Tag Archive | "Χριστούγεννα"

Tags: , ,

Ευχές του Μητροπολίτη για τα Χριστούγεννα

Posted on 24 Δεκεμβρίου 2019 by admin

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εψάλαμε κατά την ακολουθία του Όρθρου στην τέταρτη (δ’) ωδή την Καταβασία: «Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί και άνθος εξ αυτής, Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας· εξ όρους ο αινετός κατασκίου δασέος ήλθες σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο άυλος και Θεός· δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε» (Καταβασία δ’ ωδής Χριστουγέννων).

Μία από τις προφητείες για την ένανθρώπηση του Θεού Λόγου του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι και αυτή του προφήτου Ησαΐα: «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται» (11, 1). Την προφητεία αυτή χρισιμοποιεί ο ιερός Κοσμάς ο υμνωδός στην σύνθεση του παρόντος ειρμού.

Ο προφήτης Ησαΐας ομιλεί για ένα γεγονός που επρόκειτο να συμβεί στο μέλλον, ο υμνογράφος υμνεί το ίδιο πλέον γεγονός, αλλά πραγματοποιημένο.

«Ράβδος», δηλαδή κλαδή, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος που σαν από ρίζα προήλθε από την φυλή του Ιούδα, από την οποία εξήλθε και ο Ιεσσαί, ο πατέρας του βασιλιά Δαβίδ. Η Παναγία, λοιπόν, καταγόταν και από την βασιλική φυλή του Ιούδα και από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Από αυτήν την ράβδο, την Παρθένο Μαρία δηλαδή, σαν άλλο λουλούδι-λουλούδι ευωδιαστό, αειθαλές και αμάραντο, βλάστησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, από τον οποίο προήλθε ο πλέον γλυκύς καρπός, η σωτηρία όλου του κόσμου.

Η τέταρτη βιβλική ωδή ανήκει στον προφήτη Αββακούμ, γι’ αυτό και η συνέχεια του ειρμού εμπνέεται από αυτόν και συγκεκριμένα από την χριστολογική προφητεία «Ο Θεός από Θαιμάν ήξει, και ο άγιος εξ όρους κατασκίου δασέος» (3, 3).

«Όρος» σκιερό και με πυκνότατη βλάστηση είναι η Παρθένος Μαρία. Και γιατί άραγε; Διότι όπως το βουνό χωρίς να το οργώσουμε, να το σπέρνουμε και να το καλλιεργούμε εμείς οι άνθρωποι, αυτό βλαστάνει τα υψηλά δένδρα, τα άλλα φυτά και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος «ασπόρως» και «αγεωργήτως» βλάστησε τον Κύριό μας. Και όπως συνήθως η πυκνή βλάστηση ενός υψηλού βουνού παραμένει παρθένα, αν δεν πειραχθεί από τους ανθρώπους, έτσι διαφυλάχθηκε απείραχτη από άνθρωπο και η παρθενία της Θεοτόκου. Ας σημειωθεί ότι ανάλογη είναι και η προφητεία για την παρθένο Μαρία του προφήτου Δανιήλ: «Εθεώρεις έως ου ετμήθη λίθος εξ όρους άνευ χειρών» (2, 34).

Η Παναγία ως «όρος» χαρακτηρίζεται «κατάσκιον» προφανώς διότι την επεσκίασε η δύναμη του Υψίστου Θεού, σύμφωνα με τα λόγια του αρχαγγέλου Γαβριήλ: «Πνεύμα Άγιος επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι» (Λουκ. 1, 35).

Αδελφοί μου αγαπημένοι,

Στους καιρούς μας, κατά τους οποίους πνευματικές αξίες, παραδόσεις και αρχές θεμελιωμένες στην παγκόσμια συνείδηση κλονίζονται· σήμερα που πολλοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στις πολυθόρυβες αποχρώσεις της ζωής, ενώ παράλληλα υψώνονται είδωλα μιας νοοτροπίας, η οποία αρνείται παρακαταθήκες αιώνων, η αγία Ορθοδοξία με την Γέννηση του Σωτήρα Χριστού και μέσω του ασκητικού της ιδεώδους ανοίγει ορίζοντες φωτός και ελπίδος.

Ο Κύριος μας ανύψωσε κα μας έδωσε δύναμη! Μας χάρισε φως, γιατί είναι Αυτός το Φως το αληθινό· μας χάρισε τη θεογνωσία για να μπορούμε να παλεύουμε με όλα τα σκύβαλα του άκοσμου κόσμου μας και μας χάρισε, τέλος, την αγιότητα και την αιωνιότητα.

Γι’ αυτό πρέπει να πάψουμε να επηρεαζόμαστε από το δαιμονικό πνεύμα του αιώνος τούτου, που δαιμονοποιεί τη ζωή μας και να ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ, ώστε να ανεύρουμε μέσα στη φάτνη εσπαργανωμένο τον Σωτήρα Κύριο και να Τον προσλάβουμε και να Τον τοποθετήσουμε στη φάτνη της καρδιάς μας και να ενωθούμε μαζί Του.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Χρόνια Πολλά!

Ο Μητροπολίτης σας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές του Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεου για τα Χριστούγεννα

Posted on 24 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εψάλαμε κατα την ακολουθία του Όρθρου στην τρίτη (γ΄) ωδή τὴν Καταβασία: «Τω προ των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ, και επ᾿ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν· Ο ανυψώσας το κέρας ημών, άγιος ει Κύριε» (Καταβασία γ΄ ωδής Χριστουγέννων).

Ο Υιός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον αγέννητο Πατέρα «αρρεύστως» που σημαίνει απαθώς. Είναι Υιός Μονογενής και γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός και γι’ αυτό είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Ἡ γέννηση του Υιού είναι άχρονη και άναρχη! Αυτό υπονοεί η έκφραση «προ των αιώνων», που χρησιμοποιεί ο ποιητής, ἢ «προ πάντων των αιώνων» που λέγουμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας.

Ο Υιός, ο οποίος γεννήθηκε ανάρχως και απαθώς από τον Θεό Πατέρα «επ’ εσχάτων» «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλάτ. 4, 4), σαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία «ασπόρως». Το «επ’ εσχάτων» της θείας Ενανθρωπήσεως, που αντιστοιχεί στο «προ των αιώνων» της αϊδίου γεννήσεως, προσδιορίζει τον χρόνο, κατά τον οποίο ο Κύριος σαρκώθηκε. Και το «ασπόρως» της συλλήψεως από την αγία Παρθένο δηλώνει τον υπερφυσικό τρόπο, με τον οποίο ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση ανδρικού σπέρματος.

Τις εκφράσεις «ο ανυψώσας το κέρας ημών» και «άγιος ει Κύριε» ο ιερὸς Κοσμάς ο μελωδός τις δανείζεται από την τρίτη βιβλική ωδή της αγίας Άννης (Α΄ Βασ. 2, 1-2).

Ο Κύριος με την ενανθρώπησή Του «ανύψωσε το κέρας ημών», δηλαδή κατέστησε κι εμάς τους ανθρώπους που Τον πιστεύουμε και Τον ακολουθούμε μετόχους της δικής Του δυνάμεως και της δικής Του δόξας. Τα κέρατα των ζώων φανερώνουν τη δύναμή τους. Έτσι και οι Χριστιανοί, πιστεύοντας στον Γεννημένο Σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, μετέχουν στη δύναμη και τη δόξα Του.

Στους καιρούς μας, κατά τους οποίους πνευματικές αξίες, παραδόσεις και αρχές θεμελιωμένες στην παγκόσμια συνείδηση κλονίζονται∙ σήμερα που πολλοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στις πολυθόρυβες αποχρώσεις της ζωής, ενώ παράλληλα υψώνονται είδωλα μίας νοοτροπίας, η οποία αρνείται παρακαταθήκες αιώνων, η αγία Ορθοδοξία με την Γέννηση του Σωτήρα Χριστού και μέσω του ασκητικού της ιδεώδους ανοίγει ορίζοντες φωτός και ελπίδος.

Ο Κύριος μας ανύψωσε και μας έδωσε δύναμη! Μας χάρισε φως, γιατί είναι Αυτός το Φως το αληθινό∙ μας χάρισε τη θεογνωσία για να μπορούμε να παλεύουμε με όλα τα σκύβαλα του άκοσμου κόσμου μας και μας χάρισε, τέλος, την αγιότητα και την αιωνιότητα.

Γι’ αυτό, πρέπει να πάψουμε να επηρεαζόμαστε από το δαιμονικό πνεύμα του αιώνος τούτου, που δαιμονοποιεί τη ζωή μας και να ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ, ώστε να ανεύρουμε μέσα στη φάτνη εσπαργανωμένο τον Σωτήρα Κύριο και να Τον προσλάβουμε και να Τον τοποθετήσουμε στη φάτνη της καρδιάς μας και να ενωθούμε μαζί Του.

Αδελφοί μου, κ α λ ὰ   κ α ὶ   ε υ λ ο γ η μ έ ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α!

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χριστούγεννα: Το μυστήριο της Θεού συγκαταβάσεως

Posted on 24 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Ακούγοντας όλο και περισσότερο την υμνολογία «Χριστός Γεννάται δοξάσατε…», αλλά και ψηλαφώντας την προετοιμασία μέσα στους υπέροχους ύμνους και στις εικόνες που μας παρουσιάζονται για την μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων, σκεφτόμουν πως πραγματικά, μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού.  Το ερώτημα είναι γιατί εμείς οι Χριστιανοί το ξεχνούμε και πως μπορούμε να επιστρέψουμε σ’ αυτό;

Αυτό συμβαίνει επειδή δεν αγαπούμε τον Θεό «…εν’ όλη τη καρδία και εν όλη τη ψυχή  και εν όλη τη διανοία και τον πλησίον ως σεαυτόν» (Ματθ. 22-37).  Παραβαίνουμε δηλαδή την πρώτη μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, και γι’ αυτό δεν μπορούμε να υπακούσουμε σε άλλη εντολή, διότι σε αυτές τις «δύο» εντολές «…όλος ο Νόμος και οι προφήται κρέμανται» (Ματθ. 22-40).  Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: «Μερικοί σκέφτονται πως ο Κύριος γεννήθηκε και έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο ˙  επειδή όμως δεν βρίσκουν μέσα τους την αγάπη, διαλογίζονται πως αυτό έγινε κάποτε παλιά και πέρασε.  Όταν όμως η ψυχή μας γνωρίσει την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά πως ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας, ο γνησιότατος, ο πλησιέστατος, ο πιο αγαπημένος, ο αγαθότατος και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το ν’ αγαπάς τον Θεό με όλο το νου και την καρδιά και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου.  Κι όταν πια εγκατασταθεί μέσα μας αυτή η αγάπη, τότε όλα χαροποιούν την ψυχή».

Αποξενωθήκαμε από τον Θεό!  Απομακρυνθήκαμε!  Δεν Εκκλησιαζόμαστε γιατί δεν το θεωρούμε σημαντικό!  Δεν προσευχόμαστε !  Δεν νηστεύουμε !  Ξέρετε γιατί;  Γιατί δεν αγαπάμε τον Θεό και δεν θέλουμε να είμαστε «οι ταπεινοί ποιμένες τις φάτνης».  Δεν μας ζητά τίποτε απ’ όλα αυτά ο Θεός… μόνο να τον αγαπάμε.  Αλλά όταν τον αγαπήσουμε πραγματικά, θέλουμε να τον ψηλαφήσουμε, στην Εκκλησία,  στην Θεία Γέννηση της κάθε Θείας Λειτουργίας.  Θέλουμε να νηστέψουμε γι’ Αυτόν, για να του προσφέρουμε κι εμείς, όπως οι Μάγοι, την θυσία… και φυσικά εξομολογούμαστε για να προσφέρουμε στο Θεό τις αμαρτίες μας, όπως ζήτησε ο Κύριός μας από τον Όσιο Ιερώνυμο, όταν διακονούσε στο Πανάγιο Σπήλαιο της Βηθλεέμ.  Κοντοζύγωναν Χριστούγεννα και στην Βασιλική της Γεννήσεως, ο Όσιος Ιερώνυμος άναβε τα καντήλια και ρίγη διαπερνούσαν το σώμα του γιατί ο ίδιος ζήτησε να φροντίζει, σα μικρό παιδί, το σπήλαιο της Γεννήσεως.  Στην ησυχία της νύχτας, η πιο γλυκιά φωνή του κόσμου καλούσε τον Όσιο.  – «Ιερώνυμε… τι θα μου προσφέρεις για την ημέρα της Γέννησής Μου;».  –«Κύριε… για Σένα τα ‘χω αφήσει όλα.  Για τη δική Σου αγάπη.  Η καρδιά μου ολόκληρη, η ζωή μου είναι δικιά σου.  Τι άλλο έχω να σου προσφέρω;».  – «Κι όμως, Ιερώνυμε, έχεις κάτι ακόμα που το ξεχνάς … Θέλω τις αμαρτίες σου!».  –« Τις αμαρτίες μου, Πανάγιε Θεέ; Τι να την κάνεις τέτοια σιχαμερή προσφορά;»  -«Μα γι’ αυτές ήρθα στον κόσμο, Ιερώνυμε.  Αυτές ζητώ από κάθε άνθρωπο, για να τον καθαρίσω». Αυτό ήταν το δώρο του Οσίου στον Χριστό… το πιο ακριβό δώρο απ’ όλα τα μαλάματα του κόσμου.

Αδελφοί μου,  «ο Θεός πτωχεύει την εμήν σάρκα, ίνα εγώ πλουτήσω την αυτού Θεότητα… κενούται της εαυτού δόξης επί μικρόν, ίνα εγώ της εκείνου μεταλάβω πληρώσεως». Ο Θεός έρχεται να κενωθεί, να πτωχεύσει, να κριθεί, να σταυρωθεί, να κατέλθει στον Άδη, να αναστηθεί και να αναληφθεί, για να φανερώσει την αγάπη Του για τον άνθρωπο.  Έρχεται να βαστάξει όλες τις ασθένειές μας και να σηκώσει όλα τα ανομήματά μας, να μεταμορφώσει όλες τις απελπιστικά ανθρώπινες καταστάσεις που βιώνουμε, σε γνώση της δυνάμεως της Αναστάσεώς Του. Γι’ αυτό εάν θέλουμε να ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα, εάν θέλουμε να πανηγυρίσουμε κρατώντας τα σπάργανα του Χριστού, για να πάρουμε από τη δύναμη τους, δύναμη, εάν θέλουμε να φωνάξουμε μαζί με τους αγγέλους, «δόξα στον ύψιστο Θεό», και με τους ποιμένες, «και ειρήνη στη γη, ευλογία στους ανθρώπους» (Λουκ. 2:14), πρέπει πρώτα απ’ όλα να πιστέψουμε, και ν’ αγαπήσουμε «Κύριον τον Θεόν», έχοντας ήδη εξομολογηθεί. Πρέπει να έχουμε μισήσει την αμαρτία. Πρέπει να εκκλησιαστούμε αυτήν την Άγια Μέρα και να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Αν ζήσουμε τα φετινά Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό, τότε όλα γύρω μας και μέσα μας, θα πανηγυρίζουν, θα λαμπροφορούν, θα γιορτάζουν. Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα!

 

Του πρεσβυτέρου Νικολάου Δαλαγιώργου

Comments (0)

Tags: , ,

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες

Posted on 18 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο ¨Θεοδωρίδειο Κέντρο – Ορίζοντες¨ που περιλάμβανε , Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και γεύμα (προσφορά του Κέντρου από τις δωρεές που συγκεντρώνονται στο Κέντρο). Η γιορτή ξεκίνησε με χαιρετισμό από την Πρόεδρο του Κέντρου κα. Αντωνίου Ελένη, στη συνέχεια μέσα σε χαρούμενο γιορτινό κλίμα, έπαιξαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο πιάνο και τραγούδησαν με τα παιδιά και τους επισκέπτες ο κ. Άγγελος Παλαπέλας μαζί με τμήμα του Μουσικού Συνόλου « Μπαντίνα»  από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας.

Στη συνέχεια  δόθηκαν δώρα στους νέους προσφορά της καφετέριας BELLER και τέλος εμφανίστηκε ο Αγιος Βασίλης όπου μοίρασε γλυκίσματα στους νέους –ες του Κέντρου από εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Αντωνίου Ελένη, ο αντιπρόεδρος του Κέντρου κ. Ψημμένος Σωτήρης,  τα μέλη του Δ.Σ.  κκ Κολοβού Αλέκα, Κόγια Μαρία, Σουφλάκος Βασίλης Ψαχούλας Ορέστης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης, καθώς και εθελοντές και γονείς των παιδιών. Το προσωπικό, οι νέοι –ες του Κέντρου και το Δ.Σ. εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Με κατάνυξη εορτάστηκε η μητρόπολη των εορτών, η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου

Posted on 27 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Με κατάνυξη εορτάστηκε η «μητρόπολη των εορτών», η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στην εν Θεσσαλιώτιδι Εκκλησία.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου 2017, χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού της Δεσποτικής εορτής της του Χριστού Γεννήσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.

Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Δεσποτικής εορτής, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον ως άνω Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Προ της απολύσεως, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως ανέγνωσε το Μήνυμα των Χριστουγέννων του Σεπτού Ποιμενάρχου μας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος για τα Χριστούγεννα

Posted on 22 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ψάλλουμε από τις 21 Νοεμβρίου τις ωραιότατες καταβασίες των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάται…», που προέρχονται από τον πεζό κανόνα του ιερού Κοσμά επισκόπου Μαϊουμά, έτσι ώστε μαζί με τη νηστεία προ της μεγάλης εορτής, η οποία αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου, να προετοιμασθούμε πνευματικά και σωματικά για να εορτάσουμε φαιδρώς «την μητρόπολιν πασών των εορτών», όπως αναφέρει ο ιερός Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Στην ε΄ (5η) ωδή του κανόνος ψάλλουμε:

«Θεός ων ειρήνης,
Πατήρ οικτιρμών,
της μεγάλης Βουλής σου τον Άγγελον,
ειρήνην παρεχόμενον, απέστειλας ημίν·…».

Το κορυφαίο δώρο που μας παρέχει ὁ Κύριος με την ένσαρκη παρουσία Του στον κόσμο και το απολυτρωτικό Του έργο είναι ἡ ε ἰ ρ ή ν η. Καθώς γράφει ὁ απόστολος Παύλος, ο Χριστός «δια του αίματος του σταυρού αυτού» ειρηνοποίησε τα πάντα «είτε τα επί της γης», δηλαδή τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους», «είτε τα εν τοις ουρανοίς», δηλαδή τους αγγέλους, τους οποίους συμφιλίωσε με όλους μας (Κολ. 1, 20).

Τη μέγιστη αυτή δωρεά είχε ο Ίδιος προαναγγείλει στους μαθητές Του, λίγο πριν από το σταυρικό πάθος Του: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» (Ιω. 14, 27).

Με τη σάρκωσή Του ὁ Κύριος και τη φανέρωσή Του στον κόσμο της μεγάλης βουλής του Θεού, οι άνθρωποι, που βρισκόμασταν στα σκοτάδια της πλάνης και της ειδωλολατρείας, οδηγηθήκαμε στο φως της γνώσεως του Θεού· και μέτοχοι πλέον της αληθούς θεογνωσίας, μπορούμε να λατρεύουμε «ευαρέστως τω Θεώ» (Εβρ. 12, 28) και να Τον δοξολογούμε για την ανέκφραστη φιλανθρωπία Του.

Το γεγονός αυτό της Ενανθρωπήσεως του Θεού-Λόγου μας δίνει τη δυνατότητα να φθάσουμε στα ακρότατα των ορίων μας, τα οποία δεν ταυτίζονται ούτε με το «καλόν καγαθόν» των αρχαίων Ελλήνων, ούτε με την «αρετήν» και «δικαιοσύνην» των φιλοσόφων, ούτε με την γαλήνη της βουδδιστικής «νιρβάνα», ούτε με την υπέρβαση της «ειμαρμένης» η του λεγομένου «κάρμα» μέσω των θρυλουμένων συνεχών μεταλλάξεων μορφών ζωής, ούτε με την «αρμονίαν» των δήθεν αντιθετικών στοιχείων κάποιας φαντασιώδους «ζωτικής δυνάμεως», ούτε με κάτι άλλο, αλλά είναι η οντολογική υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου δια του Χριστού, η κατά χάριν ένωσή μας δι’ Αυτού μετά του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι.

Η Γέννησις του Χριστού δεν μας υπόσχεται μία χιμαιρική μακαριότητα η μία αφῃρημένη αιωνιότητα, αλλά μας προσφέρει μέσω της καταλλαγής και της ειρήνης τη δυνατότητα της προσωπικής μετοχής στη θεία ζωή και την αγάπη του Θεού. Μας χαρίζει τη δυνατότητα όχι μόνο «ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 5) αλλά και «θείας κοινωνοί φύσεως» (Β΄ Πετρ. 1, 4) να γίνουμε.

Βέβαια, μέσα στην παγκόσμια σύγχυση και κρίση των ημερών οι αλήθειες αυτές ηχούν παράξενα. Η ελπίδα των περισσοτέρων ανθρώπων εναποτίθεται σε ενδοκοσμικές «θεότητες» και διαψεύδεται καθημερινά κατά τρόπο οικτρό. Το ανθρώπινο πρόσωπο ταπεινώνεται και συνθλίβεται εν μέσῳ αριθμών, μηχανημάτων, υπολογιστών και χρηματιστηρίων. Η φύση περιυβρίζεται. Το περιβάλλον συμπάσχει. Οι νέοι απογοητεύονται, όλοι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και εξεγείρονται διαμαρτυρόμενοι για τις αδικίες του παρόντος και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. «Σκότος, γνόφος, θύελλα, φωνή μεγάλη» (Δευτερ. 2,14) επικρατεί στον κόσμο και δίδεται η εντύπωση ότι απειλεί να κρύψει το φως της ελπίδας και της ειρήνης, που ανατέλλει από τη φάτνη της Βηθλεέμ. Να καλυφθεί ο αγγελικός ύμνος της παγκόσμιας χαράς: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14). «Θεός ων ειρήνης… ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν…».

Όμως, η Εκκλησία, καλώντας όλους σε συνετή περισυλλογή για επανεκτίμηση των καταστάσεων της ζωής και της καθημερινότητας και την αναζήτηση στο πρόσωπο του «άλλου», του αδελφού, του φίλου τον ίδιο τον Θεό, δεν θα παύσει να καταγγέλει με όλη της την δύναμη, ότι το Παιδίον το νέον, ο Ιησούς Χριστός είναι «η ελπίς πάντων των περάτων της γης» και «η ειρήνη του κόσμου»· είναι ο Λόγος ὁ σαρκωθείς, ἡ Χαρά της ζωής, είναι η λύτρωση, την οποία έστειλε ο Θεός σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Αδελφοί μου,

καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ο Μητροπολίτης σας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την RE/MAX Γαία

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Όλοι εμείς στη RE/MAX Γαία νοιώθουμε την ανάγκη αλλά και την χαρά να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο café-bar BRONX. Η πολυπληθής προσέλευση των πελατών καθώς και το χαρούμενο εορταστικό κλίμα που κράτησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ είναι μόνο ένα δείγμα της αγάπης του κόσμου απέναντι στη διαχρονικά καλύτερη κτηματομεσιτική εταιρία της πόλης.  Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα γεμάτα υγεία και αγάπη!

Comments (0)

Tags: , ,

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρη Σιούφα

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Συμπολίτισσες, Συμπολίτες,

Η ανάμνηση της γέννησης του Θεανθρώπου γίνεται και φέτος σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που κυριαρχούν εντεινόμενες οι συγκρούσεις, οι ανισότητες, η ανασφάλεια, η φτωχοποίηση και η επερχόμενη κλιματική καταστροφή.

Η γέννηση της ελπίδας γιορτάζεται και φέτος δυστυχώς, σε ένα κλίμα συλλογικής θλίψης.

Οι θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις μας όμως διδάσκουν ότι η παράδοση στη θλίψη ποτέ δεν ήταν λύση.

Η μόνη αποτελεσματική άμυνα στη θλίψη είναι η απόφαση για δράση εξουδετέρωσης των αιτιών της.

Δράση για την Ειρήνη και τη συνεννόηση των λαών και των ανθρώπων.

Δράση για την ανάπτυξη με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.

Δράση για την απελευθέρωση από τους παραλογισμούς της εποχής.

Δράση για τη σωτηρία του πλανήτη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Δράση για ευφυή συνεννόηση και συνεργασία παντού αντί για τηναντιπαράθεση και σύγκρουση που κυριαρχεί.

Η δράση είναι που φέρνει την αισιοδοξία, που δίνει την ενέργεια της επιμονής στη προσπάθεια, που οδηγεί στην επιτυχία του αίσιου αποτελέσματος.

Η δράση, προϊόν πίστης, ευφυΐας και απόφασης γεννιέται, οργανώνεται και εκπορεύεται από το νου και τη καρδιά του κάθε ανθρώπου ατομικά και κάθε κοινωνίας συλλογικά.

Εύχομαι η οικογενειακή θαλπωρή των φετινώνΧριστουγέννων να μας δώσει ευκαιρίες σκέψεων και αποφάσεων δράσης για όλα τα κακώς κείμενα στη ζωή μας, τη πατρίδα μας και τον κόσμο.

Εύχομαι υγεία, ευτυχία και πρόοδο σε όλες και όλους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά!

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χριστουγεννιάζει πολύ στην Παυσιλυπούπολη

Posted on 08 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Χριστούγεννα στην Παυσιλυπούπολη με τους Καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας Ν. Καρδίτσας σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας!!!!

Η  Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας του Νομού Καρδίτσας,  με εορταστική διάθεση και αμιγώς εθελοντικό χαρακτήρα συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια προώθησης του Γερμανικού Πολιτισμού και της Πολυπολιτισμικότητας στην ΕΕ.

Σας προσκαλούμε λοιπόν την Κυριακή 10/12/2017 από τις 10:00 ως τις 21:00 στο σπιτάκι των Δραστηριοτήτων – στο χώρο της Παυσιλυπούπολης να διοργανώσουμε χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις τόσο για σχολικές τάξεις όσο και για οποιοσδήποτε μικρό επισκέπτη.

Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες, παιχνίδια, κεράσματα, κουίζ, πολύγλωσσες ιστορίες, παραδόσεις των Χριστουγέννων από την Γερμανία και όχι μόνο, σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε στο «Σπίτι των Δραστηριοτήτων». Θα ταξιδέψουμε χριστουγεννιάτικα στην Ελλάδα τη Γερμανία και την Ευρώπη, και θα μοιραστούμε έθιμα και συνήθειες που μας ενώνουν γιορτινά. Το φετινό θέμα της Παυσιλυπούπολης, «Κάστρα και Ιππότες», σχετίζεται άμεσα με την ιστορία και τον πολιτισμό της Γερμανίας.

Οι χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, διοργανώνονται σε συνεργασία με το  Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας και το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης στο πλαίσια του προγράμματος Glossomobil, εκπρόσωποι του οποίου θα παρευρεθούν στις εκδηλώσεις.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εντυπωσίασε το Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι του Δήμου Σοφάδων

Posted on 30 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Λουσμένο με γιορτινά χρώματα και σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα το «Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι» του Δήμου Σοφάδων στην Παυσιλυπούπολη ξεχώρισε και εντυπωσίασε.

Τα πάντα είχαν στηθεί με πολύ μεράκι και την Πέμπτη και την Παρασκευή εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είχαν  τη δυνατότητα να περιηγηθούν. Τα παιδιά διασκέδασαν με τις όμορφες εορταστικές εκπλήξεις ενώ όλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τα αξιοθέατα της περιοχής .

Πιο συγκεκριμένα, διενεμήθησαν έντυπα και πλούσιο πληροφοριακό υλικό  και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για τον πολιτισμό της περιοχής, την πλούσια παράδοση και τους τουριστικούς της προορισμούς. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε, μεταξύ άλλων, στις φυσικές ομορφιές της περιοχής, στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού αλλά και στα διατροφικά προϊόντα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων

Posted on 27 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, ανήμερα της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως, χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.

Το Μήνυμα των Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου, ανέγνωσε ο Παναοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Προ της απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος προεχείρησε σε Αρχιδιάκονο της Ιεράς μας Μητροπόλεως  τον μέχρι σήμερα Διάκονο π. Θωμά Κάια, στον οποίο ευχήθηκε να έχει μία ευάρεστη διακονία στο Θεό και τους ανθρώπους.

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές Κώστα Τσιάρα για τα Χριστούγεννα

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Με την ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μας και τους χιλιάδες επισκέπτες που θα βρίσκονται μαζί μας χαρούμενα Χριστούγεννα, με υγεία, ευτυχία και γαλήνη ψυχής.

Σ’ ένα κόσμο που βρίσκεται σε διαρκή κρίση αρχών και αξιών, είναι ανάγκη με την ευκαιρία των αγίων ημερών να θυμηθούμε τις αξίες της αγάπης και της προσφοράς, για ένα καλύτερο αύριο που θα συνοδεύει εμάς και τα παιδιά μας.

Είναι πλέον η ώρα, που όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τους άλλους. Θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες ιδέες, νέους στόχους πνοής  και να γυρίσουμε σελίδα στην ιστορία της Πατρίδας μας.

Το μήνυμα των Χριστουγέννων ας φωτίζει το δρόμο μας, κάνοντας την έννοια της προσφοράς, πράξη καθημερινότητας και ας ευχηθούμε να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης.

Χρόνια Πολλά.

 

 

Κωνσταντίνος Αλ. Τσιάρας

Βουλευτής Καρδίτσας

Γ.Γ. Κ.Ο. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές Χριστουγέννων από τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Β. Τσιάκο

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Εύχομαι σε όλους τους πολίτες της Καρδίτσας και σε όλους τους συμπατριώτες μας,  Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία. Tο άστρο της γέννησης του Θεανθρώπου, ας οδηγεί τα βήματα μας,  για να νοιώσουμε περισσότερο ήρεμοι και αισιόδοξοι. Για να είναι το μέλλον της Πατρίδας μας πιο φωτεινό, για μας και τα παιδιά μας.

 

Βασίλης Τσιάκος

Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα Χριστουγέννων 2016 του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεου

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Αδελφοί μου ευλογημένοι,

«Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου,

ο δρακί την πάσαν έχων κτίσιν (…)

Θεός εν φάτνῃ ανακλίνεται,

ο στερεώσας τους ουρανούς πάλαι κατ’ αρχάς.

Εκ μαζών γάλα τρέφεται,

ο εν τη ερήμῳ μάννα ομβρίσας τω λαώ (…)»

 

(Δοξαστικό της θ΄ ώρας των Χριστουγέννων)

Αρχή και ρίζα της εν Χριστώ Οικονομίας είναι η ενανθρώπηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό και τα Χριστούγεννα, η εορτή δηλαδή της κατά σάρκα γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, αποτελούν κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο την «μητρόπολιν πασών των εορτών».

            Γι’ αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία μας μέσα στις ιερές ακολουθίες της χρησιμοποιεί πάντοτε χρόνο Ενεστώτα, παροντικό χρόνο, για να μας πει ότι αν και σε μία χρονική στιγμή και για μία φορά εγεννήθη ο Χριστός, εντούτοις κάθε χρόνο, εάν το θέλουμε εμείς, γεννιέται στις καρδιές μας, έρχεται στον άκοσμο κόσμο μας και εάν Του το επιτρέψουμε εμείς τον μεταποιεί, τον μετασκευάζει, τον μεταμορφώνει, τον μεταλλάσσει και Αυτός, ο Οποίος κρατά στην φούχτα Του ολόκληρη την κτίση, γεννιέται από την ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ γενόμενος ίδιος με όλους εμάς.

            Ο Θεός ο άσαρκος Λόγος, ο Οποίος κατά την Δημιουργία του κόσμου μέσα στο «τίποτα» στερέωσε τους ουρανούς, ανακλίνεται ως βρέφος μέσα στην φάτνη δίπλα στα άλογα ζώα για να βρεθεί ανάμεσά μας άσημος, έσχατος, ταπεινός, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μας διδάξει τι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο ἡ ταπείνωση, η συγκατάβαση, η αποδοχή, ἡ συνεργασία, ἡ κοινή πορεία μέσα στον χρόνο, στις δυσκολίες της ζωής… Επίσης, να μας δώσει αυτή την μοναδική δύναμη που Εκείνος προσφέρει σε εμάς, εάν εμείς γίνουμε δεκτικοί της θεότητός Του και με όλη την απλότητά μας Του προσφέρουμε το είναι μας, την καρδιά μας!

            Αυτός, ο Οποίος έθρεψε τον λαό στην έρημο για σαράντα σχεδόν χρόνια ρίχνοντας ως βροχή το «μάννα», τρέφεται τώρα από το γάλα της Παρθένου Μητέρας Του.

            Ξέρετε, αδελφοί μου, ὁ Κύριός μας ποτέ δεν άφησε τον άνθρωπο, το δημιούργημά Του εγκαταλελειμμένο χωρίς να του εξασφαλίσει τις πνευματικές και υλικές του ανάγκες.

            Δημιούργησε τον άνθρωπο από ψυχή ζώσα και σώμα υλικό. Όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν ζει αιώνια και για τις βιοτικές ανάγκες έδωσε στον άνθρωπο ολόκληρη την φύση να την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, να την νέμεται και να κυριαρχεί σε αυτή.

            Δυστυχώς, εμείς απομακρυνθήκαμε από την Χάρη και τις δωρεές του Θεού και γι’ αυτό υποπέσαμε στις διάφορες κρίσεις, οι οποίες είναι δικά μας κατασκευάσματα.

            Όμως «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου… ο Νυμφίος της Εκκλησίας», ας προσπαθήσουμε λοιπόν να γευθούμε και να απολαύσουμε αυτή την Χαρά, διότι «λύτρωσιν απέστειλεν ο Κύριος τω λαώ αυτού».

            Η κατά πάντα όμοια με μας ανθρώπινη φύση του Χριστού έρχεται κοντά μας και μείς κοντά της δια των Μυστηρίων της Εκκλησίας και προπάντων με την Θεία Κοινωνία, οπότε εμείς έχοντας την ίδια με του Χριστού ανθρωπότητα αμέσως ενωνόμαστε μαζί Του και εντασσόμαστε στο Σώμα Του, δηλαδή την Εκκλησία Του, οπότε και διαμέσου της ανθρωπότητάς Του κοινωνούμε με την θεότητά Του και σωζόμαστε.

            Αδελφοί μου, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ο Μητροπολίτης σας

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές της Ασημίνας Σκόνδρα για τα Χριστούγεννα

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Αγάπη, Ειρήνη, Ελπίδα είναι το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού. Μήνυμα που πρέπει να μας αγγίξει όλους, γιατί αφορά τη σωτηρία του κόσμου. Αφορά τη ζωή μας  και την αντιμετώπιση των καταστάσεων που βιώνουμε.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, αδυνατούν πλέον να σηκώσουν τα δυσβάστακτα βάρη. Η θλίψη, η αγωνία και η  ανασφάλεια που επικρατούν, θα εξαλειφθούν μόνο, αν μεταξύ μας κυριαρχήσει η ενότητα, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη.

Αν οι αποφάσεις, όλων αυτών που διαχειρίζονται τις τύχες μας, στηριχθούν στα μηνύματα που πηγάζουν από τη Γέννηση του Χριστού.

Τώρα είναι η στιγμή, που απαιτείται σοβαρότητα και ψυχραιμία, θάρρος και συλλογική προσπάθεια.

Χρειάζεται πίστη στις δυνάμεις μας και στο συνάνθρωπό μας.

Εύχομαι το θείο φως της Γέννησης να  μας φωτίσει να  βρούμε τις αληθινές αξίες της ζωής και κοιτώντας μπροστά,  να δημιουργήσουμε ένα καλό και λαμπρό μέλλον.

Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού, να φέρει την  αναγέννηση στη ζωή μας και στην πατρίδα μας.

Τις ολόθερμες ευχές μου για υγεία, χαρά, ευτυχία και δημιουργία

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC