Tag Archive | "Τέλη"

Tags: , ,

Υπόμνημα του ΣΒΘΚΕ για τα τέλη των επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ

Posted on 12 Νοεμβρίου 2018 by admin

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απέστειλε Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης & Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη και τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Απόστολο Μακρυκώστα, σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα ο ΣΒΘΚΕ επισήμανε τα εξής:

Όπως έγινε γνωστό στον Σύνδεσμο από επιχειρήσεις μέλη του, οι Δήμοι, στην πλειοψηφία τους, χρεώνουν και εισπράττουν από τις εγκατεστημένες, στα διοικητικά τους όρια, επιχειρήσεις, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, δημοτικά τέλη που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συλλογής απορριμμάτων και δημοτικού κοινόχρηστου φωτισμού.

Από την ανάλυση των χρεώσεων, που συνεισπράττονται, υπέρ των Δήμων, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι το ύψος των χρεώσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν απολαμβάνουν αντίστοιχου περιεχομένου και επιπέδου ανταποδοτικές υπηρεσίες σε σχέση με το υψηλότατο κόστος που καταβάλλουν υπέρ των Δήμων.

Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δημοτικά τέλη, των ύψος των οποίων καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων, επιβάλλονται με τη λογική της αντιμετώπισης των δαπανών των Δήμων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από πάγιες παρεχόμενες, ανταποδοτικού χαρακτήρα, δημοτικές υπηρεσίες, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις.

Επί της ουσίας, τα δημοτικά τέλη προκειμένου να είναι ανταποδοτικά, θα πρέπει να αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που χορηγείται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτά, και το ύψος τους είναι ανάλογο προς το επίπεδο της παρεχόμενης αντιπαροχής.

Κατά συνέπεια, κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων θεμάτων και ειδικότερα κατά τη λήψη των ομόλογων κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες προσδιορίζονται και επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη, προϋπόθεση αποτελεί η θέσπιση κανόνων και κριτηρίων για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενική, δίκαιη και ανάλογη της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφέλειας που αυτή παρέχει, προς κάθε κατηγορία υπόχρεων.

Επομένως, η ενσωμάτωση της θεμελιώδους αρχής της ανταποδοτικότητας, θα πρέπει να διέπει τις κανονιστικές πράξεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αύξηση των τελών θα είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εντούτοις, οι επιχειρήσεις, στην πράξη, διαπιστώνουν ότι οι παρεχόμενες προς αυτές υπηρεσίες, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε σχέση με το ύψος των χρεώσεων των δημοτικών τελών. Εκφράζουν μάλιστα την εκτίμηση ότι οι επιβαρύνσεις τους από τα δημοτικά τέλη είναι υψηλότατες, δυσανάλογες των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου μη ανταποδοτικές.

Όπως είναι γνωστό, οι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια του εκάστοτε Δήμου, επιχειρήσεις, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής.

Προσπαθούν, υπό καθεστώς ασφυκτικής οικονομικής πίεσης, να διαφυλάξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να ανταποκριθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις υποχρεώσεις τους, με περιορισμένους πόρους, τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν, προκειμένου, αρχικά, να διατηρήσουν ένα ασφαλές επίπεδο λειτουργίας και να σχεδιάσουν, σε ένα δεύτερο στάδιο, αναπτυξιακές δράσεις, απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνέχειας τους.

Οι όποιες περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις και μάλιστα μη ανταποδοτικές, διαταράσσουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους, ασκούν πρόσθετες πιέσεις και θέτουν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξή τους.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι απαιτείται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται συγχρόνως όμως και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός νέου τρόπου προσδιορισμού του ύψους των δημοτικών τελών, που θα διασφαλίζει τη διαμόρφωση αυτών, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο που θα κριθεί ότι είναι εύλογο, δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των δημοτών και θα λειτουργεί προς όφελος της υποστήριξης της βιωσιμότητας των Δήμων.

Κλείνοντας, ο Σύνδεσμος επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητά του για την ανάπτυξη κάθε καλής συνεργασίας για το κοινό όφελος των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Απαλλαγή αρδευτικών τελών για χιλιάδες Θεσσαλούς αγρότες

Posted on 24 Ιουλίου 2018 by admin

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, ανακοίνωσε από τη Λάρισα τη σύσταση της πρώτης Ενεργειακής Αγροτικής Κοινότητας στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση της Ενεργειακής Αγροτικής Κοινότητας έγινε στα γραφεία του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας στη Λάρισα, ο οποίος θα συμμετάσχει στη σύμπραξη, μαζί με το υπουργείο και σε πρώτη φάση με τους ΤΟΕΒ Ενιπέα, Πηνειού, Μάτι Τυρνάβου, Ταουσάνη από το νομό Λάρισας και Τιτανίου από την Καρδίτσα. Βάσει του προγραμματισμού θα ακολουθήσουν και οι ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και Σελλάνων.
Ο κ. Κόκκαλης σημείωσε τα εξής: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον πρωτογενή τομέα και τη Θεσσαλία που είναι η προμετωπίδα της αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Είμαι διπλά ικανοποιημένος που αυτή η «ενεργειακή επανάσταση» για τους αγρότες – όπως τη χαρακτηρίζω – ξεκινά από τον τόπο μου, τη Λάρισα και από γειτονικές περιοχές όπου η αγροτική οικονομία κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις τοπικές κοινωνίες.

H σύσταση, λειτουργία και διαχείριση των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, μέσω του προσφάτως ψηφισμένου από την Ελληνική Βουλή, Ν. 4513/2018, συνιστά μια νέα και ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της ελληνικής Πολιτείας στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτομίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο πρωτογενή αγροτικό τομέα παραγωγής στη χώρα μας, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε, την έναρξη των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας της Πρώτης Αγροτικής Ενεργειακής Κοινότητας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας και έξι ΤΟΕΒ από Λάρισα και Καρδίτσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενεργειακό Νομοσχέδιο.

Για ενημέρωσή σας επί των βασικών αρχών λειτουργίας της, σας αναφέρω ότι η Ενεργειακή Κοινότητα, θα έχει τη νομική μορφή ενός αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, με συμμετοχή ως κυρίου εταίρου του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας καθώς και σε δεύτερο βαθμό καταναλωτών ενέργειας και επιχειρήσεων με κατοικία ή έδρα δραστηριότητος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Βασικός της στόχος θα είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας στον αγροτικό τομέα και η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, μέσω της παραγωγής, αποθήκευσης και ιδιοκατανάλωσης ενέργειας καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης η Κοινότητα και τα μέλη της, σε επόμενο στάδιο, μπορούν να απολάβουν οικονομικά οφέλη μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, και πολλά άλλα  σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία θεσμική πολιτική πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα σε Οργανισμούς αλλά και πολίτες, αγρότες αλλά και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε ενεργειακά εγχειρήματα ως παραγωγοί και ταυτόχρονα καταναλωτές ενέργειας.

Με την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας Θεσσαλίας, δίνεται η δυνατότητα όπως η αποκεντρωμένη ανάπτυξη, τα κίνητρα και τα οφέλη της παραγωγής και διαχείρισης καθαρής ενέργειας μικρής κλίμακας και σε τοπικό επίπεδο, να μπορούν να διαχυθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε όλη την τοπική κοινωνία και στους φορείς της.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλει ουσιαστικά και συνάδει απολύτως με την εκπλήρωση της βασικής μας στόχευσης και φιλοσοφίας, που είναι η διάσπαρτη, αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας ανάπτυξη συστημάτων Α.Π.Ε. με τη συναίνεση και με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την τοπική αγροτική κοινωνία και τους φορείς της, η οποία θα αποτελεί ισότιμο εταίρο της Ενεργειακής Κοινότητας, στην Περιφέρεια μας.

Τα όσα ανακοινώσαμε σήμερα, αποτελούν μία ρεαλιστική και αποτελεσματική στο έπακρο απάντηση, στις προκλήσεις των καιρών και κυρίως στην ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, ώστε να καταστήσουμε την αγροτική μας οικονομία ανταγωνιστική στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.

Πίστεψα σ’ αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και θα είμαι δίπλα μέχρι το τέλος της υλοποίησής της. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα είναι η αρχή μίας νέας, καλύτερης εποχής για τους αγρότες της χώρας μας».

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Αγοραστός: Ταλαιπωρία και επιβάρυνση η αύξηση των τελών

Posted on 27 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Τον έντονο προβληματισμό του για την αδικαιολόγητη, όπως τη χαρακτηρίζει, ταλαιπωρία και επιβάρυνση που θα επιφέρει στους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για την αύξηση των τελών και την κατάργηση των 394 άμισθων υποθηκοφυλακείων εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Σε δήλωσή του για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας«Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», ο κ. Κ. Αγοραστός υπογραμμίζει:

«Ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχουμε ταχθεί υπέρ της διατήρησης των άμισθων υποθηκοφυλακείων τουλάχιστον έως ότου δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε η πρόσβαση σ’ αυτά να γίνεται ηλεκτρονικά κι όχι με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων, κι εμμένουμε στη θέση μας αυτή».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επισημαίνει παράλληλα ότι «η εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ταλαιπωρία και επιβάρυνση των πολιτών αφ’ ενός επειδή αυξάνονται τα πάγια και αναλογικά τέλη και δικαιώματα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κι αφ’ ετέρου επειδή θα αναγκάζονται να μετακινούνται στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου θα λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων αντίστοιχα.Η πίεση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη για μια σειρά επαγγελματιών (όπως μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, λογιστές) που έχουν απομείνει να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια κι ασχολούνται με θέματα ακινήτων σε τακτική βάση», σημειώνει.

Comments (0)

Tags: , ,

Δυνατότητα μείωσης Δημοτικών Τελών για επαγγελματοβιοτέχνες

Posted on 21 Αυγούστου 2017 by admin

Τη δυνατότητα στους επαγγελματοβιοτέχνες του Δήμου Καρδίτσας να μειώσουν έως και 60% τα Δημοτικά Τέλη, δίνει ο  Ν.4483/2017 που ψηφίσθηκε πρόσφατα.

Όπως είναι γνωστό η Δημοτική Αρχή του Δήμου Καρδίτσας μείωσε τα Δημοτικά Τέλη των επιχειρήσεων εκτός σχεδίου πόλης μεσοσταθμικά κατά 35%,  με τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τα τ.μ. των εγκαταστάσεών τους – κάτι που με τον νέο Νόμο μπορεί να γίνει άμεσα και με  απαλλαγή  από πρόστιμα και προσαυξήσεις για τις τυχόν οφειλές τους, – ενώ έχει προαναγγείλει οτι θα προτείνει προς ψήφιση περαιτέρω μείωση των δημοτικών τους τελών κατά 30% για το 2018.

Επίσης οι επαγγελματοβιοτέχνες, -όπως και όλοι οι οφειλέτες του Δήμου-   μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνει ο νέος Νόμος για να τακτοποιήσουν έως και σε 100 δόσεις  τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς το Δήμο Καρδίτσας  γλιτώνοντας τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμαρχος κ. Φωτ. Αλεξάκος απέστειλε επιστολή προς το Επιμελητήριο Καρδίτσας, με την οποία ζητά να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των μελών του σχετικά με τη ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία να μειώσουν τα τέλη τους και να ρυθμίσουν τυχόν οφειλές τους προς το Δήμο.

 

Η επιστολή

Ειδικότερα στην επιστολή του Δημάρχοιυ προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΕΒΕ αναφέρονται τα εξής:

“Σας ενημερώνουμε οτι με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4483/2017, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.) να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και τις ήδη βεβαιωμένες, αλλά και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017,  έως και 100 δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

             Ιδιαιτέρως ευνοϊκή είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση  για όσους  εμφανίζουν διαφορά μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης με των αντίστοιχων  δηλωμένων στη ΔΕΗ.

            Και αυτό διότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, όταν για οποιονδήποτε λόγο γνωστοποιηθούν τα στοιχεία στον Δήμο (είτε οικειοθελώς δήλωση του υπόχρεου είτε μετά από έλεγχο της υπηρεσίας), μαζί με τα επιπλέον Δημοτικά Τέλη που αντιστοιχούν στα μη δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο έως και 100% του Τέλους για μια πενταετία πίσω από την ημερομηνία γνωστοποίησης των στοιχείων.

            Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων έχουμε πλήρη απαλλαγή ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στα πρόστιμα αυτά.

            Εκτιμώντας οτι η παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση αφορά και πολλούς επαγγελματοβιοτέχνες που έχουν διαφορές στα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικών ακινήτων τους, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, ώστε  να προσέλθουν το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου στον Δήμο Καρδίτσας για να δηλώσουν  τα σωστά τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησής τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη και βεβαίωση των αντίστοιχων χρηματικών καταλόγων έως το τέλος Σεπτεμβρίου για την ρύθμιση οφειλών.

            Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρηματίες πέραν της απαλλαγής από το πρόστιμο, μπορούν να επωφεληθούν της μείωσης των Δημοτικών Τελών της τάξης του 35% που ήδη ισχύει και της επιπλέον μείωσης της τάξης του 30% που προτίθεται να προτείνει προς ψήφιση η Δημοτική Αρχή. Ήτοι αθροιστικά μείωση 60% και πλέον.

            Τέλος σας ενημερώνουμε οτι για τη ρύθμιση των ήδη υπαρχουσών και βεβαιωμένων οφειλών, οι αιτήσεις των οφειλετών υποβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου Καρδίτσας το αργότερο έως 30/11/2017.

            Για περισσότερες πληροφορίες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 24413 50770, 24413 50764, 24413 50750.”

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αντιδράσεις για δημοτικά τέλη και Παυσιλιπούπολη

Posted on 28 Ιουλίου 2017 by admin

Το θέμα των δημοτικών τελών κυριάρχησε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, χωρίς να λείπουν οι εντάσεις και οι αντιδράσεις για διάφορα θέματα.

Όπως ενημέρωσε το σώμα ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Βύρων Παππάς, πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο, τον κ. Αποστόλη Κηρύκο και τον δήμαρχο Καρδίτσας κ. Αλεξάκο. Ο τελευταίος τους γνωστοποίησε ότι προτίθεται να κάνει μία μείωση των τελών (για το 2018) και είπε θα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Η πρόταση αυτή του δημάρχου είναι η εξής: Μέχρι 1.000 μέτρα τα τέλη θα πάνε στο 1,33. Από 1.000 μέχρι 2.000 θα πάνε στο 1,12 και από 2.000 και πάνω θα πάνε στο 0,90.

Επίσης: Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των πρώην Δήμων Μητρόπολης και Ιτάμου τα τέλη θα πάνε στα 2 ευρώ, του πρώην Δήμου Καλλιφωνίου στο 1,80, του πρώην Δήμου Κάμπου στο 1,26 και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου στο 0,64.

Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν ο κ. Ευρ. Παπουτσής ζήτησε να διευκρινιστεί ποιους ακριβώς αφορά το 0,64 τονίζοντας «πως τόσα μας έχει ληστέψει».

Από την πλευρά του, ο κ. Γ. Ντενίσης αναρωτήθηκε πως γίνεται μέχρι πρότινος η Δημοτική Αρχή να τηρούσε αδιάλλακτη στάση στο θέμα και τώρα ξαφνικά να προτείνει λύση. Πρότεινε, εξάλλου, το Επιμελητήριο να ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή έγγραφες δεσμεύσεις.

Την ανάγκη να παρουσιάσει το Επιμελητήριο συγκεκριμένη πρόταση επεσήμανε στη συνέχεια και ο κ. Κ. Ζυγογιάννης.

Ο κ. Ψαρρής αναρωτήθηκε επίσης ποιες περιπτώσεις θα μπορούν να εξαιρούνται και μέχρι ποιο ύψος.

Υπέρ του να υπάρξει μία συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά του ΕΒΕ τάχθηκε και ο κ. Κονταξής.

Τελικά αποφασίστηκε να συγκληθεί μία αρμόδια Επιτροπή η οποία θα καταλήξει σε μία συγκεκριμένη πρόταση και αυτή την κοινοποιήσουν και στη Δημοτική Αρχή.

 

Συμμετοχή στην Παυσιλιπούπολη

Επόμενο θέμα ήταν αυτό της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην Παυσιλιπούπολη που οργανώνει ο Δήμος Καρδίτσας.

Πέρυσι το Επιμελητήριο είχε συμμετάσχει με 4.000 ευρώ και άλλα 4.000 ευρώ έδωσε στο Σύλλογο Ζαχαροπλαστών.

Για φέτος η Διοικητική Επιτροπή πρότεινε να δοθούν 4.000 ευρώ όπως και πέρυσι.

Ο κ. Παπουτσής αντέδρασε λέγοντας πως: «Πέρυσι ο δήμαρχος έκανε την προβολή με δικά μας χρήματα. Να ζητήσουμε εγγράφως δεσμεύσεις».

Ο κ. Κ. Ζυγογιάννης πρότεινε να οργανώσει κάποια δική του εκδήλωση το ΕΒΕ, όπως μια συναυλία ή μια βραδιά λουκάνικου.

Οι κ. Ντενίσης και Ψαρρής πρότειναν να υπάρξει συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο και να γίνει μία ΄΄λευκή νύχτα΄΄.

Η συζήτηση συνεχίστηκε εν μέσω αντιδράσεων, αφού ορισμένοι εκτίμησαν πως δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον Δήμο Καρδίτσας όταν εκείνος δεν εισακούει τα αιτήματά τους.

Μάλιστα οι κ. Ντενίσης και Παπουτσής αποχώρησαν από την αίθουσα.

Τελικά αποφασίστηκε η έγκριση ποσού ύψους 10.000 ευρώ για εορταστικές εκδηλώσεις χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται αν θα δοθεί ένα ποσό και για την Παυσιλιπούπολη ή τί άλλο θα γίνει και πως.

 

Εμποροβιοτεχνική Έκθεση

Επί τάπητος τέθηκε και το θέμα της προετοιμασίας της 15ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκκτώβριο στο χώρο των παλιών καπναποθηκών.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Παππάς ανέφερε πως «Η προετοιμασία προχωρά. Οργανωτικά πάμε καλά. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον».

Επίσης, εγκρίθηκε να μπει μια ΄΄οροφή΄΄ εξόδων ύψους 15.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Να σημειώσουμε πως πρόταση του κ. Παππά ήταν τα 10.000 ευρώ. Ο κ. Ντενίσης αντιπρότεινε 15.000 με ΦΠΑ, κάτι το οποίο τελικά και συμφωνήθηκε.

 

Νέος Α ΄ Αντιπρόεδρος ο Θ. Κακάβας

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ξεκίνησε με την ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Α ΄ Αντιπροέδρου προκειμένου να καλυφθεί η θέση που άφησε ο Χρήστος Σαλιαράκης ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό.

Μοναδικός υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση ήταν ο κ. Θωμάς Κακάβας λαμβάνοντας 13 ψήφους σε σύνολο 17 παρισταμένων. Έγκυρα ψηφοδέλτια 13 και λευκά ψηφοδέλτια 4.

Λίγο μετά την εκλογή του, ο κ. Κακάβας ευχαρίστησε το σώμα για την τιμή που του έκανε και συμπλήρωσε τα εξής: «Σαν ύστατο φόρο τιμής προς το πρόσωπο του Χρήστου Σαλιαράκη θα ήθελα να προτείνω, μέσω του θεσμού Υποτροφιών, να δίνεται ετησίως ένα ποσό στη μνήμη του Χρήστου Σαλιαράκη».

 

Ορισμός Εκλογικής Επιτροπής

Μεταξύ άλλων θεμάτων, ορίστηκε και η Επιτροπή Εκλογών που θα αναλάβει τις απαραίτητες διαδικασίες στο δρόμο για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του προσεχούς Δεκεμβρίου (από 1 έως 17), όπως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά του ΕΒΕ ορίστηκε ως μέλος της Εκλογικής Επιτροπής ο Δημήτρης Παπαδούλης με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Πανάγο.

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον κ. Παπουτσή να διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι αναλαμβάνει πάλι ο ίδιος άνθρωπος (αναφερόμενος στον Παπαδούλη).

Επίσης, καθορίστηκε και το ύψος των δαπανών που φθάνει τις 36.000 ευρώ, όπως ακριβώς και στις προηγούμενες εκλογές.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΝΠΕ: Στις Περιφέρειες και όχι στο ΤΕΟ τα τέλη χρήσης

Posted on 15 Ιουνίου 2017 by admin

Από την 1η Ιουλίου 2011, όταν η αρμοδιότητα του εθνικού οδικού δικτύου έχει περιέλθει στις Περιφέρειες, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με το οδικό δίκτυο, όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη χρήσης στο  Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ ΑΕ).

Η ΤΕΟ ΑΕ που τελεί σε εκκαθάριση ζήτησε από επιχειρήσεις στο δρόμο Ιωαννίνων – Μετσόβου – Τρικάλων να της καταβάλλουν τέλη, η Περιφέρεια Ηπείρου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιώθηκε, ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνης στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε, πάντως, ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με το οδικό δίκτυο υποχρεούνται να καταβάλλουν στις Περιφέρειες το εν λόγω τέλος,το οποίο λειτουργεί ανταποδοτικά και διατίθεται αποκλειστικά για έργα συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανακατασκευής του οδικού δικτύου.

Για το μίσθωμα προβλέπεται να καθορίζεται ανά διετία από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θέση της Ένωσης Περιφερειών είναι στον καθορισμό του να ληφθεί  υπ’ όψιν η δραστική μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου μετά την παράδοση στην κυκλοφορία των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων.

Comments (0)

Tags: , ,

Δημοτικά τέλη: Τα χαμηλότερα έχει ο δήμος Καρδίτσας

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Απαντητική επιστολή προς το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και στην επιστολή που έστειλε στις 9/12 προς το Δήμο για το θέμα των δημοτικών τελών των επιχειρήσεων έστειλε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος. Στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

“Αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,

Ως Δημοτική αρχή, έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι η πρόοδος της τοπικής κοινωνίας έρχεται μέσα από τη συνεργασία, την κοινή προσπάθεια, την αμοιβαία υποστήριξη των μελών της. Τα παραπάνω εδράζονται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.

Όπως γνωρίζετε η καθαριότητα και ο φωτισμός είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Όταν αναλάβαμε υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανομοιογένεια στα δημοτικά τέλη και έπρεπε να εξορθολογιστούν στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης και της ανταποδοτικότητας. Η ανταποδοτικότητα αυτή δεν υπήρχε για πολλά χρόνια, γεγονός που αντανακλά στη μεγάλη υπερχρέωση του Δήμου μας. Τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα, δείχνουν ότι μόνο την τελευταία 5ετία το σωρευτικό έλλειμμα στην καθαριότητα και το φωτισμό ανήλθε σε 6.106.595 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

(ΚΑΕ 031)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

(ΚΑΕ 020) ΔΙΑΦΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                           

 
2011 2.481.811,38 5.164.241,94 -2.682.430,56
2012 3.056.099,49 4.339.962,89 -1.283.863,40
2013 2.711.672,07 3.927.011,81 -1.215.339,74
2014 2.807.054,81 3.511.423,84 -704.369,03
2015 3.116.418,81 3.337.010,85 -220.592,04

Όπως φαίνεται στον πίνακα, παρά τη σταδιακή μείωση του κόστους αποκομιδής και τον εξορθολογισμό των τελών το έτος 2015, η υπηρεσία παρέμεινε ελλειμματική.

Παρόλα αυτά για το έτος 2016 προχωρήσαμε σε μείωση των δημοτικών τελών για τις εκτός σχεδίου επιχειρήσεις σε 30% για τα πρώτα 1000 τ.μ., σε 40% για τα υπόλοιπα 1000 τ.μ. και σε 50% για όλα τα υπόλοιπα.

Μετά τις παραπάνω μειώσεις ο Δήμος Καρδίτσας έχει τα ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ  δημοτικά τέλη και σε επίπεδο νομού και πολύ περισσότερο συγκρινόμενος με τις όμορες πρωτεύουσες νομών.

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
           
ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΗ 1,25/τ.μ. 1,33 1,64 1,74 1,83
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 2,65/τ.μ. 3,47 4,61 3,58 4,03

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
           
ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΗ 1,25/τ.μ. 1,5 1,61 1,2 1,3
ΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΑ 1,25/τ.μ. 1,5 1,15 1,2 1,2
           
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 1,8/τ.μ. 2,3 2,15

 

1,50 (Δ.Ε.Πλαστήρα) 2,0 (Δ.Ε.Παμίσου, Μουζάκι)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1,38/τ.μ. 2,3 2,15 2,90 (Δ.Ε. Νεβρόπολης) 1,2 (υπόλοιπα)

 

Η ανάγνωση των πινάκων δείχνει ότι όλες οι δημοτικές αρχές δείχνοντας την δέουσα υπευθυνότητα, τηρούν πλέον την αρχή της ανταποδοτικότητας και ότι η κατηγορία που μας προσάπτετε για υπέρογκα δημοτικά τέλη είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΗ. Επίσης οφείλουμε να τονίσουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει για πρώτη φορά, την απόλυτη τήρηση της ανταποδοτικότητας γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα σε μας και σε αρκετούς ακόμη Δήμους στο «κλείσιμο» του προϋπολογισμού κυρίως λόγω  του ελλείμματος των παρελθόντων ετών. Για το λόγο αυτό αποστείλαμε αίτημα, να τροποποιηθεί ο νόμος και να μας επιτραπεί έστω για τελευταία φορά να χρησιμοποιήσουμε άλλα έσοδα για την κάλυψη του ελλείμματος από την μη ανταποδοτικότητα των τελών.

Όσο δε αφορά στο ζήτημα της διαφοροποίησης των τελών ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων ανά επιχείρηση, επαναφέρουμε την πρόταση που σας είχαμε κάνει πέρυσι. Όντας καλύτεροι γνώστες του επιχειρείν, να μας υποβάλλετε μία πρόταση οποία διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω και η οποία θα είναι δημοσιονομικά  ουδέτερη.

Ακόμη στο ερώτημα αν υπάρχουν επιχειρήσεις που πληρώνουν λιγότερο από άλλες αντίστοιχες, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην καταβολή τελών και επί των ημερών μας δεν υπήρξε καμία εξαίρεση. Απεναντίας έχουμε ως Δήμος πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να πείσουμε την πολιτεία να μας δώσει πρόσβαση στα στοιχεία των Ε1 κι Ε9 ώστε να διορθωθούν τα περισσότερα λάθη στα καταγεγραμμένα τετραγωνικά μέτρα και να υπάρξει κατά το δυνατόν δικαιότερη αντιμετώπιση των δημοτών. Πέραν αυτού, από μόνοι μας και για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των αυτοψιών, αρχίζοντας τον έλεγχο από τις παροχές με μηδενικά τετραγωνικά. Δεσμευόμαστε δε, ότι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν από τον έλεγχο των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων θα επιστραφούν στους συνεπείς δημότες, με προτεραιότητα τις επιχειρήσεις.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε τη σταθερή μας προσήλωση στο διάλογο και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε μόνοι μας ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν στην προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, στην καλλιέργεια του πνεύματος του «επιχειρείν» και της «τοπικής καταναλωτικής συνείδησης». Με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι, με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επισκέψεων στις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις, που αποσκοπούσε στην μεγαλύτερη προβολή τους, ήδη εκτυπώνουμε φυλλάδιο με αυτές και το οποίο θα μοιράσουμε σε όλα τα καταστήματα διάθεσης  (καταστήματα  εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχεία, μίνι μάρκετς, καφενεία κ.λπ.).

Κλείνοντας και παρά την αρχική σας άρνηση να συζητήσουμε, επαναφέρουμε την πρόσκλησή μας για διάλογο με σοβαρότητα και επιχειρήματα, μακριά από λαϊκισμούς και ακραίες συμπεριφορές.

 

 

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Φώτης Αλεξάκος

Comments (0)

Tags: , ,

Αποφασισμένοι για όλα οι επιχειρηματίες–μέλη του ΕΒΕ για το θέμα των τελών

Posted on 16 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Το αίτημά τους για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με θέμα συζήτησης την αύξηση των δημοτικών τελών κατέθεσε στον Πρόεδρο κ. Κλεομένη Γιαννέλο πολυμελής αντιπροσωπεία επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου.

Με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Βύρωνα Παππά, η αντιπροσωπεία έφθασε στο Δημαρχείο νωρίς το πρωί της Παρασκευής και συναντήθηκε απευθείας με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τόσο ο κ. Παππάς, όσο και ο κ. Ηλίας Αντωνίου εξήγησαν στον κ. Γιαννέλο πολύ συνοπτικά τους λόγους της διαμαρτυρίας τους αυτής και ζήτησαν από εκείνον να φέρει το θέμα προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό. Το αίτημά τους στηρίζουν και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες,  η αύξηση των τελών που καλούνται να πληρώσουν είναι υπέρογκη και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 500% δίνοντας τους τη χαριστική βολή.

Καταγγέλοντας τη Δημοτική Αρχή για αδιαλλαξία, οι επιχειρηματίες δηλώνουν πως δεν αντέχουν να πληρώσουν τόσο μεγάλα ποσά, γι ΄ αυτό και κατά τη διάρκεια σχετικής σύσκεψης που πραγματοποίησαν την περασμένη Τρίτη συμφώνησαν να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Δημοτική Αρχή με απώτερο στόχο να πάρει πίσω την απόφασή της αυτή.

Ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα των επιχειρηματιών οι οποίοι υπενθυμίζουμε πως είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμα και σε κατάληψη του Δημαρχείου.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει το ΕΒΕ – Αντιδράσεις για την αύξηση των τελών

Posted on 14 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στη Δημοτική Αρχή Καρδίτσας για το ζήτημα της αύξησης των δημοτικών τελών αποφάσισαν τα μέλη – επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Κατά τη διάρκεια σχετικής σύσκεψης που συγκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης το Επιμελητήριο, στα γραφεία του, έγινε διεξοδική συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα που τους απασχολεί αφού, όπως οι ίδιοι τόνισαν, η αύξηση των τελών που καλούνται να πληρώσουν είναι υπέρογκη και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 500% δίνοντας τους τη χαριστική βολή.

Καταγγέλοντας τη Δημοτική Αρχή για αδιαλλαξία, οι επιχειρηματίες δήλωσαν πως δεν αντέχουν να πληρώσουν τέτοια ποσά, γι ΄ αυτό και συμφώνησαν να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Δημοτική Αρχή με απώτερο στόχο να πάρει πίσω την απόφασή της αυτή.

Έτσι, λοιπόν, αποφάσισαν – σε πρώτη τουλάχιστον φάση – να δώσουν στο δήμαρχο Καρδίτσας μία προθεσμία τριών ημερών για να απαντήσει στη σχετική επιστολή διαμαρτυρίας που του απέστειλαν και η οποία δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο.

Μέχρι τότε συγκεντρώνονται υπογραφές από όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και θα έχει λήξει η προθεσμία για να απαντήσει ο δήμαρχος, θα συγκεντρωθούν στις 9.00 το πρωί δυναμικά και μαζικά στο Δημαρχείο για να καταθέσουν αίτημα άμεσης σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τα δημοτικά τέλη.

Ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα των επιχειρηματιών οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμα και σε κατάληψη του Δημαρχείου.

Comments (0)

Tags: , ,

Επιστολή του Επιμελητηρίου στον Δήμαρχο Καρδίτσας για τα δημοτικά τέλη

Posted on 12 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Επιστολή έστειλε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στον Δήμαρχο Καρδίτσας, σχετικά με το ύψος των δημοτικών τελών που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες της Καρδίτσας. Πιο αναλυτικά, η επιστολή έχε ως εξής :

Κύριε Δήμαρχε,

Το Επιμελητήριό μας πιστεύει ότι η αγαστή συνεργασία των φορέων είναι ο μοναδικός δρόμος για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Στα πλαίσια αυτής της πεποίθησης όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει και υποστηρίζει το σύνολο των ενεργειών του Δήμου στον οποίο εσείς ηγείσθε, πιστεύοντας ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί.

Δυστυχώς το καλό αυτό κλίμα που καλλιεργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούμε, έχει διαρραγεί με την αριθμ. 637/16-12-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία όλως αιφνιδίως και χωρίς καμία διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς ούτε καν με το Επιμελητήριο, προχωρήσατε σε μία άνευ προηγουμένου αύξηση των δημοτικών τελών των επιχειρήσεων, ύψους μέχρι και 500% κάνοντας ακόμη πιο δυσβάσταχτη την κατάσταση των ήδη επιβαρυμένων οικονομικά επιχειρήσεων της περιοχής μας. Προχωρήσατε δε σ’ αυτή την απόφαση, μη λαμβάνοντας υπόψη βασικές παραμέτρους οι οποίες θα έπρεπε να διαμορφώσουν την απόφασή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας μερικές επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να διαθέτουν εκατοντάδων ή και χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (π.χ. σιδηρουργεία, μαρμαρογλυφεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, πριστήρια ξυλείας, κ.λπ.), χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει ότι παράγουν ανάλογα οικιακά απορρίμματα, τα οποία θα πρέπει να διαχειρισθούν (αποκομιδή, μεταφορά προς ΧΥΤΑ) από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
  2. Στις περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού ΔΕΝ παρέχονται από το Δήμο σας υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων σε καθημερινή βάση, έως και καθόλου, ενώ και ο δημοτικός φωτισμός σε αυτές τις περιοχές είναι από ελάχιστος έως ανύπαρκτος. Άρα για ποιες ανταποδοτικές υπηρεσίες καλούνται να πληρώσουν τα υπέρογκα δημοτικά τέλη οι επιχειρήσεις;

Έπειτα από την αντίδραση του συνόλου των επιχειρηματιών, ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η με αριθμ. 270/11-6-2015 με την οποία μειώσατε κατά 30% το ύψος των δημοτικών τελών, διατηρώντας ουσιαστικά την υπέρογκη αύξηση. Μάλιστα προχωρήσατε πρόσφατα στην έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το επόμενο έτος, χωρίς να μας καλέσετε όπως οφείλατε, ούτε βέβαια θέσατε ποτέ ως θέμα τα δημοτικά τέλη σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  όπως με την αιριθμ.πρωτ.2180/7-11-2016 επιστολή μας, σας ζητήσαμε.

Κύριε Δήμαρχε,

Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να στηρίξουν την τοπική οικονομία και να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, οι οποίες έχουν κάνει την επιβίωση τους έναν επίπονο καθημερινό αγώνα. Επιπλέον θεωρούμε αυτονόητο ότι η ισονομία, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θα πρέπει να ισχύει και στο Δήμο Καρδίτσας. Επειδή θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη κι αναλογική κατανομή των δημοτικών τελών σε όλους, έτσι ώστε να πληρώνουν ΟΛΟΙ λιγότερο κι όχι μερικοί να πληρώνουν για όλους, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αν και ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή των δημοτικών τελών και για ποιους λόγους. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι του επιχειρείν του Δήμου Καρδίτσας δικαιούνται μιας ευθείας και ειλικρινούς απάντησης από εσάς.

Ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί να προβείτε ΑΜΕΣΑ σε τροποποίηση της απόφασης με την οποία τα δημοτικά τέλη να μειωθούν κατά 50% και η χρέωση να γίνεται μόνον όσον αφορά στην επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι χώροι διοίκησης των επιχειρήσεων (γραφεία), γιατί μόνο αυτοί οι χώροι παράγουν αστικά απορρίμματα.

Το Επιμελητήριο είναι αποφασισμένο να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του από κάθε αυθαίρετη και ενάντια σε κάθε ηθική απόφαση και για το λόγο αυτό θα ασκήσει κάθε πρόσφορο μέσο.

Με Τιμή

Το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Σεπτέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC