Tag Archive | "ΕΠΑΛ"

Tags: , ,

Νέο πρόγραμμα Εράσμους για το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Posted on 14 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας η έγκριση του Ι.Κ.Υ. για συμμετοχή σε ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που υπέβαλε το σχολείο. Πρόκειται για το σχέδιο ΚΑ2 του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ERASMUS+ 2018 με κωδικό αριθμό 2018-1-ES01-KA229-050254, και τίτλο « Our Intangible Heritage, a Value for the Future». (Η Αόρατη Κληρονομιά μας, μια Αξία για το Μέλλον).

Με αφορμή την ανακήρυξη του έτους 2018 ως Ευρωπαϊκή Χρονιά Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στη βασική ανάγκη διατήρησης του πολιτισμού και των πατροπαράδοτων εθίμων. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι: Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Εσθονία. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν μαθητές και καθηγητές περιλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις προφορικές παραδόσεις που χάνονται με το πέρασμα των χρόνων (όπως παραδοσιακά τραγούδια, παιχνίδια, συνταγές) και την παρουσίασή τους μεταξύ των εταίρων με τη μορφή project.

Στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών θεσμών μέσω της αναζήτησης πληροφοριών μεταξύ συγγενών και φίλων και η ανάπτυξη συνεργατικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων στους μαθητές. Επιπλέον, η εμπλοκή όλης της τοπικής κοινότητας και η γνωριμία με τον πολιτισμό άλλων χωρών θα συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και την αναγνώριση της σημασίας που έχει η διατήρησή της για το μέλλον.

Το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα, υλοποίησε στο παρελθόν, υλοποιεί τώρα, αλλά και θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε δράσεις τέτοιες, που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα.

Comments (0)

Tags: , ,

Το Εσπερινό Καρδίτσας συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ που υπέβαλε το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε.

 • Αίτηση χρηματοδότησης προγράμματος ΚΑ02 με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA229-047747 και τίτλο «INNOVATION AND MOBILE LEARNING».

Στα πλαίσια αυτού προγράμματος 20 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μετακινηθούν σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και στην Τουρκία σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας είναι το μοναδικό σχολείο του νομού που θα υλοποιήσει, ως συντονιστικό ίδρυμα, πρόγραμμα ΚΑ02 μεταξύ πέντε χωρών. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση του βαθμού ενσωμάτωσης της καινοτομίας και των φορητών συσκευών(laptops, smartphones, tablets) στη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι ένα τμήμα του σχολείου μόλις αρχίζει να γνωρίζει αυτή την εκπαίδευση που βασίζεται στην καινοτομία, είναι βασικό να ρίξουμε φως στην τεράστια ποικιλία εφαρμογών google και εργαλείων web 2.0.

 • Αίτηση χρηματοδότησης προγράμματος ΚΑ01 με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-047572 και τίτλο “Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας για τη μείωση της μαθητικής διαρροής”.

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων εκπαιδευτικών του σχολείου μας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από το φορέα υποδοχής, Euroform RFS(Τορίνο), σε θέματα που αφορούν καινοτόμες μεθόδους μείωσης της μαθητικής διαρροής, την εκπαίδευση των ενηλίκων, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ιταλία και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Αγιασμός για τη νέα χρονιά στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Στο 1ο  ΕΠΑΛ Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για το νέο σχολικό έτος 2018-19. Ο αγιασμός τελέστηκε με την παρουσία των καθηγητών του σχολείου και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων οι οποίοι ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, βεβαιώνοντάς τους ότι θα βρίσκονται δίπλα τους, αρωγοί και καθοδηγητές τους.

Ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ, κ. Σωκράτης Παππάς, καλωσόρισε με τη σειρά του τους μαθητές στο σχολείο, υπογραμμίζοντας ότι με την αρμονική συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και κηδεμόνων και η φετινή σχολική χρονιά θα κυλήσει ομαλά και θα είναι εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εποικοδομητική. «Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε από αυτή τη συνεργασία. Εσείς από εμάς και εμείς από εσάς», τόνισε ο διευθυντής προς τους μαθητές.

Comments (0)

Tags: , ,

Στη Ρώμη με το Erasmus το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Το  1Ο ΕΠΑΛ Μουζακίου σχεδίασε και υλοποίησε τον Αύγουστο 2018 πρόγραμμα  Erasmus+ με τίτλο  «Evaluation and quality in technical – vocational education» και κωδικό 2017-1-EL01-KA102-035710.Το πρόγραμμα είχε διάρκεια από τις 19/08/2018 μέχρι  και 01/09/2018 και υλοποιήθηκε στη Ρώμη, με εταίρο τον οργανισμό CO.EUR (European Consulting and Training Association).

Οι 10 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, από διαφορετικά επαγγελματικά σχολεία του νομού Καρδίτσας, επιμορφώθηκαν σε ζητήματα αξιολόγησης και ποιότητας της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Επίσης,  έγινε λεπτομερής παρουσίαση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, των μεθόδων αξιολόγησης καθώς και  καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσα από σεμινάρια από ειδικούς και τεχνικές επισκέψεις σε σχολεία της Ρώμης.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης καθώς και η διάχυση των γνώσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Τα  προγράμματα  Erasmus+  χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Comments (0)

Tags: , ,

Εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις συνεχίζονται στις αρχές Σεπτεμβρίου (μέχρι την έναρξη των μαθημάτων).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του νόμου 4547/2018, η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) είναι πλέον τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019- 2020.

Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά ΓΕΛ έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο.

Δικαιούχοι εγγραφής:

 • Ενήλικοι (άνω των 18 ετών) εργαζόμενοι ή άνεργοι.
 • Ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές σε οικογενειακή ή ξένη επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες 18:30-22:00 στο σχολείο.

Ενημερώνουμε επίσης κάθε ενδιαφερόμενο ότι, με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας (7/2018), το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Καρδίτσας θα συνεχίσει να λειτουργεί στο ιστορικό κτίριο επί των οδών Ιεζεκιήλ και 18ης Αυγούστου στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας.

Comments (0)

Tags: , ,

Επιτυχίες του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στην Τριτοβάθμια

Posted on 04 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Από τα μεγαλύτερα, σε πανελλαδικό επίπεδο, ποσοστά επιτυχιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πέτυχε το 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επιτυχίες Πανεπιστημιακά Τμήματα πολύ υψηλής ζήτησης.

Σε Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα εισάγονται 22 και 51 μαθητές και μαθήτριες αντίστοιχα, ποσοστό 70% περίπου, όσων συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Από 3 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018, υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφών στα  ΕΠΑΛ, σε υπάρχοντα τμήματα και Ειδικότητες.

Comments (0)

Tags: , ,

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας συγχαίρουν θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους 2018. Όλοι οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι περισσότεροι δε εξ αυτών εισήχθησαν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής, σημειώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γεγονός που μας καθιστά όλους πολύ υπερήφανους.

Βάσει των αποτελεσμάτων, τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών μας συγκέντρωσαν τα τμήματα:

 • Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
 • Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)
 • Κοινωνικής Διοίκησης, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)
 • Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
 • Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή πορεία, η οποία θα ανταμείψει τους κόπους και τις θυσίες τους και θα δικαιώσει τις επιλογές τους.

Στους μαθητές και στις μαθήτριές μας που επέλεξαν να μη συμμετέχουν στις εξετάσεις, ακολουθώντας άλλη εναλλακτική πορεία, ευχόμαστε, επίσης, καλή συνέχεια και επιτυχία στους νέους στόχους τους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επιτυχίες του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Posted on 29 Ιουνίου 2018 by admin

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας συγχαίρουν όλους τους υποψηφίους της Γ΄ Λυκείου για την προσπάθειά τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά τους μαθητές που πέτυχα εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες ως ακολούθως:

ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19.060

ΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18.640

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ IΟΥΛΙΑ 16.960

ΦΛΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 16.540

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16.510

ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 15.895

ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΡΑΦΑΗΛΑ 15.820

ΣΤΑΘΗΣ AΓΓΕΛΟΣ 15.810

ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15.650

ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15.615

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 15.325

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15.310

Η ανακοίνωση των ονομάτων των παραπάνω μαθητών έγινε μετά από τη σχετική άδεια για τη δημοσίευσή τους. Υπήρξε αριθμός μαθητών οι οποίοι δεν επιθυμούν να δημοσιευθεί το όνομα τους στην παρούσα κατάσταση.

Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων του σχολείου μας έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχόμαστε στους επιτυχόντες καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία στις σχολές της επιλογής τους. Για το σχολικό έτος 2018-19 στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

 

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, με ειδικότητες:

1.Βοηθός Νοσηλευτή

2.Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

3.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Τομέας Πληροφορικής με ειδικότητες:

1.Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

2.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητες:

1.Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητες:

1.Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2.Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

3.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Comments (0)

Tags: , ,

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο

Posted on 31 Μαΐου 2018 by admin

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε η συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Καρδίτσας με τίτλο “Δημιουργική Πολυφωνία στο Σύγχρονο Σχολείο”, που πραγματοποιήθηκε σε παράλληλες συνεδρίες στις αίθουσες της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι εργασίες εντυπωσίασαν για την αρτιότητα, την πρωτοτυπία και την ποιότητα τους, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις των παρευρισκομένων.

Μαθητές του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης παρουσίασαν εργασία με θέμα «Young Business Τalents: Επιχειρηματική προσομοίωση», κερδίζοντας το ακροατήριο με την άρτια οργάνωση, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους. Ένα project που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2017-18 δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν στη λήψη όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται μέσα σε μια εικονική εταιρεία. Δύο ομάδες μαθητών συμμετείχαν στον Εθνικό τελικό διαγωνισμό που έγινε στην Αθήνα στις 13 Απριλίου. Το συντονισμό και επίβλεψη της εισήγησης ανέλαβε η εκπαιδευτικός Τριανταφυλλιά Αραμπατζή.

Μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος παρουσίασαν εργασία με θέμα «Διατροφή στη σύγχρονη εποχή- Περιβάλλον», τονίζοντας πως οι σωστές διατροφικές συνήθειες και η διατροφική συμπεριφορά προστατεύουν το περιβάλλον. Η διατροφή είναι παράγοντας που συμβάλλει περισσότερο στο ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς εγκαταλείπουμε παραδοσιακούς τρόπους ζωής και εμπλεκόμαστε σε ρυθμούς που επιβάλλει η σύγχρονη εποχή με το γρήγορο και έτοιμο φαγητό από βιομηχανοποιημένα τρόφιμα επηρεάζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα των τροφίμων. Συντονιστές ήταν οι εκπαιδευτικοί Αναστασία Ζερβουδάκη και Μαρία Θάνου.

Μαθητές του τομέα Πληροφορικής, με μια άψογη παρουσίαση που καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, της εργασίας τους, με θέμα «Μια Εικόνα Χίλιες Λέξεις (Επαυξημένη πραγματικότητα με χρήση κινητού τηλεφώνου), καθήλωσαν το κοινό φτιάχνοντας σενάρια, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της HP REVEAL εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (AR).
Στην εκδήλωση συμμετείχε, με τη βοήθεια του τομέα Πληροφορικής, και η Α΄ τάξη. Στην εργασία με τίτλο «Μια Εικόνα Χίλιες Λέξεις (Δημιουργία Κόμικ)» παρουσίασαν ένα ψηφιακό κόμικ με το εργαλείο PIXTON. Μπερδεύοντας στοιχεία μυθολογίας, τοπικής ιστορίας, Υπηρεσίες Διαδικτύου και τα αγάλματα που κοσμούν την πλατεία της Καρδίτσας (Μούσες, Καραϊσκάκης, Πλαστήρας, Μάνα), έπλεξαν ένα σενάριο που κέρδισε αβίαστα την προσοχή του ακροατηρίου προσθέτοντας μια ευχάριστη νότα στο συνέδριο. Συντονιστές ήταν οι εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Οικονόμου, Σοφία Οικονόμου και Αριστέα Μπασιακούρα (τομεάρχης Πληροφορικής).

Προσεχώς θα γίνουν δωρεάν μαθήματα επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και Ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων στο χώρο του 2ου ΕΠΑΛ από μαθητές του σχολείου μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα από το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Posted on 30 Μαΐου 2018 by admin

Oμάδα 72 μαθητριών και μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στη Λίμνη Πλαστήρα. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματικών και της Φυσικής Αγωγής και της διαθεματικής προσέγγισης αυτών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Μια λίμνη ετών μόλις … 57» το οποίο εκπονείται από την Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ανάβαση μέσω μονοπατιού από το Ανθοχώρι μέχρι τους Καταρράκτες. Λίγο πριν το χωριό και πάνω σε μια δεξιά στροφή υπάρχει ένας πέτρινος νερόμυλος, όπου και η πινακίδα σηματοδοτεί την αρχή του μονοπατιού προς τον καταρράκτη. Ακολουθώντας το ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι συναντήσανε στην είσοδο του φαραγγιού τον πρόσφατα ανακαινισμένο νερόμυλο, ενώ στη συνέχεια η διαδρομή πλαισιώνεται από οργιώδη βλάστηση και άφθονα νερά που καταλήγουν στους απαράμιλλης ομορφιάς καταρράκτες Ανθοχωρίου. Ανηφορίζοντας αυτό το πανέμορφο μονοπάτι δίπλα σε νερά που τρέχουν ορμητικά, μετά από τρία τέταρτα της ώρας φτάσανε στο σημείο που πέφτει ο καταρράκτης δημιουργώντας όλο αυτό το μαγικό σκηνικό. Πρόκειται για μια εύκολη ανάβαση και για ένα μονοπάτι με πολύ καλή σηματοδότηση. Η ομάδα περπάτησε και είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει, να εξερευνήσει και να θαυμάσει το Μεγαλείο της Φύσης. Τα παιδιά απόλαυσαν την καταπληκτική θέα κατά μήκος του ποταμού μέσα στο φαράγγι και ήρθαν σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση που ήταν πράγματι στα καλύτερά της.

Στη συνέχεια, σειρά είχε ο Βοτανικός Κήπος και η ερασιτεχνική παρατήρηση της χλωρίδας της περιοχής, αθλοπαιδιές και φαγητό που ετοιμάσανε τα ίδια τα παιδιά. Πρόκειται για μια έκταση 10 στρεμμάτων στην οποία έχει γίνει η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πλαστήρα, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου. Κάθε χρόνο δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, είτε μαθητές στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είτε πλήθος άλλων ομάδων ή μεμονωμένων επισκεπτών που επιθυμούν να αποκομίσουν περισσότερες και εξειδικευμένες πληροφορίες για την χλωρίδα της περιοχής.

Συνοδοί της επίσκεψης ήταν οι εκπαιδευτικοί Τσίρας Αναστάσιος, Πιντζοπούλου Ελένη, Μάττας Ευθύμιος και Παπαδοπούλου Ευτυχία.

Comments (0)

Tags: , ,

Θεματική Εβδομάδα στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας

Posted on 29 Μαΐου 2018 by admin

Tην Παρασκευή 25-5-2018, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας.

 • Την Τετάρτη 23-5 πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με το θεματικό άξονα «Διατροφή και ποιότητα ζωής» από την κ. Όλγα Γκορτζή, καθηγήτρια και πρόεδρο του τμήματοςΔιατροφής και Διαιτολογίαςτου ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η κ. Γκορτζή εξήγησε πώς η σωστή διατροφή επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και είναι καθοριστική για την καλή υγεία του ανθρώπου.

 • Την Πέμπτη 24-5,ο κ. Αθανάσιος Μανούρας καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρουσίασε την εισήγηση «Μεσογειακή Διατροφή και Τρόφιμα Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του θεματικού άξονα «Καταναλωτισμός και Διαφήμιση».

Ο κ. Μανούρας εξήγησε τί είναι η Μεσογειακή διατροφή και ποια τα οφέλη της, αναλύοντας επιστημονικά στοιχεία. Επίσης εξήγησε πώς μπορούμε να την ακολουθήσουμε καταναλώνοντας και θεσσαλικά προϊόντα και από που μπορούμε να τα προμηθευτούμε.

 • Την Παρασκευή 25-5 έκλεισε η θεματική εβδομάδα με το θεματικό άξονα «Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική ασφάλεια».

Παραβρέθηκε στο Σχολείο ο κ. Β. Κοντοκώστας, Αστυνόμος Β΄ και Υποδιοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας, ο οποίος μίλησε για τα τροχαία ατυχήματα, τις αιτίες που τα προκαλούν και τους τρόπους πρόληψης αυτών.

Όλες οι εισηγήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και πρόσφεραν πολύτιμη πληροφόρηση τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας. Η θεματική εβδομάδα ήταν απόλυτα επιτυχημένη και πραγματοποιήθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συγχαίρουν τους εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν τους θεματικούς άξονες και ευχαριστούν τους εμπλεκόμενους φορείς για την παρουσία και τις εύστοχες εισηγήσεις των εκπροσώπων τους.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ στο Εσπερινό ΕΠΑΛ

Posted on 25 Μαΐου 2018 by admin

Με την ευκαιρία της λήξης του διδακτικού έτους, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καρδίτσας το 1ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πινγκ Πονγκ).  Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, αλλά ο ενθουσιασμός ακόμη μεγαλύτερος! Μαθητές όλων των τάξεων και διαφόρων ηλικιών καθώς και εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν στη διοργάνωση αγκαλιάζοντας την από την πρώτη κιόλας στιγμή της ανακοίνωσης της. Στους μαθητές Ζιάκανο Θωμά, Τρούλο Εμμανουήλ και Μανώλη Ελευθερία που διακρίθηκαν καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, απονεμήθηκαν μετάλλια, σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα ενώ με τη λήξη της διοργάνωσης ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ. Σδόγκο Αθανάσιο για το σχεδιασμό και την οργάνωση της αθλητικής αυτής εκδήλωσης, αλλά και στους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια και την αγωνιστική διάθεση που επέδειξαν.

Comments (0)

Tags: , ,

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στην Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών

Posted on 24 Μαΐου 2018 by admin

Ομάδα μαθητών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, αποτελούμενη από τους μαθητές Αλέξανδρο Αλεξίου, Ειρήνη Βασιλοπούλου, Δημήτριο Γαλούση, Μελίνα Κωστέλλου, Ρομένα Καράϊ, Όλγα Μούστου, Λυδία Μπούνια, Γρηγόριο Λιανό, Ελευθερία Ξηντάρα και Σωτήριο Πολυγένη, με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών Ζερβουδάκη Αναστασίας, Θάνου Μαρίας και Κάλφα Σουλτάνας, συμμετείχε στην 11η Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου.

Οι μαθητές παρουσίασαν προϊόντα, εργασίες και πειράματα σχετικά με την εφαρμογή των φυσικών επιστημών στην καθημερινότητα. Συγκεκριμένα παρουσίασαν προϊόντα μεσογειακής διατροφής και παρασκεύασαν παγωτό με χρήση παγωτομηχανής, έδειξαν τη διαδικασία παρασκευής σαπουνιού με χρήση ελαιόλαδου και διαφόρων βοτάνων και μέτρησαν το pH διαλυμάτων καθημερινής χρήσης με δείκτη εκχύλισμα κόκκινου λάχανου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διδακτική επίσκεψη του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Posted on 23 Μαΐου 2018 by admin

Οι μαθητές της Β’ τάξης του τομέα Υγείας-Πρόνοιας και της Γ’ τάξης της ειδικότητας Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας πραγματοποίησαν την Τετάρτη 16 Μαΐου διδακτική επίσκεψη στο διυλιστήριο επεξεργασίας νερού που τροφοδοτείται από τη Λίμνη Πλαστήρα και βρίσκεται απέναντι από την αναρρυθμιστική λίμνη.

Στόχος της επίσκεψης ήταν  η απόκτηση  πολύτιμων γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν το νερό που  τροφοδοτεί την πόλη της Καρδίτσας, την περιοχή των Σοφάδων, τις γύρω κοινότητες και ένα μέρος του Ν. Λάρισας.

Ο στόχος επιτεύχθηκε λόγω της εμπεριστατωμένης και αναλυτικής ξενάγησης που έγινε από την κ. Τσαγκρασούλη Ζωή, χημικό μηχανικό, στις εγκαταστάσεις του συστήματος υδροληψίας. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων εργάζεται διασφαλίζοντας την ποιότητα και την επάρκεια του νερού στη πόλη μας.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν όλα τα στάδια επεξεργασίας του νερού και να παρακολουθήσουν την μικροβιολογική ανάλυση που υφίσταται.

Η διδακτική επίσκεψη πέρα από την τεχνογνωσία, τη βιωματική εμπειρία και την ζωντανή επαφή μ’ ένα σημαντικό έργο του νομού μας, έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές να προβληματιστούν γύρω από την αλόγιστη χρήση του εμφιαλωμένου νερού βάζοντας και την απαραίτητη οικολογική πινελιά στο όλο εγχείρημα.

Συνοδοί καθηγητές ήταν οι: Ματιάτου Διονυσία και Παπαδοπούλου Ελπίδα.

Comments (0)

Tags: , ,

6η Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο 1ο ΕΠΑΛ

Posted on 23 Μαΐου 2018 by admin

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το 1οο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας  τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μετέβησαν στην πόλη KELME της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ για το τελευταίοTransnationalTrainingMeeting αυτού του Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί Σωκράτης Παππάς,Μιλτιάδης Νικολακάκος και Προκόπης Γκιμούσιαςεπισκέφθηκαν σχολεία της περιοχής και εργοστασιακούς χώρους σχετικούς με τη θεματολογία του Προγράμματος. Επίσης πήραν μέρος σε δεντροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο υποδοχής, και ξεναγήθηκαν σε χώρους πολιτισμού. Επισκέφθηκαν επίσης πολλά αξιοθέατα της μακρινής αυτής χώρας της Βαλτικής, καθώς και την πρωτεύουσα Βίλνιους.  Όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Λιθουανία, Ισπανία και Ρουμανία. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, τη δημιουργία «καθαρών» πηγών ενέργειας αλλά και την αντικατάσταση κατά το δυνατόν των «παραδοσιακών» καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, αποτελεί στόχο μας και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από το σχολείο μας.

Το 1ο ΕΠΑΛ, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα, υλοποίησε στο παρελθόν, υλοποιεί τώρα, αλλά και θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε δράσεις τέτοιες, που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα.

 

Comments (0)

Ευριδίκη - Πόσο λίγο με ξέρεις
Γιάννης Βαρδής - Τα καλύτερά μας χρόνια
Βίκυ Καρατζόγλου - Όνειρο
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Που να σε βρω
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Θέλω να σε δω
Δήμος Αναστασιάδης - Εσύ
Γιώργος Νταλάρας - Σου χρωστώ τραγούδια
Πυξ Λαξ - Όλο μ΄ αφήνεις να σ΄ αφήσω
Δήμητρα Γαλάνη - Χρώμα γκρίζο
Βασίλης Χατζηπαρτάλης - Εδώ είμαι

 


Bob Marley - Could you be lover
Hugh Grant - Meaningless kiss
Imagination - Just an illusion
Scritti Politti - I want to break free
No Doubt - It΄s my life
New Order - Blue Monday΄88
Toto - Africa
Kim Wilde - You came
Ed Sheeran - Thinking outloud
Digi - Died in your arms

 


Σεπτέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930