Tag Archive | "Δημοτικό"

Tags: , ,

Σχετικά με το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δ. Καρδίτσας

Posted on 24 Νοεμβρίου 2020 by admin

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας κ. Θωμάς Κόντος διευκρινίζει πως το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά με τον κορωνοιό και το χώρο της υγείας υπερψήφισε η Δημ. Παράταξη της Ανεξάρτητης Προοδευτικής Συμμαχίας καθώς και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι.

Comments (0)

Tags: , ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας για την πανδημία και τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας

Posted on 23 Νοεμβρίου 2020 by admin

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας κατά πλειοψηφία εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για τα τεκταινόμενα στο χώρο της υγείας μετά την εξάπλωση της πανδημίας:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, βλέποντας τη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας και ότι το Νοσοκομείο Καρδίτσας και γενικότερα το ΕΣΥ, ξεπέρασε τα όρια του και απαιτείται άμεση κινητοποίηση, ζητά από την κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην κάλυψη των κενών σε προσωπικό, σε κλίνες ΜΕΘ covid-19 αλλά και άλλων ασθενειών προχωρώντας σε:

1)   Άμεση ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό των ιδιωτικών δομών υγείας και προετοιμασία να δεχθούν ασθενείς στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας και πρόληψης τραγικότερων καταστάσεων. Άμεση ένταξη και ιδιωτών γιατρών στο σχεδιασμό για κάλυψη των κενών του ΕΣΥ.

2)   Προσλήψεις με άμεσες διαδικασίες, μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας. Εξοπλισμό του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

3)           Προμήθεια επαρκών αντιδραστηρίων για δωρεάν τεστ στον πληθυσμό, στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Συνεργασία με ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και κάλυψη από το κράτος του κόστους για ενίσχυση του μαζικού ελέγχου του πληθυσμού.

4)    Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15 και διασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης χωρίς συγχρωτισμό μαθητών και εργαζομένων.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας εκφράζει την ανησυχία του για τις διώξεις συνδικαλιστών γιατρών που ξεκίνησαν με αφορμή ανακοινώσεις για το Πολυτεχνείο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ζητά την άρση και κατάργηση κάθε σχετικής διαδικασίας.

Με το ψήφισμα της πλειοψηφίας του Δ.Σ.  δεν συμφώνησαν οι παρατάξεις της Ανεξάρτητης Προοδευτικής Συμμαχίας και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» κατέθεσε δικό της ψήφισμα

Comments (0)

Tags: , ,

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 16 Νοεμβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) στις 19-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση όλων των πληγέντων δημοτών από τις καταστροφικές πλημμύρες του «ΙΑΝΟΥ» (εισ.: κ. δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Καρδίτσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών στο Δήμο Καρδίτσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Καρδίτσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων σε ποσοστό 40% για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά τους ορισμούς του άρθρου 44 του ν. 4735/2020 «ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση του ενοικίου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ και μισθώνουν ακίνητα από το Δήμο Καρδίτσας κατά 40% τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύει (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ονομασία ανωνύμων οδών πόλης Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) για την “Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης του κ. Μήτσιου Αλεξ. κατά της υπ’αριθ. 167/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Καρδίτσας στα Ο.Τ Γ 509 και 528 β (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας για παραχώρηση χώρου σε κεντρική πλατεία της πόλης για ανέγερση μνημείου πεσόντων αστυνομικών (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Σκουρελιώτη Γεωργίας στο Ο.Τ Γ 1214 της περιοχής επέκτασης Καμινάδων (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για ιδιωτική έκταση που δεν αφαιρέθηκε ως εισφορά σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία της Σκουρελιώτη Γεωργίας στο Ο.Τ Γ 1214 της περιοχής επέκτασης Καμινάδων (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου –καλλιεργήσιμης γης- της Κοινότητας Γεωργικού της Δ.Ε. Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικoύ ακινήτου “αποθήκη πρώην ΕΑΣΚ” στην Κοινότητα Καλλιφωνίου της Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΑΝΚΑ ΑΕ για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Ι-24 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ατομικής επιχείρησης “Gspot outdoor advertising” για παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 22 Οκτωβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα (ώρα έναρξης 11:30΄και ώρα λήξης 13:30΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και 7ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σοφάδων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης χρόνου υλοτομίας των δασικών τμημάτων-συστάδων 7α, 7β, 26, τμήμα 4 και 9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

5. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για την χρονική περίοδο από 01-01-2021 έως και 31-12-2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατάργηση σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

7. Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων των οικισμών του Ο.Α.Ε.Δ. (τ. Ο.Ε.Κ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου Σοφάδων και της Τράπεζας Πειραιώς και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών εισπράξεων – εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 19 Οκτωβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 22-10-2020, ημέρα Πέμπτη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της Έκθεσης Επίτευξης Στόχων προϋπολογισμού του Γ’ Τριμήνου 2020 (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ’ τριμήνου 2020 (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση ποσού από την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των καθαριστριών σχολικών μονάδων (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εξόδων κηδείας άπορου δημότη, θύματος της θεομηνίας ΙΑΝΟΣ (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 285/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 332/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για το Δ.Σ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας – Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 281/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού επιλογής νηπίων για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας σχολικού έτους 2020 – 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 218/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Βραβείων Βαλταδώρου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με το Δήμο Καλαμάτας για παραχώρηση ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος στο δήμο Καρδίτσας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 18/09/2020 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της ισχύος της 201/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (που αφορά την παραχώρηση χρήσης της αριστερής αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Νεράιδας για διαμόρφωση χώρου Τοπικής Λαϊκής Τέχνης) έως την 31/12/2022 και την παραχώρηση και της δεξιάς αίθουσας (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή βεβαίωσης υφιστάμενου οικοπέδου εντός ζώνης 800 μ. του οικισμού Ανθηρού της κοινότητας Καροπλεσίου (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των νηπιαγωγείων που ανήκουν στη σχολική μονάδα του 3ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Στ. Θεολόγης)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη πραγματοποίηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2020 στο πλαίσιο των δράσεων περιορισμού της πανδημίας COVID-19 (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 444/2011 περί επιστροφής ποσού στον Στεργιούλη Μιλτιάδη από εισφορά σε χρήμα λόγω κύρωσης διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής περιοχής επέκτασης Αγ. Παρασκευής – Αγ. Μηνά (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην κοινότητα Καρδιτσομαγούλας της Δ.Ε Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην κοινότητα Καλλιθήρου της Δ.Ε Ιτάμου (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις κοινότητες Μυρίνης, Προδρόμου και Πτελοπούλας της Δ.Ε Κάμπου (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις κοινότητες Ζαϊμίου και Καλλιφωνίου της Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις κοινότητες Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης, Ξινονερίου, Πορτίτσας και Φράγκου της Δ.Ε Μητρόπολης (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Ι-27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

Έναρξη της συνεδρίασης: ώρα 14.00’ Λήξη της συνεδρίασης: ώρα 22.00’

 Η δήλωση της παρουσίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η σύμφωνη ή μη γνώμη επί των θεμάτων, καθώς και κάθε άποψη επ’αυτών, η οποία θα καταγραφεί στην αντίστοιχη απόφαση, παρακαλούμε να παρασχεθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη διεύθυνση ds@dimoskarditsas.gov.gr την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης δηλαδή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και κατά το διάστημα διεξαγωγής της, δηλαδή μεταξύ των ωρών 14.00’ και 22.00’.

Η ανωτέρω ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ με την από 30 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’) και την υπ’αριθ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

1) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

2) την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4484) με την οποία ορίζονται, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας με τη διαβάθμιση χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό και την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ η Π.Ε Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου εντάσσεται στο τρίτο επίπεδο προληπτικών μέτρων (υψηλό).

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 02 Οκτωβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων (διά ζώσης κεκλεισμένων των θηρών) με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2020 (Β΄Τριμήνου) του δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

7. Ανάκληση της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων λόγω λανθασμένων συστάδων και συζήτηση εκ νέου και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5α, 5β και 2β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου το διαχειριστικό έτος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

8. Χορήγηση ή μη έγκρισης απότμησης-υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο, σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδ. ΤουρναβίτηΠαναγιούλας, επί της οδού Ν. Πλαστήρα 145, Δ.Κ. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων (εντός σχεδίου στην Δυτική Επέκταση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8ΜW της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Πικροβούνι» των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν. Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Αποκατάσταση χώρου αμμοληψίας σε έκταση ιδιοκτησίας Προσγολίτη Χαράλαμπου, στη θέση Αναθεμάτισμα της Τ.Κ. Θραψιμίου, Δ.Ε. Μενελαϊδας, Δήμου Σοφάδων, ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Περί κοπής δέντρων επί των πεζοδρομίων της οδού Κιερίου στους Σοφάδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

 12. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πολιτών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 13/2019 απόφασης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

14. Περί αλλαγής χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μασχολουρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων των οικισμών του Ο.Α.Ε.Δ. (τ. Ο.Ε.Κ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου Σοφάδων και της Τράπεζας Πειραιώς και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών εισπράξεων – εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έντονες αντιδράσεις και σκληρή κριτική – Για την καταστροφική πλημμύρα συνεδρίασε το Δ.Σ. Καρδίτσας

Posted on 02 Οκτωβρίου 2020 by admin

Εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την πλευρά αντιπροσωπείας πληγέντων και σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με θέμα την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία και τις τεράστιες καταστροφές που άφησε πίσω της.

Αρκετά λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο αρκετοί διαμαρτυρόμενοι, όπως από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πληγέντων Καμινάδων, από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, από τους επαγγελματίες και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις που κρατώντας πανό στα χέρια ζήτησαν αποζημιώσεις στο 100%.

Κατόπιν, εκλήθησαν εντός της αιθούσης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 2-3 εκπρόσωποί τους προκειμένου να λάβουν το λόγο.

Πρώτη μίλησε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πληγέντων Καμινάδων κ. Φυτσιλή μιλώντας για μια τεράστια καταστροφή και επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν αποζημιώσεις στο 100%.

Με ενδιαφέρον αναμένονταν στη συνέχεια η τοποθέτηση του δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκου ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας πως αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι το ασύλληπτο.

«Άκουγα υπομονετικά. Δεν ήταν αδυναμία. Ήταν η ώρα της ευθύνης. Ο κόσμος έχει θυμό και οργή. Δικαιολογημένα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος συμφώνησε με το ότι πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στο 100%  και επανέλαβε κατηγορηματικά πως «Ήταν η ώρα της ευθύνης. Όχι η ώρα των ευθυνών».

Ακολούθως, ο κ. Τσιάκος αναφέρθηκε αναλυτικά τόσο στα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου όσο και στο ποιες ήταν οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του δημάρχου αρκετές στιγμές διεκόπη από άτομα της αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονταν οι αντιδράσεις και από τους πληγέντες που περίμεναν έξω από το Δημαρχείο.

Από την μείζονα αντιπολίτευση (Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας) ο κ. Γιάννης Σβάρνας έκανε λόγο για απόλυτη ακινησία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και για μια μάχη που δόθηκε αμαχητί.

«Αγνοήσατε τα τρία σημεία που κινδύνευε να πλημμυρίσει η πόλη. Προξενήσατε με την άγνοιά σας ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σβάρνας.

Μάλιστα, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι ήταν απών, με τον δήμαρχο να του απαντά «Είσαι ψεύτης».

«Έπρεπε τουλάχιστον να παραιτηθείτε. Ζητήστε συγνώμη. Θα μείνετε στην ιστορία ως ο δήμαρχος της καταστροφής» συμπλήρωσε ο κ. Σβάρνας λέγοντας πως χρειάζεται η εφαρμογή ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών Καρδίτσας είναι οι εξής:

Εκτός από τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, προτείνουμε:

–           Πλήρη κάλυψη ζημιών στο 100% λόγω της ευθύνης που έχει η Περιφέρεια και ο Δήμος για την καταστροφή. Επίσης, να συμπεριληφθούν και οι ζημίες που έχουν υποστεί όλα τα αυτοκίνητα.

–           Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Νομό ύψους 160.000.000 € απ’ τα οποία, τα 60.000.000 € να αφορούν αντιπλημμυρικά έργα και τα υπόλοιπα 100.000.000 € τις υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία) και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

–           Αύξηση του προϋπολογισμού σε όλα τα προγράμματα που επιδοτούνται (Leader κτλ.) και του ποσοστού επιδότησης κατά 20%, στα προγράμματα αυτά να συμπεριληφθεί και η πόλη της Καρδίτσας καθώς και όλες οι αγροτικές επενδύσεις.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Καρδίτσας κ. Βασίλης Κρανιάς είπε πως προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές και υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες.

Ο κ. Κρανιάς υποστήριξε πως έπρεπε να υπήρχαν μέτρα πρόληψης, όπως συντήρηση, και καθάρισμα και να μην φθάσουμε σε σημείο να πνιγούν τόσες περιοχές σε όλη την Καρδίτσα (σε πόλη και χωριά).

Βασίλης Τσιάκος: Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για μια καλύτερη Καρδίτσα

Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος τόνισε τα εξής:

Όλες αυτές τις ημέρες έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Μόνο το προπατορικό αμάρτημα δεν μου έχουν ακόμη φορτώσει. Τα άκουγα όλα υπομονετικά και δεν απαντούσα. Για μένα ήταν η ώρα της ευθύνης και όχι των ευθυνών. Παρά το γεγονός ότι από το βράδυ της καταστροφής δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό θέλω να ζητήσω συγνώμη από το συμπολίτη μου. Ξέρω ότι δεν μπόρεσα να επισκεφτώ κάθε σπίτι που χτυπήθηκε, κάθε επιχείρηση που καταστράφηκε. Επισκέφτηκα πολλά σπίτια και επιχειρήσεις αλλά όχι όλα. Δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος καθώς έπρεπε να γίνουν πολλά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι θα τους επισκεφτώ και στην πόλη και στα χωριά, για να μιλήσω με όλους προσωπικά.

Αρχικά ως δήμαρχος της πόλης θέλω να εκφράσω την οδύνη και την συντριβή μου για τη καταστροφή που υπέστη η πόλη μου όπως και να συλλυπηθώ τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στην πλημμύρα.

«Πονηροί πολιτικάντηδες» κάποιοι από εσάς δείχνετε τάχα ενδιαφέρον για την πόλη και τους κατοίκους της. Όμως κατά βάθος χαίρεστε με τη σκέψη  ότι η δικαιολογημένη αγανάκτηση των συμπολιτών  θα πλήξει το κύρος του Δημάρχου. Ορισμένοι άλλοι  –  φαντάσματα του πρόσφατου παρελθόντος – σκεφτήκαν ότι ήρθε η ώρα να πάρουν την εκδίκηση τους για τις πολιτικές ήττες που υπέστησαν. Βέβαια δεν μας είπαν τι ακριβώς έκαναν οι ίδιοι όσο καιρό διοικούσαν τον τόπο, για να μην συμβεί το καταστροφικό γεγονός.

Τους λέω εξ αρχής ότι είμαι εδώ πιο δυνατός από ποτέ. Σε αυτούς δεν οφείλω και δεν θα δώσω καμία εξήγηση.

Ας δούμε τα γεγονότα:

Αρχικά όπως όλοι ξέρετε υπήρχαν κάποιες γενικόλογες αναφορές περί ενός κυκλώνα ο οποίος όμως δεν θα επηρέαζε την περιοχή μας. Εμείς όμως σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να προετοιμαστούμε. Έτσι την παραμονή της καταστροφής συγκαλέσαμε έκτακτη σύσκεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, της ΔΕΥΑΚ και του ΤΟΕΒ και αποφασίσαμε να γίνει ότι χρειαζόταν. Ελέγξαμε και καθαιρέσαμε όποιο φράγμα αρδευτικό είχε απομείνει από το καλοκαίρι στα ποτάμια και στα αρδευτικά – αποστραγγιστικά κανάλια. Η ΔΕΥΑΚ έλεγξε και καθάρισε τα φρεάτια.  Αποφασίσαμε όλοι να είναι σε επιφυλακή από το πρωί της Παρασκευής για πάν ενδεχόμενο.

Το πρωί της Παρασκευής άρχισε κατ΄ αρχάς ήπια και στη συνέχεια ραγδαία βροχόπτωση. Μέχρι το μεσημέρι που προσωπικά επισκέφτηκα τα δυο ποτάμια της Καρδίτσας τον Γάβρα και τον Καράμπαλη οι στάθμες ήταν χαμηλά και η κατάσταση υπό έλεγχο. Από το μεσημέρι και μετά η κατάσταση άλλαξε ραγδαία.  Τα ορεινά δέχθηκαν απίστευτες ποσότητες βροχής, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η λίμνη Πλαστήρα που είχε αδειάσει, γέμισε μέσα σε 10 ώρες καθώς η στάθμη της ανέβηκε κατά 2,5 μέτρα. Η στάθμη της λίμνης Σμοκόβου ανέβηκε κατά 3,5 μέτρα. Ως επακόλουθο της ραγδαίας βροχόπτωσης οι στάθμες των ποταμών ανέβηκαν πολύ ψηλά μέσα σε ελάχιστη ώρα. Η βροχή που έπεσε με βάση τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών ήταν αυξημένη κατά 720% σε σχέση με το μηνιαίο μέσο όρο. Τις απογευματινές ώρες επισκέφτηκα τις περισσότερες συνοικίες της πόλης αλλά και χωριά. Βρέθηκα άλλες δύο φορές, τα ποτάμια, στις 5 και στις 8. Στις 8 τα πράγματα ήταν εκτός ελέγχου. Είχε ήδη πλημμυρίσει το Ρούσσο, το Γεωργικό, είχε πνιγεί στη λάσπη ο Αμάραντος και η Ραχούλα, τεράστιες οι καταστροφές στην Καστανιά, στον Αγ. Γεώργιο, στο Κούτσουρο, στο Ζουγρί, στο Παλαιοζογλώπι, παντού. Η νότια έξοδος της πόλης στο ύψος της γέφυρας του Ρούσου είχε κατακλυστεί από το ποτάμι.

Μετά τις 9 – 10 το βράδυ άρχισε να πλημμυρίζει η πόλη. Επικεντρώσαμε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν σας το κρύβω ότι φοβηθήκαμε για δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς. Είχαμε συνεχή συνεννόηση, με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία που έδιναν συνεχή τιτάνιο αγώνα. Είχαμε διαρκή επικοινωνία  με την Περιφέρεια, η οποία επιχειρούσε στα αναχώματα και στους ποταμούς και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την  κατάσταση.

Στις 8 το βράδυ με εντολή μου ενημερώσαμε την πολιτική προστασία στην Αθήνα να στείλει μήνυμα μέσω 112 για να προστατευτεί ο κόσμος. Δίναμε τη μάχη της ενημέρωσης των πολιτών με ότι είχαμε διαθέσιμο: Κοινωνικά δίκτυα, τοπικές ιστοσελίδες και ΜΜΕ. Στόχος μας να σωθούν ζωές. Και αν δεν είχαμε τα τραγικά συμβάντα με το θάνατο δύο συνανθρώπων μας που χάθηκαν ο ένας στην Καστανιά επειδή αποκολλήθηκε τμήμα του βουνού και συνέτριψε το σπίτι που διέμενε και ο ενός βοσκού πίσω από το νοσοκομείο που πήγε να σώσει τα ζώα του, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για θαύμα αφού σώθηκαν εκατοντάδες συνάνθρωποι μας. Από την ΕΜΑΚ έγιναν πάνω από 600 διασώσεις στην πόλη και στα χωριά μας, βγάλαμε τους ΡΟΜΑ από τον οικισμό με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων. Με ιδιωτικά σκαπτικά μηχανήματα που είχαμε μισθώσει ως Δήμος σώσαμε ζωές στο Γεωργικό και αλλού. Σώθηκαν εκατοντάδες ζωές επαναλαμβάνω με κοινή προσπάθεια όλων των αρμόδιων.

Τελικά τι ήταν αυτό που συνέβη; Το νερό ήταν τόσο που υπερέβη τις γέφυρες αρχικά και τα αναχώματα στη συνέχεια του Γαβριά και του Καράμπαλη σε τρία σημεία: Πίσω από το νοσοκομείο, στη γέφυρα του Ρούσου – πίσω από την κλινική του Καντερέ και στην γέφυρα του Καράμπαλη στην  έξοδο της πόλης, όπως και στο νότιο περιφερειακό στο ύψος του καταστήματος χρωμάτων του Σφήκα.

Θα θυμίσω ότι όπως στο μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης έτσι και στο δημαρχείο με το που πλημμύρισε η πόλη διεκόπη η ηλεκτροδότηση και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σημειώνω ότι είχε καταρρεύσει η σταθερή και σημαντικό κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας. Την όλη προσπάθεια συντονίζαμε μέσα από τα κινητά τηλέφωνα συνεργατών μου που είχαν κινητό τηλέφωνο που λειτουργούσε.  Όλο το βράδυ δίναμε τη μάχη του συντονισμού και επιχειρούσαμε μέσα στα νερά και στις λάσπες να σώσουμε ζωές.  Το πρωί άρχισαν οι προσπάθειες για την απομάκρυνση των νερών και της ανάταξης.

Φέρουμε ευθύνες για αυτό που συνέβη; Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω απολύτως καμία ευθύνη. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε όσους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διοίκησαν αυτό τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες; Υπάρχουν. Ωστόσο για ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 1000 χρόνια όπως λένε οι ειδικοί αλλά και τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών του Υπουργείου Υποδομών, ίσως ακόμη και ο πιο διορατικός πολιτικός να μην μπορεί να δει τον κίνδυνο. Κυρίες και κύριοι απέναντι σε ότι ζήσαμε εκείνο το βράδυ της Παρασκευής θα πρέπει να σταθούμε με δέος.  Θα μπορούσε κάποιος να σώσει την πόλη; Μόνο αν είχε υπερφυσικές ιδιότητες.

Γιατί δεν σπάσαμε αναχώματα; Αυτά περί αναχωμάτων λέγονται από όσους δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις του ποτάμιου συστήματος. Επιπρόσθετα: Εμείς ως Δήμος Καρδίτσας δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα να επέμβουμε σε αναχώματα. Αναχώματα και ποτάμια από τον Ιούλιο του 2018 ανήκουν στην ευθύνη της Περιφέρειας. Πριν από τον Ιούλιο του 18 από όσο γνωρίζω τα ποτάμια και τα ρέματα που βρισκόταν εντός Δήμου, όπως ο Γαβριάς και ο Καράμπαλης ανήκαν στην ευθύνη του Δήμου. Εξάλλου μπορεί κάποιος από όσους τα λένε αυτά να υποδείξει σε ποιό σημείο θα έπρεπε να σπάσει το ανάχωμα για να μην πλημμυρίσει η πόλη;

Μπορούσε η Περιφέρεια που έχει την ευθύνη ποταμών και αναχωμάτων να κάνει κάτι: Κατά την άποψη μου όχι. Το φαινόμενο ξέφευγε των δυνατοτήτων απορροής νερού που έχει το ποτάμιο σύστημα που διασχίζει την περιοχή μας.

Τι είπαμε στον πρωθυπουργό και στα κυβερνητικά κλιμάκια που ήρθαν;

Ζητήσαμε ένα ειδικό σχέδιο ανάταξης για την Καρδίτσα. Ζητήσαμε αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αποζημιώσεις για τη σοδειά των αγροτών που χάθηκε και για τους κτηνοτρόφους – μελισσοκόμους που έχασαν το βιός τους.  Ζητήσαμε αντιπλημμυρικά έργα ώστε να μην επαναληφτεί στο μέλλον αντίστοιχο φαινόμενο.

Η επόμενη ημέρα – Το στοίχημα για την πόλη και την περιοχή

Θέλω να διαβεβαιώσω το δημοτικό συμβούλιο και την κοινωνία της Καρδίτσας ότι όπως στο παρελθόν από όποια θέση ευθύνης βρέθηκα, πάνω από όλα έθεσα το συμφέρον της περιοχής μου, το ίδιο αλλά με μεγαλύτερο πάθος και δύναμη θα κάνω και σήμερα. Το συμφέρον της Καρδίτσας και των κατοίκων της είναι πάνω από όλα: Και από κόμματα και από ιδεολογίες και από προσωπικές επιδιώξεις. Κλείνω λέγοντας ότι μπορώ να κοιτάζω τον συμπολίτη και την συμπολίτισσα στα μάτια για τους πω ότι μαζί θα φτιάξουμε την Καρδίτσα καλύτερη. Μακριά από διχαστικές λογικές, από την κριτική του καναπέ και  την «αντίσταση» του πληκτρολογίου, τους ψευδοεπαναστάτες χωρίς αιτία, όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για μια Καρδίτσα της ευημερίας και της ανάπτυξης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι οικοδόμοι θα είναι παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 29 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Πολλά λόγια έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις πλημμύρες από τους υπεύθυνους προσπαθώντας να ρίξουν τις ευθύνες για την τεράστια καταστροφή στα «ακραία καιρικά φαινόμενα» και κρύβοντας το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις και μαζί με αυτές και οι δήμοι, η περιφέρεια αποφεύγουν την «αντιπλημμυρική προστασία», όπως ο διάολος το λιβάνι, γιατί δεν είναι επιλέξιμο έργο από την ΕΕ.

Χρόνια τώρα οι αγρότες του κάμπου μας με την πρώτη βροχή πνίγονται ενώ νωπή είναι η μνήμη μας από χωριά που έχουν θαφτεί στις λάσπες επανειλημμένα.

Την Παρασκευή 2 Οκτώβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδίτσας θα είμαστε παρόντες στις 5:45 μμ αφενός για να εκθέσουμε τα προβλήματα και τις ευθύνες και αφετέρου για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, αντιπλημμυρικά έργα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους πλημμυροπαθείς.

Comments (0)

Tags: , ,

Για την έκτακτη κατάσταση λόγω της θεομηνίας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Posted on 28 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 2-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00’ μ.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση μετά από αίτημα δώδεκα δημοτικών συμβούλων για την έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε από τις πλημμύρες και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης και αποζημίωσης των συνεπειών και προτάσεις για την πρόληψη ανάλογων καταστάσεων (εισ.: οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (δια ζώσης) την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με επαναπροσδιορισμό του οικολογικού ορίου της Λίμνης Πλαστήρα και αλλαγή του ρόλου της. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου – Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανακήρυξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα φιλικού στα ποδήλατα. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ανάπτυξης Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Ιστορίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 75/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εκπόνηση προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για μίσθωση έκτασης στην περιοχή «Διάσελο»της Τοπικής Κοινότητας Μεσενικόλα και ανάκληση της προηγούμενης 78/2020 σχετικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της εταιρίας AeronavAcademyγια παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα δημοτών. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 21 Αυγούστου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων(σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος) στις 25-08-2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00’ και ώρα λήξης 13:00΄ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση της αριθμ. 39/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Εισηγητής: Δήμαρχος .

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και του Δήμου Σοφάδων, για την Πράξη «Υποδομες υδρευσης δημου Σοφαδων» η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ Τριτσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και του Δήμου Σοφάδων, για την Πράξη «Αντιπλημμυρικη προστασια οικισμού Τσιγγανων – ρομα στο Δ. Σοφαδων» η οποία είχε ενταχθεί  στο Πρόγραμμα Φιλοδημος Ι και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αντωνης Τριτσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

5. Περί αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55 – 67 ετών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 21 Αυγούστου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: α) της παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Μπούτα  από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής &

β) της πράξης του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την απόκτηση από τον κ. Ιωάννη Ρόβα της ιδιότητας τακτικού μέλους αυτής στη θέση του παραιτηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 3852/2010

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: α) της παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου &

β) της πράξης του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την απόκτηση από τον κ. Παναγιώτη Σβερώνη της ιδιότητας τακτικού μέλους αυτής στη θέση του παραιτηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 3852/2010

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 23/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προσχώρησης του Δήμου Καρδίτσας στο “Σύμφωνο Δημάρχων” (Covenant of Mayors), αποδοχή των όρων του Συμφώνου και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του (εισ.:αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έναρξη διαδικασίας τροποποίησης για καλύτερη διευθέτηση των οικοδομικών γραμμών μεταξύ των Ο.Τ 446-440 στην οδό Μακρυγιάννη στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος σημειακής διόρθωσης στο ΓΠΣ Καρδίτσας στο λεκτικό των περιοχών ΠΕΠ-4 και ΠΕΠΔ εθνικών επαρχιακών οδών για τις ΑΠΕ (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μόνιμη μείωση του ορίου ταχύτητας στην πόλη της Καρδίτσας στα 30 χλμ/ώρα (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας στον Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 281/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)” λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 337/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 338/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 285/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας” λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 332/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για το Δ.Σ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας-Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 335/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ονοματοδοσίας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Σωκράτη Παππά από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Γ’ κατανομή έτους 2020) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της ActionAid Ελλάς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Gender Responsive Accountable and Transparent Budgeting” (G.R.E.A.T) (εισ.: πρόεδρος Κέντρου Γυναικών Γ. Ζήση)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία του Παπαλιτσα Στεφανου του Κων. (37,62 τ.μ) (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία του Παπαλιτσα Στεφανου του Κων. (5,22 τ.μ) (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία της Παπαλιτσα Ελενης του ΚΩΝ. (εισ.:αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των θέσεων Υ3,Υ4 και Υ5 στο Πεδίο Προσγείωσης Μυρίνης – Δημοτικό Αεροδρόμιο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση υπαλλήλου, μέλους επιτροπής παραλαβής ειδών υπηρεσίας πρασίνου, λόγω συνταξιοδότησής του (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 20 Αυγούστου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10, την 24η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:30, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα:

1ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με έναρξη διαδικασίας τροποποίησης για καλύτερη διευθέτηση οικοδομικών γραμμών μεταξύ των οτ 446-440 στην οδό Μακρυγιάννη.(εισ. : Φ. Μούστου)

2ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα σημειακής διορθώσης στο ΓΠΣ Καρδίτσας στο λεκτικό των περιοχών ΠΕΠ-4 και ΠΕΠΔ εθνικών επαρχιακών οδών για τις ΑΠΕ.(εισ. : Φ. Μούστου)

3ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την μόνιμη μείωση του ορίου ταχύτητας στην πόλη της Καρδίτσας στα 30 χλμ/ώρα. (εισ. : Ναταλία Τζέλλου)

4ο.  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία του Παπαλιτσα Στεφανου του ΚΩΝ. . (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

5ο. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία του Παπαλιτσα Στεφανου του ΚΩΝ. . (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

6ο. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά  για την ιδιοκτησία της  ΠΑπαλιτσα Ελενη του ΚΩΝ. .(εισ.: Γ. Ζαρακότας)

7ο. Συζήτηση & λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  νομού Καρδίτσας, με την οποία ζητούν παραχώρηση Χώρου στην σε μια κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας, προκειμένου να ανεγερθεί ένα μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών.(Θεμα από αναβολή) (εισ.: πρόεδρος Κοινότητας Καρδίτσας)

8ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινή κατά χρήση παραχώρηση χώρου στο Άλσος Λουμάκη για την διεξαγωγή του 46ου  φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.(Θεμα αναβολής)  (εισ.: πρόεδρος Κοινότητας Καρδίτσας)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 24 Ιουλίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 28-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της υπ’αριθ. 160/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος στις 14-7-2020 και αφορά Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β’ τριμήνου 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Β’ Παιδικού Σταθμού – Ίδρυση και λειτουργία βρεφικού τμήματος (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Καρδίτσας στο Ο.Τ Γ 509 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δήμου Αλμυρού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Αλμυρού (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’αριθ. 10/2020 γνωμοδότησης της κοινότητας Αγ. Γεωργίου (πρακτικό 4/2020) που αφορά την κατασκευή του έργου «Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε. Μητροπολης & Καμπου ετους 2018» (Αρ. Μελ.: 9/2018) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της παραχώρησης τμήματος κτιρίου επί της οδού Παναγούλη 1 για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Κέντρου Γυναικών Γ. Ζήση)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.Δ.Υ.Θ Α.Ε για το έτος 2021 (εισ.: αντιδήμαρχοι Σωτ. Αντωνίου & Ηλ. Σχορετσανίτης)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας του Δημοτικού Ξενώνα Καστανιάς για λύση της σύμβασης μίσθωσης (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων και εκτέλεσης μόνιμων μέτρων από το Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας έτους 2020 (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση δύο σταθμών επισκευής ποδηλάτων στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση κατασκευής πίστας ποδηλάτου pumptrack στον αθλητικό χώρο του Παλέρμο (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης για την μετακίνηση και χωροθέτηση του σταθμού του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας από την πλατεία Γιολδάση, στον χώρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τοποθέτηση στεγάστρου (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση δύο ιδιωτικών σταθμών ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη δέσμευση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και παραλαβή της μελέτης για την μείωση του ορίου ταχύτητας στην πόλη της Καρδίτσας  που συντάχθηκε από την μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 297/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών για τη λειτουργία του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 10 Ιουλίου 2020 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων στις 14-07-2020 ημέρα Tρίτη με  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Έγκριση διαφοροποιημένων όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού 1.312.974 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση της Προμήθειας «Προμηθεια – εγκατασταση φωτιστικων σωματων τυπου led& προμηθεια λαμπτηρων τυπου led εξοικονομηση ενεργειας στο δημοτικο φωτισμο» σύμφωνα με την αριθμ. 248/2020 απόφαση του Ζ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Comments (0)

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC