Tag Archive | "Έργα"

Tags: , ,

Παρεμβάσεις στο τμήμα του Πηνειού από τη γέφυρα Τρικάλων-Καρδίτσας

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων στις 24-25/11/2019 και  9-11/12/2019 – Αντιπλημμυρική προστασία – Ολοκλήρωση καθαρισμού κοίτης στον Πηνειό ποταμό». Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών και εγκαταστάσεων στις περιοχές των Δήμων Τρικκαίων και Φαρκαδόνας,  στο τμήμα του Πηνειού ποταμού από την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας έως την γέφυρα στα όρια των νομών Τρικάλων και Λάρισας (γέφυρα Κουτσόχερου).

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες, αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα είναι σταθερή προτεραιότητα μας. Πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και προγραμματισμό αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο διευθετεί και καθαρίζει ρέματα που είχαν χρόνια να καθαριστούν, με έργα  που αποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προστατεύουν την ζωή και τις περιουσίες των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το άλυτο πρόβλημα των υδάτων υπονομεύει το αναπτυξιακό μέλλον της Θεσσαλίας

Posted on 17 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Την περίοδο που διανύουμε η Εθνική Οικονομία κινείται στον αστερισμό ενός «σχεδίου ανάκαμψης», στη βάση της αναμενόμενης ενίσχυσης από το αντίστοιχο Ταμείο της ΕΕ, για το οποίο η Κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει οριστικοποιήσει τις βασικές κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ,2021 – 2025) της χώρας.

Επικεντρώνουμε την τοποθέτησή μας στην Θεσσαλία, στις επιλογές και τις πρακτικές των αρμόδιων οργάνων της Κυβέρνησης και των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, για τα σημερινά  και μελλοντικά προβλήματα.  Όλα τα σχέδια υποτίθεται ότι στοχεύουν στην αειφορική και διατηρήσιμη ανάπτυξη, στη πράσινη οικονομία και στη προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή.

Βασικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη θεσσαλική περιφέρεια είναι η γεωργία/κτηνοτροφία, η μεταποίηση και η παραγωγή ενέργειας (χωρίς να υποτιμούμε την σημασία των μεταφορών, του τουρισμού, των υπηρεσιών και άλλων τομέων).

Θα πρέπει για τον σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη η εδώ και δεκαετίες, παγιωμένη πλέον, «κακή» κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων της (επιφανειακών και υπόγειων), η απειλή από φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας,αλλά και πλημμυρών, απέναντι στα οποία η Θεσσαλία είναι ευάλωτη και ανοχύρωτη,καθώς και το μεγάλο θέμα της επάρκειας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής.

Συνεπώς, για ένα σοβαρό και αξιόπιστο αναπτυξιακό σχέδιο στις σημερινές συνθήκες, θα πρέπει πρώτα και πέρα από οτιδήποτε άλλο να αξιολογηθεί η Θεσσαλία ως «υδατικό διαμέρισμα» και μόνο μετά από αυτό να αντιμετωπισθεί ως περιφερειακή ενότητα. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να ακολουθείται.

Σήμερα στην περιοχή μας παρατηρούμε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη.

Η πρώτη είναι η «συμβατική» αντίληψη, δηλαδή να παράγουμε συνεχώς όλο και περισσότερα «έργα» σε διάφορους τομείς, αξιοποιώντας με μια «μηχανιστική» λογική τις ποικίλες χρηματοδοτικές πηγές από Ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί μια συστηματική  επικοινωνιακή τακτική, δημιουργώντας μία επίπλαστη εικόνα προόδου και ευημερίας, βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά, επιφέροντας μόνο πρόσκαιρα αναπτυξιακά και κυρίως πολιτικά οφέλη, παρότι παραμένει χαμηλή η παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα και η Θεσσαλία καθηλωμένη στην ούτως ή άλλωςπεριορισμένη ενεργειακή συνεισφορά της στην ηλεκτροπαραγωγή (με έργα από την δεκαετία 1960 !).

Η άλλη αντίληψη για την ανάπτυξη, θα έπρεπε να έχει προσανατολισμό την σε βάθος ανάλυση των δεδομένων, την επικέντρωση στα προβλήματα αλλά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, την ανάδειξη των αναγκαίων στόχων για έργα και δράσεις.

Θα έπρεπε επίσης να έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος στο ζήτημα της ασφάλειας από κινδύνους ξηρασίας και λειψυδρίας που δυστυχώς ελλοχεύουν λόγω κλιματικής αλλαγής και, το κυριότερο, θα έπρεπε να  ενταχθούν στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τα κατάλληλα έργα που θα επιφέρουν αποκατάσταση της διαταραγμένης οικολογικής ισορροπίας στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔΘ).

Όπως όλα δείχνουν, η προοπτική να χαράξουμε μια τέτοια μέσο μακροπρόθεσμη στρατηγική βασισμένη στα παραπάνω κριτήρια, παρά τις υποσχέσεις, έχει μάλλον εγκαταλειφθεί και από την Κυβέρνηση και από τους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες.

Αυτό άλλωστε υποδηλώνουν και οι άτολμες, σχεδόν απολογητικές, δηλώσεις του κ. Κυρ. Μητσοτάκη για την Θεσσαλία πρόσφατα στην ΔΕΘ, καθώς και η σιωπή της τοπικής ηγεσίας, όπου οι  αρμόδιοι δεν βρίσκουν το θάρρος να επιβάλλουν το σχέδιο που πραγματικά χρειαζόμαστε.

Ας ξεκαθαρίσουμε το εξής : Η πρόθεσή μας δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο και να μοιράζουμε γενικώς ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση. Δεν μπορούμε όμως και να αγνοήσουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού και ότι οι κρίσιμες επιλογές αυτής της περιόδου (οι οποίες στο κάτω – κάτω θα έπρεπε να συμβαδίζουν με όσα οι πολιτικοί επί χρόνια υπόσχονται στον θεσσαλικό λαό), θα καθορίσουν το μέλλον της Θεσσαλίας για πολλές επόμενες δεκαετίες.

Με αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες παρουσιάζουμε συνοπτικά τις προτάσεις μας,που πρέπει να περιληφθούν στα σχέδια που εκπονούνται :

 1. Άμεση εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εφαρμοστικού σχεδίου (masterplan) με τα αναγκαία έργα και δράσεις για την σταδιακή μείωση των υδατικών ελλειμάτων στο ΥΔΘ, εφαρμογή μιας πολιτικής με κίνητρα και μέτρα για μείωση των καταναλώσεων (κυρίως στη Γεωργία), ένταξη στο «πακέτο» ανάκαμψης νέων ταμιευτήρων νερού περιμετρικά της λεκάνης Πηνειού (Σκοπιά Φαρσάλων, Ελασσόνα, Πύλη, Νεοχώρικ.α) και των σχετικών έργων μεταφοράς και διανομής νερού.
 2. Άμεση επανέναρξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης του ημιτελούς ταμιευτήρα Συκιάς επί του Άνω Αχελώου, καθώς και της, πλήρως διανοιγμένης, σήραγγας μεταφοράς (μήκους 18 χλμ.) από Συκιά προς Δρακότρυπα (Μουζάκι), για την οποία απομένει μόνο η εσωτερική επένδυση ενός τμήματος.

Ο ταμιευτήρας Συκιάς αναμένεται να παράσχει την αναγκαία (και επιβαλλόμενη από Ευρωπαϊκή Οδηγία) ασφάλεια της Θεσσαλίας έναντι της αναμενόμενης λειψυδρίας. Επιπλέον προβλέπεται η υδροηλεκτρική αξιοποίηση των υδάτων αυτών (ενέργεια υψηλής αξίας από εγχώρια και ανανεώσιμη πηγή) καθώς και αποθήκευση μέρους της παραγόμενης (από ΑΠΕ) ενέργειας με το σύστημα της άντλησης – ταμίευσης.

 1. Μέρος των σημαντικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα Συκιάς, θα μεταφέρονται στον κάμπο για τεχνητό εμπλουτισμό των απειλούμενων υπόγειων υδροφορέων, έτσι ώστε, σε μια πορεία ετών, να καλυφθούν τα τεράστια ελλείμματα νερού που επί σχεδόν τριάντα χρόνια συσσωρεύθηκαν ανεξέλεγκτα και που ο όγκος τους υπερβαίνει τα τρία (3) δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού !

Παράλληλα, κάποιες ποσότητες νερού, θα ανακουφίσουν προσω-ρινά και τους επιφανειακούς υδροφορείς (ποτάμια, λίμνες) έως την ολοκλήρωση των περιφερειακών ταμιευτήρων που προαναφέραμε.

 1. Τέλος, τα ύδατα που αθροιστικά θα διατίθενται πλέον από τους ταμιευτήρες των λεκανών Πηνειού και Αχελώου, υπό προϋποθέσεις, θα προσφέρουν την δυνατότητα για ανάπτυξη της Γεωργίας, σε μια κατεύθυνση αειφορίας, περιβαλλοντικής ασφάλειας, εκσυγχρονισμού, υψηλότερων αποδόσεων, μειωμένου κόστους παραγωγής, αύξησης των γεωργικών εισοδημάτων κ.ο.κ.

Όλα αυτά θα συμβάλλουν επίσης στον διακηρυγμένο και υψηλής προτεραιότητας στόχο της ΕΕ και της χώρας για την «διατροφική ασφάλεια»,με επενδύσεις στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την αύξηση των εξαγωγών, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, στην απασχόληση και ειδικά την παραμονή των νέων στον τόπο τους.

Να γιατί ισχυριζόμαστε ότι οι παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι «εκ των ουκ άνευ».

Να γιατί επιβάλλεται συνεπώς η απομάκρυνση των εμποδίων για υλοποίηση έργων στον κομβικό τομέα των υδάτων, τα οποία δημιουργούνταιείτε από άγνοια, είτε από κοντόφθαλμες αντιλήψεις για το περιβάλλον, είτε από τις παρωπίδες κάποιων που προτιμούν να δούνε στάσιμη την Θεσσαλία παρά να αποδεχθούν την αυταπόδεικτη ανάγκη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού της μέσω της λεκάνης του Αχελώου. Βεβαίως, όλοι αυτοί, είτε ως Κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, απέτυχαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να «διαγράψουν», όπως επιχείρησαν, το όραμα για την εξάλειψη των τεράστιων υδατικών ελλειμμάτων στους υδροφορείς της Θεσσαλίας με την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων. Το ίδιο θα συμβεί και αυτή τη φορά, η ζημίαόμως από τις όποιες καθυστερήσεις,θα είναι τεράστια για την περιοχή και τη χώρα.

Ας είμαστε όμως δίκαιοι. Σήμερα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η Κυβέρνηση του κ. Κυρ. Μητσοτάκη, ακολουθεί αντικειμενικά τις ίδιες πρακτικές με τους προκατόχους της, επιβάλλοντας «πάγωμα» σε όλα τα αξιόλογου μεγέθους έργα ταμίευσης (λ. Πηνειού) και, κατά μείζονα λόγο, στον ταμιευτήρα Συκιάς και την σήραγγα μεταφοράς επί του Αχελώου.

Η παρατηρούμενη απραξία από τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους  Υπουργούς (Κ. Καραμανλή, Κ. Χατζηδάκη κ.α, χωρίς να αγνοούμε κάποιες κατ’ εξαίρεση θετικές κινήσεις), και η αμήχανη αποδοχή αυτής της αδράνειας από όλους εκείνους που υπηρετούν ή στηρίζουν άκριτα την Κυβέρνηση, δημιουργεί απογοήτευση και αποτελεί διάψευση των ελπίδων στο λαό.

Κάποιες ανούσιες ψευτοδιακηρύξεις από ορισμένους ότι είναι δήθεν «υπέρ της εκτροπής Αχελώου», μάλλον πικρά χαμόγελα προκαλούν και,  φυσικά δεν αλλοιώνουν την πραγματικότητα.

 

 

Γράφουν οι Αρχοντής Δημήτρης (πρ. Δήμαρχος Καρδίτσας), Γέμτος Φάνης (ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας), Γιαννακός Κώστας (πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας), Γκούμας Κώστας (πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ), Καλλές Γιάννης (πρόεδρος Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών), Μπαρμπούτης Τάσος (πρ. γραμματέας ΤΕΕ/Κ-ΔΘ)

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μελέτη ασφαλτοστρώσεων στο συνοικισμό Γ. Καραϊσκάκη στο Μουζάκι

Posted on 16 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

 Την Τετάρτη το πρωί παρουσία του Δημάρχου Μουζακίου Φάνη Στάθη, του προϊσταμένου της Τεχνικής υπηρεσίας Βασίλη Φούκα και της πολιτικού μηχανικού Ράνιας Πάτρα, διενεργήθηκε αυτοψία στον συνοικισμό Γ.Καραϊσκάκη του Μαυρομματίου, προκειμένου να ληφθούν στοιχεία για την υλοποίηση μελέτης ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής κρασπέδων εντός του οικισμού.

Η μελέτη, θα συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα ακολουθήσουν οι αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου και η διαδικασία της δημοπράτησης.

Πίστωση υπάρχει εξασφαλισμένη τόσο από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όσο και από ιδίους πόρους του Δήμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου, τόνισε την ανάγκη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου: «Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα και βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών μας στο συνοικισμό του Γ.Καραϊσκάκη, με ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή κρασπέδων. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας με συνέπεια και ορθό προγραμματισμό».

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ στην Καρδίτσα

Posted on 15 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Συνολικά 70 νέα έργα εντάσσονται στο  Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Πρόκειται για  ιδιωτικά  επενδυτικά σχέδια,  συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού  11,1 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται 27  έργα δημόσιου χαρακτήρα,   συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: «70  νέα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2014-2020, που στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας διαχειρίζεται η ΑΝΚΑ. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής, Δήμαρχο  Βασίλη Τσιάκο,  σχεδιάσαμε στρατηγικά και πετύχαμε την ένταξη όλων των ώριμων, θετικά αξιολογημένων  έργων, με χρηματοδότηση 6,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα δημόσια έργα του Leader  στην Π.Ε. Καρδίτσας είναι προϋπολογισμού 2,35 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργα με προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία όπως οι 18 παιδικές χαρές που ανακατασκευάζονται στην πόλη της Καρδίτσας, το Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς στην Ιτέα Δήμου  Παλαμά κ.α.

Σε μια δύσκολη εποχή, λόγω της πανδημίας του covid-19,  εντάσσουμε όλες στις ώριμες και θετικά αξιολογημένες προτάσεις, με υπερδέσμευση πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και με μεταφορά χρημάτων από την Περιφέρεια. Ευχαριστώ τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα για την υπερδέσμευση πόρων ύψους 1,39 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια  Θεσσαλίας ενέκρινε από την πλευρά της την μεταφορά  1,6 εκατ. ευρώ, για να μπορέσουν να ενταχθούν όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις. Ευχαριστώ για τη  συνεργασία όλους τους εργαζόμενους στην ΑΝΚΑ. Είναι σημαντικό οι προτάσεις που κατατίθενται για χρηματοδότηση να είναι ώριμες, ώστε να διευκολύνονται όλοι στην ένταξη και την υλοποίηση των έργων. Όσο πιο ώριμο και καλά προετοιμασμένο είναι  το έργο, τόσο καλύτερα εκτελείται στην πορεία».

Βασίλης Τσιάκος,  Δήμαρχος Καρδίτσας, πρόεδρος ΑΝΚΑ:

«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, την ολοκλήρωση μιας δύσκολης διαδικασίας για το πρόγραμμα leader. Ως δήμαρχος Καρδίτσας και ως πρόεδρος της ΑΝΚΑ θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Αναπτυξιακής και του leader για την συστηματική δουλειά που έκαναν ώστε να έχουμε αυτό το τόσο θετικό αποτέλεσμα. Επίσης θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό καθώς φρόντισε να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και για τις 70 προτάσεις που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι με την υλοποίηση των προτάσεων, η τοπική επιχειρηματικότητα και η τοπική οικονομία θα βγουν πολλαπλά ωφελημένες. Τέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη, όπως ήταν άριστη παλαιότερα στην Αντιπεριφέρεια έτσι συνεχίζεται και σήμερα στο Δήμο Καρδίτσας, και αυτό φέρνει θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και φυσικά για το Δήμο Καρδίτσας».

 

Η πορεία του  Leader  στην Π.Ε. Καρδίτσας

 

Ο Συντονιστής τη Ομάδας Τοπικής Δράσης  της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Ανώνυμη Εταιρία (Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) Παναγιώτης Ντανοβασίλης ανέφερε τα εξής:

Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 6.300.000€ και με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε).

 

Αρμόδιοι Φορείς :

 • Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π LEADER 2014-2020) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος είναι αρμόδια για τις ενέργειες εμψύχωσης, την διενέργεια προσκλήσεων και αξιολόγηση των προτάσεων και την παρακολούθηση πράξεων (διοικητικός έλεγχος αιτηµάτων πληρωµής και καταβολή της ενίσχυσης).
 • Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020)

Είναι συνολικά αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020.

 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020)

Είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.

 • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, (ΕΦ∆), είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, την διενέργεια διοικητικών ελέγχων και την ολοκλήρωση των πράξεων.

 • Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) : είναι αρµόδιος για τη διενέργεια των πληρωµών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., λήφθηκε συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2014-2020, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες για την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος.

Στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020 της Ομάδας Τοπικής Δράσης συμμετέχουν ως φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου :

 • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας

και ως φορείς που εξυπηρετούν συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα :

 • Το Επιμελητήριο Καρδίτσας
 • Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (ΣΥΝ.Π.Ε.)
 • Η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας

 

Η Περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD / LEADER αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER διαρθρώνεται σε τρία Υποµέτρα:

 • Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» με Δημόσια Δαπάνη : 4.850.000€
 • Υπομέτρο 19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών» 190.000€
 • Υπομέτρο 19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εµψύχωση» )» με Δημόσια Δαπάνη : 1.260.000€

 

Στο πλαίσιο του Υποµέτρου 19.2 υλοποιούνται παρεμβάσεις

 • Δηµοσίου χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν έργα ΟΤΑ και συλλογικών φορέων με χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) κατά 100% και συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και
 • Ιδιωτικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα με χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) από 50% έως 65%.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Πραγματοποιήθηκε η 1η πρόσκληση για την επιλογή Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό (Δ.Δ.) 1.375.000,00€ στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκαν συνολικά, 30 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 2.515.623,17€.

Με την έγκριση επιπλέον προγραμματικής υπερδέσμευσης ύψους 1.015.408,05€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέστη δυνατή η έκδοση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της απόφασης ένταξης για το σύνολο των παραδεκτών προτάσεων (έκδοση αποφάσεων ένταξης 24/12/2019 για 27 πράξεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.390.408,05€) με δικαιούχους ΟΤΑ και Συλλογικούς φορείς της Π.Ε Καρδίτσας.

Μέχρι και σήμερα έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η προέγκριση δημοπράτησης για πέντε (5) Πράξεις που υλοποιούνται με τη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.225εκ. € ενώ έχει πραγματοποιηθεί και η 1η πληρωμή προς δικαιούχο του Τ.Π (Ένωση πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Πραγματοποιήθηκε η 1η πρόσκληση για την επιλογή Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 3.475.000,00 .

Υποβλήθηκαν Ογδόντα δύο (82) αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 7,7 εκατ. € και συνολικό προϋπολογισμό 13,6 εκατ. € εκ των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά (παραδεκτές προτάσεις) 69 αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.315.474,92€.

Για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μεταφορά πόρων ύψους 1.558.291,23€ από τους εκχωρημένους πόρους στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2 καθώς και η δυνατότητα υπερδέσμευσης ύψους 1.390.000€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναμένεται η υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της απόφασης ένταξης για το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού Προϋπολογισμού 11.1183.792,52 € και Δημόσια Δαπάνη 6.315.474,92 €.

Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ δικαιούχων και της ΟΤΔ και η έναρξη υλοποίησής τους (ήδη σε αρκετές περιπτώσεις τα επενδυτικά έργα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες)

Αναλυτικά τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν αφορούν :

 • 9 πράξεις κατάρτισης και μεταφοράς γνώσεων σε ωφελούμενους της περιοχής Παρέμβασης (ΜΜΕ Αγροτουρισμού και Αγρότες)
 • 18 πράξεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • 1 πράξη μεταποίησης δασικών προϊόντων
 • 16 πράξεις στον τομέα του τουρισμού
 • 14 πράξεις στο τομέα της βιοτεχνίας και του εμπορίου
 • 11 πράξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών

 

Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη  και οικονομία

Μέσω του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 96 πράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού Χαρακτήρα Συνολικού Προϋπολογισμού 13.574.200,57€ και Δημόσιας Δαπάνης 8.705.882,97€.

Δεδομένου ότι η Π.Ε Καρδίτσας βρίσκεται τελευταίες θέσεις όσον αφορά το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΛΣΤΑΤ Προσωρινά Στοιχεία 2000 – 2016 κατά περιφέρεια και νομό), η εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων πιστώσεων ύψους 8.7εκ.€ για την χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των Ιδιωτικών κεφαλαίων 4.86εκ.€ που αντιστοιχεί στην ιδία συμμετοχή, θα συμβάλει καθοριστικά στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη της Π.Ε Καρδίτσας.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης  τόσο με τη δημιουργία νέων και την διατήρηση υφιστάμενων θέσεων αλλά και την απασχόληση που θα δημιουργηθεί κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο.

Από μια πρώτη εκτίμηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ και αφορούν τα επενδυτικά σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα (θέσεις απασχόλησης και ανάλυση του προϋπολογισμού τους ανά κατηγορία δαπάνης : κτιριακά, εξοπλισμός, μελέτες, προβολή κλπ) η υλοποίησή τους θα συμβάλει καθοριστικά :

 • Στην διατήρηση και την ενίσχυση της απασχόλησης (προβλέπεται η δημιουργία/διατήρηση 68,56 ΕΜΕ).
 • Στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία/διατήρηση έμμεσων θέσεων απασχόλησης ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο, το 53% των αιτούμενων δαπανών αφορά την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ το 40% αφορά την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Αποτελέσματα εφαρμογής της Προσέγγισης LEADER :

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας την περίοδο 1996 – 2015 σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε , μέσω της Προσέγγισης LEADER, τρία Τοπικά Προγράμματα  (LEADER II, LEADER+ και LEADER – Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013) με συνολικό προϋπολογισμό 29,75 εκατ. €, δημόσια δαπάνη 19,62 εκατ. €, και ιδιωτική συμμετοχή άνω των 9 εκατ. €.

Η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση της Ομάδας Τοπικής Δράσης ενθάρρυνε και υποστήριξε κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής καθώς και δημόσιους ή συλλογικούς φορείς για την υλοποίηση συνολικά 273 παρεμβάσεων (έργων) :

 • 156 ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού κόστους 19,84 εκατ. €,
 • 77 έργα δημοσίου χαρακτήρα συνολικού κόστους 4,72 εκατ. € με δικαιούχους τους ΟΤΑ της περιοχής,
 • 35 έργα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολής της περιοχής συνολικού κόστους 724 χιλ.με δικαιούχους συλλογικούς φορείς της περιοχής,
 • 5 έργα διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας συνολικού κόστους 295 χιλ. €.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου Ανθηρού προχωρά ο Δήμος Αργιθέας

Posted on 15 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Σε προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Δημοτικό κτίριο Ανθηρού», εκτιμώμενης αξίας 110.00,00 € (με Φ.Π.Α.), προχώρησε ο Δήμος Αργιθέας.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, με παρεμβάσεις που συνδέονται με την τυπική του χρήση και με την ενέργεια που χρησιμοποείται στο εν λόγω ακίνητο.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην παράλληλη υιοθέτηση στρατηγικής υλοποίησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδικός ΟΠΣ:5045301, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ Αγίου Ακακίου

Posted on 15 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα του Αγίου Ακακίου, που αφορούν στις εξής περιοχές:

Σιλιά, με διαμόρφωση δρόμου (ιρλανδική διάβαση) και χαλικόστρωση

Καρτέρια (από Λάμπρου Ραχωβίτσα έως Παντελή Μόσιαλου), με χαλικόστρωση

Τραμπάλα, με τσιμεντόστρωση

Αη Λιάς, με διαμόρφωση και διάνοιξη δρόμου (με χρήση σφύρας)

Στον οικισμό Λιβάδια και σε όλους τους αγροτικούς δρόμους πραγματοποιήθηκε καθαρισμός δρόμων με γκρέιντερ

Για την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, τόνισε: «Μαζί με τους εξαίρετους συνεργάτες μου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Τ.Κ Αγίου Ακακίου Λάμπρο Αθανασίου, στόχος μας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ιδιοκτησίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται και ολοκληρώνονται άμεσα σε όλες τις Τοπικές μας Κοινότητες έργα αγροτικής οδοποιίας. Ο πρωτογενής τομέας είναι πάντα ψηλά στην ιεράρχησή μας και αποτελεί τη βάση της τοπικής οικονομίας».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΤΚ Αμπέλου

Posted on 10 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στον καθαρισμό του ποταμού στην ΤΚ Αμπέλου, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Σοφάδων.

Την εξέλιξη των εργασιών επιθεώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος με το Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο  συνοδευόμενοι από τους αντιδημάρχους Σοφάδων  κ.κ. Σπ. Εκίζογλου και Δημ. Κοντοβά καθώς και από τον Πρόεδρο της ΤΚ Αμπέλου κ. Βασίλη Κυρίτση.  Οι κκ Νούσιος και Σκάρλος διαπίστωσαν από κοντά την πρόοδο των εργασιών, καθώς ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι παρεμβάσεις στο κομμάτι εντός του οικισμού, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα ολοκληρωθεί και το τμήμα προς το αντλιοστάσιο.

Στο πλαίσιο του καθαρισμού χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα, ερπυστριοφόρα και φορτηγά για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, μπαζών και βλάστησης που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη του ποταμού και δυσχεραίνουν την ομαλή ροή των υδάτων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διευθετημένες περιοχές.

Να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός του ποταμού στην Αμπελο εντάσσεται στην διευρυμένη εργολαβία για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων στο Δήμο Σοφάδων προυπολογισμού 70.000 ευρώ ενώ ήδη έχουν γίνει εργασίες στις ΤΚ Δασοχωρίου, Μελισσοχωρίου, Πύργου Κιερίου, Λεονταρίου και Αχλαδιάς.

Σε δήλωσή του σχετικά με τις εργασίες ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νούσιος δήλωσε:

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο, τους περιφερειακούς συμβούλους και την τεχνική υπηρεσία της Π.Ε. Καρδίτσας μας, δρομολογούμε νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο το Δήμο Σοφάδων. Σταθερός στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού είναι αφενός η αντιπλημμυρική προστασία οικισμών, καλλιεργειών και υποδομών και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με την παρέμβασή μας και στην Αμπελο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων που θα επιλύσει χρόνια προβλήματα της περιοχής ».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Σκάρλος τόνισε:

«Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών που προχωρούν καθώς το έργο ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωστή Νούσιο για την αμέριστη στήριξή τους. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για τους συνδημότες μας αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και διεκδικώντας κάθε διαθέσιμο πόρο»

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έργο αγροτικής οδοποιίας 175.000 ευρώ στη Δ.Ε Άρνης

Posted on 09 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Τη σύμβαση του έργου «Αγροτικη οδοποιϊα Δ.Ε. Άρνης» υπέγραψε, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος με τον ανάδοχο, στον χώρο του Δημαρχείου.

Πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο για τον αγροτικό κόσμο κυρίως, αλλά και γενικότερα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αφού αποσκοπεί στη βελτίωση και διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στα 394.000 ευρώ και μετά την έκπτωση (55,66%) το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 174.702,51 €

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού από διασταύρωση με επαρχιακή οδό Ματαράγκας – Σοφάδων έως διασταύρωση με οδό Ματαράγκας – Κυψέλης μήκους 3km.

Πρόκειται για βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού που ανήκει κατά το ήμισυ στο αγρόκτημα Πύργου Κιερίου και κατά το άλλο ήμισυ στο αγρόκτημα Ματαράγκας. Η οδός αυτή προϋφίσταται των αναδασμών Ματαράγκας και Πύργου Κιερίου του έτους 1968. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται:

 • Κατασκευή υπόβασης από θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους με ελάχιστο πάχος δέκα εκατοστών (ΠΤΠ Ο-150),
 • Κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό λατομείου σε μία στρώση των δέκα εκατοστών (ΠΤΠ Ο155),
 • Ασφαλτική προεπάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ-12, Α-201, Α-203),
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΠΤΠ Α 265) πάχους πέντε εκατοστών και πλάτους έξι μέτρων και,
 • Κατασκευή ερεισμάτων πάχους πέντε εκατοστών και πλάτους 50 εκατοστών. Δεν προβλέπονται εκσκαφές ή επιχώσεις.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

Ο κ. Σκάρλος

Στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Σοφάδων τόνισε:

«Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα του Δήμου μας. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ήταν αναγκαία και αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι υποδομές πρόσβασης.

Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας δηλώσαμε την αποφασιστικότητά μας να αξιοποιήσουμε κάθε προσφερόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, για την αναβάθμιση των υποδομών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.»

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Ένα σύγχρονο και πράσινο δημόσιο χώρο αποκτά η Καρδίτσα

Posted on 09 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα το έργο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου Καρδίτσας- πρώην Α Λύκειο- και η ενοποίηση του με το άλσος Παυσίλυπο. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με την ολοκλήρωση του οποίου η πόλη της Καρδίτσας αποκτά ένα νέο πνεύμονα πρασίνου. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

«Προχωρά η δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης της Καρδίτσας προκειμένου να αποδοθεί στους πολίτες ακόμη ένας πνεύμονας πρασίνου σε συνδυασμό με το άλσος του Παυσίλυπου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας χρηματοδοτούμε μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης  Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο «Καρδίτσα Πόλη για να ζεις». Με έργα ουσίας βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αλλάζουμε την εικόνα της Καρδίτσας, που γίνεται μια σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 

Τι περιλαμβάνει η διαμόρφωση

 Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου του Νέου Δημαρχείου Καρδίτσας (πρώην Α΄ Λύκειο Καρδίτσας) και ειδικότερα στην νότια πλευρά αυτού. Σε συνολική έκταση 4.600 τ.μ. προβλέπεται φύτευση και διαμόρφωση διαδρόμων με πεπαλαιωμένους κυβόλιθους. Θα δημιουργηθεί έτσι ένας νέος πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος θα αναβαθμίσει αισθητικά την εικόνα της πόλης μιας και ο χώρος βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση στον αστικό ιστό. Επίσης θα οδηγήσει σε αισθητική ενοποίηση του χώρου του μελλοντικού Δημαρχείου με το άλσος του Παυσίλυπου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες :

 • Γενική εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευή αποχέτευσης εντός του αύλειου χώρου
 • Επίστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και κατασκευή πεζουλιών από σκυρόδεμα.
 • Ηλεκτροφωτισμός του αύλειου χώρου
 • Κατασκευή χώρου πράσινου
 • Υπόγειο αυτόματο σύστημα άρδευσης
 • Φύτευση νέων δένδρων

Το έργο βρίσκεται σε συνέργεια με το έργο με τίτλο «Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α’ Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ.

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δήμος Μουζακίου: Βελτίωση υποδομών οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η βελτίωση της οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μουζακίου. Σήμερα το πρωί ο Νίκος Πούπης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Σωκράτης Κωτίνας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Έργων, ο Γιάννης Κουτσογιάννης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και καθημερινότητας του πολίτη, ο Δημήτρης Φωτάκης Πρόεδρος Κοινότητας Καππά και ο Χρυσόστομος Μητροπάνος, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, επισκέφτηκαν την Τοπική Κοινότητα Καππά και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών.

«Ως δημοτική αρχή, η οδική ασφάλεια,  η προστασία της ζωής των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους αποτελούν θέματα πρώτης προτεραιότητας», δήλωσε ο Σωκράτης Κωτίνας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.

Comments (0)

Tags: , ,

Αλλάζει όψη ο κεντρικός δρόμος Μασχολουρίου

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στο Δήμο Σοφάδων. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις που στόχο έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Το πρωί της Τρίτης οι αντιδήμαρχοι κ.  Θώμη Καφάση-Δεδιλιάρη και κ. Δημ. Κοντοβάς πραγματοποίησαν αυτοψία στα έργα στο Μασχολούρι.

Συγκεκριμένα θα γίνει πλήρη ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην κεντρική οδό στην Τ.Κ. Μασχολουρίου  μήκους 360m καθώς και άλλες παρεμβάσεις στον οικισμό.

Οι εργασίες εντάσσονται στην εργολαβία  «Ασφαλτοστρωσεις οδων σε οικισμους της Δ.Ε. Σοφάδων & Δ.Ε. Αρνης». Ο αρχικός προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχονταν στα 300.000 ευρώ ενώ μετά την έκπτωση (54,33%) το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 137.016,71 €.

Σε δήλωσή της η κ. Θώμη Καφάση-Δεδιλιάρη τόνισε:

«Το έργο ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Τ.Κ. Μασχολουρίου  και αποτελεί τμήμα σειράς έργων για την σταδιακή αποκατάσταση των προβλημάτων εσωτερικής οδοποιίας πολλών άλλων οικισμών του δήμου που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα. Με μικρά ή μεγάλα έργα παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας που είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών»

Από την πλευρά του ο κ. Κοντοβάς επεσήμανε:

«Τα έργα που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα τόσο στους Σοφάδες όσο και σε Τοπικές Κοινότητες είναι πολύ σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης των δρόμων. Στην εργολαβία περιλαμβάνονται μια σειρά από παρεμβάσεις, που  αλλάζουν την εικόνα του Δήμου προς όφελος όλων των δημοτών»

Comments (0)

Tags: , ,

Νέες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθαρίζοντας τάφρους σε επικίνδυνα σημεία και υλοποιώντας εργασίες κατασκευής τοιχών αντιστήριξης και σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου  «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 68.300 ευρώ.

«Επενδύουμε σε έργα οδικής ασφάλειας που διασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση των ανθρώπων και την ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας Κώστα Νούσιο, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες μας, είμαστε παντού όπου υπάρχει ανάγκη, με χρήσιμα έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Παρά τις δυσκολίες  της εποχής δεν σταματάμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα. Έργα ουσίας, που λύνουν καθημερινά, μικρά προβλήματα που όμως ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα στη ζωή των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

279.998 ευρώ για νέους σωλήνες άρδευσης στην Π.Ε. Καρδίτσας

Posted on 08 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στην προμήθεια νέων σωλήνων άρδευσης για τις ανάγκες άρδευσης περιοχών της Π.Ε. Καρδίτσας προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τους αναδόχους δυο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 279.998 ευρώ.

«Εκσυγχρονίζουμε το πρωτογενή τομέα στην πράξη» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Τα έργα ενίσχυσης του αγροτικού τομέα είναι έργα ζωής γιατί είναι έργα παραγωγής. Βελτιώνουμε τις  συνθήκες παραγωγής. Μειώνουμε  το κόστος. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας Κωστή Νούσιο, τους Περιφερειακούς συμβούλους και τους φορείς άρδευσης  δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση σωληνώσεων του αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 10,5χλμ στις  Τοπικές Κοινότητες του Φύλλου, του Αγ. Δημητρίου, της Φίλιας, του Βαθύλακου και της Αμπέλου

Comments (0)

Tags: , , ,

Ξεκινούν οι εργασίες για την προστασία του ιστορικού γεφυριού της Παλαιοκαμάρας

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στο πλαίσιο της προστασίας και της ανάδειξης των ιστορικών γεφυριών του δήμου Μουζακίου, ξεκινούν την Τρίτη οι εργασίες στο γεφύρι της Παλαιοκαμάρας στην Πορτή.

Την Παρασκευή, ο Νίκος Πούπης Αντιδήμαρχος οικονομικών, παρουσία κλιμακίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Χριστίνας Τριανταφύλλου, Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Πορτής και του Θωμά Μήλιου, Αντιπροέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Πορτής, έκαναν αυτοψία και αποφάνθηκαν πως η συντήρησή του γεφυριού χρήζει άμεσης παρέμβασης.

Το έργο που ξεκινά την Τρίτη 07/09 αφορά στη διευθέτηση της κοίτης Παμίσου, προκειμένου να προστατευτεί το γεφύρι της Παλαιοκαμάρας από τα καιρικά φαινόμενα.

Σημαντική η συμβολή του κ. Ηλία Μπάλα, ο οποίος αναδεικνύει την προστασία των ιστορικών γεφυριών του τόπου μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Ανακαινίζονται 18 παιδικές χαρές στο Δήμο Καρδίτσας

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Προχωρά η διαμόρφωση και αναβάθμιση 18 παιδικών χαρών στο Δήμο Καρδίτσας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Δ.Ε. του Δήμου Καρδίτσας» προϋπολογισμού 315.000€. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο προχωράμε ένα χρήσιμο έργο προκειμένου να δημιουργήσουμε ασφαλείς και καλαίσθητους χώρους παιχνιδιού με νέες και σύγχρονες δραστηριότητες» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Οι τοπικές κοινότητες, οι γειτονιές , ο άνθρωποι  είναι πάντα στον πυρήνα της πολιτικής, του σχεδιασμού και των έργων μας. Ενώνουμε δυνάμεις και δημιουργούμε  σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους αναψυχής, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των οικογενειών με μικρά παιδιά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Το έργο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚB 931/18-5-2009). Οι επιλεχθείσες δεκαοχτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, (Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου) κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες. Οι χώροι περιφράσσονται με περίφραξη χωρίς να απομονώνονται οπτικά από την ευρύτερη περιοχή, δημιουργούνται διακριτές ζώνες παιχνιδιού για τις δύο ηλικιακές ομάδες (νήπια και παιδιά). Σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης στις περιοχές επέμβασης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασμός και η αίσθηση θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης προβλέπεται χαμηλή φύτευση περιμετρικά μέσα από την περίφραξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC