Tag Archive | "Μουζάκι"

Tags: , ,

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 08 Απριλίου 2020 by admin

Έκτακτη (λόγω προθεσμιών και ενόψει της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μουζακίου το προσεχές Σάββατο 11 – 4 – 2020) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, στο άρθρο 10 παρ 1 της ΠΝΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ.Α’, καθώς της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α’ 75 ‘«έως τις 31η Μαΐου 2020, στις 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυνάμει της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α’ 75 ‘ «έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου Συμβουλίου, άρθρο 43, παρ. 1.

Θέματα συζήτησης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δ. Μουζακίου, λόγω Κορωνοϊού.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλονικών οονανων των OTA α’ και β βαθυού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων υπορεί να λαυβάνει y ώρα είτε δια περιφοράς κατά τκ προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010. είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Comments (0)

Tags: , ,

Δ. Μουζακίου: Αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιές από πλημμύρες

Posted on 07 Απριλίου 2020 by admin

Από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιές από πλημμύρες που προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Παμίσου & Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου.

Ο ΕΛΓΑ παίρνοντας μέτρα για την προστασία από τον CONVID 19 έχει θεσπίσει την Προσωρινή Δήλωση Ζημιάς. Οι παραγωγοί για τις δηλώσεις αυτές δεν θα καταβάλλουν τέλη εκτίμησης, θα τα καταβάλουν όταν υποβληθούν οι οριστικές δηλώσεις ζημιάς.

Όσοι παραγωγοί έχουν πάθει ζημιά θα πρέπει να προμηθευτούν τις δηλώσεις αυτές από τα Δημοτικά καταστήματα του Αγναντερού &  Φαναρίου η να τις εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.

Αφού συμπληρώσουν τις προσωρινές δηλώσεις θα πρέπει να τις καταθέσουν στους αρμόδιους Ανταποκριτές του Δήμου έως 30 Απριλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και στους αρμόδιους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2445350106

2445350126

2441352821

2441352421/422

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προφάσεις εν αμαρτίαις και αήθεις προσωπικές επιθέσεις μερίδας της αντιπολίτευσης του Δ. Μουζακίου

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Μόνο ως πρωταπριλιάτικο, κακόγουστο αστείο μπορώ να εκλάβω την τοποθέτηση  των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Μουζακίου. Είναι τουλάχιστον λυπηρό εν μέσω τόσο σοβαρών θεμάτων που άπτονται της ζωής και της υγείας μας  να ασχολούμαστε με μικροπολιτικές και στείρες αντιπαραθέσεις χωρίς αντίκρισμα  που πλήττουν καίρια το Δήμο Μουζακίου. Ωστόσο αναγκασμένη πια εκ των όσων ψευδώς και αναίσχυντα αναφέρουν , οφείλω να παραθέσω τα πραγματικά περιστατικά.

Μεταξύ των εκτάκτων μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Κορονοϊού , θεσπίστηκε ειδική διαδικασία σύγκλησης των Δημοτικών Συμβουλίων . Μεταξύ των προκρινόμενων λύσεων ήταν και η δια περιφοράς σύγκληση αυτών. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και στο Δήμο Μουζακίου, ήτοι η αποστολή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προσκλήσεων, των εισηγήσεων αλλά και ειδικού εντύπου ψηφοφορίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ δια περιφοράς στις  23-03-2020  συμμετείχαν 25 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους και οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα. Κανείς δε, δεν προέβαλε οποιαδήποτε ένσταση για την παραλαβή των μηνυμάτων , για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άλλωστε για όσους Δημοτικούς Συμβούλους δεν υπήρχε δυνατότητα παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία.  Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου στις 31-3-2020, τι άλλαξε;;;

Η ανωτέρω διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιλέχθηκε από την Πρόεδρο του,(ακολουθείται άλλωστε από την πλειονότητα των Προέδρων Δ.Σ) αλλά ορίστηκε με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Επιπλέον στο έντυπο ψηφοφορίας όπως αυτό απεστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους  υπάρχει στήλη “κατάθεσης απόψεων” αλλά και δυνατότητα-υποχρέωση  τηλεφωνικής παρέμβασής των Συμβούλων για οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση.

Το κείμενο που δημοσιεύτηκε στον εντυπο και ηλεκτρονικο τυπο φέρεται  να υπογράφεται από όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων . Σε σημερινό δημοσίευμα του ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Ελπίδα, κ Αθανάσιος Καρύδας καταγγέλλει πως ουδέποτε συναίνεσε να δημοσιευτεί το εν λόγω κείμενο, διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενό του και αποκαθιστά την αλήθεια.

Στο παραληρηματικό τους αφήγημα, οι επικεφαλής κ.κ Ντούρβα, Διαμαντοπούλου και Γιώτης  βάλουν εναντίον της Προέδρου του ΔΣ ότι “υφάρπαξε” την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων.

Τους απαντώ ότι από την έναρξη της θητείας μου ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλήφθηκα το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνω και καταβάλλω τα μέγιστα να τηρώ τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες παρότι βρίσκω προσκόμματα. Πρακτικές υφαρπαγής και απειλών ακολουθούν εκείνοι, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από την καταγγελία του κ Καρύδα, πέφτουν όμως στο κενό καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι άβουλα πιόνια τους και δεν ενδίδουν.  Γι΄αυτό και στη συνέχεια προβαίνουν σε κινήσεις πανικού, όπως οι διαγραφές Δημοτικών Συμβούλων από παράταξη  (που δεν είναι μάλιστα σύννομες!). Αυτό είναι που τους θίγει. Αν έχουν το θάρρος, ας το ομολογήσουν! 

Επιχειρείται από μερίδα των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων , μια συντονισμένη προσπάθεια επίθεσης εναντίον του θεσμού του Προέδρου μέσω υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και καταγγελιών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αποτυχημένα προσπάθησαν να ακυρώσουν τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εξυπηρετώντας αποκλειστικά πολιτικές σκοπιμότητες με ένα και μοναδικό θύμα, το Δήμο Μουζακίου.! Τους ενημερώνω ότι δεν πτοούμαι, δεν κάνω εκπτώσεις στις αξίες μου και σέβομαι απόλυτα το θεσμό που υπηρετώ. Τους επιστρέφω όσα ανυπόστατα μου προσάπτουν και τους καλώ να συμπράξουν στην ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προάγοντας τα συμφέροντα του Δήμου και όχι τα ατομικά τους, καθώς και να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να την αντιμετωπίσουμε συλλογικά με τη δέουσα σημασία.

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας πως παρά την απουσία τους από την δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Μαρτίου 2020 σεβόμενοι απόλυτα των καθένα σας ξεχωριστά και τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, λάβαμε θετικές αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήτοι,

 • τις απαλλαγές και ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις του Δήμου,
 • την πάγια προκαταβολή των Προέδρων για την ενίσχυση των τοπικών μας κοινοτήτων,
 • την Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (αντισηπτικά , γάντια, μάσκες)
 • τις απολυμάνσεις  των κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων κ.α

Κατανοώ την πικρία τους καθώς φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, αρνήθηκαν προσχηματικά να ψηφίσουν για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις του Δήμου , προσπάθησαν να επηρεάσουν και δεν τα κατάφεραν….και έχουν δίκιο μόνο στο εξής…ότι επικροτώ την  επικράτηση της συνειδητής και υπεύθυνης στάσης της πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στη Συνεδρίαση.

Διερωτώμαι, συμμερίζονται όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων τους τις “κοινές” τους απόψεις(;), ενημερώθηκαν άραγε ορθά ή παραπλανήθηκαν ακόμη μια φορά¨(;)!

Τέλος, και όλως  συμβουλευτικά προς τους επικεφαλής, αν και νεότερή σας… η οικονομική ή όποια άλλη στήριξη που δίδεται προς ανακούφιση Νοσοκομείων ή Κέντρων υγείας, είναι τιμητική και αξιέπαινη πράξη χωρίς να απαιτούνται δημοσιεύσεις και τυμπανοκρουσίες..

 

Γράφει η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου Μαρία Καραμπέκου

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Καραβίδας: Χάθηκε κάθε ισορροπία στο Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Η «δια περιφοράς συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία, που μπορεί να τυχαίνει εφαρμογής σε εξαιρετικές, επίσης, περιπτώσεις, όπως κι αυτή που διανύουμε. Μια εξαιρετική διαδικασία κατά την οποία, ως δημοτικοί σύμβουλοι, καλούμαστε να εγκρίνουμε ή όχι εξ αποστάσεως και χωρίς δυνατότητα για συζήτηση, υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων, ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση αντιπροτάσεων ή συμπληρωματικών προτάσεων, κ.λ.π., τα θέματα που κάθε φορά θεωρείται αναγκαίο για τη λειτουργία του Δήμου.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, για μια τέτοια «εξαιρετική διαδικασία» θεωρείται επιβεβλημένη και η καταβολή εκ των προτέρων κάθε προσπάθειας για εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συνεννόησης και συναίνεσης μεταξύ δημοτικών παρατάξεων και συμβούλων. Κι αυτή η συνεννόηση και συναίνεση είναι στην ευθύνη του Δημάρχου αλλά και, κυρίως, του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου να την διασφαλίσουν, με το τελευταίο, μάλιστα, να πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο, προσανατολισμένο στον ενωτικό για το Δημοτικό Συμβούλιο ρόλο του, τον οποίο οφείλει να προβάλει και να αξιοποιεί πλήρως.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης που διανύουμε έγιναν δύο μέχρι τώρα «δια περιφοράς» συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και για τα όσα γύρω απ’ αυτές διαμείφθηκαν αναφορικά με την έλλειψη κάθε συνεννόησης, την προσπάθεια του κου Δημάρχου να ωφεληθεί μικροπολιτικά, κ.λ.π., μίλησαν ήδη δημόσια από κοινού όλοι (κι αυτό έχει τη σημασία του) οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθειά τους να ενημερώσουν σχετικά τους δημότες.

Η δική μου παρέμβαση αφορά μόνο στο θεσμικό μου ρόλο ως αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του οργάνου που, όπως και παραπάνω ανέφερα, πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, αμερόληπτα και ενωτικά για το Δημοτικό Συμβούλιο, και σκοπεύει να καταδείξει πόσο υποβαθμισμένος είναι στο Δήμο μας ο θεσμός του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα προεδρείο που, ας σημειωθεί, δεν απαρτίζεται μόνο από τον/την πρόεδρο και το ρόλο του οποίου κάποιοι παρερμηνεύουν ως θεσμό, θεωρώντας τον ταυτισμένο με την εκάστοτε πρώτη σε δύναμη παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο και πως τα συμφέροντα της οποίας και μόνο πρέπει να εξυπηρετεί.

Ως αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν, η ενημέρωση ή συμμετοχή μου,  τόσο νωρίτερα όσο και, κυρίως, ενόψει των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατ’ εξαίρεση «δια περιφοράς» συνεδριάσεων, τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, τα προς έγκριση θέματα, κ.λ.π., ήταν, δυστυχώς, παντελώς ανύπαρκτη. Και όταν με την ίδια ιδιότητά μου τηλεφώνησα στην πρόεδρο κα Μαρία Καραμπέκου να πληροφορηθώ και να ζητήσω στοιχεία για την τελευταία (31/3/2020) δια περιφοράς συνεδρίαση, αυτή μου έκλεισε το τηλέφωνο, απορροφημένη, προφανώς, από τις σκέψεις της για το αν και πως, όπως δήλωσε, πρέπει να πανηγυρίσει τη «νίκη» της (ποια νίκη, άραγε;) και από την «ικανοποίησή της», που αφήνει όλους εμάς της αντιπολίτευσης «βαθειά πληγωμένους».

Προσωπικά, η μέχρι σήμερα διαδρομή μου στη ζωή, στα κοινά του τόπου μου  αλλά και στην ίδια την κοινωνία, μου δίνει την εμπειρία και την αντοχή ν’ ανταπεξέλθω σε συμπεριφορές, όπως αυτή της κας προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου. Θεωρώ, ωστόσο, ότι οι ίδιες συμπεριφορές επιβεβαιώνουν και τον τίτλο της παρέμβασής μου. Ότι, δηλαδή, χάθηκε κάθε ισορροπία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του τελευταίου ως οργάνου διοίκησης του Δήμου και για τους δημότες.

Ο καθένας ας αναλογιστεί τις ευθύνες του.

 

 

Γράφει ο Γιώργος Δ. Καραβίδας, δημοτικός σύμβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία), αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αγκαλιά αγάπης: Νέα κοινωνική δομή στο Δήμο Μουζακίου

Posted on 01 Απριλίου 2020 by admin

Ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με τα νομικά του πρόσωπα «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ» και «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΟΤΗΤΑ», γνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δημότες του εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, και με γνώμονα την προσφορά στο συνάνθρωπο, συμβάλλει έμπρακτα, αναδιατάσσοντας τις κοινωνικές του δομές άμεσα, δημιουργώντας παράλληλα πιο ευρεία προσωρινή υποστηρικτική δομή για τους δημότες του και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με τα κατά τόπους προγράμματα “Βοήθεια Στο Σπίτι” και το “Κέντρο Κοινότητας”.

 

Η νέα Δημοτική Αρχή έχοντας αναλάβει την πρωτοβουλία για τη θέσπιση δομής ευημερίας και αλληλεγγύης, συγκροτεί μια συμμαχία ανθρώπινων δυνάμεων με την επωνυμία “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”.

 

Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πληττόμενους δημότες κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύει ο τόπος μας, ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει πως μέσα από την δομή “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ” θα εξυπηρετούνται:

Α) Ευπαθείς ομάδες, που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, λόγω σοβαρού και χρόνιου προβλήματος υγείας.

Β) Ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ, με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή άλλα χρόνια νοσήματα που αδυνατούν να μετακινηθούν.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 1. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων
 2. Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 3. Συνταγογράφηση φαρμάκων
 4. Αγορές αναγκαίων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
 5. Έκτακτες και υπέρ-επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις
 6. Διανομή Φαγητού

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται αυστηρά και μόνο στις περιγραφείσες ως άνω κατηγορίες πολιτών.

Λόγω της εφαρμογής μέτρων προφύλαξης από τον κοροναϊό Covid – 19, ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σε μήνυμα του σεβαστού Ιεράρχου μας κ.κ. Τιμοθέου,  η αναστολή λειτουργίας των συσσιτίων που παρέχονται από τα «Σπίτια της Αγάπης» που λειτουργούν υπό την σκέπη τους.  Ως εκ τούτου θα αναστέλλονταν και η διανομή των 25 περίπου γευμάτων από την ενορία του Αγναντερού της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

Ο  Δήμος Μουζακίου σταθερά προσηλωμένος στο κοινωνικό του έργο αποφάσισε να αναλάβει την προσφορά των ανάλογων σε αριθμό γευμάτων στην Δημοτική Ενότητα Παμίσου, δια μέσου της νέας υποστηρικτικής δομής του “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΩΡΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”

 • Δ.Ε.ΙΘΩΜΗΣ : 2441352424 (ώρες επικοινωνίας : 08:00-15.00)
 • Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 2445043446 (ώρες επικοινωνίας : 08:00-15.00)
 • Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ: 2441082110 (ώρες επικοινωνίας : 08:00-15.00)

 

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 6932950270 (ώρες επικοινωνίας 8:00-22:00)
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2445042091 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 και σε επείγουσες περιπτώσεις έως τις 22:00 )

Επίσης γίνεται γνωστό ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας (Μουζάκι, Αγναντερό και Φανάρι), γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον προγραμματισμό επίσκεψης, όπου εξετάζεται μεμονωμένα η επείγουσα ανάγκη κάθε αιτήματος.

Τηλέφωνα Κ.Ε.Π. : Μουζάκι: 2445350201, 2445350202
  Αγναντερό: 2441353320, 2441353321
  Φανάρι: 2441352421, 2441352422

 

Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας αλλάζει καθημερινά, όπως αλλάζει και η κοινωνίας μας. Οφείλει λοιπόν να προσαρμόζεται και να υιοθετεί προτάσεις με γνώμονα το κοινό καλό όλων των Δημοτών.

Στην προσπάθεια αυτή είμαστε μαζί!

Στοχεύουμε στον εμπλουτισμό των δράσεων στην “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ” και είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε πρωτοβουλίες των Δημοτών, που μπορεί η κοινωνική αυτή δομή να αγκαλιάσει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Οικονομικές ελαφρύνσεις του Δ. Μουζακίου σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Posted on 30 Μαρτίου 2020 by admin

Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνει η χώρα μας, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση η λήψη μέτρων για την οικονομική «ανακούφιση» των καταστημάτων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Δήμους της χώρας μας. Πρόκειται για μία σειρά μέτρων που η εφαρμογή τους αφορά όσους διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού “COVID 19”.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ.Στάθης δήλωσε για τις οικονομικές ελαφρύνσεις που προτείνει η Δημοτική αρχή και αφορούν στις επιχειρήσεις του Δήμου:

 «Ήταν μια πρόταση των Δημάρχων της χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια πρόταση  στήριξης όλων των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της εξάπλωσης των κρουσμάτων του Κορωνοϊού. Παραμένουμε δίπλα σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο αναγνωρίζοντας πως  είναι καθήκον μας να συνδράμουμε στην βιωσιμότητα τους και προχωράμε στη λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης. Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κρίση και θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να κρατήσουμε ζωντανό το Δήμο μας,

να επιτύχουμε μια δυνατή εκκίνηση την επόμενη ημέρα και

να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό δεδομένης της πρωτοφανούς συγκυρίας.

Εισηγούμαστε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο μέτρα με γνώμονα το ηθικό μας χρέος προς  τις άμεσα πληγείσες ομάδες, που «χτυπήθηκαν» πρώτες από την επιδημία και δικαιούνται έναν υποστηρικτικό Δήμο που στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, όταν τον χρειάζονται, θεωρώντας τον συνεργάτη και σύμμαχο, σε μια μάχη που μπορεί να μη γνωρίζει κανείς το μέγεθος του εχθρού και τη διάρκεια του πολέμου, αλλά όλοι μπορούν να  αναγνωρίσουν  την αξία του συνεργάτη κα τη δύναμη της συμμαχίας, για όσο αυτός απειλεί.

Εισηγούμαστε :

 • Απαλλαγή δημοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού).
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 • Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές.
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθάριστων των καταστημάτων (0,5%).
 • Από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου προτείνεται η αναστολή καταβολής μισθωμάτων στο Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων κατόπιν συνεννόησης με τις σχολικές επιτροπές.
 • Η Δημοτική αρχή θα αναλάβει να στείλει επιστολές προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που αποτελούν μεγάλο μέρος του παραγωγικού ιστού του Δήμου μας να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος των 800€ και των λοιπών ευεργετημάτων.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 27 Μαρτίου 2020 by admin

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στις 31-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή  από δημοτικά τέλη για  επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Κορωνοϊού
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών «Παρεμβαση» ιδιοκτησίας Κόγια Σοφίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της  για τα έτη 2017,2018,2019
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Χάρματος
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου στη θέση «Αγία Βαρβάρα» της Τ.Κ. Οξυάς
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρωσεις δρομων δημου» (Α.Μ: 05/18)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία κινητού Τεμαχιστή Ογκωδών στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Καρδίτσας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιια δ.δ. μαγουλιτσας» (Α.Μ: 12/10)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατασταση ζημιων υποδομων δημου μουζακιου» (α.Μ: 04/18)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην  Τ.Κ. Μαγούλας για την κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος
14. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 206/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  τη «Συζητηση και ληψη αποφασης περι καθορισμου δημοτικης εκτασης για κατασκευη προχειρης σταυλικης εγκαταστασης στο δημο μας»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Comments (0)

Tags: , ,

Πως θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά Μουζακίου

Posted on 19 Μαρτίου 2020 by admin

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/Β/17-03-2020 σχετικά με την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-03-2020 έως 31-03-2020,  προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID -19» ενημερώνουμε τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) καθώς και τους καταναλωτές λαϊκών αγορών για τα εξής:

Α.   ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟ:

 1. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης
 • Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, όσπρια, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά

και κουνέλια

 • Βιολογικά νωπά προϊόντα της κατηγορίας τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων
 • Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

 

 1. Άνθη, καλλωπιστικά φυτά καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου).

 

 1. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα – κατεψυγμένα τρόφιμα
 • Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος.
 • Κατεψυγμένα τρόφιμα (αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά), είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης

 

Επιτρέπεται:

 • Πώληση χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.

Β.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

 1. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).
 2. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας. (ΚΑΔ 4789).

Γ. Σύμφωνα με την με Α.Π 5/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα πρέπει οι πωλητές να τηρούν τα παρακάτω:

 1. Αποτροπή προσέγγισης πολλών ατόμων ταυτόχρονα στους πάγκους και τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων.
 2. Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεωτικά θα φορούν, κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
 3. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
 4. Μαζί με τις σακούλες θα δίνονται και δωρεάν γάντια στους καταναλωτές από τους πωλητές των λαϊκών αγορών αμέσως μόλις πλησιάζουν στον πάγκο και θα ετοιμάζονται να διαλέξουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν.
 5. Οι πωλητές να φορούν γάντια και να πλένουν τα χέρια τους μετά την απόρριψη αυτών.
 6. Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους πωλητές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Επισημαίνουμε πως επιβάλλεται οι καταναλωτές να τηρούν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων και να τηρούν τα μέτρα που επιβάλλει ο κανονισμός προστασίας και οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σχετικά με τον κοραναϊό.
 • Θα διενεργούνται έλεγχοι συνεχώς για την τήρηση των οδηγιών του κανονισμού προστασίας
 • Ο χώρος θα απολυμανθεί μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των εμπορικών συναλλαγών με το κοινό.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δ. Μουζακίου: Ενημέρωση για Κορωναΐό για ευπαθείς ομάδες

Posted on 17 Μαρτίου 2020 by admin

Μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για λόγους πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας των δημοτών.

Ο Δήμος Μουζακίου μετά τις έκτακτες συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας σήμερα το απόγευμα, ανακοινώνει τα εξής:

Από την Παρασκευή 13/3/2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης,
1. α) Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που ενδιαφέρονται.
β) Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email: dimos@mouzaki.gr
γ) Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δημότη σε υπηρεσία του Δήμου, αυτή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 1. Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής των οφειλών τους. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οφειλόμενα ποσά δεν θα επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
 1. Αναστέλλεται η διαδικασία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων και παρακαλούνται στο διάστημα αυτό όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/.

Υπενθυμίζουμε δε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 30/6/2020.

 1. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου θα λειτουργούν κανονικά. Όμως παρακαλούνται οι δημότες να λάβουν υπόψη τους, ότι λόγω των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν δικαίωμα να λάβουν οι εργαζόμενοι με παιδιά στο σχολείο, το προσωπικό του Δήμου και στον τομέα αυτό θα είναι μειωμένο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται η όσο το δυνατόν περιορισμένη εναπόθεση απορριμμάτων.
 2. Tα ΚΕΠ του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά από 08:00 έως 15:00, κάθε εργάσιμης ημέρας.
  Για την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών στον χώρο του ΚΕΠ οι πολίτες θα εισέρχονται για να εξυπηρετηθούν ανά ένας.
 3. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν κλειστές οι παρακάτω δομές του Δήμου: βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, χορευτικά τμήματα, φιλαρμονική. Δεν παρέχεται άδεια χρήσης δημοτικών χώρων ή σχολείων για οποιαδήποτε εκδήλωση.
 4. Η ταμειακή υπηρεσία της ΔΕΥΑ Μουζακίου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας. Προτρέπουμε τους δημότες να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης μέσω των Κωδικών Ηλεκτρονικής Πληρωμής ή στα Ταμεία των Τραπεζών. Επισημαίνεται ότι τα τέλη ύδρευσης δεν θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις για όλους τους λογαριασμούς με ημερομηνία λήξης μέχρι την 30η Απριλίου 2020.

Ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των δημοτών.

Τηλεφωνικό κέντρο: 2445350100

ΔΕΥΑΜ: 2445042063

ΔΗΚΕΔΗΜ- (Βοήθεια στο σπίτι): 2445043446

Προτρέπουμε όλους τους δημότες να τηρούν με ακρίβεια και υπευθυνότητα όσα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συστήνει, ώστε να αποτραπεί η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Δήμος Μουζακίου λαμβάνει τα μέτρα του για τον κορονοϊό

Posted on 13 Μαρτίου 2020 by admin

Μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για λόγους πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας των δημοτών.

Ο Δήμος Μουζακίου μετά τις έκτακτες συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας σήμερα το απόγευμα, ανακοινώνει τα εξής:

Από την Παρασκευή 13/3/2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης,
1. α) Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που ενδιαφέρονται.
β) Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email:dimos@mouzaki.gr
γ) Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δημότη σε υπηρεσία του Δήμου, αυτή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 1. Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής των οφειλών τους. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οφειλόμενα ποσά δεν θα επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
 2. Αναστέλλεται η διαδικασία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων και παρακαλούνται στο διάστημα αυτό όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμαςhttps://tetragonika.govapp.gr/.

Υπενθυμίζουμε δε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 30/6/2020.

 

 1. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου θα λειτουργούν κανονικά. Όμως παρακαλούνται οι δημότες να λάβουν υπόψη τους, ότι λόγω των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν δικαίωμα να λάβουν οι εργαζόμενοι με παιδιά στο σχολείο, το προσωπικό του Δήμου και στον τομέα αυτό θα είναι μειωμένο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται η όσο το δυνατόν περιορισμένη εναπόθεση απορριμμάτων.
 2. Tα ΚΕΠ του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά από 08:00 έως 15:00, κάθε εργάσιμης ημέρας.
  Για την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών στον χώρο του ΚΕΠ οι πολίτες θα εισέρχονται για να εξυπηρετηθούν ανά ένας.
 3. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν κλειστές οι παρακάτω δομές του Δήμου: βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, χορευτικά τμήματα, φιλαρμονική. Δεν παρέχεται άδεια χρήσης δημοτικών χώρων ή σχολείων για οποιαδήποτε εκδήλωση.

Ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των δημοτών.

 

Τα τηλέφωνα στα οποία οι δημότες μπορούν να απευθύνονται είναι:

Τηλεφωνικό κέντρο: 2445350100

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού: Μαρία Ταμπάκου 2445350111

Γραφείο Δημάρχου: Άννα Κωλέττα 2445043243

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Πολίτη: Ιωάννης Κουτσουγιάννης 2445350105

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων: Σωκράτης Κωτίνας 2445350122

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Νικόλαος Πούπης 2445350103

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης: Γεώργιος Κανιούρας 2445350106

 

Προτρέπουμε όλους τους δημότες να τηρούν με ακρίβεια και υπευθυνότητα όσα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συστήνει, ώστε να αποτραπεί η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αναστολή λειτουργίας ΚΑΠΗ Μουζακίου

Posted on 09 Μαρτίου 2020 by admin

Σχετικά με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και κατόπιν της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/8-3-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (ΦΕΚ 726/τ.Β/8-3-2020), η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. στο Μουζάκι και στο Αγναντερό, από σήμερα 9/3 έως και την Κυριακή 5/4/2020για τη διαφύλαξη και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Comments (0)

Tags: , ,

Ένταση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΜ

Posted on 06 Μαρτίου 2020 by admin

Ένταση επικράτησε στη (5-3-2020) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΜ. Προφανές ότι οι καταγγελίες αλλά και οι προτάσεις που από το μέλος του Συμβουλίου Γιώργο Καραβίδα, δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και εκπρόσωπο σ’ αυτό της μειοψηφίας,  κατατέθηκαν αναφορικά με θέματα προσλήψεων αλλά και λειτουργίας της ΔΗΚΕΔΗΜ στο συγκεκριμένο τομέα, ενοχλούν!!!

Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών υπενθυμίζουμε ότι ήδη πρόσφατα έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που εγείρουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των ενεργειών  αρμοδίων οργάνων της ΔΗΚΕΔΗΜ, που εκδηλώθηκαν πριν την υποχρεωτική από το νόμο δημοσιοποίηση στο «Διαύγεια» της αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες προσλήφθηκαν ΑμΕΑ, σε υλοποίηση σχετικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Στη συνεδρίαση αμφισβητήθηκε από τον προαναφερόμενο δημοτικό σύμβουλο και εκπρόσωπο της μειοψηφίας η νομιμότητα των συγκεκριμένων ενεργειών και κατατέθηκε από τον ίδιο αίτημα για εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση με θέμα την ανάκλησή τους και την εκ νέου σύμφωνη με το νόμο εκδήλωσή τους. Η κατάθεση του συγκεκριμένου αιτήματος προκάλεσε ένταση και, με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου, παραπέμφθηκε για συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση.

Ένταση προκλήθηκε, επίσης, και κατά τη συζήτηση των 1ου και 2ου θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης, που αφορούσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2020 και για τα οποία από το μέλος και πάλι του Συμβουλίου και δημοτικό σύμβουλο  Γιώργο Καραβίδα κατατέθηκε για συζήτηση και έγκριση αντιπρόταση, ώστε ο ανωτέρω προγραμματισμός να συνοδεύεται και από απόφαση για υιοθέτηση κριτηρίων ΑΣΕΠ, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα στις προσλήψεις προσωπικού. Κι αυτή, ωστόσο, η πρόταση παραπέμφθηκε, με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου, σε επόμενη συνεδρίαση.

Γι’ ακόμα μία φορά δηλώνουμε ότι ως δημοτική παράταξη, επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δήμο Μουζακίου, θα προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας αλλά και τιμώντας την όποια συμμετοχή μας στα όργανα διοίκησης του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων, των Κοινωφελών Επιχειρήσεών του, κ.λ.π.,  να συμβάλουμε στην ανάδειξη καταστάσεων που λειτουργούν σε βάρος του συμφέροντος των δημοτών και οι οποίες, παραβιάζοντας πολλές φορές ακόμα και στοιχειώδεις κανόνες νομιμότητας, προσβάλλουν ακόμα κι αυτή την ίδια την αξιοπρέπεια και νοημοσύνη τους.

Παράλληλα, όπως και από τα παραπάνω αλλά και από προηγούμενες πρωτοβουλίες μας αποδεικνύεται, θα προσπαθούμε να συνδράμουμε, με κατάλληλες κάθε φορά πρωτοβουλίες και προτάσεις μας, στην  πρόοδο του Δήμου μας και στην προς όφελος των δημοτών αποκατάσταση και ενίσχυση των θεσμών  της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας.

Μόνο που η υλοποίηση όλων αυτών, τα οποία θέτουμε και θα θέτουμε κάθε φορά υπόψη και στην κρίση των δημοτών μας, δεν εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη δική μας θέληση και προσπάθεια…

 

                                   Της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Μουζακίου

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δωρεά πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Μουζακίου

Posted on 05 Μαρτίου 2020 by admin

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης αποδέχτηκε με χαρά την προσφορά δωρητή, η οποία ενισχύει και επιβεβαιώνει την ποιότητα του έργου καθώς και τη δράση του Δημοτικού μας Ωδείου, η οποία γίνεται γνωστή στο Πανελλήνιο.
Ο επιφανής δωρητής, ο οποίος θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, πρόσφατα παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Δ.Ω.Μ και συνεχάρη τον πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. κ. Γιώργο Γέρμανο, καθώς και την ομάδα των μαθητών και καθηγητών για το εξαίρετο έργο τους και ενδιαφέρθηκε άμεσα να προσφέρει ένα πιάνο στο Δημοτικό μας Ωδείο, προκειμένου οι μαθητές του να μπορούν να ασκούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το νέο μας πιάνο, εγκαταστάθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας πιάνου του Δ.Ω.Μ. το Σάββατο 29/2, παρουσία του κ. Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και των καθηγητών του Δ.Ω.Μ.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Δήμος Μουζακίου αποκτά νέα ταυτότητα και νέο λογότυπο

Posted on 24 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Ο Δήμος Μουζακίου αποκτά νέα ταυτότητα και νέο λογότυπο σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μία νέα εποχή, που είναι απόλυτα συνυφασμένη όμως τόσο με το παρελθόν, όσο και με το μέλλον του Δήμου μας. Τα σύμβολα που απεικονίζονται, εκφράζουν ιδέες και αξίες με δύναμη και όραμα.
Επιλέξαμε λοιπόν την εξέχουσα μορφή της Ελληνικής Επανάστασης τον Γεώργιο Καραϊσκάκη καθώς και το βυζαντινό μνημείο του κάστρου του Φαναρίου να συνδεθούν με τη γέφυρα του παρελθόντος και του μέλλοντος, που συμβολικά απεικονίζεται με τη γέφυρα του Παμίσου και το φαράγγι του Μουζακίου. Ένα ιστορικό παρελθόν συναντά ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Το νέο λογότυπο του Δήμου μας πέρα από συμβολικό είναι σύγχρονο και στα σωστά πρότυπα και χαρακτηριστικά για την εφαρμογή του.
Θα χρησιμοποιείται σε κάρτες, επιστολές, αναφορές, έντυπα προβολής, ιστοσελίδα του Δήμου, κοινωνικά δίκτυα και πολλές ακόμη εφαρμογές.
Παραθέτουμε κάποιες προτάσεις και περιμένουμε την γνώμη σας, ώστε να αποτελέσει η απόφαση των πολλών κριτήριο ανάδειξης του ενός που θα εκπροσωπεί το Δήμο μας εφεξής.
Σας καλούμε όλους να γίνετε πρεσβευτές του τόπου μας και με το νέο σήμα να μεταφέρουμε μέσα αλλά και έξω από τα όρια του Δήμου μας την νέα ταυτότητα του Δήμου Μουζακίου!
Τέσσερα σημαντικά τοπικά σύμβολα ενώνονται για να αναδείξουν την Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισμό και την φυσική ομορφιά του Δήμου μας!

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση επιχειρηματικότητας στο Μουζάκι

Posted on 19 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου η επιχειρηματική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καρδίτσας στην αίθουσα του ξενοδοχείου Mouzaki Palace με αφορμή την παρουσίαση των βιβλίων του επιχειρηματία και συγγραφέα Λευτέρη Παπαγεωργίου. 

Περισσότεροι από 100 επιχειρηματίες του τόπου μας τίμησαν με την παρουσία τους  την εκδήλωση.  Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Ζυγογιάννης, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Γιώργος Μπούκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καρδίτσας κ. Ηλίας Σχορετσιανίτης, ο εκδότης κ. Χρήστος Ζαμπούνης η Βusiness Coach και συγγραφέας κ. Ξένια Γιαννάκη τοποθετήθηκαν με τις προτάσεις τους για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, ενώ τον συντονισμό της παρουσίασης είχε ο εκδότης Γιώργος Γιαννάκης.

Είναι η πρώτη εκδήλωση από μια σειρά δράσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που θα διοργανώσει ο Δήμος Μουζακίου. Σκοπός των δράσεων αυτών  είναι να εμπνεύσει να παρακινήσει και να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες του Νομού με νέα γνώση και νέα πρότυπα επιχειρηματικότητας. 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC