με τις δικές μας συνήθειες και τη δική μας νοοτροπία. Θέλουμε και μπορούμε να αναπτυχθούμε αξιοποιώντας την ιδιαιτερότητα της λίμνης μας και ολόκληρης της ημιορεινής και ορεινής περιοχής μας.

Με την ειρηνική αυτή συγκέντρωσή μας στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής εξουσίας και της περιφέρειας μας και ζητούμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας για την ίδρυση νέου Δήμου, που θα αποτελέσει το μοχλό συγκράτησης του πληθυσμιακού στοιχείου στον τόπο μας, αλά και το μοχλό ανάπτυξης της περιοχής μας, κατά το παράδειγμα και το πρότυπο του Δήμου της Λίμνης Πλαστήρα.

Απευθυνόμαστε ανοιχτά προς τους βουλευτές μας και τους ζητούμε να πάρουν σαφή και δημόσια θέση για την ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματός μας που θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη και του δικού μας τόπου. Απευθυνόμαστε στον Αντιπεριφερειάρχη μας, να υιοθετήσει και να προωθήσει το αίτημά μας προς την κεντρική εξουσία ως ο κατ εξοχήν αρμόδιος τοπικός παράγων προς τούτο. Απευθυνόμαστε προς το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σοφάδων  και ζητούμε την κατανόησή τους.

Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε όλοι μας σαν μια γροθιά και είμαστε βέβαιοι ότι και με τη βοήθεια των αρμόδιων παραγόντων, τώρα με τη μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού μοντέλου, θα πετύχουμε το σκοπό μας για τη σύσταση του Δήμου μας, του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου.

Ένα βροντερό παρών καλούμαστε να δώσουμε όλοι μας την 6η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ. στο φράγμα της λίμνης που θα γίνει η ρίψη του σταυρού.

 

Comments (0)

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC