Tag Archive | "Μουζάκι"

Tags: , ,

Την έκλεισαν την αγορά στο Μουζάκι γιατί δεν είχε…Άδεια!

Posted on 23 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Αγαπητοί Πολίτες

Η πραγματική εικόνα και το Δελτίο Τύπου της Υποδιεύθυνσης κτηνιατρικής Π.Ε Καρδίτσαςεπιβεβαιώνουν το δυσάρεστο για την τοπική οικονομία γεγονός, που  μεταφέρουν διαμαρτυρόμενοι και ανάστατοι οι επαγγελματίες του Μουζακίου και οι χοιροτρόφοι-κτηνοτρόφοι από Πιαλεία, Γοργογύρι, Ελευθεροχώρι, Προάστιο κ.α.πως, « Έκλεισεη υπαίθρια αγορά, το  παραδοσιακό (ΖΩΟΠΑΖΑΡΟ) του Σαββάτου στο  Μουζάκι».

«Παράνομη» τη χαρακτηρίζουν (προφανώς λόγω αφρικανικής πανώλης των χοίρων)οι αρμόδιοιτην εκατό (100) Χρόνων υπαίθρια αγορά Ζώων στο  Μουζάκι γιατί, όπως λένελειτουργούσε χωρίς άδεια και δεν ελέγχονταν υγειονομικά!!!.

Σέβομαι τις αποφάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών που στόχο έχουν την προστασία της Χοιροτροφίαςαλλά είμαι υποχρεωμένος όμως να μεταφέρω και το ερώτημα επιβίωσης των Πολιτών, «Τι έκαναν οι κρατικές υπηρεσίες και τα κέντρα ελέγχου τόσα χρόνια για να λειτουργήσει νόμιμα μια αγορά σαν το «ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΖΩΟΠΑΖΑΡΟ» όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν;»

Ενημερώνω τους Πολίτες ότι το παραπάνω σοβαρότατο θέμα δεν απασχόλησε καν το Συμβούλιο Κοινότητας Μουζακίου στις δύο πρώτες συνεδριάσεις γιατί προφανώς δεν ήταν στις απόλυτες προτεραιότητές του όπως, η απόφαση,«Να βραβεύσει  τους διατελέσαντες προέδρους της κοινότητας καθώς και τους τοπικούς συμβούλους αυτής αναγνωρίζοντας….γιατο καλό της πόλης μας».

Επειδή όμως εκτός από  «Βραβεύσεις» και «Αυτοβραβεύσεις»!!! το καλό για το Μουζάκι θα προκύψειαπό την προσπάθεια και τον αγώνα κάποιων άλλων ανθρώπων για τοπική πολιτική ανάπτυξης, χωρίς την πολυτέλεια να χάσουμε κανένα μερίδιο αγοράς,Προτείνω στο Δήμο  Μουζακίου να προχωρήσει άμεσα σεαναζήτηση χρηματοδοτικής ευκαιρίας και σύνταξη προμελέτης προκειμένου να αδειοδοτηθεί με όρους, προϋποθέσεις και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας, η υπαίθρια αγορά Ζώων-(Παζάρι). Στόχος του Δήμου μας κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι κάθε Σάββατο στο Μουζάκι να λειτουργεί μια σύγχρονημε προϋποθέσεις ευζωίας,κλειστή Αγορά υπαίθριου εμπορίου Ζώων- Πτηνών-Τριφύλλι-Άχυρο, Ζωοτροφές κ.α. με περίφραξη, στέγαστρα,ζυγιστικό σύστημα, απολύμανση,με κανόνες περιβάλλοντος-αισθητικής-υγιεινής,ασφάλειας και τάξης, με  υγειονομικό έλεγχο και πιστοποίηση,για να κάνουμε μια Αγορά πρότυπο στη Θεσσαλία.

«Αμαθέλουμε….ναζωντανέψει το Υπαίθριο Εμπόριο το Σάββατο στο Μουζάκι».

 

Γράφει ο Αστέριος Βασιλάκος, Σύμβουλος Κοινότητας Μουζακίου

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 20 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός-Αθλητισμός- Νεότητα» του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Μ.) του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ)  του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
7. Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Νομού Καρδίτσας
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
8. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ ΑΕ
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
9. Ορισμός εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΔΥΘ ΑΕ
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του Συλλόγου Νέων & Φίλων Απανταχού Παλιοχωριτών «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
13. Ορισμός εκπροσώπου για τη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
14. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του κ. Δημάρχου για την ανανέωση ή χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
15. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου τακτικού με τον  αναπληρωτή του  για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του ν.2065/92
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
16. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
17. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
19. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
20. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι’ αυτεπιστασίας δημοσίων δασών
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαγόρευσης βοσκής στην συστάδα 2α του Δημοτικού Δάσους Ανθοχωρίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευη πεζοδρομιων στον δρομο προς προαστιο στην τ.κ αγναντερου» (Α.Μ: 09/16)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης δημόσιας σύμβασης έργου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΙV του άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Βελτιωση αθλητικων εγκαταστασεων δημου μουζακιου»

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρώτης παράτασης  του έργου: «Κατασκευη υποδομων δ.ε. παμισου» Α.Μ.  04/17
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  άρσης πινακίδας στάσης στην οδό Γόμφων στην Τ.Κ. Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης ενδιάμεσων εξοχών πεζοδρομίων στην οδό Αντ. Βασιλείου, στο τμήμα από οδό Δημοκρατίας έως την οδό Αγ. Γεωργίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

Comments (0)

Tags: , ,

1ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και Γευσιγνωσίας στο Μουζάκι

Posted on 10 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Με το 1ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και Γευσιγνωσίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Μουζακίου από 1 έως και 3 Σεπτεμβρίου στην πλατεία “Πασιαλή”, άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων και δράσεων της νέας Δημοτικής Αρχής στο Μουζάκι.
Η διοργάνωση του Φεστιβάλ έφερε στο επίκεντρο του γαστρονομικού ενδιαφέροντος τα προϊόντα των ντόπιων παραγωγών που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους πολυάριθμους επισκέπτες, που έδωσαν το παρόν στο Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
Η διοργάνωση είχε ως στόχο την ενεργοποίηση και ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών, ώστε να προβληθούν και να προωθηθούν τα προϊόντα του τόπου μας.
Ο Δήμαρχος κ. Φάνης Στάθης δήλωσε ευχαριστημένος για τη συμμετοχή και συνεχάρη τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους αλλά και την άριστη συνεργασία τους στην υλοποίηση του Φεστιβάλ, προσβλέποντας σε επόμενη μεγαλύτερη συμμετοχή καθώς και στη θεσμοθέτησή του.

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καραβίδας: Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

Posted on 09 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου την περασμένη Κυριακή, 8-9-2019, με θέμα την εκλογή προεδρείου για το Δημοτικό Συμβούλιο και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, που, όντως, έγινε μέσα σε κλίμα συναινετικό.

Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που το απαρτίζουν σύμβουλοι εκλεγμένοι από πέντε δημοτικές παρατάξεις και στο οποίο καμία απ’ αυτές δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων.

Και ως προς αυτό γνωστές είναι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, η οποία, αποδεχόμενη, κυρίως, εισηγήσεις φίλα σ’ αυτή προσκείμενων στελεχών της αυτοδιοίκησης και τον δήθεν εξαιτίας της απλής αναλογικής κίνδυνο «ακυβερνησίας», που αυτοί επικαλούνταν, προέβη σε παρεμβάσεις στη νομοθεσία, λαμβάνοντας μέτρα για τη «διευκόλυνση» των δημάρχων στη λήψη αποφάσεων. Μέτρα που ενισχύουν σημαντικά το ρόλο άλλων οργάνων, αρμόδιων στη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Δήμου (όπως η Οικονομική Επιτροπή, κ.λ.π.), σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το κύρος και ο ρόλος του οποίου αναμφίβολα πλήττονται, αλλά με το ίδιο να εξακολουθεί να παραμένει το κυρίαρχο όργανο στη χάραξη της πολιτικής και της πορείας του Δήμου.

Οπότε, κανείς δε μπορεί ν’ αμφισβητήσει  και την αναγκαιότητα το κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, που στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας επικράτησε, να συνεχιστεί και στο εξής. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον του Δήμου, αυτό επιτάσσει το συμφέρον των δημοτών και η εντολή που αυτοί έδωσαν σ’ όλους εμάς, που εξέλεξαν. Τούτο, όμως, θέλει αληθινή διάθεση και πραγματική δουλειά, μακριά από προσωπικές ή μικροπολιτικές σκοπιμότητες αλλά και από ανθρώπους που κανένα θεσμικό ρόλο δεν κατέχουν στα τοπικά, δημοτικά μας δρώμενα.

 

Σύνθετες λέξεις οι όροι «συναίνεση» και «συνεργασία», με το συνθετικό «συν» να είναι αυτό που δημιουργεί και τις περισσότερες απαιτήσεις. Απαιτήσεις που, πέρα από την κοινή προσπάθεια και την υποχρέωση του καθενός μας για «νερό στο κρασί του», έχουν να κάνουν και με την τήρηση απ’ όλους συγκεκριμένων αρχών, όπως αυτές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, κ.λ.π., στη διοίκηση του Δήμου και στη λήψη των αποφάσεων, που τον αφορούν.

Αρχές, όμως, που δε χαρακτήριζαν και τόσο τη δράση του Δήμου Μουζακίου τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό το μαρτυρούν οι ακυρωμένες από αρμόδια όργανα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή οι προσφυγές και η δικαίωση πολιτών και φορέων  ενώπιον ανεξάρτητων Αρχών, στις οποίες αυτοί αναγκάζονταν να καταφεύγουν. Το μαρτυρούν οι μέχρι σήμερα τρόποι και οι διαδικασίες ανάθεσης έργων ή οι αποφάσεις για τη λειτουργία και τη δράση των Νομικών Προσώπων. Το μαρτυρούν οι συμπεριφορές πρώην αντιδημάρχων, επιφορτισμένων με τη διοίκηση του Δήμου, που, μεταξύ των άλλων, διακατέχονταν και από νοοτροπίες τύπου  «….εμένα μου έφεραν ένα έγγραφο, να μην το υπογράψω;», αδιαφορώντας για τις συνέπειες της υπογραφής τους ή και χωρίς καν να τις αντιλαμβάνονται!!!

Το μαρτυρούν, ακόμα, οι αποφάσεις για τις τύχες και το μέλλον της, σημαντικής για την επιβίωση και ανάπτυξη του Δήμου μας, ορεινής και μη υπαίθρου μας, που έχουν ληφθεί και προωθούνται εν αγνοία και χωρίς τη γνώμη – π.χ. μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, που ο νόμος τις επιβάλει – των θιγόμενων τοπικών κοινωνιών και ενάντια στη θέλησή τους.

Αλλά και πόσα ακόμα, παρόμοια….

Και όλα τούτα κληρονομήθηκαν απ’ όλους εμάς, τους σημερινούς αιρετούς στη διοίκηση του Δήμου, που καλούμαστε να τα αποβάλλουμε από το Δήμο μας, αν θέλουμε να πείσουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και του δημότες ότι επιθυμούμε ειλικρινά και θα εργαστούμε πραγματικά για να πετύχουμε, μέσα από κλίμα συνεργασίας και συναίνεσης.

Κλίμα που, εκτός από τα παραπάνω, προϋποθέτει και η  πλειοψηφούσα παράταξη ν’ αντιληφθεί ότι νοοτροπίες τύπου «εμάς προτίμησε ο κόσμος και εσάς σας έταξε στην αντιπολίτευση», που κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δε βοηθούν. Η πλειοψηφούσα παράταξη πρέπει ν’ αποφασίσει αν θέλει τους υπόλοιπους στο Δημοτικό Συμβούλιο ως «συν-εργάτες», οπότε θα πρέπει, ανάλογα, να τηρηθούν και όλα όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν, ή «στη γωνία», για να κάνουν αντιπολίτευση». Κι ας γνωρίζει πως, αν, όπου και όσο χρειαστεί, εμάς καθόλου δε μας «χαλάει» το δεύτερο…

 

Γράφει ο Γιώργος Δ. Καραβίδας, Υποστράτηγος ε.α. Νομικού Σώματος Ε.Δ., δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μουζακίου με το συνδυασμό της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δ. Μουζακίου σε κλίμα απόλυτης συναίνεσης!

Posted on 09 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Σε ιδιαίτερα συναινετικό κλίμα διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μουζακίου.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου συγκλήθηκε υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Επαμεινώνδα Γκινή, προκειμένου να εκλέξει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του σώματος, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το Προεδρείο αποτελούν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Καραμπέκου Μαρία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραβίδας Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γέρμανος Γεώργιος

Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

Τακτικά μέλη:

Γκινής Επαμεινώνδας

Κουτσουγιάννης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αγγελάκη Αποστολία

Ρούσσα Ελένη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Τακτικό μέλος:

Ντούρβα Παρασκευή

Αναπληρωματικό μέλος:

Τσίγκας Απόστολος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Τακτικό μέλος:

Πολυμερόπουλος Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος:

Ζαρνακούπης Νικόλαος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

Τακτικά μέλη:

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Αναπληρωματικά μέλη:

Κουτσουγιάννης Ιωάννης

Γκινής Επαμεινώνδας

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Τακτικό μέλος:

Γκαγκάς Αριστείδης

Αναπληρωματικό μέλος:

Τσιρογιάννη Ευφροσύνη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Τακτικό μέλος:

Γέρμανος Γεώργιος

Αναπληρωματικό μέλος:

Ζαρνακούπης Νικόλαος

Με απόφαση δημάρχου θα οριστούν, ο Πρόεδρος και τα δυο μέλη των επιτροπών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υπεγράφη το συμφωνητικό για τις Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δήμο Μουζακίου

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Υπεγράφη το συμφωνητικό «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δ.Κ Μουζακίου και Δ.Κ Μαυρομματίου» μεταξύ του Δημάρχου Μουζακίου κ. Φάνη Στάθη και του εκπροσώπου της εταιρίας Χατζηγακη ΑΕ.

«Με την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Γ. Χατζηγάκης δεσμεύτηκε πως ξεκινάει άμεσα το συγκεκριμένο έργο, το οποίο λύνει τα προβλήματα των κεντρικών δρόμων του Μουζακίου και του Μαυρομματίου», δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Στάθης.

Αναλυτικά η Τεχνική Έκθεση:

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα σε τμήματα κεντρικών δρόμων εντός των οικισμών Μουζακίου και Μαυρομματίου.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  • Απόξεση της παλαιάς κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης
  • Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται
  • Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. με ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ 12,5.

Τα τμήματα των οδών στα οποία θα υλοποιηθούν οι εργασίες είναι τα εξής:

Δ.Κ. Μουζακίου

  • η οδός Αντ. Βασιλείου από την πλατεία μέχρι την οδό Αγ. Γεωργίου
  • η οδός Γ. Καραϊσκάκη από το Δημαρχείο μέχρι την οδό Αντ. Βασιλείου

Δ.Κ. Μαυρομματίου

  • ο κεντρικός δρόμος από την διασταύρωση της εκκλησίας μέχρι την έξοδο (έμπροσθεν του Δημ. Σχολείου).

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μουζακίου

Posted on 02 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Ο Δήμαρχος Μουζακίου αποφασίζει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας με την ιδιότητα Αντιδημάρχων Δήμου Μουζακίου. Αποστολή των Αντιδημάρχων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2020 είναι να συνεπικουρούν στο έργο του Δημάρχου στη διάρκεια της θητείας τους.
Πιο αναλυτικά, οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:
Νικόλαος Πούπης-Οικονομικής Ανάπτυξης,Τοπικής Οικονομίας και Ευρ.Προγραμμάτων
Σωκράτης Κωτίνας-Τεχνικών Υπηρεσιών-Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δόμησης
Γεώργιος Κανιούρας-Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας
Ιωάννης Κουτσουγιάννης-Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής

Comments (0)

Tags: , ,

Η νομιμοφάνεια μιας θεσμικής εκτροπής – Γράφει ο Βασιλάκος Γ. Αστέριος

Posted on 26 Αυγούστου 2019 by admin

Αγαπητοί Πολίτες, Αυτά δεν έχουν ματαγίνει, Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων τρεις μήνες περίπου μετά τις εκλογές, « δεν θα εκλεγεί μεταξύ των μελών του οικείου συμβουλίου με τη διεξαγωγή έμμεσης ψηφοφορίας, αλλά είναι ο σύμβουλος που…ορίζεται ρητά από το νόμο…».

Και σα να μην έφτανε αυτό οι ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες Συμβουλίων και Προέδρων για  Έργα-Δράσεις -Κ.Α.Π, καταργήθηκαν.

Επίσης στη λειτουργία των Συμβουλίων προβλέπονται (άκουσον-άκουσον) με νεότερη εγκύκλιο πρωτοφανείς για την αρχή της πλειοψηφίας-λογικής και νοημοσύνης  προϋποθέσεις.  Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση σε μία πρόταση αυτή πρέπει να συγκεντρώνει στα 5μελή συμβούλια, 2 τουλάχιστον θετικές ψήφους!!!.

Δηλαδή στους πέντε(5) εγκαθιδρύεται πλειοψηφία(εξουσία)με δύο (2) κατά πλάσμα δικαίου;

Δηλαδή «προς εξυπηρέτηση ορισμένων» θα λαμβάνονται έγκυρες μειοψηφικές αποφάσεις;

Αυτά είναι πρωτάκουστα όπως κι αυτά που προκύπτουν ότι, στη νέα Δημοτική Περίοδο θα έχουμε, Προέδρους(2) ταχυτήτων, «Πλειοψηφικούς/Εκλεγμένους-Μειοψηφικούς/Ορισμένους»

α) Εκλεγμένους Προέδρους Κοινοτήτων (άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων) με συνδυασμούς πλειοψηφίας και  ποσοστά 50%+1 ψήφοκαι β)προέδρους κοινοτήτων (άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων) χωρίς πλειοψηφία, χωρίς την προβλεπόμενη διεξαγωγή ψηφοφορίας, χωρίς δημοκρατική-λαϊκήνομιμοποίηση και οι οποίοι ορίζονται με νόμο!!.

Αγαπητοί Πολίτες ,

Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι σωστό να καταργούνται τα αποτελέσματα των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, να ακυρώνεται η εκφρασμένη βούληση, να ανατρέπεται η λαϊκή ετυμηγορία και να περιφρονούνται οι επιλογές των Πολιτών.

Αυτή η νομοθετική παρέμβαση κατά την άποψή μου κινείται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας και παραβιάζει κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας και κοινής λογικής.

Αντί να διορθώσει τα λάθη του Κλεισθένη, ορίζει προέδρους καταργώντας το θεσμοθετημένο Δημοκρατικό δικαίωμα Συμβούλων να διεκδικήσουν το αξίωμα του Προέδρου Κοινότητας.

Καλώ όλους τους εκλεγμένους Κοινοτικούς συμβούλους και τα τυχόν όργανά τους να συμπαραταχθούν μαζί μας στον αγώναγια την ανατροπή αυτού του «νομοθετήματος».

Καλώ όλους τους Δημάρχους, τα Δημοτικά Συμβούλια, τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους εκλεγμένους Προέδρους Κοινοτήτων στο Ν.Καρδίτσας με αποφάσεις τους να μην αναγνωρίσουν-νομιμοποιήσουν «δι-ορισμένους προέδρους μειοψηφίας».

«Αυτά δεν πρέπει να περάσουν γιατί είναι θεσμική εκτροπή με νομιμοφανή αιτιολογία».-

 

Γράφει ο Βασιλάκος Γ. Αστέριος, Αποκλεισμένος-Κατηργημένος Υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουζακίου

Comments (0)

Tags: , ,

Το Σάββατο 24/8 η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Μουζακίου

Posted on 20 Αυγούστου 2019 by admin

Η τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μουζακίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 στις 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας αντί να εκλεγεί, δι-ορίστηκε

Posted on 19 Αυγούστου 2019 by admin

Αγαπητοί Πολίτες, Αυτό… δεν έχει ματαγίνει. Αυταρχικά στις οχτώ (8) Αυγούστου άλλαξαν τους όρους διεξαγωγής των εκλογών της 26ηςΜαίου!.

Κατήργησαν χωρίς κανένα λόγο ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες  του Συμβουλίου και του Προέδρου των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων.

Αυθαίρετα και χωρίς κανένα ορθό, δίκαιο, λογικό, εκλογικό και αντικειμενικό επιχείρημα οι Πρόεδροι στην έδρα του Δήμου Μουζακίου (Μουζάκι),στο μεγαλύτερο Χωριό του Δήμου (Αγναντερό), αλλά και στις μεγάλες Κοινότητες (Κρανέας και Γελάνθης) ορίστηκαν, παρ ότι ο νόμος προέβλεπε έμμεση Εκλογή την 1η Σεπτεμβρίου 2019!

Ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Σύμβουλος (όλων των συνδυασμών) στην Κοινότητα Μουζακίου,αλλά και οι Πρώτοι του Αγναντερού-Κρανέας και Γελάνθηςπαρ ότι,κατά νόμοθα ήταν υποψήφιοιστην εκλογική διαδικασία της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη διεκδίκηση του αξιώματος  του Προέδρου της Κοινότητας, εν τούτοις αυθαίρετα αποκλείστηκαν!.

Με το πρόσχημα της εξασφάλισης κυβερνησιμότητας  και αποφυγής πολιτικών εκβιασμών-συναλλαγών, κατήργησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, ακύρωσαν την εκφρασμένη βούληση, ανέτρεψαν τη λαϊκή ετυμηγορία, περιφρόνησαν τις επιλογές των Πολιτών και  «εγκαθίδρυσαν εξουσία» χρεώνοντας στον εαυτό τους ιστορικά διορισμένους  Προέδρους Κοινοτήτων  και Συμβούλια χωρίς πλειοψηφία και χωρίς καμία αποφασιστική και ουσιαστική αρμοδιότητα.

Αυτή η νομοθετική παρέμβαση κατά την άποψή μας  κινείται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας και παραβιάζει κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας και κοινής λογικής.

Αντί να διορθώσει τα λάθη του Κλεισθένη μετέτρεψε το πρώτο κύτταρο της Αυτοδιοίκησης που είναι οι Κοινότητες σε διακοσμητικό όργανο, το απαξίωσε και κατ ουσία το κατήργησε.

Άμεσα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Πολιτών, Κομμάτων, αυτοδιοικητικών οργάνων και προσώπων. Συγκροτούμε συντονιστική επιτροπή αγώνα και καλούμε όλους τους εκλεγμένους τοπικούς συμβούλους να συμπαραταχθούν μαζί μας.

Καλούμε τους Δημάρχους, τα Δημοτικά Συμβούλια, τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους εκλεγμένους Προέδρους Κοινοτήτων να πάρουν δημόσια επί του θέματος θέση με αποφάσεις τους.

Καλούμε το Δ.Σ  της  Π.Ε.Δ Θεσσαλίας να συνεδριάσει άμεσα και με κατεπείγουσα διαδικασία να δρομολογήσει ενέργειες και δράσεις προκειμένου να ανατραπούν, αποσυρθούν, ανακληθούν και ακυρωθούν οι κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 5 του Πολυνομοσχεδίου.

Κανείς αιρετός και κανένα όργανο της Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να αναγνωρίσει και να νομιμοποιήσει διορισμένους Προέδρους χωρίς Δημοκρατική και Λαϊκή νομιμοποίηση, χωρίς αρμοδιότητες.-

 

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ΑστέριοςΒασιλάκος, Γάκιας Αθανάσιος, Καραντάνας Αθανάσιος, Κοντονίκας Παρμενίων

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 31 Ιουλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 5η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τιμολογιακής Πολιτικής (Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ.ΦοΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας) έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αντώνη Βασιλείου της Τ.Κ. Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας λόγω ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

4 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 37/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ σχετικά με την έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιρογιάννη Φανή

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 42/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης της επιχείρησης

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιρογιάννη Φανή

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 43/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιρογιάννη Φανή

7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευη υποδομων  Δ.Ε. Μουζακιου» Α.Μ.  02/17

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας: Τροποποίηση  Σύμβασης  του  Υποέργου  [3] «Τεχνικος  συμβουλος»  της  Πράξης  [5002336]  «Αποχετευση  ακαθαρτων  και εγκατασταση επεξεργασιας Λυματων Μουζακιου – β φαση (ολοκληρωση)»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας: Τροποποίηση  διατύπωση  γνώμης  για  την  Τροποποίησης  Νομικής  Δέσμευσης  για  το Υποέργο 1  Εγκατάσταση  επεξεργασία  λυμάτων  δήμου  Μουζακιου»  της Πράξης  [5002336]  «Αποχετευση  ακαθαρτων  καιεγκατασταση επεξεργασιας λυματων Μουζακιου – β φαση (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρώτης παράτασης  του έργου: «Υποδομες Τ.Κ. Βατσουνιας» Α.Μ.  03/17

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή υποδομών Δ.Ε Ιθώμης» (Α.Μ: 05/17)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Υδροδοτηση Εγκαταστασης επεξεργασιας λυματων δημου Μουζακιου» (Α.Μ. 15/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευη υποδομων Δ.Ε. Μουζακιου» (Α.Μ. 02/17)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του έργου «Βελτιωση αγροτικης οδοποιιας οδου Τ.Κ Οξυας» το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλοδημος Ι

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 236/2018 απόφασης Δ.Σ ως προς το τμήμα της που αφορά  την έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατασταση αγωγων εσωτερικων δικτυων υδρευσης σε κοινοτητες ΤΗΣ Δ.Ε Παμισου» (ΑΜ:07/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης του έργου «Ενεργειακη αναβαθμιση κλειστου Γυμναστηριου Μουζακιου» (Α.Μ: 03/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ανασυνταγμένης μελέτης του έργου «Βελτίωση υποδομών ορεινών οικισμών Δ.Ε Μουζακίου» (Α.Μ: 06/19)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, επί της διασταύρωσης των οδών Αντ. Βασιλείου και Μ. Αλεξάνδρου εντός του οικισμού Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πανελλήνιος αγώνας Λίγκας Αποστάσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς στο Μουζάκι

Posted on 24 Ιουλίου 2019 by admin

Το Αεραθλητικό Σωματείο Α.ΔΥ.ΘΕ. (Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας)  σε συνεργασία με τον Δήμο Μουζακίου διοργανώνουν στις 26, 27 και 28 Ιουλίου 2019 το Mouzaki XC ParaRace 2019 – Αγώνα Κυπέλου FAI cat2.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Φάνης Στάθης σε συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο Μουζακίου με τον πρόεδρο της Αερολέσχης κ. Γιάννη Κατσίκη και τον γραμματέα Δημήτρη Καμποσιώρη συζήτησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες των αγώνων.

Ο Πανελλήνιος αγώνας Λίγκας Αποστάσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς είναι 3ήμερης διάρκειας (μετά την 7ήμερη αναβολή αντί της αρχικής 19-21 Ιουλίου).

Αθλητές Αλεξιπτώτου Πλαγιάς – παραπέντε, από Αεραθλητικά Σωματεία όλης της Ελλάδας, θα φιλοξενηθούν στο  Μουζάκι, θα απογειωθούν από το πεδίο απογείωσης Πορτής πάνω από το Μουζάκι και θα πραγματοποιήσουν πτήσεις μεγάλων αποστάσεων στην πανέμορφη Οροσειρά του Κόζιακα, χρωματίζοντας τους ουρανούς μας!

Ο φετινός αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς ελληνικους και διεθνεις της κατηγορίας FAI cat2, και είναι ο τρίτος αυτού του τύπου που διοργανώνεται φέτος στην Ελλάδα, επαναφέροντας μετά από χρόνια το Μουζάκι στο αγωνιστικό προσκήνιο. Ο αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί μερικό κριτήριο για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας για το έτος 2020.

Το Μουζάκι, αποτελεί εδώ και χρόνια μια πασίγνωστη περιοχή πτήσεων στην Ελληνική και διεθνή αεραθλητική κοινότητα του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και έναν δημοφιλή προορισμό για προπονήσεις αθλητών και πτήσεις αναψυχής κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Για την διοργάνωση του Πανελλήνιου αγώνα Λίγκας Αποστάσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς, ο Δήμαρχος Μουζακίου  κ. Φάνης Στάθης δήλωσε:

«Καλωσορίζω με ιδιαίτερη θέρμη και χαρά την πρωτοβουλία του Αεραθλητικού Σωματείου ΑΔΥΘΕ να διοργανώσει με τον Δήμο Μουζακίου στην πόλη μας, έναν πολύ σημαντικό αγώνα Πανελλήνιας εμβέλειας, που θα αναδείξει τις ολοένα και αυξανόμενες τάσεις της κοινωνίας μας να ανακαλύπτει νέους τρόπους άθλησης και ψυχαγωγίας, απόλυτα συνδεδεμένους με το φυσικό περιβάλλον. Στα φυσικά πεδία πτήσεων αλεξίπτωτου πλαγιάς της Πορτής και του Ελληνόπυργου είναι όλο και πιο έντονη η δραστηριότητα που σημειώνεται κάθε χρόνο.  Διοργανώσεις όπως αυτή του Αεραθλητικού Σωματείου ΑΔΥΘΕ, που σχετίζονται άμεσα με τα εναλλακτικά αθλήματα θα έχουν πάντα την στήριξη της Δημοτικής μας Αρχής, καθώς συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της να δημιουργήσει στον Δήμο Μουζακίου έναν δυναμικό πυρήνα αεράθλησης, ελκυστικό για όλους τους αθλητές του είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Του χρόνου εντάσσουμε αποκλειστικά τους αγώνες στην αθλητική αντζέντα του Δήμου Μουζακίου και το αναγάγουμε σε ένα από τα κορυφαία event της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο!  Περιμένουμε επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας να έρθουν στο ΜΟΥΖΑΚΙ και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους φιλοξενήσουμε.  Εύχομαι ολόψυχα στους διοργανωτές του Πανελλήνιου αγώνα Λίγκας Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και να έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Πρόγραμμα Αγώνα

Πέμπτη 25/07/2019 – Εγγραφές και Ανεπίσημα Προπόνηση
09:00 Προσέλευση στο κέντρο ενημέρωσης
10:30 Αναχώρηση προς απογείωση.
12.00 Ενημέρωση στην απογείωση

12:30 Ελεύθερη πτήση η Προπονητικό Task (περιορισμένη περισυλλογή)
18:00 Λήξη Προπόνησης 19:00 Εγγραφές

 Παρασκευή 26/07/2019 – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  08:00 Εγγραφές

09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών

10:00 Αναχώρηση προς απογείωση

11.00 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση

12.00 Έναρξη αγώνα

18.00 Λήξη αγώνα

18.30 Συλλογή στοιχείων πτήσης

Σάββατο 27/07/2019 – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών

09:30 Αναχώρηση προς απογείωση

10.30 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση

11.00 Έναρξη αγώνα

18.30 Λήξη αγώνα

19.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης

20.00 Δείπνο

Κυριακή 28/07/2019 – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

08:30 Γενική ενημέρωση αθλητών

09:30 Αναχώρηση προς απογείωση

11.00  Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση

11.30 Έναρξη αγώνα

16.00 Λήξη αγώνα

16.30 Συλλογή στοιχείων πτήσης
17.30 Απονομή  βραβείων

Το πρόγραμμα του αγώνα δύναται να τροποποιηθεί με ευθύνη του διευθυντή αγώνα.

Comments (0)

Tags: , ,

Περί ανταποδοτικών από ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Posted on 18 Ιουλίου 2019 by admin

Αγωγή κατά του Δήμου Αργιθέας κατέθεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα,  η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το μικρό υδροηλεκτρικό στον Πλατανιά της Κοινότητας Αργυρίου. Ένα «έργο» που πολλοί από τους τοπικούς μας άρχοντες (λαλίστατοι, μάλιστα, ορισμένοι), στην προσπάθειά τους να μας πείσουν για τα «πλεονεκτήματα» των προωθούμενων στην περιοχή μας «έργων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλ. μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα),  παρουσίαζαν ως «χρυσοφόρο» για το Δήμο της περιοχής του!!!

Η αγωγή, μάλιστα, κατατέθηκε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ως «απάντηση» της εταιρίας  στην αγωγή του Δήμου Αργιθέας εναντίον της, με την οποία ο συγκεκριμένος Δήμος διεκδικούσε τα συμφωνημένα με ειδικό «μνημόνιο συνεργασίας» δικαιώματα των δημοτών και των Τοπικών Κοινοτήτων, αξιώσεις, ωστόσο, που η εταιρία θεωρεί,  πλέον, ιδιαίτερα επαχθείς για την ίδια, λόγω απρόοπτης μεταβολής, όπως ισχυρίζεται, των συνθηκών υπό τις οποίες υπεγράφη το παραπάνω συμφωνητικό και γι’ αυτό ζητά αυτό να κριθεί ανίσχυρο και η ίδια ν’ απαλλαγεί από οποιαδήποτε απορρέουσα απ’ αυτό υποχρέωση.

Είναι αλήθεια πως μια σημαντική μερίδα κοινού, απ’ αυτούς που πιστεύουν ακόμα στη χρησιμότητα και στην ωφελιμότητα των ΑΠΕ, που προωθούνται στην περιοχή μας (κυρίως μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα), συγκαταλέγει στα κριτήριά του και τα περιβόητα «ανταποδοτικά», είτε αυτά που προκύπτουν απ’ ευθείας από το νόμο είτε κι αυτά που με «πρόσθετες» και «ειδικές συμφωνίες» τάζουν τόσο οι ίδιοι «επενδυτές» όσο και όσοι από τους τοπικούς μας άρχοντες συντάσσονται μαζί τους, προωθώντας τα συγκεκριμένα έργα.

«Ανταποδοτικά» για τα οποία οι ίδιοι τοπικοί άρχοντες αλλά και οι ενδιαφερόμενοι «επενδυτές» προσπαθούν να πείσουν για το σημαντικό τους ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία και για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ντόπιων κατοίκων, ισχυριζόμενοι, μάλιστα, ότι μελλοντικά θ’ αποτελούν και «μονόδρομο» για την οικονομική κατάσταση των Δήμων μας.

Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που και στο Δήμο μας ακούσαμε και τον πρόσφατα απελθόντα Δήμαρχο Μουζακίου κο Κωτσό, ομού με την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπόσχονται χρυσές εποχές για όσους από τους κατοίκους των χωριών μας, του δικού μας της Οξυάς συμπεριλαμβανόμενου,  φορτώθηκαν  εν αγνοία τους  διάφορες τέτοιες «επενδύσεις» σε μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την τύχη και το μέλλον τους, αφού συνεπάγονται την απώλεια του φυσικού και υδάτινου πλούτου της περιοχής τους.

Το ποσοστά πήραν κι έδωσαν!!! Τόσα τοις εκατό από το νόμο, τόσα επιπλέον με ειδικά συμφωνητικά, κ.λ.π., ώστε πολλοί από εμάς να μη βλέπουν την ώρα και τη στιγμή για την υλοποίηση των συγκεκριμένων «επενδύσεων»!!! Για δε το χωριό μας την Οξυά, ειδικότερα, οι «διαπραγματεύσεις» του προέδρου ήταν τόσο «σκληρές», που αποκομίσαμε και κάμποσους τόνους …..μπάζων (!!!) ως «χαλίκι» για τη χαλικόστρωση – κι ας είμαστε στο 2019 – των δρόμων του χωριού μας!!!

Αλλοίμονο, όμως!!! Οι παραπάνω αγωγές από και κατά του Δήμου Αργιθέας, που δεν είναι βέβαια και το μοναδικό φαινόμενο, μας επιβεβαιώνουν για όσα κατά καιρούς έχουμε καταγγείλει αναφορικά με τα «ανταποδοτικά» των προαναφερόμενων «έργων», τα οποία, με βάση και στοιχεία και από άλλες περιοχές, αμφισβητήσαμε εξ αρχής τόσο για την πραγματική αξία και σημασία τους – σε σχέση, πάντα, και με τα λοιπά οφέλη αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις των έργων που συνοδεύουν – όσο και για τις προθέσεις της πολιτείας και των επενδυτών για συμμόρφωσή τους με όσα υπόσχονται.

Μεγαλύτερη από ποτέ, λοιπόν, η ανάγκη για αφύπνιση και προβληματισμό όλων μας γύρω απ’ όσα μεθοδεύονται στον τόπο μας, γενικότερα, με την προώθηση συγκεκριμένων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα των προωθούμενων στην περιοχή μας μικρών υδροηλεκτρικών και αιολικών πάρκων. Η πραγματικότητα αρχίζει και διαφαίνεται όλο και περισσότερο και ταυτίζεται πλήρως με την αναποτελεσματικότητα από κάθε άποψη – ενεργειακή, κοινωνική, οικονομική, κ.λ.π.- των προαναφερόμενων έργων, το σίγουρο αποτέλεσμα των οποίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απώλεια του φυσικού και υδάτινου πλούτου μας και οι τεράστιες, ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές καταστροφές, που αυτά συνεπάγονται.

Κι όσο για τα «ανταποδοτικά» αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το τυράκι στη φάκα για να και μέχρι να τσιμπήσουμε.

Εμείς θα το κάνουμε;

Επιπλέον, φαίνεται και ξεκάθαρα πως όταν οι «επενδυτές» δένουν το γάιδαρό τους, ξεχνούν και όσα συμφωνούν.

Εμείς θ’ αδιαφορήσουμε;

 

Της Περιβαλλοντικής Κίνησης Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς

Comments (0)

Tags: , ,

Νέα έργα για το οδικό δίκτυο του Δ. Μουζακίου

Posted on 17 Ιουλίου 2019 by admin

Στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα διαγωνισμού του έργου προϋπολογισμού 178.000 που αφορά στην αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αποκαθιστά το οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου αντιμετωπίζοντας παράλληλα κατολισθητικά φαινόμενα. Είναι ένα έργο ουσίας που ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Τα έργα δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι εξής:

  • Θα γίνουν εκσκαφές στις θέσεις αποκατάστασης καθώς και κατασκευή επιχώματος από επίλεκτα υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4.
  • Φρεατοπάσσαλοι Φ0,33 θα κατασκευαστούν στις θέσεις που προβλέπονται με μέσο βάθος 12,00 μ. και σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 1,50μ.
  • Θα γίνει κατασκευή δύο στρώσεων βάσης συμπ. πάχους 0,10 μ. από θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-155 καθώς και αποκατάσταση και συντήρηση του οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα.

 

Comments (0)

Tags: ,

Συνάντηση Δημάρχου Μουζακίου με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ

Posted on 09 Ιουλίου 2019 by admin

Τον νέο Δήμαρχο Μουζακιου κ. Φάνη Στάθη επισκέφτηκε ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας στο Δημαρχείο του Μουζακίου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου συζήτησε τα προβλήματα που απασχολούν τους δήμους της χώρας, με βασικό την υποστελέχωση και την μη δυνατότητα νέων προσλήψεων. Υπογράμμισε πως η καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που δουλεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων κ. Αποστόλης Ταξιάρχης έδωσε τις ευχές του στο νέο Δήμαρχο και τόνισε πως επιζητεί  την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ έκλεισε αναλύοντας τα προβλήματα των εργαζομένων.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Σεπτέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC