Tag Archive | "Λογιστές"

Tags: , ,

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 7ου Π.Τ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Καρδίτσα

Posted on 15 Οκτωβρίου 2020 by admin

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καρδίτσας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Καρδίτσας, η «διευρυμένη» συνεδρίαση του Δ.Σ. του 7ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι πρόεδροι των τοπικών λογιστικών συλλόγων της Θεσσαλίας.

Η πρωτοβουλία επιλογής της πόλης της Καρδίτσας, καθώς και η έμπρακτη συμπαράσταση που προσέφερε η Διοίκηση του προεδρείου του 7ου Π.Τ. μέσω της ευγενικής οικειοθελούς συμμετοχής είκοσι μελών του Ο.Ε., προκειμένου να βοηθηθεί το έργο της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας για άμεση και ταχεία καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις της περιοχής,  επικροτήθηκε τόσο από τον οικείο σύλλογο λογιστών της Καρδίτσας όσο και από το σύνολο των παρευρισκόμενων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν από όλους τρέχοντα προβλήματα του λογιστικού κλάδου (υπογραφή λογιστή, προθεσμίες, my data κτλ) και αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη ενιαίου κοινού ψηφίσματος εντός του προσεχούς διαστήματος.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αποχή λογιστών από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή

Posted on 01 Ιουλίου 2020 by admin

Με βάση την επιτυχημένη αποχή στις 18 Ιουνίου 2020, επαναλαμβάνουμε προς τα συναρμόδια Υπουργεία ακόμη μια φορά τα δίκαια αιτήματα μας, που αφορούν τον Κλάδο, και τα οποία θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε μέχρι να κατανοηθεί η αναγκαιότητα τους και να γίνουν πράξη:

 1. Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειαςή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών.
 2. Από  μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000(50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του  άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.
 3. Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 4. Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).
 5. Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
 6. Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού.
 7. Θεσμοθέτησηειδικής συμβουλευτικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 8. Δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για όλες τις περιπτώσεις αποζημιώσεων. Να εμφανιστούν οι σωστές ημερομηνίες αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων.
 9. Άμεση παράταση των ΑΠΔ Μαΐου και Δώρου Πάσχα μέχρι τις 20 Ιουλίου.
 10. Συντονισμός του χρόνου λειτουργίας των «πλατφορμών»από τα διάφορα Υπουργεία, ώστε να μην συμπίπτουν με τις πολλαπλές παράλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων.
 11. Εμμένουμε στη θέση μας, θέση και της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ώστε η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων να είναι ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ο χρόνος που δόθηκε μέχρι τις 29/7/2020 σε συνδυασμό με το σύνολο των έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων του COVID-19 που εκκρεμούν ήδη ή τις νέες που προβλέπονται στο άμεσο διάστημα.
 12. Οι χαρακτηρισμοί εξόδων του MyData που ορίζει η απόφαση Α.1138/2020, να μεταφερθούν το 2021.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμία ανταπόκριση για υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων.

Αντίθετα, το μόνο το οποίο είδαμε, ήταν η συνεχιζόμενη και καθημερινή δυσλειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και των εν γένει εφαρμογών (πλατφορμών), δυσχεραίνοντας έτσι την μέχρι τώρα βεβαρυμμένη εργασία μας.

Ενδεικτικό γεγονός είναι ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία ακόμα εγκύκλιο για το Δώρο Πάσχα, διευκρινιστική «της διευκρινιστικής», που όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε το τοπίο, αλλά πρόσθεσε «γρίφους και παγίδες».

Καθίσταται καταφανής πλέον ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων ν. Καρδίτσας, με ομόφωνη απόφαση που έλαβε την Τρίτη 01 Ιουλίου 2020, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ταυτιζόμενοι απόλυτα και τα αιτήματα των συναδέλφων μας, καλεί όλους τους λογιστές-φοροτεχνικούς (μέλη και μη μέλη) σε: Αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 2 & Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Ως εκδήλωση ψηφιακής – ηλεκτρονικής διαμαρτυρίας των λογιστών-φοροτεχνικών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σύλλογος Λογιστών Καρδίτσας: Αιτήσεις εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Από τις 15 Μαρτίου και μέχρι νεοτέρας, όλα τα λογιστικά γραφεία έχουμε σταματήσει να δεχόμαστε πελάτες στα γραφεία μας, για οποιαδήποτε εργασία, όσο σοβαρή και αν είναι αυτή. Οι συναλλαγές μας γίνονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή email.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν σε αναστολή εργασιών με εντολή Δημόσιας αρχής, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, υποβάλλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση των 800,00€ τις επόμενες ημέρες.

Στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, οι εργαζόμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis, ακολουθώντας βήμα – βήμα τη διαδικασία που καθορίζεται.

Η  δυνατότητα υποβολής ξεκίνησε χθες για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε -1, σήμερα υποβάλλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε -2, αύριο οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε -3 κλπ., αντιστοιχιζόμενη η κάθε μέρα σε ένα ψηφίο με καταληκτική ημερομηνία την 10η Απριλίου.

Επειδή δεν υπάρχει καμία σχετική διευκρίνιση από το Υπουργείο, θα διευκρινίσουμε εμείς ορισμένα πράγματα, χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε κανέναν:

 • Για να ολοκληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζομένους, απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:
 1. Αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 2. E-mail
 3. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
 4. Ονοματεπώνυμο & ΑΦΜ ιδιοκτήτη και διεύθυνση κατοικίας, (σε περίπτωση που υπάρχει μίσθωση κύριας κατοικίας).

Όποιος θελήσει να υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση από το λογιστή του, θα πρέπει να φροντίσει άμεσα τα εξής:

 1. Να ενημερώσει το λογιστή του, γνωστοποιώντας του τα στοιχεία που απαιτούνται με email, μήνυμα sms, viber, με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο, αρκεί αυτή η εντολή να αποδεικνύεται ότι δόθηκε από το εργαζόμενο. [σσ. η τηλεφωνική εντολή δεν αποδεικνύεται διότι η μαγνητοφώνηση είναι παράνομη].
 2. Μπορεί να γίνει και μέσω εξουσιοδότησης από τη διεύθυνση www.gov.gr.
 3. Να έχουν κωδικούς taxis. Σε περίπτωση που εργαζόμενος για κάποιο απίθανο λόγο δεν έχει, θα λάβει κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ. και μετά να απευθυνθεί στο λογιστή του.

 

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ: Χωρίς κωδικούς taxis, αίτηση δεν υποβάλλεται. Για να πάρετε κλειδάριθμο θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. κατόπιν επικοινωνίας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ: Οι κωδικοί taxis, είναι αυστηρά προσωπικοί  και τους έχετε εσείς οι ίδιοι.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ:

Τα Λογιστικά Φοροτεχνικά Γραφεία, δεν είναι –και καλό είναι να γίνει κατανοητό από όλους- open24. Το γεγονός ότι έχουμε σταματήσει να δεχόμαστε κόσμο στα γραφεία μας, δε σημαίνει ότι είμαστε στο γραφείο στις 12 το βράδυ ή Κυριακάτικα. Σεβαστείτε μας και σταματήστε να τηλεφωνείτε  ό,τι ώρα να ‘ναι.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παύση εξυπηρέτησης στα λογιστικά γραφεία με φυσική παρουσία

Posted on 16 Μαρτίου 2020 by admin

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της 11/3/2020, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου, τα λογιστικα γραφεια του νομου  θα παραμεινουν κλειστα για το κοινο έως 27 μαρτίου 2020. Η εξυπηρετηση θα γινεται ηλεκτρονικα ή τηλεφωνικα.

Comments (0)

Tags: , ,

Σχετικά με τις αιτήσεις των συνταξιούχων για τα αναδρομικά – Του Συλλόγου Λογιστών

Posted on 05 Νοεμβρίου 2018 by admin

Τις τελευταίες μέρες, συνταξιούχοι από κάθε ταμείο απευθύνονται στους λογιστές τους ζητώντας να τους υποβάλλουμε την «αίτηση να πάρουν τα αναδρομικά». Μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό έχουν κάποιοι υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι λένε στους συνταξιούχους να πάνε στο λογιστή τους, αντί να τους εξυπηρετήσουν ως έχουν υποχρέωση.

Αναγκαζόμαστε να προβούμε στη δημοσίευση του παρόντος δελτίο τύπου προκειμένου οι συνταξιούχοι να μην ταλαιπωρούνται άδικα, ή τουλάχιστον να σχηματίσουν μία άποψη και στη συνέχεια ας αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

 • Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31.12.18, την έντυπη αίτηση στο φορέα συνταξιοδότησης τους, δηλαδή στο ταμείο από το οποίο λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
 • Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται αρκετά επιπλέον στοιχεία εκτός από αυτά που υπάρχουν στο φορολογικό αρχείο.
 • Η αίτηση από μόνη της δεν δημιουργεί κανένα αποτέλεσμα. Χρειάζονται και άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όπως αγωγή (μαζικά ή κατά ταμείο), στοιχεία για τα οποία ο μόνος αρμόδιος να σας ενημερώσει, είναι το ασφαλιστικό ταμείο του καθενός.
 • Σε περίπτωση που το ταμείο κάποιου δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, (π.χ. ο ΟΓΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι στη Λάρισα), απευθύνεστε στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ για περισσότερες πληροφορίες. Η έκφραση «δεν ξέρω» δεν αρκεί πλέον: όποιος αρμόδιος ασφαλιστικού φορέα δεν ξέρει, να φροντίσει να μάθει και να σας ενημερώσει..
 • Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς taxis που χρησιμοποιούνται για τη φορολογική σας δήλωση. Οι κωδικοί taxis είναι προσωπικοί και τους έχει ο καθένας από σας. Εάν τους έχετε χάσει, μπορείτε να απευθυνθείτε στο λογιστή σας ώστε, σε περίπτωση που τους έχει φυλαγμένους, να σας τους δώσει για να διευκολυνθείτε.
 • Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι πρέπει να γίνει η δήλωση μόνο από το λογιστή σας. Ακόμη μεγαλύτερο ψέμα όμως είναι, ότι η αίτηση μπορεί να γίνει με ένα τηλεφώνημα. Θα πρέπει, όπου κι αν πάτε να κάνετε την αίτηση, να είστε παρόντες.
 • Η σύνταξη και υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός, εναπόκειται επομένως στον κάθε συνάδελφο, εάν θα ασχοληθεί και πόσο θα χρεώσει την εργασία του αυτή.

 Το πιο εύκολο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να σας ζητήσουμε να πάτε στα γραφεία των λογιστών σας και να «κόψουμε ταρίφα» για την κάθε αίτηση. Αν’ αυτού, προτείνουμε σε όλους τους συνταξιούχους να απευθυνθούν στα Σωματεία τους, να μιλήσουν με τα Ταμεία τους και να δουν από κοινού ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες που τους συμφέρουν περισσότερο, ώστε να μην χάσουν ούτε χρόνο ούτε χρήματα.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συγκρότηση σε Σώμα το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ.Κ.

Posted on 05 Νοεμβρίου 2018 by admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της Πέμπτης 18.10.18.

Υπήρξε ομοφωνία στις αποφάσεις και το Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Συρόπουλος Κωνσταντίνος

Γ. Γραμματέας: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

Ταμίας:  Νταντάμη Γεωργία

Μέλος: Αποστολόπουλος Αλέξανδρος

Αν. Μέλος: Βαιοπούλου Βασιλική

Αν. Μέλος : Βασιλείου Βασίλειος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

Πουλορινάκης Εμμανουήλ

Αβραμόπουλος Βασίλειος

Λωρίδα Βασιλική

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία, (βάσει των ψηφισάντων), εκλέχθηκαν έντεκα (11) – οι κάτωθι (αλφαβητικά):

Αποστολόπουλος Αλέξανδρος

Βαιοπούλου Βασιλική

Βασιλείου Βασίλειος

Εκίζογλου Ελένη

Ζαχάκης Σεραφείμ

Λαμπρόπουλος Κων/νος

Λέτσικας Θωμάς

Νταντάμη Γεωργία

Παπαδημητρίου Γεώργιος

Παππάς Γεώργιος

Συρόπουλος Κων/νος

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

Μάγγος Νικόλαος του Ευριπίδη

Τσούπος Ευάγγελος του Ματθαίου

Ντουμούζης Γεώργιος του Δημοσθένους

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Λογιστών Καρδίτσας

Posted on 22 Οκτωβρίου 2018 by admin

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου  η διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Προηγουμένως έγινες ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. που εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα.

Τα αποτελέσματα έχουν (με αλφαβητική σειρά των εκλεγέντων) ως εξής:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος
 2. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Νταντάμη Γεωργία
 4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
 5. Συρόπουλος Γεώργιος

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Αβραμόπουλος Βασίλειος
 2. Λωρίδα Βασιλική
 3. Πουλορινάκης Εμμανουήλ

Γ. Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία

 1. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος
 2. Βαϊοπούλου Βασιλική

3.Βασιλείου Βασίλειος

4.Εκίζογλου  Ελένη

5.Ζαχάκης Σεραφείμ

 1. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
 2. Λέτσικας Θωμάς
 3. Νταντάμη Γεωργία
 4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
 5. Παππάς Γεώργιος
 6. Συρόπουλος Κωνσταντίνος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σύλλογος Λογιστών Καρδίτσας: Άλλαξαν οι βεβαιώσεις αποδοχών

Posted on 04 Ιουνίου 2018 by admin

Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καν να γνωρίζουμε γιατί, οι υπεύθυνοι (ο Θεός να τους κάνει) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, άλλαξαν τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Αποτέλεσμα αυτού του μπάχαλου είναι, όσοι έχουν υποβάλλει τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι τώρα, να πρέπει να ελέγξουν τις βεβαιώσεις των αποδοχών τους και εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση στη φορολογητέα ύλη, να υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση με τα νέα ποσά.

Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία υποχρέωση και δεν μπορούν, να γυρίσουν πίσω και να ελέγξουν τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, για να δουν αν χρειάζεται υποβολή ή συμπληρωματικής δήλωσης.

Όσοι συνταξιούχοι έχουν αλλαγή στην βεβαίωση των αποδοχών τους και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση, θα πρέπει:

-Να απευθυνθούν στον συνάδελφο και να τον ενημερώσουν για την αλλαγή αυτή.

-Να του ζητήσουν να προχωρήσει στην υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης.

-Δεν έχει καμία υποχρέωση ο Λογιστής Φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας, να προχωρήσει από μόνος του σε έρευνα, αναζήτηση και υποβολή  συμπληρωματικής φορολογικής ή άλλης μορφής δήλωση, χωρίς την συναίνεση του υπόχρεου πελάτη του.

-Αν δεν κάνετε τα παραπάνω, μετά το πέρας των δηλώσεων  δεν θα μπορείτε αργότερα, να απευθυνθείτε στο Λογιστή σας και να του πείτε «γιατί δεν υπέβαλες τροποποιητική δήλωση;».

-Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω; Να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Το κάνουν και με το παραπάνω, χρόνια τώρα, αγόγγυστα και στις περισσότερες περιπτώσεις με την καλύτερη των διαθέσεων τους.

Όμως…

Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι φορολογούμενοι ότι: άλλο «έχω υποχρέωση» κι άλλο «το κάνω επειδή θέλω», και καλό είναι να το ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σύλλογος Λογιστών Καρδίτσας για τις ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων

Posted on 30 Απριλίου 2018 by admin

 Από φέτος δημιουργήθηκε η υποχρέωση να προσκομίζονται οι ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων, προκειμένου να συντάσσεται η δήλωση καλλιέργειας. (η αναβολή υποχρεωτικής προσκόμισης ισχύει μόνο για φέτος).

Αυτή η υποχρέωση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους ενοικιαστές (μισθωτές), οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τους ΑΤΑΚ με όποιον τρόπο μπορούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της δήλωσης καλλιέργειας τους. Για το λόγο αυτόν, όλοι απευθύνονται στους λογιστές των ιδιοκτητών πηγαίνοντας στα  γραφεία τους και ζητώντας τους ΑΤΑΚ. Ακόμη χειρότερα, έχουμε περιπτώσεις που απαιτούν τους ΑΤΑΚ τηλεφωνικά.

Επειδή: α) Οι καθημερινές απαιτήσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την υποχρέωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τν πελατών μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους όσους χρειάζονται οτιδήποτε από το λογιστή ότι:

 

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

Τον ΑΤΑΚ, μπορεί να τον δώσει σε οποιονδήποτε μόνο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Όποιος νοικιάζει χωράφια, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη των χωραφιών  και να ζητήσει από αυτόν τον/τους ΑΤΑΚ.

Οποιοσδήποτε ΔΕΝ είναι ιδιοκτήτης, καλό είναι να μην ζητήσει από το λογιστή του ιδιοκτήτη οτιδήποτε, πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να του δοθεί τίποτε.

Όλοι οι ιδιοκτήτες, έχετε παραλάβει από το λογιστής σας το Ε9 το δικό σας και της συζύγου σας πάρα πολλές φορές. Αν παρόλα ταύτα δεν μπορείτε να βρείτε ούτε ένα αντίγραφο, περάστε από το γραφείο του λογιστή σας και ζητείστε μία εκτύπωση, για να μπορείτε να δώσετε τον ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων σας στους ενοικιαστές (μισθωτές). Δεν θα σας εξυπηρετήσουμε τηλεφωνικά, επειδή δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας το ζητήσατε εσείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε, γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Όσον αφορά τις τράπεζες:

Χρόνια τώρα, όταν μας καλείτε από την  τράπεζα, προκειμένου να κάνετε επιβεβαίωση στοιχείων, ζητάτε τα πλήρη στοιχεία και όχι μόνο. Σε κάθε επικοινωνία σας  θα κάνουμε πλέον το ίδιο. Έχουμε κι εμείς ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα, όχι μόνο εσείς.

Μην ζητάτε από τους πελάτες σας να επικοινωνήσουν με το λογιστή τους και να ζητήσουν στοιχεία με αποστολή fax ή email, πολύ απλά γιατί θα περιμένετε μάταια.

Όταν τηλεφωνούν μπροστά σας οι πελάτες σας στο λογιστή τους για να ζητήσουν να σταλούν στοιχεία στο fax ή στο email σας, για εξυπηρέτηση σας ενημερώστε τους (παρότι δεν έχετε υποχρέωση) ότι δεν θα εξυπηρετηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Όσον αφορά συμβολαιογράφους:

Προκειμένου να προχωρήσει μία διαδικασία συμβολαίου, αποδοχής, μεταβίβασης κλπ., χρειάζεστε αντίγραφο Ε-9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Θα στέλνετε email στο λογιστή τους πελάτη σας στο οποίο θα καταγράφετε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το πιστοποιητικό που ζητάτε και για ποιο λόγο.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τροποποίηση ακινήτου και η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Τα δικαιολογητικά αυτά, ο πελάτης σας θα απευθύνεται στο λογιστή του και θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, σε χρόνο  και ώρα που εμείς προσδιορίζουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Όσον αφορά τους δικηγόρους:

Ό,τι δικαιολογητικά κι αν χρειάζεστε από τον πελάτη σας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο των συμβολαιογράφων.

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τις δεσμεύσεις και τα πρόστιμα με τα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής οδηγίας (GDPR). Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε εσείς την αποστολή δικαιολογητικών με fax ή email. Μην το κάνετε, θα περιμένετε μάταια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Όσον αφορά τους μηχανικούς:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το εξ οικονομώ, απαιτεί μεταξύ άλλων τα έντυπα Ε1 & τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά των υποψήφιων προς ένταξη: Δεν θα τα παραλάβετε με fax ή με email.

Για αποφυγή λαθών, μπορείτε να ζητήσετε γραπτώς (email) τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Αυτά θα τα παραλάβει ο πελάτης από το γραφείο του λογιστή του, πηγαίνοντας ο ίδιος.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν μπορεί (για οποιονδήποτε λόγο) να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στο λογιστή του, όποιον στείλει θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση. Διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνει ΤΙΠΟΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Όσον αφορά τους γεωπόνους / μελετητές:

Δεν θα ζητάτε τους κωδικούς taxis του πελάτη σας από το λογιστή του. Μόνο ο ίδιος μπορεί να σας τους δώσει.

Τον 6ψήφιο κωδικό που απαιτείται προκειμένου να γίνει η δήλωση καλλιέργειας τον δίνουμε μόνο στον δικαιούχο, (επίσης) μην τον ζητάτε τηλεφωνικά.

Ομοίως το Ε-9, ή τον ΑΤΑΚ από τα ακίνητα του πελάτη σας, ακόμη κι αν είναι μπροστά σας στο γραφείο σας. Αν έρθει πρώτα από γραφείο σας χωρίς να έχει μαζί του το Ε-9, να τον ενημερώσετε ότι θα πρέπει να πάει στο λογιστή του για οτιδήποτε χρειαστεί και μετά να έρθει για να ξεκινήσετε την σύνταξη και υποβολή της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Fax δεν στέλνουμε πλέον γιατί, για να στείλουμε πρέπει να το εκτυπώσουμε. Δεν το κάνουμε γιατί αυτό απαιτεί χρόνο και κόστος και δεν είναι τίποτε από τα δύο αποδεκτό.

Ίσως έχουμε ξεχάσει κάποιον/ους που κατά καιρούς απευθύνονται στο λογιστή και ζητάνε ό,τι να ‘ναι, ό,τι ώρα και μέρα να ‘ναι, έχοντας μάλιστα το ύφος του αγανακτισμένου «Ελληνάρα» που άργησαν να του πάνε στο σπίτι την παραγγελία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως για όσους ακόμη έχουμε ξεχάσει, παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί.  Κάθε τι που ζητείται, θα δίνεται μόνο στον πελάτη μας, ή σε τρίτον με την επίδειξη εξουσιοδότησης για το συγκεκριμένο σκοπό.  Τηρουμένων των συνηθειών όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα στις συναλλαγές.

Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε όλοι μας, τόσο πιο ασφαλείς θα γίνουν οι συναλλαγές, ενώ θα αποφευχθούν αντεγκλήσεις και εντάσεις.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Λήγει η προθεσμία ένταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Posted on 29 Ιανουαρίου 2018 by admin

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 λήγει η ημερομηνία εμπρόθεσμης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για τους αγρότες που την προηγούμενη χρονιά έχουν υπερβεί τα κριτήρια της ΠΟΛ.1201/28.12.16.

Πιο συγκεκριμένα:

Έχουν υποχρέωση από 01.01.18 να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων, υποβολή ΦΠΑ κάθε 3μηνο), όλοι όσοι το 2017:

α) Πούλησαν προϊόντα παραγωγής τους άνω των 15.000,00€.

β) Εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 5.000,00€.

Συμπερασματικά:

Όσοι εισέπραξαν επιδοτήσεις εντός του 2017 πάνω από 5.000,00€ (όποιο έτος κι αν αφορούν), θα πρέπει να απευθυνθούν στο λογιστή τους και να τον ενημερώσουν, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες και να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Επίσης, Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι το 2017 πούλησαν προϊόντα παραγωγής τους πάνω από 15.000,00€.

Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι το 2017, πούλησαν  μεν προϊόντα κάτω από 15.000,00€, αλλά έβαλαν και εργόσημα και αθροιστικά αυτά τα δύο υπερβαίνον τις 15.000,00€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ευθύνη της ενημέρωσης βαρύνει τον παραγωγό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία προς το λογιστή «δεν με ενημέρωσες», διότι κανείς από τους λογιστές δεν μπορεί να γνωρίζει τι ποσά επιδοτήσεων εισέπραξε ή τι πωλήσεις έκανε ο καθένας. 

Τέλος, για αποφυγή παρεξηγήσεων κι επειδή εσχάτως ακούστηκαν διάφορα τονίζουμε ότι: η επιδότηση που εισέπραξαν οι νέοι αγρότες υπολογίζεται στην άθροιση μαζί με τις άλλες επιδοτήσεις, σχετικά με την ένταξη στο κανονικό καθεστώς.

Όσοι δηλαδή εισέπραξαν την επιδότηση των νέων αγροτών, επειδή το ποσό είναι κατά πολύ άνω των 5.000,00€, πρέπει να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αποφεύγετε την παραπληροφόρηση από οποιονδήποτε δεν υπογράφει αυτά που λέει. Οι μόνοι αρμόδιοι για φορολογικά θέματα είναι οι λογιστές σας. Εκεί είστε υποχρεωμένοι να απευθυνθείτε, για να έχετε το δικαίωμα μετά να ζητήσετε και τις αντίστοιχες ευθύνες.

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                           Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος                     Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας                    Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας                                 Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος                                 Αλέξανδρος Αποστολόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση σχετικά με τις ΜΥΦ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

Posted on 06 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τους τα παραστατικά τα του 2016 (τιμολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεις, αποδείξεις δαπανών, κλπ)  στο λογιστή τους, εντός του μήνα Φεβρουαρίου το συντομότερο δυνατό.

Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, θα πρέπει να υποβάλλουν συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων (τις γνωστές ως Μ.Υ.Φ.) ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Συζητείται να δοθεί παράταση για μικρό διάστημα, όμως αυτό αφορά τους λογιστές τους και όχι τους αγρότες. Ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από το λογιστικό γραφείο και όχι από τον φορολογούμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε φορά, στο χρόνο που του καθορίζει ο λογιστής του. Στις περιπτώσεις που κάποιος αποφασίζει να ενεργήσει αυτοβούλως, τουλάχιστον σε θέματα προθεσμιών, είναι λογικό ότι θα επιβαρυνθεί με τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Όποιος αποφασίσει να προσκομίσει τα τιμολόγια στο λογιστή του όταν θα πάει να κάνει τη φορολογική του δήλωση, να γνωρίζει ότι θα είναι εκπρόθεσμος και θα του επιβληθούν πρόστιμα (δεν μας ενδιαφέρει το ποσό ή η ποσότητα), αφού βαρύνουν το φορολογούμενο με δική του ευθύνη.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν καμία διαφορά από τους υπόλοιπους αγρότες που είναι στα βιβλία. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους. Όσο πιο σύντομα το κατανοήσουν αυτό, το καλύτερο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Επισημαίνουμε ότι δεν ισχύει η δικαιολογία δεν το γνώριζα / δεν με ενημέρωσες. Όλοι ενημερώνονται για όλα πλέον. Θα πρέπει να έχουν το νου τους για ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο μάλιστα επισύρει κυρώσεις και ποινές.

 Τέλος, όσον αφορά την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αν και θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση, να τονίσουμε τα εξής:

τις τελευταίες μέρες έχουν αναπαραχθεί δηλώσεις σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής των κριτηρίων ένταξης στο κανονικό καθεστώς. Εύλογα έχει δημιουργηθεί ένα αλαλούμ, ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι, με ποια κριτήρια κλπ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφεται το παρόν δελτίο τύπου, ισχύει η ΠΟΛ.1201/28.12.16, η οποία ορίζει τον τρόπο ένταξης και τα κριτήρια. Μέχρι τυχόν τροποποίησης της, είναι αυτή που ισχύει.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, η υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών είναι να ενημερώνουν τους πελάτες τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ψηφισμένες διατάξεις και όχι με βάση τις καθημερινές δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε.Ε.

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                           Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος                     Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας                    Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας                                 Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος                                 Αλέξανδρος Αποστολόπουλος

Comments (0)

Tags: , ,

Απάντηση (και τέλος) στον Δήμο Καρδίτσας για ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλών

Posted on 21 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Είναι η τελευταία μας απάντηση στον Δήμο Καρδίτσας σε έναν διάλογο που δεν έχει νόημα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και χρόνο (για να γράψεις τις απαντήσεις) τον οποίο εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε  για ξόδεμα.

 • Ο Δήμος Καρδίτσας είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ενώ ο Σύλλογος μας είναι φορέας ελευθέρων επαγγελματιών. Όπως είναι κατανοητό, δεν υπάρχει καμία διαμάχη, πολύ απλά γιατί δεν έχουμε τίποτε κοινό και η δουλειά του καθενός είναι διαφορετική.
 • Χαιρόμαστε που ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κάνει ένα βήμα εκσυγχρονισμού έστω και τώρα (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει). Είναι όμως τουλάχιστον τραγικά αστείο να εγκαλούνται οι Λογιστές του Νομού ότι δεν θέλουν τον εκσυγχρονισμό διότι, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους συναδέλφους, από το 1999 που ενεργοποιήθηκε το taxis στις Δ.Ο.Υ. της Καρδίτσας. 17 χρόνια πριν, δεν μπορούμε να θυμόμαστε τι ακριβώς λειτουργούσε ηλεκτρονικά στους Δήμους.
 • Είναι τουλάχιστον ντροπή να μιλάτε για μικρόκοσμο των λογιστών κ. Δήμαρχε. Τι ακριβώς δηλαδή θα γίνει αν κάνουμε αυτό που λέτε; Θα χάσουμε δουλειά ή χρήματα; Ελπίζουμε να κατανοήσατε την χοντράδα της αναφοράς σας με αυτή την έκφραση.
 • Ευχαριστούμε που δεν θέλετε να μας επιβαρύνετε. Να σας ενημερώσουμε όμως ότι δεν μπορείτε να μας το κάνετε. Έχουμε την ικανότητα να επιβαρυνόμαστε μόνοι μας, από τη στιγμή που ο καθένας από μας αποφασίζει μέχρι που θα φτάσει η διάθεση του για εξυπηρέτηση των πελατών του και πιστέψτε μας όλοι οι συνάδελφοι υπερβάλλουν εαυτόν.
 • Άραγε, στις περιπτώσεις που  ήρθαν οι δημότες στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, μπήκατε στον κόπο να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους; Με τον τρόπο αυτό, τόσο καιρό θα είχατε ένα ενημερωμένο αρχείο επικοινωνίας των δημοτών, με διευθύνσεις, emails, Facebook, κινητά τηλέφωνα κλπ. Αφού είναι τόσο απλό γιατί δεν έχετε ξεκινήσει ήδη να το εφαρμόζετε;

 

Μπορούμε κι εμείς από τη μεριά μας να υποδείξουμε λύσεις. Δεν θα μπούμε καν τον κόπο γιατί η λογική μας είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται με τα του οίκου του.

Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε για λογαριασμό των πελατών μας, που δεν προλαβαίνουμε καν να ασχοληθούμε με τα προσωπικά του ο καθένας εξ υμών.

 

κ. Δήμαρχε,

Δεν θα επανέλθουμε ξανά στο θέμα, ότι κι αν δημοσιεύσετε. Η ανταλλαγή επιστολών είναι  πολιτικό παιχνίδι κι εμείς στα παιχνίδια αυτά δεν είμαστε και τόσο καλοί. Προτιμούμε την ουσία της δουλειάς μας, από την οποία κρινόμαστε καθημερινά, από τον κόσμο το χρόνο και την ιστορία, όπως όλοι μας άλλωστε.

Όσα περισσότερα εmails  κι αν στείλετε, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να μας αναγκάσετε να κάνουμε περισσότερες διαγραφές, ή το πολύ – πολύ να τα στείλουμε στον κάδο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Αντ’ αυτού, καλό θα ήταν να ψάξετε να βρείτε άλλο τρόπο επικοινωνίας με τους δημότες και όχι αυτόν που ατυχώς επιλέξατε βασιζόμενοι στο γράμμα του νόμου όπως λέτε. Υπάρχουν τρόποι, τους οποίες μπορείτε να βρείτε αν έρθετε σε επαφή με άλλους δήμους της χώρας, ή αν ψάξετε στην ουσία της επικοινωνίας και όχι στον τύπο.

 

Αναφέρετε ότι το δημοσίευμα σας προκάλεσε την αντίδραση των εκπροσώπων των λογιστών του Νομού. Εμείς ως εκπρόσωποι των Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων του Νομού Καρδίτσας, έχουμε τους συναδέλφους δίπλα μας. Εσείς;

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                          Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος                   Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας                   Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας                                Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος                               Αλέξανδρος Αποστολόπουλος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Βήμα εκσυγχρονισμού του Δ. Καρδίτσας η ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιητηρίων

Posted on 20 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Η μετάβαση του Δήμου Καρδίτσας στην παροχή όσο το δυνατόν περισσότερο ψηφιακών υπηρεσιών είναι ένας από τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής. Ήδη ο Δήμος προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών, όπως η πληρωμή, αλλά και η είσπραξη με internet banking, η χρήση μηχανήματος POS έτσι ώστε οι δημότες να μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Τώρα ο Δήμος κάνει ένα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο Νόμος, αποστέλλοντας τις ειδοποιήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας  στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο taxisnet κατά την υποβολή της  φορολογικής του δήλωσης.

Είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που ζήτησε και πήρε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αξιοποιεί πλέον αυτή τη δυνατότητα.  Με τον τρόπο αυτό παρέχεται καλύτερη υπηρεσία στους δημότες , οι οποίοι θα έχουν εγκυρότερη και πιο συχνή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερα τον προγραμματισμό των πληρωμών τους

Ο εκσυγχρονισμός απαιτεί πάντα μικρές ή μεγάλες αλλαγές. Όμως  δυστυχώς αντιστεκόμαστε στην αλλαγή, ακόμα κι αν είναι αυτό που επιζητάμε, όταν η αλλαγή επηρεάζει το μικρόκοσμό μας.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η αντίδραση των εκπροσώπων των λογιστών της πόλης μας, στην ενέργεια του Δήμου μας να αποστείλει τα ειδοποιητήρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του δίνει πλέον η νομοθεσία να χρησιμοποιεί στοιχεία που έχει στη διάθεση της η δημόσια διοίκηση, προκειμένου να επικοινωνεί με σύγχρονο τρόπο με τους πολίτες.

Ειδικότερα σύμφωνα με άρθρο 167 Ν.3463/2013 ηΦορολογική διοίκηση ή ο Δήμος μπορεί να ενημερώνει τους συναλλασσόμενους  με πολλούς τρόπους, όμως μόνο οι παρακάτω είναι  οι τρόποι, με τον οποίο μπορεί να γίνει νομίμως η κοινοποίηση των πράξεων:

α) Να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης
β) Να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) Να  επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. (άρθρο 5 του Ν.4174/13 που τροποποιεί το άρθρο 4 του Ν. 356/74)

Ο Δήμος Καρδίτσας ζήταγε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών του από τη ΓΓΠΣ εδώ και ένα χρόνο. Η διαδικασία άργησε πάρα πολύ, διότι αντιμετώπιζε συνεχώς διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία με μια σειρά εγγράφων και επαφών αντιμετωπίσθηκαν. Σε σχέδιο νόμου, που αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα, όλα τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων θα είναι στη διάθεση των Δήμων το πολύ σε ένα μήνα από την ημέρα της αίτησής τους και σε επόμενο χρόνο θα επεκταθεί και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Μπαλάφα «έχει ξεκινήσει η διαλειτουργικότητα των διάφορων βάσεων δεδομένων του Δημοσίου, κάτι σχεδόν επαναστατικό για την Ελληνική δημόσια διοίκηση, που απαλλάσσει τους πολίτες από το να μεταφέρουν έγγραφα από υπηρεσία σε υπηρεσία.»

Η βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι σήμερα η πιο οργανωμένη βάση που διαθέτει η χώρα μας. Περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των πολιτών, τα οποία είναι και επικαιροποιημένα, καθώς αυτό πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Συνεπώς, είναι λογικό να αποτελέσει τη  βάση εκείνη που σύντομα θα χρησιμοποιήσουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες για  την επικοινωνία τους με τους πολίτες.

Όσον αφορά τους λογιστες,  λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, γιατί έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το δικό τους λογαριασμό εκπροσωπώντας τους πελάτες τους. Είναι θέμα βούλησης των λογιστών και το πώς αυτοί εξυπηρετούν τους επαγγελματικούς τους  στόχους, το αν θα εξακολουθούν να δηλώνουν τη δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση για τους πελάτες τους.

Για να μην επιφορτίζονται επιπλέον εργασία μπορούν να αλλάξουν με πολύ εύκολο και σύντομο τρόπο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δηλώσουν του φορολογούμενου ή των παιδιών του, αν δεν έχει ο ίδιος την απαιτούμενη εξοικείωση με την τεχνολογία. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών διαθέτουν email που είναι και προαπαιτούμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, twitter). Αν παρόλα αυτά επιλέγουν να δηλώσουν τη δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν και την υποχρέωση να γίνονται αποδέκτες των ενημερωτικών επιστολών της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν είναι στην πρόθεσή μας να επιβαρύνουμε κανέναν.

Δε θέλουμε πρωτίστως  οι Δημότες μας να επιβαρύνονται με δαπάνες που μπορούν να εξοικονομηθούν, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ταχυδρομικά τέλη, εργατοώρες και υλικά.

Δε θέλουμε να ξοδεύεται άσκοπα όλο αυτό το χαρτί που διακινείται καθημερινά στις υπηρεσίες μας και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να το αλλάξουμε αυτό. Προ λίγων ημερών εγκαταστήσαμε και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στην υπηρεσία μας, ώστε να μην διακινείται πλέον όλο αυτό το χαρτί με την εισερχόμενη αλληλογραφία.

Δε θέλουμε  οι λογιστές να επιβαρύνονται με επιπλέον εργασία. Όταν όμως οι άνθρωποι επιζητούν την πρόοδο πάντα βρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις.

Τα παραπάνω ας τα αξιολογήσουν οι φίλοι λογιστές γνωρίζοντας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποστέλλουμε πολλαπλάσια ενημερωτικά email στους συναλλασσόμενους του Δήμου.

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Δ. Καρδίτσας για ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλών των δημοτών

Posted on 19 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

«Σας κοινοποιούμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013, τις εκκρεμείς οφειλές σας, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, επειδή δεν τις καταβάλατε στις προβλεπόμενες προθεσμίες εξόφλησης.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι προχωρήσαμε και σε δέσμευση των όποιων καταθέσεων σας σε όλες τις Τράπεζες για το τμήμα των χρεών σας που δημιουργήθηκε από το 2010 και πριν.

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την τακτοποίηση των οφειλών σας το συντομότερο δυνατό είτε αποπληρώνοντάς το στο σύνολό του είτε, εάν αυτό είναι αδύνατο, κάνοντας αίτηση διακανονισμού της οφειλής στο Ταμείο του Δήμου με την οποία θα δεσμεύεστε στην εξυπηρέτηση του χρέους σας, πληρώνοντας κάθε μήνα το ποσό που μπορείτε ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Στην περίπτωση αυτή θα προχωρήσουμε σε άρση της δέσμευσης των καταθέσεων σας.

Εάν έχετε ήδη τακτοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις οφειλές σας, παρακαλούμε να αγνοήσετε την παρούσα ειδοποίηση.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας.»

 

Την Παρασκευή 02.09.16 ο Δήμος Καρδίτσας απέστειλε τα πρώτα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια προς τους οφειλέτες δημότες του, με το κείμενο που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, ενώ υπήρχε επισυναπτόμενη η ατομική ειδοποίηση οφειλής του καθενός.

Ο κάθε Δήμος αλλά και η κάθε υπηρεσία γενικότερα, έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, να ψάχνει να βρει τρόπους για να εισπράξει τις όποιες οφειλές του, αρκεί να μην λειτουργεί εις βάρος του οποιουδήποτε τρίτου.

Ο Δήμος Καρδίτσας (όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε), ζήτησε και πήρε τα emails των δημοτών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία και χρησιμοποίησε προκειμένου να αποστείλει τις ατομικές ειδοποιήσεις των οφειλετών. Υπάρχει άλλωστε η δυνατότητα να γίνει αυτό, κατόπιν αίτησης στην Γ.Γ.Δ.Ε.

Είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που προβαίνει σε μία τέτοια ενέργεια κι εφόσον στην Οικονομική Υπηρεσία έκριναν ότι αυτός ο τρόπος θα τους αποδώσει τα οφειλόμενα, τότε ορθώς έπραξαν.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας επικαλέστηκε το άρθρο 5 του νόμου 4174/13 (όπως αυτός τροποποιεί το ν.356/74 – Περί κώδικα δημοσίων εσόδων), προκειμένου να είναι, ως υπηρεσία, καλυμμένη σύμφωνα με το γράμμα του νόμου.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο μάλλον δεν γνώριζαν και γι’ αυτό ίσως δεν το έλαβαν υπόψη: τα emails που ζήτησαν και έλαβαν από τη Γ.Γ.Δ.Ε., είναι στην πλειονότητα τους, emails που ανήκουν στους λογιστές των δημοτών. Οι ενημερώσεις που αποστέλλουν ηλεκτρονικά, βρίσκονται την επόμενη στιγμή στα emails των λογιστών του Νομού Καρδίτσας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί μας ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Αλεξάκος την προηγούμενη Δευτέρα 05.09.16, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε τους δημότες για τις οφειλές τους αλλά και για το ότι δεσμεύει ο Δήμος τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέχρι να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους.

 

Αφού λοιπόν ο Δήμαρχος και κατ’ επέκταση η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας, μας υποδεικνύουν τις υποχρεώσεις μας ως Φοροτεχνικούς, θα μας επιτραπεί από την πλευρά μας να επισημάνουμε και να ενημερώσουμε το Δήμο Καρδίτσας με τη σειρά μας, για κάποια πράγματα:

 • Το email που δηλώνουμε κατά καιρούς στα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη μας, το δηλώνουμε διότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση email αλλιώς δεν «περπατά» καμία λειτουργία για το φορολογούμενο.
 • Όποια υπηρεσία θέλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο, ας ψάξει να βρει άλλο τρόπο να το κάνει.
 • Αν ο Δήμος θεωρεί ότι βρήκε την εύκολη λύση να ενημερώσει του δημότες, πλανάται πλάνην οικτράν.
 • Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί – Οικονομολόγοι του νομού Καρδίτσας (και όχι μόνο), δεν είμαστε courier κανενός. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε κανέναν για τα χρήματα που χρωστάει. Το τι χρωστάει ο καθένας  το γνωρίζει ο ίδιος.
 • Όποιος απευθύνεται στο λογιστή του και ρωτάει για τις τυχόν οφειλές του, ενημερώνεται άμεσα από τους συναδέλφους.
 • Αντίθετα δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε μόνοι μας κανέναν για τις οφειλές του, είτε είναι πελάτης μας με επιχείρηση, είτε απλά ένα φυσικό πρόσωπο που έρχεται μία φορά το χρόνο στα γραφείο μας για να κάνει τη φορολογική του δήλωση.
 • Ο Δήμος Καρδίτσας, όπως δήλωσε σε δημοσίευμα της Κυριακής η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπακαλάκου, αποφάσισε να προβεί στο εν λόγω εγχείρημα για να μειώσει τα έξοδα του Δήμου. Μάλιστα συνεχίζει λέγοντας ότι «..με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ένας σεβαστός αριθμός εργατοωρών που απαιτούνται προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια τόσο μεγάλη αποστολή». Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι, δεν είναι λύση να γλυτώνεις τις όποιες εργατοώρες από το προσωπικό του Δήμου και να το επιβαρύνεται το προσωπικό των λογιστικών γραφείων.

 

ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ, σίγουρα πάντως όχι δική μας.

 

 

 

Εάν ο Δήμος Καρδίτσας συμφωνεί, μπορούμε να βοηθήσουμε δηλώνοντας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του καθενός από τους πελάτες μας, το email του Δημάρχου, ή της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, ή του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ή της Ταμία του Δήμου (που υπογράφει τις ατομικές ειδοποιήσεις) ή του οποιουδήποτε από την Οικονομική Υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τα emails που στέλνουν και στη συνέχεια να παίρνουν τηλέφωνο τους δημότες και να τους ενημερώνουν για την οφειλή τους.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι να ενημερωθούν οι δημότες, αποτελεί όμως είναι ευθύνη του Δήμου να βρει τους τρόπους αυτούς και όχι δική μας υποχρέωση. Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι Δήμοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τρόπο που αποδίδει άμεσα και καλό είναι να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Δήμων για άμεσα αποτελέσματα.

Τα email που έρχονται σε εμάς, σας ενημερώνουμε ότι τα διαγράφουμε γιατί δεν μας αφορούν. Όποιος πολίτης απευθύνεται στα γραφεία μας και ζητάει ενημέρωση, την έχει. Όποιος πελάτης μας δεν ρωτάει, πολύ απλά δεν ενημερώνεται.

 

Όσον αφορά τους πολίτες του νομού μας, να τους ενημερώσουμε με την ευκαιρία για τα εξής:

 • Πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τις οφειλές τους, ειδικά όσοι έχουν ρύθμιση σε ισχύ, γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να την χάσουν.
 • Οι οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται από 01.07.16 πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται εντός 15 ημερών από τη λήξη τους, προκειμένου να μην χάσουν τη όποια ρύθμιση έχουν σε ισχύ.
 • Οι οφειλές οι οποίες θα δημιουργούνται από 01.01.17, θα πρέπει να ρυθμίζονται την επόμενη μέρα από τη λήξη τους, αλλιώς οι υφιστάμενες ρυθμίσεις θα χάνονται.
 • Στις οφειλές τους προς τη Δ.Ο.Υ., μπορεί ανά πάσα στιγμή να προστεθούν από άλλες υπηρεσίες τυχόν οφειλές τους (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κλπ).
 • Για ψύλλου πήδημα ο καθένας (Δ.Ο.Υ., Δήμος, κλπ), μπορεί να μπλοκάρει τον τραπεζικό λογαριασμό του καθενός που οφείλει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να κινηθεί αφού τα χρήματα του θα είναι δεσμευμένα.
 • Γι αυτό φροντίστε να δηλώσετε ακατάσχετο έναν τραπεζικό λογαριασμό ο καθένας, ώστε αν κάποια υπηρεσία ή οργανισμός προχωρήσει σε δέσμευση, να μπορείτε τουλάχιστον να έχετε τα ελάχιστα απαραίτητα σαν κεφάλαιο κίνησης.

 

 

Δουλειά μας δεν είναι να κουβαλάμε χαρτιά όπως νομίζουν κάποιοι.

Δουλειά μας δεν είναι να ενημερώνουμε τον κάθε πολίτη για τις οφειλές του όπως νομίζουν κάποιοι άλλοι.

Ο κάθε πολίτης γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν τι χρωστάει, δεν χρειάζεται ενημέρωση από μας.

 

Η ευθύνη του κάθε Λογιστή Φοροτεχνικού Οικονομολόγου είναι να απεικονίζει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Γι’ αυτό είμαστε υπεύθυνοι και γι’ αυτό κρινόμαστε καθημερινά.

Όποιος απευθύνεται στα γραφεία μας με σκοπό να ενημερωθεί, είμαστε και θα είμαστε πάντα εκεί για να τον ενημερώσουμε.

Όποιος απευθύνεται στα γραφεία μας για να απαιτήσει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει κάνει λάθος και θα είμαστε απέναντι του.

Το γεγονός ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, κάνουμε σχεδόν τα πάντα, δεν σημαίνει κιόλας ότι αποτελεί υποχρέωση μας.

Κι αυτό ας το γνωρίζουν, είτε ο Δήμος Καρδίτσας, είτε το Υπουργείο Οικονομικών, είτε ο οποιοδήποτε νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους λογιστές και στην πλάτη τους να ασκήσει οικονομική πολιτική.

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                          Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος                   Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας                   Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας                                Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος                               Αλέξανδρος Αποστολόπουλος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση φορολογουμένων και συναδέλφων

Posted on 11 Ιουλίου 2016 by admin

Οδεύοντας προς τη λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μερικές επισημάνσεις, τόσο προς τους φορολογουμένους, όσο και προς τους συναδέλφους, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

 

Ενημέρωση των φορολογουμένων

Η προθεσμία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η Παρασκευή 15.07.16. Τουλάχιστον αυτό έχουμε επίσημα στα χέρια μας και με βάση αυτή την ημερομηνία θα πορευτούμε. Η ημερομηνία αυτή αφορά αυτούς που συντάσσουν τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, θεωρούμε απαράδεκτη την ερώτηση «πότε λήγουν οι δηλώσεις;». Λήγουν την Παρασκευή 15.07.16. Και λοιπόν; Είναι τελείως λανθασμένη η εντύπωση ότι θα πάει κάποιος στο λογιστή την τελευταία μέρα και θα του κάνει τη φορολογική δήλωση οπωσδήποτε.

Πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι:

 1. Ότι υπάρχουν άλλοι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στην ώρα τους και πρέπει να εξυπηρετηθούν πριν από αυτούς.
 2. Ότι εκτός από τις δηλώσεις υπάρχουν ένα σωρό καθημερινές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσουμε για λογαριασμό των επιχειρήσεων των οποίων είμαστε υπεύθυνοι.
 3. Ότι κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά μέχρι εκεί.
 4. Ότι όποιος επικαλείται την προθεσμία, θα πρέπει να την κάνει μόνος του. Η προθεσμίες είναι γι’ αυτούς που συντάσσουν και υποβάλλουν τις δηλώσεις.
 5. Ότι καλό είναι να μην περιμένουν τηλέφωνο υπενθύμισης από το λογιστή. Η φορολογική δήλωση είναι υποχρέωση του φορολογούμενου.

 

Επομένως τις τελευταίες   μέρες της προθεσμίας καλό είναι, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν πάει ακόμη για τη δήλωσή τους, να επικοινωνήσουν με το λογιστή τους και να τον ρωτήσουν  «πότε μπορώ να έρθω για τη δήλωση;»  και όχι μέχρι πότε είναι η δήλωση.  Άλλωστε οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μόνη διαφορά είναι αν, η υποβολή τους θα είναι με ή χωρίς πρόστιμο.

Για τις περιπτώσεις που κάποιοι φορολογούμενοι συγκρίνουν στα καφενεία, τα εκκαθαριστικά τους και τα ποσά που πλήρωσε ο καθένας και αποφασίζουν ότι ο λογιστής τους είναι καλύτερο από το γείτονα,  θα ασχοληθούμε αργότερα, μετά το πέρας των δηλώσεων.

 

Ενημέρωση συναδέλφων

Ο κάθε συνάδελφος στο γραφείο του έχει ένα δικό του τρόπο παρακολούθησης των εργασιών του, μεταξύ αυτών και τις δηλώσεις που υποβάλλει, πότε τις υπέβαλλε, πότε ήρθε ο φορολογούμενος, αν πλήρωσε κλπ.

Από την εικόνα αυτή εύκολα προκύπτει ποιοι δεν ήρθαν (για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρει κανέναν μας, ούτε το λογιστή από τον οποίο έφυγε ένας φορολογούμενος, ούτε το λογιστή στον οποίο πήγε).

Αυτό που ενδιαφέρει όλους όμως, είναι τι έκανε ο λογιστής που ανέλαβε ένα καινούργιο πελάτη. Όταν αναφερόμαστε σε νέο πελάτη, αυτός μπορεί να είναι είτε επιχείρηση, είτε ένα φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει μια φορολογική δήλωση.

Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της υποβολής των δηλώσεων, υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά στους συναδέλφους ότι, χωρίς επικοινωνία (τουλάχιστον τηλεφωνική) με τον προηγούμενο συνάδελφο δεν αναλαμβάνουμε να κάνουμε ΤΙΠΟΤΕ για το φορολογούμενο. ΤΙΠΟΤΕ.!!! Αυτό ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας.  Όταν ο πελάτης βρίσκεται μπροστά στο γραφείο μας, πρώτα μιλάμε με τον προηγούμενο (εφόσον υπάρχει) συνάδελφο και μετά προχωράμε, ότι κι αν είναι αυτό. Από δήλωση, μέχρι αίτηση για πορτοκάλια.  Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να αποδείξουμε τι μπορεί να γίνει σε τέτοια περίπτωση.

 

Για να σε σεβαστώ πρέπει πρώτα να με σεβαστείς….

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                          Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος                   Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας                   Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας                                Γεωργία Νταντάμη

Το μέλος                                Αλέξανδρος Αποστολόπουλος

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC