Posts in tag

Αργιθέα


Ειδήσεις

Και με τηλεδιάσκεψη έγινε η συνεδρίαση του δ.σ. στις 31-01-2023, μόνο και μόνο για να δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν παρών οι επί μήνες απόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι αδιανόητο αιρετοί να μην έχουν φυσική παρουσία και ώσμωση με τα προβλήματα  στον τόπο που έχουν εκλεγεί για μήνες . Να δηλώνουν απλά παρών  διαδικτυακά και σε …

3
Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την   31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023. Θέμα:  …

2
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-01-2023  …

3
Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την   16–1–2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο  Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» …

2
Ειδήσεις

Στο Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, στο Δήμο Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιήθηκαν δωρεές σε βιβλία, παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης με στόχο τη στήριξη του σχολείου, των 6 μαθητών και μαθητριών αλλά και πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου Αργιθέας στο πλαίσιο Χριστουγεννιάτικων Δράσεων του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος συνάντησαν τον Δήμαρχο κύριο Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος τίμησε …

4
Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   την   22 – 12 – 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2023, …

1
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας (δια ζώσης)  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό  στις  22-12-2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω: …

2
Ειδήσεις

Καθολική αναγνώριση και υποστήριξη από τον αρμόδιο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για Θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Ευρωβουλευτές και Βουλευτές της Συμπολίτευσης και Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, την ΚΕΔΕ και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από περιοχές ολόκληρης της χώρας και την Κύπρο συγκέντρωσε το καινοτόμο έργο Διαχείρισης Φερτών Υλικών από Πλημμύρες, με Δείκτες Κυκλικής Οικονομίας, που η έγκαιρη …

4
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας προμηθεύτηκε την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, επαρκή ποσότητα αλατιού για την αντιμετώπιση του παγετού στο Δημοτικό οδικό δίκτυο. Οι δημότες μπορούν όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει πάγος στο οδόστρωμα να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή τους Αντιδημάρχους ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση του συνεργείου για τη ρίψη του αλατιού. Καλό χειμώνα με …

3
Ειδήσεις

Δια ζώσης και  με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   09-12-2022  και ώρα 17:00 μ.μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 – COVID-19 εγκύκλιο του Υπ. …

4
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  25-11-2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα   13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Θέμα:  1ο 11η …

5
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας (δια ζώσης), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  25-11-2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα   13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.      …

7
Ειδήσεις

Η Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, πρότεινε για ακόμα μια φορά, στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 31/10/2022, κατά την συζήτηση του θέματος: Υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές», του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο: Συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025, να ενταχθούν και τα συγκεκριμένα έργα στον Δήμο Αργιθέας Καρδίτσας. Την …

4
Ειδήσεις

Στις 1/12/2021, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας, της Λαικής Συσπείρωσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ανοιχτή επιστολή μας προς την διορισμένη από την κυβέρνηση, διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας, για το γεγονός ότι από το τέλος Οκτωβρίου του 2021, οι 500 περίπου μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου -στα Θεσσαλικά Βραγκιανά, του Δήμου …

1
Ειδήσεις

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27.10.2022, η παραλαβή ενός σύγχρονου εκσκαφέα-φορτωτή από την αρμόδια επιτροπή και από τη Δημοτική Αρχή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αργιθέας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έργου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πολλών τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του Δημοτικού οδικού Δικτύου, απομάκρυνσης φερτών υλικών, αποχιονισμών, καθαρισμού …

3
Ειδήσεις

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας, θα προτείνει για ακόμα μια φορά, τώρα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 31/10/2022, κατά την συζήτηση του θέματος: Υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές», του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο: Συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025, να ενταχθούν και τα συγκεκριμένα έργα στον Δήμο Αργιθέας …

4
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ Εργατών Δύο (02) Δεν απαιτούνται ειδικά …

7
Ειδήσεις

Μια επίσκεψη προεκλογικού χαρακτήρα, που βρίθει ψεμάτων έκανε στην περιοχή της Αργιθέας ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκη στις 18 Οκτώβρη, χειροκροτούμενος από τους τοπικούς παράγοντες της Θεσσαλίας. Η εν λόγω επίσκεψη όχι μόνο δεν εγγυάται τη μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στους ορεινούς όγκους των Αγράφων και σε άλλους μεγάλους ορεινούς όγκους της Θεσσαλίας (Κίσσαβο, Ασπροπόταμο, Πήλιο κτλ), …

3
Ειδήσεις

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019  και του άρθρου 163 παρ. 4  του Ν. 3463/2006  όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην …

4
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας και η Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα – εκδήλωση του ΤΕΒΑ την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 με βασικό άξονα την ενημέρωση των ωφελούμενων – δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ αλλά και του γενικού πληθυσμού σχετικά με διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο …

11
Ειδήσεις

Με αφορμές την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χτεσινά εγκαίνια για την επένδυση στο Ελληνικό και τη σημερινή περιοδεία του πρωθυπουργού στην Καρδίτσα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη σημασία ενός κράτους που σέβεται και νοιάζεται τον πολίτη, όπου και αν ζει αυτός. Νέα στρατηγική για την …

4
Ειδήσεις

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, επισκέφτηκε το πρωί της Τρίτης εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων, τα οποία υλοποιούνται σε 14 σημεία κατά μήκος του οδικού δικτύου των …

7
Ειδήσεις

Την Αργιθέα Καρδίτσας επισκέπτεται την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να φθάσει στην περιοχή με ελικόπτερο και αρχικά θα επιθεωρήσει το φράγμα Συκιάς. Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί το Ανθηρό του δήμου Αργιθέας, όπου θα δει από κοντά το ένα και μοναδικό Δημοτικό Σχολείο του Δήμου. Ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα …

1
Ειδήσεις

Στις 6/6/22, απαντώντας σε επερώτηση που είχαμε καταθέσει ως Λαική Συσπείρωση, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, δήλωσε ότι η περιφέρεια είναι αναρμόδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεγάλης κατολίσθησης, στη θέση «Σκάλα» του Ανθηρού, που καταστρέφει το δρόμο εισόδου στο χωριό, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των κατοίκων και επισκεπτών, μεταθέτοντας την ευθύνη στον …

5
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας εντάχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημητρίου Οδ. Παπαγιαννίδη, στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  με το συνολικό ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ. Η χρηματοδότηση αφορά τις μελέτες που υπέβαλε ο Δήμος Αργιθέας στην ως άνω δράση: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και …

3
Ειδήσεις

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες συνδημότες μας ότι ο Δήμος Αργιθέας θα συμμετέχει με δικό του ενημερωτικό περίπτερο στην Πολυκλαδική Έκθεση “Thessaly Expo” που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα από τις 7-9 Οκτωβρίου. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στους  επαγγελματίες  συνδημότες μας τη δυνατότητα να συμμετέχουν με δικά τους προϊόντα και υλικό προβολής στην έκθεση. Φυσικά δεν θα …

17
Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση  για την αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου θα πραγματοποιηθεί στην Αργιθέα. Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση: «Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Ταχ. διεύθυνση: Ανθηρό Καρδίτσας 43065) την Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης …

9
Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό την 27-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Θέμα:  2ο «Απαλλαγή  υπολόγου …

9
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 27-09-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.       Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος      …

8
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας διεκδίκησε και εξασφάλισε δύο ακόμα σπουδαίες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το ΥΠΑΑΤ για έργα αγροτικής οδοποιίας και παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Ανθηρού, Βραγκιανών, Πετρίλου, Κουμπουριανών και Λεοντίτου. Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε …

19
Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την 26-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο Εισήγηση για 8η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Θέμα:  2ο Έγκριση του …

15
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  26-8-2022  ημέρα Παρασκευή     και ώρα    13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.       Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος      …

9
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου  για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αργιθέας για το σχολικό έτος 2022-2023. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05/08/2022 έως και 19/08/2022  Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:2445350400, 2445350404

35
Ειδήσεις

Ο Δήμος Αργιθέας σας προσκαλεί στις 8 και 9 Αυγούστου 2022 σε ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων στη Λίμνη Στεφανιάδα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Καρδίτσας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λιμνών 2022, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, τη FinixAdventures, τον ΕΟΣ Καρδίτσας και το Οξυγόνο Αγράφων. Το ξεχωριστό αυτό διήμερο περιπέτειας θα περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων στη …

25
Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 29 Ιουλίου ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέματα: Θέμα:  1ο Εισήγηση για 7η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Θέμα:  2ο …

8
Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την εγκύκλιο με αρ. 46681/13-07-2022 του ΥΠ.ΕΣ (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), …

10
Ειδήσεις

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας γνωστοποιούνται οι ημερομηνίες και ώρες μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την περιοχή του Μουζακίου στον Τύμπανο της Αργιθέας όπου και θα εγκατασταθούν. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (από τις 22 Ιουλίου έως και τον Αύγουστο, σε διαφορετικές ημερομηνίες) θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα επίμαχα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ τα …

134
Ειδήσεις

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 18-7-2022 μέχρι 24-7-2022, για το οποίο μαςπληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα: Τρίτη: 19-7-2022 Καλή Κώμη Παρασκευή: 22-7-2022 Αργιθέα, Θερινό, Μεσοβούνι Σάββατο  23-7-2022 και  Κυριακή 24-7-2022   εφημερία στα Π.Ι.  Βραγκιανών και Ανθηρού. Τα Π.Ι. Βραγκιανών, Αργυρίου …

15
Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό την  13 – 07 – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Θέμα:  1ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης του Σχεδίου …

18
Ειδήσεις

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 4-7-2022 μέχρι 10-7-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα: Δευτέρα, 4-7-2022 Αργιθέα Τρίτη, 5-7-2022 Καλή Κώμη Πέμπτη, 7-7-2022  Κουμπουριανά, Πετρίλο Σάββατο 9-7-2022 και  Κυριακή 10-7-2022   εφημερία στα Π.Ι.  Βραγκιανών και Ανθηρού. Τα …

13