Tag Archive | "Κωτσός"

Tags: , ,

Γ. Κωτσός: 8χίλιαρο και στους ιδιοκτήτες αυτοηλεκτροδοτούμενων πληγεισών περιοχών

Posted on 19 Νοεμβρίου 2020 by admin

Μετά από επαφή που είχε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών& Μεταφορών κ. Γιώργο Καραγιάννη, διευθετήθηκε το ζήτημα που είχε προκύψει με τους ιδιοκτήτες αυτοηλεκτροδοτούμενων πληγεισών επιχειρήσεων του Νομού Καρδίτσας, αναφορικά με την αποζημίωση των 8.000 Ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, οι εν λόγω επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Υποδομών δήλωση για τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρηματικές εγκαταστάσεις τους από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και οι οποίες ηλεκτροδοτούνται αυτόνομα, η από άλλη πηγή.

Με αυτόν τον τρόπο δύνανται στη συνέχεια να εισπράξουν την ειδική εφάπαξ αποζημίωση ύψους 8.000 Ευρώ, η οποία προβλέφτηκε με κυβερνητική απόφαση για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις που εδρεύουν και λειτουργούν σε περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικά φαινόμενα.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Γ. Κωτσός: Πλήθος μέτρων σε ισχύ για το Ν. Καρδίτσας λόγω των καταστροφών που υπέστη από τον Ιανό

Posted on 18 Νοεμβρίου 2020 by admin

Τα βασικότερα μέτρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία ελήφθησαν εκτάκτως το τελευταίο δίμηνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών δυσμενών συνεπειών που υφίσταται ο Νομός Καρδίτσας, λόγω των μεγάλων καταστροφών του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού», επισημαίνει ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, προς ενημέρωση όλων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής υπογραμμίζει τα παρακάτω:

Με  το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ν. 4728/2020),  χορηγήθηκε  η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), να θέτουν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4728/2020, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 Ευρώ μηνιαίως και για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ωστόσο, επειδή οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», προέβησαν σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους κατά το χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 29.9.2020, καθώς αφενός δεν ήταν δυνατή η λειτουργία των επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα η αποδοχή της εργασίας των εργαζομένων και αφετέρου μέχρι και την 29η.9.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4728/2020, δεν υπήρχε η δυνατότητα να θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή… Με πρόσφατη τροπολογία του Υπ. Εργασίας στο νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» διευρύνονται οι δικαιούχοι των έκτακτων και επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 6 της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση – εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα, από 18.9.2020 έως και 29.9.2020 να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα τριών μηνών.Η  δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των δικαιούχων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άλλα μέτρα που ελήφθησαν με την ίδια τροπολογία είναι:

 • Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.
 • Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας.
 • Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού.
 • Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας που ελήφθησαν στο ν. 4714/2020 (Α’ 128) όπου προστίθεται άρθρο 123Α ως εξής:Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.
 • Ενίσχυση των Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα – Μουσικές σκηνές – Χοροθέατρα – Συναυλιακοί χώροι – Χώροι παραστάσεων – Κινηματογράφοι.

Να σημειωθεί ότι με τον ως άνω αναφερόμενο Νόμο 4728/2020 του Υπουργείου Οικονομικών (συναρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας), ελήφθησαν και τα εξής μέτρα για τις πληγείσες από τον «Ιανό» περιοχές όπως ο Ν. Καρδίτσας:

 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020.
 • Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020.
 • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».
 • Στελέχωση επιτροπών εκτίµησης και καταγραφής ζηµιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων µετά από θεοµηνία.
 • Παράταση προθεσµιών στους Δήµους που επλήγησαν από θεοµηνίες (φόροι, τέλη εισφορές).
 • Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδοµα Στέγασης».
 • Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεµβρίου 2021.

Υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε οι πλημμυροπαθείς άστεγοι της Καρδίτσας να τύχουν στεγαστικής αποκατάστασης μέσω της διαδικασίας επιδότησης ενοικίου η οποία ήδη εφαρμόζεται. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όσων οι οικίες που διέμεναν χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» ή «κόκκινες». Στους δικαιούχους παρέχεται μηνιαία επιδότηση από 300 έως 500 ευρώ και για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και άλλες προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση Γ. Κωτσού για Ειδικό Πρόγραμμα στήριξης μικρών επιχειρήσεων περιοχών που επλήγησαν από τον Ιανό

Posted on 17 Νοεμβρίου 2020 by admin

Με παρέμβασή του στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός ζητάει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Ειδικότερα, ο Βουλευτής σε σχετική Επιστολή προς τον κ. Αγοραστό επισημαίνει τα παρακάτω:

«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη

Με την παρούσα θέλω να σας εκφράσω την άμεσηανάγκη οικονομικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν στις περιοχές όπως ο Νομός Καρδίτσας, οι οποίες υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από τον μεσογειακόκυκλώνα «ΙΑΝΟ».

Ειδικότερα για το Νομό Καρδίτσας, πρέπει να επισημάνω ότι όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του αντιμετωπίζουν οξύτατο οικονομικό πρόβλημα διότι ο τζίρος έχει πέσει στο ναδίρ!

Βασικοί λόγοι είναι η λειτουργική, αγοραστική και καταναλωτική αδράνεια που έχουν προκαλέσει οι τεράστιες καταστροφέςτης θεομηνίας εδώ και δυο περίπου μήνες στον τόπο μας και φυσικά το νέο αναγκαστικό lockdown που εφαρμόστηκε σε όλη τη χώραγια την αντιμετώπιση της μένουσας πανδημίας του COVID-19.

Η βιωσιμότητά τους πλέον βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και δυστυχώς οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς και των τοπικών επιχειρηματικών εκπροσώπων είναι ότι πολλές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ», δεν θα καταφέρουν να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία τους εάν δεν υποστηριχτούν με επιπλέον οικονομικά κίνητρα από αυτά που θέσπισε η Πολιτεία.

Επειδή γνωρίζω την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για τα συγκεκριμένα ζητήματα και την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε για την επίλυσή τους, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στην διάθεσή της η περιφέρεια Θεσσαλίας, με την παρούσα σας υποβάλλω πρόταση προκήρυξης μιας νέας Δράσης σχετικής με την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρωταρχικός στόχος της προτεινόμενης Δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ». Η εν λόγω Δράση θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.

Προτείνω η δράση να προσομοιάζει στη «μη επιστρεπτέα προκαταβολή» με δημόσια στήριξη, η οποία θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο, ή και περισσότερο του 50% των εξόδων της επιχείρησης το έτος 2019, ορίζοντας ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης με βάση τον προϋπολογισμό της Δράσης.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης θα προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών συγκεκριμένων πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του μέγιστου οριζόμενου ποσού, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση θα διαμορφώνεται στο μέγιστο ποσό, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου ποσού, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση.

Οι επιχειρήσεις του Νομού Καρδίτσας, προκειμένου να επιβιώσουν και να ορθοποδήσουν από τις καταστροφικές συνέπειες που άφησε στο πέρασμα του ο«ΙΑΝΟΣ», έχουν απόλυτη ανάγκη αυτή την άμεση οικονομική ενίσχυση η οποία είναι αναγκαίο να συμπεριλάβει και τις αγροτικές επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» και πολλές από αυτές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Κύριε Περιφερειάρχη

Πρέπει να τονίσω ότι η παραπάνω ενίσχυση, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενίσχυσης στις επιχειρήσεις του βαριά πληγωμένου από τον «ΙΑΝΟ» Ν. Καρδίτσας, πρέπει να δοθεί το συντομότερο δυνατό.

Θα αποτελέσει πρωτοπορία και θα ανοίξει ο δρόμος ώστε και άλλες Περιφέρειες να ακολουθήσουν αυτή την υποστηρικτική οδό, ανακοινώνοντας αντίστοιχες ενισχύσεις για παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που βίωσε πρόσφατα ο Νομός μας».

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: ,

Παρέμβαση Γ. Κωτσού για πληρωμή των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι

Posted on 16 Νοεμβρίου 2020 by admin

Στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο παρενέβη ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός για άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας υπογραφής της σύμβασηςεπιχορήγησης προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.,για την πληρωμή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Ειδικότερα, σε σχετική Επιστολή τουπρος τον Υπουργό ο Βουλευτής αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που υποστηρίζει τους ηλικιωμένους και τα ΑμεΑ, καλείται εν καιρώ πανδημίας να παρέχει υπηρεσίες διευκολύνοντας τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αδυνατούν να μετακινηθούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες σε θέματα διατροφής και υγείας (τρόφιμα, φάρμακα κλπ.), αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α..

Εν μέσω του δευτέρου κύματος της πανδημίας COVID-19, οι εργαζόμενοι του προγράμματος καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και μάλιστα σε αρκετές περιοχές της χώρας στέκονται αρωγοί στιςτιτάνιες προσπάθειες ανάκαμψης των Δήμων που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, όπως π.χ. η Καρδίτσα, ηΚεφαλονιά, η Σάμος κ.α.

Εν’ τούτοις, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους παραμένουν απλήρωτοι διότι δεν έχει διευθετηθεί η εκκρεμότητα  με την έγκριση της σύμβασης επιχορήγησης προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), λόγω διαδικασιών που προβλέπονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, με την παρούσα προτείνω οι Δήμοι που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να πληρώσουν τους εργαζόμενους από ίδια έσοδα.

Οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. με την αναλογική παρακράτηση των χρηματικών ποσών που θα τους καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την αναμενόμενη έγκριση της ως άνω αναφερόμενηςσχετικής σύμβασης.

Στους Δήμους που υλοποιούν το πρόγραμμα μέσω ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, προτείνω να δοθεί το δικαίωμα άτοκου δανεισμού των εν λόγω φορέων από τους Δήμους στους οποίους υπάγονται, προκειμένου να καλύψουν τα ποσά που αναλογούν στους μισθούς και στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος.

Ακολούθως, όταν οι συγκεκριμένοι φορείς επιχορηγηθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε., να επιστρέψουν τα χρήματα στο Δήμο με εφ’ άπαξ καταβολή, ή με απ’ ευθείας πίστωση του δανειζόμενου ποσού.

Κύριε Υπουργέ,

Έχοντας γνώση των δύσκολων συνθηκών που διαμορφώνει στη χώρα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των στελεχών του στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και κυρίως των κατοίκων της υπαίθρου, της ιδιαίτερης ευαισθησίας σας προς τις ευπαθείς ομάδες, σας απευθύνω έκκληση να παρέμβετε ώστε να επιλυθεί γρήγορα αυτό το μείζον ζήτημα».

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Θετικός στον κορονοϊό ο βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Γιώργος Κωτσός

Posted on 03 Νοεμβρίου 2020 by admin

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κωτσός.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο βουλευτής με ανάρτησή του στο facebook ενημερώνοντας πώς θα παραμείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες, όπως ακριβώς προβλέπεται.

Πιο αναλυτικά, έγραψε τα εξής:

«Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το τελευταίο τεστ που έκανα χθες (το πέμπτο κατά σειρά) βγήκε θετικό στον #covid19.

Παραμένω σε κατ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

#Μένουμε ασφαλεις»

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Γ. Κωτσός: Επαφή με ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις ντοματοκαλλιεργητών και συνάντηση με ΚΤΕΛ Καρδίτσας για ζημιές στα λεωφορεία!

Posted on 02 Νοεμβρίου 2020 by admin

Συνεχείς είναι οι επαφές του Βουλευτή Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γ. Κωτσού με πλημμυροπαθείς του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού», αλλά και οι παρεμβάσεις του σε Υπουργεία και Οργανισμούς για την προώθηση προβλημάτων και αιτημάτων της περιοχής μας με σκοπό την όσο γίνεται μεγαλύτερη στήριξή της σε όλα τα επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι σε επιβεβαίωση της πρόσφατης ανακοίνωσης που εξέδωσε ο κ. Κωτσός, από την Παρασκευή 30/10/2020, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών μας γενναίες προκαταβολές των αποζημιώσεων που δικαιούνται για την ολική καταστροφή του φυτικού η ζωικού κεφαλαίου τους.

Έχει προηγηθεί βέβαια η καταβολή σε εκατοντάδες πληγέντες επιχειρηματίες και κατοίκους του Νομού μας, των οικονομικών ενισχύσεων των 8.000 Ευρώ και 5.000 Ευρώ.

Έτσι εκπληρώνεται η δέσμευση που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης – κατά την έκτακτη επίσκεψή του μετά τη θεομηνία στην Καρδίτσα – για άμεση και γενναία στήριξη των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας.

Νέα εξέλιξη είναι ότι σε επικοινωνία του κ. Κωτσού με το συντοπίτη Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Νίκο Δούκα για τις πληγείσες ντοματοκαλλιέργειες, ενημερώθηκε πως καθορίστηκαν οι τιμές για τις αποζημιώσεις των ντοματοπαραγωγών που έχασαν τη φετινή σοδειά. Αυτές είναι 450 Ευρώ/στρέμμα (βιομηχανική ντομάτα) και 1500 Ευρώ/στρέμμα.

Ακόμη, ο Βουλευτής συναντήθηκε με τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Καρδίτσας προκειμένου να συζητήσει σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι  Καρδιτσιώτες λεωφορειούχοι του.

Το βασικότερο αυτών είναι οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν τα λεωφορείατη νύχτα της 18ης – 19ης Σεπτεμβρίου, στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ, στις παρυφές της Καρδίτσας (κοντά στη Λαχαναγορά), ο οποίος πλημμύρισε.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ κ. Χρυσόστομος Πεσλής, πάνω από 40 λεωφορεία που ήταν εκεί σταθμευμένα υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το νερό και τις λάσπες και οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται σε απόγνωση ζητώντας από το κράτος οικονομική ενίσχυση για την επισκευή τους που είναι πολύ δαπανηρή.

Ο κ. Κωτσός άκουσε με προσοχή τον πρόεδρο και δεσμεύτηκε να συζητήσει το αίτημαστα αρμόδια Υπουργεία για να βρεθεί γρήγορα η ενδεδειγμένη λύση.

Αναφορικά με την υποχρέωση μειωμένης πληρότητας στα λεωφορεία λόγω COVID-19 και την αναμενόμενη απώλεια σημαντικών εσόδων των λεωφορειούχων και του ΚΤΕΛ, ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι αναμένεται άμεσα η έκδοση Υπουργικής απόφασης για την καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Κωτσός: Αναστολή πληρωμών όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς ΔΟΥ μέχρι 18/3/2021 για τους Καρδιτσιώτες λόγω Ιανού

Posted on 30 Οκτωβρίου 2020 by admin

Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας σε ότι αφορά στην έκδοση και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για αναστολή πληρωμών όλων των βεβαιωμένων οφειλών (ΕΝΦΙΑ, Φόρος εισοδήματος κ.ά) προς τις Εφορίες-Ελεγκτικά Κέντρα λόγω «Ιανού», ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός ενημερώνει τους κατοίκους του Νομού Καρδίτσας για τα παρακάτω:

Η αναστολή πληρωμών ισχύει με βάση την Υπ’ αριθμ. Α.1210 (ΦΕΚ 44659, Τεύχος Β’ 4127/24.09.2020), Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, όπου αναφέρεται ότι:«…Παρατείνονται μέχρι και την 18-03-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις (μεταξύ άλλων αναφερόμενων στην ίδια Υ.Α. πληγεισών από τον «Ιανό») περιοχές:

– του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που λήγουν ή έληξαν από 18-09-2020 μέχρι και 18-03-2021.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

 1. Αναστέλλεται μέχρι και την 18-03-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18-09-2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων…)».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του βουλευτή Γιώργου Κωτσού για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Posted on 27 Οκτωβρίου 2020 by admin

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό μας. Τιμούμε τους αγώνες των προγόνων μας και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά την ενότητα του έθνους μας και την πατριωτική συσπείρωση που το διακρίνει.

Γιορτάζουμε το ΟΧΙ στο φασισμό και το ΝΑΙ στη δημοκρατία και στην ελευθερία.

Η φετινή επέτειος είναι ιδιαίτερα φορτισμένη με τις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες προκλήσεις του Τούρκου γείτονά μας. Πρέπει λοιπόν να τον κάνουμε να αντιληφθεί ότι οι Έλληνες, με αρραγή ενότητα, θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας θέματα όπως κάναμε και στο παρελθόν. Ας αντλήσουμε από τους ήρωες του 1940 την αισιοδοξία, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την αλληλεγγύη που τους διέκρινε και ας προσπαθήσουμε στη δύσκολη χρονική στιγμή που ζούμε, τόσο από την απειλή του γείτονα, όσο και από την απειλή του κορωνοϊου, να βγούμε νικητές και να διασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Κωτσός: Υπογράφεται Υπουργική Απόφαση για στεγαστική συνδρομή πλημμυροπαθών

Posted on 16 Οκτωβρίου 2020 by admin

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, σε συνέχεια της Αναφοράς που είχε καταθέσει προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση για άμεση στήριξη των αστέγων πλημμυροπαθών του Νομού μας, ενημερώθηκε από την αρμόδια Υφυπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου ότι προωθείται προς υπογραφή Υπουργική Απόφαση για στέγαση πλημμυροπαθών με χορήγηση επιδότησης ενοικίου-συγκατοίκησης.

Να σημειωθεί ότι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών βάσει του Ν. 867/1979 (Α΄24) και του Π.Δ. 123/2017 (Α΄ 151), είναι αρμόδια για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων μετά από φυσικές καταστροφές, η οποία υλοποιείται είτε με την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, είτε με τη διάθεση ενιαία μεταφερομένων οικίσκων.Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης χορηγείται μετά από φυσική καταστροφή στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των οποίων η κατοικία τους, η οποία έχει υποστεί βλάβες, έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπη, με σκοπό την κάλυψη της προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η διάρκεια της επιδότησης ενοικίου- συγκατοίκησης είναι δύο χρόνια και το χορηγούμενο ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

Αποζημιώσεις για ιερούς ναούς εκκλησιαστικά κτίρια

Στο μεταξύ, ο κ. Κωτσός προχώρησε και σε νέα παρέμβασή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας κ. Χρ. Σταϊκούρα και Υποδομών – Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή ζητώντας να εγκριθεί η αποζημίωση καυστήρων, λεβητοστασίων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, Ιερών Ναών και εκκλησιαστικών κτισμάτων η κτιρίων που επλήγησαν από τον «Ιανό».

Συγκεκριμένα, στη σχετική Αναφορά του ο Βουλευτής επισημαίνει μεταξύ άλλων:«…Θα ήθελα να σταθώ στις αποζημιώσειςπου θα πρέπει κατά την άποψή μου να χορηγηθούνγια καυστήρες, λεβητοστάσια, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και καταστροφές που υπέστησαν Ιεροί Ναοί και άλλα εκκλησιαστικά κτίρια η κτίσματα, καθώς αυτές προς ώρας δεν έχουν συμπεριληφθεί στις μέχρι τώρα εκδοθείσες σχετικές με τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», κυβερνητικές αποφάσεις.Σας ενημερώνω ότι σχετικό αίτημα έχει ήδη εκφραστεί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και τους τοπικούς εκκλησιαστικούς φορείς.Απευθύνω έκκληση κ. Υπουργοί να εξετάσετε διεξοδικάτο εν λόγω σημαντικό ζήτημα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος αντιμετώπισής του».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρεμβάσεις Γ. Κωτσού για άμεση στήριξη αστέγων

Posted on 13 Οκτωβρίου 2020 by admin

Σε παρεμβάσεις προς τους Υπουργούς Εργασίας – Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση και Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη προχώρησε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, ζητώντας να ληφθούν αποφάσεις για άμεση στήριξη των αστέγων που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους από τη μανία του «Ιανού», για αποζημίωση των επιχωματωμένων χωραφιών από τα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα, αλλά και των πληγεισών μικροκαλλιεργειών στον ορεινό όγκο του Νομού Καρδίτσας.

Για τους άστεγους

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους άστεγους που ξεπερνούν τις 150 οικογένειες, στη σχετική Αναφορά του προς τον κ. Βρούτση ο Βουλευτής επισημαίνει: «…Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» που το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου 2020, χτύπησε ανελέητα το Νομό Καρδίτσας προκαλώντας πρωτοφανείς καταστροφές, στο πέρασμά του άφησε άστεγες πάνω από 150 οικογένειες!Η αυτοδιοίκηση, συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλοί πολίτες βρέθηκαν δίπλα τους από την πρώτη ημέρα της καταστροφής, φροντίζοντας να τους παράσχουν προσωρινή διαμονή σε σπίτια, διαμερίσματα, η σε δωμάτια ξενοδοχείων που διατέθηκαν με περίσσια φιλανθρωπία από τοπικούς ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες.Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι αυτού του είδους η βοήθεια που πράγματι αυτή τη στιγμή προσφέρεται απλόχερα στους άστεγους πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.Απευθύνω έκκληση κύριε Υπουργέ να παρέμβετε άμεσα και να προχωρήσετε στη λήψη συγκεκριμένων υποστηρικτικών μέτρων – επιπλέον των ισχυόντων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού – που θα εμπεδώσουν στους άστεγους συμπολίτες μας το αίσθημα της ασφάλειας και της αυτόνομης διαβίωσης, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στη γρήγορη κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή τους».

Επιχωματωμένα χωράφια και μικροκαλλιέργειες ορεινών

Επίσης, για τα επιχωματωμένα χωράφια και τις πληγείσες μικροκαλλιέργειες των ορεινών περιοχών του Νομού μας, στην εκ νέου σχετική Αναφορά του προς τον κ. Βορίδη, ο Βουλευτής τονίζει: «…Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός πως πέρα από τις κατεστραμμένες καλλιέργειες και την κατεστραμμένη παραγωγή (από τον «Ιανό),δεν έχει μέχρι σήμερα αναδειχθεί το πολύ σημαντικό πρόβλημα με τα χωράφια στα οποία από τις υπερχειλισμένες όχθες μεταφέρθηκαν φερτά υλικά και χωματισμοί μετατρέποντάς τα σε κρανίου τόπο. Είναι αδύνατη η συνέχιση της καλλιέργειας τους,εάν δεν απομακρυνθούν τα υλικά και εφόσον δεν περάσει τουλάχιστον μια τριετία αγρανάπαυσης και ειδικής φροντίδας, μέχρι το έδαφος να επανακτήσει την γονιμότητά του που χάθηκε από τις πέτρες και τη λάσπη.Επιπλέον, στον ορεινό όγκο πρέπει να σας αναφέρω πως υπάρχουν μικροκαλλιέργειες στις οποίες η ταχύτητα και η ορμή του υδάτινου όγκου που τις σάρωσε κατά τη θεομηνία, απομάκρυνε ολοκληρωτικά τις μικροπαραγωγές. Απευθύνω έκκληση κ. Υπουργέ να εξετάσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα και να προβείτε στις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους».

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: ,

Γ. Κωτσός: Αποζημιώνονται επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία και ταξί

Posted on 12 Οκτωβρίου 2020 by admin

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Βουλευτή Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού στα αρμόδια Υπουργεία για επιτάχυνση της εφαρμογής σημαντικών μέτρων στήριξης των πλημμυροπαθών του Νομού Καρδίτσας που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά το καταστροφικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού» από την περιοχή μας.

Ειδικότερα, μετά από επαφές του Βουλευτή με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, υλοποιείται το προ ημερών αίτημά του για αποζημίωση τωνεπαγγελματικών οχημάτων των πληγέντων επιχειρήσεων του Νομού, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των λεωφορείων.

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Κωτσός επισημαίνει: «Τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και ο κ. Τριαντόπουλος σε συζητήσεις που έκανα μαζί τους, με ενημέρωσαν ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα για αποζημίωση επαγγελματικών οχημάτων που χρησιμοποιούσαν πολλοί πληγέντες συμπολίτες μου για την εργασίατους, όπως ταξί και λεωφορεία, τα οποία αχρηστεύθηκαν, η υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα. Με αυτή την απόφασή της η κυβέρνηση δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο σε μια πολύ άσχημη συγκυρία για την τοπική επιχειρηματικότητα και αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι στηρίζει δυναμικά και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα αντίξοο οικονομικά περιβάλλον, γεμάτο αναπάντεχους κινδύνους όπως η πρόσφατη θεομηνία στο Νομό μας και βέβαια η φονική πανδημία του COVID-19».

Παρέμβαση για αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2020

Επίσης, ο Βουλευτής παρενέβη στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ζητώντας την αναστολή της πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2020 για τους μόνιμους κατοίκους του Νομού Καρδίτσας ο οποίος υπέστη ολική καταστροφή από τον «Ιανό» και έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτεία.

Στη σχετική Αναφορά του στη Βουλή ο κ. Κωτσός επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Ο Νομός Καρδίτσας επλήγη ολοκληρωτικά από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου, έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, μετράνε τις πληγές τους! Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο, στα πλαίσια της ειλικρινούς πρόθεσης της κυβέρνησης μας να συνδράμει γενναία τους πληγέντες κατοίκους της περιοχής μου, να αποφασιστεί η αναστολή της πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2020.Πιστεύω κ. Υπουργέ πως με την ιδιαίτερη ευαισθησία που σας διακρίνει στα μείζονα κοινωνικά ζητήματα, θα ενσκήψετε στο πρόβλημα και θα δώσετε αυτή την μεγάλη οικονομική ανάσα στους συμπολίτες μου πλημμυροπαθείς. Την έχουν απόλυτη ανάγκη στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν για να μαζέψουν τα συντρίμμια του «Ιανού», να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Πρόταση για απόσυρση ΙΧ

Τέλος ,ο Βουλευτής αφουγκραζόμενος τη μεγάλη αγωνία χιλιάδων ιδιοκτητών Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων που αχρηστεύθηκαν η υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή για άμεση ισχύ του επιτυχημένου, κατά το παρελθόν, μέτρου της απόσυρσης στο Νομό Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο κ. Κωτσός επισημαίνει στην παρέμβασή του ότι το εφιαλτικό διήμερο 18-19/9/2020, κατά το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού», «…ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο Νομό Καρδίτσας υπέστη εκτεταμένες φθορές και σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτική καταστροφή των Ι.Χ. οχημάτων του. Θεωρώ πως η εισαγωγή του επιτυχημένου μέτρου – για εύλογο χρονικό διάστημα – της απόσυρσης ειδικά για τον Νομό Καρδίτσας, θα πρόσφερε στους Καρδιτσιώτες ένα μεγάλο κίνητρο αγοράς καινούργιων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προς αντικατάσταση αυτών που αχρηστεύτηκαν, η υπέστησαν ζημιές από την πλημμύρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι συνέπεια αυτού του μέτρου θα είναι η εκτεταμένη αντικατάσταση πολλών παλιών επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων σε σύντομο χρόνο με καινούργια νέας γενιάς ηλεκτρικά η άλλα οχήματα, απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον, στην κατεύθυνση που επιθυμεί και η κυβέρνηση μας. Απευθύνω έκκληση κ. Υπουργέ να εξετάσετε την άμεση εφαρμογή αυτής της πρότασης για τους πλημμυροπαθείς του Νομού Καρδίτσας».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Περιοδεία Γ. Κωτσού σε χωριά της λίμνης Πλαστήρα

Posted on 06 Οκτωβρίου 2020 by admin

Σε συνέχεια των περιοδειών που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα στο Νομό Καρδίτσας,μετά το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού», ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Γιώργος Κωτσός επισκέφθηκε την Κυριακή 4/10/2020, χωριά του πληγέντα Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής συναντήθηκε με το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Νάνο ο οποίος τον ενημέρωσε για τις ζημιές που υπέστησαν δημόσιες υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος υπολογίζεται στα 6,5 εκατ. Ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί περίπου 180 καταπτώσεις και καθιζήσεις σε πλαγιές, οικισμούς και δρόμους!

Επίσης, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανάγκη να ελεγχθεί και να αποτυπωθεί, με εκπόνηση σχετικής μελέτης, η λεκάνη της λίμνης Ταυρωπού μετά τις φερτές ύλες και τα χώματα που έπεσαν σε αυτή κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων το διήμερο 18-19/9/2020.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η χρήση του Ταμιευτήρα σε ότι αφορά την υψηλή απόληψη ποσοτήτων ύδατος τους καλοκαιρινούς μήνες για αρδευτικούς σκοπούς.

Επιπλέον, ο κ. Νάνος διατύπωσε τον έντονο προβληματισμό του για την επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.

Ζήτησε δε τη συμβολή του Βουλευτή για να προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, η τον Υφυπουργό κ. Μάνο Κόνσολα και να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της ανάκαμψης του τουριστικού προϊόντος μετά την καταστροφική θεομηνία.

Ακολούθως ο κ. Κωτσός προχώρησε σε συναντήσεις με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Μορφοβουνίου κ. Σεραφείμ Νάνο, Πεζούλας κ. Λάμπρο Λιάπη, Φυλακτής κ. Ηλία Κορκοτάρα και την πρόεδρο της Τ.Κ. Μεσενικόλα κ. Ουρανία Ποδηματά, όπου συζήτησε την κατάσταση στα χωριά, δικές τους προτάσεις για αναγκαίες παρεμβάσεις και την επόμενη μέρα.

Προκειμένου να διαμορφώσει ιδία άποψη για τις ζημιές στην περιοχή, ο Βουλευτής επισκέφθηκε διάφορα σημεία του Δήμου όπου ο «Ιανός» έχει αφήσει εμφανή τα σημάδια του.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αυτοψία Γ. Κωτσού σε πληγείσες περιοχές της Αργιθέας και στη Μαγουλίτσα

Posted on 05 Οκτωβρίου 2020 by admin

Αυτοψία στα χωρία του Δήμου Αργιθέας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και δέχθηκαν πληθώρα ζημιών από το πέρασμα του διενήργησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κωτσός.

Επιπλέον, ο Καρδιτσιώτης πολιτικός επισκέφθηκε και καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλίτσας του Δήμου Μουζακίου.

Εκεί μάλιστα πολλά ήταν τα χωράφια που επιχωματώθηκαν από φερτά υλικά και αμμοχάλικο που κατέβασε στην υπερχείλιση ο ποταμός Πάμισος, καθώς βρίσκονται στις όχθες του.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στον Δήμο Αργιθέας, ο βουλευτής επισκέφθηκε κατεστραμμένα σημεία του οδικού δικτύου, κατεστραμμένες υποδομές και εντόπισε σωρεία προβλημάτων σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.

Ο Βουλευτής δήλωσε σχετικά:

«Επισκέφθηκα τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αργιθέας για να εντοπίσω ιδίοις όμμασι τα προβλήματα των κατοίκων. Επισκέφθηκα μια σειρά από χωρία και μίλησα με αυτοδιοικητικούς της περιοχής.

Ειδικότερα οι αντιδήμαρχοι Μπάμπης Πούλιος, Ηλίας Τσιατσιάνης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηλίας Παπαδήμας, ο πρόεδρος της ΑργιθέαςΠαναγίωτηςΜπίνας και ο πρόεδρος Βλασίου Χρήστος Γιαννακάκης με ενημέρωσαν εκτενώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και τους διαβεβαίωσα πως η πολιτεία θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες ανόρθωσης του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Μια πρώτη κίνηση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν η άμεση ενίσχυση του Δήμου για να αντιμετωπίσει τις πρώτες ανάγκες που κλήθηκε να φέρει εις πέρας.

Μια σειρά από υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο, τοιχία αντιστήριξης για προστασία από βράχους, γέφυρες και δίκτυα απομάκρυνσης φερτών υλικών υπέστησαν ανυπολόγιστες καταστροφές και θα μπορούσα να πω πως η ζημία είναι ολιστική.

Δέσμευση μου και δέσμευση της πολιτείας, είναι να σταθούμε άμεσα δίπλα στους κατοίκων των ορεινών αυτών περιοχών, να τους δώσουμε κουράγιο, άμεση οικονομική ενίσχυση ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στην καθημερινότητα τους.

Τέλος, σε ότι αφορά σειρά μέτρων που εξαγγέλθηκαν για την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στις πληγείσες περιοχές είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην αποκατάσταση των υποδομών του Δήμου Αργιθέας, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει το χαμόγελο στους ανθρώπους της».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Κωτσός: Απαιτείται σωστός συντονισμός ενεργειών και άμεση ίδρυση φορέα διαχείρισης υδάτων!

Posted on 05 Οκτωβρίου 2020 by admin

Τις βασικές παραμέτρους για να επέλθει η πολυπόθητη οικονομική και κοινωνική ανάταση του Νομού Καρδίτσας μετά τις πρωτοφανείς καταστροφές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έθεσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, στις ευρείες συσκέψεις τοπικών φορέων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3/10/2020 στα Δημαρχεία Καρδίτσας και Σοφάδων.

Ο Καρδιτσιώτης πολιτικός στις τοποθετήσεις του επισήμανε συγκεκριμένες κατηγορίες σοβαρών προβλημάτων στο Νομό μας που πρέπει να αντιμετωπιστούν κι’ αυτές είναι:

 1. Η στέγαση συμπολιτών που έχασαν τα σπίτια τους στην πλημμύρα και αδυνατούν να εξασφαλίσουν κατοικία, είτε για οικονομικούς λόγους, η επειδή διαμένουν σε χωριά όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες προς ενοικίαση. Παράλληλα, η πλήρης αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων στέγασης και κοινωνικής πρόνοιας που «τρέχουν».
 2. Η ανόρθωση του παραγωγικού τομέα, μέσω γρήγορης καταβολής γενναίων αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες και η απομάκρυνση φερτών υλών που σκέπασαν και αχρήστευσαν μεγάλες εκτάσεις παραγωγικής γης κατά την εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων, τόσο στον κάμπο, όσο και στην ορεινή ζώνη.
 3. Η αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του αρδευτικού δικτύου στο Νομό, για να μπορέσουν οι αγρότες να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους την ερχόμενη χρονιά. Παράλληλα, η κατασκευή κλειστών αρδευτικών δικτύων με κατά προτεραιότητα ένταξη σχετικών μελετών σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ.
 4. Η άτοκη δανειοδότηση των πληγέντων επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους που τερματίστηκε βίαια λόγω της πλημμύρας του «Ιανού». Στη συνέχεια, μόλις εκδοθούν οι τελικές κρατικές αποζημιώσεις, να γίνει συμψηφισμός αυτού του ποσού με το δάνειο που ελήφθη και το υπόλοιπο που θα μείνει, να αποπληρωθεί με δόσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα (πενταετία).
 5. Η κατασκευή νέων υποδομών στην Καρδίτσα και σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν, με παραδοχή των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τις 18/9, (σε ότι αφορά στη φύση και στο περιβάλλον του τόπου μας) και τις εμφανείς πλέον συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.

Ο κ. Κωτσός επανέλαβε στις συσκέψεις την άποψη που είχε εκφράσει παλαιότερα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, για την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του ρόλου των Δασαρχείων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «αν τα Δασαρχεία δεν αποκτήσουν ξανά τορόλο της προσφοράς ουσιαστικούπεριβαλλοντικού έργου και συνεχίσουν να λειτουργούν ωςκαταγγελτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί όπως είναι σήμερα, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να απαντήσουμε στο πρόβλημα»!

Τέλος, ο Βουλευτής υπογράμμισε για πολλοστή φορά ότι θα πρέπει το γρηγορότερο να ιδρυθεί Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ένας φορέας ο οποίος θα μεριμνά πρωτίστως για την ορθολογική χρήση του νερού. Θα συντονίζει όλες τις ενέργειες, δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση και διαφύλαξη των υπαρχόντων πόρων. Θα βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή για την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής.

«Μπορεί να πονέσουμε, αλλά το Νομό μας θα τον αναγεννήσουμε, είμαι βέβαιος» δήλωσε κλείνοντας ο κ. Κωτσός.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση Γ. Κωτσού για αποζημίωση αποθηκών και χρήσιμων περιουσιακών στοιχείων πλημμυροπαθών

Posted on 29 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο, Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή, παρενέβη ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός ζητώντας την επίλυση του μείζονος ζητήματος της αποζημίωσης πλημμυροπαθών του Νομού Καρδίτσας για αποθήκες και βοηθητικούς χώρους όπου φυλάσσονταν ενεργός εξοπλισμός και χρήσιμα περιουσιακά στοιχεία που καταστράφηκαν από τον «Ιανό».

Ειδικότερα η σχετική Αναφορά του κ. Κωτσού στη Βουλή αναφέρει τα παρακάτω:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Ο Νομός Καρδίτσας επλήγη ολοκληρωτικά από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020στο πέρασμα του κυκλώνα «Ιανού» από την Θεσσαλία.

Μετά από εκτεταμένες επισκέψεις μου στο κέντρο και στις συνοικίες της Καρδίτσας, στις πληγείσες περιοχές και στα χωριά του Νομού μας, διαπίστωσα σωρεία σοβαρών προβλημάτων που αφορούν την αποζημίωση των πλημμυροπαθών για καταστροφή περιουσιακών στοιχείων τους.

Συγκεκριμένα, έχει προκύψει σημαντικό ζήτημα με τα υπόγεια και τους βοηθητικούς χώρουςτωναγροτικών, κτηνοτροφικών, κτιριακών εγκαταστάσεων των πληγέντων επιχειρήσεων, μονοκατοικιών, ηπολυώροφων οικοδομών.

Για τους υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στον ΝΟΚ, εφόσον φαίνονται στην οικοδομική άδεια, ή έχουν ενταχθεί στους Ν.3843/2010, Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017, ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ν.4495/2017, χορηγείται χρηματικό ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο 70% για χώρους βοηθητικής χρήσης και στο 100% για χώρους κύριας χρήσης της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή.

Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί ως άνω αναφερόμενοι χώροι τους οποίους, ενώ δεν είχαν προλάβει να νομιμοποιήσουν πολλοί πλημμυροπαθείς, τους χρησιμοποιούσαν πριν την επέλαση του «Ιανού» για τη φύλαξη ενεργού εξοπλισμού, η διαφόρων χρήσιμων, η πολύτιμωναντικειμένων και εγγράφων επιχειρηματικής, επαγγελματικής, οικιακής, ιδιωτικής χρήσης.

Αυτοί οι χώροι και όλα τα εν λόγω αντικείμενα που εμπεριέχονταν και καταστράφηκαν από την πλημμύρα δεν αποζημιώνονται, γεγονός που έχει φέρει σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες πλημμυροπαθείς.

Απευθύνω έκκληση κ. Υπουργοί να εξετάσετε άμεσααυτό το μείζον θέμα ώστε να βρεθεί το γρηγορότερο δυνατό λύση που αφορά άμεσα την επανάκαμψηπληθώρας συμπολιτώνμας».

Comments (0)