Tag Archive | "Πλαστήρας"

Tags: , ,

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλαστήρα

Posted on 12 Νοεμβρίου 2019 by admin

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λ. Πλαστήρα, την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ¨Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)¨, με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨, που αφορά στην ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨, και έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου. Ανάκληση της 210/2019 προηγούμενης σχετικής απόφασης. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον για άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών από την πλευρά του Δήμου καθόσον υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση Κωστή Νούσιου με το Δ.Σ του Συλλόγου Ν. Πλαστήρας

Posted on 08 Νοεμβρίου 2019 by admin

Με το Δ.Σ της Λαογραφικής Εταιρείας Μουσικών και Χορευτικών Μελετών «Ν.Πλαστήρας» συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Νούσιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Καρβούνη και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, όπου τονίστηκε η προσπάθεια του Συλλόγου να παράξει πολιτισμό και να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου. Παράλληλα ο κ. Καρβούνης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τις προγραμματισμένες δράσεις και τον ευχαρίστησε για τη μέχρι τώρα συνεργασία με την ΠΕ Καρδίτσας.

Ο κ. Νούσιος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα δραστηριοποίησης των συμπολιτών μας στο χώρο του πολιτισμού, και στην ανάγκη προβολής και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς της περιοχής μας. Μετά την συνάντηση τόνισε σχετικά:

  «Η ΠΕ Καρδίτσας θα στηρίξει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, τις δράσεις της Λαογραφικής Εταιρείας Μουσικών και Χορευτικών Μελετών «Ν.Πλαστήρας» Θέλουμε και επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτιστικών Συλλόγων σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ότι παράγει πολιτισμό κάνει καλύτερη τη κοινωνία.

 Η ανάδειξη του πολιτισμού δεν αποτελεί απλά υποχρέωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και επιθυμία της καθώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής μας».

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα

Posted on 25 Οκτωβρίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμουστη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων δύο ατόμων στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο του μητρώου παγίων. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη διερεύνηση σύναψης σύμβασης με την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία πάρκου στη είσοδο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ¨Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)¨, με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨Φιλοδημος ΙΙ¨, που αφορά στην ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨, και έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου. (Εισηγητής:κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος )
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Αναβαθμιση περιβαλλοντικου κεντρου Νεοχωριου λιμνης πλαστηρα-υποεργο 1». (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της 4333/13-11-1997 (ΦΕΚ 1086/Β/05-12-1997) συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 11γ-13α-14» (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κρυονερίου. (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 04 Οκτωβρίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Υγείας στο Δήμο. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια:κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία παραποτάμιων πάρκων Κερασιάς (ποταμός Κερασιώτης) και Φυλακτής-Πεζούλας (ποταμός Μέγας) (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία: α) Πολυθεματικού πάρκου στη θέση «Σταυρός» Κερασιάς-Κρυονερίου και β) Θεματικού πάρκου ιστορικής μνήμης στη θέση «Στεφάνι» της Τ.Κ. Μορφοβουνίου (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ανακήρυξης του Μεσενικόλα ως ιστορικής έδρας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσηςγια την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη «Έτους Αντώνη Σαμαράκη» από τον Αύγουστο 2019 έως τον Αύγουστο του 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία «Ταμιείου Περιβάλλοντος». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «“Αντωνης Σαμαρακης” κεντρο ιστοριας και πολιτισμου δημου λιμνης πλαστηρα» για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Ανάκληση της 162/2019 απόφασης σχετικά με τον  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», για την τρέχουσα δημοτική περίοδο και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. (Εισηγήτρια: καΞηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εκτακτη αποκατασταση τοιχειου κατσιγιαννη στην Τ.Κ. Μορφοβουνιου» (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευη ζαρζανετ στον παραλιμνιο μορφοβουνιου» (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας» στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας» στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.830,00 € της Γ’ κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασηςσχετικά με τη διαχείριση καυσοξύλων ατομικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου. (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 256/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στο δημοτικό όχημα με αριθμό ΚΗΗ 3089. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Εξοχικό Κέντρο Μεσενικόλα» (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Αλεξίου Ιωάννη για τη δημιουργία στεγάστρου (κιόσκι) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική)

Comments (0)

Tags: , ,

Διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Μουζακίου και Λ. Πλαστήρα

Posted on 26 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Η διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης των δημάρχων Μουζακίου κ. Φάνη Στάθη και λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτη Νάνου. Η συνάντηση έγινε στο δημαρχείο Μουζακίου χθες το πρωί με την παρουσία των αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων. Παραβρέθηκαν η κ. Βάσω Ξηροφώτου και ο κ. Θέος Απόστολος από το δήμο λίμνης Πλαστήρα και οι αντιδήμαρχοι Μουζακίου κ.κ. Γιάννης Κουτσογιάννης και Γιώργος Κανιούρας. Από πλευράς υπηρεσιών ήταν ο κ. Γιώργος Αυγέρος, προιστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου λίμνης Πλαστήρα και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΜ κ. Θωμάς Μακρής.

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν η ένταξη της β φάσης του δρόμου Τρίκαλα – Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα, δεδομένης της ανάθεσης του έργου της α φάσης. Οι δήμαρχοι συμφώνησαν να επισκεφθούν τον περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό για να συζητήσουν την ένταξη του έργου στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το δεύτερο θέμα είναι η διαδημοτική συνεργασία στο θέμα της επεξεργασίας των λυμάτων σε κοινό τελικό αποδέκτη που βρίσκεται στο βιολογικό Μουζακίου. Η επιλογή αυτή έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και για τους δύο δήμους, δεδομένου ότι θα πέσει στο μισό το κόστος λειτουργίας με άμεσα κερδισμένους τους δημότες και κάτοχους ακινήτων, αφού θα είναι μειωμένα τα τέλη αποχέτευσης. Επιπλέον τα παράγωγα του κοινού βιολογικού θα αποκτήσουν οικονομική αξία διότι το καθαρό νερό που θα παράγεται θα έχει αρδευτική αξία, ενώ τα στερεά υπολείμματα μπορούν να μετατραπούν σε φυτόχωμα. Αποφασίστηκε ο κάθε δήμος να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τα σημεία που αναλογούν και με βάση τα οικονομοτεχνικά συμπεράσματα να προχωρήσουν οι μελέτες εφαρμογής.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα τουριστικής ανάπτυξης, χάραξης ορειβατικών διαδρομών σε περιοχές των δύο δήμων, καθώς και η δημιουργία ιστορικής και πολιτιστικής διαδρομής με κεντρικά σημεία τις ιστορικές προσωπικότητες του Καραϊσκάκη για το Δήμο Μουζακίου και Πλαστήρα για το ομώνυμο Δήμο της λίμνης.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα

Posted on 13 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια:κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. (Εισηγητής:Δημάρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2019: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης καταφυγίου Λαμπερού  για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου ως μετόχου στην Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ.) Α.Ε. (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αναβαθμιση περιβαλλοντικου κεντρου νεοχωριου-υποεργο 1». (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου »Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας». (Εισηγητής: κος Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά της υπ’αριθμ. 68/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά της υπ’αριθμ. 131/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με την ΦΙΛ.Π.Α. του 48oυ Διεθνούς Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση της 8ης Πανελλαδικής Συνάντησης Ορειβατικών Συλλόγων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. (Εισηγητής: Σκόνδρας Δημήτριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 60/2018 απόφασης αναφορικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Comments (0)

Tags: , ,

Εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λ. Πλαστήρα

Posted on 04 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι στις 08-09-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή, θα διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Comments (0)

Tags: , ,

Την Κυριακή ορκίζεται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λ. Πλαστήρα

Posted on 22 Αυγούστου 2019 by admin

    Την Κυριακή 25/8/2019 και ώρα 11:00 π.μ. παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεου θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής, καθώς και των Τοπικών Συμβουλίων.

     Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου <<Αντωνης Σαμαρακης>> Μορφοβουνίου και η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για όλους τους Δημότες.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλαστήρα

Posted on 22 Αυγούστου 2019 by admin

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης για συνεδρίαση καθώς με την 2927/07-08-2019 πρόσκληση δεν επετεύχθη απαρτία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα  που προέκυψε με την αποκομιδή των σκουπιδιών του Δήμου μας (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος)

 1. Ενημέρωση για το πρόβλημα υδροδότησης στην Τ.Κ. Μπελοκομίτη. (Εισηγητής: κος Αντωνίου Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος)

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα διότι αφορούν την αποκομιδή των σκουπιδιών και την ύδρευση της Τ.Κ. Μπελοκομίτη.

Comments (0)

Tags: , , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 12 Ιουλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της τοπικής εορτής Αγ. Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το φυσικό αέριο.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Περί αποδοχής απόφασης ένταξης πράξης «Ενεργειακη αναβαθμιση αθλητικων εγκαταστασεων δ. Σοφαδων» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 515.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ. 5030246 από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποδοχή των όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Έγκριση της αριθμ. 25/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2019 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

6. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 330/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Posted on 12 Ιουλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως επείγοντα ή μη κατά την έννοια του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατασταση αποχετευτικου δικτυου κερασιας». (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 2η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4333/13-11-1997 (ΦΕΚ 1086/Β΄/5-12-1997) συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου- Λαμπερού». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση/συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Δρομέων Καρδίτσας του αγώνα δρόμου «1ου Galactiko lakeside run original». (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

Comments (0)

Tags: , ,

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Λ. Πλαστήρα

Posted on 27 Ιουνίου 2019 by admin

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της πραγματοποίησης δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) στο πλαίσιο λειτουργίας της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα διότι αφορούν την οργάνωση της παιδικής εξοχής/ κατασκήνωσης Νεράιδας για την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2019,και ως εκ τούτου επείγει η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας της.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λ. Πλαστήρα

Posted on 20 Ιουνίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως επείγοντα ή μη κατά την έννοια του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 και ισχύει. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Νεράιδας έτους 2019. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της πραγματοποίησης δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) στο πλαίσιο λειτουργίας της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη» . (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 11γ-13α-14». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πίστωσης 3.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστήρας» για ορισμένου χρόνου παραχώρηση παραλιμνίου χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Παναγιώτης Νάνος εκλέχτηκε νέος δήμαρχος Πλαστήρα

Posted on 03 Ιουνίου 2019 by admin

Αλλαγή σελίδας στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα καθώς στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής νέος δήμαρχος αναδείχτηκε ο κ. Παναγιώτης Νάνος.

Ο κ. Νάνος επικράτησε με ποσοστό 55,95% έναντι του 44,05% που πέτυχε ο κ. Δημήτρης Τσιαντής.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ενσωμάτωση Εκλογικών Τμημάτων 22/22

Εγγεγραμμένοι: 8.183

Ψηφίσαντες: 4.290 (52,43%)

Άκυρα: 36 (0,84%)

Λευκά: 43 (1,00%)

Έγκυρα: 4.211 (98,16%)

Παναγιώτης Νάνος (Νέοι Ορίζοντες): 2.356 ψήφοι (55,95%)

Δημήτρης Τσιαντής (Η Λίμνη Πλαστήρα μπροστά): 1.855 ψήφοι (44,05%)

Στον πρώτο γύρο (την Κυριακή 26 Μαίου) είχαν λάβει:

Παναγιώτης Νάνος: 2.398 ψήφοι (47,80%)

Δημήτρης Τσιαντής: 2.364 ψήφοι (47,12%)

Comments (0)

Tags: , ,

Δ. Λ. Πλαστήρα: Με οριακή διαφορά στο β ΄ γύρο Νάνος και Τσιαντής

Posted on 27 Μαΐου 2019 by admin

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι εξελίχθηκε η ψηφοφορία για τους δύο μονομάχους στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών θα αναμετρηθούν οι κ. Παναγιώτης Νάνος, που στον α ΄ γύρο έλαβε το 47,80% των ψήφων, και ο Δημήτρης Τσιαντής ο οποίος έλαβε το 47,12%.

Η διαφορά τους υπήρξε πραγματικά οριακή και όλα δείχνουν ότι η τελική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ενσωμάτωση Ε.Τ. 22/22 (100%)

Π. Νάνος (Νέοι Ορίζοντες): 2.398 ψήφοι / 47,80% ποσοστό

Δ. Τσιαντής (Η Λίμνη Πλαστήρα μπροστά): 2.364 ψήφοι / 47,12% ποσοστό

Β. Ελευθερίου (Λαϊκή Συσπείρωση Δ. Λ. Πλαστήρα): 255 ψήφοι / 5,08% ποσοστό

Εγγεγραμμένοι: 8.183

Ψηφίσαντες: 5.230 (63,91%)

Άκυρα: 178  Λευκά: 35   Έγκυρα: 5.017

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Νοέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930