Tag Archive | "ΑΝΚΑ"

Tags: , ,

Εκδήλωση ενημέρωσης για το LEADER στο Μουζάκι

Posted on 24 Ιουνίου 2019 by admin

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μουζακίου, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, προσκαλεί τον Επιχειρηματικό Κόσμο του Δήμου Μουζακίου στην  ενημερωτική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου στο Μουζάκι και ώρα 7:30 μμ, σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης (προκηρυσσόμενες δράσεις, περιοχή εφαρμογής, δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, ποσοστά ενίσχυσης, όροι και διαδικασία υποβολής προτάσεων).

Αναπτύξτε την επιχειρηματική σας ιδέα μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, για τους παρακάτω λόγους:

 

 1. Άμεση, εύκολη επικοινωνία με τους ανθρώπους της ΑΝ.ΚΑ
 2. Γρήγορες πληρωμές
 3. Ποσοστά ενίσχυσης από 50% έως 65%
 4. Εφαρμογή σε όλο το νομό Καρδίτσας (εκτός πόλης Καρδίτσας)
 5. Χωρίς υποχρεωτικές θέσεις εργασίας
 6. Ελάχιστη βαθμολογία έγκρισης στο 30%
 7. Επιλεξιμότητα από το τέλος 2016 (υπό προϋποθέσεις)
 8. Προτάσεις έως 600.000 €
 9. Επενδύσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Βιοτεχνίας, Παροχής υπηρεσιών, Εμπορίου.

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα)

Comments (0)

Tags: , ,

Αναζήτηση κατοικιών για τη προσωρινή φιλοξενία προσφύγων

Posted on 19 Ιουνίου 2019 by admin

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000193/000), προτίθεται να μισθώσει πρόσθετα διαμερίσματα/οικίες για το έτος 2019, στην πόλη της Καρδίτσας.

Τα διαμερίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σουπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας),
 • να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης,
 • να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό.

Η ΑΝΚΑ Α.Ε. θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων και την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα διαμερίσματα/οικίες, μετά το πέρας της σύμβασης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί έως τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων που ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις,  καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 30/07/2019 και ώρα 14:00 ή μέχρι εξάντλησης του αναζητούμενου αριθμού κατοικιών. Οι Αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του αριθμού αναζητούμενων κατοικιών και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε την ΑΝΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Leader

Posted on 11 Ιουνίου 2019 by admin

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης  ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  και το Επιμελητήριο Καρδίτσας στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, προσκαλούν τα μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας να παρευρεθούν στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 7:00 μμ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
(Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα).

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί αναλυτικά το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι προκηρυσσόμενες δράσεις, οι όροι επιλεξιμότητας και επιλογής, οι επιλέξιμες δαπάνες καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Ενισχύονται επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της επεξεργασίας, κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας, του εμπορίου, της μεταφοράς γνώσεων και της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Ιουλίου 2019.

Comments (0)

Tags: , ,

Ευκαιρία για επενδύσεις μέσω LEADER στο Νομό

Posted on 07 Ιουνίου 2019 by admin

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την χρηματοδότηση Ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε με καταληκτική ημερομηνία  την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο του Νομού Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας και ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.475.000€.

Μέσω του προγράμματος LEADER δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς :

 • της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (κρεατοσκευάσματα, γάλα, μέλι, οπωροκηπευτικά, φαρμακευτικά & αρωματικά φυτά, ζυθοποιία, αιθέρια έλαια, αποστάγματα, κλπ),
 • της βιοτεχνίας (επίπλου, αλουμινίου, δομικών υλικών, ειδών διατροφής, κλπ),
 • του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, υποδομές εστίασης & αναψυχής, κλπ)
 • της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας και του εμπορίου.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 50% έως 65% και επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, τα έργα υποδομής, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, οι μελέτες και η έκδοση αδειών, η προβολή κ.α.

Καθημερινά μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων προσέρχονται στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα, για να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχείρησής τους μέσω του Τ.Π. LEADER.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η ANKA θα υλοποιήσει το έργο ΥΕΣ στην Ελλάδα

Posted on 15 Μαΐου 2019 by admin

Με στόχο την ενεργοποίηση των άνεργων νέων και την υποστήριξή τους, για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματικότητα. Τα Ταμεία, EEA (ΕΟΧ) και Norway Grants, ενέκριναν τη χρηματοδότηση του διακρατικού προγράμματος με τίτλο Young Entrepreneurs Succeed (YES!), ύψους 2,3 εκατομμύριων ευρώ με διάρκεια υλοποίησης τα επόμενα 3 χρόνια.

Οι επιχορηγήσεις των Ταμείων, EEA (ΕΟΧ)  και Norway Grants, επιδιώκουν  τη συμπλήρωση της υφιστάμενης κοινοτικής χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες απασχόλησης των νέων, συνεισφέροντας 60 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη διεθνικών πρωτοβουλιών που προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων.

Το Έργο «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)» !) είναι μια εταιρική σχέση εμπιστοσύνης που εμπλέκει 8 δημόσιους & ιδιωτικούς οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ με μεγάλη εμπειρία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται: αναπτυξιακές εταιρίες τοπικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και συμβούλια που ενεργούν ως εταίροι υλοποίησης, εμπειρογνωμοσύνης ή διάδοσης. Η ANKA, θα υλοποιήσει το Έργο ΥΕΣ! στην Ελλάδα.

Αναμένεται ότι 1.600 άτομα NEET (νέοι που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση) από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, θα λάβουν κατάρτιση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υπηρεσίες καθοδήγησης για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα NEET.

Οι εταίροι του ΥΕΣ!, θα συνεργαστούν συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των ομάδων στόχων και τα υφιστάμενα κενά στην παροχή υπηρεσιών, το σχεδιασμό και τη δοκιμή νέων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους υπο-εξυπηρετούμενους νέους επιχειρηματίες. Επίσης, θα μετρήσουν και θα μοιραστούν τις κοινωνικές επιπτώσεις του έργου. Αφού αξιολογηθούν, αυτές οι νέες υπηρεσίες θα μεταφερθούν παγκοσμίως μέσω του «Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρήσεων Νέων», το οποίο έχει μέλη σε περισσότερες από 50 χώρες.

Λίγα λόγια για τα Ταμεία, EEA (ΕΟΧ) και Norway Grants

Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ (ΕΟΧ) και των Norway Grands, αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 χώρες της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τη Βαλτική.

Για την περίοδο 2014-2021, η συνολική συνεισφορά ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ (επιχορηγήσεις EEA (ΕΟΧ) 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ Norway Grands).

Βάσει της συμφωνίας για του ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Η συμφωνία ΕΟΧ καθορίζει τον κοινό στόχο της συνεργασίας για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

 

Λίγα λόγια για την ΑΝΚΑ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, – ANKA A.E., ιδρύθηκε το 1989. Οι κύριοι μέτοχοι είναι τοπικές αρχές και οργανώσεις που εκπροσωπούν την Καρδίτσα, όπως είναι η περιφέρεια, οι δήμοι, οι συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια. Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα. Επίσης, να εισαγάγει και να αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, τη συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερη ανάπτυξη της Καρδίτσας και άλλων περιοχών στην Ελλάδα, εφόσον ζητηθεί.

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΑΝΚΑ: Ενημέρωση Μελετητών και Γραφείων Συμβούλων

Posted on 10 Μαΐου 2019 by admin

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER προσκαλεί Μελετητές και Γραφεία Συμβούλων να παρευρεθούν στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-05-2019 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεωντης Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 – 1ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί αναλυτικά το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι προκηρυσσόμενεςδράσεις – υποδράσειςμε διαθέσιμο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 3.475.000 €, οι όροι επιλεξιμότητας και επιλογής των πράξεων, οι επιλέξιμες δαπάνες καθώς και η διαδικασία υποβολής τωναιτήσεων στήριξης.

Επισημαίνεται ότι:

 • Ενισχύονται έργα/επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της επεξεργασίας, κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας, της μεταφοράς γνώσεων και της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.
 • Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο https://www.ependyseis.gr/mis/ κατά το διάστημα από 23-04-2019έως και 26-07-2019.
 • Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας.
 • Η αναλυτική Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδεςanka.gr,www.agrotikianaptixi.gr,www.espa.gr

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ για τη φιλοξενία προσφύγων

Posted on 17 Απριλίου 2019 by admin

Στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ θα προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου), έως τη Μ. Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ για τη φιλοξενία προσφύγων

Posted on 16 Απριλίου 2019 by admin

Γίνεται γνωστό ότι η δυνατότητα υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βενζίνης, παρατείνεται έως την Μ. Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Το έργο υλοποιείται μέσω σύμβαση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000193/000).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ για τη φιλοξενία των προσφύγων

Posted on 03 Απριλίου 2019 by admin

Στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες μετακίνησης που προκύπτουν στο πλαίσιο του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως τις 15/04/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ στο πλαίσο της φιλοξενίας προσφύγων

Posted on 06 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000193), προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες καθαρισμού για το έτος 2019. Συγκεκριμένα, θα ανατεθούν υπηρεσίες καθαρισμού οικημάτων και υπηρεσίες καθαρισμού ειδών ιματισμού.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως τις 15/02/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ στο πλαίσιο της φιλοξενίας προσφύγων

Posted on 31 Ιανουαρίου 2019 by admin

Η ΑΝΚΑ ενημερώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων συσκευών κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone, έως την Παρασκευή 08/02/2019 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Το έργο υλοποιείται μέσω σύμβαση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του έργου «Accommodation & services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Karditsa» (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000193).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου-γραφικής ύλης για το έτος 2019, έως την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Το έργο υλοποιείται μέσω σύμβαση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του έργου «Accommodation & services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Karditsa» (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000193).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της ΑΝΚΑ για τη φιλοξενία προσφύγων

Posted on 23 Ιανουαρίου 2019 by admin

Στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ προτίθεται να μισθώσει υπηρεσίες μεταφοράς και τοποθέτησης συσκευών-οικοσκευής σε οικήματα εντός της πόλης της Καρδίτσας, για τις ανάγκες του έργου έως τη λήξη του έτους 2019.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως τις 31/01/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την ένταξη και τη στέγαση προσφύγων

Posted on 08 Ιανουαρίου 2019 by admin

Στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες επισκευών/επιδιορθώσεων των οικημάτων που μισθώνει,  εντός της πόλης της Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, θα ανατεθούν εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή, επισκευής μεταλλικών ή άλλων κουφωμάτων, απόφραξης  – απολύμανσης αποχετεύσεων, κλειδαρά, ψυκτικού,  επισκευής καυστήρων & λεβήτων πετρελαίου – φυσικού αερίου και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως τις 16/01/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στέγαση προσφύγων στην Καρδίτσα

Posted on 02 Ιανουαρίου 2019 by admin

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , προτίθεται να πραγματοποιήσει προμήθειες για το έτος 2019 και συγκεκριμένα:

–  Μίσθωση 7θέσιου οχήματος τύπου mini-van .

–  Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης.

–  Ασφάλιση ακινήτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Τρίτη 08/01/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αναζήτηση κατοικιών για τη προσωρινή φιλοξενία προσφύγων

Posted on 19 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and refugees in Karditsa» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα/οικίες για την προσωρινή φιλοξενία προσφύγων και αιτούντων ασύλου.

Τα διαμερίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σουπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας),
 • να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης,
 • να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό.

Η ΑΝΚΑ Α.Ε. θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων και την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα διαμερίσματα/οικίες, μετά το πέρας της σύμβασης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί έως τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων που ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις,  καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του αριθμού αναζητούμενων κατοικιών και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην ΑΝΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930