Tag Archive | "ΙΕΚ"

Tags: , ,

Θ. Μπαλωμένος: Ανάγκη ή/και πρόκληση η ίδρυση του 1ου Θεματικού Δ.ΙΕΚ στην Π.Ε. Καρδίτσας για τον πρωτογενή τομέα

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Ενόψει της κατάθεσης, προς ψήφισηστη Βουλή,του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο:«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», θα επιχειρηθεί η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας ίδρυσης –για πρώτη φορά, σε εθνικό επίπεδο- Θεματικού Δ.ΙΕΚ, για τον πρωτογενή τομέα.

Στις παράγρ. 1 και 2, του άρθρου 22, του εν λόγω νομοσχεδίου αναφέρεται ο σκοπός λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ, συγκεκριμένα:

α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικήςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώςκαι σε κατόχους ισότιμων τίτλων και

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλίαεπιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργειαανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και ναδιασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικήςδιαδικασίας.

Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής καιεκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι ηπαροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τηδιευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομικήμεγέθυνση.

Για πρώτη φορά, από την ίδρυση των ΙΕΚ (Ν. 2009/1992) και ακολούθως με την επανίδρυση τους και τον επαναπροσδιορισμό νέων ειδικοτήτων (Ν. 4186/2013), καθιερώνονται Θεματικά Δ.ΙΕΚ. Αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτικήανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σεστοχευμένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμεςμεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές (παρ. 2,άρθρο 24).

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξήγγειλε τον προγραμματισμό λειτουργίας πέντε Θεματικών ΙΕΚ στην επικράτεια, εκ των οποίων, ένα πρόκειται να λειτουργήσει στη Θεσσαλία και θα σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη είναι θεσμοθετημένη η Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με τρεις επιμέρους τομείς, στους οποίους εμπεριέχονται συνολικά δέκα οκτώ (18) ειδικότητες:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
 2. Τεχνικός Μελισσοκομίας
 3. Τεχνικός Βιολογικής/ Οργανικής Γεωργίας
 4. Τεχνικός Αγροτουρισμού
 5. Τεχνικός Δασικής Προστασίας
 6. Τεχνικός Θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη
 7. Τεχνικός Συντήρησης και επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
 8. Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδών Καλλιεργειών
 9. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 1. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
 2. Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
 3. Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
 4. Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας
 5. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
 6. Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
 7. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
 2. Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού – (Catering)

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και γνώμονα το μέλλον των νέων της περιοχής, της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, καθώς και της οικονομικής ανάταξης της τοπικής αγοράς, τίθενται  τα εξής ερωτήματα:

 • Κρίνεται αναγκαία η ίδρυση και λειτουργία ενός τέτοιου παρόχου κατάρτισης με έδρα την πόλη της Καρδίτσας;

Σαφώς και είναι αναγκαία, ίσως και επιβεβλημένη. Οι ειδικότητες που προσφέρονται στα Δ.ΙΕΚ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του πρωτογενή τομέα και του τομέα μεταποίησης αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Η πρόσφατη οικονομική κρίση –πιθανά και οι επιπτώσεις της υγειονομικής- καθώς και το αυξημένο ποσοστό ανεργίας,  έστρεψαν ή θα στρέψουν όλο και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό προς την ενασχόληση του με τον πρωτογενή τομέα. Η περιοχή μας, ως κατεξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική με τάσεις ανάπτυξης του κλάδου μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων αυτών, έχει ανάγκη από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την απρόσκοπτη ανάπτυξη και λειτουργία της νέας δομής;

Σίγουρα υπάρχουν όλες εκείνες οι υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, για το μεγαλύτερο μέρος των ειδικοτήτων, του Εργαστηριακού Κέντρου Καρδίτσας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού. Επίσης, η συνεργασία μας με τοπικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν πιστοποιημένα εργαστήρια, έχει αποδείξει  το αμοιβαίο όφελος.

 • Ποιες ειδικότητες μπορούν να λειτουργήσουν στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ, στην περιοχή μας; Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση του Συμβούλιο Σύνδεσης με τηνΠαραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς τοΚεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.),για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείςκαι ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ.. Επίσης, η δυνητική λειτουργία των ειδικοτήτων μπορεί να καθορισθεί από τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.
 • Γιατί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το Θεματικό Δ.ΙΕΚ στην Καρδίτσα;

Η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, η πιο «φτωχή» της Θεσσαλίας, με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) [ΕΛΣΤΑΤ], δίκαια διεκδικεί τη δομή αυτή. Η Λάρισα με υψηλότερο πληθυσμό και οικονομία διαθέτει την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή με ειδικότητες στους τομείς Ζωοτεχνίας και Γεωργικών Μηχανημάτων, καθώς και ιδιωτικά ΙΕΚ που παρέχουν κατάρτιση, αποκλειστικά, στους τομείς της αγροτοκτηνοτροφικής οικονομίας. Ο Βόλος και τα Τρίκαλα με εύρωστη οικονομία στους κλάδους της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και του Εμπορίου θα υπολείπονταν έναντι της θέσης της Καρδίτσας. Επίσης, διαθέτουν αρκετές δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υποστηρίζουν την κατάρτιση των νέων των περιοχών τους. Η Καρδίτσα διαθέτει το Δημόσιο ΙΕΚ που παρέχει Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση σε όλους τους τομείς, διαφορετικούς κάθε χρονιά, το ΙΕΚ του Νοσοκομείου που παρέχει κατάρτιση σε μία-δυο ειδικότητες μόνο του τομέα υγείας και το ΙΕΚ του ΟΑΕΔ το οποίο προτείνει και υποστηρίζει ειδικότητες εκτός της εν λόγω ομάδας προσανατολισμού. Αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη ιδιωτικού φορέα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην πόλη μας.

Με την ανακατανομή των πανεπιστημιακών τμημάτων η πόλη της Καρδίτσας απώλεσε το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Το κενό αυτό είναι δυνατό, να καλυφθεί από την αντίστοιχη ειδικότητα του Θεματικού ΙΕΚ.

 • Ποια η προστιθέμενη αξία της ίδρυσης του θεματικού ΙΕΚ στην πόλη μας;

Κάνοντας χρήση του λιτού αλλά σημαντικού αποφθέγματος του Γάλλου συγγραφέα Victor Marie Vicomte Hugo (Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885): «Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή», θεωρούμε ότι η προσπάθεια μας, μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στην περιοχή μας. Το θεματικό ΙΕΚ το έχει ανάγκη η τοπική και η ευρύτερη αγροτική οικονομία, η τοπική κοινωνία, οι νέοι μας, ο τόπος μας.

Το θεματικό ΙΕΚ δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης πολλών υποψήφιων καταρτιζόμενων από όλη τη χώρα που επιθυμούν να καταρτισθούν σε κάποια από τις ειδικότητες του, αφού θα είναι το μοναδικό ΙΕΚ στην επικράτεια που θα παρέχει Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων όπου φοιτούν νέοι από όλη τη χώρα και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία.

 • Ποιος ο αντίκτυπος της ίδρυσης του θεματικού ΙΕΚ στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων μας;

Σύμφωνα με το άρθρο 43, “Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων”, του εν λόγω νομοσχεδίου “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις”, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης αποφοίτων ΙΕΚ, στα ΑΕΙ. Η δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ θα γίνεται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής, που θα διενεργούνται με την επιμέλεια των ΑΕΙ. Ολα αυτά εφόσον οι υποψήφιοι έχουν πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε πολλά ενδιαφέροντα επιστημονικά πεδία και τμήματα, οι νέοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν, με σύγχρονη και εμπεριστατωμένη γνώση, τις οικογενειακές τους αγροτικές επιχειρήσεις ή να προβούν στην καινοτομία, τη νέα επιχειρηματικότητα και τις συνεργασίες μέσω συνεταιρισμών παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Σε μια οικονομία, συνεχώς μεταβαλλόμενη, λόγω της παγκοσμιοποίησης και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πιστοποίηση των προσόντων καθίσταται αναγκαία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Το εισιτήριο για την απόκτηση των πιστοποιημένων προσόντων μπορεί να το παρέχει μόνο η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και δη, το ΙΕΚ. Στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας μόνο το Θεματικό ΙΕΚ θα παρέχει αυτή τη δυνατότητα ή η τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

 • Πως μπορεί να υλοποιηθεί η ίδρυση του πρώτου Θεματικού Δημόσιου ΙΕΚ στον πρωτογενή τομέα και να λειτουργήσει στην Καρδίτσα;

Οι τοπικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, πολιτεία, τοπικές επιχειρήσεις, υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση υλοποίησης. Οποιαδήποτε αλλαγή συντελείται, οφείλουμε να τη λαμβάνουμε ως ευκαιρία, να την αναδεικνύουμε και να την αξιοποιούμε.

Επισημαίνεται ότι, ποτέ δεν έχουν επιτευχθεί αξιόλογα δημιουργήματα, με αντοχή στο χρόνο και πρόσδοση κερδών στο κοινωνικό σύνολο, όταν υπήρξαν ανταγωνιστικές διαθέσεις. Η προσπάθεια μας δεν έχει σκοπό να ανταγωνιστεί καμία εκπαιδευτική δομή ή επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τόπο μας, τους κοινωνικούς τοπικούς εταίρους, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους απλούς πολίτες, στην ενεργοποίηση, τη συνεργασία, την υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας της νέας δομής στην περιοχή μας.  Ας αδράξουμε την ευκαιρία και ας την αξιοποιήσουμε ως πρόκληση…

 

 

Του Θεόδωρου Π. Μπαλωμένου, Διευθυντή Δ. ΙΕΚ Καρδίτσας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας στηρίζει τους πλημμυροπαθείς

Posted on 02 Οκτωβρίου 2020 by admin

Το Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας, στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης του, με ευαισθησία και ανθρωπιά, συνδράμει στη στήριξη των πλημμυροπαθών του Νομού μας και απευθύνει έκκληση στους απόφοιτους της ειδικότητας: «Τεχνικος μαγειρικης τεχνης – αρχιμαγειρας (CHEF)», να προσφέρουν αφιλοκερδώς την τεχνογνωσία τους και να παρασκευάσουν φαγητά, για τους πληγέντες της πρόσφατης θεομηνίας και όλους όσους έχουν ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 24410 71990, 76240, ή στο 697 44 96 002

Comments (0)

Tags: ,

Εγγραφές επιτυχόντων στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως, από τη Δευτέρα 21-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020, ώρες 12:00 μ. -17:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Έγγραφο δήλωσης του Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ https://iek-kardits.kar.sch.gr/καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021,  μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., γίνεται στον σύνδεσμο:

 https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης

Οι νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος στο ΙΕΚ Καρδίτσας είναι:

 1. Στελεχος διοικησης και οικονομιας στον τομεα του τουρισμου
 2. Βοηθος νοσηλευτικης ατομων με ειδικες παθησεις
 3. Γραφιστικη εντυπου και ηλεκτρονικων μεσων
 4. Εκπαιδευτης υποψηφιων οδηγων αυτοκινητων και μοτοσικλετων
 5. Στελεχος ασφαλειας προσωπων και υποδομων
 6. Τεχνικος κομμωτικης τεχνης
 7. Τεχνικος μαγειρικης τεχνης – αρχιμαγειρας (chef)(1)
 8. Στελεχος διοικησης και οικονομιας στον τομεα της υγειας

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ Κυκλου, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δημόσιου ΙΕΚ Καρδίτσας: https://iek-kardits.kar.sch.gr/,  καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου

Posted on 02 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στο ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου  Καρδίτσας, το 2020  β ΄ εξάμηνο  θα  λειτουργήσει  το  Γ ́ εξάμηνο ειδικότητας  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας. Η φοιτηση ειναι δωρεαν.

Η διαρκεια φοιτησης ειναι δυο εξαμηνα θεωρητικα και εργαστηριακα μαθηματα και ενα εξαμηνο πρακτικης (με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής).

Για τις κατατάξεις  γίνονται  δεκτές αιτήσεις  από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ́ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΑΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το Γ ́ εξάμηνο σπουδών, δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ       Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στην γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Καρδιτσας  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το υπ αρ 5954/14( ΦΕΚ 1807/Β/14  Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτο  Επαγγελματικής Κατάρτισης ) τα  ακόλουθα:

 1. I. Σχετική αίτηση (δίνεται στη γραμματεία του Δ. ΙΕΚ).

ΙΙ. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών(απολυτήριο ή πτυχίο),  Πτυχίο- ΒΕΚ-Ατομικό Δελτίο, του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο. [υποχρεωτικό]

III. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο. [υποχρεωτικό]

 1. IV. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. [υποχρεωτικό]
 2. V. Βεβαίωση ΑΜΚΑ [υποχρεωτικό]
 3. VI. Bεβαίωση ΙΚΑ (Ημερομισθίων στο συγκεκριμένο επάγγελμα εάν υπάρχουν).

VII. Bεβαίωση AMA (Άμεσου Μητρώου Ασφαλισμένου εάν υπάρχει).

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Γ.Ν.Καρδιτσας από 1/9/2020 -15/9/2020, Δευτέρα έως  Παρασκευή και ώρες 8 π. μ – 2 μ. μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εκπαιδευτική επίσκεψη καταρτιζόμενων σε τοπικές επιχειρήσεις

Posted on 30 Ιανουαρίου 2020 by admin

Οι σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» Γ’ εξαμήνου, συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτή τους κ. Κ. Καλούτσα και στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Τεμαχισμός Κρεάτων (Ε)», πραγματοποίησαν πρόσφατα, εκπαιδευτική επίσκεψη στην επιχείρηση – κρεοπωλείο του κ. Κ. Μπέσιου στην Καρδίτσα και στη Δημοτική Επιχείρηση- Σφαγεία Παλαμά του κ. Ε. Παπαμαργαρίτη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στο κρεοπωλείο του κ. Μπέσιου, οι καταρτιζόμενοι γνώρισαν τις βασικές τεχνικές τεμαχισμού κρεάτων, της ανατομίας των ζώων, και τις χρήσεις των επιμέρους τεμαχίων για την παρασκευή φαγητών και παραπροϊόντων κρέατος. Επίσης, ενημερώθηκαν για τις συνθήκες υγιεινής των νωπών προϊόντων και για τις υποδομές συντήρησης των.

Στην επιχείρηση του κ. Παπαμαργαρίτη, οι σπουδαστές μας είδαν τις εγκαταστάσεις μιας κάθετης μονάδας σφαγής ζώων, ενημερώθηκαν για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας –από την απολύμανση των ζώων έως την αποθήκευση και συντήρηση των τελικών προϊόντων. Ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους των γραμμών παραγωγής βοοειδών, χοιρινών και αιγοπροβάτων. Τέλος, οι υπεύθυνοι του χώρου απάντησαν στις απορίες των καταρτιζόμενων.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας ευχαριστεί θερμά –και μέσω του τύπου- τις τοπικές επιχειρήσεις για το χρόνο που αφιέρωσαν και τις γνώσεις που μετέδωσαν στους καταρτιζόμενους μας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εθελοντική αιμοδοσία στο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 16 Δεκεμβρίου 2019 by admin

Οι καθημερινές ανάγκες αίματος στη χώρα μας, για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και έκτακτων περιστατικών, είναι τεράστιες και η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ο μοναδικός τρόπος κάλυψης των αναγκών αυτών. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ανθρωπιάς και την αρχή μιας ανιδιοτελούς και σωτήριας προσφοράς για το συνάνθρωπο. Αρκεί μόνο ν’ αφιερώσουμε ελάχιστο χρόνο.

Ωστόσο, τα οφέλη από την αιμοδοσία δεν αφορούν μόνο τους παραλήπτες της «δωρεάς» μας, αλλά και εμάς τους ίδιους. Η αιμοδοσία δεν είναι σωτήρια μόνο για όποιον χρειάζεται αίμα, αλλά μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και την υγεία του αιμοδότη. Όλοι οι αιμοδότες περνώντας τη διαδικασία της αιμοληψίας ενδυναμώνουν τον οργανισμό τους, καθώς το σώμα αναγκάζεται να αναπαράγει το χαμένο αίμα με τα καινούρια λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Όλη αυτή είναι μία φυσιολογική διαδικασία την οποία περνούν όσοι τύχουν να χάσουν αίμα για οποιονδήποτε λόγο. Όσοι δίνουν αίμα ανά έξι μήνες διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο προσβολής από καρδιακό και εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμη και από καρκίνο, γεγονός που μάλλον οφείλεται στο ότι με την αιμοδοσία μειώνονται τα υψηλά  επίπεδα του σιδήρου.

Επιπλέον η κατάσταση της υγείας του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά. Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, την μέτρηση του αιματοκρίτη, της αρτηριακής πίεσης, των σφυγμών. Αν κριθεί ότι δεν είναι ασφαλές για την υγεία του να δώσει αίμα, δε θα μπορέσει να αιμοδοτήσει εκείνη τη μέρα.Καθόλου αμελητέα δεν είναι η αίσθηση ότι έχουμε βοηθήσει, ότι έχουμε συμβάλλει με το «κόκκινο λιθαράκι» μας στην βελτίωση της υγείας κάποιου συνανθρώπου μας.

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ Καρδίτσας, ως μέλος της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνει την     10η Εθελοντική Αιμοδοσία του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμπολιτών μας που θα χρειαστούν μετάγγιση αίματος. Η αιμοδοσία θα διενεργηθεί με τη στήριξη και τη βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρδίτσας και στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή όλων. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, από τις 8:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στην αίθουσα της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εθελοντική αιμοδοσία και να δώσετε το δικό σας μήνυμα αλληλεγγύης, γιατί η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά μια πράξη αγάπης για το συνάνθρωπο, είναι μια πράξη κοινωνικής υπευθυνότητας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προθεσμίες Εγγραφών καταρτιζομένων στο Δημόσιο ΙΕΚ

Posted on 16 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ είναι 11:00- 19:00.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.

 Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Έγγραφο δήλωσης του Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ https://blogs.sch.gr/iekkardi/καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εγγραφές για το ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Posted on 03 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας κάνει γνωστό ότι κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020 θα λειτουργήσει με δυο ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής: 1)Γενικής Νοσηλείας, 2) Τραυματολογίας  και προκειμένου να προβεί στην εγγραφή  καταρτιζόμενων στο χειμερινό εξάμηνο  2019Β  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Γ.Ν. Καρδιτσας, από 2/9 -16/9/2019, Δευτέρα έως  Παρασκευή και ώρες 8 π.μ – 2 μ.μ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (δίνεται στη γραμματεία του Δ. ΙΕΚ).
 2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό].
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό].
 1. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 2. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
 • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ [υποχρεωτικό]

       Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.                 

        Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν  οι απόφοιτοι ΙΕΚ  ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ. ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών της ιδίας ή συναφούς ειδικότητας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 21 Αυγούστου 2019 by admin

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν οι νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν το νέο έτος κατάρτισης 2019-’20, κατόπιν των προτάσεων μας:

1 Τεχνικος μελισσοκομιας

2 Τεχνικος γαλακτοκομιας – τυροκομος

3 Τεχνη φωτογραφιας

4 Ζωγραφικη τεχνη

5 Βοηθος φυσικοθεραπειας

6 Εσωτερικη αρχιτεκτονικη διακοσμηση και σχεδιασμος αντικειμενων

7 Τεχνικος τουριστικων μοναδων και επιχειρησεων φιλοξενιας (υπηρεσια υποδοχης – υπηρεσια οροφων – εμπορευματογνωσια)

8 Τεχνικος αισθητικος ποδολογιας – καλλωπισμου νυχιων και ονυχοπλαστικης

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας ειδικότητας είναι η ηλεκτρονική εγγραφή και παρακολούθηση, τουλάχιστον, είκοσι πέντε (25) υποψήφιων καταρτιζόμενων.

Σημειώνεται ότι, η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί τέσσερα (04) εξάμηνα θεωρητικής και ένα (01) εξάμηνο πρακτικής κατάρτισης και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι άνδρες καταρτιζόμενοι αποκτούν δικαίωμα αναβολής στράτευσης, αφού εγγραφούν και παρακολουθούν το πρόγραμμα της κατάρτισης κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ (τηλ. 24410 -71990, 76240, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:30-14:30, έως 31-08-2017.                          e-mail: grammateia@iek-kardits.kar.sch.gr).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 02 Αυγούστου 2019 by admin

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν οι νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν το νέο έτος κατάρτισης 2019-’20, κατόπιν των προτάσεων μας:

1 Τεχνικος μελισσοκομιας

2 Τεχνικος γαλακτοκομιας – τυροκομος

3 Τεχνη φωτογραφιας

4 Ζωγραφικη τεχνη

5 Βοηθος φυσικοθεραπειας

6 Εσωτερικη αρχιτεκτονικη διακοσμηση και σχεδιασμος αντικειμενων

7 Τεχνικος τουριστικων μοναδων και επιχειρησεων φιλοξενιας (υπηρεσια υποδοχης – υπηρεσια οροφων – εμπορευματογνωσια)

8 Τεχνικος αισθητικος ποδολογιας – καλλωπισμου νυχιων και ονυχοπλαστικης

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας ειδικότητας είναι η ηλεκτρονική εγγραφή και παρακολούθηση, τουλάχιστον, είκοσι πέντε (25) υποψήφιων καταρτιζόμενων.

Σημειώνεται ότι, η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί τέσσερα (04) εξάμηνα θεωρητικής και ένα (01) εξάμηνο πρακτικής κατάρτισης και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι άνδρες καταρτιζόμενοι αποκτούν δικαίωμα αναβολής στράτευσης, αφού εγγραφούν και παρακολουθούν το πρόγραμμα της κατάρτισης κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ (τηλ. 24410 -71990, 76240, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:30-14:30, έως 31-08-2017.                          e-mail: grammateia@iek-kardits.kar.sch.gr).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση Διάχυσης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων από το ΙΕΚ

Posted on 03 Ιουλίου 2019 by admin

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019, η εκδήλωση Διάχυσης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS+, του Δημόσιου ΙΕΚ Καρδίτσας. Το πρόγραμμα με τίτλο: «Απόκτηση Δεξιοτήτων σε Τεχνολογίες Διαχείρισης Τουριστικών Επιχειρήσεων»,περιλάμβανε  δυο ροές, η 1η  στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας, το χρονικό διάστημα από 19-Μαρτίου έως 03 Απριλίου 2019 και η 2η στη Σικελία, το χρονικό διάστημα από 06 έως 21 Μαΐου 2019. Η θεματική του προγράμματος αποτέλεσε το έναυσμα για περαιτέρω άνοιγμα του θεσμού της κατάρτισης στην τοπική κοινωνία και στην ενεργοποίηση των κινήτρων και του ενδιαφέροντος των καταρτιζόμενων.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής του ΙΕΚ, Θεόδωρος Μπαλωμένος και στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στα εξής:

Στους βασικούς σκοπούς και στόχουςενός προγράμματος κινητικότητας, στον τομέα της κατάρτισης. Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός είναι να διευρύνει τους επαγγελματικούς ορίζοντες των καταρτιζόμενων και να τους στηρίξει στα ζητήματα της απόκτησης επαγγελματικής, πολιτιστικής και προσωπικής μαθησιακής εμπειρίας σε νέο ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον καθώς και της τόνωσης της απασχολησιμότητάς τους στο διηνεκές της καριέρας τους.

ΗΔράσητου προγράμματος αναδεικνύειευκαιρίεςκαιδυνατότητεςβελτίωσηςτωνγνώσεων, τωνικανοτήτωνκαιδεξιοτήτωντωνατόμωνπουεργάζονταιήμαθητεύουνσεφορείς της ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςκαιτηςαγοράςεργασίαςγενικότερα. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητεςδιακρατικήςκινητικότηταςμεσκοπότηνενίσχυσητης σύνδεσηςτης Επαγγελματικήςεκπαίδευσηςμετηναγοράεργασίας, τηνκατάρτιση, τημαθητεία, τηνπρακτικήάσκηση, σεφορείςυποδοχήςπουεδρεύουνσεχώρεςτηςΕυρώπηςκαιτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπουμετέχουνστοπρόγραμμα.

Τα οφέλη για τους Συμμετέχοντες εστιάζουν στους παρακάτω άξονες:

 • Απόκτηση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων που προσδίδουν στους πρόσφατα απόφοιτους στον τομέα του τουρισμού, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
 • Εξοικείωση με νέο επαγγελματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό που θα συνεισφέρει με εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στην εξάσκηση του επαγγέλματος τους.
 • Ενθάρρυνση να υιοθετήσουν νέες αντιλήψεις στην επαγγελματική τους πρακτική, ηθική και δεοντολογία.
 • Τόνωση της αυτοπεποίθησής τους σαν συνέπεια της εργασιακής τους εμπειρίας σε άλλη χώρα.
 • Ενδυνάμωση στάσεων και συμπεριφορών για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων καταρτιζόμενων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζοντας τις δράσεις τους,  προσπάθησαν να διαχύσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα στους συναδέλφους τους.

Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων να μάθουν από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, ήταν ιδιαίτερο.

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, τους καταρτιζόμενους και τους συνοδούς, καθώς και τους χορηγούς για την ευγενική τους προσφορά.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ημέρα καριέρας των μαθητών της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης της ΕΠΑ.Σ

Posted on 07 Ιουνίου 2019 by admin

Στο αμφιθέατρο της ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε “Ημέρα Καριέρας της ειδικότητας  Κομμωτικής Τέχνης”, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Κομμωτών Ν. Καρδίτσας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και συνέστησε κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση των δημιουργιών των μαθητών. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τον κ. Ηλία Γκιούρη, πρόεδρο του Συλλόγου, την κ. Σοφία Τσαβαλιά, γραμματέα του Συλλόγου Κομμωτών Καρδίτσας, τον κ. Βαλάντη Καραίσκο, την κ. Ρούλα Ανδρέου, την κ. Ρούλα Κατσίκα και την κ. Ειρήνη Μπολτσή, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Οι μαθητές της ΕΠΑ.Σ παρουσίασαν τις όμορφες δημιουργίες τους που επιμελήθηκαν οι ίδιοι, με την βοήθεια των καθηγητών τους κ. κ. Σοφία Δίπλα και Ελένη Παπαλίτσα και εντυπωσίασαν.

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε χτενίσματα βραδινά και θεατρικά σε εκπαιδευτικές κούκλες – αντρικό κούρεμα μαθητών-βραδινά χτενίσματα των μαθητριών. Οι μαθητές/ριες βραβεύτηκαν με σχολικά ενθύμια για τις δημιουργίες τους και όλοι έλαβαν σχολικά ενθύμια για τη συμμετοχή τους.

Ταυτόχρονα οι παρευρισκόμενοι, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, γονείς αλλά και μαθητές ενημερώθηκαν για το σύστημα της μαθητείας και για τις ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2019-2020, οι οποίες είναι: 1)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, 2)Κομμωτικής Τέχνης, 3)Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, 4)Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων, 5)Βοηθών Φαρμακείου και 6)Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδηλώσεις των μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας & των σπουδαστών του ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Posted on 17 Μαΐου 2019 by admin

Στο Αμφιθέατρο του ΟΑΕΔ Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαίου 2019 κοινή εκδήλωση των Σχολών του ΟΑΕΔ Καρδίτσας με θέμα την ενημέρωση για το θεσμό της μαθητείας των ΕΠΑ.Σ.  και τη λειτουργία των ΙΕΚ καθώς και επίδειξη δεξιοτήτων από τους μαθητευόμενους και καταρτιζόμενους των Σχολών, παρουσία φορέων και επιχειρήσεων.

Οι μαθητές της ΕΠΑ.Σ και οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΟΑΕΔ παρουσίασαν τις όμορφες δημιουργίες τους που επιμελήθηκαν κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς με την βοήθεια των καθηγητών τους και μας εντυπωσίασαν!!

Η Δ/ντρια της ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας κα Ευδοκία Ζώη ενημέρωσε τους φορείς και το κοινό σχετικά με το σύστημα Μαθητείας της Σχολής, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με πρακτική άσκηση δύο (2) ετών, αμειβόμενη με το ποσό των 21,78 ευρώ/ημέρα, σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην Αγορά Εργασίας, επίσης αναφέρθηκε στο επίδομα Σίτισης και Στέγασης που παίρνουν οι μαθητές απο απομακρυσμένες περιοχές. Τέλος επισήμανε ότι η απασχόληση των πρακτικά  ασκούμενων μαθητών αγγίζει το 90%.

Η Δ/ντρια του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καρδίτσας κα Ελευθερία Καρκαλέτση μεταξύ άλλων είπε: Ότι στα τμήματα του ΙΕΚ ΟΑΕΔ εγγράφονται απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ,  ΕΠΑ.Λ, ΕΠΛ ΤΕΕ Β΄ κύκλου και  ΣΕΚ.  Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι 5 συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα Θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε 1 εξάμηνο  Πρακτικής  Άσκησης και λαμβάνουν δίπλωμα επιπέδου 5 με πολλά επαγγελματικά δικαιώματα.

Στη συνέχεια οι φορείς χαιρέτησαν και έκαναν τις προτάσεις τους για θέσεις Πρακτικής Άσκησης τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, είδαν θετικά το θεσμό της Μαθητείας και τόνισαν ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και στη μείωση των ανέργων με την δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού. Τέλος δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεργάζονται με τις Σχολές μας σε όλη την διάρκεια του Σχολικού Έτους.

Συγκεκριμένα: Παρευρέθηκαν οι κ. κ. Γ. Στεργιούλης και Κ. Βασιλείου, ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, ο κ. Κων/νος Παπαευθυμίου, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ο κ. Ηλίας Γκιούρης, πρόεδρος και η κ. Σοφία Τσαβαλιά, γραμματέας του Συλλόγου Κομμωτών Καρδίτσας, ο κ. Α. Γκούρλας, πρόεδρος του Σωματείου συνεργείων αυτοκινήτων, η κ. Φένια Λέκκα, επιστημονική υπεύθυνη του Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας και η κ. Ελένη Αβδελίδη, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Ασκησης του ΔΙΕΚ Καρδίτσας, μαθητές, σπουδαστές, γονείς και εργοδότες.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό έκανε η κα Μαρία Ζαχαράκη, υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στηρίζουμε τον αγώνα των σπουδαστών στα Δημόσια ΙΕΚ

Posted on 22 Απριλίου 2019 by admin

Το «Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου νομού Καρδίτσας» στηρίζει τον αγώνα των σπουδαστών στα Δημόσια ΙΕΚ.

Οι τελευταίες εξελίξεις, που οι σπουδαστές στο τμήμα μαγείρων πληρώνουν από την τσέπη τους για υλικά, δεν θα πρέπει να εκπλήσσουν κανέναν. Είναι ήδη γνωστό σε όλους το γεγονός ότι τα ΙΕΚ σε όλη την χώρα λειτουργούν χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς βιβλία και συγκεκριμένη ύλη, με μια υποτυπώδη υποδομή, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καμιά εξασφάλιση στο ότι τα μαθήματα θα γίνονται και οι σπουδαστές θα πάρουν τα εφόδια, που χρειάζονται για να βρουν δουλειά. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι οι εργαζόμενοι καθηγητές, που πολλές φορές καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, για να υπάρχουν υλικά και προγράμματα για το μάθημα, έχουν από μεγάλα προβλήματα με την πληρωμή τους.

Η κατάσταση αυτή υπάρχει ακριβώς γιατί, μέσα από την κατάρτιση επιδιώκουν με όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα, να βγάλουν φθηνό εργατικό δυναμικό, ανθρώπους με μειωμένα δικαιώματα στο μισθό και την ασφάλιση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην πρακτική δεν έχουν κανένα δικαίωμα, μόνο μια υποτυπώδη ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος!

Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος συμβιβασμός με αυτή την κατάσταση!

Καλούμε τους σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ να παλέψουν στο πλευρό του Σωματείου για το δικαίωμά τους να σπουδάσουν αυτό που έχουν επιλέξει, για δουλειά με δικαιώματα.

Διεκδικούμε:

 • Πλήρη χρηματοδότηση των ΙΕΚ, με ευθύνη του κράτους. Να πληρωθούν τώρα όλοι οι καθηγητές!
 • Κανένας σπουδαστής να μην βάζει λεφτά από την τσέπη του για υλικά, που είναι απαραίτητα στα μαθήματα του ΙΕΚ. Να επιστραφούν τα λεφτά σε όσους σπουδαστές έχουν πληρώσει από την τσέπη τους για υλικά.
 • Κάρτες ανεργίας για όλους τους σπουδαστές των ΙΕΚ, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς περιορισμούς.
 • Πάσο μετακινήσεων για όλους τους σπουδαστές.
 • Πρακτική για όλους τους σπουδαστές με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Καλούμε όλους τους σπουδαστές σε αγώνα για τα δικαίωμα στην πραγματικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, στη δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

10:30 π.μ. Πλατεία Πλαστήρα

 

Του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Καρδίτσας

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031