Tag Archive | "Προσλήψεις"

Tags: , ,

Προσλήψεις στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Σοφάδων

Posted on 16 Οκτωβρίου 2019 by admin

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/10/2019-21/10/2019

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις καθηγητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Posted on 06 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων προκειμένου να προσλάβει ωρομισθίους καθηγητές και δασκάλους για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός», η οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

α) Βυζαντινής Μουσικής,

β) Ευρωπαϊκής Μουσικής,

γ) Παραδοσιακών οργάνων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00΄ στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Καρδίτσα (οδός Μητροπολίτου Ιεζεκιήλ 30):

Αίτηση,

Βιογραφικό σημείωμα,

Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής,

Β ε β α ί ω σ η προϋπηρεσίας,

Αποδεικτικά στοιχεία καλλιτεχνικής δραστηριότητος.

Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκτίμηση των προσόντων του υποψηφίου (συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.) είναι δεκτό.

Comments (0)

Tags: , ,

41 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Posted on 02 Αυγούστου 2019 by admin

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογια» της Πράξης «Οδος Δελτα-Παλαμα», από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης.
Πρόκειται για τις εξής θέσεις:
32 θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα
5 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγοι
4 θέσεις ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Comments (0)

Tags: , ,

12 νέες θέσεις εργασίας σε Καρδίτσα και Σοφάδες

Posted on 09 Απριλίου 2019 by admin

To υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη οκτακοσίων σαράντα μίας (841) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) ή έως έντεκα (11) μήνες για απασχόληση σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, και τη σύναψη πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους.

Στο Νομό Καρδίτσα προβλέπονται τα εξής:

-5 θέσεις στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας

-7 θέσεις στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δύο προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον Δ. Αργιθέας

Posted on 09 Απριλίου 2019 by admin

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έχει δρομολογήσει ο Δήμος Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό Ν. Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, Ανθηρό, Τ.Κ.43065, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Διοικητικού, υπόψη κου Κων/νου Καϊμακάμη ή κ. Δήμητρας Κλάρα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

4 θέσεις στον Σύνδεσμο ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

Posted on 04 Απριλίου 2019 by admin

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Σύνδεσμος ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων: 4 θέσεις

Comments (0)

Tags: , ,

Δύο προσλήψεις στην Αργιθέα για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Posted on 04 Απριλίου 2019 by admin

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό Ν. Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, Ανθηρό, Τ.Κ.43065, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Διοικητικού, υπόψη κου Κων/νου Καϊμακάμη ή κ. Δήμητρας Κλάρα

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δέκα προσλήψεις στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας

Posted on 14 Μαρτίου 2019 by admin

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.
Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας.
Oι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ Ψυχιάτρων 3
ΠΕ Παιδιάτρων 1
ΠΕ Ιατρών 3
ΠΕ Τεχνικός Ασφαλείας 1
ΔΕ Κουρέων 2
Διεύθυνση Κατάθεσης: Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας (υπόψη κ. Δεμερτζή Αθανασίου).

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αργιθέας

Posted on 29 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ο Δήμος Αργιθέας ύστερα από την υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων, προς κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/2007) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο έως 04-09-201:

Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 28

Έναν (1) οδηγό  ΔΕ 29

Έναν (1) εργάτη ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Να ξεδιαλύνει η Πολιτεία το ζήτημα των προσλήψεων ιερέων

Posted on 11 Ιανουαρίου 2019 by admin

Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση το τοπίο γύρω από τις προσλήψεις ιερέων ζητά με ερώτησή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας. Στην ερώτησή του προς τον Κ. Γαβρόγλου και την Μ. Ξενογιαννακοπούλου ο Καρδιτσιώτης πολιτικός κάνει λόγο για«εντεινόμενη φημολογία περί σκόπιμης ολιγωρίας της κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις διαδικασίες κάλυψης των οργανικών θέσεων ιερέων, προκειμένου να ασκηθεί πίεση  προς τον κλήρο και την Ιεραρχία, για την στάση τους απέναντι στη συμφωνία μεταξύ του Προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Πρωθυπουργού».

Στην ερώτησή του ο Καρδιτσιώτης πολιτικός  περιέγραψε με μελανά χρώματα το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Μητροπόλεις, καθώς σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησής του«το 25% των οργανικών θέσεων κληρικών, παραμένουν κενές».«Χαρακτηριστική της οξύτητας του προβλήματος είναι η προσπάθεια πολλών Μητροπόλεων να καλύψουν τις ανάγκες των ενοριών, χειροτονώντας άμισθους ιερείς, οι οποίοι σήμερα εκτιμάται πως ξεπερνούν τους 400» υποστήριξε ο κ. Τσιάρας.

«Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στον κλήρο από τις προηγούμενες αποφάσεις το 2016 και το 2017, για νέες προσλήψεις και για το έτος 2018, η χρονιά έκλεισε, τελικά, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει πως «μετά το ναυάγιο της Συμφωνίας Τσίπρα – Ιερώνυμου,  οι περαιτέρω καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων εντείνουν την υφέρπουσα φημολογία περί «απόπειρας εκβιασμού» του κλήρου και της Ιεραρχίας».

Εφόσον τα κενά στις Μητροπόλεις είναι γνωστά και, δεδομένου πως η κυβέρνηση εξαγγέλλει συνεχώς νέες προσλήψεις υπαλλήλων σε διάφορους τομείς του Δημοσίου Τομέα, ο Καρδιτσιώτης πολιτικός ζήτησε από την κυβέρνηση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν προέβη μέσα στο 2018 στην έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ιερέων. Τέλος, ζήτησε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να καταθέσουν στην Εθνική Αντιπροσωπεία το χρονοδιάγραμμα των νεών προσλήψεων ιερέων που θα ανακουφίσουν τις Μητροπόλεις της Επικράτειας προκειμένου να διαλυθεί οριστικά και αμετάκλητα το νεφελώδες τοπίο και οι αιτιάσεις περί κυβερνητικών «μεθοδεύσεων» αναφορικά με τις προσλήψεις ιερέων.

Comments (0)

Tags: , ,

59 γιατροί στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς

Posted on 28 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Οι θέσεις για το Νομό Καρδίτσας είναι:

-Κ.Υ. Καρδίτσας:2 θέσεις

-Κ.Υ. Σοφάδων: 3 θέσεις

-Κ.Υ. Μουζακίου: 1 θέση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10-01-2019 ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 30-01-2019 ώρα 23:59.Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Posted on 19 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Προσλήψεις για 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα προκηρύξει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας (ΚΚΠΠ) Θεσσαλίας μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας (ΚΚΠΠ) Θεσσαλίας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των Παραρτημάτων του, ως εξής:

α) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη δομή Αμπελώνα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λάρισας,

β) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας,

γ) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Τρικάλων,

δ) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Εργασίας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίας του σε όλα τα Παραρτήματα του ΚΚΠΠ Θεσσαλίας,

ε) Ένας (1) ΔΕ Κουρέων, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, στ) Ένας (1) ΔΕ Κουρέων, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Τρικάλων,

ζ) Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλα τα Παραρτήματα του ΚΚΠΠ Θεσσαλίας,

η) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στη δομή Αμπελώνα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λάρισας,

θ) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Τρικάλων,

ι) Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Παιδίατρος, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας.

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών φροντίδας των περιθαλπομένων των Παραρτημάτων του Κέντρου και η ομαλή λειτουργία του Κέντρου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια και τους κανόνες εργασίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλυφθεί από το ήδη υπάρχον προσωπικό και δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου των ανωτέρω ειδικοτήτων, λόγω των περιορισμένων αναγκών.

Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που κρίνουν οι ίδιοι αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Μουζακίου

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Γίνεται γνωστό ότι η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. προκηρύσσει την πρόσληψη 11 Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης έως εννέα (9) μηνών για την κάλυψη της διδασκαλίας μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη 54 μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ

Posted on 24 Αυγούστου 2018 by admin

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις για την πρόσληψη 54 μόνιμων γιατρών στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία της 5ης Υγεινομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει η πρόσληψή τους και έτσι όλα τα νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ θα λειτουργούν με αναβαθμισμένα ΤΕΠ, ανέφερε ο διοικητής των νοσοκομείων Λάρισας Π. Νάνος.

Ο κ. Νάνος, σε συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε και τη λειτουργία τον ερχόμενο Οκτώβρη του Ειδικού Κέντρου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο θα παρέχει μια πρόσθετη υπηρεσία στους ασθενείς, αυτή της αποκατάστασης. Σε λίγες μέρες θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια, με θητεία σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ολλανδίας.

ert.gr

Comments (0)

Tags: , ,

237 νέες θέσεις εργασίας στο Νομό Καρδίτσας

Posted on 31 Ιουλίου 2018 by admin

Μετά την δημοσίευση των πινάκων με την κατανομή ανά ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης των 29.986 θέσεων του μεγάλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, αλλά και αυτούς για το δήμο Αθηναίων, τους δήμους της Αττικής και τους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, έγινε γνωστή και η κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων ανά δήμο σε όλη την Ελλάδα.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Για το Νομό Καρδίτσας προβλέπονται τα εξής:

-Δήμος Αργιθέας: 20 θέσεις

-Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: 20 θέσεις

-Δήμος Παλαμά: 60 θέσεις

-Δήμος Μουζακίου:60 θέσεις

-Δήμος Σοφάδων: 77 θέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Εντοπιότητα.

Δικαιούχοι ΚΕΑ

Αποδοχές

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Μάρτιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC