Tag Archive | "Αργιθέα"

Tags: , ,

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας

Posted on 10 Οκτωβρίου 2018 by admin

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 15-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης επί του Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του έτους 2017.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας

Posted on 09 Οκτωβρίου 2018 by admin

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου  το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στη 13:00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών διοργάνωση Πολιτιστικών -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους δημότες του Δήμου μας που το έχουν ήδη καταβάλει στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «Περιβαλλοντικη αναπτυξιακη δυτικης Θεσσαλιας Α.Ε.» και δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 245 του ν. 4555/2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη, αίθουσας του Δημαρχείου (Ανθηρό) βάσει υπαρ .Πρωτ. 2832/28-9-2018 αιτήσεως για αυτοδιοικητική εκδήλωση.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων Γιατρών βάσει υπαρ 152/2017 απόφασης ΔΣ.-Εγγραφή ποσού σε ειδικό κωδικό προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφαση σε πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 11ο Ψηφιακή ανάπτυξη -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες ,βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 12ο Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου» Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας – Ρόγκια / Κέδρα Αγράφων Ευρυτανίας (6χλμ).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 13ο Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:
α)Έργα ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια έσοδα από Υδροηλεκτρικό.
β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2χλμ)- χρονοδιάγραμμα
γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών – Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια
δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών – Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης

Θέμα 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας » με Α.Μ. 12/2016.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο Τ.Κ. Πετρίλου στη θέση Ρέμα «Λεύκας» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των κ. Κωνσταντίνου Κίσσα του Ηλία και κ. Νικολάου Κίσσα του Ηλία με θέμα: «Κατάληψη πρώην κοινοτικής και νυν δημοτικής έκτασης(δρόμου) στο χωριό Πετροχώρι του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 19ο Συζήτηση και λήψη απόφασης ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Παρδαλού Παναγιώτη του Μιλτιάδη που βρίσκονται στην Τ.Κ. Δροσάτου είναι εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Δροσάτου , ότι τα ακίνητά του είναι με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-1982
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 20ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.2549/19-9-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Περιφερειακό Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ,Άξονας Προτεραιότητάς 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο : «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 21ο Αιτήματα φορέων και δημοτών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αυτοψίες κτιρίων σε οικισμούς του Δήμου Αργιθέας

Posted on 05 Οκτωβρίου 2018 by admin

Αυτοψίες κτιρίων ως προς την καταλληλόλητα προς χρήση θα γίνουν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στους οικισμούς του Δήμου Αργιθέας.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν από έξι επιτροπές του Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Από το Δήμο Αργιθέας καλούνται όλοι οι αιτούμενοι αυτοψίας επί των ιδιοκτησιών τους, τις συγκεκριμένες μέρες, να παραβρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους ώστε να διευκολύνουν το έργο της επιτροπής.

Εξυπακούεται ότι οι μη παριστάμενοι θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους.

Επίσης καλούνται οι αιτούμενοι φορείς (Ενοριακές Επιτροπές και Ι. Μονές) να παρίσταται στις αυτοψίες, σύμφωνα με τα αιτούμενα.

Ο δήμος Αργιθέας θα οργανώσει τις μετακινήσεις των συνεργείων του Υπουργείου και θα διευκολύνει τις αυτοψίες των υπαλλήλων του Υπουργείου.

Επίσης καλούνται οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων να διευκολύνουν τους δημότες και να ακολουθούν τις  οδηγίες της ΔΑΕΦΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: σε εργάσιμες μέρες και ώρες

  1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αργιθέας (Δημαρχείο Βραγκιανών)
  2. ΚΕΠ Ανατολικής Αργιθέας (Πετρίλια)
  3. Δημοτικό κτήριο Αγορασιάς (Ανθηρό)

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο αφανισμός των πλατανιών στην Αργιθέα προ των πυλών

Posted on 28 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Διαπιστώθηκε στην περιοχή μας η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, ασθένεια που είναι η πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, προκαλεί τη νέκρωση των δένδρων και εξαπλώνεται εύκολα με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον άνθρωπο με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεων καθώς επίσης διαδίδεται σε γειτονικά δένδρα με την επαφή ή την συνένωση των ριζών.

Το Δασαρχείο Μουζακίου, που στο χώρο ευθύνης του ανήκει η Αργιθέα, εντόπισε το πρόβλημα από το 2011 και παρότι αποφάσισε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της πλέον καταστροφικής ασθένειας των πλατάνων, σήμερα ακόμη γιγαντώνεται και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας:

Απαγορεύουμε σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Μουζακίου μέχρι 31-12-2021

1) Την υλοτομία, την κλάδευση, τη διακίνηση φυτών προς φύτευση, τη διακίνηση ξυλείας και τη διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.

2) Κάθε υλοτομία σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκονται εκτός περιοχών που έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισμός. Στην περίπτωση αυτή η διάμετρος αυξητικής ωριμότητας (έμφλοιος στηθιαία διάμετρος) καθορίζεται σε πενήντα (50) εκατοστά εκτός αν πρόκειται για δένδρα κακής ποιότητας, υγείας και ανάπτυξης, οπότε η αυξητική ωριμότητα σε διάμετρο καθορίζεται σε σαράντα (40) εκατοστά.

3) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα, μέσα σε γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, αυτοψίας αρμοδίου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη βάσει του άρθρ. 177, παρ. στ του Ν.Δ. 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας. Η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη, εφόσον στηρίζεται σε πραγματικούς λόγους καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης του κτήματος και μετά από συνεκτίμηση της ωφέλειας και της ζημιάς στη γεωργική καλλιέργεια.

4) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς. Σε αυτή την περίπτωση η υλοτομία είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, αυτοψίας αρμοδίου δασικού υπαλλήλου και έγκριση του Δασάρχη βάσει του άρθρ. 177, παρ. στ του Ν.Δ. 86/69, ανεξάρτητα από τη διάμετρο αυξητικής ωριμότητας, εφόσον η υλοτομία θεωρείται επιβεβλημένη για την καλύτερη εδαφολογική αξιοποίηση του κτήματος, ενώ αν το αίτημα έχει μόνο σκοπό τη ρευστοποίηση του ξυλώδους όγκου η υλοτομία θα εγκρίνεται για άτομα στηθιαίας διαμέτρου πενήντα (50) εκατοστών και άνω.

5) Κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου που απαντώνται μέσα σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου, για πλατανώνες εμβαδού μικρότερου των 50 στρεμ., χωρίς πίνακα υλοτομίας και ανεξαρτήτου διαμέτρου, όταν είναι λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Για πλατανώνες εμβαδού μεγαλύτερο των 50 στρεμ. και με λυμένο οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, μπορεί να επιτραπεί η υλοτομία μόνο κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας ή διαχειριστικής έκθεσης εγκεκριμένων αρμοδίως και για άτομα με διάμετρο αυξητικής ωριμότητας άνω των πενήντα (50) εκατοστών ή σαράντα (40) εκατοστών όταν πρόκειται για δένδρα κακής ποιότητας, υγείας και αναπτύξεως.

6) Κάθε υλοτομία σε παραλίμνιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδεντρα έχουν πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειες τους. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση αρμόδιου δασικού υπαλλήλου.

7) Κάθε υλοτομία σε άδενδρες ή ολιγόδενδρες ή υποβαθμισμένες απ’ την υπερβόσκηση ή καμένες εκτάσεις, όπου κάθε φυόμενο δένδρο πλατάνου αποτελεί πολύτιμο καταφύγιο ανθρώπων και ζώων ειδικά κατά τους θερινούς καύσωνες.

8) Κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται σε πηγές, παρεκκλήσια και σε τοπία και περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία που προσφέρονται για αναψυχή. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επιτραπεί η υλοτομία μετά από αυτοψία και έκθεση δασικού υπαλλήλου.

9) Κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βιομηχανίες κλ.π, όπου τα υπάρχοντα πλατανόδενδρα έχουν σπουδαία σημασία και επίδραση στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

10) Τέλος σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης, στις οποίες τα προσβεβλημένα δέντρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 220 Ν.Δ. 86/69, υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα υποδειχθούν από αρμόδια δασικά όργανα προς αποφυγή εξάπλωσής του, τιμωρούμενοι σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το άρθρ. 268 Ν.Δ. 86/69. Σε περίπτωση άρνησης των κυρίων ή κατόχων να προβούν στα υποδειχθέντα μέτρα, δύναται η δασική αρχή να προβαίνει στη λήψη των μέτρων αυτών και να καταλογίζει τις δαπάνες στον υπόχρεο κάτοχο ή κύριο, κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και ανάρτησή της στο διαδίκτυο, καταργούμενης κάθε άλλης απαγορευτικής ή ρυθμιστικής διάταξης σχετικής με την διαχείριση των πλατάνων και λήγει την 31-12-2021.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 268 Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» η δε εφαρμογή της ανατίθεται στα Δασικά και Αστυνομικά όργανα καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χρηματοδότηση του Δ. Αργιθέας μέσω του Φιλόδημου

Posted on 28 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 10.905.023,95 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» στο Νομό Καρδίτσας έχουν ως εξής:

Δήμος Αργθέας: 15.000,00 ΕΥΡΩ

Comments (0)

Tags: , ,

Στον αγώνα κατά της υπογεννητικότητας ο Δ. Αργιθέας

Posted on 27 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Η HOPEgenesis ανακοινώνει με χαρά ότι δραστηριοποιείται πλέον και σε 130 τοπικές κοινότητες από τις Περιφέρειες Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, η HOPEgenesis έλαβε την αιγίδα και ενέταξε στο πρόγραμμά της χωριά από τους Δήμους Αγράφων, Αργιθέας, Ζαγορίου και Σερβιών-Βελβεντού, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης των γυναικών των περιοχών αυτών από τη στιγμή που μένουν έγκυες μέχρι και τον τοκετό, προσφέροντάς τους ιατρική φροντίδα και ασφάλεια.

Έχοντας ήδη εντάξει πριν 1 χρόνο 37 νησιωτικές περιοχές, η HOPEgenesis πλέον απαριθμεί στο σύνολο 167 νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, στις οποίες προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Η HOPEgenesis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 με στόχο τη μεταβολή του κλίματος της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας την οικονομική στήριξη των γυναικών που κατοικούν σε ακριτικά νησιά και απομονωμένες περιοχές της χώρας και επιθυμούν να τεκνοποιήσουν ή κυοφορούν ήδη. Από το 2015 έχει υποστηρίξει 71 γυναίκες κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να φέρουν στη ζωή 43 παιδιά, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένονται να γεννηθούν άλλα 31 μωρά με την αρωγή της HOPEgenesis. Το πρόγραμμα της HOPEgenesis έχει «υιοθετήσει» 37 ακριτικά νησιά και 130 απομακρυσμένα ηπειρωτικά χωριά της Ελλάδας αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης κάθε γυναίκας που κατοικεί μόνιμα σε αυτές τις περιοχές.

Comments (0)

Tags: , ,

Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων του Δήμου Αργιθέας

Posted on 26 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στους ασφαλτοστρωμένους και μη δρόμους του Δήμου Αργιθέας με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας στα Χωριά μας. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες αποκαταστάθηκαν τμήματα σ΄ όλους τους οικισμούς και έγιναν και παρεμβάσεις σε τμήματα επαρχιακών σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Με στοχευμένη προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, αλλά και κυρίως με την συμβολή των εργατών που προσλήφθηκαν από τον δήμο πετύχαμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οικονομία κλίμακας και βέλτιστο αποτέλεσμα!

Comments (0)

Tags: , ,

Επέκταση ανακύκλωσης στο Πετρίλο

Posted on 26 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Ο Δήμος Αργιθέας με σκοπό την βελτίωση της καθαριότητας και υγιεινής των Χωριών μας, προχώρησε σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων.
Πρόκειται για τη δεύτερη προμήθεια κάδων στην οποία προχωρά ο Δήμος σε διάρκεια ενός έτους. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018, όταν και είχαν τοποθετηθεί 25 νέοι κάδοι απορριμμάτων και 6 ανακύκλωσης στις ΤΚ Ανθηρού και Αργιθέας.

Ήδη το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης, με την συμβολή των δημοτών, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πετύχαμε να παραδώσουμε υλικό ανακύκλωσης, καλύπτοντας το στόχο της ανακύκλωσης. Προχωράμε στην επέκταση της ανακύκλωσης με την τοποθέτηση μπλέ κάδων και στην ΤΚ Πετρίλου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή, «στόχος είναι η συνολική βελτίωση της καθαριότητας και η εξασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος στους κατοίκους της Αργιθέας.

Παρακαλούμε τους πολίτες του Δήμου να μην τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπάζα, να τοποθετούν τα απορρίμματα τους σε καλά δεμένες σακούλες μέσα στον κάδο και να φροντίζουν να μην εναποθέτουν σύμμεικτα απορρίμματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διατηρούνται τα Χωριά μας καθαρά

Comments (0)

Tags: , ,

Δ. Αργιθέας: Διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων (οπωρολαχανικών, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και ειδών παντοπωλείου), στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στο Δήμο Αργιθέας, να προσέλθουν στην Αγορασιά Ανθηρού, στο Δημοτικό Κτίριο Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη 19/9 και την Πέμπτη 20/9 και ώρες 10:00-13:00.

Προς αποφυγή του συνωστισμού διευκρινίζεται, ότι η ποσότητα αγαθών επαρκεί για το σύνολο των ωφελουμένων, ανεξαρτήτως της ώρας προσέλευσης τους.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο (όπως βιβλιάριο ασφάλισης ή κάρτα ΑΜΚΑ), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του αιτούντος (του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα). Σε περίπτωση που ο αιτών δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, δύναται να παραλάβει τα τρόφιμα και άλλο μέλος της οικογένειας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος αλλά και του ιδίου. Τέλος, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, μόνο εφόσον αυτό φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Comments (0)

Tags: , ,

Αργιθέα: Μια εικόνα πριν και μετά το σεισμό

Posted on 18 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Τα τελευταία χρόνια ο δήμος Αργιθέας, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ και την ΙΜΘΦ (εποπτευόμενα ΝΠΔΔ) επιχείρησε να καταγράψει και να αναδείξει το Θρησκευτικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Δεν αρκεί όμως η καταγραφή αν δεν υπάρξει συντήρηση και ανάδειξη… μια εικόνα με ιστορία.
Ο εικονογραφικός τύπος της Ζωοδόχου Πηγής ακολουθεί την παράδοση της εφέστιας εικόνας στο ομώνυμο ιερό χριστιανικό αγίασμα, Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα, που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας.

Στο εικονογραφικό αυτό θέμα, δεσπόζει η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, μέσα σε δεξαμενή σε μορφή λεκάνης που στηρίζεται σε υποστάτη κατά τον τύπο της κολυμβήθρας. Στο φόντο παρίστανται τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ στο κάτω μέρος του θέματος, απεικονίζεται σταυρόσχημη δεξαμενή με μαρμάρινα θωράκια που φέρουν ανάγλυφο διάκοσμο, όπου διακρίνονται επτά ιχθείς (σύμφωνα με την παράδοση) και τριγύρω βασιλείς, άρχοντες, αρχιερείς και πλήθος κόσμου να περιστοιχίζουν την Υπεραγία Θεοτόκο ζητώντας τη βοήθειά της, ενώ ασθενείς, σε πρώτο πλάνο, μπροστά από την δεξαμενή, λούονται ή πίνουν από το νερό της πηγής προς  ίαση.
Διακρίνεται έτσι το θεολογικό περιεχόμενο του εικονογραφικού τύπου της Θεοτόκου ως Ζωοδόχου Πηγή, που με την Ενανθρώπηση του Λόγου καθίσταται πηγή.
Φέρει χρονολόγηση:1839 και ανήκει τεχνοτροπικά στο ύφος των φορητών που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων και του θεσσαλικού κάμπου των αρχών το 19ου αι., λαϊκότροπη και δυτικότροπη – απόδοση τρίτης διάστασης, μίμηση αναγεννησιακών προτύπων.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων

Posted on 17 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018, στην έδρα του Δήμου Αργιθέας, το Ανθηρό, η συνεδρίαση του απερχόμενου 1ου Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ. Η πρόεδρος, Νανά Μαυραντζά, ευχαριστώντας από καρδιάς τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. για την αγαστή συνεργασία και τη στήριξη προς το πρόσωπό της, τόνισε ότι μόνο με θετικό πρόσημο μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τη θητεία του 1ου Δ.Σ. της ΠΟΑΣ. Οι στόχοι που τέθηκαν από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση επετεύχθησαν σε  μεγάλο βαθμό και το  Δ.Σ. υλοποίησε κάτω από δύσκολες συνθήκες τις αποφάσεις για τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Αντάμωμα των Αργιθεατών, την Συνάντηση Νεολαίας της Π.Ο.Α.Σ., το 14ο Παναργιθεάτικο Συνέδριο, το Φεστιβάλ στη λίμνη Στεφανιάδα (Φεστιβάλ Λιμνών και MusicByTheLakefestival), το φιλανθρωπικό φεστιβάλ “Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα” και πλήθος άλλων δράσεων.

Το σημαντικότερο όμως ήταν η συγκρότηση μιας δυναμικής Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας, η οποία λειτούργησε καταλυτικά στη δημιουργία κινήτρων στους νέους και νέες Αργιθεάτες και Αργιθεάτισσες, καθώς πάνω από 300 νέοι περιηγήθηκαν σε χωριά της Αργιθέας, γνώρισαν από κοντά τις πλούσιες ομορφιές του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να γνωριστούν μεταξύ τους, να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη πατρίδα τους και να ασχοληθούν ενεργά με τους αργιθεάτικους συλλόγους και να δραστηριοποιηθούν τόσο στα πρωτοβάθμια σωματεία μας, όσο και στις δράσεις της Π.Ο.Α.Σ. στην Αργιθέα.

Στην αυτοκριτική του το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ. τόνισε ότι χρειάζονται ακόμη πολλές προσπάθειες, ώστε το δευτεροβάθμιο όργανο να βρει το βηματισμό του με τα πρωτοβάθμια σωματεία και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται και το νέο ΔΣ. Σίγουρα υπήρξαν και λάθος χειρισμοί. Όμως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πρωτόγνωρο βήμα για όλους. Το  Δ.Σ. στάθηκε με αξιοπρέπεια στην απαρχή του δευτεροβάθμιου οργάνου και  σεβασμό  στους  αγώνες  για  τη  δημιουργία  του  και  τους  καταστατικούς  του  σκοπούς!

Η συνεδρίαση ασχολήθηκε με την ανάλυση των διοικητικών πεπραγμένων, του οικονομικού απολογισμού και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία εγκρίθηκαν ομοφώνως, καθώς και με την επικύρωση των υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Π.Ο.Α.Σ. και τον κατάλογο των αντιπροσώπων. Σημειωτέον ότι απεστάλησαν αντιπρόσωποι 20 σωματείων-μελών από τα συνολικά 23 εγγεγραμμένα μέλη-σωματεία της Π.Ο.Α.Σ., συγκεντρώνοντας στο σύνολο 71 αντιπροσώπους πλέον των αναπληρωματικών.

Η 4η Τακτική (Εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Α.Σ. έλαβε χώρα στην έδρα του Δήμου Αργιθέας, όπου και ανέδειξε το νέο Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ., καθώς και τα νέα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέας εκλέχτηκαν η κ.Μέλπω Ρίνη (πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών Μαγνησίας και ο κ.Κώστας Γραμμένος (ταμίας του Συλλόγου Λαγκαδίου). Σε ενωτικό κλίμα και με διάθεση γόνιμης κριτικής και διαλόγου, οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών τοποθετήθηκαν, εξέφρασαν τις απόψεις τους για τη λειτουργία της Π.Ο.Α.Σ. και κυρίως για  τον τρόπο με τον οποίο τα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο της Π.Ο.Α.Σ. και του Δ.Σ. αυτής, ενέκριναν δε τα πεπραγμένα και σημείωσαν εγκρίνοντας τον οικονομικό απολογισμό ότι η διαχείριση μόνο χρηστή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθόσον το απερχόμενο Δ.Σ. φρόντισε να αφήσει ένα ταμείο ικανό για τη  λειτουργία του νέου Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε από τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ. ότι τον τελευταίο χρόνο η συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη εκτόξευσε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αργιθέα και ανέδειξε το πόσο γόνιμη και αποτελεσματική υπήρξε προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα που φάνταζαν ανυπέρβλητα.

Στη συνέχεια και για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Π.Ο.Α.Σ., στην εφορευτική επιτροπή εκλέχτηκαν Πρόεδρος και Γραμματέας, ο κ.Νίκος Μερεντίτης (πρόεδρος συλλόγου Ανθηριωτών Αθήνας) και ο Χρήστος Καραβίδας (πρόεδρος Συλλόγου Στεφανιωτών Η Νοσταλγία). Από τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ., το οποίο συνεδρίασε αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κατόπιν  πρόσκλησης  της  πρωτεύσασας  εκ  των  υποψηφίων, κ.Νανάς  Μαυραντζά.  Η σύνθεση του 2ου Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ. έχει ως κάτωθι:

Νανά Μαυραντζά-Πρόεδρος / Έλλη Τσιρογιάννη-Αντιπρόεδρος/ Βάσω Γώγου- Γεν.Γραμματέας / Πόπη Παππά-Ταμίας

Μέλη: Βασίλης Θεοδωράκης, Γιώργος Μερεντίτης, Μαρία Βίλλη, Παναγιώτης Παπαντώνης, Κώστας Σιατραβάνης, Αναπληρωματικά μέλη: Θεοδοσία Μπλάνη, Τζούλη Νασιώκα, Βερονίκη Τσιτσώνη, Αθανάσιoς Δημάτσας

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Αθανάσιος Κωφός, Γιάννα Κωφού, Αθανάσιος Παπαποστόλου

Αναπληρωματικά μέλη: Νίκη Σχιζοδήμου και Κοσιλού Ευσταθία

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ζητούνται Ιατροί για την Αργιθέα

Posted on 13 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσεων των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από:

α. ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, β. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και γ. ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 18η Σεπτεμβρίου 2018.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 18η Σεπτεμβρίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Comments (0)

Tags: , ,

Το κουδούνι χτύπησε και στα σχολεία της Αργιθέας

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Αγιασμός έγινε στις 9 το πρωί, την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, στο Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, με του λιγοστούς μαθητές να ακούνε το πρώτο κουδούνι για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Από πλευράς δημοτικής αρχής παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας, ο Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Γιώργος Παλαμάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κατσιάνης και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Το κουδούνι χτύπησε και στο Πετρωτό με τη μία μαθήτρια και τον αγιασμό να τελείται με την ίδια λαμπρότητα.

Στο μήνυμά του ο δήμαρχος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή πρόοδο στους μαθητές,  τόνισε την σημασία της λειτουργίας των τελευταίων σχολείων – κάστρα της Αργιθέας καθώς και την διαχρονική προσπάθεια της δημοτικής αρχής να βοηθήσει στην καλυτέρευση της ζωής των μαθητών και των γονιών τους.

Ανακοίνωσε επίσης την συνεργασία με τον «Όμιλο ΥΓΕΙΑ» ο οποίος «υιοθέτησε» όλα τα παιδιά ηλικίας έως 13 ετών για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα στα νοσοκομεία του Ομίλου, όπου υπάρχει ανάγκη.

Όπως και την προγραμματική συνεργασία του δήμου Αργιθέας και του ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ με το πρόγραμμα HOPEGENESIS(www.hopegenesis.org),, που στηρίζει και παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στις γυναίκες που κυοφορούν ή επιθυμούν να μείνουν έγκυες.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό την 07-09-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα 1ο Εισήγηση για 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και αποδοχή πιστώσεων

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύνταξη τριμηνιαίας εκθέσεως Β ́ τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Θέμα 3ο Έγκριση των αριθ. 170 /2018 αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν. 3852/2010».

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του οικονομικού φορέα «Ξενοφων Σταυροπουλος & Συν/τες Ε.Ε. (δ.τ. GEOENVIRO) για την εκπόνηση της μελέτης «Αποκατάσταση

υδρομαστεύσεων έργων του Δήμου Αργιθέας».

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικού ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου » Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ. Κουμπουριανών»

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Σε έναν απίστευτο λαβύρινθο γραφειοκρατίας οι σεισμόπληκτοι της Αργιθέας

Posted on 04 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Σε έναν απίστευτο λαβύρινθο γραφειοκρατίας επιχειρεί να εντάξει η κυβέρνηση τους εκατοντάδες σεισμόπληκτους της περιοχής της Αργιθέας, σύμφωνα με την ερώτηση που κατέθεσε ο  Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίτρτζη.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσιάρας υποστηρίζει πως «στην θλιβερή εικόνα που άφησε πίσω του ο μεγάλος σεισμός της Αργιθέας, προστίθεται, δυστυχώς, ένας απίστευτος κυκεώνας γραφειοκρατίας, στον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να εντάξει τους πληγέντες, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλούς ηλικιωμένους», καθώς όπως σημειώνει ο Καρδιτσιώτης πολιτικός «οι πληγέντες καλούνται να «αιτηθούν» την επίσπευση της διαδικασίας αυτοψίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, σαν να μην αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση μιας σύγχρονης Πολιτείας να διαπιστώσει άμεσα ποια κτίσματα είναι κατοικήσιμα και ποια όχι μετά από έναν μεγάλο σεισμό και σαν να μην υποχρεούται τα επίσημο Κράτος να διεξάγει άμεσα τους αναγκαίους επιτόπιους ελέγχους για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων στους πληγέντες».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, μέσα από μια σειρά παράλογων και γραφειοκρατικών εμποδίων, όπως (α) η απαίτηση για την συνημμένη υποβολή τίτλων ιδιοκτησίας για πάρα πολύ παλιά κτίσματα, που κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν, (β) η ανάγκη υποβολής οδοιπορικού σκαριφήματος από τους ηλικιωμένους πληγέντες, και (γ) οι συνημμένες φωτογραφίες του κτίσματος από μη ειδικούς (μηχανικούς), προϊδεάζουν για μια προσπάθεια υπαγωγής των πληγέντων σε μια μακρά ταλαιπωρία και μια γραφειοκρατική διαδικασία που, ενδεχομένως, υποκρύπτει την πρόθεση της κυβέρνησης να καθυστερήσει την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων».

Με την ερώτησή του ο κ. Τσιάρας καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να διευκολύνει τους σεισμόπληκτους της περιοχής της Αργιθέας, απλοποιώντας τις δαιδαλώδεις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών, ενώ, παράλληλα, ζητά  να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες αυτοψίες στα πληγέντα κτίσματα. Τέλος, καλεί τον κ. Σπίρτζη να πράξει ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να επισκευαστούν άμεσα οι καταγραφείσες ζημιές και να καταστούν ξανά κατοικήσιμα τα κτίσματα πριν την έναρξη του επερχόμενου χειμώνα.

 

Comments (0)

Γιώτα Νέγκα - Μη τολμήσεις
Μανώλης Λιδάκης - Στο ίδιο βαγόνι
Ελευθερία Ελευθερίου - Ταξίδι στη βροχή
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Του έρωτα σημάδι
Ελεονώρα Ζουγανέλη - Τα πουλιά που ταξιδεύουν
Emigre - Πέφτω
Πασχάλης Τερζής - Γιάννης Βαρδής - Από πείσμα
Γιάννης Πάριος - Έρχονται στιγμές
Βιολέτα Ικάρη - Ράγισε τον κόσμο μου
Μιρέλα Πάχου - Σχοινιά

 


Roxette - Listen to your heart
The Smiths - Bigmouth strikes again
Carlos Santana - You are my kind
Celine Dion - A new day has come
Queen - Living on my own
Gerri Halliwell - It΄s raining men
Wham - Everything she wants
Kool + The Gang - Cherish
Gad - Waves
Simply Red - It΄s only love

 


Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC